Den smukke borgerlighed

Af Tom Jensen 89

Da Søren Pind i denne uge forlod dansk politik via et interview i Berlingske, satte det gang i en politisk kædereaktion med regeringsrokade og ledelsesskift i Venstres folketingsgruppe. Men der kom også nyt frem om månederne og årene, der ledte frem til Pinds politiske exit.

Således fortalte Søren Pind noget, som man allerede i fjor hørte på forskellige vandrør, nemlig at han på et tidspunkt arbejdede med tanken om at etablere en borgerlig bevægelse inspireret af den franske præsident Emmanuel Macron. Bevægelsen skulle med Pinds ord bygge på ideen om ”den smukke borgerlighed”, som han formulerede det i et interview med Søren Lippert på TV2 News.

Pinds farvel til politik tog åbenbart sin begyndelse, da han indså, at han alligevel ikke havde engagementet faktisk at drive en sådan bevægelse frem.

Det kan man ærgre sig over af to grunde. For det første fordi dansk politik er fattigere uden Søren Pinds aktive tilstedeværelse, alle hans kanter og mærkelige udfald til trods. Men også fordi der er for få politikere og meningsdannere, der evner at formulere ”den smukke borgerlighed” og oversætte dens grundværdier til virkeligheden anno 2018.

Om borgerligheden i Danmark kan man sige, at den har haft magten i hovedparten af årene siden 2001, ja faktisk siden 1982. Det betyder, at der er kommet mere end et anstrøg af det systemforsvarende og magtbærende over borgerligheden, hvor den jo i sin kerne burde tage afsæt i borgeren og de fællesskaber, vi som borgere indgår i.

Om borgerligheden kan man også sige, at den nok har erobret magten og en væsentlig del af den intellektuelle samfundsdebat. Derimod er det aldrig lykkedes at vinde den moralske dagsorden. Den sidder venstrefløjen stadig solidt, betonagtigt og forandringsuvilligt på båret af en ekstremt stærk fortælling om, at man vil det gode. Man behøver som venstreorienteret end ikke tilføje, at de borgerlige dermed vil det onde (selv om det sandelig jævnligt sker).

Den moralske grundfæstning er så stærk, at den for borgerlige er uhyre vanskelig at bryde op. Det kræver særlige talenter af en art, som ikke mange har, både når det gælder intellektuelt niveau og evnen til at formidle visioner, så de lyder af andet end varm luft.

Men Pind har ret. Borgerligheden behøver ikke skamme sig, den er smuk.

Det er en smuk vision, at det enkelte menneske skal have plads til at udfolde sig, forløse sine talenter og gøre en forskel for sig selv og for andre. Det er en smuk vision, at en centraliseret statsmagt ikke skal bremse mennesker med unødige strukturer, benspænd, lovgivning, forbud og brandbeskatning. Det er en smuk vision, at de bedste idéer faktisk undfanges i frihed og ikke af centrale planøkonomer.

Det er en smuk vision, at de stærkeste fællesskaber er de frivillige, og at de er statsmagtens tvungne fællesskaber langt overlegne. Det er ikke nogen afvisning af velfærdssamfundet, men en besindelse på det skønne ved, at mennesker faktisk kan finde ud af livet sammen med hinanden, uden at nogen har bedt dem om det eller på forhånd har detaildefineret rammerne for, hvordan de skal gøre det. Ideen om civilsamfundets virvar af borger-fællesskaber danner jo grundlag for noget af det smukkeste ved vores land, tænk blot på foreningsdanmark og andelsbevægelsen, men den er over tid kommet ud af fokus i samfundsdebatten, efterhånden som mere og mere handler om brugerens og klientens rettigheder og pligter i forhold til den skattefinansierede velfærdsstat.

Det er en både skøn og befriende erkendelse, at man hverken er første eller sidste led i kæden; at der ligger en historie bag os alle, som har været med til at skabe os og de sammenhænge, vi indgår i, og at det ikke er et fængsel, men en forpligtelse, der gør menneskelivet meningsfuldt: Vi svæver ikke som adskilte væsener i et vakuum. Vi er født som en del af noget, og vi afleverer noget videre, og det befrugter alt, vi udretter gennem tilværelsen, med den dybeste mening.

Det er tilsvarende smukt at holde fast ved den dannelse, man kan kan beskrive på mange måder, men som vel kan siges at være den fælles viden om og forståelse af de sammenhænge, vi er en del af og bygger videre på. Så uendeligt meget smukkere og rigere end den moderne venstrefløjs identitetspolitiske dyrkelse af menneskelig svaghed, af offergørelsen som magtredskab og afvisningen af kultur som andet end undertrykkende strukturer. I dét finder man kun fattigdom, reel og åndelig.

Det er så smukt ikke at være bange for fremtiden, men tværtimod insistere på selv at ville være med til at forme den – og skabe de bedste rammer for, at så mange andre som muligt kan være med til det, også helt konkret som iværksættere og igangsættere og idérige skabere. Det er smukt ikke at lade sig kue af frygten for de trusler, der altid har været en del af tilværelsen, ikke henfalde til mere eller mindre totalitært funderede krav til andres adfærd for at afværge disse trusler, men tværtimod grundlæggende bevare troen på, at mennesker kan løse sine og verdens problemer, hvis de får mulighederne for det.

Det er smukt at kunne erkende udfordringerne ved f.eks. klimakrisen uden at ville tvinge sine medmennesker til at klæde sig i sæk og aske – eller migrantkrisen uden at ville lukke døren til verden omkring sig. Det er smukt at turde indgå i internationale sammenhænge og samtidig forstå, hvor vigtig nationalstaten er som ramme for identiteten, kulturen og demokratiet også i det 21. århundrede. Det er der usvækket stor skønhed i.

Der er andet end magten at forsvare for borgerligheden, og der er en forsømt moralsk dagsorden at erobre. Det bliver så uden Søren Pind, men man må håbe, at andre kan og vil. Der er brug for det.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

89 kommentarer RSS

 1. Af R.H. Kristiansen

  -

  Godt med lidt positivisme i hverdagen. Der mangler et politisk parti I Danmark, der er humant, samfundsindet, samfundsansvarligt og alligevel økonomisk ansvarligt og uden pamperi.

  Jeg hørte i dag, at hvis en minister træder tilbage, uanset om det er utidigt eller efter valg, og denne minister har børn under 18 år, så vil disse børn modtage en ministerpension, som svarer til ca. tusind kroner om måneden, så som selve ministeren. Han/hun får selvfølgelig meget mere. Jeg ved ikke hvor længe de får disse penge. Det kan blive til mange år. Det er ganske vist.

  Men det er selvfølgelig ikke mere urimeligt end, at en erklæret “stor” socialist, der moraliserer over naturen og kører så rundt i to store biler og flyver mange gange om året til fremmede lande. Dobbeltmoral er dobbelt så godt. Han/hun er ikke nogen socialist, blot en Blondebolsjevik eller på dansk Kysbanesocialist.

  Jan du har ret med nogle gæster på Berlingske server. Jeg har fået undersøgt mit IT grej.
  L i s b e t h og J H og deres venner gør grin med mig, vedrørende hacking. Det skal de bare gøre. Der lå ganske vist et lille program på min telefon. Det er nu fjernet og muligvis kommer det på igen. Det skulle ikke undre mig. Men vi har opsporet hvor det kommer fra. Jeg har dygtige IT folk i, som kan spore de værste typer på vores computere.

 2. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  Kystbanesocialist
  Jeg har dygtige IT folk, som kan spore de værste….

 3. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er stort set alt fake på MSM fake news. Her i øvrigt en Madonna “klagesang” omkring fake news – helt tilbage til 1994. Nyd sangen og læs teksten – meget nøje – formentlig et indlæg slettet senere på dagen . . . . 😉

  Madonna – Take a Bow (1994) with Lyrics
  https://www.youtube.com/watch?v=nxMVwvTXE_c&start_radio=1&list=RDnxMVwvTXE_c

 4. Af Kurt Dejgaard

  -

  Jeg vil ikke tærske langhalm på Søren Pinds exit eller filosofere dybere over det.
  Blot vil jeg sige at har man tabt gnisten for politik, så synes jeg det er rosværdigt at erkende det åbent og trække stikket.
  Hvis jeg skal indvende noget, er det at stikket måske skulle være blevet trukket, tidligere.
  Pind blev i de senere år et projekt i sig selv. Og så er tråden nok tabt, allerede der.
  Men lad det være hvad det er, nu.

 5. Af Gert Hansen

  -

  Niels Lemche:

  Kilder? Jeg troede ærlig talt at en professor der kommenterer offentligt, havde styr på kildemateriale. Men mine kilder er altså FN Population Prospects.

  Jeg tænkte på, om jeg i mit tidligere indlæg skulle have skrevet ‘alt andet lige’, men undlod, da jeg tænkte, at enhver nogenlunde intelligent person nok kunne regne med at det underforstået er tilfældet.

  Jeg har været forskellige steder i Afrika 25-30 gange, fra Alexandria til Cape Agulhas, så der er overhovedet ikke tale om ’skræmmekampagne’ eller manglende kendskab til afrikanske forhold, men derimod basering på faktuelle forhold.

  Migration kan ofte være en ‘naturlig’ følge af overbefolkning. Det har man set i Europas tilfælde, og lige nu i Mellemøstens og Sydasiens, og nu i stigende grad fra Afrika syd for Sahara. I alle tilfælde med gennemgribende forandringer i de berørte samfund. Men sov du bare videre.

 6. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, det er bare så ærgerligt med al den statistik, der ikke passer i ens kram. Men typisk for holdningen. når man først har overbevist sig selv om, at det er et lorteland. Det kan i hvert fald føres tilbage til Den Politiske Kandestøber, men er sikkert så gammelt som menneskeheden selv.

  Det er klart, at der selv i et land som Danmark er plads til forbedringer; men i forhold til næsten ethvert andet land, så er det ikke så lidt af et paradis.

  g så er der den med arbejdsløsheden. Statistikken: Jo, der var flere tal, når man så efter. Forskellen var 0,2% mellem brutto og nettoledighed. Reelt er der ingen arbejdsløshed, men mangel på arbejdskraft i dele af landet.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt, hvordan forventer nogen, at en fessor ud i teologi skal forholde sig til “fakta”? Alt det religiøse junk er bygget på fiktivt hokuspokus og konspirations teorier . . . . 😉

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos brutto- og netto tal, så var udgiften for ubrugelig ikke vestlig indvandring – BEVISLIG i 2014 . . . . brutto 78 milliarder og netto 33 milliarder kr. I 2015 netto 36 milliarder kr (brutto tal ikke opgivet), men formentlig ca 85 milliarder kr. Så lidt almen hovedregning siger, at brutto udgift anno 2018 er minimum ca 100 milliarder kr. Stik lige den “fessor” . . . . 😉

 9. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  Samfundssind skulle der stå kl. 2.00.

  N.P. Lemche og Gert Hansen
  Jeg har en god ven, som er luftkaptajn. Han flyver med ganske mange mennesker og somme tider fragt. Han rejser verden rundt. Han var blandt andet i Italien for nyligt. Han flyver også i Afrika flere steder, bl.andet til Kenya og Sydafrika mm. De har fløjet til Somalia i en periode, men vil det ganske ikke længere, på grund af Boku Haram. Han fortæller, at italienerne vitterlige har problemer med et meget stort antal unge mænd fra Afrika, som søger til Italien. Man kan ikke fortænke dem i at rejse fra fattigdommen, men der er mange kriminelle blandt disse unge mænd. Jeg har en god bekendt fra et Afrikansk land, som fortæller, at Boku Haram og islamister er ved at ødelægge ellers et tidligere fredeligt land. De har ikke været der længe, men hun som selv er muslim, siger at de bringer med sig kriminalitet og ekstrem vold. Hun siger også, at afrikanere har et meget rosenrødt billed af Europa og Vesten. De bliver slemt skuffede, når de finder ud af, at tingene ikke er så simple og ofte bliver misbrugt som skattemæssig sort arbejdskraft, eller bliver kriminelle.

 10. Af Niels Lemche

  -

  Gert Hansen,

  Ja, men så taler du om Afrika syd for Sahara. Det er vist ikke vores største problem, men snarere den muslimske del af Afrika, dvs. den nordlige del af kontinentet.

  FN kunne jo også prøve at kalkulere, hvad kontinentet egentlig kan bære af en befolkning. Den øjeblikkelige befolkning er ikke stor i forhold til areal. Sahara lader vi ligge et øjeblik; men hvad vil en optimal udnyttelse af kontinenten kunne betyde mht. antal af mennesker?

  For at vise, hvad det har betydet andre steder boede der i Palæstina før 1. Verdenskrig omkring en halv million mennesker. Der var landet daværende naturlige bæreevne, dvs. antallet af mennesker, det kunne brødføde. I dag bor der alene i de israelske dele 8½ million.

  Der bliver nok mindre plads til løverne; men det er jo allerede tilfældet. Afrikas egentlige poroblem er måske ikke antallet af mennesker, men håbløse politiske og sociale systemer, hvor det ville være en fornærmelse mod os selv at kalde dem middelalderlige.

  Hvorfor tog du til Cape Aguelhas og ikke til Cape of Good Hope? Jeg ved at Aguelhas er sydligere; men er det lige så spektakulært. Jeg har været på Cape of Good Hope et par gange, og det er flot.

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Smuk borgerlighed er en kamel, der er svær at sluge. Den findes muligvis i eller anden eventyrlig drømmeverden, ellers var der nok ingen, der stemte borgerligt.

  Den borgerlighed, vi oplever i hverdagen, er den stygge version, men en formildende omstændighed er dog, at de borgerlige har en utopi.

 12. Af Martin Jørgensen

  -

  Vi skal vel 73år tilbage tilbage i tiden for at opleve en Maj måned der tager sig ligeså smuk ud som den vores land oplever i disse dage.
  Her er der ikke tale om noget fake hokus pokus shit, men derimod den uforfalskede sandhed.

 13. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Udgangspunktet for min tidligere kommentar ( 7. maj 2018 22:12) var Thomas Nielsens påstand: “…det omsiggribende velfærdssamfund har gjort os alle til klienter. Vi har vores på det tørre, men prisen har været høj for vi har mistet blikket for det personlige ansvar, pligten og med dem vores frihed.” Det er jeg så overbevist om ikke er korrekt, bl.a. p.g.a. den store arbejdsiver i Danmark. Det har noget at gøre med den individuelle borgers holdning til ansvar og pligt. Og selvfølgelig ønsket om at skabe sig en fornuftig tilværelse. Det, du skriver om, er om forskellige jobsituationer, hvor den enkelte medarbejder kan føle sig magtesløse. Det har ikke så meget at gøre med den enkeltes ansvar og pligt. Den overlæge, som du refererer til, kunne sikkert ønske sig en bedre arbejdssituation, hvor han havde den fornødne tid til hver patient. Men at opfylde hans behov vil sikkert kræve en stigning af en offentlige udgifter, som du jo er imod.

 14. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  ‘Alt det religiøse junk er bygget på fiktivt hokuspokus og konspirations teorier . . . . ?’

  Helt enig. Det store problem er, at mange, og åbenbart stigende mængder, tager den slags ‘hokuspokus’ alvorligt.

 15. Af Jesper Lund

  -

  B. Mortensen
  Du er velkommen til selv at grave dig ned i statistikkerne med henblik på at justere mit billede af den danske arbejdsstyrke. Du kan sikkert kun ændre et lille smule på dette billede.

 16. Af R.H... Kristiansen

  -

  Rettelse
  Samfundssind skulle der stå kl. 2.00.

  N. P. L e m c h e
  Jeg er enig med dig N.P. Lemche. De nordiske lande har noget særligt. Det må vi prøve at bevare. Det er det, der har skabt vores velstand. En gruppe som Cepos er forankret i et amerikansk verdenssyn med Ayn Rands superindividualisme som forbillede. Det bryder jeg mig ikke om. Vores frie udannelsesinstitutioner er en stor del af danske firmaers velstand. Fri uddannelse, frie hospitaler og hjælp til sygdom, ledighed og en relativ lighed har brag os velstand. Problemet med ikkevestlig indvandring et, at solidaritetsfølelsen og fællesskabsfølelsen er ikke alle givet. Det ændrer sig forhåbentligt, eller så må vi lade det ændre sig, både for ikkevestlige indvandtete og rige firmaer. Der er blevet større forskel på rige og fattige. Efter at have været parner i et firma i mange år, så ved jeg, at det ikke er pengene, der trækker, ikke hos mig i hvert fald. Der skal selvfølgelig være et overskud for at lave den nødvedig akkvisition, for at bevare arbejdspladerne og udvikle firmaet, men det er ikke nødvendigt at ansætte de billigste.
  Jeg er stadigvæk medlem i Foreningen Norden. Det har jeg været i mange år. Jeg finder det ærgeligt, at de nordiske lande ikke har større samarbejde. Vi ville være stærkere samlet. Vi har også meget lignende samfundssyn.
  Til diskussionen om Afrika G. H a n s e n og
  L e m c h e
  Jeg har en god ven, som er luftkaptajn. Han flyver med ganske mange mennesker og somme tider fragt. Han rejser verden rundt. Han var blandt andet i Italien for nyligt. Han flyver også i Afrika flere steder, bl.andet til Kenya og Sydafrika mm. De har fløjet til Somalia i en periode, men vil det ganske ikke længere, på grund af Boku Haram. Han fortæller, at italienerne vitterlige har problemer med et meget stort antal unge mænd fra Afrika, som søger til Italien. Man kan ikke fortænke dem i at rejse fra fattigdommen, men der er mange kriminelle blandt disse unge mænd. Jeg har en god bekendt fra et Afrikansk land, som fortæller, at Boku Haram og islamister er ved at ødelægge ellers et tidligere fredeligt fædreland. De har ikke været der længe, men hun som selv er muslim, siger at de bringer med sig kriminalitet og ekstrem vold. Hun siger også, at afrikanere har et meget rosenrødt billed af Europa og Vesten. De bliver slemt skuffede, når de finder ud af, at tingene ikke er så simple og de bliver ofte misbrugt som sort arbejdskraft, eller så bliver de kriminelle. Jeg ønsker jer en god dag. Jeg sidder og renderer en 3D tegning, det tager en krig.

 17. Af Jesper Lund

  -

  R.H. Kristiansen
  Enhver er sig selv nærmest. Jeg vil ikke bebrejde en socialistisk politiker at tage imod de goder, som vedkommende er berettet til. Jeg ville selv have svært ved at give afkald på et større årligt beløb selvom jeg fandt det urimeligt.

  Enhedslisten ønsker at afskaffe ministerpensionen, som den er i dag og erstatte den med noget der ligner den pension på det normale arbejdsmarked.

 18. Af Niels Lemche

  -

  MARTIN JØRGENSEN, men hhvor vi dog også har brug for den efter et år, hvor november begyndte i juni og varede året ud, og efter en barsk vinter.

  Der er ikke noget smukker sted end hos os i maj-juni.

 19. Af r. vangkilde

  -

  DEN SMUKKE LIGHED i velfærdsstaten gør borgerne konservativ og passive, ELLER kan en liberal regeringen skabe en ny forskel, “borgerservice” på portal selvservice butik “just eat it” på nye effektive elektroniske veje i konkurrence staten.

 20. Af Maria Due

  -

  Nils Lemche, du opstiller en stråmand. Jeg er udmærket klar over, at arbejdsløsheden er lav, og hvis du tror, at det er lykken for flere og flere at producere mere og mere, så at vi kan aftage Afrikas befolkningsoverskud, så tro du bare det, men jeg er uenig.

  Jesper Lund. Du kan fx læse den artikel, som Berlingske har placeret til højre på netsiden med overskriften om Venstre har opgivet at dæmme op for det offentlige. At folk gør, hvad de skal, er ikke ensbetydende med, at de bærer sig fornuftigt ad eller er fornuftligt ledet og hensigtsmæssigt uddannet. Fx skulle man tro, at der er noget galt med Post Danmark, når man skal betale så meget for at sende et brev, og så mange går tabt og er flere uger om at nå frem selv indenfor samme by. Det er ikke, fordi der mangler “eksperter” i ledelse. I øvrigt henviser jeg til Tom Jensens artikel forleden om Dennis Nørmarks og Anders Fogh Jensens nye bog og borgerløn, som jeg ikke går ind for, men jeg går bestemt heller ikke ind for, at folk blot skal sysselsættes, og så er alt godt. Desværre må vi helst ikke nævne, at dorske og dovne mennesker altid har eksisteret og ikke behøver at bæres på hænder og skjolde, dertil er selvglæden for stor. Man kan også spørge, hvor folk blev af 1 maj, de var ikke i Fælledparken.

 21. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 22. Af Maria Due

  -

  “Jeg ville selv have svært ved at give afkald på et større årligt beløb selvom jeg fandt det urimeligt”

  Sådan er vi forskellige, for det har jeg gjort. Flere gange. Det har noget gøre med stolthed og ære.

 23. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Hvilke ydelser har du givet afkald på?

 24. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, du kan sikkert låne Emma Gad på biblioteket.

 25. Af R.H. Kristiansen

  -

  J e s p e r L u n d
  Jeg svarer lidt hurtigt. Sidder stadig og venter på computeren. Det tager ofte lang tid med 3D renderinger. Min kommentar var møntet på hyklerne her på bloggen. Der er et par stykker, der ødelægger al debat og komentaren er ikke møntet på dig. Mennesker må gerne eje en hel bilpark for min skyld og bo på slotte, så er de bare ikke socialister, men måske mere velgørere, hvis de gør noget godt. Jeg har lidt svært ved den store godhed, der foregår kun med munden og på skrift. Mennesker, der er meget meget tolerante og bor langt fra alt problematisk. Handling er mit motto, derfor har jeg været frivillig i lange perioder. Efterfølgende beskriver på en måde mine tanker. Jeg river mit hjerte ud og hænger det udenpå min frakke, som en synlig medalje for min godhed. Nu er computeren færdig. Mvh RH

 26. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Det er let at fremhæve sig selv som være i besiddelse af stolthed og ære, hvis man ikke mere specifikt vil begrunde hvad denne besiddelse bygger på.

 27. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hej allesammen

  Jeg vil savne Søren Pind i dansk politik.
  Han er en velskrivende, karismatisk personlighed, der med åben pande kæmper for, hvad han tror på.
  Respekt for det.

  …Også selvom jeg stort set ikke overordnet er enig med ham.

  Hvad angår deabatten omkring, om ens holdninger er fuldstændig i harmoni med, hvordan man selv lever, så synes jeg, man skal respektere personlige holdninger og være meget varsom med at dømme andre mennesker, man ikke kender personligt, udfra hypotetiske antagelser omkring hvordan de lever deres liv.

 28. Af Maria Due

  -

  Min mor gav afkald på en milionarv fra en barnløs kusine og bestred i en menneskealder et frivilligt arbejde i en ledende funktion. Min mands morfar gav afkald på en svensk herregård, som han arvede efter en fætter, der døde under den spanske syge. Da han kom til Sverige for at ordne med arven, opdagede han til sin forbløffelse, at fætteren havde en fästmö, en estisk flygtning, og han mente, at hun var nærmere til arven, end han var. Det har jeg et langt brev om, som min svigermor sendte mig sammen med et guldur, som den estiske dame forærede dette retlinede menneske, og som tyske officerer efterlod sig, efter at have boet i flere år i hans hjem, som de brugte som hovedkvarter i en norsk by under krigen. Der er ofte noget særligt ved et ur, når det gives som gave, og det må de også have fornemmet. Men hvad forstår bønder sig på kartoffelsalat og borgerlige dyder. Det gælder jo bare om at rage til sig i det proletariserede Danmark. Det har man jo RET til, og fantasien rækker ikke til, at andre kan have en anderledes holdning.

 29. Af Jesper Lund

  -

  R.H. Kristiansen
  Din sidste kommentar (10:49) giver anledning til to spørgsmål.

  Hvilke holdninger har dem, som bor tæt på det “problematiske”?

  Hvilke holdninger er legitime ifølge dig at have, hvis man bor ” langt fra alt problematisk”? Man har måske i følge dig slet ingen ret til at have nogen holdning?

  Er graden af fremmedfrygten overordnet set ikke omvendt proportionalt med tætheden af “fremmede” i det område, hvor man bor i. Frygten for det ukendt.

 30. Af B. Mortensen

  -

  Fru/frk R.H. Kristiansen
  “Men vi har opsporet hvor det kommer fra. Jeg har dygtige IT folk i, som kan spore de værste typer på vores computere.”
  Det glæder mig virkelig så forventer jeg også en undskyldning fra din side!

 31. Af Martin Jørgensen

  -

  Lemcke korrekt at vi har trængt til lys og glæde. På plussiden tæller det også at vi mennesker bliver mere tolerante når rammerne herfor er tilstede.

 32. Af Maria Due

  -

  Jeg opfordrer til at læse Tom Jensens indlæg og dagens leder i JP, der slutter med denne konklusion, som ingen er tjent med: “Sjældent om nogensinde har en finansminister så utilsløret indrømmet, at han ikke har det mindste greb om udviklingen i de offentlige udgifter, men i lighed med resten af det borgerlige Danmark halser efter en dagsorden sat af andre, der bestandigt fremmaner billedet af et land balancerende på randen af den sociale massegrav, selv om der rettelig er tale om velfærd på steroider.Pengene fosser ud af de offentlige kasser, og ulykkeligvis står det engang liberale Venstre som den stolte garant for, at det vil fortsætte med uformindsket styrke”. Jagten på Kristian Jensen er gået ind og godt så!

 33. Af Maria Due

  -

  Endnu et indlæg i filteret.

 34. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske det smukke ved borgerlighed, er samfundets livsnerve, netop dem som tilbyder alle andre uden politisk observans arbejde, og denne indtjening gør at vi alle betaler skat og derefter kan dele samfundet op i borgerlige som tilbyder og de andre som nyder, og denne enkle problemstilling, danner grundlag for vores politiske system, bare forstå : Vi er ikke England et klassesamfund, men et samfund hvor vi næsten alle forstår hinanden samt fremgangsmåden.
  I valget skal fronterne trækkes, og ynkelighed samt overbud bliver dagsorden, og resultatet et komplet forvirret folketing, og en mindretalsregering resultatet, og ingen fik valuta for krydset, nemlig mindretalsregeringer er kastebold for de partier som valgte fra.
  Er det det vi fremover skal dyrke i Danmark ? eller måske politik over midten, og Månen er nær.
  Smuk borgerlighed. Finn Vig Censurens drøm

 35. Af Gert Hansen

  -

  R,H, Kristiansen:

  Omend din kommentar idag 10.05 er stilet til en anden person tillader jeg mig alligevel at komme med et par relevante kommentarer.

  Det er et problem at der i Europa, og specielt i Danmark, igennem tre-fire årtier har været toneangivende personer der i den offentlige debat har talt direkte usandt, eller demonstreret deres uvidenhed og naivitet.

  Eksempelvis sagde Ritt Bjerregaard om indvandringen for 30-35 år siden, at ‘det ikke var et (samfunds-)problem, de (de indvandrede) skulle blot have arbejde’. Man glemte imidlertid at spørge, om de faktisk indvandrede til Danmark for at få arbejde, eller der måske kunne være andre incitamenter. Eller om de overhovedet var kvalificerede til det danske arbejdsmarked.

  Den Radikale Gerner Nielsen sagde for 20-25 år siden, at ‘et rigt samfund som det danske godt havde råd til nogle indvandrede’. Dengang påstod visse politikere, som Auken og Anker Jørgensen, at de indvandrede androg ca. 2%, så ‘det var ikke noget problem’.

  O.s.v, o.s.v.

  Nej da, men hvorfor fremskrev ‘man’ ikke lidt? Eller så på hvordan verden så ud udenfor gadekæret? Hvad når indvandringen ikke længere som nu koster mindst 33 milliarder, reelt er det nok højere, da dette er et officielt tal, men nærmere 100 milliarder?

  Enten regeres landet af ignoranter, socialdemokrater og hundehoveder, og det gør det nok, eller også foreligger der en helt udemokratisk dagsorden (af nogen kaldt agenda), som langt hovedparten af befolkningen ikke er enig i, men så skal man vist tro på konspirationeteorier. Så det skyldes nok naivitet og dumhed.

 36. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN, jeg kan se, at du er vældig optaget af, hvad der blev sagt for 25-30 år siden. Lander du snart i det 21. årh.?

  Det var også dengang at cheføkonomen hos LO udtalte, at vi skulle være glade for indvandrerne, for vi ville en dag have brug for dem. Der er vi nu.

 37. Af Flemming Lau

  -

  Årsagen til at vore pseudo liberale politikkere, ikke har konsekvens beregnet antallet af ikke mindst islamistiske immigranter, er ganske åbenbart…! De ønsker virkeligt et islamisk replacement. Det er ikke blot inkompetent, det er direkte krimminel pligtforsømmelse!

  Normalt anlægger de pseudo liberale et “forsigtigheds’ princip, når de politiserende domstole siger at vi nærmer os kanten af menneskerettighederne i div udvisningssager. Og det er uagtet at Direktøren for Institut for Menneskerettigheder, har undersøgt sagerne, og fundet at op imod 400 sager, kunne der uden problemer have været sket udvisninger af krimminelle immigranter.

  Nåh! Vi, flertallet af den danske befolkning ved nu at antallet betyder noget, samt at demografi er skæbne. Det er det der råbes op om, og hvert 4 år kan vi så stemme. Det er så vores ansvar, at få denne galematias til at stoppe!

 38. Af Bjørn Sørensen

  -

  Omkring 1957 kastede arbejdsgiverne håndklædet i ringen og accepterede den socialdemokratiske velfærdsmodel.
  Den har aldrig været langtidsholdbar af den simple grund at der er et umætteligt behov for gratisydelser. Hviket har bevirket at det offentlige har formeret sig ved knopskydning.
  Da 60% er offentligt forsørget er der ingen stemmer i fornuftig anvendelse af skattepengene.
  Da de borgerlige partier alle til hobe stemmer for velfærdssamfundets lyksaligheder og dermed ruineringen af samfundet, burde det ikke være så klart at de borgerlige stemmer for landets deroute.
  Men danskerne ælsker illusionen om gratisydelser, som gør at vores rang blandt verdens rigeste lande har konstant været faldende de sidste 20 år. Desuden har man tilladt masse immigration af folk fra fattige lavintelligenslande som overvejende lever af velfærdsydelser, ligesom resten af befolkningen.
  I 60 år har de borgerlige stiltiende accepteret velfædssamfundet undergravende inflydelse på samfundet. Og prisen bliver dyr når regningen for 35 års forfejlet integrations-politik, 45 års forfejlet velfærds-politik, 45 års forfejlet beskæftigelses-politik og 60 års forfejlet uddannelsespolitik skal betales.
  Jeg og ligesindede finder at de borgerlige har svigtet i så mange år og ladet sig tryne af den aggressive venstrefløj, som baserede deres drømme på at man pelsede den økonomiske elite, dvs de dygtige og flittige som skaber værdierne.
  Men med globaliseringen fordufter tilhørsforholdet og værdierne flytter hen hvor de er beskyttet for de dovnes hylerier.

  De borgerliges fremtid ligger i at beskytte landets befolkning for grov udnyttelse af udspekulerede “idealister”, som har misbrugt befolkningens tillid.

 39. Af Gert Hansen

  -

  Bjørn Sørensen:

  En ret præcis fremstilling af situationen.

  Blot har jeg et problem med ‘gratisydelser’ i denne forbindelse, da intet som bekendt er gratis, men jo skal betales af skatteborgerne.

  M.h.t. ‘de borgerlige’ ved jeg ikke om de mere findes i dette land. Bortset fra nogle marginale velaflagte i den private sektor.

  Du taler om ‘de borgerliges fremtid’. Efter min mening vil Danmark bevare sit nuværende system indtil læsset vælter. Og det gør det om føje år – der er blot stort set ingen, der vil/tør se det i øjnene, og dem der gør, gider ingen at høre på, da det ødelægger stemningen.

Kommentarer er lukket.