Fire grunde til at man mistede grebet om den ikke-vestlige indvandring

Af Tom Jensen 111

I ugen der gik blev udlændingespørgsmålet muligvis endeligt neutraliseret i dansk politik.

Først spillede Socialdemokratiet ud med forslaget om at stoppe for al spontan asylmodtagelse i Danmark, opbygge flygtningelejre i Nordafrika, sætte loft over antallet af ikke-vestlige, der kan komme ind i landet – og gennemføre et hårdt optjeningsprincip, før man kan få adgang til danske velfærdsydelser. Og så skal grænsekontrollen opretholdes og Schengen reformeres.

Der gik et par dage. Så kom aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om markant at stramme betingelserne for familiesammenføring til Danmark. Der opstilles en stribe nye kriterier, og folk bosiddende i 40 belastede boligområder, herunder de 22 på den såkaldte ghettoliste, kan ikke længere få familiemedlemmer hertil fra udlandet.

Politikerne på Christiansborg skal såmænd nok finde lejlighed til at skændes videre om præcist hvilke skridt der skal tages for at styre tilstrømningen af integrationskrævende udlændinge til Danmark. Men reelt er 30-35 års opgør om udlændingepolitikken på de lange strækninger nu forbi. Tilbage er kun enkeltpartiers behov for positionering i forhold til detaljerne.

Bundlinjen er den samme for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, regeringspartierne og Socialdemokratiet. Partier der i henhold til Berlingske Barometers vægtede gennemsnitsindex for tiden har opbakning fra omkring 77 procent af den danske befolkning.

De fleste danskere og de fleste partier forstår nu, at Danmark på den ene side skal være et åbent land og en åben økonomi, hvor mennesker fra resten af verden kan komme og arbejde, hvis de har kvalifikationerne til det og kan bidrage til det danske samfund.

Men at den systematiserede trafik af stærkt integrationskrævende mennesker fra især Mellemøsten og Nordafrika, som for alvor tog fart efter vedtagelsen af den berygtede udlændingelov i 1983, må og skal være under stram kontrol.

Man behøver blot se på de rå tal for at forstå, at det ikke har været tilfældet.

I 1980 var der cirka 50.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med opholdstilladelse i Danmark. Nu er vi på vej til at runde 500.000. Det er en tidobling på knap 40 år, og det er indlysende en udvikling, som ikke kan fortsætte, hvis det danske samfund skal hænge fornuftigt sammen.

Hvad var det der skete, da Danmark pludselig blev et land med stor indvandring fra ikke-vestlige lande? Hvad blev så anderledes efter 1980, at udviklingen pludselig gik uoverskueligt stærkt?

 • For det første er verden helt grundlæggende blevet mindre. Ikke fordi Jorden fysisk set er skrumpet – men fordi mennesker over hele kloden har fået langt større mulighed for at rejse på tværs af kontinenter til en pris, som selv meget ubemidlede familier kan spare op til at betale. Samtidig er kommunikationsmidlerne blevet revolutioneret. Man kan nu sidde i den fattigste landsby i Afrika med sin Iphone og finde ud af, hvordan livet leves andre steder på kloden. Det i sig selv udgør en forståelig trækkraft, en enorm magnetisme: Flere drages mod det, de kan se er en bedre verden. Og så snart de har råd til at rejse, gør de det.
 • For det andet opbyggede mange vestlige lande, herunder Danmark, sideløbende med dette fra 60erne og frem store, velfungerende velfærdsstater. Hele princippet bag et velfærdssystem som det danske er, at det udgør en slags solidarisk orden inden for en veldefineret national ramme, hvor borgerne betaler via skatten og derefter nyder via velfærden. Ingen tænkte tilbage i 60erne, at velfærden skulle gælde for andre end kernedanske borgere. Men over tid blev velfærden til noget andet, end den var tiltænkt at være. Den blev et redskab til at komme til Vesten og leve et liv, der er langt bedre end det, man rejste bort fra, uden at man behøvede arbejde eller integrere sig i det samfund, man ankom til.
 • For det tredje fjernede man i regi af Den Europæiske Union og Schengen de indre grænser uden at gøre sig klart, hvad det ville afstedkomme, hvis man ikke samtidig bastant sikrede de ydre grænser. Resultatet var blandt andet et internationalt asylsystem, der reelt brød sammen. Man kunne nu ”asylshoppe” og rejse på kryds og tværs i Europa for at udvælge sig det land, man helst ville bo i – en virkelighed der ikke var taget højde for, da man skabte flygtningekonventionerne og den såkaldte Dublin-forordning, der skulle sikre, at flygtninge søgte asyl i det første EU-land, hvortil de kom.
 • For det fjerde lempede man i 1983 markant udlændingelovene i Danmark. Reelt åbnede den lov portene til landet på vid gab. Langt, langt flere fik et reelt krav på opholdstilladelse. Og vejen var banet for den virkelighed, man har set siden, hvor flygtninge i stort tal over tid er blevet til permanente indvandrere, som så sidenhen dertil i stort omfang har haft mulighed for at hente familiemedlemmer hertil. Der gik kun få år, så vendte vinden allerede så småt, og stramningerne blev indledt i erkendelse af 1983-lovens følger.

Ud af de fire elementer voksede en kolossal flygtningeindustri. Menneskesmuglere har tjent store penge på at sikre, at flere mennesker mere effektivt end nogensinde før kunne komme hertil. Situationen var, som det viste sig i efteråret 2015, trods allerede indførte stramninger ikke under kontrol. Først nu, 35 år efter 1983-loven, tegner der sig et slags bredt politisk konsensus om, hvor hårde midler man faktisk må tage i anvendelse for at styre denne form for indvandring. Uden samtidig at lukke Danmark for dem, der vil og kan bidrage. Det er grundlæggende godt, at det er kommet dertil.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

111 kommentarer RSS

 1. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Du afgrænser så nu dit budskab til kun omfatte lille Danmark. Resten af verden er du ligeglad med.

  Måske skulle der laves en dansk udgave af biblen, hvor Jesus bliver født i Seem.

  /Jesper Lund

 2. Af niels peter lemche

  -

  NIELS POULSEN, dybest inderst er kristendommen en trosform, der bygger på martyriet. Forfølgelser har aldrig gjort kristendommen svagere, men altid stærkere. Ellers ville den koptiske kirke aldrig have overlevet til vore dage, hvor den stadig bliver forfulgt i Ægypten — ikke af de officielle myndigheder, men af diverse religiøse bander.

  Der er af det i evangeliet om tømrersvenden fra Nazareth, derr vandrer rundt i landet og til sidste henrettes af romerne og de jødiske autoriteter. Imitatio Christi, som det hedder: Deltagelsen i Jesu lidelse. Romerne forfulgte dem i næsten trehundrede år indtil, at kejserens moder (allerede kristen) fik ham overbevist om, at nu da kristendommen var langt den største religion i hans imperium, kunne han lige så godt holde op med forfølgelserne.

  I øvrigt har kristendommen det vist ikke helt dårligt i Kina.

  Så vi behøver ikke at være pessimistiske.

 3. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Som europæer er det ikke nok at koncentrere opmærksomheden om omkostningerne og ubehagelighederne i øvrigt ved flygtninge- og indvandrerantallet. Der er langt større trusler, der foregår næsten ubemærket. 4 snyltende kæmpemonstre truer vitale europæiske organer, ånd, kultur, civilisation og demokrati

  Truslerne består af amerikansk militarisme, asiatiske entrepriser, arabiske missionærer og afrikanske hungermigranter. Jeg kan ikke fortsat acceptere, at Europa plastres til med amerikanske militærbaser, asiatiske atomkraftværker, arabiske islamiske moskeer og afrikanske flygtningelejre. Det må bringes til ophør – ellers dør den europæiske drøm.

  Europa er værd at bevare som selvstændig uafhængig region, men det kræver en indsats af et samlet Europa. Alle interne grænser skal rives ned og flyttes til Europas ydre grænse. 50 små nationalstater der bekæmper hinanden med hver sin hær flåde og luftvåben er en anakronisme og giver ikke Europa en chance for at overleve. Det er for latterligt – og tragisk.

 4. Af Bjørn Sørensen

  -

  Fornyligt udtalte en socialdemokratisk politiker at hendes bagland allerede i 1983 var i mod flygtningeloven.
  Gad vide hvordan det stod til i de andre partier.

  At vores politikere har ignoreret den brede befolknings holdninger og meninger er ved at komme for dagen.
  Politikerne har været besat af ideen om det totalt åbne samfund uden nogenside at stille det simple spørgsmål om det nu også gavner samfundet på længere sigt.
  Hvad har det hjulpet dem som er blevet overfløddig gjordt af udflagningen når de kun har råd til at købe varene så længe velfærdsydelserne kompenserer.
  Men de dage er ved at være slut for staten kan ikke i det uendelige køre med underskud.
  Og med de besparelser vi nu ser, gør at offentlige instutioner konstant forringer servicen og nogle nedlægges, hvilket reelt betyder at det er kun dem der har råd, der kan få ordentlig service. udkantificeringen er i fuld sving, og lægger store dele af landet øde.

  Det snart kun de større byer som har et rimeligt serviceudbud.

  Er det det vi vil?

 5. Af Rosa Haralds. K.

  -

  G u r
  Min familie er i samme situation som mange andre familier, der består af en dansker og en udlænding. Når børnene kommer skal man til at finde ud af, hvordan vi forældre håndterer sproget/sprogene. Det er dumt ikke at lære sine børn ens eget modersmål, for ellers forstår barnet ikke bedsteforældrene og kan ikke kommunikere med dem, samt at forstå forældrets kultur og tankesæt. I mit tilfælde bor min familie i udlandet. Det er også dumt ikke, at sørge for, at ens børn taler dansk, fordi det er i Danmark vi bor og lever. Taler man begge sprog i hjemmet bliver barnet tosprogligt. Det er sværere for et barn at skulle lære to sprog, end at lære ét sprog. Jeg valgte, at tale med mine børn på mit sprog, mens jeg var alene sammen med dem og oftest mens hele familien var samlet, talte vi dansk. Min mand taler mit sprog sådan nogenlunde. Mine børn gik frivilligt til ekstra undervisning i mit sprog om lørdagen i 4.5 timer, fra 1-9 klasse. De var superdiciplinerede. Jeg tvang dem ikke. De ville. Hver sommer er vi i mit hjemland i en måned og taler kun det sprog. Jeg har valgt helt konsekvent, at børnenes 1. sprog er dansk, mit eget nr. 2. Resultatet er to børn, der talet perfekt dansk, med et stort ordforråd og med lidt mindre kendskab til mit sprog, men taler det fint. De har henholdsvis 11.6 og 11.7 i gennemsnit fra gymnasiet. Du agiterer derimod for, at tyrkere/ikkevestlige indvandrere og 2.-3. generation, taler tyrkisk/andet sprog, som 1. sprog, også selvom forældrene er født i Danmark. Det er forståeligt at 1. generationsindvandrere taler eget sprog hjemme med deres børn men ikke anden og tredje generation.
  1. generationsindvandrer bør sende deres børn i børnehave, til gavn for børnene. I dit tilfælde taler I tyrkisk, som 1. sprog hjemme. Når du vælger f.eks tyrkisk, som første sprog, så vil dit barn oftest blive dårligere til dansk G u r, derfor er det vigtig, at indvandrerbørn går i en børneinstitution. Du kan argumentere for dine ideer dagen lang, men disse børn vil få et mindre ordforråd, de vil have sværre ved at forstå sprogets over og undertoner og derved nemt misforstå, det der bliver sagt, eller slet ikke forstå det, der bliver sagt. Det er fornuftigt, at tyrkiske/andre går i børnehave. Ved det får de danske venner og bliver fortrolige med den kultur de vokser op i. Jeg går ikke ind for svinefrikadellefascisme. Hvis du ikke vil have, at dine børn bliver danske, bør du flytte til Tyrkiet. Det er vigtigt, at indvandrerkvinderne taler dansk og det er vigtigt, at de kommer i arbejde, ALLE, der ikke er fysisk og mentalt handikappede. De skal også bidrage solidarisk. Det er fra mødrene, at ændringen skal komme, ikke gammeldags mænd som dig. Det tager tid for en udlænding at forstå nuancerne i sproget. Min vej har været danske venner og læsning af bøger i tonsvis. Mange indvandere bilder sig ind, at deres sprog forbliver uændret i Danmark. Det gør det ikke. Så småt taler tyrkerne dansktyrkist og resultatet af forældrenes lyst til at børnene taler tyrkisk frem for dansk bliver, at jeres børn taler tyrkerdansk/andet og ikke ordentligt dansk. Vi kender danskere, der tog til USA og har talt dansk i generationer, de taler et mærkelig dansk. Desuden forældes ens sprog, mens man bor i udlandet, nye udtryk og fraser kommer til i mordermålet.

  Du er etnisk “ren” tyrker. Det betyder meget for mange ikke vestlige indvandrere. I gifter jer med landsmænd og trosfæller og forbliver “rene”. For mange mener også, at man bør holde børnene “rene” fra at tale dansk og omgås danske børn, som af desværre mange bliver betegnede som ikke “rene”. Det handler ikke altid om tro, men ignorance, chauvinisme og racisme.

  Alle, der er fremmede i Danmark skal vælge, om de vil blive en del af landet og landets overordnede syn på demokrati og kultur, ellers bør de rejse hjem. De indvandrere, der vælger DK fra vil aldrig trives i DK, til skade for børnene.

 6. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF ROSA HARALDS. K. – 13. FEBRUAR 2018 10:28:

  Hvilket modersmål har du? Og hvor kommer du oprindeligt fra? Det skriver du aldrig om? Er du bange, nervøs eller er du også en af dem, som skammer sig over sit modersmål og sine etniske rødder?
  Ellers vil du desværre betragtes som falsk og utroværdig. Og det navn du bruger her i debat siden vil per automatik virke ligeså fiktivt og identitetsforvirrende.

  Mine børn klarer sig godt i skolelivet og har intet problem med den danske kultur og det danske sprog. De har godt kendskab til begge kulturer. Men når det er sagt, så skal det ikke afholde mig fra at være retfærdig overfor alle parterne, herunder forholdet mellem majoriteten og udlændinge og deres muligheder og rettigheder i Danmark. Jeg skriver altid generelt om alt.
  Så, lad være med at opfatte det som noget personligt fra min side.

 7. Af Gert Hansen

  -

  ‘ISLAM ER I LIG MED MENNESKERETTIGHEDERNE’ skriver S.M. Gür ovenfor.

  Mage til vrøvl skal man lede længe efter.

  Iflg. Wikipedia har FN skrevet som flg.:

  ‘On 24 January 2008, then UN High Commissioner for Human Rights Louise Arbour said the Arab charter is incompatible with the UN’s understanding of universal Human Rights, including with respect to women’s rights and capital punishment for children, in addition to other provisions in the Charter.’

  Det er som bekendt arabere der har skrevet koranen. Og alle ved, at muslimer skal leve deres liv som foreskrevet i koranen.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Islam er Antikrists og ondskabens religion!

  “Jeg vil pi… på enhver der kalder Islam for Fredens religion! Den er sværdets og blodets!” Khomeni.

  Det er så “rørende” når islamister henviser til koranens sura 5:33 og legitimere at islam er Fredens religion. De citerer at ” Den der slår en uskyldig ihjel, svarer til at slå hele menneskeheden ihjel.”
  For det første så står det i 5:32 og ikke i 5:33. For det andet så mener Muhammed, at det kun gælder for alle andre end muslimer. Faktisk er det henvendt til jøderne. Forsat citat: ” På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn”

  Der imod er det helt iorden at tage andre ikke muslimske lande med magt sura 33:27 ” Og Allah gav jer deres land( de vantros) deres huse og former i arv og land som i endnu ikke har besat. Allah har magt over alle ting!” Derfor er socialt bedrageri heller ikke betragtet som skam overfor værtslandet, men med ære, og ret. Det værtslandets betaling “beskyttelses penge” en islamisk skat “Jizyah”

  En muslim gør sjældent noget uden at sige ” insallah” Om Allah vil det!” Hos beduinerne hedder det endda “Allah skænker rov: da Urwa stod på lur, gav Allah ham en mand som kom alene på vejen sammen med sin hustru og sin kamelhjord; han slog manden ihjel og tog kamelhjorden og hustruen til sig!”

  Fra dag eet har man fra ikke mindst dansk side levet i den vildfarelse at muslimer ville det hunde elskende Danmark og danskerne. Intet kan være mere forkert! Det er derfor de lever i selvvalgt segregering. 75% af muslimerne foragter, det danskerne står for og de vil gøre hvad der skal til for at skabe et kalifat i landet med de brede skove og det blå hav. For dem itsogood, for os itznogood!

 9. Af Jacob Schønberg

  -

  Heldigvis er der ret stor enighed i alle EU lande om at vi trænger til en samlet løsning på fremtidens migration og flygtninge.
  Afrika øgede sin befolkning med ca 38 millioner i 2017 , det siger sig selv at Afrika styrer imod problemer som uvægerligt vil ende med flere krige og flere flygtninge

 10. Af Allan Hansen

  -

  “Vold ligger i islams DNA!
  “Derfor tror jeg, islam har svært ved at integreres i demokratiet. Islam og demokrati er som vand og olie,” siger Massoud Fouroozandeh…

  “Når du sammenligner Jesus og Muhammed, de to grundlæggere, er forskellen enorm. Muhammed slår andre ihjel for selv at overleve. Jesus giver sig selv, for at du kan overleve. Det er den afgørende forskel, der gør de to religioner så forskellige,” siger ex muslim og forfatter Massoud Fouroozandeh.”

 11. Af Rosa Haralds. K.

  -

  G u r
  Hvor jeg kommer fra er underordnet. Jeg adresserer bare det du skriver og jeg er ikke enig med dig. Jeg tager ikke dine kommentarer personligt. Desuden behøver du ikke at spørge hvor jeg kommer fra, for det ved du godt. Jeg har gemt alle dine/jeres gove kommentarer om mig og mit land. De viser mere om dig/jer end om mig. Du respekterer ikke nordiske kvinder har jeg lagt mærke til. Det er det danske sprog vi taler om, ikke mit eller dit modersmål, eller mit ophav. Nej jeg skammer mig ikke for mine rødder og jeg er en rigtig arbejdende kvinde, ikke opdigtet. Alt mit liv har jeg arbejdet meget, 50-70 timer om ugen. Somme tider mere.

  Jeg har i nær 2 år lavet frivilligt arbejde med unge mennesker af en anden etnisk afstamning, end dansk. De har knapt nok kunnet tale og skrive dansk, selv om de er født i Danmark. Jeg har lært dem at læse, tælle, regne, skrive, bruge computer, lært dem ugedagene og navnet på månederne og meget andet. Dette er søde og sympatiske unge. De er bare utrolig uoplyste. Ingen har gidet talte med dem, diskutere med dem, eller sørge for, at de lavede deres skolearbejde. Det er fortvivlende, hvor lidt de ved om, jeg må desværre sige, nær alt. Mange af forældrene har boet i Danmark størstedelen af deres liv, nogle hele livet, uden arbejde, uden at tale sproget, men de har kunnet Serviceloven udenad. Forældrene er gået mere op i at leve et liv på udenlandske tv kanaler, end at tage sig af børnene. De har pokker tage det, forsømt deres børn. De vasker ikke en gang deres tøj. Det gør jeg nogen gange, mens de er hos os. Joken om Koranens tykkelse i Danmark, er ikke opstået, uden grund. Den hørte jeg faktisk hos en af de unge indvandrere for kort tid siden.

  Vedrørende menneskerettigheder og islam i mellemøsten. En i min familie har arbejdet i Mellemøsten i 15 år. 3 uger ude og tre uger hjemme. Vedkommende har levet i dette område. Jeg tror ikke du ved hvad du taler om. Der er ingen lande i Mellemøsten, der respekterer menneskerettigheder, ikke engang Tyrkiet, længere. I Saudi-Arabien bliver de nød til at begynde at give kvinderne nogle rettigheder, på grund af den relativt lille pris på olie og deraf dårlig økonomi. Derfor bliver de nød til at give kvinderne lov til at køre bil, fordi de ganske enkelt har brug for kvinderne på arbejdsmarkedet. I øvrigt behandler Saudi-Arabien indvandrere, som slaver og der er en ekstrem forskel på fattige og rige. Her er der ingen rettigheder for vesterlandske kvinder. Hvis du bærer et kors om halsen og det kan ses. God dav du. En af mine familiemedlems kollega havde taget en dåse svineleverpostej med i baggagen. Vedkommende blev taget af politiet. Nej G u r, du er dårligt uoplyst om de middeløstlige lande. Muslimer flokkes til Vesten for at leve i lande hvor menneskerettigheder eksisterer, for så at klumpe sig sammen og leve i samme samme struktur. Det er svært at forstå.

  Du hævder, at mennesketettighederne bliver trodt under fode i DK. Så spørger jeg dig. Har indvandrere ret og krav på, især kvinder, at få til livets ophold, hvis de faktisk kan arbejde og ikke vil. Vi taler ikke om flygtninge her. Skal jeg og andre kvinder arbejde dobbelt, således at din kone og andre kan gå hjemme? Er det solidarisk og er det rimeligt? Jeg har lært mig dansk og har taget en lang videregående uddannelse uden SU og SU lån. Jeg arbejdede og tog banklån, som jeg har betalt tilbage. Er det rimeligt, at jeg skal forsørge tyrkiske/indvandrerkvinder, der ikke vil arbejde, fordi de heller vil passe deres børn på offentlig forsørgelse? Og G u r jeg er ikke højreorienteret. Jeg tror, at der er mange, der stiller sig dette spørgsmål i øjeblikket. Jeg mener, at indvandrere skal i arbejde. Jeg mene, at det er sundt for dem og de er sundt for den danske økonomi. Endnu engang G u r. Hvordan har du tid til at blogge i arbejdstiden? Du er ansat i det offentlige siger du?

Kommentarer er lukket.