Det kan godt være, Facebook er et problem. Men løsningen må aldrig blive censur.

Af Tom Jensen 43

Det er indlysende, at der er et problem med de sociale medier. Det er muligvis mindre indlysende, hvad man skal gøre ved problemet.

Imidlertid kan man konstatere, at der i ind- og udland på bekymrende vis breder sig den opfattelse, at der bør gribes politisk ind over for de sociale mediers indhold. Det er en ny lovstramning i Tyskland et eksempel på. EU har truet med juridiske skridt, hvis ikke de sociale medieplatforme selv griber ind over for hate speech.

Og også her i Danmark breder den holdning sig, at politikerne nu må stoppe lovløsheden på de sociale medier. Det mener toneangivende politikere. Det mener endda chefredaktøren for Politiken, Christian Jensen, som i flere kommentarer over de senere uger har tryglet politikerne om at gribe ind og stille de sociale medieplatforme til ansvar.

Det lyder måske flot og forjættende i en klumme eller en skåltale. Men virkeligheden er, at politiske indgreb mod de sociale medier i praksis næsten uundgåeligt vil være lig med at genindføre den censur, som i henhold til Grundlovens §77 ingensinde på ny kan indføres.

Det er faktisk ganske rystende, at en begavet chefredaktør som Christian Jensen ikke selv kan se det.

Ikke at jeg ikke deler bekymringen over tingenes tilstand på de sociale medier.

Der er mange eksempler på, at noget er rivravruskende galt.

Spørg bare Abdel Aziz Mahmoud, DR-værten. Eller spørg Pia Kjærsgaard, Folketingets formand.

Abdel Aziz Mahmoud blev i weekenden blokeret af Facebook for at have skrevet og delt et åbenlyst sarkastisk opslag, der parodierede de generaliseringer, som møder indvandrere i Danmark, for i stedet at vende dem mod danskerne og dansk kultur selv.

Man kan mene, hvad man vil om det opslag, men det er horribelt, at det skulle koste en blokering.

På samme måde som det var horribelt, da Pia Kjærsgaard blev blokeret for et par år siden for at skrive noget kritisk om Helle Thorning-Schmidt. I begge tilfælde rykkede Facebook efterfølgende ud med en undskyldning. Så langt, så godt.

Men mange andre har prøvet noget tilsvarende. Man har fornemmelsen af, at der sidder grupper af social media-brugere derude og sender byger af anmeldelser afsted mod opslag, de er uenige i.

Det er i sig selv grænseoverskridende, hvis borgere ønsker at udelukke andre borgere fra at deltage i den frie debat på de sociale medier. Men det er naturligvis endnu mere bekymrende, hvis sociale medier som Facebook bliver et instrument til at lukke munden på politiske modstandere, ovenikøbet temmelig arbitrært og uigennemskueligt for brugerne.

Problemerne stopper desværre ikke her. Spørg bare ofrene for hævnporno spredt rundt via eksempelvis Messenger. Spørg de talrige – politikere, mediefolk, debattører, helt almindelige mennesker – som har været udsat for grovheder og trusler formidlet via Facebook, Twitter eller andre sociale medier.

Der er lukkede grupper og universer, hvor kriminel adfærd har fred til at kunne trives. Og så er der hele problemstillingen med desinformation og brugen af sociale medier til at sprede falske historier – blandt andet med det formål at påvirke opinionen i forskellige lande.

Det var det man så ske under det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Ikke mindst Facebook har været alt for lang tid om at tage disse problemer alvorligt. Alt for sent har Facebook og stifter Mark Zuckerberg indset, hvor alvorligt det er, at den platform han skabte for at gøre kommunikationen mellem mennesker bedre og mere demokratisk, ofte bliver brugt til det stik modsatte:

Til at ødelægge debatten, forplumre dialogen mellem mennesker, bevidst skabe splid og konflikt – og til at sætte skadelige stød ind mod det frie og åbne demokrati.

Men hvad gør vi så? Ja, vi skal i hvert fald undgå skridt, der blot er endnu skadeligere.

Her må jeg vende tilbage til Christian Jensen. Og med ham fremtrædende danske politikere, som er på vej ud af en dybt problematisk tangent, der risikerer at ende i en moderne form for censur.

De lægger op til at gøre de sociale medier, herunder Facebook, ansvarlige for karakteren af alt indhold, enhver bruger måtte publicere på disse platforme, på samme måde som en ansvarshavende chefredaktør i henhold til medieansvarsloven kan drages til ansvar for indhold offentliggjort af et professionelt, publicistisk medie, der er tilmeldt Pressenævnet.

I Politiken sagde Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen således tidligere på måneden, at hun finder det ”absurd”, at de sociale medier ikke har samme ansvar for indholdet som klassiske medier som Politiken eller Berlingske.

Politikens chefredaktør var ikke sen til at gribe den bold. I en klumme i sin avis nogle dage senere udnævnte han Mark Zuckerberg til at være ”verdens mægtigste chefredaktør”, og han kaldte det ”sludder og vrøvl”, når de sociale medier med Zuckerberg og Facebook i spidsen bliver ved med at påstå, at de ikke er medier, men derimod teknologiske platforme.

”Der er ingen vej uden om at gøre de sociale medier ansvarlige, også selv om det betyder, at Mark Zuckerberg dermed udnævnes til verdens mægtigste chefredaktør. Det er han allerede. Blot uden at påtage sig det ansvar, der følger med”, skrev Christian Jensen.

Det ville af flere grunde være en virkelig skidt vej at gå. Dels ville man ophæve den helt afgørende skelnen mellem professionelle, ansvarlige medier og al den anden støj og kakafoni af informationer, som er en uundgåelig del af et frit internet, hvor alle mennesker kan publicere på et sekund.

Men det er værre endnu:

For hvis man juridisk vil drage f.eks. Facebook til ansvar for ethvert indhold, der måtte blive publiceret på platformen af en hvilken som helst bruger i hele verden, da er vejen til en ny slags censur allerede banet.

Det ser man blandt andet i Tyskland, hvor en lov om såkaldt strafbart indhold på sociale medier trådte i kraft ved nytår. Loven forpligter de store sociale medie-aktører til at fjerne indhold, der vurderes at være i strid med loven, inden for 24 timer efter at nogen har klaget over det. Sker det ikke, risikerer de sociale medieplatforme enorme bøder.

Loven har fået flere af de toneangivende sociale medier til at opruste med enorme ”slettecentraler” for ikke at komme galt afsted. Og det har fået debatten til at rejse sig i Tyskland om, hvorvidt man har fået indført en form for uigennemskuelig privat censur-ordning uden for myndighedernes reelle kontrol.

Det er en relevant debat. Det er dog ikke helt til at vide, hvad der er værst: Uigennemskuelige private censur-ordninger der formentlig vil få den konsekvens, at langt flere borgere ender i samme situation som Abdel Aziz Mahmoud, Pia Kjærsgaard og de andre. Eller alternativet: En statslig censur-ordning inden for myndighedernes kontrol.

For ikke at tale om det, den tyske tilstand vel reelt repræsenterer: Private censur-foranstaltninger fremtvunget af politiske indgreb.

Det hele udgør jo reelt en underminering af ytringsfriheden, som vi kender den, og vejen dertil er faktisk ikke særligt lang, hvis man først får begyndt. For nylig foreslog formanden for foreningen Digitalt Ansvar, advokat Miriam Michelsen, således i P1 Morgen, at de sociale medier burde forpligtes til at ”screene det indhold, der er”. Altså en forudgående kontrol, et slags filter. ”Vi må jo have noget lovgivning” om dette, sagde hun – med konkret afsæt i sagen om den amerikanske Youtube-stjerne Logan Paul, der posterede en dybt krænkende video på Youtube af en mand, der havde begået selvmord ved at hænge sig i et træ i Aokigahara-skoven i Japan.

Da shitstormen straks med fuld rette rejste sig, fjernede Logan Paul relativt hurtigt selv videoen. Alligevel fik sagen Politikens chefredaktør Christian Jensen til i en endnu en klumme i samklang med Miriam Michelsen på ny at tilslutte sig kravet om politiske stramninger i forhold til indholdet på sociale medier:

”Det er meget muligt, at mediernes hidtidige ansvarssystem ikke passer til den digitale virkelighed, men så må enten medierne flytte sig, eller systemet reformeres. Det er en politisk opgave”, skrev Politiken-chefredaktøren nu.

Både han og folk som Miriam Michelsen og Trine Bramsen skylder imidlertid et svar på, hvordan det i praksis skulle kunne ske uden faktisk at indføre en systematisk screening. Et filter. Og dermed en censurering af borgernes digitale opslag. Hvis alternativet er konstant truende kæmpebøder for indhold, milliarder af brugere har delt, hvilke andre muligheder efterlader man da de sociale medieplatforme med?

Men hvad er alternativet, hvis vi er enige om, at der faktisk er et problem?

For mig at se burde det være ganske enkelt. Nogle gange ligger de gode svar mere lige for, end man skulle tro. Vi vender os derfor atter mod Grundlovens §77, der som førnævnt siger, at censur aldrig igen kan indføres.

Men paragraffen slår også fast, at vi borgere har ytringsfrihed under ansvar: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.”

Den sætning er central. Det burde den også være i vores diskussion af de sociale medier. For den giver koden til, hvor indsatsen burde lægges.

De sociale medier er ikke aviser. De er teknologiske platforme. Men her gælder loven faktisk også. Det burde være ret banalt at konstatere: At true nogen digitalt er lige så alvorligt som at gøre det analogt.

Men i stedet for drakoniske lovinitiativer mod udbyderne af platformene og den digitale infrastruktur, en lovgivning der ikke vil kunne gennemføres uden enten private eller statslige forholdsregler, som minder om censur, bør fokus være på den enkelte borgers og brugers frihed – og dermed ansvar.

Og alle borgere må naturligvis finde sig i at blive stillet til ansvar for deres ytringer. Også dem man publicerer på nettet og på de sociale medier.

Krænker man digitalt andre, skriver noget injurierende, truer eller i øvrigt foretager sig noget kriminelt, burde det retsforfølges langt oftere og mere konsekvent, end det sker i dag. Man skal ikke kunne true nogen på nettet, uden at det får juridiske konsekvenser. Man skal ikke kunne uploade eller dele krænkende billeder af andre, uden at det får konsekvenser – hvorfor sigtelsen af 1.000 unge i den opsigtsvækkende sag om hævnporno er så vigtig.

Vi må holde fast i, at vi har ytringsfrihed. Og at vi har den under ansvar for domstolene. Samt at dette ansvar tilhører den, der har friheden til at fremkomme med ytringen. Uanset hvor.

Politiske indgreb og forholdsregler mod de sociale medie-udbydere er derimod en yderst farlig vej at gå, hvis målet er at sikre en fri debat i et fortsat frit samfund. Det burde politikere og chefredaktører være de første til at forstå.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

43 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  En løsning kunne være at stoppe med at bruge facebook ?.

 2. Af j... hAn....

  -

  Der er gennemført censur i Berlingske.

 3. Af Henrik S

  -

  Enig Nørager.
  Utroligt at danske aviser forfordeler en stor del at al debat til en privat platform som Facebook.
  Facebook er et privat foretagende der selvfølgelig kan censurere ligeså meget de vil-og som gør det.
  Fred med det , hvis borgerne havde mange andre muligheder.
  Det kommer forhåbenligt.
  Hvis underlødige personer som Politikens chefredaktør får indført censur vil der opstå en sand skov af illegale fora.
  Og hvis man ikke er sikker i forvejen , vil det være den direkte vej til borgerkrig.
  Fejlen er ikke debattens tone , men alene årsagen til den tone.
  Befolkningen er kort sagt pisse frustreret over alle de fuldstændige vanvittige ting der ,pga uduelige politikere , sket med DERES gamle land.
  Hvis vi havde haft vores gamle monokultur som for 40 år siden , havde der nok været nogle hede debatter , med feks kommunisterne , men ikke mange havde deltaget i dem , fordi vi ville alle vide at det var ufarligt med de få der ønskede revolution .
  Sådan er det ikke idag.
  Nu er det bare venstrefløjen der endnu ikke har opdaget alvoren , og enkelte af dem kan lige skimte den kommende ulykke.
  Kunne godt tænke mig at vide om internet debatten har samme heftighed i et homogent land som Polen ?
  Men klart , vejen frem er ikke censur . Censur vil bare få trykkogeren til at explodere.
  Men stop med at anvende Facebook til at legitimere censuren.

 4. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Ikke alt bør være ‘tilladt’

  Så længe der er et direkte angreb på personer, værdier, lande, etniske baggrunde, tro og religioner, ja, så er det helt okey og iorden med en blokering og censur.

  Men jeg har tit oplevet berlingske være virkelig dårlig til at gribe ind, når der sker et angreb i bloggernes debat sider, også selvom man klager stødende indlæg og ‘beder’ berlingske / bloggerne pænt om at fjerne de indlæg, som virker anstødelige og forargende.

  Så, berlingske og bloggerne i berlingske skal være mere opmærksomme og varsomme med folks indsendte svar og kommentarer. Ikke alt bør være tilladt og forhånelse bør ikke finde sted under dække af ‘ytringsfriheden’ og ‘pressefriheden’. Det er jeg stærkt modstander af, og jeg fordømmer og tager kraftigt afstand fra det. Der bør altid være en god tone og retorik med et passende sprog. ‘Jo mere man er uenig, jo mere skal man respektere og tolerere hinanden’.

  Staten eller vedkommende institutioner bør undersøge og følge op på alle sociale medier.

 5. Af Frederik T

  -

  Godt brølt, løve.

  Der er for meget snak om hvor skyldige Facebook o.a. er, men retshåndhævelsen må aldrig lægges i hænderne på private: det er domstolenes opgave (i dette tilfælde), det kan vi ikke udlicitere…

 6. Af Flemming Lau

  -

  Inden vi kommer for godt igang skal vi vist lige at Tyrkiet ligger på en 138 plads ud 193 for fri journalistik!

  Angående censur så har vi allerede EU’s Eaststratcom og nu har vi fået “High Level Group on om Fakes News and Online Disinformation.. Ved Fjæsbook har man allerede centrale slettere. Kan man forstå det…? EU kan jo kun idømme en bøde på 500 mio kr hvergang FB overtræder EU’s censur, her fra 2018. Zuckerberg har jo masser af gryn, men penge betyder åbenbart mere end ytringsfriheden!

  Og lur mig om ikke EU’s overnationale regler, vil hælde grundlovens paragraf 77 om at censur ikke mere kan indføres i Danmark, og Christiansborg vil istemme med et Amen

 7. Af Henrik S

  -

  Mehmet Gur
  Du er stadig en sand repræsentant for islams totalitært system , selvom du måske er opvokset i Danmark .
  Og du er du stadig en sand muslim , der ikke tror på demokrati og individets frihed.
  Selvom du hører til de mere kultiverede af slagsen vil du sikkert til din død være modstander af den frie vestlige verden.
  Du hører til de muslimer som politikerne tro bliver en rigtig demokratisk dansker der går ind for frihed
  – i deres uendelige naivitet.
  Og derfor vil muslimsk indvandring i Danmark blive dansk kulturs undergang!
  Orkestreret af EU og tåbelige politikere.

 8. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Meget enig!

  Har selv lige slettet min/en Facebook konto. Den blev iøvrigt kun oprettet så jeg kunne kommenterer online på Berlingske. Men nu er der åbenbart ikke længere adgang til det . . .

  Folk kunne vel osse selv være mere kritisk mht det de finder online?

 9. Af Ulf Timmermann

  -

  Aviserne, inkl. Berlingske, har jo selv gjort sig til “sociale medier”, måske ligefrem før Facebook kom på banen, ved åbne op for, at vi som læsere kunne “deltage”, som nu her. Og her foregår der da også en masse, som Berlingske burde have taget ansvaret for forlængst, f.eks. at se til, at egne opstillede deltager-/spilleregler blev overholdt. Er ikke sket. I gamle dage hed det: “Grib i egen barm”. Under alle omstædigheder, i dag er alle “medier” også “sociale medier”.

 10. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Når Mark Zuckerberg nægter at være verdens mægtigste chefredaktør og erklærer facebook som værende en platform til forskelligt brug, så prøver han at fraskrive sig ansvaret for det, der sker på platformen. Med 2 milliarder brugere har facebook ingen realistisk mulighed for, at regulære de uregelmæssigheder, der foregår på platformen, deriblandt den gigantiske personchikane, usandheder og personfalsknerier. De prøver at undslippe et ansvar. Facebook er ejet af én enkelt mand og det er denne ene mand, der sætter regler for, hvad der må foregå og forekomme på hans platform, til trods for, at han siger, at det ikke er medie. I virkeligheden er det ganske farligt for demokratiet, at et enkelt menneske har så stor magt, uanset om det er ham, eller andre, der ville købe, eller ligefrem overtage hans virksomhed. Facebook er en virksomhed, det må vi ikke glemme, ikke bare en platform. De har de sidste 10 år så småt tiltusket sig reklamer fra almindelige aviser, på papir, eller digitale, til skade for disse mediers økonomi. Facebook ejer alt det, der kommer ud på deres platform og de kan sælge deres oplysninger til den højestbydende, forsikringsfirmaer, banker, offentlig myndighed og meget andet. Det glemmer vi tit. Bør de kunne det? De overvåger også dem, der liker på facebook og ikke er på facebook. Bør de kunne det? Et utal af webhoteller (webhotel er en platformform for hjemmesider, det køber man sig til) verden over er faktisk i samme situation. Derfor må man spørge sig selv, bør verdenssamfundet ikke have lov til at vide, hvilke regler og kriterier, der er indbygget i facebooks og andres algoritmer og forudsætninger for brug? Hvis VI køber rettigheder til div. computerprogrammer, så skriver vi faktisk under på, at vi følger de regler firmaet har, heriblandt Microsoft programmer. Er det i orden at hans firma, (fordi det er et firma), der byder kunderne en platform til samtale, personlige samtaler, nyheder, firmaer, politisk ageren og mege meget andet, har egen private agenda for etik og moral? På facebook findes der også et utal af hemmelige grupper, som ikke er tilgængelige. Politikere og verdensledere burde have drøftet de store aktører mm. for lang tid siden, hvilken magt og regelsæt Google, facebook,Twitter og mange andre platforme bør leve under. De burde være underlagt en internationalt tilsyn fra alle lande. Kriterierne ville nok ønskes meget forskellige. Et lande som Kina har f.eks sin egen “facebook”, og i Rusland er den stækket bl.andre. Det er nok ikke tilfældigt. Dette er en vigtig diskussion.

 11. Af Erik Bramsen

  -

  Mark Zuckerberg indset, hvor alvorligt det er, at den platform han skabte for at gøre kommunikationen mellem mennesker bedre og mere demokratisk, ofte bliver brugt til det stik modsatte:

  Til at ødelægge debatten, forplumre dialogen mellem mennesker, bevidst skabe splid og konflikt – og til at sætte skadelige stød ind mod det frie og åbne demokrati.

  Den ‘debat’ og ‘dialog’ der her er tale om, eksisterede simpelthen ikke foer internettet. Dengang blev dialogen dikteret ovenfra og nedefter, og havde man noget at indvende mod det ordinerede narrativ, kunne man skrive et laeserbrev og lade journalisten selv afgoere om ens indlaeg var vaerdigt til at blive optaget i ‘debatten’.

  Dette narrativ-monopol er nu ved at glide magthaverne af haende, og de gaar i panik: i saerdeleshed afviser folket naesvist at omfavne neoliberalisme, globalisering og befolkningsudskiftning, de poster videoer hvor Guy Verhofstadt og Jean-Claude Juncker, med slet skjult foragt for folket, meddeler at man blot har at vaenne sig til at Europa ikke laengere tilhoerer europaerne, videoer der i gamle dage ville vaere blevet fejet ind under gulvtaeppet af gammelmedierne.

  Debatten bliver ikke ‘forplumret’ af sociale medier, den bliver skabt af sociale medier. At der saa er en bagside af medaljen maa man sgu’ laere at leve med, hvis man godt vil have ytringsfrihed – eksemplet med Logan Paul er typisk: gammelmedierne bruger konstant fotos af lig til at manipulere deres laesere og seere, men Logan Paul – en boevet og forkaelet drengeroev – har flere kunder i butikken en Newsweek og derfor skal han kanoefles.

  Da bogtrykken blev indfoert i Europa, var den primaere indtaegtskilde – ud over bibler – smaedepamfletter og skillingsviser fuldt ud ligesaa frastoedende og injurierende som det vaerste internettet kan opbyde; folket havde for foerste gang i historien faaet en stemme og der blev ventileret nogle frustrationer. Med tiden blev debatten mere civiliseret, efterhaanden som der udviklede sig en debatkultur i massemedierne.

  Det samme er tilfaeldet med internettet: det er en kommunikationsrevolution der er mindst ligesaa radikal som bogtrykken og vi er kun i den spaede start. Internettet har givet os ‘deplorables’ en mulighed for at svare magthaverne igen og der er en trykkoger af frustration og vrede der skal have afloeb.

  Gammelmedierne lever paa laant tid. Det bedste de kan goere er at gaa doeden i moede med vaerdighed.

 12. Af Erik Bramsen

  -

  Mark Zuckerberg indset, hvor alvorligt det er, at den platform han skabte for at gøre kommunikationen mellem mennesker bedre og mere demokratisk, ofte bliver brugt til det stik modsatte:

  Til at ødelægge debatten, forplumre dialogen mellem mennesker, bevidst skabe splid og konflikt – og til at sætte skadelige stød ind mod det frie og åbne demokrati.

  Den ‘debat’ og ‘dialog’ der her er tale om, eksisterede simpelthen ikke foer internettet. Dengang blev dialogen dikteret ovenfra og nedefter, og havde man noget at indvende mod det ordinerede narrativ, kunne man skrive et laeserbrev og lade journalisten selv afgoere om ens indlaeg var vaerdigt til at blive optaget i ‘debatten’.

  Dette narrativ-monopol er nu ved at glide magthaverne af haende, og de gaar i panik: i saerdeleshed afviser folket naesvist at omfavne neoliberalisme, globalisering og befolkningsudskiftning, de poster videoer hvor Guy Verhofstadt og Jean-Claude Juncker, med slet skjult foragt for folket, meddeler at man blot har at vaenne sig til at Europa ikke laengere tilhoerer europaerne, videoer der i gamle dage ville vaere blevet fejet ind under gulvtaeppet af gammelmedierne.

  Debatten bliver ikke ‘forplumret’ af sociale medier, den bliver skabt af sociale medier. At der saa er en bagside af medaljen maa man sgu’ laere at leve med, hvis man godt vil have ytringsfrihed – eksemplet med Logan Paul er typisk: gammelmedierne bruger konstant fotos af lig til at manipulere deres laesere og seere, men Logan Paul – en boevet og forkaelet drengeroev – har flere kunder i butikken en Newsweek og derfor skal han kanoefles.

  Da bogtrykken blev indfoert i Europa, var den primaere indtaegtskilde – ud over bibler – smaedepamfletter og skillingsviser fuldt ud ligesaa frastoedende og injurierende som det vaerste internettet kan opbyde; folket havde for foerste gang i historien faaet en stemme og der blev ventileret nogle frustrationer. Med tiden blev debatten mere civiliseret, efterhaanden som der udviklede sig en debatkultur i massemedierne.

  Det samme er tilfaeldet med internettet: det er en kommunikationsrevolution der er mindst ligesaa radikal som bogtrykken og vi er kun i den spaede start. Internettet har givet os ‘deplorables’ en mulighed for at svare magthaverne igen og der er en trykkoger af frustration og vrede der skal have afloeb.

  Gammelmedierne – hvilket nu inkluderer Facebook, eftersom de bekender sig til top-down styring af debatten – lever paa laant tid. Det bedste de kan goere er at gaa doeden i moede med vaerdighed.

 13. Af Henrik S

  -

  Inger Støjberg skriver aktuelt :”Vi har tabt”.
  Hermed henviser hun til ytringsfriheden , og mere specifikt om dansk kulturs ytringsfrihed , hvor man kan gøre grin med alt -på en jovial måde.
  Den kan man med mormoner , kristne , budister osv
  Men ikke med muslimer – der risikerer man at få skåret hovedet af – selv i ens eget land !
  Og politikerne har tabt !
  De troede naivt , at hvis man bare gav muslimerne venlighed , penge og masser af penge ville de blive ligeså rare og venlige som alle os andre.
  Det blev de bare ikke.
  Muslimerne er ikke som danskere- de vil have respekt (ligemeget hvor meget de røver og bedrager) , og det sagde de lige fra starten , men vi slog det hen og tænkte at så seriøst kan det ikke være.
  Men det var og er det og det bliver ved med det i mindst 1000 år.
  Det eneste der hjælper overfor muslimer er , at vi kræver og fastholder , at de viser respekt overfor Danmark og danskernes kultur.
  Ellers får de ikke en krone , ingen statsborskaber , ingen opholdstilladelser , ingen kære mor før de har lært det ellers ud af vagten.
  Det er på tide at vi tager vores land igen – både fra de muslimske horder , men også fra Bastarden EU og starter på en frisk med tryk på selvrespekt for egne værdier.

 14. Af Finn Bjerrehave

  -

  Berlingske Tidende siden 1953, og nu er Brexit blevet en foreløbig afslutning , nemlig Berlingske Media ,s Belgiske svar på dialog/læserdemokrati som Putins Rusland, hvor demokrati er en celle i Gulag.
  Så håber jeg at regeringen lukker radio24syv, og guldkalven forsvinder.
  Berlingske på Facebook. Finn Vig

 15. Af Arne Nielsen

  -

  Adgangen til at kommentere via facebook er for ringe.

 16. Af Helge Nørager

  -

  EB fortæller i dagens udgave om region midts brug af sløve nåle til væske drop for at spare 1 mill.
  Jeg blev vist ved min 4 års CT scanning for colon cancer, som del af data til SCOT eksperiment, udsat for en sløv nål.
  Det gik galt, blodåre og sene i albue blev beskadiget, og mange mdr. med smerter og lægebesøg af den årsag.
  Tak for at spare på skarpe nåle til væske drops region midt, nu forstår jeg bedre jeg i mange mdr. har skullet døje med smerter efter ødelagte årer og sener i albuen.
  Men helt ærligt, er det næste sløve knive ?.

  Vanvidet forsætter i sundheds systemet og en besparelse er ofte en omkostnings forøgelse.

  Ved det er lidt of topic, men et socialt media er et socialt media og her er ingen angreb på personer eller nedsættende skrift om religiøse eller politiske grupperinger.
  Kun en personlig erfaring fra dagens Danmark, og jeg er sikker på at min læge vil ryste på hovedet af raseri og afmagt over denne brug af sløve nåle til drops i blodårer.

 17. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Din egen avis, Tom Jensen, bestemmer da også suverænt, hvilke indlæg den optager, hvorfor skulle det være anderledes med f.eks. Facebook.? En kendt dansk fotograf er blevet blokeret fra Facebook en måned for at have uploadet nøgne mennesker. Det kan man synes er både latterligt og en indskrænkning af ytringsfriheden, men det er altså stadig Facebook’s ret il ighed med Berlingskes ret til at sortere, også her på bloggen. Desuden viser den nylige dom fra Landsretten, hvor en mor er blevet idømt bøde for at have uploadet foto af en blotter på Facebook, at retssystemet nok skal gribe ind, hvis sociale medier bruges til selvtægt. Jeg er ikke bekymret.

 18. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg synes jo nok, at avisen skulle notere sig, at vi er nogle, hvis hele interesse for avisen hviler på adgangen til at kommentere. Jeg synes jo ellers at dette land har énvejskommunikation nok i forvejen, og det forhold, at der intet teknisk er i vejen for at lave en let og gennemskuelig debatadgang, gør, at de nuværende forhold er utilfredsstillende for os, som er avisens kunder.

 19. Af Jørgen F.

  -

  Med Facebook er Berlingskes transformation til socialliberalt dameblad nået et skridt videre.

 20. Af Thomas Nielsen

  -

  Jeg læser med stor undren chefredaktør Tom Jensens blog. Han gør opmærksom på flere alvorlige og dybt kritisable forhold omkring Facebook og den måde hvor på Facebook systematisk misbruges til at lukke munden på folk med kontroversielle, læs: ikke-politisk korrekte holdninger. Facebook bedriver censur!
  Samtidig har Berlingske selv lukket nærmest totalt af for den frie debat som før var en af avisens styrker. For det første er der nu kun adgang til at kommentere på et meget lille antal artikler i løbet af ugen, hvor der før var mulighed for at kommentere på det meste. Og værst af alt: Nu kan man kun kommentere på Berlingskes artikler via Facebook! Selv om man er abonnent på Berlingske, og altså betalende kunde i butikken, tvinges man til at oprette en profil på Facebook, et udenlandsk privat kommercielt foretagende kendt for at bedrive censur og anklaget for skatteflugt i en lang række lande, også i EU.
  Mon Tom Jensen kan se diskrepansen i sin hårde kritik af Facebook og så den nye debatform på b.dk som understøtter og blåstempler netop Facebook? Det vidner om en redaktionel linie som er så usammenhængende og inkonsekvent at det skriger til himlen. At Tom Jensen kan se og mene sig berettiget til åbent at harsellere over splinten i Politikens øje, men ikke ser bjælken i sit eget understreger kun problemet. Du skyder dig selv i foden, Tom Jensen!

 21. Af Arne Nielsen

  -

  Der er jo også det rent lavpraktiske, at det at bladre på facebooksiden fungerer alt for tungt. Man sidder og spilder sin tid med at vente på, at det behager facebook at genoplive tidligere artikler. Løsningen er i alle henseender meget dårlig.

 22. Af Thomas Hauberg

  -

  Med udgangspunkt i verserende sikkerhedspolitiske overvejelser i den danske – og mange andre landes – regering, kan man vel godt sige, at nok har vi ikke fået VK3, men til gengæld har vi fået global krig på et usikkert net.
  Mht Facebook så har Facebook indiskutabelt givet folkene mange nye og hurtige muligheder – bredt taget: både venner og fjender af demokrati….og ytringsfrihed….. kan boltre sig, og det sålænge redaktionschefen i USA ikke lige ser det. Kontakten til DR, mange medier og mange mange flere går gennem Facebook: outsourcing ? Har Facebook gjort noget godt for demokratiet på et usikkert net ? Det har Facebook vel nok – en meget lille bitte smule. Til gengæld har vi taget stormskridt hen mod, hvad jeg vil kalde de højtråbendes demokratur sådan nærmest helt ude af tilfældig kontrol.

  Selv venstrefløjen er gået i seng med facebook – det siger da alt.

  Jeg har forlængst droppet alt brug af facebook.

 23. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Facebook bør forbydes, fordi den er et gigantisk globalt fordummelsesinstrument uden formildende omstændigheder. Brugerne af platformen kan ikke blive mere platte. De repræsenterer alene den store grå masse uden interesse for andet end gråt. Den slags burde der ikke være nogen gyldig undskyldning for.

  Min profil blev uden varsel erklæret falsk af FB for 5 år siden og ethvert forsøg fra min side på en forklaring forblev ubesvaret. Jeg krævede at vide med hvilken begrundelse, og hvem der havde ansvaret. Jeg fik den gang at vide, af en indsigtsfuld person, at facebook ikke besvarede spørgsmål fra enkeltpersoner og fik aldrig svar. Samtidig med at man melder sig ind, fraskriver man sig alle rettigheder. Det er et privat firma, der arbejder på hellig grund.

  Den indsigtsfulde person, en statsministersekretær, anbefalede mig et privat søgsmål mod FB. Idéen var så idiotisk, at jeg meldte mig ud af FB og svor på at ville bekæmpe idiotien på alle de platforme, hvor jeg stadig har adgang – så længe det varer. Det bestemmer andre – og FB. Vi er langt ude, når man hører visse mennesker sige, at det ville være censur at censurere et medie, der uhæmmet udøver censur?

  Er vi ikke nået længere i demokratisk henseende?

 24. Af Mehmet Sami Gür

  -

  HVORFOR SKAL ALT VÆRE AFGÆNGIGE AF FACEBOOK, TWITTER OSV.?

  Ja, hvis man vil debattere et eller andet hos de store nyhedsmedier, så skal man først og fremmest have en profil hos facebook og m.v.

  Det synes jeg er for dårligt og latterligt. Hvad hvis man er modstander af facebook, twitter osv.?

 25. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Nederlag efter nederlag, og skandaler efter skandaler til Inger Støjberg

  På grund af de grænseløse nederlag, som Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) oplever lige nu, så prøver ministeren lige nu lykken og heldet med et par velkendte og forældede ‘politiske manøvre’ ved at angribe Islam og muslimer.

  Udlændingeminister Inger Støjberg forsøger alt, hvad hun kan at sløre for egne møgsager ved f.eks. at fyrre en løgn af, hvor hun siger; “vi har tabt overfor Islam”. Inger Støjberg er mester i at anvende og vildlede (sociale) medierne med hendes fordoms- og hadsfyldte budskaber og nedværdiggørelse af etniske og religiøse værdier. Samtidig er hun bl.a. god til at vise et billede af en lagkage med den 50. stramning af udlændingeloven på de sociale medier.

  Det her er ikke en minister værdigt.

 26. Af ole jensen

  -

  Verdenshistorien viser at hvor der ikke er ytringsfrihed, forsvinder alt med demokrati, retssikkerhed, velfærd og almindelig sund fornuft hurtigt, og bliver afløst af diktatur, ensretning, vanvid, vold, død og undertrykkelse. Læs “Den store omvæltning” og bøger om na zismen og kommunismen. Se snap hanen og “Sverige er fortabt”.

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  En ny møgsag for Inger Støjberg:

  Østre Landsret er kommet i tvivl om, hvorvidt tilknytningskravet kan bruges til lovligt at nægte tyrkerne ægtefællesammenføring. Derfor har man bedt om EU-Domstolens vurdering. Hvis tilknytningskravet undererkendes, har Danmark givet ulovlige afslag på ægtefællesammenføring af tyrkerne siden 2003, og tusindvis af sager skal derfor genoptages.

  Det vil være et stort nederlag overfor hele udlændingepolitikken. I hvert fald den del, der i 15 år har forhindret tyrkiske statsborgere, der bor og arbejder i Danmark, i at få ægtefælle- og familiesammenføring.

  Det største parallelsamfund i Danmark, er Inger Støjbergs ministerium.

 28. Af Frank Wulff

  -

  Mkay, hvis en af B’s ledende skikkelser mener at Facebook er et problem, så rejser det samtidigt spørgsmålet om hvorfor B nu insisterer på at Facebook skal bruges til kommentarer.
  Der ligner efter min mening mangel på konsistens gennem hele B’s organisation.

  Personligt droppede jeg Facebook for ca. 9 år siden.

  Og nu hvor vi er ved censur og dermed også Grundlovens paragraf 77, så skal man huske at delen med ytringsfrihed også omfatter ytringsansvar.
  Eller sagt på en anden måde frihed under ansvar og ikke frihed uden ansvar som mange tror.

 29. Af Ulf Timmermann

  -

  En hammer eller grydeske er ikke bedre end brugeren af dem.

 30. Af N. Jensen

  -

  Mange pile opad til ERIK BRAMSEN, der har skrevet det mest læsværdige opslag i denne tråd.

  Men det er måske også forbudt at nævne ?

 31. Af N. Jensen

  -

  Tom skriver:

  Til at ødelægge debatten, forplumre dialogen mellem mennesker, bevidst skabe splid og konflikt – og til at sætte skadelige stød ind mod det frie og åbne demokrati.

  Citat slut.

  Øh, Tom, altså. Når man debatterer med nogle, er det naturligvis fordi man er uenig med dem.

  Det ligger jo i sagens natur. Man har synspunkter, der er i konflikt med hinanden.

 32. Af N. Jensen

  -

  Og så kan jeg jo tilføje (hvis det ellers er tilladt):

  Vi mennesker er ufattelig gode til at opfinde komplet meningstomme udtryk, der flugter med vores livsanskuelse/politiske holdning:

  Gudens retfærdighed og tilgivelse
  Social retfærdighed
  Klimavenlig
  Det frie og åbne demokrati

  Nu er jeg altså af den opfattelse, at alle ovennævnte begreber er frygteligt nonsens. Hvem skal være overdommer her ?

 33. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Udviklingen i den grove kriminalitet i Sverige, der er vokset eksplosivt i de senere år, samt de svenske mediers reaktion på problemet, viser, hvor vigtig ytringsfriheden er.

  De svenske mediers reaktion, på den grove, og stærkt voksende kriminalitet, som de ikkevestlige migranter begår, er, at lade være med at omtale forbrydernes etnicitet, for ikke at “give racisterne ret”…

  Derfor er svenskerne i vid udstrækning uvidende om, hvem der står bag det stærkt voksende antal mord, voldtægter og voldsforbrydelser i Sverige, og det skyldes den næsten altomfattende selvcensur i de svenske medier – den såkaldte “åsiktskorridor”.

  Når medierne nægter at omtale, hvem, der står bag problemerne, så gør de problemerne uforståelige, og hvad værre er; uløselige.

  For når medierne konsekvent tilbageholder relevant information om, hvem der står bag det voksende antal grove voldsforbrydelser i Sverige, så ved offentligheden ikke, hvad problemerne skyldes, eller hvor der skal gribes ind for, at løse problemet – og så bliver problemerne tilsyneladende uløselige.

 34. Af N. Jensen

  -

  Menneskehedens opfindsomhed kender åbenbart ingen grænser. Senest har feministerne opfundet begrebet ’seksuelle krænkelser på internettet’.

  Øh hvad ?

  Hvis pigen/kvinden mener at hun er blevet voldtaget, burde hun jo melde det til politiet !

  Andre teenagepiger drømmer om at blive internet pornostars, denne minoritet føler sig ‘dybt traumatiseret’, skønt kun et fåtal vil kunne genkende dem og deres helt naturlige seksuelle udfoldelser..

  De såkaldte ‘curlingforældre’ er dem der må sidde med det ultimative ansvar.

  De har forsømt at gøre det klart for pigebørnene, at verden er et farligt sted, fyldt med mænd med en ustyrlig seksualdrift.

  Og, det er faktisk meget farligt at drikke sig så beruset, at man ikke aner hvad der foregår.

 35. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det må undre nogen, at private virksomheder som facebook har ret til at udøve censur, mens det er sikkert tegn på verdens undergang, hvis staten censurerer luskede foretagender som netop facebook. Det siger grundloven som efterhånden giver begrundelser for alle mulige dubiøse aktiviteter rettet mod ret og rimelighed.

  lad os skrive en ny, der tager højde for den nuværende virkelighed.

 36. Af J Nielsen

  -

  “Da bogtrykken blev indfoert i Europa, var den primaere indtaegtskilde – ud over bibler – smaedepamfletter og skillingsviser fuldt ud ligesaa frastoedende og injurierende som det vaerste internettet kan opbyde; folket havde for foerste gang i historien faaet en stemme og der blev ventileret nogle frustrationer.”

  Nogle af dem det gik værst ud over var det franske kongehus, der blev udstillet som dybt perverse og knapt nok menneskelige. Hvordan det gik, husker de fleste der er gamle nok.

  Perverse og umenneskelige. Ethvert samfund har brug for nogen at ydmyge. Hvem får æren i dag?

 37. Af N. Jensen

  -

  Hov !

  Nu har jeg lige læst at Berlingske mener:
  De der vil true andre til tavshed skal stoppes
  Citat slut

  Hvilket man selvfølgelig kun kan være helt enig i.

  Berlingske mener selv, at de ønsker en mangfoldig debat.

  Men hov !, igen !

  Hvorfor har Berlingske så fjernet muligheden for at kommentere på artiklen !

  Jeg har har nogle IMHO særdeles prægnante kommentarer hertil, herunder især: hvem bestemmer, hvad der er ‘fake news’ ?

  Er det statsmagten (DR og TV2) ?, er det Ritzaus ? eller er det en nyhedsredaktør på Berlingske ?

 38. Af Flemming Lau

  -

  Fjæsbook er en privat virksomhed, men men, EU’s mama Merkel har givet Zuckerberg et vink med en vognstang; ” Hold selvjustits! Eller kommer vi efter jer med en bøde på 500 mio kr hvergang der kommer noget frem på jeres platform, vi ikke kan lide!” EU har bare udliciteret censuren. Zuckerberg har med andre ord, så ansat et hav af centrale slettere, til at udføre det beskidte arbejde.

  Grundlovens paragraf 77 bliver dermed ramt af en teknisk knockout out, når medier dækker sig ind under Facebook’s beskyttende vinger. Det er bare dynamisk jura og hamrende udemokratisk.

 39. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  G u r
  Lad os forestille os, at du boede i Tyrkiet. Lad os nu forstille os, at du alle steder, hvor du tidligere skrev Inger Støjberg eller en anden dansk politikers navn, skrev Erdogan. Lad os forestille os, at alle de steder, hvor du skriver grimme ting om danskere, erstattede danskere med tyrkere. Hvor længe tror du du ville være på fri fod? Ikke længe kan jeg gætte mig til.

  Du skal være dybt taknemmelig for at bo i Danmark, hvor du kan kritisere dine politikere, uden at blive fængslet, eller bare revset af dine tyrkiske landsmænd. For temperament har tyrkere. Nu er jeg ikke specielt vild med Støjberg. Det er ikke derfor jeg beder dig om at lave eksperimentet. Det er mere rimeligheden i dine udsagn.

 40. Af Thomas Nielsen

  -

  Og i dag følger Berlingske så op med denne leder, som når nye hykleriske højder

  Berlingske mener
  De der vil true andre til tavshed skal stoppes
  “Internettet og de sociale medier er på mange måder en gave for folkestyret, fordi mange flere fra alle dele af samfundet nu kan komme til orde hurtigere i en fri og åben debat” lyder det højstemt.

  Tja. Berlingskes censur af læsernes indlæg er naturligvis også en gave, bare ikke for folkestyret, men for Berlingskes monopol på sandheden. Dobbeltmoralen trives på landets ældste avis.
  Drop Facebook og giv os læsere den frie debat tilbage!

 41. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Egentlig burde grundloven skrives om således, at alle officielle statsstøttede medier altid skulle være pålagt at udføre censur, som en naturlig offentlig opgave .

  Det burde også gælde private foretagender, men ville formentligt gøre det umuligt for mange firmaer at sælge deres produkter.

  Censur af reklamer med falske oplysninger ville utvivlsomt medføre, at store og usunde dele af den private sektor ville kollapse. Var det egentlig så dårligt?

 42. Af niels peter lemche

  -

  J NIELSEN, hovsa, Gutenberg lavede sin nye teknik omkring 1450, det franske monarki faldt i 1789. Så der er en direkte forbindelse! Sjov, men umulig konspirationsteori. Fordelen ved grundloven og det danske system er, at alt kan prøves ved domstolene.

  Men det er klart, at berlingeren ejer sin blog og derfor kan slette det, der ikke stemmer med reglerne for bloggen. Det ser nu også ud til, at det herostratisk berømte filter gør lige, hvad det lyst til.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Det er da utroligt at der er nogen der ønsker censuren genindført, ved at fjerne paragraf 77 i grundloven. Sidst jeg hørte noget tilsvarende var da KAP og SAP i 70’erne ville af med ytringsfriheden og demokratiet.

  Vi har Pressenævnet og Kritiske licens etablere, som vi havde Aktive seere og lyttere. Og så har vi domstolene!

Kommentarer er lukket.