Økonomiske populister

Af Tom Jensen 48

En ofte rejst kritik mod Fogh-regeringerne i nullerne er, at den borgerlige regering svigtede i den økonomiske politik. At man forsømte at bruge de gode tider til at reformere velfærdssamfundet og i stedet åbnede en gavebod, særligt omkring folketingsvalgene i 2005 og 2007, og lod den offentlige sektor vokse.

Kritikken er legitim. Der er imidlertid nogen, man ikke orker at høre den fra. For den velfærdspolitiske venstrefløj var i de år absolut førende, når det handlede om at udstede dyre løfter til danskerne. Op til valget i 2007 stillede Socialdemokratiet under ledelse af formand Helle Thorning-Schmidt således op med kravet om at indføre 29 grundlæggende velfærdsrettigheder.

Det var detaljerede krav helt ud i det pinagtige, såsom garanti for et hjemmebesøg af vagtlægen inden for maksimum 3 timer og et årligt, offentligt betalt sundhedstjek til alle danskere. Dejligt, vil nogen mene, men også bekosteligt. Man tør slet ikke tænke på, hvordan Danmark havde stået ved finanskrisens udbrud i 2008, hvis venstrefløjen havde fået magt, som den havde agt i nullerne. Hvad angår viljen til at bruge penge, som om de kunne plukkes af et træ, var de røde partier Fogh-regeringerne overlegne.

Netop finanskrisen satte en gevaldig stopper for denne økonomiske populisme. Virkeligheden trængte sig på. Da Socialdemokratiet rent faktisk opnåede regeringsmagten i 2011, forkastede man sin egen vidtløftige Fair Løsning-plan med millionærskatter og milde velfærdsgaver, udarbejdet med SF, og videreførte i alt væsentlighed den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik. Margrethe Vestager var i det sorte tårn, da landet havde brug for hende…

Men nu er dårlige tider atter blevet bedre, og det kribler i fingrene på de økonomiske populister for at bruge flere penge på velfærd, præcis som tilfældet var i nullerne. Der er blot et problem: Regnemodellerne. De er så pokkers upraktiske, når ens vælgergrundlag enten er ansatte i den offentlige sektor eller modtagere af overførselsindkomst.

Man løber ustandseligt den røde pande mod en mur, fordi regnemodellerne opererer med dynamiske effekter, når man f.eks. sætter skatterne op eller ned og reformerer, men ikke når man vil bruge flere milliarder på velfærd end tilfældet allerede er i Danmark. Der som bekendt er blandt verdensrekordholderne i offentligt forbrug.

Hvad gør man? Jo, man gør som Enhedslisten i partiets oplæg 100 dages-oplæg: Man viger udenom, undlader at indregne dynamiske effekter, og tager balladen bagefter, hvilket blot viste sig at være en fordel. For den debat, der rejste sig om Enhedslistens regnemetoder, var jo den perfekte anledning til at portrættere de eksisterende regnemodeller som vederstyggeligt blå og til at fremføre den dagsorden, at man også burde indregne dynamiske effekter ved et større offentligt forbrug.

At Enhedslisten er økonomiske populister kan ikke komme bag på nogen. Det overraskende i slipstrømmen på debatten om partiets oplæg er, at populismen tilsyneladende er kravlet helt ind i magtpartiet Socialdemokratiet. Til fhv. finansminister Mogens Lykketoft, der som rigets politiske kassemester i 90erne ellers var kendt som en hård negl, som ikke gav milliarder ved dørene. Tværtimod var Nyrup-regeringerne dengang også reformorienterede og fortsatte den genopretning af dansk økonomi, som Schlüter-regeringerne indledte i 1982.

Men Lykketoft gik ikke desto mindre i denne uge i medierne og moraliserede, som kun en økonomisk populist kan gøre det. Til Radio 24syv sagde han, at ”en dynamisk effekt bygger på et meget usympatisk menneskesyn. Nemlig at man kun kan få de rige til at arbejde mere ved at give dem skattelettelser. Man kan kun få de fattige til at arbejde ved at sætte dem ned i ydelser.”

Det er egentlig utroligt at høre en tidligere finansminister sige den slags. For det Lykketoft gør er at blande lønindkomster og overførselsindkomster sammen, som var de ét fedt. Det kan man ikke.

For en lønindkomst er som bekendt indkomst for leveret arbejde, hvorfor sammenhængen mellem mere løn og mere arbejde er naturlig. Hvorimod overførselsesindkomst er kompensation for manglende arbejde, hvorfor sammenhængen mellem mere løn og mere arbejde ikke er så naturlig.

Får man på grund af høje skatter for lidt ud af at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde. Får man derimod på overførselsindkomst for meget ud af ikke at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde.

Det er kun en økonomisk populist, der reducerer denne indlysende forskel til et spørgsmål om, hvorvidt man er usympatisk, hvis man gør opmærksom på den.

Tilsvarende oplevede cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, senere på ugen en vaskeægte social media-shitstorm, efter han i Information gik ind i diskussionen af vanskelighederne ved at beregne dynamiske effekter af et større offentligt forbrug. Det skete med en ikke videre elegant formulering om at folkebiblioteker og gratis museer kan mindske arbejdsudbuddet, da de kan gøre det mere attraktivt ikke at arbejde. Det lød mere fjollet, end det i virkeligheden er.

Også de økonomiske vismænd har således været fremme med den betragtning, at der kan være negative dynamiske effekter ved at øge det offentlige forbrug, samtidig med at der ganske rigtigt kan være positive, og at effekterne er uhyggeligt svære at beregne. Den slags anfægter imidlertid ikke de økonomiske populister. De brugte lejligheden til at falde over det nemme bytte, den i situationen lidt kluntet kommunikerende Mads Lundby Hansen. Så pyt med fakta.

En tilgang populister har for vane. Også de økonomiske af slagsen, åbenbart.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

48 kommentarer RSS

 1. Af Kent Andersen

  -

  Tom Jensen skriver:

  “Får man på grund af høje skatter for lidt ud af at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde. Får man derimod på overførselsindkomst for meget ud af ikke at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde.”

  Hvad hvis man er offentligt ansat, og ikke får ligeså høj løn som tilsvarende (eller mindre) kvalificerede folk i det private? I så fald er det vel ikke høje skatter, der får een til, at arbejde mindre hårdt, end man kunne? Hvorfor knokle hårdt, hvis ingen sætter pris på det? “Man kan bare skifte job” argumentet virker vel ikke, hvis man taler om brancher, der ikke findes i det private.

 2. Af Peter Nørgaard

  -

  Danmark og EU. er centralmagternes mekka, hvor bureaukrater, stempelkviste og regelryttere snart har halvdelen af befolkningen til at overvåge og afgiftpålægge den anden halvdel, mens seddelpressen ruller i verdensstørste ponzi scheme.

 3. Af Finn Bjerrehave

  -

  Økonomiske populister, hvem tænker ikke på hvorfor bygger vi Vindmøllepark i Somalia når vi ikke har råd til Elektricificeringen af vores banenet, og udfasning af vores dieseltoge, og svaret kommer aldrig.
  Hvorfor betaler vi stadig PSO skat, som er 136 øre pr KW, og elprisen på 36 øre KW, gør den bliver for dyr til elvarmen, når andre først skal have fyldt lommerne.
  Økonomiske populister oplyser siden det indre marked som Socialdemokraterne DF EL var imod, er vores bruttonationalprodukt fordoblet, og fortæller hvor populistisk vores politikere optræder, uden økonomisk sans.
  EU redder Danmark. Finn Vig

 4. Af jan ulrik friis

  -

  Ingen kommer dennegang Danmark til hjælp, verden udenfor og indenfor EU ser til i afsky, hvordan Danmark “Den Frie Verden ” i dårskab udsletter sig selv i ond islamisme!

  Løkke Regeringen og godshedsindustrien har hånden langt nede i kagedåsen, en systematisk udplyndring af Danmark, Regeringen nægter fortsat at ændre denne menneskefjendske politik, planen at udplyndre og ødelægge Danmark i vold-anarki -kaos i indavl efter tysk-svensk forbillede, udrydde folket, et voldelig islamiserings eksperiment med livet som indsats!

  Danmark havde i Støjberg en livsline en chance at redde Danmark, nu forspilder Borgen denne chance denne livsline, i tilbageblik kommer vi at ønske at Støjberg havde fået helt frie hænder udenom alle ondskabsfulde konventioner og godhedsindustriens jævelskab, for at i 11 ‘time redde Danmark, en blanco chek vedrørende udvisning af samtlige islamister til 100%.

 5. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Tom Jensen
  “De brugte lejligheden til at falde over det nemme bytte, den i situationen lidt kluntet kommunikerende Mads Lundby Hansen. Så pyt med fakta.”
  Hvorfor brugte Mads Lundby Hansen så ikke fakta frem for en kluntet kommunikation?
  Jeg tvivler kraftigt på, at Lundby Hansen overhovedet kunne klare sig for en kontanthjælp. Han mangler respekt for de arbejdsløse, men det er han jo ikke ene om, vel Hr Jensen

 6. Af Helge Nørager

  -

  Økonomisk populisme.

  Et eksempel.
  En politikere lover fastfrysning af ejendomsværdiskatten.
  Dette kan direkte omsættes til penge på kontoen for bolig ejere.
  Politikere bliver valgt gentagende gange.

  Ulempen.
  Den lovede fast frysning af ejendomsværdi skatten, var først tiltænkt en periode på 7 år.
  Det er stadig i kraft, og der måtte tilføres yderligere ,mange milliarder i støtte til boligejere, for denne fastfrysning er en elefant i en glas butik.
  Hvilket flere national bank direktører og ganske mange økonomer har påpeget,

  Men valget blev vundet af Venstre på populistiske økonomiske løfter til en hel bestemt gruppe af befolkningen og så blæs på at den økonomiske ulighed vokser og en bolig boble skabes.
  Den sprang i 2008, og der er stadig fastfrysning af sociale pensioner pga dette.
  Vågn dog op.
  Den ubetinget største populist var Ander Fogh Rasmussen.
  Og det er beviselig at den førte politik, egenligt ikke var andet end en gemen tarvelig bestikkelse af boligejere.
  Så kom ikke her og tal udenom.

 7. Af I. Hansen

  -

  Man kan ikke “bare” sige, at udgifterne til det off. Er steget – uden at uddybe årsagerne.

  Vi har gang på gang hørt på politikere på tv, sige at der er tilført flere penge til div områder MEN vi samtidig undlader de at sige “penge til hvad”.

  Pengene går typisk til utallige håbløse og uigennemtænkte it-systemer, vedligeholdelse, udskiftning, implementering mm og konsulentpenge til til det hele !!
  Samtidig er antallet af akademikere steget voldsomt – mens de, der faktisk skal udføre kerneopgaverne, er blevet rå-sparet væk.
  Samtidig er udgifterne til integration, indvandring ( incl. “Ringene i vandet” omkring området) oppe i efterhånden astronomiske beløb.

  Det er sikkert flere eksempel-senarier !

  Nej….det er ikke “bare” et spørgsmål om udgifter til off. Regi……det er langt mere et spørgsmål om, hvordan pengene bruges !!.

  Der er i øvrigt aldrig noget, der er blevet billigere af at proppe en privat-aktør/ konsulent/privathospital eller lign ind……alt andet lige, så er de ALTID dyrere!!!….og der følger ingen garanti med om at kvaliteten er bedre !!

  Et lille andet indskud: det bør være forbudt for læger at arbejde BÅDE for off. OG privat …eller sideløbende på privat selvstændig klinik.
  De må vælge……ventetiderne er ulidelige – og de afviklet ventelistet ved at henvise til privat behandl- som så sørme er dem selv ( til overpris :))
  Den “trafik” koster kassen for det off.

 8. Af Jesper Lund

  -

  “Nemlig at man kun kan få de rige til at arbejde mere ved at give dem skattelettelser. Man kan kun få de fattige til at arbejde ved at sætte dem ned i ydelser.”

  Hvis “de rige” for skattelettelser, vil de få mere til sig selv for deres nuværende arbejdsindsats. Det hævdes så fra liberal side at dette vil anspore “de rige” til at arbejde mere for at få endnu mere til sig selv.
  Det samme mener man ikke gælder for “de fattige”. Her mener man at en højere ydelse, som giver “de fattige” mere til sig selv ikke vil anspore dem at få endnu mere til sig selv ved at få sig et job.

 9. Af Ole Frank

  -

  Jan Ulrik Friis
  – nå, har du fået lov at komme lidt væk fra institutionen i dag?

 10. Af Jan Petersen

  -

  Økonomiske populister – versus – politiske populister . . . . hvem er værst? Når vi taler om politiske populister – så er deres iscenesatte svindel, løgn og vælgerbedrag faktisk beskyttet af selveste Grundlovens paragraf 56. Her et direkte citat fra Folketingets egen hjemmeside:

  “§ 56 Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

  Kommentar:

  Grundloven fastslår, at medlemmerne af Folketinget er uafhængige. De kan frit stemme efter deres overbevisning. De har ikke pligt til at tage hensyn til, hvad deres parti eller vælgere siger. De behøver heller ikke at opfylde de løfter, de f.eks. har givet vælgerne i en valgkamp.

  Et folketingsmedlem har også ret til at skifte mening og parti. Han eller hun kan melde sig ud af sit parti og blive løsgænger.

  Hvis man først er blevet valgt til Folketinget, kan man ikke miste sit mandat før næste folketingsvalg, medmindre man da gør noget ulovligt, så man er uværdig til at sidde i Folketinget. Det står der mere om i § 30 og § 33.

  Omvendt forhindrer § 56 ikke, at et folketingsmedlem indordner sig under partidisciplinen. Og den vej vælger langt de fleste.”

  PS: Jeg er godt klar over, man ikke kan sammenligne direkte, men alligevel . . . . hvilken anden profession kan slippe helskindet afsted med falsk markedsføring – uden anden konsekvens end . . . . at falskspilleren evt ikke bliver genvalgt? Mange andre “wannabe” svindlere må være dybt misundelige på de lemfældige regler, der gælder for politiske markedsgøglere! 😉

 11. Af Martin Jørgensen

  -

  Økonomiske populister! Hvad blev der af alle de “tulliarder” som DF stillede sine vælgere i udsigt før valget i 2015- så vidt jeg husker var det milliarder i størrelsesorden af 80-100 milliarder kr.
  Løfterne blev så ændret til hensigtserklæringer da man måtte erkende at det ikke var realistisk muligt at leve op til løfterne.
  Dansk politik er ramt af begreb forvirring i disse år. Hvor der er dem der bliver kaldt pragmatikere selv om de ikke kan levere på valgløfterne -og så er der dem der må finde sig i beskyldninger om løftebrud.
  Selv om betingelserne er de samme for røde som for blå regeringer der skal skaffes et flertal bag valgløfter og et evt regeringsgrundlag.
  (I det sorte tårn ville de radikale ikke,løbe fra de forlig de havde indgået med de borgerlige partier ( incl DF)på dagpenge og efterløns området og det blev startskuddet til hele løftebruds retorikken der red Thorning regeringen som en mare.

 12. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Økonomisk populisme er og har altid været højrefløjens spidskompetence – aldrig venstrefløjens. Højrefløjens prioritering af skattelettelser som løsningen på alle samfundsproblemer – ikke kun de økonomiske – er rystende, tragisk og ondsindet populisme, og de tror selv på det, eller lader som om.

  Man kan høre ledende højrepolitikere hævde i ramme alvor, at lavere skatter betyder øget velfærd. Det viser de regnemodeller, de selv har lavet. Skattelettelser er velfærd. Det er fuldstændigt latterligt, hvis det ikke er så tragisk.

  Det højrefløjen kalder venstrefløjens økonomiske populisme er forsøgene på at mindske ulighed og fremme social retfærdighed. For højrefløjen er lighed og social retfærdighed den skinbarlige kommunisme. Derfor Nato – og støtten til Trump. Det er rystende, at det fortsætter. Bliver I aldrig klogere?

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos populisme – her en tåkrummende politisk rendesten udgave – iflg TV2.dk:

  “S-profil kaldte Real Madrid for ‘fascistsvin’ – nu fortryder han.Socialdemokraten forklarer, at han var fuld, da han skrev på de sociale medier under fodboldkampen.”
  http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-05-27-s-profil-kaldte-real-madrid-for-fascistsvin-nu-fortryder-han

  PS: Min kommentar – kan man ikke styre sin brandert, bør man holde sig fra tasterne. Med mindre man faktisk mener, hvad man skriver. Hvilket ikke just gør kommentaren mere stueren! 🙁

 14. Af jan ulrik friis

  -

  Ole Frank, patienternes udgifter må sættes ned, medmindre vi altså selv overtager institutionen, for så kan patienternes udgifter sættes op!

  Uden tvivel, at om ikke vi det danske folk betaler for islamisterne her på dansk jord, vil Tyskland & Saudi Arabien betale, uden tvivel!

 15. Af J Nielsen

  -

  H Nørager har fat i den lange ende.

  Den mest uansvarlige, populistiske økonomiske politik står Anders Fogh Rasmussen for. Under dække af sloganet “det skal kunne betale sig at arbejde” sørgede man for det stik modsatte: indførte en casino-økonomi, hvor held og uheld i spillet om fast ejendom blev afgørende for de privatøkonomiske forhold.

  Det problem kommer vi til at stå med i årtier.

  Metoden til at opnå denne tilstand, hvor ens arbejdsindsats er underordnet, var en moderne kolonipolitik.

  Som tidligere kolonimagter kunne øge moderlandets velstand ved at udsulte befolkninger i andre dele af verden, valgte Fogh af kolonisere fremtiden.

  Ved hjælp af stadig snedigere lånekonstruktioner sørgede man for at maksimere forbruget og velstanden her og nu, og udskyde betalingen til senere. Det svarer til at sende skibe ud i fremtiden, laste dem med værdigenstande, og fragte det hele hjem til omsætning og forbrug.

  Der er bare en hage ved den metode. De traditionelle kolonier behøvede de færreste at flytte ud i. Men før eller senere havner vi selv i fremtiden, som efter denne manøvre står tilbage, ribbet og flået.

  Der gik ca. ti år før Foghs cirkus brød sammen, og efterlod os i den suppedas, som boligmarkedet stadigvæk er. Han er selvfølgelig selv forlængst over alle bjerge.

  Ens økonomiske politik behøver ikke være ansvarlig, hvis ens primære formål er at bevare magten. Den skal bare være populær. Det vidste Fogh, og det udnyttede han til fulde.

 16. Af Ole Frank

  -

  Jan Ulrik Friis

  Hvorfor gemmer du ikke dit vås til din terapeut?? Forhåbentligt betaler du ham selv.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Måske lidt udenfor emne, men hvorfor altid det evindelige personfnidder på diverse blog kommentarspor? Hvad med at udveksle email og diskutere privat – så er andre fri for at se det hjernedøde æv! 😉

 18. Af jan ulrik friis

  -

  Ole Frank, her kan selv ikke en terapeut hjælpe, for milliarder af islamister slippes nu ud i et stormløb på EU, islamisterne kommer også til din by, så Ole Frank vi står alle til at miste: ALT!!

  https://newspeek.info/eu-vi-lader-migrationen-fortsaette/

  Tid at Danmark stopper pengestrømmen til godhedsindustrien, det vil mindske den vores menneskelige mængde af lidelse!

 19. Af kjeld hougaard

  -

  Man kan teoretisk regne på mange måder. Dynamiske effekter: mere vækst ved lavere skatter, har aldrig vist sig i virkeligheden (bloomberg). Dynamiske effekter ved større offentligt forbrug/mindre offentlig forbrug? Efter finanskrisen stimulerde USA/Eurozonen konsumtion, UK sparede. Det er nok ikke hele forklaringen, men USAs vækst er højere end Uks vækst.
  Populisms? Demokrati er vel folkets, ”massernes” magt over ”eliten” = polulisme? Det er vel den som opfylder massernes ønsker som skal lede landet? Det er vel det som er demokrati? At ”idioterne”, om de vil, vil noget de – måske – ”kloge” anser et mindre godt? Det er de vel i deres fulde ret til? Det er den kristne kultures ledelsesform? ”all men are created equal”, en mand, en stemme. I modsætning til en Confuciansk kultur – den mest indsigtfulde personlighed skal lede de mindre indsigtsfulde. I Den kinesiske gudløse kultur, ingen sjæl, kun mennesker der er, som Stom P udtrykte det, som kartofler er: af bedre eller dårligere kvalitet.

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Tom Jensen,

  “Trickle down”-økonomien er død og begravet.

  Hvornår vil borgerlige politikere og debattører erkende det?

  Vi mangler bare at høre høre fra jer, at det gør lige så ondt på jer som på de arbejdsløse, når i reducerer kontanthjælpen. Så er hykleriet til at tage og føle på.

  Efterhånden er det kun K og LA, der tror på “lamborghinieffekten”.

 21. Af Helge Nørager

  -

  Det står vel også soleklart for de fleste i dag at de nedskæringer der er sket af embedsfolk og eksperter ansat i f.eks rigspolitiet, de sidste 17 år.

  Primært er sket for at kunne indkøbe de samme ydelser ved konsulenthuse drevet af “venner”.

  Jeg vil våge den påstand at alle besparelser i ministerier er forsvundet ud i dyre analyser og rapporter indkøbt for mange milliarder hvert eneste år lige siden populisten Anders Fogh Rasmussen, tog sit opgør med eksperter og “smagsdommere”.
  Læg dertil den katastrofe til langt over 100 milliarder som besparelser alene i Told og Skat har skabt.

  Bør det stå soleklart at det var ud med eksperter så populisten Anders Fogh Rasmussen kun var omgivet af ja siger, samt eksperter med de rigtige meninger.
  De gav os krige, boligbobler, bankkrak osv.
  Det vel nok godt at alle de kloge kom i skraldespanden med deres viden.

  Og DF de får en ældrecheck.

  Populisme, det er et dæknavn for den politik som Anders Fogh Rasmussen udøvede og ødelagde landet.

 22. Af Jesper Lund

  -

  “Får man på grund af høje skatter for lidt ud af at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde”
  Det hele må vel dreje sig om hvor meget man har til sig selv. De høje skatter bevirker jo netop at det kan betale sig at arbejde. For at kompensere for de høje skatter. Uden de høje skatter ville det måske ikke være nødvendigt at arbejde mere. Konen kunne måske blive hjemme for at passe børnene.

 23. Af Helge Nørager

  -

  En af de mere kedelige men oversete konsekvenser af alle disse nye “eksperter” med de helt “rigtige” meninger som ikke kan købes for penge.

  Er de justeringer der er sket i den økonomiske beregnings model som politikere bruger til at forudse konsekvenser af deres diverse klogen ågen om at mere ulighed er det helt rigtige.
  Samt flere penge til de rige rigtigt godt for alle.

  Disse “eksperter”, som altid når til de “rigtige” resultat er en skændsel, og det var rart at opleve der sporadisk opstår debat om disse justeringer af beregnings modellen,
  Men slet ikke nok.
  For her kommer populismen ind igen, venstre er dygtige så de tilgodeser til netop deres målgruppe.
  Og de kan som bevise med deres modeller at alt er godt, indtil virkeligheden og bankkrak ødelægger festen og sender deres guru og formand ud af landet til en bedre fremtid.
  Så næste generation af virkeligheds fjerne populister kan komme til fadet med deres justerede økonomiske modeller, som ganske vist er gode indtil virkeligheden indhenter den.

  Begrebet sund fornuft er fordampet i et regneark.
  Og det et regneark som mange eksperter i dag betvivler for det er justeret og reguleret ud i noget som minder mere om fantasi end videnskab..

 24. Af Bjørn Sørensen

  -

  Velfærdssamfundet er økonomisk populisme så det batter.
  Det er nu langsomt ved at blive afviklet resulterende i at systemet generelt bliver ringere, fordi man kan ikke blive enige hvor der skal sparet, hvorfor det gøres endnu mere ineffektivt end det er i forvejen..
  Når man lever over evne og låner i årtier, udsætter man blot pinen ,som vil blive forstærket af de stigende renter.
  Så unge mennesker rejs ud mens tid er, for forholdene bliver ikke bedre i overskuelig fremtid, kun værre.
  Økonomiske populister også kaldet keynesianere, har vi for mange af i de ledende partier.
  De ideer blev misbrugt i 30-erne af Hitler og Roosevelt, og efter krigen af velfærdspartierne.

  Eneste løsning, nedlæg velfærdssamfundet og erstat det med forsikringsordninger, som går bankerot hvis de misbruges.

  Sådan indføres sund økonomi, det praktiseres i Schweitz, der har et velfungerende system.

  Folk med almindelig sund fornuft forud så udviklingen, men ingen ville lytte til dem, så nu har vi retarderet økonomien for de kommende generationer.

 25. Af Ole Frank

  -

  Jan Ulrik Friis
  – at du indrømmer, at du er uden for pædagogisk rækkevidde må jo betyde forvaring.
  Der kan du sikkert få en gratis søvlpapirshat.

 26. Af Ole Frank

  -

  Jan Ulrik Friis
  At du indrømmer, at du er uden for pædagogisk rækkevidde, må jo betyde forvaring.
  Der kan du sikkert få en gratis sølvpapairshat.

 27. Af r. vangkilde

  -

  SKATTEN PÅ ARBEJDE har sejret af helved til siden ØD 68, OK 70 blev til rød velfærd.
  Økonomisk demokrati er fagbevægelsens populisme, som blev søsat af Anker Jørgensen, S. Auken og Løkketoft, som blander arbejde og politik sammen i en social fællesnævner, og uden at tænke på prisen på arbejde måles i tid, kvalitet, effektivitet, kreativitet etc. eller lokalt, nationalt eller globalt, hvor rigtig mange landet “IKKE” har skat på arbejde. Vestens demokratier er kommet i alvorlige vækst problemer.
  Foghs kontrakt politik blev en katastrofe, når en regering lover beskæftigelse til alle, og dermed opstod kontanthjælpen og gratis velfærd til alle.

 28. Af jan ulrik friis

  -

  Ole Frank, sølvparpirhatte er standard udstyr i en over 40 års forfejlet integration, tiden udløber nu for regeringen, tilliden er opbrugt, over 40 år havde regeringen til at fremsætter en sådan skudsikker plan for hjemsendelse af samtlige islamister til Islamistan, planen kom aldrig, islamiske lykkeriddere, landsforræddere, langskæggede banditter bliver flere og flere og hærger og udplyndrer Danmark, de blev end ikke i forsvaret af deres egne hjemlande imod ISIS, i det mindste kan islamisterne nu hjælper at genopbygge Mellemøsten og Afrika, må være betingelsen, det er de skyldige os og deres eget folk, vi danske skylder dem ingenting, tværtimod, kravet at godhedsindustrien og islam tilbagebetaler alt og med renters rente, ligesom vi danske hver især dagligt er skyldige at tilbagebetale alt vores gæld til allersidste krone og med renters rente!

  Tyske beretning inde på, at islamisterne forlængst har overskredet deres velkomst, i Danmark anvender islamisternes også systematisk vold og terror imod det danske folk, der er ikke brug for mere politi eller militær, der er brug for færre islamister på dansk jord, vi har overhovedet ikke brug for islamister i Danmark eller i EU, intet andet “trossamfund” truer Danmark og resten af EU i den grad som denne hedenske islamiske volds-ideologie, når den økonomisk krise som nu med sikkerhed vil komme ned over os, livsfarligt i den forbindelse om endnu en eneste islamist tilbage i EU eller på dansk jord, selv om jeg kan se det morsomme i at venligboerne og godhedsindustrien konfronterer islamisterne med beskeden at pengene tog slut, for pengene tager uden tvivel slut, da vil godhedsindustrien og venligboerne se at de har ynglet en giftslange ved deres barm!

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Ulrik Friis

  Du hører til de debattører, som kan få selv en opskrift på forloren hare til at handle om islamister.

 30. Af Ole Frank

  -

  jan ulrik friis
  “Fyrre års forfejlet integration”? Jeg anslår din alder til højst 4 – måneder.

 31. Af jan ulrik friis

  -

  4 måneder!!! Ole Frank der ser du, ja der ser du at ærlighed varer længst!

 32. Af Niels Pedersen

  -

  Det er ihvertfald ikke økonomisk populisme, hvis det er rigtigt at regeringen overvejer at bruge 30 milliarder på en hurtig og direkte trafikforbindelse til Malmø. Det må da forhåbentlig være en and ??? Et sådant forbrug på sådan et projekt vil da være ekstremt upopulært i befolkningen, som har langt mere brug for at der anvendes flere penge på social velfærd, kriminalitetsbekæmpelse, folkepension og bedre sundhed. Også Fehmern broen er et rent luksusprojekt som tager penge fra boligbyggeri og andet som der er hårdt brug for.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  Ole Frank, husk at regeringen valg på regeringens eget løfte til folket om 0 migration, løftet viste sig at være en lodret løgn, regeringen fører en landsforrædderisk politik, de fører befolkningen bag lyset har ingen plan om at indfri løftet om 0 migration nogensinde, fra dag 1 opførte regeringen sig landsforrædderiskt uden skam og uden hensyn til det danske folk!

 34. Af Martin Jørgensen

  -

  Finansministeren glæder sig over en bomstærk dansk økonomi og hvor der siden 2013 har været fremgang i beskæftigelsen.

  Men som altid når der kommer disse meldinger er der også tidsler i bukketen fortsætter den nuværende økonomi og beskæftigelseoptur , kommer der til at mangle arbejdskraft fremover Derfor kan det blive nødvendigt at importere den manglende arbejdskraft udefra spår finansministeren.

  Spørgsmålet er bare fra hvilke lande og på hvilke vilkår skal der importeres arbejdskraft? -Stramningerne på udlændingeområdet in mente.
  Tager vi den lidt større kikkert i brug så vil der i kraft af at vi bliver flere ældre -også være et behov for ekstra arbejdskraft set i et længere perspektiv.

  Jeg er ikke tvivl om at VKLA og måske de radikale vil mene at en hævelse af pensionsalderen kan være en del af løsningen.
  Men jeg tror ikke at flertallet af dem som i forvejener på arbejdsmarkedet,syntes det er en særlig god ide , hvid der skal lægges yderligere på, inden de kan gå på pension.

 35. Af Maria Due

  -

  Økonomisk fremgang, råd til gyldne håndtryk og en masse yngre kvinder, der føler sig stressede over at være perfekte, og ih og åh hvor er det synd for dem. Men når vi er nede på det lavpraktiske plan, kan servicen være så elendig, at man skammer sig.

  Forleden kom jeg gående på en ganske almindelig øde villavej med ganske almindelige huse, hvor en dame stod og hang på en rollator og så udmattet ud. Hun var i gang med at træne, fortalte hun, havde tabt sine nøgler på fortovet og var ude af stand til selv at samle dem op. Hun var 90 år, hvilket jeg aldrig havde gættet, en høj flot dame, atletisk bygget, rank og tydeligt nok med ressourcer i form af vilje til at hjælpe sig selv. Huset bag hende havde hendes mand tegnet til dem for 50 år siden, men for et år siden var han død, og kort tid efter havde hun pludselig brækket ryggen, som hun sagde, sådan stille og fredeligt uden dramatik.. Derefter lange ophold på hospital og et kommunalt aflastningscenter, som var så forfærdeligt, at hun insisterede på at komme hjemme. Jeg ved godt, at det er et trøstesløst sted, som enhver ved sine fulde fem flygter fra så hurtigt som muligt til stor surhed for personalet, der går meget op i, at patienterne skal indgå i sociale sammenhænge, som kun personalet kan få øje på. Men hjem var hun kommet med den ultimative “hyggespreder” i form af en stor hospitalsseng, der står midt i hendes køkken-alrum i stueetagen. Mens jeg i mit stille sind gøs, fortalte hun, hvordan hun var begyndt at træne – alene – i at gå på trapper og endelig for nogle dage siden var nået op på første sal, hvor hendes kamre og dagligstue er. Jeg fik en beskrivelse af, hvordan det var at gense sine mørke lædermøbler belagt med et helt års støv. “Jeg skrev svin på dem”, sagde hun.

  Så var det tid at spørge min nye veninde, om hun da ikke kan få hjemmehjælp fra kommunen, og hun sendte mig et hvast blik og sagde, at hun var blevet bevilget en halv time hver tredje uge. Det var altså, hvad velfærdssamfundet syntes, at en 90 årig dansker kan tilkomme, efter at hun og hendes mand sikkert havde bidraget troligt til statskassen i mange år og ellers indtil for nylig klaret sig selv.. En halv time rækker jo ikke en gang til at vaske tøj. Men hun beklagede sig ikke., det var mig, der trak denne oplysning ud af hende.

  Vi talte også om det efterhånden umulige i at finde private firmaer, der selv for god betaling gider at gøre rent i private hjem og ordne haverne, og jo, hun havde fået købt en robotplæneklipper, og andet kunne hun ikke klare. . Men alle disse praktiske ting var alligevel ikke det værste, betroede hun mig bittert, for det, der havde pint hende mest i det forløbne år var hendes mands død, som ingen ville tale med hende om.

  Vi havde aldrig tidligere set hinanden og kender fortsat ikke hinandens navne.

 36. Af Ole Frank

  -

  jan ulrik friis
  “0 migration” – at du udstiller den slags vås som værende et genuint, politisk tiltag, viser blot, at din terapeut har en kæmpeopgave foran sig. Du virker som en dysfunktionel tosse, der tror på hvad som helst.
  I øvrigt findes ordet “landsforrædderisk” ikke, nar.

 37. Af jan ulrik friis

  -

  Ole Frank, vi er vist lige gode om det med fejlslag på tastaturet: “Der kan du sikkert få en gratis sølvpapairshat.” ?

  Regeringen har alt alt for længe udvist passivitet, det straffer sig, eller rettere det straffer det danske folk, ja der mangler et sådant genuint politisk udspil, for i virkeligheden har vi danske overhovedet intet problem den dag islamisterne forlader Danmark, men helt uoverskuelige problemer så længe den fremmede islamistiske besættelsesmagt befinder sig på dansk jord!

  Radikalisering og fundamentalismen vokser, flygtningekrisen fortsætter at være ude af kontrol, altsammen på bekostning af det danske folk, men som sagt har vi danske overhovedet intet problem den dag islamisterne forlader Danmark, men det kræver naturligvist at islamisterne forlader Danmark!

 38. Af Ole Frank

  -

  jan ulrik friis
  – det er vi næppe. Når jeg gennemgår dine tirader af løst sammenhængende vås, kan jeg se, at du er overbevist om, at du staver korrekt. “landsforrædder” er en meget almindeligt forekommende fejlslutning.
  Dit vås om “besættelsesmagt” m.m. er ikke andet en vås a la goebbels ( og ja, jeg skriver hans navn med lille g med vilje). Folk som dig, der forsøger at italesætte den slags vås, kan man ikke tage alvorligt.

  Du er en nar.

 39. Af jan ulrik friis

  -

  Ole Frank, det er vel ikke min fejl, men din fejl, at du ikke tager det alvorlige alvorligt!

  Løkke regeringen tager det heller ikke alvorligt, det ser vi nu vil ende fatalt, med islamiske nabolande som Tyskland og Sverige bliver det ensbetydende med også vores undergang, fatalt det at Borgen ikke reagerede i tide med en effektiv udvisningsplan til Islamistan, tiden løber simpelhen ud for Danmark!

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et pragtfuldt eksempel på en “populist” der bare kan det der “gylle”, der er kendetegn for alle populister . . . . “deception / hoax” (bedrag) . . . . og stadset virker perfekt!

  “Marc Métral and his talking dog Wendy wow the judges | Audition Week 1 | Britain’s Got Talent 2015”
  https://www.youtube.com/watch?v=1inR2b7PS5M

  PS: Se den herlige video, stort set alt er manipuleret – incl video billed redigering . . . . det ligner almen mainstream media fake news – til forveksling! 😉

 41. Af Jan Petersen

  -

  En bugtaler – gode billeder – et ekkokammer . . . . hele showet virker perfekt! That’s MSM fake news . . . . i en nøddeskal. 😉

 42. Af Jan Petersen

  -

  Regnedrengene i Finansministeriet er ikke meget anderledes end en bugtaler fra – Britains got talent – desværre. 🙁
  I øvrigt godnat og sov godt. 🙂

 43. Af Ole Frank

  -

  jan ulrik friis

  Øh, hvis fejl er det så?

  Du er jo ikke andet end en goebbels wannabe. Et sørgerligt eksempel på en, der tror at alle andre er idioter, men selv er ude af stand til at tænke klart og stave.

 44. Af Finn Larsen

  -

  Der er brug for at diskutere modellernes præcision. Modelkontorets leder i deadline var ikke overbevisende. Han sagde bare at så længe ikke nogen havde fremvist studier, der kunne vise at øget offentligt forbrug fører til øget velstand. så kunne de ikke bruge det. Det er åbenbart ikke kontorets opgave at undersøge den slags. At skattenedsættelser fører til højere produktion, er der vist nok en 20år gammel analyse, der har vist. Personligt tror jeg vi knokler for at få råd til skatten.
  Under aller omstændigheder er skatte-effekten en ret svag effekt. Det er stadig faktorer som alder, helbred, jobtype og formue der hovedeffekter i en model der skal forklare en persons præsterede arbejdsmængde. Man kan sagtens forestille sig at disse basale forhold har ændret sig over 20 år. En evt. skatteeffekt vil måske kunne måles i en fler-faktor model, hvor de basale faktorer danner bund. Så kunne man passende diskutere signifikansen derfra.

  I teorien kunne man forestille sig at nedsat skat ville konvertere sort arbejde til hvidt.
  Noget andet er om det overhovedet er en fordel at sort arbejde konverteres til hvidt arbejde og dermed BNP. Danmarks BNP er i forvejen alt for stor i forhold til hvor godt vi lever. Det betyder bare at vi skal lægge flere penge i EU og bruge mere på militær.

 45. Af jan ulrik friis

  -

  Det er en ommer, for det kommer naturligvis an på hvilke Ole Frank sammenligner mig med, for ærlighed bliver sjældent afsløret!

  Løkke regeringens skurkestreger er derimod for længst afsløret!

  Ingen kan længere være i tvivel om regeringens landsforræderiske politik, fra dag 1 landsforræderisk, dette er destruktionen af nationalstaten Danmark efter tysk-svensk forbillede, dette er den etniske udrensning og fordrivelsen af det danske folk!!!

 46. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det må være på sin plads at gøre populisterne her på bloggen opmærksomme på, at Danmark, Sverige, Tyskland og de øvrige europæiske lande har indvandringssituationen under kontrol. Vore populister har gjort meget for at hindre at det kom til offentlighedens kendskab. De arbejder stadigvæk for sagen med noget held – hos svage sjæle – desværre.

  Men dygtige mennesker er overalt i fuld gang med at håndtere udfordringerne og klarer det uden vanskeligheder. Det er vist noget, populisterne har overset i farten. Hverken Danmark eller de øvrige lande er ved at bukke under for presset. Tværtimod har dansk økonomi aldrig været bedre.

  Populisterne ser frem til at få gang i fremmedhadet igen og det tilhørende stemmetal, når deres fornemste hårdt savnede repræsentant for den højeste form for populisme vender hjem til Danmark fra Bruxelles, hvor hans primitivitet ikke havde samme virkning som i Danmark. Ingen er i tvivl om, at hans fans ser lyset og håbet med førerens tilbagekomst.

 47. Af Ole Frank

  -

  jan ulrik friis

  Hvem jeg sammenligner dig med, turde være klart for enhver, der kan læse og stave, hvilket selvfølgeligt udelukker dig, men der må prøve et privatkursus i disse discipliner. Måske du kan få dig en støttepædagog.

  Populister som dig, der tydeligvis besidder en alternativ begavelse kan ytre sig frit til stor moro for os andre.

 48. Af jan ulrik friis

  -

  Løkke regeringen meget let at gennemskue den har bevidst valgt passivitet til fordel for islamisternes stormløb på Danmark, noget dette kommentariet helst vil forbigå, vende blikket bort fra eller stuve langt væk med henvisning til efterveerne efter 68′ eller de onde år i 40’erne!

  Ole Frank, de sammensvorne er alle passive i gerningsøjeblikket 2015-2018, politi og militær viste sig at være værdiløse, systematisk passivitet fra start til slut lakajer af Merkels islamiske multi-kulti plan der nedprioriterer og fordriver folket og udplyndrer og destruerer nationalstaten!

  Forbrydelsens karakter er passivitet i gerningsøjeblikket, overfor en pågående islamisk udplyndring og magtovertagelse af Danmark, enderesultatet hedder destruktionen af nationalstaten, i landsforræderi, systematisk nedprioritering af det danske folk, den danske kultur, udansk hedensk moske byggeri på dansk jord er den direkte hån imod den sande kristne Gud!

  Ole Frank nu er vi midt i gerningsøjeblikket, det du ser er de sammensvorne i slowmotion!

Kommentarer er lukket.