Tværfaglighedens tyranni

Af Tom Jensen 41

Jeg kan ikke specifikt huske, hvornår i min skoletid jeg første gang blev stillet over for fænomenet ”et tværfagligt projekt”. Måske var det først i gymnasiet; min folkeskole lå i Thy og var mest til de gamle dyder. Men på … Fortsættes

Opløsning og forstokkelse

Af Tom Jensen 40

Forleden fremlagde Alternativet et forslag til en reform af folkeskolen, og det var meget sigende. Det var en opvisning i opløsning. Fag som historie, kristendomskundskab, geografi og biologi skal sammen med samfundsfag, fysik/kemi, musik og naturfag sløjfes og opløses i … Fortsættes

Lektierne er afskaffet i skolen. Det er en katastrofe.

Af Tom Jensen 48

Det var en dag for nylig. Vi spurgte yngstedatteren, om hun virkelig aldrig har lektier for mere. ”Næh!”, lød svaret. Bøger og hæfter? Mange af dem ligger ovre i skolen. Vi ser dem aldrig. Vi ser aldrig vores datter åbne … Fortsættes

Tanker fra Kursus-Danmark

Af Tom Jensen 23

Har du nogensinde været på tur i kursus-Danmark? Det er et underbelyst træk ved den moderne, folkelige danskhed. En slags højskolebevægelse konverteret til konkurrencestat og managementfilosofi, næsten altid sat i de samme omgivelser i og omkring mødelokaler med AV-udstyr og kaffeøer … Fortsættes

Pylrelandet

Af Tom Jensen 46

Sommeren har været fuld af beklagende unge studerende, der synes de har det for hårdt. Her er en “studerende bolignomade”, der har det hårdt. Her er der en, for hvem det ikke giver mening at være fuldtidsstuderende, for vilkårene er … Fortsættes

Ulyst til autoritet

Af Tom Jensen 11

Jeg mistede min matematiske skarphed på en halvsæson mellem folkeskolen og gymnasiet. En del af forklaringen var, at jeg valgte at blive sproglig. Men der var også en anden årsag. I folkeskolen havde jeg en naturlig autoritet som matematiklærer. Et … Fortsættes

Henne på lærerfabrikken

Af Tom Jensen 79

I Tårnby og Esbjerg skal lærerne fremover stemple ind og ud, når de ankommer til og forlader skolen, så der kan føres behørigt tilsyn med, at de nu også er på skolen i de aftalebefalte præcise 40 timer om ugen … Fortsættes

Den dejlige ulighed

Af Tom Jensen 73

Jeg var en dårlig fodboldspiller. En dag må det frem. Dårlig. Som i: Ganske aldeles gennemført dårlig. Fik tidligt tilnavnet “skævskyder”. Triumferede når det en sjælden gang lykkedes at skrumle bolden ind over målstregen (forudsat det ikke var mit eget … Fortsættes

Eliten ud af minefeltet

Af Tom Jensen 52

En af de bedste radiomontager, Danmarks Radio nogensinde har produceret, er Peter Kristiansens ”Eliten fra Minefeltet” fra sidst i 80erne om pianisten Klaus Heerfordts kortvarige storhed og længerevarende (for)fald, fortalt af de venner, som overlevede det vilde bohemeliv i miljøet omkring … Fortsættes

Vores penge, vores børn, vores kroppe

Af Tom Jensen 75

I begyndelsen skabte Gud Staten, og Staten skabte Mennesket. Eller var det omvendt? Man kan ærlig talt komme helt i tvivl engang imellem. Senest i går. Her besluttede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal at forære … Fortsættes

I et Bondosamfund

Af Tom Jensen 89

Den har rikochetteret i mit givetvis halvtomme hoved, siden han udtalte sætningen, Bondo. Anders Bondo, hverken shaken eller stirred over tilstandene blandt danske børn i folkeskolen. Og det var ikke engang den med ”de siger, at nu skal lederne lede … Fortsættes

Forstået til døde

Af Tom Jensen 97

Nogle gange rives et forhæng til side og de bortgemte skeletter vælter ud. Forleden aften viste DR 2. del af en dokumentarserie, ”9.z. mod Kina”, hvor en dansk folkeskoleklasse måler sig med en kinesisk. Og omvendt. Konklusionen var et bortrevet … Fortsættes

Oplysning & Opløsning

Af Tom Jensen 43

Herre nr. 1: ”Arbejder De i Sengen?” Herre nr. 2: ”Næh. Sover De måske på Kontoret?” Dette er ikke en Storm P.-flue men kunne måske have været det, hvis Storm P. havde levet i 2012, hvor der sandelig ville være … Fortsættes

Familielobbyen

Af Tom Jensen 62

Svar nu ærligt: Hvornår henter du dine børn i institution? Klokken fire? Klokken fem? En gang imellem endnu senere? Lad mig først afsløre, at hvis det er tilfældet, så ligner vi nok hinanden. Lad mig dernæst gætte på, at du … Fortsættes

Jeg ved for lidt

Af Tom Jensen 137

Jeg er skadet. Min fortid forfølger mig. Jeg gik i skole i 70erne, jeg gik i gymnasiet i 80erne, og selv om det var respektable skoler i det vestlige og nordlige Jylland, hvor moderne pædagogiske former og indlæringsmetoder – hvis … Fortsættes