Mand skyder ulv

Af Tom Jensen 153

En mand har skudt en ulv i Vestjylland. Det skete dagen før forhandlingerne om en ny udligningsordning mellem kommunerne kollapsede. Der er naturligvis ingen sammenhæng; og så alligevel.

For både når det gælder ulv og udligning er omdrejningspunktet dybest set en national sammenhængskraft, der til tider synes at mangle. I et lillebitte land som Danmark er der åbenbart meget langt fra vest til øst, fra byer til land. Der udøves i hvert fald mange anstrengelser for at tegne et billede af, at sådan er det.

Jeg har aldrig accepteret præmissen, måske fordi jeg er født i vest og bor i øst. Boede det meste af min barndom mindre end 20 kilometer fra vestkysten, mens jeg nu er fastligger i 2100 Spelt. Jeg kender begge verdener, og de er meget forskellige, men så afgrundsforskellige er de nu heller ikke.

Vi taler som bekendt – med nogle få nuancer – samme sprog, har samme dronning og statsminister og i vidt omfang de samme kulturelle referencerammer.

Alligevel taler stærke kræfter uoverensstemmelserne op, som om Danmark er ved at splittes i to uforenelige universer uden fællesmængde.

Det er her, ulven kommer ind i billedet.

For fem år siden skrev jeg om ulven. Det var da Canis Lupus efter 200 års fravær atter trak ind over den danske grænse. Jeg noterede mig den begyndende modstand mod ulven, men endte selv et andet sted:

”For mig at se bringer ulvens modstandere sig i en unødig underskuds- og forsvarsposition, der er næsten lige så angribelig som økohippiernes infantile begejstring. Frygten for ulven er fortrinsvis et psykologisk spørgsmål. Der har kun været ganske få ulveangreb på mennesker i Europa i de seneste mange årtier, selv i de områder, hvor ulven har været talrig længe. Hvad angår landmænd og særligt fåreavlere er bekymringen mere konkret. Her må man så betale erstatning, når ulven er ude. Det er kun rimeligt. Alt andet er øko-arrogant.”

Det mener jeg sådan set stadig, men siden er krigen om ulven kun intensiveret, kulminerende med krybskyttedrabet på en hunulv ved Ulfborg – af alle steder.

Man kan sige, at problemstillingen netop her er velkendt fra tidligere tider. Således kan man i dette historisk-topografiske skrift om Ulfborg Herred fra år 1900 læse, hvordan situationen var i området tilbage i 1500-tallet:

”Øster Rævsgaard ligger ude paa Hedens Grænse. Denne og flere Gaarde her i Sognet plagedes i ældre Tider saa haardt af Ulve, at Afgifterne desaarsag bleve nedsatte.”

Siden jeg sidst skrev om ulven, er det imidlertid gået op for mig, hvor meget min tålsomhed over for dens ankomst til landet placerer mig i et flerdimensionelt modsætningsforhold til de fleste af de mennesker, der bor i den landsdel, hvor jeg er født.

Det handler ikke kun om de meningsmålinger, der fra tid til anden er foretaget. Jeg ved det også fra samtaler med adskillige jyder, der ganske enkelt ikke kan forstå, at man kan tillade sig at sidde i København og vinke afværgende over for de bekymringer, ulvens genkomst har vækket.

Det er svært ikke at blive påvirket af. Jeg har nu boet 22 år i København. Har det mentalt set forvandlet mig til en alternavistisk sværmer, som drømmer om vilde dyr i parkerne og står vagt om enhver spidssnudet frø, uanset omkostningerne?

Det er jo ikke sådan, jeg ser mig selv, tværtimod. Men det er omvendt rigtigt, at ulvens komme ikke påvirker mig og min familie direkte. For ulven findes ikke – endnu – i København. Det kan komme; der er broforbindelse hele vejen, den behøver slet ikke svømme. Ræven er som bekendt for længst vandret fra landet ind i byen. Jeg var selv for år tilbage ved at køre én ned på cykel en sen aften i Stengade på Nørrebro…

Men indtil videre er ulven et jysk fænomen i levende live.

Tilmed er det sigende, at da den skudte ulv var død, blev den bragt til undersøgelse hos eksperterne på Veterinærinstituttet på Frederiksberg. Så er den nationale rollefordeling ligesom befæstet.

Det er rigtigt, at ulven skaber ængstelse dér, hvor ulven allerede er. Fåreavlere ængstes over, om deres dyr bliver bidt ihjel, hvilket kan være reelt nok, især hvis kompensationen man kan opnå ikke er tilstrækkelig.

Forældre bekymres over at lade børnene løbe ude. Skoven er pludselig ikke længere den samme, trygge, maleriske baggrund for en hyggelig picnic og leg i naturen. Det er et sted, hvor rovdyr med spidse tænder og vilje til drab bor og jager.

Over for det sidste står de faktiske realiteter: Ulven er som hovedregel ikke farlig for mennesker. Det er konklusionen, hver gang fagligheden på området taler – som her:

”Siden 1974 har man i Europa ikke oplevet et eneste prædatorisk ulveangreb (hvor ulve har betragtet mennesker som byttedyr, red.)”. 

Eller her i en lidt ældre rapport fra 2002:

“I de ekstremt sjældne tilfælde, hvor mennesker er blevet dræbt af ulve, er de fleste angreb foretaget af ulve med rabies; predatoriske angreb er rettet primært mod børn; angreb i det hele taget er ualmindelige, men episodiske i natur, og mennesker er ikke en del af ulvens naturlige føde. Når vi sammenligner hyppigheden af ulveangreb med angreb fra andre store rovdyr eller vilde dyr i almindelighed, fremgår det tydeligt, at ulven er blandt de mindst farlige arter i forhold til dens størrelse og potentielle farlighed.”

Med andre ord: Frygten for ulven er ikke rationel, den er følelsesbåret. Det er langt farligere at sende sine børn ud i trafikken, selv i en mindre jysk by, end at lade dem lege udenfor i et område med ulve.

Alligevel er det nærmest umuligt at trænge igennem med den slags argumenter, især hvis man bor i København. Man kan uden videre afskrives som storbytosse, der lever et liv langt væk fra den sande, brutale virkelighed.

Det skyldes, at slagsmålet om ulven slet ikke handler om ulven. Det er blevet symbolsk. Det er blevet en markør for, om man er på den ene eller den anden side, når der sættes skel mellem vest og øst, mellem storby og land, mellem udkant og metropol.

Det er et skel, jeg ikke accepterer, selv om der er sket meget, siden jeg selv bevægede mig fra vest mod øst.

Når jeg i 2018 vender tilbage til mine barndomsbyer mod vest, ser jeg områder fravristet meget af det, man ellers regner for grundlæggende fundamenter under et samfund.

Noget af det skyldes diverse reformer, herunder ikke mindst strukturreformen. Kommunekontorer, politistationer og byretter, sygehuse og skoler er væk. Andet skyldes demografiens og samfundsudviklingens nådesløse sandhed – folk søger mod de store byer, teknologien har samtidig ændret arbejdsmarkedet fundamentalt, og det har ramt butikslivet og civilsamfundet i øvrigt på mange niveauer og indskrænket jobmulighederne for de, der blev tilbage.

I den mindre by, hvor jeg boede i min ungdom, var der dengang 4-5 pengeinstitutter. Det er der ikke mere…

Imens har den såkaldte kreative klasse befolket storbyerne, hvilket har medvirket til at skabe et billede af skellet mellem produktionsdanmark og snakkedanmark, mellem kaffedanmark og caffelattedanmark, mellem folkedanmark og elitedanmark, mellem strandkantsdanmark og strandvejsdanmark.

Her ankom ulven som et næsten for fristende symbol på splittelsen af den nationale sammenhængskraft, på den opdeling så mange har så utroligt travlt med at tale op, måske fordi der også er identitet i det. For slet ikke at tale om stemmer.

En mand skød en ulv i Ulfsborg dagen før forhandlingerne om udligning brød sammen, og symbolikken blev dobbelt tyk. For udligning og ulv, begge er stærke redskaber til at tale kløvningen af fædrelandet op.

Og jeg siger ikke, at der ingen grund er til opmærksomhed på det.

Men dagsordenen kunne også være en anden.

Hvad nu hvis det er sådan, at en stærk metropol, en stærk hovedstad, i et lille land som Danmark faktisk kan være et lokomotiv for selv de yderste provinser, også på andre måder end ved overførsel af skatteinddrevne milliarder?

Hvad nu hvis det er sådan at det nulsumsspil, slagsmålet om udligning reelt er, kunne erstattes af en fælles bestræbelse på at skabe bedre rammevilkår – teknologisk, skattemæssigt og planlovsmæssigt – for en sundere erhvervsudvikling også uden for de større byer (herunder de store byer i vest-Danmark, hvor det faktisk i forvejen går rigtig godt).

Hvad nu hvis fokus kunne flyttes fra de statslige udflytningsplaners lappeløsninger til grundlæggende overvejelser om, hvad der skal til af funktioner, institutioner og service, før et lokalsamfund er velfungerende og i balance?

Hvad nu hvis flere kunne overvinde hadet mod eliten og indse, at sådan en har alle samfund brug for, uanset hvor den bor?

Hvad nu hvis det blev politisk opportunt i al fredsommelighed at tale de nationale fællesnævnere op, snarere end at næres ved den interne splittelse?

Måske man da slet ikke længere behøvede ulven som symbol. Måske man endda ville kunne tale fornuft om den også. Måske er det med tiden fornuftigt at regulere bestanden med lovlig, målrettet jagt, hvis der kommer mange flere ulve til? Måske erstatningerne til fåreavlere og andre bør forbedres?

Mand skyder ulv i Ulfborg. Utroligt så mange tanker det kan åbne hos et storbymenneske med rødder mod vest.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

153 kommentarer RSS

 1. Af Ole Frank

  -

  Ole Ersgaard – hvorfor holder du dig ikke selv til emnet?
  Hvilket sediment, du selv tilhører og hvor du vil finde pengene til det katastrofale landbrugs støtte er jo ikke andet end politisk spin og vås fra din side. Du opfordrer alle andre til at betale af egen lomme for noget, du ikke bryder dig om, men vil have at vi skal betale til noget, vi ikke bryder os om, narrøv.

 2. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Ole Frank (nå burger du også det navn?).
  Dit indspark tyder på at du fx må være beruset.
  Læs derfor lige det du forsøger at kommentere i morgen eftermiddag. Og så et par gange dagen efter.

 3. Af Frej Schmedes

  -

  Det er et trist land at være borger i,
  midt i den sjette masseuddøen af arter.
  Et frygtsomt og småligt land,
  der vil spærre vildsvin ude og indfange ulven og sætte dem bag hegn.

  Jeg sørger idag over at være en del af dette land, der er et af verdens mest oplyste men også er verdens mest resourseforbrugende pr. borger, vi det land der har fortrængt det meste af vores naturareal, til at dyrke trammesøer til eksport.

  Uden kontrol af systematisk piratbundtrawlfiskeri i Øresunds havreservat, med udvidelse af burlaks-industri, der truer vildlaksen, og havmiljø, der også suges for sand som aldrig før, til betonblanderens underfinancierede #gældsøkonomi der lægger magten over landbrug og udvikling i hænderne på bankerne og deres kortsigtede aktionærer.

  #Metrogæld slår natur ihjel, som de stod der på banner i #Folkering for Amager Fælled.

  Kun 5% af vores natur har vi fredet og i denne mørke stund nu, vil man fratage Danmarks gamle Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager, som landsfaderen Stauning fik indført i loven for at #NaturensStemmer også blev hørt på tinge, som modvægt til den evige drift og udnyttelse af vores fælles resourcer.
  Det var samme tanke som fællederne blev dannet af; at dele og beskytte vores fælles resourcer som en vild velfærd gratis til alle, ikke bare folk, men arter.

  Et lille land må tænke stort hvis det ikke vil drukne på det jævne og flade.

  Lad os håbe at vi besinder os og lytter til bioscience på Aarhus universitet, der har kortlagt Danmark, med ti steder hvor der er plads til ulven, med fødegrundlag og afstand til mennesker, med en bestand på ca. hundrede ulve i alt.

  Vi må forstå at værdsætte det vilde, det fremmede og det umenneskelige, det der ikke ligner os, ellers mister vi den nysgerrighed og frimodighed som var vores succes som folk og som er homo sapiens særlige evne der har givet os det teknologiske og mentale forspring som vi hviler på, øverst på de små sårbare grene af evolutionsstamtræet.

  #BevarUlvenFri ?
  #BevarHeleAmagerFælled byens åndehul ?
  #BevarGrænsenFri til arternes udbredelse?

  Husker dronningens tale om det unyttige, vi skal lade være med at se vores liv og land udfra en nytteværdi, der kan udnyttes og kapitaliseres, men lade der være vilde pletter som vi ikke kontrollere, skematisere eller regulerer, det er der eventyret overlever fra generation til generation.

  Det er i den grad op til Socialdemokraterne om vi skal til pumperne eller lade os drive af frygt!

  #PasPåPadderneFrankJensen og pas på Ulvene Mette Frederiksen

  #VildVelfærd er en fælles værdi at kæmpe for.

  Må viden og nysgerrighed sejre over frygt og artsegoisme.
  Må nyttesynet på naturen komme til kort overfor et #NytNatursyn der giver samhørighed med de andre arter i vores land, med åbne vilde vider og grænser.

 4. Af Glenn Madsen

  -

  INTERVIEW med professor Bla. Bla. Vrøvlesen.

  – ”Har du hørt om drengen, der for nylig blev forfulgt ca. 150 m af en ulv i 50-60 m’s afstand, i en skov eller et markområde ovre i Jylland.”
  – ”Ja, jeg er bekendt med den historie.”
  – ”Hvad tror du ulven ville have gjort?”
  -” Det er naturligvis vanskeligt at sige med sikkerhed. Det er jo en del af adfærdsbiologien at svare på den slags spørgsmål. Jeg kan forstå at drengen blev bange og til sidst løb.”
  – ”Ja, det er rigtigt”
  – ”Det var næppe klogt at Peter begyndte at løbe, men dog forstålig.”
  – ”Vi har ikke fået oplyst drengens navn.”
  Nå, ikke? Jeg må et øjeblik have blandet den sammen med en anden historie.”
  – ”Du mener altså, at drengen havde noget at være bange for.”
  – ”Nej det mener jeg ikke, men det skyldes det dårlige rygte, ulven har fået. Et rygte som helt klart skyldes invandrermodstanderne.”
  – ”Øh, jeg kan ikke rigtig se sammenhængen.”
  – ”Nå, ikke? Det gør nok ikke noget.”
  – ”Så hvad skulle drengen have gjort.”
  – ”Som jeg ser det, kan ulven være styret af to motiver eller drifter. Enten sult, i hvilket tilfælde Peter ville have været byttedyret, eller også ønskede ulven at tilfredsstille sit omsorgsinstinkt. Kort sagt: ulven ville enten spise Peter eller bare kløs bag øret, hø, hø!”
  – ”Og hvordan kunne vi finde ud af det.”
  – ”Jeg kan ikke se andet end, at Peter må blive stående og vente på ulven.”
  – ”Javel – ja, mange tak professor Vrøvlesen.”
  – ”Velbekommen.”

 5. Af Ole Frank

  -

  “Ole Ersgaard”, Så længe indholdet af dine indlæg er omvendt proportionalt med længden af dine købte titler, ser jeg ingen grund til at fordybe mig i dit vås.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  Du foreslår en form for brugerbetaling, når det drejer sig om ulve. Det princip må da så også kunne overføres til landbruget. At dem, som synes at landbruget skal støttes, er dem, som betaler for støtten.

 7. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Ole Frank (nå bruger du også det navn?)
  Så du mener at landbruget skal nedlægges!
  Tja og følgevirkningerne heraf – også for industrien? For hvad er konsekvenserne?
  B.la. at de lønsomme dele flyttes til lande, der har et andet syn for sagen.
  Men det vil jo give masser af plads til de tilbageblevne, der så kan nyde naturen og ulvene under åben himmel – døgnet rundt.
  Ak ja, og så på en fredag.
  Det vil kun kunne gavne dine indspark, hvis du fremover indtog en anden mere realistisk iagttagelsesposition – “Ole Frank”!

 8. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  Hvis man skulle lave en konkurrence om klodens største skadedyr, kunne man begynde med at spørge, elefanter, næsehorn, løver, tigre, myg, spisefisk, fluer, m.m.fl.

  Jeg er temmelig sikker på, hvem de ville udnævne til klodens største skadedyr.

 9. Af Ole Frank

  -

  “Ole Ersgaard” – du kan med fordel låne rhk’s staveplade.

 10. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  ‘Mennesket har ingen ret til at lege Gud!’

  Siden du synes at have forstand på hvad Gud vil og ikke vil, kunne du måske i korthed forklare, hvad hans mening er med menneskets (der som bekendt er skabt i Guds billede) fremfærd som beskrevet ovenfor?

 11. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Ole Frank (eller hvad du nu ellers anvender af navne)
  Start med at kigge indad. Og følg så op med at anskaffe en fremmedordbog. Det vil kun kunne gavne dig og dine indlæg fremover.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  Hvis du synes at landbruget er så vigtig, så burde du jo ikke have noget imod at du og dine ligesindede er dem, som alene finansierer landbruget. Du har jo intet imod den form for brugerbetaling.

 13. Af Ole Frank

  -

  “ole ersgaard”, du kan med fordel forflytte din horisontale position til assistentens i de ukendtes grav.

 14. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  “Ole Frank” (eller hvad du nu kalder dig. Dit sprogbrug virker mere og mere bekendt).
  Din misundelse lyser jo ud af dine indspark. Og dit mindreværd er udtalt.
  Du er tilsyneladende kun på denne tråd for at ødelægge en mulig god dialog mellem os andre.
  Gad vide om du er på uledsaget udgang?

 15. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  JESPER LUND
  Så du mener at landbruget skal nedlægges!
  Tja og følgevirkningerne heraf – også for industrien? For hvad er konsekvenserne?
  B.la. at de lønsomme dele flyttes til lande, der har et andet syn for sagen.
  Men det vil jo give masser af plads til de tilbageblevne, der så kan nyde naturen og ulvene under åben himmel – døgnet rundt.
  Ak ja, og så på en fredag.
  Det vil kun kunne gavne dine indspark, hvis du fremover indtog en anden mere realistisk iagttagelsesposition (dette svar er også sendt tidligere til din ven el. dit spejlbillede “Ole Frank”!).

 16. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Jesper Lund – du læser jo ikke svarene. Eller også er du blot beruset – som dit spejlbillede “Ole Frank”!
  Du gentager dig selv. Og en fejl bliver jo ikke mere rigtig af at blive gentaget.

 17. Af R.H. Kristiansen

  -

  “Ole Frank”
  Nu har du glemt stavepladen igen. Jeg citerer dig fra i dag 20.04.2018 klokken 10.15. Her skriver du til en blogdeltager. Efterfølgende er et citat fra dig:
  “Hvilket sediment, du tilhører og hvor vil du finde pengene til det katastrofale landbrugs støtte og er……” etc.
  1. Her ville du nok have skrevet segment, fordi sediment er et ord man bruger i geologi og bliver brugt om aflejret materiale.
  2. og 3…. til den katastrofale landbrugsstøtte, hedder det. Landbrugsstøtte er fælleskøn og tager med sig den og landbrugsstøtte er i ét ord. Min gamle dansklærer sagde altid “brug ikke fremmedord, hvis I ikke ved hvad de betyder”. Han havde ret.

  Ole du har tre fejl i én sætning, ikke godt. Du er ikke dansk min dreng og hvis du er, så skal lærerne ikke have frokostpausen betalt. Du bryder dig måske ikke om svin? Du spiser måske ulve? Kineserne spiser hunde.

 18. Af Ole Frank

  -

  “ole ersgaard”, se min forrige kommentar

 19. Af Ole Frank

  -

  “ole ersgaard” misundelig ja men ikke på dig – i de ukendtes slipper du for en gravsten til de købte titler.

 20. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  “Ole Frank”
  Misundelse? Det har du blot endnu ikke erkendt. Men det skal nok komme.
  Det tager bare lidt længere tid for dig at komme til den erkendelse. Du ved selv hvorfor – “Ole Frank”!

 21. Af Ole Frank

  -

  rhk: “og tager med sig den”, Ja så ja

  Du og dine ligesindede tilhører bestemt et fortidigt sediment. Ingen tvivl om det; godt indlejrede i den danske muld med jord i hovedet. Jeg snakker ikke om landbrugsstøtte men om om “det katastrofale landbrugS støtte. Det kaldes ejefald, genitiv. Den støtte som landbruget får ejerskab over. I visse sammenhænge kan denne genitiv bruges som en objektiv genitiv. I øvrigt er “landbrug” intetkøn, hvorfor du burde have kunnet se sammenhængen, klovn.

  Du skulle have beholdt din staveplade i stedet for at låne den ud til “Ole” “Ersgaard”.
  “Du er ikke dansk min dreng” – hvad du er og især ikke er, skal jeg høfligst undlade at kommentere her og nu

 22. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  “Ole Frank”
  …”se min forrige kommentar” skriver du.
  Du mener altså ikke den er værd at læse!

 23. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  Hvis du og dine ligesindede ikke alene vil støtte landbruget, så bør det klare sig så godt det kan uden støtte.

 24. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  “Ole Frank”
  Gad vide hvad der er gået galt i din dannelse?
  Du anvender bl.a. ord som narrøv og klovn – om andre i denne tråd.
  Det er jo en infantil tilgang. Eller vil du blot demonstrere,
  at du tilhører gruppen af alternative begavelser?
  PS: Staveplade – der er nu en gang forskel på slåfejl og stavefejl. Trist at du ikke er klar over det – “Ole Frank”!

 25. Af R.H. Kristiansen

  -

  Prøv bare at undskylde Ole Frank, du lavede mange fejl.
  Kun jyder, mennesker i Gentofte, arabere, tyrkere og FFere er så arrogante. Ole, landbrugsstøtte er i ét ord. Det afsluttende s i landbrugs er genitiv (latin) og ejefald (dansk). Hvis du bare havde skrevet landbrug, havde det været et landbrug, eller intetkøn. Nu er ordet sammensat og derfor er det det sidste ord, der bestemmer kønnet, som er fælleskøn. Du er ung Ole eller ikke god til at stave. Nu ved du i hvert fald hvad sediment er og hvad segment er. Man lærer noget hele livet. Og jeg har bestemt ikke jord i hovedet. Jeg kunne ikke dansk, da jeg kom til landet. Du må gøre dig mere umage og skriv nu et eller andet fornuftigtigt i stedet for dit ævl. Jeg ønsker dig en god dag. Gå nu ud og nyd solen.
  Jeg skal arbejde. Mvh R.H.

 26. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  JESPER LUND
  Hvorfor så begrænse det til landbruget? Hvorfor ikke lade det gælde alle sektorer og alle i samfundet i øvrigt?
  Væk med alle tilskud/støtteordninger fx også til de enlige mødre, til kunstnerne, til de gamle, udligningsordningerne i kommunerne, væk med gratis mad i børnehaverne, indfør brugerbetaling i folkeskolerne, og i gymnasieskolerne og på de videregående uddannelser, ingen tilskud til medierne, sygeforsikringen, til alle museer osv. osv. fortsæt selv.

 27. Af Jesper Lund

  -

  Jeg har tillid til at Naturstyrelsen har styr på den danske ulvebestand, bl.a. ved at sikre, at de danske ulve har nok føde i de områder, hvor de færdes. Det er krondyr, rådyr, harer og kaniner. I Tyskland viser undersøgelser at kun 0,6% af ulves føde er husdyr. Denne andel burde kunne reduceres endnu mere.

  Naturstyrelsens første råd, hvis man møder en ulv. Tag et billede.

 28. Af ERhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  JESPER LUND
  PS: Husk lige at foretage en konsekvensanalyse (for resultatet bliver et ikke længere fungerende Danmark).

 29. Af Flemming Lau

  -

  Ja tag endelig et billede af ulven, mens den er ved at flå en af dine poder, eller hunde..!

  Heldigvis er der nu et folketings flertal for at bure rov- dyrene inde, case closed!

 30. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  Din sidste kommentar (14:13) illustrerer ganske glimrende parodien i dit oprindelige foreslag om at lade “ja sigerne” betale for omkostningerne ved den danske ulvebestand.

  Selvfølgelig mener jeg, at alle skal være med at bidrage til de økonomiske forpligtelser, som Folketinget måtte vedtage, f.eks. til landbruget.

 31. Af j nielsen

  -

  “Naturstyrelsens første råd, hvis man møder en ulv. Tag et billede.”

  Det plejer at få dem til at falde til ro.

 32. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  JESPER LUND
  Hold fokus: Spørgsmålet er jo om der skal være ulve i Danmark – ja eller nej?
  Ulve hører ikke til i Danmark (det er der argumenteret godt og grundigt for) så tilbage står, hvis de alligevel skal være her som fritgående må “ja sigerne og kun dem stå med det samlede ansvar”!
  Så enkelt er det jo.
  Men det bliver jo heller ikke aktuelt at tage yderligere stilling til p.t..
  For som Flemming Lau anfører (14:30) er der ikke politisk flertal for at få fritgående ulve i Danmark.
  At du og dine så synes det er forkert er da ok, men det ændrer intet.
  Flertallet bestemmer. Sådan er det nu en gang i et demokratisk samfund.

 33. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Hvor stort buret vil blive? Det blive vel tilladt for mennesker at befinde sig inden for buret. Ellers er det mennesker, som er buret ude.

  Det skide Socialdemokrati, men Mette Frederiksen stiller jo i Nordjylland.

 34. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  Jeg respekterer selvfølgelig, hvis flertallet i Folketinget beslutter at ulve skal være buret ind til modsætning til dig, der, hvis der var et flertal i Folketinget for at ulve skal være fritgående, mener, at omkostninger herved alligevel skal betales af tilhængerne af fritgående ulve. Det er da et udemokratisk holdning.

 35. Af gerald wiltek

  -

  Danmark er koert helt over kanten.
  Den hetz der koerer imod ulve er lige saa aandsvag som den der koeres imod Rusland. Indoktrinerede og totalt utaenkende mennesker gaar i selvdrev. Det er gade justits paa saa mange punkter.
  Og saa har vi en forsvarsminister som er bange for “at staa alene”. Naa da da, saa forstaar vi hvor hans holdninger kommer fra.” Det vil gøre os sårbare og gøre, at de allierede, som vi normalt har i prekære situationer, ikke i denne situation vil stå ved vores side,« siger han og hentyder til både USA og Israel.”
  Der har vi det saa i en noeddeskal. Forvent ikke retfaerdighed, moral eller fornuft. I vil faa det pladder USA og Israel staar for.
  I har fortjent de politikere i har valgt. Man maa saa haabe at i ogsaa har laert lidt, men det er sikkert ikke tilfaeldet.
  Sikke en omgang sandkasse.

 36. Af Niels Lemche

  -

  GERALD WILTEK, det er så sjovt, når I røber jer derovre: Du skriver: “I har fortjent de politikere i har valgt” Jeg ser bort fra en række forbrydelser mod det danske sprog; men hvem er “I”?

  Ups…

  Og R.H. KRISTIANSEN, du har ret, det er vores gamle b ekendte med nye dæknavne. Samme idiotiske indhold, samme taktik, og altid parvis. Palestineren “Sørensen” og hans alter ego, JH, nye navne, samme identiteten. Men så kom vi lidt nærmere på dem, fordi specielt “ERHVERVSØKONOM OLE K. ERSGAARD MDM, PD ” har leget rundt i andre sandkasser.

 37. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  Vi skal så alle dele omkostninger ved etablering og vedligeholdelse af hegn til indespærring af ulve. Omkostninger afhænger selvfølgelig af størrelsen og antallet af denne type hegn. Men mon ikke ulve skulle dræbe ret så mange husdyr før omkostninger herved overstiger hegnomkostningerne? Hegn spærrer også for at andre dyr kan have fri bevægelighed.

 38. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Når du alligevel løber rundt i Søndermarken, så kunne du jo passende træne lidt tempo interval, indtil den dag du beslutter dig for at hoppe ned i ulvegrotten for at “Danse med ulve!”

  Jeg kan lige se nekrologen for mig:

  Den ellers altid vitale løber, Jesper Lund, har haft tungen ud af halsen for sidste gang.
  Han drog sit sidste lettelsens suk, da ulven Romulus smækkede sine muskuløse kæber i Lunds strube i Zoologisk have fredag ved middagstid. Hans motto var altid at gå foran i kontroversielle sager. For som han så ofte sagde så bør man foregå med et godt eksempel, inden man formynderisk, byder andre at leve, med livsfarlige konsekvenser. Til det sidste formåede Lund at bevare sit gode humør og ærbødighed overfor ulveflokken mens han spurtede rundt i grotten. En censor fra Guiness Record var tilfældigvis tilstede under det spektakulære optrin. Hvis jeg dog bare havde haft stopuret klart, da han hoppede ned, så garantere jeg for at han ville have haft sat rekord! Jeg har aldrig set noget ligende. Tilgengæld fik jeg nogle fantastiske farve billeder, da ulvens tænder brød halsarterierne. Det hjælper altid når man har pulsen oppe!

  Han efterlader et utal børn, fra hans mange løbeture i området. Æret være hans minde!

 39. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  JESPER LUND
  Hvad er det dog for en argumentation – du anvender?
  Hvordan kan du vide, hvad min holdning er til alternativet?
  Hvis der var et politisk flertal for fritgående ulve – og jeg så skulle betale for et sådant vanvid?
  Naturligvis ville jeg acceptere det. Men under protest.
  I lighed med at jeg meget i mod at være tvunget til at betale til DR!
  Men jeg ville da stemme på et parti/en politikker som jeg delte opfattelse med ved først givne lejlighed.
  Sådan fungerer demokratiet nu en gang.
  Der er i øvrigt 70%, der er i mod fritgående ulve i Danmark, hvilket er blevet oplyst i TV2 nyhederne.
  Og som det ligger i luften bliver det næppe noget med indhegnede arealer. (Udover et enkelt måske).
  For hvad vil man så gøre når bestanden vokser og vokser? Indfange de overskydende og sende dem til Sverige? Eller Canada? Eller udvide indhegningen?
  Du mener måske også det er en god idé at få fritgående vildsvin i Danmark. Alternativt finde arealer, der kan indhegnes?
  Det er farligt at lade følelser styre ens holdning. Så mister man jo meget let overblikket, hvilket er et gennemgående træk for “ja-sigerne”!

 40. Af Ole Frank

  -

  rhk nå er “landbrug” sammensat? Hvilken relevans har det for øvrigt? At du låner din staveplade ud til “Ole Ersgaard”, er din fejl, ikke min, debile narrøv.

 41. Af Evald Mehlsen

  -

  Hvem flygter vi fra? Næppe ulven. Vi er ofre for et landbrug der har sejret indtil kvalmegrænsen. Cykler man en tur, indhylles man i en sød, kvalmende stank af svinepis og ammoniakdunster.

  Især københavnerne er udsat også inde i byen og ikke kun fra bilosen. Byen ligger i vestenvinden fra det sjællandske landbrug.

  Hvem hegner vi inde? I desperation efter et kvikfix på ulvespørgsmålet virker det komisk at en minister kortslutter debatten.

  Boccaccio skrev Decameron på baggrund af pesten i Firenze. Det gik heller ikke dengang. Vi lukker os selv ude ved at lukke ulven inde. Det accentuerer blot afhængighedsforholdet.

  Den pest, der bliver vores skæbne, er ikke ulven men en forkvaklet naturopfattelse holdt i hævd af et forældet BNP. Der må være noget andet end svineeksport vi kan leve af og uden planøkonomiske subsidier fra EU.

  Det er som sagt af andre ikke gjort med at vi nu kalder det grisekød som en art Orwellsk newspeak.

  Lanbruget har lagt os en spændetrøje og 28.000.000 økologiske, frilandsgrise er ikke at foretrække.

 42. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Tak for humoristisk kommentar.

  Jeg vil dog ikke turde hoppe ind til en flok indspærrede ulve, som ingen mulighed havde for slippe væk fra mig. De er jo ikke fritgående.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Hallo! Hvem har et forkvaklet natursyn…?
  Vi har lidt urskov ved Tystrup sø og så har vi Råbjerg Mile. En ulvefamilie har brug for ? KVkm land. Det findes slet ikke uden at man er nød til at inddrage kulturlandskab! Iøvrigt siger man at der kan være 10 ulvefamilie a 10 STK. Dvs 1000 KVkm ud af Danmarks 40 000 KVkm. Jeg tror at bure er en god løsning!

 44. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  R.H. KRISTIANSEN
  Det er da altid noget, at “Ole Frank” har haft fat i retskrivningsordbogen. ( han burde nok også anvende fx navnet “Ole Blank” i lighed med de andre navne, han anvender om sig selv).
  Han har fundet ud af – at der er stort begyndelsesbogstav i for – og efternavne.
  Han skrev tidligere fx “ole ersgaard”, men senest dog “Ole Ersgaard”. Selvom det er mangelfuldt er det dog en begyndelse i den rigtige retning.
  PS: Hvis vi laver nogle bevidste slåfejl i et indlæg fremover – og han så kommenterer på dem . ved vi jo at han trods alt har læst det pågældende indlæg.

 45. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Velbekom. Kunne ikke dy mig ovenpå Monrad og Rislunds “ja’ska”gi’dig skihop.

 46. Af Jesper Lund

  -

  Ole K. Ersgaard
  “Hvordan kan du vide, hvad min holdning er til alternativet?”
  Det, du skriver i en tidligere kommentar. At “ja-sigerne” skal betale for omkostninger ved fritgående ulve. Kan du ikke huske, hvad du selv tidligere har skrevet? Er du beruset, som du tidligere beskyldte mig for at være?

 47. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  JESPER LUND
  Du taler som en radikal. Hold dig dog til sagen. Udgangspunktet var jo ikke om der var et politisk flertal for el. imod fritgående ulve i Danmark. Det var udelukkende et spørgsmål om det skulle være el. ikke være fritgående ulve i Danmark.
  Min holdning var krystal klar – hvis der ønskes fritgående ulve i Danmark må “ja sigerne” dække omkostningerne og det fulde ansvar i øvrigt.
  Det er nok en god idé, at du bruger lidt tid på at genlæse tråden.

 48. Af Per Torbensen

  -

  Jo Lemche naturligvis er der ødelæggelser forbundet med vildsvinet i Sverige,en bekendt fik pløjet hele sin grund op .øst for Falkenberg og ja ikke noget kønt syn sidste år
  Skarven hvor den holder til,visner træer og virker øde og forladt,sæler bliver nu kaldt for havets rotter og Vi kan blive ved-alt dette har selvfølgelig med økonomi at gøre og erhverv.
  De har selv frivilligt oplyst ,at deres hustru beskæftiger sig med heste og her udgør ulven vel også en trussel-bjørnen er ikke et flokdyr og i Sverige nok ikke det store problem,men ulven tæt på bebyggelser skaber angst og frygt .Et par ulve hist og pist ikke den store fare,men når de bliver et kobbel på 8-10 ,er de dødsens farlige,de koordiner deres angreb som løverne på den
  afrikanske savanne og der er Jylland jo slet ikke geografisk ,men hvor reviret er for lile-Elsker også Jack London (silverking) og har intet i mod ulve i sine rette omgivelser.

  M.v.h Per Torbensen.

 49. Af Ole Frank

  -

  “ole ersgaaard” nu kan det jo sådan set være lige meget, om dit alias skrives med stort eller lille, om du tilhører klassen af biord, eller navneord.

 50. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Nu modtager ulveunger ikke geografiundervisning, så derfor kender ulve ikke landegrænser og landestørrelser. De har deres helt egen schengenaftale, der gør, at de kan bevæge sig frit mellem Danmark og det øvrige Europa. Ulve vil sikkert opholde sig i områder i de store Tyskland, som bevoksnings- og bebyggelsesmæssigt minder om de danske områder, hvor ulve opholder sig. Der er ikke mindre plads til ulve i Danmark end i Tyskland. Tyske ulve tænker ikke at de er et land med meget plads.

Kommentarer er lukket.