Den smukke borgerlighed

Af Tom Jensen 89

Da Søren Pind i denne uge forlod dansk politik via et interview i Berlingske, satte det gang i en politisk kædereaktion med regeringsrokade og ledelsesskift i Venstres folketingsgruppe. Men der kom også nyt frem om månederne og årene, der ledte frem til Pinds politiske exit.

Således fortalte Søren Pind noget, som man allerede i fjor hørte på forskellige vandrør, nemlig at han på et tidspunkt arbejdede med tanken om at etablere en borgerlig bevægelse inspireret af den franske præsident Emmanuel Macron. Bevægelsen skulle med Pinds ord bygge på ideen om ”den smukke borgerlighed”, som han formulerede det i et interview med Søren Lippert på TV2 News.

Pinds farvel til politik tog åbenbart sin begyndelse, da han indså, at han alligevel ikke havde engagementet faktisk at drive en sådan bevægelse frem.

Det kan man ærgre sig over af to grunde. For det første fordi dansk politik er fattigere uden Søren Pinds aktive tilstedeværelse, alle hans kanter og mærkelige udfald til trods. Men også fordi der er for få politikere og meningsdannere, der evner at formulere ”den smukke borgerlighed” og oversætte dens grundværdier til virkeligheden anno 2018.

Om borgerligheden i Danmark kan man sige, at den har haft magten i hovedparten af årene siden 2001, ja faktisk siden 1982. Det betyder, at der er kommet mere end et anstrøg af det systemforsvarende og magtbærende over borgerligheden, hvor den jo i sin kerne burde tage afsæt i borgeren og de fællesskaber, vi som borgere indgår i.

Om borgerligheden kan man også sige, at den nok har erobret magten og en væsentlig del af den intellektuelle samfundsdebat. Derimod er det aldrig lykkedes at vinde den moralske dagsorden. Den sidder venstrefløjen stadig solidt, betonagtigt og forandringsuvilligt på båret af en ekstremt stærk fortælling om, at man vil det gode. Man behøver som venstreorienteret end ikke tilføje, at de borgerlige dermed vil det onde (selv om det sandelig jævnligt sker).

Den moralske grundfæstning er så stærk, at den for borgerlige er uhyre vanskelig at bryde op. Det kræver særlige talenter af en art, som ikke mange har, både når det gælder intellektuelt niveau og evnen til at formidle visioner, så de lyder af andet end varm luft.

Men Pind har ret. Borgerligheden behøver ikke skamme sig, den er smuk.

Det er en smuk vision, at det enkelte menneske skal have plads til at udfolde sig, forløse sine talenter og gøre en forskel for sig selv og for andre. Det er en smuk vision, at en centraliseret statsmagt ikke skal bremse mennesker med unødige strukturer, benspænd, lovgivning, forbud og brandbeskatning. Det er en smuk vision, at de bedste idéer faktisk undfanges i frihed og ikke af centrale planøkonomer.

Det er en smuk vision, at de stærkeste fællesskaber er de frivillige, og at de er statsmagtens tvungne fællesskaber langt overlegne. Det er ikke nogen afvisning af velfærdssamfundet, men en besindelse på det skønne ved, at mennesker faktisk kan finde ud af livet sammen med hinanden, uden at nogen har bedt dem om det eller på forhånd har detaildefineret rammerne for, hvordan de skal gøre det. Ideen om civilsamfundets virvar af borger-fællesskaber danner jo grundlag for noget af det smukkeste ved vores land, tænk blot på foreningsdanmark og andelsbevægelsen, men den er over tid kommet ud af fokus i samfundsdebatten, efterhånden som mere og mere handler om brugerens og klientens rettigheder og pligter i forhold til den skattefinansierede velfærdsstat.

Det er en både skøn og befriende erkendelse, at man hverken er første eller sidste led i kæden; at der ligger en historie bag os alle, som har været med til at skabe os og de sammenhænge, vi indgår i, og at det ikke er et fængsel, men en forpligtelse, der gør menneskelivet meningsfuldt: Vi svæver ikke som adskilte væsener i et vakuum. Vi er født som en del af noget, og vi afleverer noget videre, og det befrugter alt, vi udretter gennem tilværelsen, med den dybeste mening.

Det er tilsvarende smukt at holde fast ved den dannelse, man kan kan beskrive på mange måder, men som vel kan siges at være den fælles viden om og forståelse af de sammenhænge, vi er en del af og bygger videre på. Så uendeligt meget smukkere og rigere end den moderne venstrefløjs identitetspolitiske dyrkelse af menneskelig svaghed, af offergørelsen som magtredskab og afvisningen af kultur som andet end undertrykkende strukturer. I dét finder man kun fattigdom, reel og åndelig.

Det er så smukt ikke at være bange for fremtiden, men tværtimod insistere på selv at ville være med til at forme den – og skabe de bedste rammer for, at så mange andre som muligt kan være med til det, også helt konkret som iværksættere og igangsættere og idérige skabere. Det er smukt ikke at lade sig kue af frygten for de trusler, der altid har været en del af tilværelsen, ikke henfalde til mere eller mindre totalitært funderede krav til andres adfærd for at afværge disse trusler, men tværtimod grundlæggende bevare troen på, at mennesker kan løse sine og verdens problemer, hvis de får mulighederne for det.

Det er smukt at kunne erkende udfordringerne ved f.eks. klimakrisen uden at ville tvinge sine medmennesker til at klæde sig i sæk og aske – eller migrantkrisen uden at ville lukke døren til verden omkring sig. Det er smukt at turde indgå i internationale sammenhænge og samtidig forstå, hvor vigtig nationalstaten er som ramme for identiteten, kulturen og demokratiet også i det 21. århundrede. Det er der usvækket stor skønhed i.

Der er andet end magten at forsvare for borgerligheden, og der er en forsømt moralsk dagsorden at erobre. Det bliver så uden Søren Pind, men man må håbe, at andre kan og vil. Der er brug for det.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

89 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Et af problemer er vel at, buzzords begreber som, “profit maximering”, “1 års bonusmål”, “egen lykkes smed”, “konkurrence samfund”.
  Ikke lige opfattes som borgerlige dyder
  At så borgerlige politiske mærkesager er begrænset til mindre skat for de ganske få, ja ofte mindre end 0,1 % af befolkning.
  Se på reduktion af arveafgifter for kæmpeformuer og sænkning af afgifter på de helt dyre biler.
  Og ellers er tonen, at det er de fremmedes skyld alt sammen.
  Og de arbejdsløse, de syge og dem på overførsels pensioner får for meget.
  Men arbejdsmarked skal altså åbnes for de rigtige fremmede, for de skal bruges til at skabe skatte indtægter.

  Ikke lige gavner den opfattelse, vdr. borgerlig dannelse og pli. samt bevarelse af samfundets værdier, jeg fik som barn og ung.

  Men sådan er der så meget, og penge bestemmer alt i den “borgerliges” verden, er ganske bevist, synes jeg at have oplevet de sidste 50 år.
  Hvis de borgerlige skal finde dem selv, må de opgive deres konstante fokus på at omfordele værdier til dem selv, i en konstant omvendt robin hood stil.
  Men mod grådighed osv, kæmper selv guder forgæves.
  Så næste borgerlige udspil, bliver nok bare igen lavere skatter for de få rigtigt rige og flere indvandre, de skal bruges i industrien, mindre i overførsels indkomster, samt privatisering af hospitaler og sundhed, politi, post, transport, vand, el, osv
  Samt flere legale smuthuller til overførsel af kapital til udenlandske skattely.
  For det er hvad de borgerlige har drevet det til i de sidste generationer.

 2. Af Finn Larsen

  -

  Ja Pind er i den grad en ægte “borgerlig” sjove hatte og nul resultater. Please lad mig få blå Bjarne tilbage.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  Aaarhj, så bliver borgerligheden vel heller ikke smukkere.

  Problemet er at borgerligheden meget ofte bliver fedtet ind i egoisme og småborgerlighed – og det er ikke et kønt syn.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvad man egentlig skal mene om den “vandrende” Pind. Så vidt jeg se, er kæden hoppet af – op til flere gange. Mange husker vel udtalelsen – “der er en ny sherif i byen”. Da sheriffen skulle vise sin duelighed, faldt seksløber sherifbæltet ned om haserne – og sheriffen stod tilbage i bar røv . . . med sherifstjernen sat for sheriffens eneste brugbare øje!

  Senest udtalte den “vandrende” Pind, at debattører på sociale medier egentlig blot er “landsbytosser og voldspsykopater”. Tak for den svada Pind. I øvrigt apropos psykopater vil jeg tillade mig at henvise til bogen “hverdagens psykopater”. Giver formentlig et klart svar på fænomenet den “vandrende” Pind. 😉

 5. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Venstre har ødelagt alt i dansk politik

  Søren Pind kan se, at polarisering og splittelse i dansk politik er langt større end hidtil antaget. Og folk stoler og tror ikke længere på politikerne, som har desværre været med til at komme med løftebrud efter løftebrud. Derfor er der ingen fremtid for Søren Pind i dansk politik, fordi han simpelthen ikke kan identificere sig med den nye situation i dansk politik.

  Søren Pind har indset og indrømmet, at det er håbløst med venstre i dansk politik. Venstre har ødelagt næsten alt i Danmark: Danmarks gode ry og omdømme i udlandet, finans- og økonomipolitik, udlændingepolitik, ældrepolitik, sundhedspolitik, sikkerhedspolitik og vigtigst af alt UNDERVISNINGSPOLITIK. De unge idag er så stressede og ulykkelige over den kontroversielle og omdiskuterede skolereform, at alarm klokkerne bør ringe for alle i Danmark. Vi kræver alt for meget fra de unge og det er hverken sundt eller gavnligt for landets fremtid. Det har Søren Pind selv givet til kende i hans seneste interview med en journalist fra DR.

  Så, borgerligheden i Danmark har fejlet stort til fordel for højre-nationale og national-konservative idealister.

 6. Af Maria Due

  -

  Smukt og ægte skrevet, kunne ikke være mere enig.

 7. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg vil mene, at borgerligheden er noget af en forvandlingskugle, eller et prisme med mange facetter, hvorigennem virkeligheden kan brydes. Hvad mener man f.eks om den socialdemokratiske småborgerlighed, eller hvad med den borgerlighed, der fører til, at hjemmeværnsmænd ligger i gaderne med maskingeværer og fyrer kaskader af blanks af mod hinanden? Eller hvad med den borgerlighed, der gør en fornøjelse ud af at gå på jagt og af at frarøve tænkende og følende individer deres liv? I den fjerne fortid var det ikke en fornøjelse, men et simpelt spørgsmål om overlevelse. Eller hvad med den borgerlighed, der betragter sig selv som den indlysende magthaver i ethvert spørgsmål? Som betragter sig som den naturlige industrileder? Den evindelige stræben efter magt, som borgerlige mennesker har til fælles med venstrefløjen, er ikke noget adelsmærke, og netop magthigen er venstrefløjen, når den er allermest frastødende. Det forhold, at der er en samfundsklasse i dette land, som bjærger en eksorbitant hyre, og som dertil betragter dette som dens naturgivne ret, stiller ikke borgerskabet i noget éntydigt positivt lys. Vi har til bevidsløshed hørt borgerlige med den store hyre galpe op om “misundelse” og “jantelov”, ovenikøbet uden at de pågældende egentligt vidste noget om disse ords betydning.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Den smukke borgerlighed” – Udlændingeloven af 8. juni 1983 . . . . borgerlig regering under ledelse af Poul Schlüter . . . . 😉

 9. Af Flemming Lau

  -

  Om lighed står der skrevet; Den der samlede meget, fik ikke for meget og den der samlede lidet, fik ikke for lidt…!

 10. Af N. Jensen

  -

  @JAN PETERSEN

  Hej Jan, mange pile opad herfra.

  For øvrigt er jeg af den bestemte opfattelse, at folk der kan finde på at bruge udtryk som menneskeskabte klimakriser burde tvangsindlægges til et 6 måneders ophold på en dertil indrettet undervisningsinstitution.

  Alternativt fratages retten til at stemme om sammensætningen af ‘folketinget’.

 11. Af kjeld hougaard

  -

  Den forestillingsverden danskere lever i er domineret af en national socialisme, derfor er der ikke i grunden forskel – der må være det i detaljer – på det samfund borgerlige og ikke borgerlige partier vil udvikle. Var der det, så var de ikke blevet valgt. ”De borgerlige” er socialdemokrater: vil velfærdsstaten ++, ”venstre fløjen” er borgerlig: skuer tilbage på den bevaringsværdige DANSKE KULTUR. Masseovervågning af børnefamilier, ”trivselsundersøgelser” hvor børn til STATS-MAGTEN bedriver angiveri af deres familiesituation, registrering af vor biologiske identitet (DNA). Det er ”borgerlig” politik, i bedste Xi Jinping stil. En dansker vil ha det – og ovenikøbet betale for det, for den tryghed vi loves at STATENS MAGT vil gi os i retur. Vi danske er sådan. ”Den intellektuelle samfundsdebat” – findes den? Politiske visioner er ikke en del af dansk kultur.

 12. Af kjeld hougaard

  -

  et Ps: JP i dag: fravær i gymnasiet kan staten ikke acceptere. LA minister vi indfører kontrol over den enkeltes fravær med tilhørende sanktioner om gymnasier ikke lever op til Statens ”liberale” krav på konformisme. Det er selvfølgelig helt rigtigt gjort. STATEN vil vride den sidste dråbe ud af vor lille befolknings begavelsesmasse = fri undervisning. Så langt så godt, sikkert en god ide. Nogle passer ikke ind i vridemaskinen, en del ville/kunne – med støtteindsatser. En del vil/kan ikke. Så langt så godt. I våres samfundssystem udvikles et ”gode” til en ”forpligtelse” = kontrol af den enkelte med ”indsatser” mod dem som falder udenfor rammerne. Det er helt i orden. Men som del af en ”intellektuel samfundsdebat”: Er det ”borgerlig liberalt”, eller er det ”beton socialisme”?

 13. Af lars hansen

  -

  Sheriffen dumpede, da grænsen ikke blev bevogtet og migranter oversked danske værdier. Aldrig mere venstre. De har i den grad svigtet.

 14. Af Niels Lemche

  -

  KJELD HOUGAARD, det er ingen af delene, det er statsfascisme, hvor borgeren alene er til for statens skyld og ikke omvendt.

  Men det passer ind i nyliberalismens verdenssyn, hvor det enkelte mennesker er kødkvæg for magthaverne.

 15. Af r. vangkilde

  -

  BORGERLIGHEDEN har begge ben på jorden, og en “balancegang” imellem den offentlige og private sektor i skatteindtægter og omkostninger til fællesskaberne.
  Søren Pind havde nok i sit eget fællesskab, hvor hans autoritet stod på et ben, som institutions person i den offentlige sektor, og manglede den liberale fællesnævner.

 16. Af Martin Jørgensen

  -

  Mange smukke og rigtige ord fra Tom Jensen .
  Men der mangler et afgørende element ! Er man fra borgerlig side klar til at smide de krykker der har holdt skiftende borgerlige regeringer oppe og ved magten i de sidste årtier.
  Jeg tillader mig at tvivle på at Dansk Folkeparti er villige til at give det nødvendige spillerum der skal til for at drømmen om den “smukke borgerlighed” kan realiseres.
  Den tvivl har Pind sikkert haft med i sine overvejelser da han besluttede sig for at trække stikket ud.
  Iøvrigt tror jeg slet ikke at vi er færdige med at høre fra Pind, der kommer mere fra den kant. Spørgsmålet er bare hvornår og om hvad.

 17. Af Jesper Lund

  -

  De overordnet elementer ved den ”den smukke borgerlighed”, som Tom Jensen nævner, kan jeg som venstreorienteret da tilslutte mig. Det gør mig mistænksom. For hvorledes tænker Tom Jensen ”den smukke borgerlighed” realiseret? Hvilke lovgivningsændringer kræves for at denne form for borgerlighed kan blive virkeliggjort? Kræver den yderligere stramninger af udlændingelovningen? Ringere vilkår for ledige og kontanthjælpsmodtagere? Mindre fokus på klimaet? Flere privatiseringer? Mere brugerbetaling? Topskattelettelser? Droppe målsætninger om at vi i 2030 har første røgfrie ungdomsgeneration? Osv. Jeg kunne frygte dette. Bag smukke ord kan gemme sig ubehaglige ting.

 18. Af Finn Pedersen

  -

  Smukke og poetiske ord.,
  Ja vi savner i den grad nogle åndelige fyrtårne til at bære fremtidens dannelse og visioner frem i Danmark.
  Pind har det stof der skal til det, men han kørte sur da han skulle tage trækket alene. Støttepartiet har ikke tolerance til store tanker og provokation. De gamle taburetklæbere i regeringen kunne ikke rumme Pinds store visioner og kørte ham ud på et sidespor.
  Idag bliver politikken styret af visionsløshed, smålighed og jantelov ivrigt dirigeret af Tulle og rengøringskonen.
  Vi dyrker idag det negative og fattige demokrati, hvor politkerne render efter meningsmålinger og vælgerstrømme.
  Det aktive og smukke demokrati hvor vælgerne har store visioner og ideer at forholde sig til og vælge imellem er lagt i graven.
  Vælgerne burde kunne vælge mellem ideer og fremtid fremlagt af energiske og iderige politikere.
  Polikere skal ikke lefle for tilfældige folkestemninger og indrette en dag for dag politik efter det.

 19. Af Christian K

  -

  Borgerlighed uden borgerlig anstændighed, er ikke værd at samle på.

  Find den frem, grav den op, genopliv den,……whatever

  Så kan vi snakke sammen.

 20. Af Glenn Madsen

  -

  Enhedslisten og Alternativet har som de eneste partier stemte for en officiel dansk anerkendelse af det armenske folkedrab.
  Ros til dem.
  DF stemte nej ligesom de andre slapsvansepartier. De tør ikke noget det er “de andre snakker bare om os”, “vi må lige se hvad de andre gør” osv. Den eneste gang, vi har vist sand styrke, var, da man vedtog at frigive billedpornografien i 1969. Det er en ynk at høre på disse villavejsregeringer.

 21. Af Thomas Nielsen

  -

  Problemet er at den smukke borgerlighed, som Tom Jensen udmærket beskriver, jo netop ikke er det værdigrundlag som skiftende “borgerlige” regeringer har styret efter. Sandheden er at vi i de sidste tre årtier har haft to slags regeringer: De røde borgerlige og de blå socialdemokratiske. Der er TOTAL konsensus mellem V og S om en evigt voksende og lviligt knopskydende offentlig sektor, et stadigt mere fintmasket velfærdssamfund hvor bedre = mere = dyrere. Om det kan man synes hvad man vil, men borgerligt er det ikke – netop fordi det omsiggribende velfærdssamfund har gjort os alle til klienter. Vi har vores på det tørre, men prisen har været høj for vi har mistet blikket for det personlige ansvar, pligten og med dem vores frihed.

 22. Af Gert Hansen

  -

  citat: ‘…eller migrantkrisen uden at ville lukke døren til verden omkring sig.’

  Ja, ja, lad os nu se.

  Afrikas befolkning øges med 3 milliarder i dette århundrede. 400-500 millioner af Afrikas befolkning i dag, lever på et existensminimum. Hvad skal de kommende 3 milliarder leve af? En del vil søge mod Europa, en strøm der allerede er begyndt.

  Men selvfølgelig skal vi ‘åbne vore hjerter’ og døre. Ikke sandt?

 23. Af Per Torbensen

  -

  Dansk anstændig borgerlighed svigtede ,da man solgte med privatiseringer til følge.
  TDC-KTAS-DSB-CPH.-POSTVÆSENET-Dong og med flere, rækken af elendigheder ,fyld selv på.
  Vi har blot fået dårligere service og fordyrende produkter ,når man indskyder en aktionær imellem producent og forbruger,skal det jo give overskud og forringelser til følge.

  Fællesejet skal kun give overskud til fremtidens udvikling samt drift,den konservative finansminister og senere direktør i TDC kørte ud med en palle med 90 mill.kr,for at sælge ud af fælles værdier ,lige lukt i egen lomme-hvorfor -han hed Henning til fornavn-BVAD.

 24. Af Per Torbensen

  -

  Efternavnet Dyremose passende navn,det hele havnet i mosen med dyre konsekvenser til følge .

 25. Af Maria Due

  -

  Christian K – 7. maj 2018 11:40
  “Borgerlighed uden borgerlig anstændighed, er ikke værd at samle på.
  Find den frem, grav den op, genopliv den,……whatever
  Så kan vi snakke sammen.”

  Ja, men Søren Pind er ikke min favorit som fortaler for den sag, han har stået for alt for mange kiksere og bliver for henrevet af egne ord. En statue af Reagan vil være yderst malplaceret i København og nærmere blive et monument over Pinds egne idéer, der som bekendt også var vidtrækkende vedr. dansk deltagelse i Syriens borgerkrig, hvor hans forargelse over vores tilbageholdenhed ingen ende ville tage.

  Jeg ved ikke, hvordan man skal højne moralen, men det må i givet fald ske ad mange kanaler og involvere både myndigheder, politikere og kunstnere samt mest af alt den enkelte. DR kan yde et væsentligt bidrag men fri os for alle “de kendte”, der kun er kendte for at være kendte. Det er frygteligt, som medierne i en lang årrække har leflet for laveste fællesnævner og kaldt det for public service. Vi har dyrket dumheden, uvidenheden, det flade og går-den-så-går-den-mentaliteten helt ud i det absurde. Gennemgående er vi desuden et uopdragent folkefærd, hvor de krævende unger blot spejler forældrene.

 26. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN: Dine kilder tak!

  Har du nogen idé om, hvor stort Afrika er? Har du nogen idé om kontinentets bæreevne med den rette landbrugsrådgivning? Har du nogen idé om udviklingen i de enkelte lande? Har du nogen idé om Afrika overhovedet, eller skal du bare udbasunere din uvidenhed for folket og din skræmmekampagne mod andre?

  Og tænk, befolkningsforøgelsen er ikke kun i de muslimske dele af Afrika. Det er hele vejen rundt også i de kristne lande som Sydafrika og Uganda. Nigeria er half and half, og her er væksten vist den samme i hele landet.

  Og endelig: Hvorfor skulle fødselsraten være den samme i de næste firs år? Den er på vej ned, men ikke nær så meget som i resten af verden.

 27. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Torbensen
  “Dansk anstændig borgerlighed svigtede ,da man solgte med privatiseringer til følge.
  TDC-KTAS-DSB-CPH.-POSTVÆSENET-Dong og med flere, rækken af elendigheder ,fyld selv på.
  Vi har blot fået dårligere service og fordyrende produkter ,når man indskyder en aktionær imellem producent og forbruger,skal det jo give overskud og forringelser til følge.”

  . “Fællesejet skal kun give overskud til fremtidens udvikling samt drift”

  Meget enig 🙂

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  Borgerlighed er måske at slette mit seriøse indlæg, som desværre ikke hylder DF, men græder over at mindretalsregeringer er Danmarks største fjende.
  Tak for Censur. Finn Vig

 29. Af Janik Martensen

  -

  Finn Bjerrehave
  Det komiske er jo, at netop Søren Pind ofte plæderede for censur på nettet, fordi pøblens meninger ikke passede herren. Hvilket han desværre også i årevis har haft lov til at praktisere på Berlingske.

 30. Af Jesper Lund

  -

  Min kommentar i fitret.

 31. Af Maria Due

  -

  Kommentar i filteret. Jeg vil tilføje, at som del af et alment moralsk samfundsløft ser jeg gerne en opblomstring af gammeldags begreber som stolthed og ære. For 10-15 år siden spurgte jeg i den norske debat, om disse begreber alene var forbeholdt muslimer, men skønt jeg normalt fik mange svar, blev der helt stille. Selv om vi også er hærget af den ulidelige offermentalitet, synes jeg, at jeg aner, at man er mindre behagesyge og mere villige til at vedkende sig æresbegreber her i Danmark.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – måske lidt udenfor blog emne – men hvordan har andre det med at browse på B.dk? Jeg har en helt ny Lenovo bærbar med fuldt opdateret Windows 10. Men den snegler sig igennem B.dk. Alle andre sites er problemfri. Meget mystisk – er B.dk ramt af noget snavs – 🙁

 33. Af Per Torbensen

  -

  Ja det snegler sig afsted.

 34. Af Maria Due

  -

  Nej, ikke her. Hvor har du dog travlt med at sprede sladder, Jan Petersen.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Er det nu sladder at gøre opmærksomhed på et problem? – griner højt. Bortset fra det er jeg sådan set ligeglad med, om B.dk snegler – det gør gamle “tanter” vel normalt . . . . 😉

 36. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget interessant at se, en time efter jeg gjorde opmærksom på, at B.dk snegler – så virker browse på B.dk “pludselig” ligeså hurtig som browse på andre sites – godt gået “tante” 😉

 37. Af Jesper Lund

  -

  Thomas Nielsen
  “…for vi har mistet blikket for det personlige ansvar, pligten og med dem vores frihed.”

  Det er jeg overbevist om det ikke er rigtigt. Arbejdsstyrken vokser i Danmark, mens ledigheden falder. I 2015 var arbejdsstyrken på 2.861.000 personer i alderen 15-64 år og ledigheden på 6,3 %. Det betyder at rigtig mange borgere i Danmark pligtopfyldende passer deres job. Og med hensyn til frihed, kan du jo bare begynde at vagabondere rundt i Danmark og blive ved med det resten af dine dage. Ingen vil forhindre dig deri. I Danmark har vi friheden til at gå i hundene.

 38. Af Helge Nørager

  -

  Jan, formoder du benytter explorer, som browser, der fungere b. ikke særligt godt.
  Forsøg med f.eks firefox, har oplevet dette problem i ca 6-10 dage på b.
  Og tester dagligt, om det skulle ændres.
  Og har da undret mig, men årsag må findes i en reklame funktion, som udelukkes i firefox.
  Mvh Helge.

 39. Af Niels Lemche

  -

  Jesper Lund, ja, og i dag er den på 4,5% bruttoledige og 4,3 nettoledige … danmarks statistik.

 40. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche
  Tak for nye tal. Den danske befolkning er åbenbart blevet endnu mere nogle pligtopfyldende arbejdsheste.

 41. Af Jan Petersen

  -

  @ Helge, jeg ved godt, hver der er sket, når en hjemmeside (B.dk) pludselig snegler. Så er den angrebet af “snavs” (virus). I øvrigt virker pludselig B.dk upåklagelig . Min IT-service er gratis. Normalt koster det vel minimum en “tusse”. 😉

 42. Af Maria Due

  -

  Jan Petersen tror åbenbart, at Berlingske har it-personale, der sidder og vogter på, hvad han skriver og straks retter sig efter hans klager. Det er meget lidt sandsynligt og langt mere nærliggende at tro, at han blot fortsætter med sine sædvanlige insinuationer for at få folk til at forsvinde Der er også den mulighed, at nogen “bager” på hans pc, der sikkert er en helt anden, end han angiver.

  Lund og Lemche.
  At folk passer deres arbejde, er ikke ensbetydende med, at det er på en hensigtsmæssig måde, der er med til at højne moralen og/eller stabilisere samfundet; aviserne flyder løbende over med oplysninger om det modsatte..

 43. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  “…aviserne flyder løbende over med oplysninger om det modsatte.”
  Jeg er ikke helt med. Du må gerne give nogle eksempler.

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg ofte mistænkt “duen” for en anden notorisk fake på Berlingske blog kommentarspor . . . .ingen specielle nævnt, ingen glemt. 😉

 45. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, hvilke aviser læser du, siden du er uvidende om de gigantiske problemer indenfor undervisning, hospitaler, hjemmepleje, bankvæsen, jobformidling og mange andre fagområder samt det faktum, at de offentlige udgifter er løbet løbsk, og at det offentlige synes umætteligt og aldrig tilfreds? Jeg har i den senere tid hørt mange troværdige historier om mennesker, der har fået en umenneskelig behandling under indlæggelse på hospitaler og tidligere henvist til JP-artiklen 15. april i år “Jeg tilser patienter i en endeløs række næsten som jeg sad ved et samlebånd” af overlægen Peter Ellekvist, Brønshøj. Han konkluderer: “Du bliver forhåbentlig i sidste ende helbredt, men du kommer med garanti ud i en tilstand, der er ringere, end da du blev indlagt, og rekonvalescens foregår bedst derhjemme.” Dette er præcis, hvad jeg selv oplevede tidligere på året.

 46. Af Jan Petersen

  -

  Duen er afsløret – fake name og fake shit . . . . . 🙁

 47. Af Kent Andersen

  -

  Tom Jensen skriver: “afvisningen af kultur som andet end undertrykkende strukturer.”

  Jeg kan ikke afvise noget, når jeg ikke aner hvad du taler om. Hvad mener du med “kultur”? Jeg føler altid, at man antager, at jeg ved hvad det betyder. At jeg ikke er muslim? At jeg er en særlig form for europæer, der er meget forskellig fra eksempelvis en tysker, en hollænder og en svensker?

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – Den smukke borgerlighed – forherligelse af FAKES af enhver art . . . . jeg kan brække mig i lange lårtykke stråler. 🙁

 49. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lund
  Trækker man ikke alle på kurser, aktivering og praktik fra i statistikken?

 50. Af Jan Petersen

  -

  Stort set ALT er FAKE – inklusive – “Trækker man ikke alle på kurser, aktivering og praktik fra i statistikken?” . . . . .Hvornår mon den virkelige virkelighed går op for almuen – sovset til af MSM fake plantet news? 😉

Kommentarer er lukket.