Nå, borgerlige, hvordan synes I selv det går?

Af Tom Jensen 27

Der går en myte i venstreorienterede cirkler om en altfortærende neoliberal bølge, der over de seneste 30-40 år er skyllet hen over det, man ellers lige var ved at opbygge: Det vestlige velfærdssamfund uden huller i det sociale sikkerhedsnet. Var det Thatcher, der ødelagde det hele? Var det Reagan? Var det dem begge? Under alle omstændigheder trives myten; på et tidspunkt begyndte opgøret med den trygge Moder Stat, dét der blev til konkurrencestatens iskolde kalkyle.

Ikke alt i fortællingen er forkert. I den offentlige sektor bruges der flere og flere ressourcer på at kontrollere dem, der betjener borgerne, og færre ressourcer på at betjene borgerne. I en grad så selve kontrollen og kalkylen ind i mellem fejlagtigt forveksles som målet, ikke midlet. Tag Bornholms Regionskommune og bureaukratiets nøje udregnede forslag om hver anden gang at tørre de ældre med vådservietter snarere end at give dem et ugentligt bad. Det ville spare syv minutter pr. afskaffet bad, svarende til 800.000 kroner pr. år.

Hvilken modbydelig tankegang ligger bag en sådan udregning? Formentlig slet ikke nogen modbydelig tankegang, faktisk. Snarere én, der har forvekslet midler og mål. Send fire iskolde hænder ud for at bade de ældre i stedet for at lade dem regne den slags hjem – så er det hele løst. For de ældre, for skatteborgerne, for regionskommunen…

Men som forklaring på altings deroute er neoliberalismens feberdrøm om en effektiv minimalstat et konspiratorisk spøgelse. Det er i givet fald en vældig maksimalstat, der er kommet ud af visionen om konkurrenceminimalstaten, herunder herhjemme.

Hvilket er mit afsæt her. For nok har borgerlige partier haft magten i Danmark i hovedparten af årene siden Poul Schlüter samlede Anker Jørgensens klinkede 70er-skår op i september 1982, og nok har borgerlige dagsordener domineret en stor del af værdidebatten i samfundet lige siden, men muligvis er borgerligheden i færd med at sejre ad helvede til…. godt! I lige så høj grad som velfærdssocialdemokratismen havde gjort det, da LO-formand Thomas Nielsen udtalte de berømte ord under sin afskedstale på LO-kongressen 16. februar 1982. Et halvt års tid før statsministerskiftet fra Jørgensen til Schlüter.

Måske er det dér, vi er i dag, bare med modsat fortegn.

For de borgerlige sejre er mange og eksisterende. Men ved nærmere eftersyn er nogle af dem kanske sejre ad helvede til…godt!

Forrige uge kom det således frem, at det rent faktisk er lykkedes for først den smalle V-regering og sidenhen VLAK-regeringen at sænke skatterne med alt i alt 14,6 milliarder siden 2015. Det er isoleret set ganske imponerende. Men…. der er to men’er. Den ene er, at det er sket på områder med minimal effekt. Man har lettet skatter, der kun i begrænset omfang øger arbejdsudbuddet.

Hvilket skyldes det andet men. Borgerlige skal have et flertal for lette skatterne. Og her er man afhængig af Dansk Folkeparti, der i sin økonomiske politik reelt er et socialdemokrati. Bag det ligger en grusom sandhed for borgerlige: Danskerne gider ikke høre ret meget om skattelettelser. Det er en vælgermæssig tabersag. Flertallet af danskerne er enten på overførselsindkomst eller offentligt ansatte, og når jeg på cykel hver morgen i denne uge har passeret syngene demonstranter på Trianglen, der plæderer for store lønstigninger ved de offentlige overenskomstforhandlinger, da har jeg tænkt at det er indlysende, at de i meningsmålingerne har medvind i befolkningen. Det skyldes, at de borgerlige nok har haft magten, men tabt dagsordenen som ansvarlige for en stat, der næsten kun er vokset.

Samtidig har det borgerlige Danmark, der er repræsenteret i Folketinget, tilsyneladende mistet kompasretningen, når det gælder forholdet mellem staten og borgerne. Husk nu: Borgerlige regeringer har haft magten i 24 ud af de seneste 36 år. Men ikke desto mindre er der en næsten eksponentiel vækst i antallet af regler, forbud, undtagelser fra den grundlovssikrede ret til et privatliv og lovinitiativer, der udfordrer borgerens ansvar for eget liv. Det burde være borgerlige, der stod vagt om individets umistelige rettigheder og den personlige frihed og ansvaret der følger. I stedet fører de nærmest an, når de angribes. Se blot dele af ghettoplanen, hvor bydende nødvendig en offensiv plan end er.

Meget af det skyldes, at man har været afmægtig i forhold til den indvandring, som i de sidste 40 år har forandret Danmark demografisk. Men her har de borgerlige på anden vis sejret ad helvede til, præcis som venstrefløjen gjorde, da de borgerlige købte ideen om velfærdsstaten.

For kravet om en meget restriktiv udlændingepolitik har efterhånden Socialdemokratiet som bannerfører – et strambukset skridt foran DF. Værdipolitikken er som politisk kapital blevet mere værdiløs, og det bliver ikke mere løfterigt af, at borgerlige på et andet værdipolitisk område over årtier har præsideret over en udvanding af niveauet fra folkeskole til universiteter. Først i de seneste år har man indset den katastrofe, som den moderne dannelsesløshed udgør.

Der er et års tid til næste folketingsvalg, og måske var det et sted at starte, hvis borgerligheden skal genvinde terræn, intellektuelt og folkeligt: Med dannelsen. Det enkelte menneskes dannelse og kvalificerede viden om den verden, man indgår i, påvirker og påvirkes af. Måske det kunne være en indgangsvinkel til en reel revitalitisering af den borgerlig idédebat.

Vi har en borgerlig regering, men den synes mere opsat på at fejre og fremhæve et kildevæld af nette, glimrende sejre end på at sætte en tydelig borgerlig retning. Jeg kan egentlig godt forstå det, for prøver man det sidste, taber man nok.

Det er lige præcis det, der er problemet.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

27 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Jacobsen

  -

  Ingen af de 3 regeringspartier er borgerlige af gavn, kun af navn. Siden Schlütters dage er den OFF sektor vokset og vokset i antallet af ansatte og i beviglinger. AFR nærmest prlexecmdd hvor mange flere OFF ansatte der var kommet til under ham.
  DK er desværre socialistisk , dog med frie valg.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Penge er ikke alt. Det er som bekendt bedre, at give, end at tage – dét er gode, borgerlige dyder.

  Når man har sit på det tørre, så har man jo overskud til, at glæde andre, selvom det koster en smule på kistebunden.

  Løkkes regering viste sit sande, filantropiske format, da den forærede Statens Seruminstitut til en sharia-sheik, der så ud som om, han blev enormt glad for gaven!

 3. Af Flemming Lau

  -

  Jo flere vi bliver, jo flere støtte pædagoger. Sozialismen har dog idag tilladt ejendomsretten til vore tandbørster!
  Omvendt har Dansk Erhverv i stor stil valgt dansk arbejdskraft fra, til sine megaprojekter. Samtidig siger prognoserne at samfundet står til at mangle mere end 30 000 faglærte inden få år.

  Sådan er der så meget…!

 4. Af N. Jensen

  -

  Det burde være borgerlige, der stod vagt om individets umistelige rettigheder,
  Skriver Tom.

  Det har vist lange udsigter, når selv det mest højreorienterede parti, LA, anser befolkningen som lallende idioter, der har brug for DR til at fortælle os, hvad den objektive sandhed er.

  14,6 milliarder siden 2015 lyder jo umiddelbart af mange penge, men hvor mange % er det af statens udgifter på ca 1000 milliarder ?

 5. Af Jorn D.

  -

  De ikke troende tror, at alting kommer af ingen ting
  og
  DF stanser alting, som ingenting
  men
  de røde klager over alting, som ingenting
  men
  de røde lovede sidst 2800 flere varme hænder, som ingenting
  men
  nedskar derefter med 2800 flere varme hænder, som ingenting

  ialt løftebruds nedskæring på 5600 varme hænder, som ingenting
  men
  løftebrud betyder vist også ingenting, for de røde

  det går godt for de borgerlige – da enhver borger er lige – blå

  ironi.mus

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos “Nå, borgerlige, hvordan synes I selv det går?” – hæfter jeg mig egentlig kun ved én kommentar i Tom Jensens blogindlæg. Nemlig – “Forrige uge kom det således frem, at det rent faktisk er lykkedes for først den smalle V-regering og sidenhen VLAK-regeringen at sænke skatterne med alt i alt 14,6 milliarder siden 2015.”

  Lad mig holde det brutto skattetal på 14.6 milliarder op mod andre kendte tal. Omkostninger for ikke-vestlig indvandring opgjort i 2014 – brutto 78 milliarder / netto 33 milliarder. Nye tal for 2015 – brutto 85 milliarder / netto 36 milliarder. Hvad nye tal for 2018 er, må guderne vide. Men brutto formentlig ca 100 milliarder eller mere.

  Det er nævnte bruttotal, der er direkte sammenlignelige. Så kan eventuelt interesserede selv regne lidt på skattelettelser – uden byrden ikke-vestlig indvandring – som såkaldte “borgerlige” regeringer stort set selv står fadder til! God fornøjelse. 😉

 7. Af Jan Sørensen

  -

  Danske politikere/regeringer er ikke overhovedet ikke interesseret i at regere. Men kun at sidde i regering.
  Da det giver både prestige, fed bil, fed løn og fed pension. Fede måltider blandt “rigtige venner”, og masser af røde løbere.

  Kursen er altid sat midt i sejlrenden, med lods, radarantennerne ude og GPS. Kurs støt S (for socialdemokratisk).
  Ethvert forsøg på at røre roret vil straks føre til grundstødning og haveri. På broen underholder man sig med lidt skatte-og afgiftsregulering, så det hele går i rundt 0 og alle er glade. Både medier og befolkning.
  Og det ved du udmærket godt, Tom.

  Og man vender ikke en supertanker på 14 måneder. Og hvorfor skulle Løkke & Co dog det. Det går jo faktisk godt på alle parametre. Takket være internationale opgangskonjunkturer (ikke takket være Løkke & Co).
  Man kan måske rynke et bryn over den stigende ikke vestlige indvandring/sammenføring. Men pyt. – Det bliver jo først i vore børnebørns tid problemet for alvor slår igennem. De søde små.

  Men du må glæde til, at vi måske næste gang ,17.juni 2019, får en S regering med støtte af EL, Alt, SF og R (hvis de to sidste da kommer over spærregrænsen).
  Dér er jeg sgú ikke sikker på, at der bliver ført sund midtersøgende socialdemokratisk politik.

  Det bliver utrolig spændende at læse og høre valgprogrammerne.
  Måske vil SF som sidst køre med busstreamere: 40% færre ikke vestlige i Danmark.
  Mens EL, Alt. og R vil splejse til busstreamere med: 40% flere ikke vestlige.
  Jeg tror slet ikke, Mette glæder sig til valget!

 8. Af Peter Bøgelund

  -

  Tak til Tom Jensen, fordi du som regel kommer med nogle fornuftige og nuancerede betragtninger.
  Netop nuanceringsgraden mangler ofte i den politiske debat – især på de elektroniske medier, hvor tonen ofte er fuldstændigt uciviliseret.
  Det er blevet meget sort og hvidt og “os” mod “dem”, blå mod rød blok, de rige mod de fattige osv.
  Kløfterne virker dybe og fælles samfundssind er en mangelvare.
  Egentlig er de fleste jo enige om mange af vores fælles værdier i det såkaldte velfærdssamfund. Men det ender ofte i ukonstruktiv udskamning, hvor man ikke vil give den anden ret i noget som helst.
  Ironisk nok bør man som liberal borgerlig efterhånden håbe på en socialdemokratisk regering for at få gennemført borgerlig politik. For de nuværende regeringspartier er jo nærmest handlingslammede, når de bliver mødt med en indbygget modvilje, fordi de jo nok bare vil afskaffe velfærden og ødelægge miljøet.
  Man kan håbe på, at der kunne skabes lidt større konsensus blandt fornuftige politikere, i stedet for en evindelige magtkamp om regeringsmagten.

 9. Af r. vangkilde

  -

  BORGERLIGHEDEN, – er friheden i et konkurrence demokrati, hvor danskheden er større end Danmark , der kan skabe vækst igennem faglighed i kvalitet, kreativitet,
  effektivitet og lønsomhed, som også kan måles i den global konkurrence. ELLER når vores sociale velfærd alene kun gør os fattigere.

 10. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nye Borgerlige, og jeg brækker mig, nemlig endnu et parti som ikke ønsker EU, altså samarbejde og handel endda indflydelse på vores hverdag, netop det værktøj som har fordoblet vores bruttonationalprodukt siden Poul Schlytter fik flertal for det indre marked, og aldrig har det gået Danmark bedre.
  Disse nye borgerlige landsbytosser som DF, og som Tyskerne i Slesvig i 1848 udtalte Pøbel.
  Politik uden samarbejde, føj. Finn Vig

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan den famøse udlændingelov fra 1983 netop krediteres en såkaldt “borgerlig” regering under ledelse af Poul Schlüter. En lov der i dag koster Danmark ca brutto 100 milliarder kroner årligt for ikke-vestlig indvandring. Meget enig – jeg kan i sandhed brække mig i lange lårtykke stråler over – gamle borgerlige!

 12. Af kjeld hougaard

  -

  Borgerlig? Ordet er et epitet som kan give mennesker en identitetsfølelse: Jeg er borgerlig, jeg er liberal, socialist mm, i substans, praktisk handling, ingen forskel. Danskere er en meget lille stamme, og hvad vi har lært de senere år: meget ens. Vi er i grunden kristne, de sande mentale arvtagere til Martin Luther. Just vår homogene konformisme er landets styrke. Vi vil alle ha velfærdsstaten, hvor staten garanterer alles ve og vel, og vi vil alle lægge mere og mere ansvar på STATEN, for at danskernes konforme livsønsker kan blive til virkelighed. Vi betaler med kontrol, regler og overvågning som Xi Jinping vil være misundelig over, han arbejdet også mod samme mål: Den konforme befolkning under totalstatens overvågning, som prisen for statens ansvar for folkets ve og vel. ”Trivselsundersøgelser” = børns indirekte angiveri af familiesituationen, nu masseovervågning af børnefamilier med klassificering: Er det en familie hvor børn passer statens ønskede tandlæge besøg? Ellers må vi gribe ind! Og vi glade danskere vil til en borgerlig/liberal regering afgive deres DNA. Det er selvfølgelig ikke russere, individer, men deres AI som, på linje med mange andre som hacker våre sikre registre, som kikker med over skulderen af den danske borgerlige/liberale/socialdemokratiske regering.

 13. Af Henrik S

  -

  Når vi ved , at mere end 50% af danskere er imod EU’s umyndiggørende indblanden i danskernes dagligdag , og at EU især er ansvarlig for den ukultiverede indvandring af kultur fremmede barbarer og at dette koster danskerne utroligt i velfærden for syge , ældre , undervisning , tryghed , kriminalitet , sammenhold , glæde , frihed og penge , så er det helt uforståeligt , at så mange danskere stadig stemmer på partier , der helhjertet hylder dette misfoster af EU !
  Især er regeringspartiet Venstre fuldstændigt EU liderligt ud i det absurde.
  Det burde være et parti , som kun en håndfuld svinebønder stemte på.
  Lad os nu arbejde for at komme ud af denne udemokratiske , centralistiske og dybt ideologiske “eliteklub” EU der er ødelæggende for et nærdemokratisk og levende samfund.
  Venstremanden Fog Rasmussen startede Danmarks deroute ved løgnagtigt at love os decentralisering og indførte det stik modsatte og satte tusindvis af djøf’er til at tryne den selvstændigt tænkende dansker.
  Stem nu Venstre helt ud af folketinget ved næste valg !
  Stem nærdemokratiet tilbage til Danmark.
  Hvis man går ind for frie , ansvarlige , selvstændigt tænkende mennesker , må man ikke stemme på partier der sender magt til EU – gerne handelsaftaler , men intet andet.
  Alle andre beslutninger skal træffes i nærdemokratiet i en levende og engageret befolkning og ikke som nu , hvor vi er sat helt ude for indflydelse på vores dagligdag af Satans opfindelse EU!
  Lad os komme ud af EU – gør Danmark til et levende samfund igen , hvor vi selv diskuterer og bestemmer fremtiden og ikke styres af en flok bureaukratiske verdensfjerne og “elitære” paragrafryttere i EU.
  Vi fulgte England ind i EU , lad os nu følge dem ud og lad os få friheden , demokratiet og glæden ved selvstændighed igen !

 14. Af Henrik S

  -

  Finn Bjerrehave
  Ja ih hvor er vi blevet rigere!!!
  Sygehusvæsenet er blevet langt bedre – fra 1. Pladsen til 35. Pladsen.
  Ældreplejen er blevet til den rene luxus , nu bruges vådservietter istedet for badevand.
  Voldskriminaliteten er exploderet . Skyderier i gaden , overfald af gadebander på uskyldige.
  Ih hvor det går efter vi har afgivet vores selvstændighed til EU.
  Man skulle tro du var masochist .
  På papiret er vi måske blevet rigere , men det er svært at se hvor pengene er havnet .
  De er ikke brugt på kvalitet til danskerne , så lad os komme ud af misfosteret EU og ja nye borgerlige er et godt bud.

 15. Af Bjørn Sørensen

  -

  Danskerne er borgerlige og socialdemokrater, så når de fleste er afhængige af offentlige ydelser, så repræsenterer DF så udmærket det moralske forfald som danskerne har gennemgået, fordi alle de borgerlige dyder er blevet glemt, fordi det har været alt for nemt at blive forsøget.

  Der er lang vej igen til at skabe et sundt samfund, når så mange har gjort sig afhængige af statens godgørenhed.

 16. Af Glenn Andersen

  -

  De borgerliges problem er det samme som altid: Danskerne ønsker grundlæggende set et samfund der tager hånd om dem der ikke kan klare sig selv, hvor der ikke er for store forskelle mellem rig og fattig, og hvor tryghed for alle er vigtigere end de stærkes mulighed for at udfolde sig hæmningsløst på andres bekostning.

  Derfor har de også for længst indset, at de bliver nødt til at (lade som om) de også går ind for tryghed for danskerne. Deres forsøg på at bilde danskerne ind, at vi alle får det bedre hvis man skærer i den solidariske velfærd (“skattelettelser er også velfærd” GODDAW DO) lider skibbrud gang på gang.

  Til de borgerliges ærgelse har deres udenomssnak (“se der er en indvandrer/flygtning. Det er hans skyld at din boligydelse bliver beskåret”) vist sig kun at virke på de mest uoplyste, og det rækker ikke til at lave grundlæggende om på det solidariske system.

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  Staten har været brugt som murbrækker for gennemførelse af sociale eksperimenter.

  Socialkontorene finansierede Christiania og Frøslevlejren.
  Hvorfor er 70% af offentligt ansatte kvinder? Fordi det offentlige tolererede fuldtidsansættelse af gravide og gav dem fulde rettigheder, som der ikke var lovgivning for. Jeg ved af at mange kvindelige kollegaer skyndte sig at søge ind i det offentlige så snart de blev gravide for at få de fulde rettigheder med hensyn til barselsorlov, fravær og jobsikkerhed.
  Fagforeninger og virksomheder udnyttede reglerne for fyring, hvilket resulterede i masseudflytning af arbejdspladser og voldsom stigning i langtidsledige, fordi man formåede ikke at omskole dem til moderne teknologi. Og mange af dem kom aldrig i arbejde igen. Så bekvemt lavede man efterlønnen.
  Det offentlige blev ekspanderet for at opsuge de overflødige kandidater fra universiteterne og andre.

  Som det ses har store dele af befolkningen haft gavn af de politisk sociale tiltag.

  Er det så svært at forstå hvor vi lider under kroniske underskudsøkonomi.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der har været alt for meget opad bakke p gr a den socialdemokratiske regering med dens skolereform under Helle Thorning, og som kører endnu! Til skade for eleverne og dannelsen i samfundet

  Ligedan har der været alt for meget opad bakke p gr a indvandringen, og det sluger urimeligt mange kræfter udover internt politiker-fnidder, hvorfor vi for vort eget rent ud sagt kan ses at være gået i stå.

  Indvandringen har sat for meget af dagsordenen, som man naturligt måtte tage sig af – men nogle må kunne skære igennem, så det fylder mindre.

  Vi har en nemlig en del at indhente fra borgerlig side, hvorfor politik her ikke skal være som en syg svingdørs-patient.

 19. Af Thomas Nielsen

  -

  Politik handler i dag om at vinde magten – og fastholde den for (næsten) enhver pris. Derfor ser vi blå regeringer der værner om og udbygger verdens største offentlige sektor, for det er her stemmerne befinder sig i et land hvor langt hovedparten er direkte forsørget af velfærdsstaten, enten gennem “ydelser” eller ansættelse. Og vi ser S overhale DF indenom i udlændingepolitikken her hvor valget nærmer sig. Fordi et massivt flertal af befolkninegn ønsker stramninger på dette område.
  Altså er politik forstået som ønsket om at forandre samfundet i den retning, man som idealistisk politiker ønsker, blevet forvandlet til en evig temperaturmåling på folkestemninger, med efterfølgende justeringer af kursen under mottoet “Bare vi vinder eller beholder magten, så er alt godt.” Målet helliger midlet. Politikeren er blevet en kynisk taktiker der konstant appellerer til en egoistisk vælgerskare. Borgeren er død.

 20. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det går op ad bakke, og jeg takker Berlingske for vejsidebomber.
  Belgisk hængsdyng. Finn Vig

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det går op ad bakke, og jeg takker Berlingske for vejsidebomber.
  Belgisk hængedyng. Finn Vig

 22. Af Ole Vinter Larsen

  -

  Regeringens har åbenbart lært lidt for meget af det politiske geni, Sara Palin, når den nu vil investere (mindst) 4,6 milliarder skatteyder-kroner i en “bridge to nowhere”, som sandsynligvis aldrig bliver til noget, fordi de almindelige tyskere er imod den af økologiske grunde.

  “Et flertal i Folketinget har sagt ja til at bruge 4,6-5,2 mia. kr. på Femern-projektet, før man overhovedet ved, om man får grønt lys fra Tyskland til at bygge tunnelen som planlagt. Det viser Finans´ beregning på baggrund af Femerns egne tal og estimater for udgifter frem til slutningen af 2020.
  Hvis der skulle opstå uventede problemer med den tyske byggetilladelse, kan pengene i sidste ende være spildt.”

  Pyt, når Lars “Midas” Rasmussen har spendérbukserne på, så er der råd til det hele – skattefar betaler.

 23. Af Martin Jørgensen

  -

  Thomas Nielsen efter min mening er det et meget sandfærdigt billede af dansk politik du meget præcist beskriver i dit indlæg @1604 kl 12.05
  Og ovenover det hele svæver Dansk Folkeparti der uden at få “snavsede hænder” har været det parlamentariske grundlag , og dermed garant for den førte politik under skiftende borgerlige regeringer.
  Valget i 2015 viste med tydelighed det politiske dilemma som præger den borgerlige side.
  DF fik et kanonvalg og blev det største parti hos de blå, pegede efterfølgende på en vingeskudt Løkke som leder af en smal venstreregering ,og slog selv korsets tegn da talen kom på at indgå i en regeringen med deraf følgende ansvar.
  Under disse betingelser er det “mission impossible” at føre en klassisk liberal borgerlig politik.

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det går af helved til med at være Konservativ i dagens Danmark, især når min avis siden 1953 har heddet Berlingske, og nu en Belgisk koncern i lommerne på DF, men nu har medieforliget talt, lad os så få den gamle Berlingske igen, hvor vi kunne udtrykke vores kritik af dagligdagens fortrædeligheder.
  Kom så Finn Vig

 25. Af Henrik S

  -

  At være borgerlig betyder at man først gør sit yderste (sin pligt) før man kræver sin ret.
  Modsat socialismen der først kræver sin ret før man eventuelt , hvis man gider , yder noget selv.
  Og her er de borgerlige dyder helt glemt i dagens Danmark godt hjulpet på vej af de såkaldte menneskerettigheder , som går forud for alle pligter ( der praktisk taget helt er glemt).
  Bertel Hårder (dagens avis), der påstår han er borgerlig , er en af de værste menneskerettigheds fanatikere.Med typer som han , er der absolut ingen forskel på borgerlige og socialister.

 26. Af Niels POul Dreyer

  -

  Borgerligt Kleptokrati: Den borgerlige regering har mistet sin sociale licens, fordi den arbejder for en lille elite i landbruget og fiskeri uden hensyn til borgerne. I sin fanatisme for at øge svineproduktionen, skal vi alle tvinges mod vores vilje til at betale til vores egen destruktion i form af tilskud til at godsejere bygger svinestalde for EU penge (vores skattepenge) . Brentved får 28 mio kr og naboerne ingen kompensation. Ligeledes vil de borgerlig favorisere havbrugejere så de kan forurene gratis men vi som land har brugt 100 mia kr på spildevandsrensning. En investering som næppe gør meget for miljøet. Nå de borgerlige via vennetjenster på nepotistisk vis favoriserer overklassen i landbruget og fiskeri og ødelægger livet for os andre, mener jeg at borgerlig er lig med modbydelighed.

 27. Af S.V. Nielssen

  -

  Vi aktive borgerlige ( bl.a. er vi aktive også på de sociale-medier ! ) efterlyser lige pt. nogle
  politikere dvs. Folketings politikere, som tager deres ansvar for helhederne i politik for
  Danmark. Gode eksempler på sådanne er feks. Schlüter ( K ), Lars Løkke Rasmussen (V) i
  de seneste år. For det generelle indtryk ellers fra Folketinget er blevet, at nogle næsten
  udelukkende sidder for at skyde sådanne helhedsplaner ned som politikere og partier
  udelukkende for at beholde deres magt derved eller ønskerne om flere vælgere endog
  udenfor og imellem valgene til Folketinget !

  Til sådanne valgte politikere ii vores Folketing i skader således mere end i gavner med for-
  bedringer i vores forhold her i landet og udelukkende stiller forslag, som ikke er ordentlig
  gennemtænkte, uden nogle resultater og heller ikke får flere vælgere ved. Denne sabotage
  overfor de ansvarlige medlemmer i Folkketinget og deres gennearbejdede forslag. Derfor
  tag i stedet fat og deltag i at finde i helhedsløsninger til gavn for landet. Det er så tydeligt
  at der er behov mange steder i samfundet lige nu.

  Og tag så at få arbejdet seriøst, som disse politikere er er uden at vise og føle ansvaret
  for landet u/ den megen fritid og friløb og særligt u/ de lange ferierperioder, som I ekselerer
  i og med. Eller lad os få samlingsregering af nuværende ansvarlige regering sammen med
  Det danske Folkeparti. Hvis således det er de eneste, vi vil kunne forvente noget seriøst no-
  get af. Vi har gjort det før her i landet, og mon ikke det er tiden igen nu for tiden.

Kommentarer er lukket.