Kan man nøjes med at være statsminister 16 timer i døgnet?

Af Tom Jensen 28

Der er ingen dokumentation, heller ikke efter denne uges samråd, for at statsminister Lars Løkke Rasmussen er korrupt eller har haft korrupte hensigter i ledtog med kvotekonger og storfiskere. Lad det være slået fast straks.

Folk der insinuerer at det skulle være tilfældet, burde tildeles et aftenskolekursus i injurielovgivningen. At forbinde andre med kriminel adfærd er en alvorlig sag.

Der er derimod ikke mangel på dokumentation for, at statsministeren har handlet uklogt, grænsende til det skødesløst dødsforagtende i forhold til egen troværdighed. Afgørende for den bedømmelse er statsminister Løkkes beslutning om i sommeren 2016 at indløse den gave, et ophold i et sommerhus på Skagen, som oppositionsleder Løkke modtog af storfisker John-Anker Hametmer Larsen ved sin 50 års fødselsdag i 2014.

Det var dumt gjort. Det farver alle andre bestanddele, selv de uskyldigste, i den sag om statsministeren og storfiskerne, som er oprullet over de senere uger. Løkke står påny forpjusket tilbage, og det er ærgerligt, for det ville være bedre, hvis han koncentrerede sig om at gennemføre noget borgerlig politik.

Men der er ingen beviser fremlagt for, at statsministerens omgang med storfiskere har været afgørende for regeringens politik og daværende fiskeriansvarlige minister Esben Lunde Larsens mærkeligt fodslæbende holdning til, hvordan man kunne øge reguleringen i forhold til de storfiskere, der sidder på en stigende del af de danske fiskekvoter. Den flanke må efter samrådet forleden være lukket.

Til gengæld har forløbet rejst et andet spørgsmål, som Lars Løkke Rasmussen selv kredsede ivrigt om under samrådet: Hvor går grænserne for offentlighedens krav på indsigt i politikeres private forhold?

Under denne sag har Ekstra Bladet blandt andet kunne fremvise en videoptagelse af Løkke på dansegulvet ivrigt svingende hustru Solrún ved en firmafest hos den førnævnte storfisker John-Anker Hametmer Larsen. Og på samrådet kom nogle SMSer udvekslet mellem Løkke og fiskeren til diskussion. Løkke blev udfrittet, om han ikke burde fremlægge dem? Men statsministeren nægtede. De SMSer er private. På ingen måde politiske. Handlede om praktiske forhold omkring de ”torskegilder” i Thyborøn, hvor der blandt andet samles ind til Løkkefondens indsats for belastede unge drenge.

Kan man nøjes med at være statsminister 16 timer i døgnet – eller for den sags skyld justits-, finans- eller udenrigsminister?

Svaret er enkelt: Nej, det kan man ikke. Men det er ikke ensbetydende med, at offentligheden har krav på indsigt i ministres helt personlige og private forhold. Det siger egentlig sig selv. Hvem en minister spiser frokost med i det grønne eller kysser i gyderne, det kommer ikke offentligheden ved. Vi har valgt politikerne til at repræsentere os, og ministre er en del af den udøvende magt og bør som sådan i skærpet grad være omfattet af åbenhed og offentlighed, men vi, borgerne, ejer dem ikke.

Berlingske har over de senere uger afdækket, hvordan grænseoverskridende trusler, kommentarer og i værste fald overfald gør livet til en alvorlig belastning for mange politikere. Det er klart, at føjer man til dette dyneløfteriets småslibrigt private nyfigenhed, så kan det i fremtiden blive endnu sværere at rekruttere originalt tænkende talenter til et politiker-hverv, jeg ikke er i tvivl om er mere uforsonligt benhårdt, end det nogensinde har været før.

De fleste politikere udfører deres gerning samvittighedsfuldt og efter bedste evne, og for mange politikere må alligevel tåle et niveau af had og aggressivitet, som er utilstedeligt.

Men samtidig er der et berettiget krav på indblik i baggrunden for de politiske beslutninger, der tages. Det burde egentlig også være i politikernes egen interesse. For viden modvirker mytedannelser. Viden er til gengæld forudsætningen for dannet oplysning. Og der er ærligt talt brug for færre myter og mere dannet oplysning i samfundet. Samlet set.

Det er derfor, man med rette kan problematisere den lukkethed, som den seneste version af offentlighedsloven har medført med reglen om ministerbetjening som den behændigste gummiparagraf, når ansøgninger om aktindsigt skal verfes af.

På beslægtet vis er en statsministers SMSer en ganske spændende case i forhold til, hvor skillelinjen er mellem privat og offentligt. I USA har man haft sagen om Hillary Clinton, der som udenrigsminister brugte en privat email-konto til officiel kommunikation, herunder materiale der indeholdt fortrolige oplysninger.

Heller intet af dette er der nogen, der kan med rod i nogen fremlagt dokumentation kan anklage statsministeren for at have gentaget i en pæredansk fiskeriversion. Men hvor går grænsen i den gråzone, der altid vil eksistere?

Læser man vejledningen til offentlighedsloven, kan man notere sig, at ”lovens dokumentbegreb er teknologineutralt”, men at f.eks. SMSer og e-mails kan have en ”formløs karakter” der gør, at de ikke er omfattet af begrebet.

Omvendt har jeg selv fra tid til anden modtaget f.eks. Messenger-beskeder fra ministre. Det kan være, når de har været utilfredse med noget, der har stået i avisen. Så man kan konstatere, at der fra den udøvende magts side til tider kommunikeres uden om de gængse kanaler. Sker det via en officiel eller en privat telefon? Og hvordan skal man i det kakafoniske krydsfelt mellem gadgets, kommunikationsformater og officielt/personligt meningsfuldt da definere, hvor privatlivet begynder. Herunder for en statsminister?

Det kan godt være Løkke på samrådet forleden fik lukket af for én diskussion. Men måske åbnede han samtidig for en helt anden – og endnu større.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

28 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Jeg er ikke for klog, men her gik jeg og troede at problem var at koncentrationen af fiskeri kvoter på få hænder, dom var imod lovens hensigter .
  Har skabt en negativ samfundsudvikling med oplagte fiskekuttere og nedlagte fiskerihavne.
  Alt i alt en lovgivning med ganske store negative følgevirkninger.

  Men selvfølgelig har selv folkevalgte et krav på privatliv, og hvad det måtte indebære, men ofte er politikere selv de første til at invitere pressen til dit og dat.

 2. Af otto barreth

  -

  Til Tom Jensen’s sporgsmaal “kan man vaere statsminister i 16 timer”:
  JA.

 3. Af Finn Bjerrehave

  -

  At statsministeren lyver bevist ang. PSO skatten, rager ingen redaktører, kun personlig beklædning samt feriehus er interessefladen, og jeg grimmes.
  At fiskerkvoterne er kommet til de store både, gør fiskeri mere sikkert, samt indtjening til os alle som gevinst, men vi hader personer bliver rige i Danmark, og bolden er i spil.
  Al denne teatertorden hvor de 90 mandater er sikret, fortæller mere om uredelighed end glæden ved et politisk system som kun kan eksistere med mindst 10 partier, og USA med 2 partier fatter ikke vores skøre vej.
  Nak & Æd mindretalsregering. Finn Vig

 4. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Statsministeren bør øjeblikkeligt skride i karakter og til handling nu!

  Statsministeren bør først og fremmest tage sig af ’skampletter’ som Inger Støjberg og Anders Samuelsen, som i den grad haster at blive løst i en fart.

  De to personer er under al kritik og er faktisk bombe under hele regeringen.
  Kun på den måde kan han måske aflede opmærksomheden fra egen møg-sag.

  Eller også kan han for en stund være en ‘rigtig’ og ‘modig’ mand og udskrive folketingsvalg nu.

 5. Af Ib Kyv

  -

  Inkompetence er kun den næstværste form for korruption.

  Den værste form for korruption består i, at man er så inkompetent og uvidende, at man ikke selv kan se, at man er korrupt, selvom man faktisk er det.

 6. Af Søren Stenkilde

  -

  Jeg tror du skal på et lille samfundsfagskursus i hvem der er den lovgivende, dømmende og udøvende magt ?

 7. Af Rap And

  -

  Reelt er der ingen begrundelse for at drage paraleller mellem Lars og korruption. Det er rigeligt, at vælgerne er bekendt med, at Lars flagrer mod lyset, når der er noget som ikke skal betales.

 8. Af Erik Petersen

  -

  Efter lille Lars egen mening og udtalelse, er man i hans regering minister 24/7, åbenbart med den ene undtagelse, ham selv.
  Den lille mand burde snart tage sit gode tøj og gå. Han er simpelthen så utroværdig, så det halve kunne være nok.
  Mærkværdigvis kunne regeringen med Venstre i spidsen kun bruge ‘et ud af rigsrevisionens 16 forslag om ændring af de udskældt regler angående kvotefiskeriet.
  Gad vide hvorfor?

 9. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  “Det kan i fremtiden blive endnu sværere at rekruttere originalt tænkende talenter til et politiker-hverv”, påstår Jensen – helt uden ironi. Den slags rekruttering er endnu aldrig sket – det har ikke engang været forsøgt. Det tillader partierne ikke. Det er derfor, vi har dem.

  Kun partimedlemmer af den rette støbning dvs. klakører, medløbere og jævne begavelser, der kan partiprogrammet udenad, får mulighed for at komme til tops. Ethvert tænkende originalt talent er på forhånd uden chancer. Partihopperne er det synlige bevis.

  Der kan ikke herske tvivl om, at politikerleden stammer fra denne beklagelige kendsgerning. Når demokratiet under sådanne forhold alligevel fungerer nogenlunde, skyldes det formentlig, at vore politikere er nemme at manipulere af de egentlige magthavere. Det kan vi være glade for.

  Tænk, hvis vore politikere begyndte at tænke – og handle – selvstændigt!

 10. Af Rap And

  -

  Erik Petersen
  Tidligere indtog Lars jo også den holdning, at der ikke var plads til løgnere i hans regeringer, og se bare hvordan det er gået.

 11. Af Thomas H Jensen

  -

  Hvis Statsministeren ikke er blevet påvirket af sine kontakter med kvotekongerne, er han ikke menneskelig.

  Det er af adskillige psykologer blevet påvist, at hvis man kan lide en ting ved et menneske, får man automatisk et bedre blik på andre aspekter af samme menneske. Dette er ikke en påstand, men et videnskabeligt bevist faktum. Læs Daniel Kahneman hvis du skulle være i tvivl. Så med mindre Statsministeren ikke har været taknemmelig for at få en uges betalt sommerhus i Skagen, så vil han pr automatik være påvirket af situationen.

  Derudover er det vel også naturligt, ja ligefrem ønskværdigt, at vores politikere påvirkes af det samfund de oplever omkring sig? Hvis jeg tager et emne op med mine lokale folketingspolitikere, har jeg så ikke nærmest krav på, at de lytter til hvad jeg siger og reflekterer over det?

  Selvfølgeligt er Lars Løkke ikke bevidst blevet påvirket af kvotekongen. Han har ikke siddet en mørk aften og tænkt: “Jeg burde egenligt have denne fiskeripolitik, men fordi jeg får gaver, gør jeg sådan her i stedet”.

  Men det er netop pointen: Påvirkningen er ikke bevidst, men den er der alligevel. Sådan er det at være menneske. Du og jeg påvirkes også af de reklamer vi ser i TV. Vi påvirkes af vores venner og kolleger, fordi de sætter en “norm” for opførsel omkring os. Så hvis statsministeren ikke skulle have været påvirket, skulle han have været en endog særdeles kold og kynisk ****.

  Netop derfor er det så vigtigt at man som menneske med magt, er ganske forsigtig i forhold til de gaver man modtager. Jeg må som offentlig ansat ikke modtage tre flasker vin fra en potentiel leverandør – fordi det vil kunne påvirke min dømmekraft. Burde lederen af landets største liberale parti og en af landets to statsministerkandidater så ikke være klar over, at han ikke burde modtage gaveophold til en værdi af 10.000 kr, fra en mand, som selvfølgeligt (også) har en politisk agenda?

  Om gaven en juridisk kritisabel eller ej, så har statministeren udvist en eklatant mangel på dømmekraft og selverkendelse ved at modtage den.

  Det er ikke første gang det er sket.

 12. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Spørgsmålet er meningsløst. Løkke er statsminister 24/7 og som sådan, bør han – også i sit privatliv – være omhyggelig med sin gøren og laden. Men når Løkke gang på gang render ind i sager, der enten er eller tangerer korruption, trækker han et langt spor efter sig af utroværdighed og magtfuldkommenhed og lever til fulde op til sit øgenavn som bilagsdværgen. Men er det bare Løkke eller er det Venstre som parti, der tror at offentlige kasser især Landbrugets og Fiskeriets er til primært for dem? Der var noget med Troels Lund Poulsen, Esben Lunde Larsen og Carl Holst og Benedikte Kjær, ikke sandt? Det ligner en kultur og selv om Løkke måske er i særklasse grådig, så ser hans parti ud til at følge meget pænt efter.

 13. Af Søren Stenkilde

  -

  Udøvende magt, hmm… Læs lidt op på 3-delingen i Danmark: Lovgivende, dømmende og udøvende magt ?

 14. Af ole jensen

  -

  Det med fiskerne er vel en relativt lille ting, selvom fiskeri-politikken har været til stor ulempe for en del fiskere, der mistede deres både. Endnu værre er det at mange af Vs forsømmelser og Løkkes udspil og reformer mv. har været mislykkede/fejlberegnede og til alvorlig skade for talrige borgere.

 15. Af Flemming Lau

  -

  Gur, du med dine “bomber”. Miinistrene følger blot Statsministeriets givne plan.

 16. Af Erik Petersen

  -

  Til Rap And, der er åbenbart plads til ham selv.
  Til Elisabeth, du har fuldstændig ret. Det er en syg kultur i hele Venstres ledelse, hvor man utroværdigheden er totalt fremherskende.

 17. Af Søren Stenkilde

  -

  “Politikere er en del af den udøvende magt”,- hmm, her gik jeg og troede magten var 3-delt i den lovgivende, dømmende og udøvende magt !?

 18. Af Ole Vagn Christensen

  -

  Lad os slå fast at en minister uanset titel skal være til rådighed i 24/7 365 dage om året. Men der er ingen håndfæstning indført endnu hvor ministeren har pligt til at arbejde i alle døgnets arbejdstimer og det gælder i øvrigt også for folketingsmedlemmer. Da de er deres egen arbejdsgivere har de stor indflydelse selv på hvordan de kan tilrette lægge deres tjeneropgave for det danske folk. Den her ordning tror jeg er den bedste ordning for at de kan tjene os danskere bedst muligt. Jeg tror ikke vi skal tilbage til håndfæstningernes tid af de politiske magthavere, Som i lang tid prægede vores historie da vi havde valgkonger.

 19. Af Niels Oh

  -

  “Der er ingen dokumentation, heller ikke efter denne uges samråd, for at statsminister Lars Løkke Rasmussen er korrupt eller har haft korrupte hensigter i ledtog med kvotekonger og storfiskere. Lad det være slået fast straks.

  Folk der insinuerer at det skulle være tilfældet, burde tildeles et aftenskolekursus i injurielovgivningen. At forbinde andre med kriminel adfærd er en alvorlig sag.”

  Det absolut vigtigste fra denne blog.

  Aftenskolekurserne vil være fuldt bookede i flere årtier, hvis de skulle følge, hvad jeg har set af injurier forskellige steder på nettet.

  Resten af bloggen er bare blogejers synspunkter, som han kan have som enhver anden.

 20. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kun partimedlemmer af den rette støbning dvs. medløbere, rygklappere og jævne begavelser, der kan partiprogrammet, får mulighed for at komme til tops. Tænkende originale talenter er uden chancer.

  Partihopperne er det synlige bevis. Der kan ikke herske tvivl om, at politikerleden stammer fra denne beklagelige kendsgerning.

  Når demokratiet under sådanne forhold alligevel fungerer nogenlunde, skyldes det formentlig, at vore politikere er nemme at manipulere af de egentlige magthavere. Det kan vi være glade for. Tænk, hvis vore politikere begyndte at tænke – og handle – selvstændigt!

 21. Af Peter Hansen

  -

  Hvem har egentlig beskyldt Løkke for at være korrupt?
  Selv DFs fiskeriordfører har jo blot sagt at han mener at spørgsmålet om den tidligere fiskeriminister Esben Lundes mærkelige opførelse med at trække sagen i langdrag med den ene løgn efter den anden blot var styret oppefra.
  Og hvem tror på at en statsminister – der trods alt har rigtig god tid til at følge alle arrangementer med tildeling af midler til Løkkefonden – ikke har interesseret sig for en vigtig sag, hvor en minister må se at folketingets flertal laver en politisk aftale uden om regeringen?

  Men når der er tale om bestikkelse af embedsmænd/ministre så skal der ikke findes beviser for at man har givet modydelser for at have modtaget penge eller ydelser. Hvis det ikke er tilfældet, så burde Berlingske da virkelig interesserer sig for den nuværende sag der er anlagt mod et IT-firma, hvor man har givet billigt IT-udstyr, dyre middage og mega-dyre rejser.

  Jeg har ikke set nogen steder at det er blevet bevist at man har givet modydelser for denne adfærd, men det er også uinteressant. Og alligevel er der ingen der har krævet sagen afvist. Men der gælder åbenbart andre regler når det er en borgerlig/liberal statsminister og ikke en indkøbschef i det offentlige.

  Jeg synes også det er utroligt, at man helt ser bort fra hvad der er sket efter samrådet.
  Først gik formanden for den lokale fiskeriforening som holdt møde med statsminister Løkke ud og fortalte at det møde var afhængig af at man havde givet penge til Løkkefonden.
  Og sandelig om ikke dem som etablerede et cykelhold i forbindelse med et arrangement fra Løkkefonden gik ud og fortalte, at det havde man gjort fordi man havde fået en opfordring herom fra statsminister Løkke.

  Betyder det ikke noget for Berlingskes chefredaktør? Hvordan ved andre, hvorvidt Løkke ringer og beder om tilskud som privat person eller som statsminister?

  Samtidig ville Løkke ikke svare på om kvotekongen havde været på Marienborg. Men det er jo så efterfølgende blevet bevist via foto hvor han deltager i et arrangement sammen med Løkkefonden. Når nu så mange mennesker har deltaget i det arrangement giver det så nogen mening at påstå at det er omfattet af privatlivets fred?

 22. Af Bjørn Sørensen

  -

  Er det Lars Løkke Rasmussens fejl at langt flertallet af landet befolkning af nydere af offentlige ydelser, hvorfor gælden stiger og levestandarden falder.

  Så længe flertallet tror at vi har verdens bedste velfærdssamfund uden at ville gøre noget for hvordan det finansieres, ja så er det kun et spørgsmål om tid før det kollapser.

  Lykkes evne til at have et samarbejde gående uden at give op overfor utopisterne som tror at penge gror på træerne er en flot præstation.

  Situationen er ikke holdbar så længe man ikke vil indse at det er den private sektor, som skaber værdierne, hvorfor det er regeringens opgave at sørge for at erhvervslivet har rimelige vilkår så de kan konkurrere internationalt.
  Så hold op med at spænde ben for erhvervslivet, hvis vi ønsker en bedre fremtid.

 23. Af Tom Jensen

  -

  Ministre er en del af den udøvende magt.

 24. Af Tom Jensen

  -

  Ministre er som medlemmer af regeringen en del af den udøvende magt.

 25. Af POVL pedersen

  -

  DET NÆSTE BLIVER JORD KVOTEKONGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 26. Af J Nielsen

  -

  “Til gengæld har forløbet rejst et andet spørgsmål, som Lars Løkke Rasmussen selv kredsede ivrigt om under samrådet: Hvor går grænserne for offentlighedens krav på indsigt i politikeres private forhold?”

  Det kunne man spørge hans forgænger om. Der er en del historik på området.

 27. Af Henrik Thor Chridtensen

  -

  Når nogle offentlige indkøbere modtager lidt elektronik fra et privat firma så ryger de direkte i retten fordi de naturligvis ikke må modtage bestikkelse. Lille Lars fra Korruptenborg derimod kan naturligvis til enhver tid påstå at enhver gave han modtager er af privat karakter og lige så naturligvis ikke på nogen måde påvirker hans vurderinger. At hans kones fond til politisk promovering af samme lille-Lars samtidigt får solide bidrag påvirker også naturligvis heller ikke hans vurderinger. Han er helt unik på Kim Jong-Un niveau og at beskidte aber nede i pøbelen påstår andet er injurier hvis man skal tro nærværende bloggers ovenstående udsagn – men desværre er det ikke injurier for vi udtaler os kun på grundlag af de til rådighed stående oplysninger og så længe Statsministeren nægter at give oplysningerne om hans forhold til storfiskerne så ser det unægteligt ud som korruption.

 28. Af I. Hansen

  -

  Det er mig en gåde at partiet finder sig i/ accepterer Løkkes manglende moral og dømmekraft.
  Løkke er synonym med V…..ergo trækker han HELE V’ renom’e ned.
  Medløbere/bagland/vælgere er jo så lige så “blakkede” i moral/dømmekraft som Løkke, når de accepterer adfæren……de LADER ham trække HELE partiet ned…..jeg forstår dem ikke !!!!

  Selvfølgelig er man Statsminister 24/7 !!!
  Selvfølgelig kan man som Statsminister ikke have et “privat” projekt på sidelinjen.

  Hvis han kun havde sendt konen (off. Står hun pt for det) så havde div møder og fester osv nok haft mindre interesse for f.eks. kvotekongen mf…..vær dog ikke så naiv.

  Vågn nu op V !!!….partiets ry tager skade !

Kommentarer er lukket.