Iltsvind i dansk politik

Af Tom Jensen 52

Jeg har ikke rigtigt kunnet greje om det folketingsvalg, der kommer inden næste sommer, bliver det mest interessante i nyere tid. Eller det mest dødssyge.

Hvis man er til politik som tilskuersport, hvis man er til de store dramaer og ryddede sendeflader på TV2 News med svedende magthavere, der ikke ved om de er købt, solgt, valgt, vragede eller snydt af en modpart, så kan det blive et valg som vi ikke har set mage til længe.

Nu med fire-fem statsministerkandidater, med et vist opbrud i blokkene – især den røde. Det kan være, man skal have popcornene frem til dronningerunden, når folketingsvalget er overstået. Måske kan det blive svært for nogen at få dannet en regering. Det er set før i nyere tid i andre lande. Tænk f.eks. på Tyskland.

Så for politiknørder, for hele kommentariatet og besserwissere og slagsbrødrene på de sociale medier kan det blive en uforglemmelig fest. De titusind analysers politiske karneval.

Interesserer man sig derimod for politik for at se stærke ideer og visioner brydes i en kamp for at ændre samfundet i den ene eller anden retning, kan folketingsvalget blive lidt af en prøvelse.

Ikke fordi de vilde ideer ikke findes; se blot på Uffe Elbæks mange Alternativistiske planer fremlagt i den forløbne uge. Meget kan man sige om statsministerkandidat Elbæk og hans vidtløftigheder. Men kedeligt er det ikke.

Problemet er blot, at Elbæk formentlig lige så godt som alle os andre ved, at han hverken bliver statsminister eller får sine ideer blot tilnærmelsesvist gennemført.

Hvis jeg et øjeblik skal blive i forestillingen om politik som en tilskuersport, så kan man vel sige, at elitespillerne mere end nogensinde synes at klumpe sig sammen på midtbanen, mens marginalspillerne tosser festligt, men formålsløst rundt ude på kanterne.

Et scenarie under hvilket man kan frygte, at ingen får scoret..

Venstres Kristian Jensen har over de seneste uger bidraget til klumpspillet med hele to meldinger, der har kunnet få enhver borgerlig med en forestilling om, at samfundet kan og bør forandres, til at sukke illusionsløst.

Først lød det fra manden, der efter alt at dømme tager over som sit partis formand, når Løkke en dag vinker farvel, at Venstre nu har opgivet planen om nulvækst i det offentlige. Og sidste søndag satte Kristian Jensen så trumf på – eller muligvis snarere det modsatte – ved her i Berlingske at erklære, at der ikke kommer flere skattelettelser i denne valgperiode, og at Venstre heller ikke vil gå til valg på at lette skatterne.

Se, ud fra en kynisk, magtpolitisk betragtning kan man naturligvis godt intellektuelt forstå Kristian Jensens ræsonnement. Dets omdrejningspunkt er Dansk Folkeparti, hvis snu formand både har erklæret, at DF nu er parat til at gå i regering, og som samtidig har flirtet så heftigt med Socialdemokratiet, at det til tider har mindet om regulær utroskab fra den borgerlige regerings parlamentariske grundlag.

Mens Mette Frederiksen har reageret på denne virkelighed ved at lægge sig tæt op af DF i udlændingepolitikken, er Venstres modsvar åbenbart så nu at neutralisere den økonomiske politik som tema i valgkampen. Ingen, hverken S eller DF, skal kunne komme og sige, at Venstre vil slagte den offentlige sektor og forgylde de rige med skattelettelser.

I ved, den slags formuleringer, der plejer at blive brugt med stor konsekvens og effektivitet, når borgerlige formaster sig til forsigtigt at pippe, at det måske kunne være en fin lille idé med et samfund, hvor der er en bittesmule mere frihed til den enkelte, og hvor den offentlige sektor ikke er helt så verdensrekordstor, som tilfældet er nu.

Man kan også sige til Kristian Jensens forsvar, at opgaven synes uoverstigelig. Der ser f.eks. ikke ud til at være noget flertal i den danske befolkning for væsentlige skattelettelser, og langt de fleste danskere enten lever af eller modtager væsentlige ydelser fra velfærdsstaten. Det er jo ligesom konceptet.

Man kan også sige, at Liberal Alliance i den forløbne valgperiode viste, hvordan man i hvert fald ikke skal håndtere en mere idealistisk borgerlig tilgang til f.eks. spørgsmålet om skatten.

Men samlet set har situationen efterladt den borgerlige blok ved en korsvej. Enten bliver man dygtigere og mere viljefaste til at tage de vigtige værdidebatter om, hvorfor et samfund med mere frihed og ansvar til det enkelte menneske faktisk kan komme flere til gavn end et samfund med et forvokset velfærdsbureaukrati. Med den risiko man naturligvis løber for, at det på kort sigt kan koste magt og indflydelse.

Eller også neutraliserer man, som Kristian Jensen nu har gjort det. Skaber iltsvind i dansk politik. Viger udenom de svære diskussioner og positionerer sig i nærheden af dem, man skal kæmpe om magten med, så man skal have fat i luppen for at se forskel, selv på så afgørende områder som samfundsøkonomien, skatterne og den offentlige sektors rolle og størrelse i forhold til markedet og det civile samfund.

Det er derfor mennesker, som er engagerede i stærke ideer, efterhånden må frygte et folketingsvalg tømt for reelt indhold dér, hvor magten reelt er, mens Uffe Elbæk’erne og Pernille Skipper’ne har turpas til at bygge luftkasteller.

Og det er især borgerlige, der må have frygten. Samfundet er som bekendt over 50-60 år blevet indrettet som noget nær et socialdemokratisk mønstersamfund. Herligt for socialdemokrater. Tør man som borgerlig end ikke sige, at man vil reformere det, så bliver det såmænd nok ved med at være sådan.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

52 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Udviklingen viser én ting med usvigelig sikkerhed og klarhed: det er IKKE danskernes fremtid, som ligger politikerne på sinde. Det er deres egen fremtid, der er i højsædet.

 2. Af Christian Sørensen

  -

  Som ganske rigtigt bemærket af Niels Larsen, synes en stor del af problemet at være, at politikerne primært spekulerer i egen fremtidig position som vellønnet (og ikke mindst “velpensioneret”) levebrødspolitiker.

  Dette problem kunne måske imødegås ved nye regler, der fastslog at man f.eks. maksimalt kunne opnå sæde i folketinget (og ligeledes “ministertid”) i et vist åremål (f.eks. 8 år).

  Ligeledes ville det absolut være et fornuftigt krav, at man forinden havde opnået en vis erhvervserfaring. Alt for mange af de nuværende folketingsmedlemmer har aldrig prøvet at forsørge sig selv ved “rigtigt arbejde” i privat eller offentligt regi og mangler derved indsigt i forholdene i “det virkelige liv”.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det et fakta at struktur reform med kommuner, domstole, politikredse og inddrivning af moms og skat er var en fiasko.
  Regioner en fiasko.
  Boligboble og sammen lægninger af banker og ejendomsmægler og kreditforeninger i en uskøn klump som skader de svage boligkøbere og øger udkants tendenser på husmarked.
  Krige i Irak på dubiøse grundlag som har fornedret os alle.
  En udlændinge politik dikteret af EU og DA for at få mere udenlandsk arbejdskraft.
  Socialdemokratiet.
  Slagtede alle de svage med førtidspensions reform, og gjorde livet trist for sygedagpenge modtagere. Kontanthjælps loft, integrationsydelser, alt noget som ikke hørte hjemme i en socialdemokratisk kogebog, blev gennemført.
  Og deres leder flygtede ganske som venstres leder til et internationalt giv mig selfie muligheder job.
  Efter at de begge havde solgt arvegodset i deres partier.
  Den økonomiske ulighed vokser støt og roligt.
  År efter år, de sidste ca 40 år, set over et langt forløb.
  Ingen indser at det er en glidebane som skævvrider samfundet uheldigt.
  Og hvis de indser det, er de ligeglade for de har deres på det tørre.
  Men hvad med deres børn, deres forælder og venner osv, ikke alle har alt på det tørre.
  Nogen betaler faktisk en høj pris for disse lovændringer.
  Men hvem er der at stemme på som vil føre en ansvarlig socialpolitik, begrænse skattesvindel og ikke skabe preempive krige. ?
  Ingen de stemte alle for krig mod Libyen.
  Vi er solgt til stangelakrids for alt er løgn og valgflæsk.
  Det eneste som er helt sikkertm der vil blive taget mere fra de svageste og givet til de rigeste.
  Som i de sidste 40 år.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Det er svært at være uenig, Helge Nørager. Så det er jeg ikke.

 5. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Dansk politik er blevet en egoistisk børnehave, hvor meget få politikere spørger sig selv om hvad de kan gøre for landet og befolkningen; men i stedet drejer politik om, hvad kan jeg gøre for mig selv!
  Dette er en skamstøtte over den befolkningsgruppe der er pålagt, at ledet landet til borgernes bedste!
  På en eller anden måde må vi prøve, at skaffe os af med disse levebrødspolitikere, og den bedste mulighed, er valg til regeringen
  Velbekomme!
  Mvh.!

 6. Af Arne Nielsen

  -

  Efter min opfattelse er diskussionen for og imod skattelettelser en diskussion uden vitaminer. Glistrups samfundsopfattelse var i sin tid opgøret med samfundet som idé, og syntes at have en eller anden forestilling om et feudalt ikke-samfund på tapetet. Realiteten er jo, at det borgerlige Danmark ikke er fremmed for denne tankegang, og Venstreregeringer har jo handlet i retning af at afvikle samfundet på, i mange sammenhænge, ret groteske måder. For nylig har vi jo i radioen hørt en tidligere ledende radikal fremsætte den opfattelse, at hun anså den økonomiske udjævning blandt folk her i landet som et betydningsfuldt gode i sig selv, en opfattelse, vi fra liberal side ofte har hørt være et modstandspunkt. Socialdemokraterne skal ikke nyde noget af at involvere sig i denne principdiskussion, da det vil blotte en flanke i forhold til de borgerlige, hvor man jo blandt borgerlige på gulvet ofte hører klager over “millimeterdemokrati”, og blandt socialdemokratiske arbejdere hører man ofte fremsat den opfattelse, at Danmark skal køres som en forretning. Men Danemark er ikke, og skal ikke, køres som en forretning. Der er samfundsfunktioner af strategisk betydning, som på den flade hånd er underskudsforretninger, men som er af betydning for samfundet qua samfund. Sammenlignet med udlandet har vi en bedre talentudnyttelse her i landet gennem vore støtteordninger til uddannelse, men realiteten er jo, at der foregår et enormt talentspild i form af den groteske overudnyttelse af arbejdskraften, som rent faktisk foregår. At der er ting i samfundet, som godt kunne være anderledes, ses jo af det store tal for psykiske lidelser, og også det forhold, at vore store byer tømmes for folk med mindre indkomster. Der er således plads til forbedringer, og det ville være mere formålstjenligt at diskutere dette, fremfor at grundstøde diskussionen på et alt for tidligt stadium på at fremsætte krav om skattelettelser.

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vi ved det jo godt. For borgerlige drejer valg sig om skattelettelser, kroner og ører. Alt andet er luftkasteller. For den ægte borger løser alle problemer sig selv, hvis blot skattelettelser bliver store nok. Det viser alle borgerlige regneark – sort på hvidt. For den venstreorienterede borger drejer det sig også om kroner og ører- men med modsat fortegn dvs. større lighed og social retfærdighed.

  Der er dog også er langt vigtigere ting på spil, miljø, klima og velfærd for os alle – fremmede og underlige fænomener – for borgerlige. Valgt er denne gang valget mellem at fortsætte den nuværende borgerlige elendighed eller ændre kursen. Det er vælgerne, ikke politikerne, der bestemmer, hvilket det skal være.

  Jeg håber at flertallet vælger rigtigt denne gang. Det burde ikke være svært.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Sidst kursen blev ændret JWM, blev de syge og helt svage trynet.
  Det var ikke kønt og konsekvenser er mange tragiske hændelser.
  Venstre lovede i foråret at de ville bruge sommer et eftersyn af denne skandale lovgivning.
  Er der nogen som hørt hørt noget ?.
  Og for den hvis liv ødelægges i dag, betyder klimaet i morgen ikke meget.
  Kurs mig her og der.
  ‘De vil alle de det samme spare på de fattige.
  De er nemlig det eneste deres regneark kan overskue,

 9. Af Kent Andersen

  -

  Helge Nørager: Jamen det du brokker dig over er jo slet, slet ikke det Tom Jensen brokker sig over. Tom Jensen vil filosofere over over hvorvidt vi vil “leve med højt skattetryk”, om vi synes at “samfundet skal deles op i regioner”, om “stærke ideer og visioner, der skal brydes i en kamp”, og om “samfundet skal gå i den ene eller anden retning”.

  Det du brokker dig over er KONSEKVENSER. Konsekvenser af en struktur reform, konsekvenser af politik på boligmarkedet, konsekvenser af krig i Irak, konsekvenser af udlændingepolitik osv.osv. Jeg tror ikke du skal med, at Tom Jensen, politikere eller medierne på NOGETSOMHELST tidspunkt på NOGENSOMHELST måde vil bekymre sig om, regne på, eller analysere konsekvenser af. Sådanne altafgørende konsekvenser af den førte politik for befolkningen kaldes “tekniske detaljer” af Tom Jensen, medierne og politikerne. “Vil du have lavere skat eller ej”. Det bliver der spurgt i medierne. At det skal ses i sammenhæng med 10000 konsekvenser er ikke noget man vil bekymre sig om. Der skal (dag)drømmes og (lomme)filosoferes.

 10. Af Sonny Lund

  -

  Hr. niels Larsen. En rigtig god og rammende kommentar !

 11. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Der er nu opstået et truende sikkerhedspolitisk problem!
  Gasledningen til Tyskland fra Rusland!
  Hvordan skal Danmark forholde sig, når en stor NATO partner bliver økonomisk energimæssig afhængig, af vor tilsyneladende største militære trussel, som er Rusland?
  Jeg bifalder U.S.A.s opfattelse af problemet, som aldrig burde være opstået!

  Kunne man ikke i stedet have ledet Norsk gas i rørledning ned gennem Vesterhavet til Tyskland?

  Under alle omstændigheder er Tyskland nu i lommen på Rusland, og det ser jeg som meget faretruende for os!
  Mvh.

 12. Af Sonny Lund

  -

  Hr Helge Nørager, du er minsandten heller ikke bag efter ! helt rart at læse voksne mennesker der har set hvad vores politikkere har gang i. beklagelig vis står almenborgeren og borgeren i det hele taget tilbage med håret i postkassen. det ser faktisk lidt håbløst ud for danmark !

 13. Af Finn Bjerrehave Bjerrehave

  -

  Danmarks største skurk DF gemmer sig i statsministerdebatten, endda selv om Gallup udråber DF som størst i Blå blok, og alle partier ryster, og vælgerne bliver gjort til grin.
  DF går aldrig i regering, EU er svaret, nemlig had til Europæisk samarbejde gør EU modstand, og Soc.D samt Venstre er for Europæisk samarbejde, nemlig kun samarbejde giver fremskridt, og Danmark har siden det indre marked, fordoblet vores nationalprodukt, og DF er sure.
  Jeg ønsker samarbejde over midten som i Tyskland,og Danmark får ro i sin politik, samt fløjene uden indflydelse.
  Den nye regering starter med et råderum på mindst 40 milliarder opsparede gode danske kroner, altså det er en drøm at politisk at få ansvaret, og lad Danmark nu få en flertalsregering.
  Håb Finn Vig

 14. Af Gert Hansen

  -

  Der findes ikke noget borgerligt alternativ i dansk politik – alt er for længst blevet socialdemokratisk over hele linien. Som dette link bekræfter: ‘opgivet planen om nulvækst i det offentlige.’

  Der er således reelt ikke noget at stemme om ved et valg. Alle partiers kandidater har ikke nogen praktisk erhvervserfaring, men er, stort set, afarter af skolerådsmedlemmer uden praktisk erfaring for det virkelige liv, som en stor del af befolkningen lever. Uanset hvilket parti de tilhører. Sådan har det været de sidste 25-30 år. Der er således ikke noget at sige til, at man i mange år har talt om ‘politikerlede’, men, og det er godt for den almindelige forståelse, en stor del af den danske befolkning møder troligt op, og kaster deres demokratiske stemme på det pauvre udvalg af tidligere skolerådsmedelemmer de forskellige partier stiller til rådighed for valg. (Skolerådsmedlemmer er mestendels gode nok. Til at rådgive om at lede skoler).

  Selvfølgelig kan vi snakker om ‘miljø og ‘klima’ som et indlæg plæderer for. Hvis vi gør det og forbedrer os, kan vi nok udskyde at læsset vælter her på jorden, med et par minutter.

 15. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hej Tom Jensen, er det illustreret iltsvind der rammer redaktionen så snart DF bliver kritiseret for aldrig at tage ansvar i dansk politik, og mediestøtten er i fare.
  Måske Trump har 100 % ret, sandheder er out og fake er og bliver værktøjet i danske journalisters pen, nemlig DF bestemmer og lægger mit elskede Danmark i fjendehad.
  2 klik igen og hvem fik ret? Finn Vig

 16. Af Maria Due

  -

  Kun en tåbe frygter ikke Kristian Jensen. Og det skriver jeg som mangeårig trofast Venstre vælger. Med Jensen som partileder, manglende karisma og en horisont, der ikke rækker langt udover påkrævet i Bøvling gymnastikforening og som bankassistent i Lemvig, er det borgerlige Danmark sikker på at komme ud på en ørkenvandring i manne, manne år. Venstre vil skrumpe som De Konservative, og der vil opstå et vakuum til flere ny desperationspartier som Nye Borgerlige. Hvis Venstre ikke finder et bedre alternativ til Jensen, lægger det sig selv i graven og vil ikke genopstå som andet end end en skygge af sig selv.

  Ang. de opmærksomhedssøgende på Christiansborg har jeg lyst til at citere fra Ovids “Forvandlinger” i Otto Steen Dues sublime moderne oversættelse:

  “Hold op med at lefle for inkompetencen med jeres tomme klange og sange!”

 17. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Uanset hvad der sker med den Russiske gaslednings fuldførelse, så bør man etablere et ledningssystem for gas fra de Norske gasfelter ned gennem Nordsøen til Tyskland, så man i skærpet politisk konfrontation mellem vesten og Rusland har en alternativ gasforsyning!
  Mvh.

 18. Af Birger Nielsen

  -

  TJ skriver:
  ” se blot på Uffe Elbæks mange Alternativistiske planer fremlagt i den forløbne uge. Meget kan man sige om statsministerkandidat Elbæk og hans vidtløftigheder. Men kedeligt er det ikke”

  Jo, det er kedeligt og trivielt og generelt noget naivistisk Christiania-romantisk vås, en “superidealisk drømmevision”, som ethvert normalttænkende individ må ryste på hovedet af.
  Hvor megen tid bør medierne overhovedet bruge på Uffe E.`s absurde og barnlige visioner.

  Vi må til syvende og sidst holde os til de gamle og regeringsduelige partier uanset om man er enig i alt, hvad de foretager sig. En regering med udgangspunkt i A og V var måske interessant. Mon ikke de to partier er tættere på hinanden end i Ankers tid ?

 19. Af Maria Due

  -

  Birger Nielsen – 19. august 2018 12:56

  Jo, det er kedeligt og trivielt og generelt noget naivistisk Christiania-romantisk vås (…). Hvor megen tid bør medierne overhovedet bruge på Uffe E.`s absurde og barnlige visioner.”

  Dette er præcis, hvad jeg også tænkte, da jeg læste Tom Jensens indlæg. Uffe Elbæk er et tragisk eksempel på, hvor lavt man kan nøjes med at sigte, hvis man vil have pressens opmærksomhed og komme på forsiden. Det var også det, jeg havde i tankerne, da jeg skrev mit foregående indlæg og citerede Ovid. Det ligger stadig i filteret.

 20. Af Ole Skovgaard

  -

  Politikere er reelt “uenige” om ca. 2 % af budgettet, småjusteringer. Resten ligger fast same procedure as last year. Det kan man selvfølgelig godt sælge som et kæmpe politisk drama. Rødvinsreform, velfærd eller skattelettelser osv…. nogle bliver vel narret til at tro, at det er en ideologisk kamp. Mig narrer de ikke, politik er i værd at spilde sin tid på, bortset fra Fredagsbaren i Vestergade, som altid er hyggelig.

 21. Af jens Petersen

  -

  Det er ved guder sørgeligt at VLAK ikke kan gennemføre samfundsnyttig politik på den økonomiske front. Det mest groteske er at overenskomstforhandlingerne – eller nærmere gaveboden, endte med at give så meget i lønstigninger til offentligt ansatte at at man i stedet for kunne have betalt for at give befolkningen skattefrihed op til 84000kr og forbedre lønsomheden ved at skabe en succesrig virksomhed (og dermed værdien af en medarbejders indsats) med 33%.

  Det er virkelig sørgeligt at vi beskatter baseret på misundelse og brødnid og ikke på basis af at ville lave et godt og rigt samfund med muligheder for alle. Det er trist at Venstre er med på den vogn, men man kan jo så håbe at vi får en S-DF regering der skal beslutte om de vil have indvandrere og sexgynger eller vil have et samfund med bedre økonomiske muligheder for både svage og stærke borgere.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Tom Jensen.
  Det eneste der forvokset på det danske velfærdssamfund, er udgiften til det selvvalgt segregede indvandrer samfund på 33 Mia kroner eller ca det samme som DK forsvar skulle op på, for at være solidarisk med NATO.

  Det du kalder iltsvind i dansk politik, er jo bare at borgerlige politikkere har fundet ud af at det ikke nytter at piske kreaturet for en ekstra dråbe mælk. Nu er det dæleme på tide at få lidt ro på vort samfund, så det kan restituere sig efter krisen i 2008.

  Danskerne havde vist op til krisen at man kan give den en skalle, med kun 4% arbejdsløshed.
  Samtidig har kvitterede mange firmaer med at outsource 5000 stk årligt siden 2005.
  For at håne vor arbejdere yderligere, blev nøgle arbejdere sendt sendt helt til Kina for at indføre dem i vor arbejdsgange og knowhow. Derefter blev de fyret når de vendte hjem. Tak for 30 års tro tjeneste!

  Vor borgerlige politikkere var så stupide, at man ikke sikrede sig innovations delen, forblev i landet. og samtidig skulle vore poder nu alle være akademikere og håndværket blev så stedmoderligt og sjofelt behandlet, at man kan kigge langt efter updated og dueligt værktøj på de tekniske skoler! Det er et held at der ikke sker flere uheld der, end der gør!

  Og så skal vi ikke undlade at nævne Claus Hjorts nederdrægtige tjeneste i rollen som beskæftigelsesminister. Mage til følelsesafstumpet virke skal man lede længe efter.
  Mennesker der var i job, men som var på sygeorlov efter kræftoperation, hvor de modtog kemobehandling, kunne opleve truende skrivelser fra kommunen om at se at komme i jobtræning, eller sygedagpengene ville blive frataget dem. Pisk og stress som om det skulle hjælpe syge til hurtigere at komme sig!

  Oplevelserne er legio fra de sidste 10 års med borgerlig ført økonomi. Så al den snak om ansvar og frihed, lyder hult og forvrænget. Men det kræver selvfølgeligt at man har haft “skoen” på for at forstå til fulde…!

 23. Af Henrik S

  -

  De der overvejer at stemme på venstre , må kraftigt tage med i betragtning at skabsradikaleren Kristian Jensen bliver leder , når Lars Lykke sælger Venstre for at blive kommissær i EU .På samme måde som Anders Fogh solgte Danmark og overlod det borgerlige Danmark til en mand helt uden visioner og mod.
  Hvilke studehandler der skal gøres for at Lykke får en kommissær post , kan man kun frygte.
  Som borgerlig er det ligefrem mere attraktivt hvis Mette Frederiksen bliver statsminister – vel at mærke på DF betingelser.
  Krydser fingre for at NB bliver det danske “Sverigedemokraterne ” ad åre.

 24. Af Henrik S

  -

  Og Ole Skovgaard
  Du er formentlig fuldstændig ligeglad med , at der om 30 år er over 1 million muslimer i Danmark og at der lyder bønnekald 5 gange i døgnet i alle større byer.

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Ole Skovgaard

  Helt enig.

  Også med Tom Jensen.

  På den anden side, så er det vel heller ikke så slemt, at over 90% af befolkningen i det store og hele er enige om den danske velfærdsmodel.

  Men kedelig – ja!

  I dag skal man – som i Trumpland – komme med de mest outrerede kommentarer og forslag for at komme på forsiden af avisen eller i TV.

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er et godt, konservativt motto, at man ikke skal lave noget om, der virker, bare for forandringens skyld, for foandringer er altid risikable, og ikke altid til det bedre.

  Og det danske system virker jo overordentligt godt.

  Faktisk virker det danske system så godt, at den amerikanske filosof, Francis Fukuyama, der var hovedinspirationen for de neokonservative økonomer, der rådgav Ronald Reagan, for et par år siden udgav en bog med titlen “Getting to Denmark”.

  Titlens pointe var ikke, at hele verden skulle rejse til Danmark, men at alle andre lande kunne lære meget af det danske, skattefinansierede velfærdssamfund.

 27. Af Espen Kehler

  -

  Det er mærkeligt aå lidt politikerne taler om overbefolkning som det reelle problem på verdens massive problemer…..vi er for mange mennesker, der bruger for meget.
  Selv Uffe Elbæks parti har ikke mod til at sige det.

  Alt drejer sig om vækst, når man burde tale om reduktion.

 28. Af Karsten S

  -

  Muslimer er tæt på nu at udgøre de afgørende antal stemmer ved alle valg fremover. Og som bekendt stemmer muslimer, de der stemmer, langt overvejende rødt. Det er den hånd der fodrer dem. Borgerlige regeringer er en saga blott.

 29. Af Karsten S

  -

  Mus lim er er tæt på nu at udgøre de afgørende antal stemmer ved alle valg fremover. Og som bekendt stemmer muslimer, de der stemmer, langt overvejende rødt. Det er den hånd der fodrer dem. Borgerlige regeringer er en saga blott.

 30. Af niels peter lemche

  -

  KARSTEN S – 20. AUGUST 2018 9:22, og her viser sig din og dines skæren alle over én kam sig tydeligst. Nu kan de bestemme, skriver du. Men du har aldrig i lande med et større muslimsk flertal se, at de gør det, dvs. slår sig sammen og stemmer sammen. Prøv at se på situationen i Israel. Araberne i Israel kunne køre hele cirkusset, men det gør de ikke, for de kan ikke enes — den arabiske verdens største svaghed — så de stemmer på de israelske partier og her især LIKUD og Bibi.

  Hvorfra ved du, at de danske muslimer stemmer rødt … ok, hvis alt til venstre for nye borgerlige er røde, så har du ret….hvis!

  Og så glemte du fuldstændig forholdet mellem shia og sunni. Nej i jeres enfold skaber I selv billedet af muslimer, som kun vil ægte danskere ondt.

  Men hvad gar det egentlig med emnet på denne blog at gøre?

 31. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det drejer sig overhovedet ikke om politisk iltsvind, men om at liberalismen ikke længere kan få vejret, som den kunne før. Derfor gisper højrefløjen efter luft, men det er dens dårlige lunger, der er problemet.

  Det er ved at gå op for folk og vælgere, at liberalismen er en forældet ideologi, der ikke er fulgt med den udvikling, som verden har været igennem. Stadigt flere vil ikke længere acceptere samfund, der producerer få multimillionærer og milliarder af fattiglemmer uden mulighed for indgreb fra samfundets side.

  Man vil ikke længere se en skamløs fråsende klasse eksistere side om side med en forsvarsløs sultende klasse. Påstandene om at liberalismen giver alle friheden til at vælge mellem disse kategorier lyder stadigt mere hul og uhyggelig. Den er for gennemskuelig.

  Liberalisme som vi kender den låser mennesker i et ondt system af korruption, kapitalisme og kriminalitet. Derfor skal den afløses af et moderne system, hvor lighed og social retfærdighed er nøglefaktorer. Det kommende valg burde være vejledende i den retning. Hvor svært kan det være?

 32. Af Per Kristensen

  -

  Henrik Sass Larsen Citat, :en afskaffelse af efterlønnen bliver over mit lig : citat slut.
  så vidt jeg ved er han stadig i live, men det er og bliver vælgerne der selv har ansvaret.
  Morten Bødsgaard lyver befolkningen lige op i hoved, igen vælger man at stemme ham ind.
  Så der er ingen grund til at brokke sig.
  Jeg gider ikke nævne løgnhalsene i venstre, listen er for lang.
  For mit vedkomne hedder det Nye Borgerlige næste gang, så må vi se om damen holder ord.

 33. Af finn bjerrehave

  -

  Bøh.

 34. Af Frank Wulff

  -

  @ Af Carl-Erik. Pedersen. – 19. august 2018 12:42

  Kan oplyse at der allerede er gasledninger fra norske felter til EU, hvor UK & Frankrig er de største aftagere.

  I 2017 eksporterede Norge 111,5 bcm (billion cubic meters) til EU-lande.
  Til sammenligning eksporterede Rusland 164,8 bcm.

  Til sammen står de to lande for næsten 70% af EU’s import af gas.

  Der er pt. to reelle gas-alternativer til russisk gas:
  – felter i den Persiske Golf. Dvs. fra Iran, Qatar m.fl.
  – felter i Centralasian. Dvs. Kazakhstan, Turkemenistan m.fl.

  Nordafrika har pt. ikke kapaciteten.
  LNG kræver en 4 dobling af kapacitet for at aftage samme mængder. Men det rejser så spørgsmålet om hvem der skal levere gas til LNG-skibene.
  Fracking i EU er pt. ikke en option pga. modvilje.

  Selvfølgelig er der den mulighed at gå efter atomkraft og kulkraft (incl. brunkul), men der vil være stor modvilje.
  Sol og vind kræver store investeringer, og det vil tage lang tid før de kan erstatte de store kraftværker.

 35. Af niels peter lemche

  -

  FRANK WULFF i Sverige foreslog kristdemokraternes leder forleden at stoppe nedlæggelsen af a-kraft, og i stedet gå ind og modernisere den. Den uge røg partiet for første gang i meningsmålingerne op over spærregrænsen.

  Nordmændene eksperimenterer vist for alvor med thorium-værker. Det bude løse de fleste problemer med kærnekraft. Jeg har hørt, at de skulle sætte det første værk igang i år. Det kan være forkert, rýgter, men i hvert fald ligger muligheden der. Tyskerne er i en suppedas, fordi deres industri i høj grad er en tungindustri, der kræver enorme forsyninger af el; men så faldt de for fristelsen pga. die Grüne og die Linke.

 36. Af niels peter lemche

  -

  FRANK WULFF i Sverige foreslog kristdemokraternes leder forleden at stoppe nedlæggelsen af a-kraft, og i stedet gå ind og modernisere den. Den uge røg partiet for første gang i meningsmålingerne op over spærregrænsen.

  Nordmændene eksperimenterer vist for alvor med thorium-værker. Det bude løse de fleste problemer med kærnekraft. Jeg har hørt, at de skulle sætte det første værk igang i år. Det kan være forkert, rýgter, men i hvert fald ligger muligheden der. Tyskerne er i en suppedas, fordi deres industri i høj grad er en tungindustri, der kræver enorme forsyninger af el; men så faldt de for fristelsen pga. die Grüne og die Linke.

 37. Af Bjørn Sørensen

  -

  @AF CARL-ERIK. PEDERSEN
  ” vor tilsyneladende største militære trussel, som er Rusland?”

  Hvordan kan Rusland være en stor trussel når deres økonomi ikke er større end Italiens og deres militær-budget er 11% af NATOs.

  I øvrigt har Rusland aldrig indvaderet Vesten, men Vesten har derimod indvaderet Rusland adskillige gange.

  I øvrigt vil Vesten have stort udbytte af at samarbejde med Rusland, og da især nu hvor Europa har stagnerende økonomi.

 38. Af Frank Wulff

  -

  @ NPL

  De svenske reaktorer er generation II, hvilket er forældet teknologi.
  Ved en opgradering skal de op på generation III / III+
  Problemet er så at de under opgradering skal tages ud af drift og man kan forvente at det kan tage 5-10 år at opgradere.

  Som eksempel har det indtil videre taget 13 år at lave nr. 3 ved Olkiluoto i Finland. Her regner man med at den kan komme i drift til næste år.

  De tyske værker er også generation II som i Sverige og skal derfor også opgraderes.
  Når man tager et kig på strømproduktion i Tyskland, så var tallene i 2016
  – brunkul nr. 1 med ca. 25%
  – alm. kul nr. 2 med ca. 18%
  – atom nr. 3 med ca. 15%
  – vind nr. 4 med ca. 14%

  I 2018 er vind nok højere end atom.
  Vedr. gas fra Rusland så er en af dens primære opgaver, ud over at erstatte atom, også at udfase brunkul der er en stor synder mht. forurening.

  Mht. Norges og andres arbejde med thorium reaktorer, så går der nok nogle år før der kommer nogle store kommercielle kraftværker. Har set estimater omkring 2030 for de første reaktorer.

  Det man skal tage i betragtning med atomreaktorer er at de skal køles ned. Her var der problemer med nedkølning i kraftværker rundt omkring i Europa pga. den varme sommer, hvilket medførte at de kørte for nedsat kraft.

  Det er da heldigt for Tyskland at de har en sværindustri. For så har de da nogle arbejdspladser.

  Opgaven er stadig den samme.
  Tyskland og for den sags skyld også andre har brug for stabil og billig energi.
  Spørgsmålet er “bare” hvorfra den skal komme.

 39. Af niels peter lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN ævl fra løgnefabrikken …

  Hvorfor er russerne farlige, fordi de har et utal af a-våben og hele tiden minder os om dem. Hvorfor gør de det?

  Desuden er deres genopretningspolitik rettet mod os alle. Derfor er situationen i Baltikum så farlig.

  Og så den sædvanlige skrøne, men at russerne aldrig har invaderet Europa. Historien er fuld af sådanne invasioner. Du kunne jo bare læse lidt om marskal Suvarov. Og så sloges marskal Massena med russerne ved Zürich i 1799, og vandt. i 1807 fik russerne bank af Napoleon ved Friedland, som vist ikke lå i Rusland. I 1813 fik de bank af ham ved Lützen og Bautzen, det er i Tyskland, og det år var de hovedfigurer ved Leipzig. De invaderede Frankrig i 1814. I 1914 slog Hindenburg dem ved Tannenberg — igen vist dengang tysk område. I 1939-40 angreb de Finland, der på det tidspunkt ikke havde gjort dem noget. Og sammen med tyskerne delte de Polen i 1939, ganske som de plejede. I 1956 invaderede de Ungarn, som var ved at frigøre sig fra warawapagtalliancen, og det gentog sig i 1968, det var vist 50-årsjubilæet igår.

  Så det der syge gøgl, du og dine altid bringer frem. Hvorherre bevares, hvis det er det i lærer i skolen.

  Stop dit nonsens

  Jeg har gemt denne tekst, så du og dine kan få den lige i sylten hvergang I forsøger jer med det ævl.

 40. Af j nielsen

  -

  ” vor tilsyneladende største militære trussel, som er Rusland?”

  Det plejede ellers at være Irak. Tiderne skifter.

 41. Af j nielsen

  -

  “Det er mærkeligt så lidt politikerne taler om overbefolkning som det reelle problem på verdens massive problemer…..vi er for mange mennesker, der bruger for meget.
  Selv Uffe Elbæks parti har ikke mod til at sige det.

  Alt drejer sig om vækst, når man burde tale om reduktion.”

  Hvad med at kalde det gevækst i stedet for vækst. Prøv selv at skifte ud og hør hvordan det lyder. Bekymrende snarere end positivt, hvilket ofte er mere på sin plads.

 42. Af B. Mortensen

  -

  “Hvorfor er russerne farlige, fordi de har et utal af a-våben og hele tiden minder os om dem. Hvorfor gør de det?”
  Så russerne truer vesten med a-våben og de minder os endda om det???? øøø hvornår er vi sidst blevet truet i den grad? Lidt kildefremvisning kunne være rart.
  Hvis vi bruger det samme billede om svenskerne, hvordan ser det så ud 🙂 ha ha
  eller tyskerne? amerikanerne? englænderne? selv danskerne har været ude i verden med soldater/en hær.
  At føre krig er det dyreste en nation kan gøre og ruslands økonomi ligger ned og medmindre de ønsker, at begå nationalt selvmord er det en vittighed at tro på. Det minder om de der virkelig troede på, at de spiste børn i sovjetunionen.
  Jeg må spørge om hvor har du din russer skræk fra?
  Jeg er hverken ansat på en løgnfabrik eller ser bedre på russerne end andre. Jeg bryder mig ikke om putin og den politik han føre, men jeg er dog overbevist om, at den bedste måde at få ham væltet på er, at øge den russiske levestandard gennem handlen og en bedre forbindelse med resten af europa. Som en reklame engang sagde… samtale fremmer forståelsen….

 43. Af Bjørn Sørensen

  -

  @niels peter Lemche

  Lad nu være med at sammenligne Rusland med USSR.
  I øvrigt var Stalin georgier, fra Kaukasus hvis befolkninger praktiserede vendettaer i århundreder og havde bekæmpet hinanden. Han var et blodtørtigt bæst, en gangster, som Lenin brugte til at udrydde politiske modstandere, bankrøverier og lignende.
  Vores egen Blekingebande brugte lignende metoder og blev næsten ikke straffet af myndighederne, trods politimord og bankrøverier.

  Tror du virkeligt at Putin tør bruge sine atomvåben og at de i det hele taget virker særligt effektivt.

  Problemet er at Rusland er alt for stort i forhold til andre europæiske lande, hvorfor de ville få for stor magt relativt.
  DET VILLE FORYKKE MAGTBALANCEN, OG HVEM VILLE VÆRE INTERESSERET I DET.

 44. Af Finn Bjerrehave

  -

  Så blev det Rusland igen,altså EU køber Russisk gas, opruster i de Baltiske lande, og hvem griner højst.
  Rusland har infiltreret alle vores grønne org. og A-kraft værker skal nedlukkes og Russisk gas bliver løsningen så bliver spørgsmålet, hvem snyder hvem, og klimaet lider, nemlig Kuldioxyd som planternes hovednæringskilde snydes i den gode sags tjeneste.
  Rusland skal i EU og fremtiden bliver sikker både for os og den Russiske borger, og forsyningssikkerheden er i top.
  Samarbejde er livet. Finn Vig

 45. Af j nielsen

  -

  “Jeg må spørge om hvor har du din russer skræk fra?”

  Købt og betalt, hvis nogen er det.

 46. Af niels peter lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN Putin er ikke problemet, det er folkene bag ham. Jeg gider ikke hente Snyder, som nævner dem og deres ideologier osv. Putin har flere gange i det sidste års tid mindet os om, at Rusland er en a-magt.

  Og den der med USSR og Rusland, kiss my … USSR var Rusland, og Rusland var USSR. Hvem bestemte ellers i den bule?

 47. Af B. Mortensen

  -

  Hr Lemche
  Nu lyder du præcis som dem du peger finger af her på bloggen..
  Alle over en kam. Hvor kommer den russerskræk fra?
  “Og den der med USSR og Rusland, kiss my … USSR var Rusland, og Rusland var USSR. Hvem bestemte ellers i den bule?”
  Jo mere man presser et land jo mere trækker det sig væk fra samtalebordet og det føre ikke nogen steder hen. Man skal dømme med de samme øjne, når en nation bryder internationale regler og aftaler, ikke kun en vej. det er at gå med skyklapper. Jeg må godt du må ikke fordi???
  se på ruslands historie gennem de sidste 100 år 1918 – 2018 den kan slå de fleste nationer af landkortet. Putin køre på den russiske nationalisme og viser/ fortæller den enkelte russer hvor meget verden ønsker rusland fjernet fra landkortet, så lad ham ikke få den mulighed mere.

 48. Af Palle Huld

  -

  Det eneste man bør bemærke ved det næste valg er, at der stadig ikke er een eneste hæderlig politiker at stemme på.

 49. Af R.H. Kristiansen

  -

  Dansk politik er desværre blevet reduceret til strategi. Når alt bliver reduceret til strategi, bliver politikken væk.

 50. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “Kun en tåbe frygter ikke Kristian Jensen. Og det skriver jeg som mangeårig trofast Venstre vælger. Med Jensen som partileder, manglende karisma og en horisont, der ikke rækker langt udover påkrævet i Bøvling gymnastikforening og som bankassistent i Lemvig, er det borgerlige Danmark sikker på at komme ud på en ørkenvandring i manne, manne år.”

  Enig. Han vil reducere partiet til DrV-størrelse og dermed fordoble det partis størrelse. For der vil kun være skabsradikale i hans Venstre.

  Men som Løkke lefler for EU og Merkel kan det måske opleves som en befrielse at få vatnissen i stedet for.

Kommentarer er lukket.