Samuelsen, Gandhi og Kissinger

Af Tom Jensen 33

Anders Samuelsens stålsatte øjne… om ikke andet har han fået sat dét aftryk i danmarkshistorien. De var altså utroligt stålsatte. Klart, borgerligt blåt strålende idealistiske øjne, fixeret på en fremtid, som netop i de øjne ville blive bedre. Dét sekund, dét interview, var idealisme kogt ind til sin essens. Enten så…. eller også…. Der var ingen pragmatisme. Korridorforhandlerens lidenskabsløse prangeri var fraværende. Dette gjaldt livet. Skatten, topskatten, skulle ned.

Det er de samme stålsatte øjnes potentielt dræbende virkning, som i disse dage rammer Anders Samuelsen selv lige midt i det liberale ansigt. For inde bag øjnenes skær gemte sig åbenbart den iskoldt kontrollerede kynikers døde blik. Var det dét, øjnene i virkeligheden viste? Var der, når sandheden skal frem, ingen idealisme? Var der blot en kalkuleret strategisk rambuk ind i regeringskontorerne og derfra ikke så meget andet end at fastholde den grebne magt? Han erkendte det jo sådan set ved regeringsudvidelsen i fjor. Kravet om topskattelettelser var et redskab til at komme i regering. Det er da autentisk realpolitik, hvis det er rigtigt.

Jo mere Anders Samuelsens støtter virkelig troede på, at han mente det dengang i efteråret 2016, og jo mere de igen troede ham i det da capo, man så før jul, desto mere skuffede er de nu. Det betyder ikke, at Anders Samuelsen fældes som partileder, eller at Liberal Alliance på værste SF-beskub kryber baglæns ud af regeringen inden for de næste måneder.

Men det passerede har været et brutalt lærestykke i spændingsfeltet mellem idealisme og kynisme. Og i hvad der sker, hvis man på alt for kort tid udskifter den renfærdige version af det første med den mest tilstænkede version af det sidste.

Selv har jeg hele vejen igennem dette smertelige forløb hørt til Anders Samuelsens kritikere. Ikke i forhold til det substantielle, kernen i det idealistiske: Lad os nu for pokker få den skat ned. Råderummet er der, skatten er verdensrekordhøj, velfærd får vi såmænd alligevel. Men derimod i forhold til det taktiske. Det sker igen og igen. Idealister bilder sig (og andre) ind, at vejen mod idealtilstanden kan foregå lige så blindt kompromisløst som man betragter målet: Alt eller intet. Nu!

Det går ofte galt. Tænk tilbage på Irak-krigen. Den neo-konservative bevægelse i USA havde særligt efter 11. september 2001 en idealistisk vision om at demokratisere Mellemøsten. Man varetog imidlertid ikke vejen mod denne vision med tilstrækkeligt pragmatisk påpasselighed. I stedet bildte man sig ind, at fik man befriet Bagdad og væltet Saddam Hussein, da ville alt blive godt. Nærmest af sig selv.

Det gik anderledes. Man glemte i sin idealistiske rus at holde et kynisk øje på processen. Visionen var smuk. Processen blev katastrofal. Og målet blev af samme grund ikke nået.

Spændingsfeltet mellem kynikeren og idealisten er til alle tider et af de mest spændende i politik. Jeg skal indrømme, at jeg selv er uafklaret desangående. Hvem skal man beundre mest? Hvem skal man foragte mest?

Måske fordi jeg er kyniker nok til at erkende, at så simpelt kan man ikke stille det op…

Kynikeren i mig respekterer Henry Kissinger. USAs forhenværende udenrigsminister og inden da nationale sikkerhedsrådgiver under så betændt en præsident som Richard Nixon. Jeg vil gerne undgå injuriesøgsmål, så kynisk en skribent er jeg. Derfor vil jeg nøjes med at kalde Kissinger for – realist.

Han var realpolitiker. Gik benhårdt efter det nødvendige med USAs overordnede interesser for øje. Det var ikke altid lige kønt. I flere tilfælde tværtom. Nok fik Kissinger Nobels Fredspris for sin indsats under afslutningen af Vietnam-krigen, men der var også den beskrevne, betændte rolle op til militærkuppet i Chile i 1973. Og den mildest talt realpolitiske åbning mod Maos Kina.

Var det samlede billede godt eller skidt? Lad os være ærlige og erkende, at det var begge dele, mere eller mindre – afhængig af synsvinklen. Chilenske socialister har givetvis svært ved at finde de forsonende træk hos en Kissinger. Men nåede han med sine realpolitiske midler mål, der samlet set kom flere mennesker til gode end den stålsat blåøjede idealist ville kunne under samme vilkår? Historiens endelige dom er næppe faldet endnu.

Over for folk som Henry Kissinger står en figur som Mahatma Gandhi. Det idealistiske ikon over dem alle. Prædikant for en ikke-voldelig aktivisme i bare tæer. Kæmpende dels for et Indien uafhængigt af englænderne, hvilket lykkedes, dels for et udelt og multireligiøst Indien, hvilket ikke lykkedes. Det var en idealistisk vision Gandhi måtte se krakelere, da uafhængigheden endte i et hinduistisk Indien og et muslimsk Pakistan. Et halvt år senere blev Gandhi myrdet og øjeblikkeligt ikoniseret.

Spørg internetbrugerne i en afstemning hvem de beundrer mest for sine resultater, Gandhi eller Kissinger, og få vil være i tvivl om vinderen. Men er det nu også sandt? Er det faktuel, dokumenterbart rigtigt? Det er, hvad man kalder et godt spørgsmål…

Nu skal jeg passe på ikke at gøre Anders Samuelsen indbildsk. Jeg påstår ikke, at han er enten Gandhi eller Kissinger. Jeg taler i lignelsens vedkommende billedsprog. Okay?

Men lad os da blive i det for en stund. Anders Samuelsens problem var, at han slog sig op som en Gandhi og nu står tilbage som en Kissinger. Det er nok mestendels selvforskyldt, men man må vel unde LA-lederen den sympatitilkendegivelse, at det ikke ligefrem er et lystigt sted at befinde sig.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

33 kommentarer RSS

 1. Af j... haNse n.

  -

  Donald Trump har afvist spekulationer om, at hans mentale helbred skulle være et problem og kaldt sig selv »et meget stabilt geni.«

 2. Af Rosa Harald Kristiansens

  -

  Anders Samuelsen er vel underlagt de 90 mandater, som Helle Thorning-Schmidt. Han var blot så ubegavet at true med at træde ud af regeringen, hvis han ikke fik sin vilje. Så måtte bidragyderne fra Schweiz hive ham ned fra træet, for de vil gerne have indflydelse i DK. DF stampede og forlangte udgangsforbud for børn i ghettoen efter 20.00. Begge partier opfører sig som børn ved slikhylden i supermarkedet.

 3. Af Jørgen F.

  -

  …Jeg tror fortsat ikke på at det sidste ord om Irak er skrevet.

  For det første tror jeg på at der var et regimeskifte igang i Irak i tiden op til 2. golfkrig.

  Det forklarer både de divergerende efterretningsrapporter samt de våbenlagre, som fødede den voldsomme sekteriske vold, der fulgte umiddelbart efter.

  Et regimeskifte , der formentlig blev forberedt af de folk, der senere stiftede ISIL, og efter en skabelon man seneste har set i det mislykkede kup i Tyrkiet.

  Det var ikke vestens skyld at Irak eksploderede. Det var bare en gammel magthaver- familie , der var ved at blive udskiftet med nye folk.

  Dels var den tusindeår gamle splittelse mellem Sunni og Shia landene i regionen på vej mod ny konflikt. Det var heller ikke vestens skyld.

  Dels var vækkelsen i Tyrkiet igang – det var heller ikke vestens skyld.

  Disse konflikter samlet set førte til proxykrigen i Syrien. Det var heller ikke vestens skylld. Konflikterne i regionen, minder alene om situationen i Europa op til og under 1. verdenskrig.

  Med andre ord. De seneste årtiers krige i Mellemøsten er ikke vestens skyld – men det er vestens problem.

  Præcis som 1+2. verdenskrig aldrig var resten af verdens skyld. Men det magttomrum , der fulgte efter – og USA’s mærkbart anderledes måde at regere verden på end London og Paris – endte med at blive hele verdens problem.

  For aldrig har så stor en del af verdens befolkning levet et værdigt liv som under det det engelske og franske kolonistyre. Også i Indien. Men med USA i spidsen fik man aldrig andet end kontrol med 3. verdens landes ledere. Man tabte ledelsen af 3. verdens landes befolkninger.

  Det er den reelle årsag til migrationspresset. Vi har talt for pænt i FN til lederne af ’sh.thole’ nationerne – uden reelt at kræve at de tog deres egne befolkninger alvorligt.

 4. Af Gert Hansen

  -

  Iflg. afdøde Christopher Hitchens var Kissinger en krigsforbrydrer. Hvilket C.H. glimrende fører bevis for i sin bog ‘The Trial of Henry Kissinger’. Påstande Kissinger aldrig turde føre retsag mod C.H., for at får C.H. dømt for injurier. Bl.a. USA’s krigsforbrydelser (der er intet andet ord for det) i Sydøstasien, som Kissinger var dybt involveret i, og bagmand for. At Kissinger fik Nobels Fredspris var helt til grin, og siger en del om denne såkaldte Fredspris latterlige status, som den har vist ved flere andre lejligheder.

  Det er derfor lige stærkt nok at sammenligned Samueldsen med Kissinger.

  Gandhi var også på mange områder en speciel person, han mente bl.a. at briterne skulle overgive sig til Hitler uden kamp, om end han ikke på nogen måde kan sammenlignes med Kissinger, eller som denne, bragte ubeskrivelig ulykke over fjerntliggende lande og folk.

  Alt i alt mener jeg ikke, at en sammenligning med noget af de to personer, skulle kunne gøre nogen indbildsk, som Tom Jensen skriver.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Liberalismen har altid villet frelse verden. Det står ikke helt klart fra hvad, men vi har fået forklaret, hvilke midler frelserne vil bruge. I Danmark hedder frelseren Samuelsen, og for ham er der ingen tvivl om, at skattelettelser, frie markedskræfter og en mindre offentlige sektor med tilhørende minimering af velfærdsstaten er liberalisme, og han er stålsat – siger han engang imellem.

  Ikke underligt at han har svært ved at få opbakning til sit frelsesbudskab. Han kan jo ikke gå på vandet. Vi er heldigvis stadig mange ateister, der ikke tror og slet ikke på liberalismen. Den er for kræmmeragtig. Vi tror meget mere på en velfungerende offentlig sektor, der tager vare på den enkeltes borger behov, når det gælder livet.

  Vi vil, at alle borgere har rimelige boliger, gode levevilkår, børnepasning, uddannelse, sygepleje mv. Det er disse behov, der skal betales af skatteyderne, og det koster dyrt. Det er dette behov, der er bestemmende for skatternes og afgifternes størrelse. Det må aldrig blive visse skatteyderes behov for lavere skat, der skal bestemme den offentlige sektors størrelse medmindre man ønsker fattig-Danmarks skumle fortid tilbage.

 6. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvad sagde jeg…

  Den 5. JANUAR 2018, kl. 0:01 havde jeg skrevet følgende om Anders Samuelsen:

  »Hvor er din rygrad, Anders Samuelsen?«

  Danmark har valgt at trække støtten til flere ngo’er i Israel og Palæstina tilbage efter pres fra terror staten Israel.

  Alle forventer og kræver et svar fra den danske udenrigsminister Anders Samuelsen.

  Til det kan man KUN komme med et meget simpelt svar:

  Udenrigsministerposten i Danmark styres af en (materialistisk) grådig og liberal mand med JØDISKE rødder.
  Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen har JØDISKE rødder. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det siger han selv.

  Hvor neutral kan man så være som udenrigsminister, hvis man har hjertet og tilhørsforholdet hos et andet sted, nemlig hos den zionistiske terror stat Israel?

  For Anders Samuelsen er politik det samme som underbukser, hvor man kan tillade sig at skifte fra den ene og til den anden fløj. Anders Samuelsen havde også før overrasket og skuffet alle ved at danne en koalitions regering med bl.a. Venstre. Til gengæld fik han (Anders Samuelsen) skandaløst udenrigsministerposten i Danmark! Det var en god handel for Anders Samuelsen og ikke for Liberal Alliance. Og en katastrofal pris for Venstre og den danske stat.

  Jeg havde ret i min udlægning om Anders Samuelsen. Anders Samuelsen bør forlade udenrigsministerposten og trække sig helt og klart fra den danske politik ved at afskedige sig selv fra Liberal Alliance. Det vil være en god og stor tjeneste for Liberal Alliance.

 7. Af r. vangkilde

  -

  VÆLGERBEDRAGET, – Samuelsen som regeringens svageste mand, TOPSKAT er et socialistisk over greb på liberale erhverv i konkurrence, og en topskat der undergraver beskæftigelsen, som gør det nemmer, at flytte produktion og vækst ud af Danmark.

 8. Af Sonny Lund

  -

  jørgen Villy Madsen, fint skrevet ! meget fint !

 9. Af Sonny Lund

  -

  Mehmet Sami. din mening om jøder og terror staten israel er nok ikke lige det jeg tror på. du burde nok kigge dig lidt mere omkring. terror kræver forsvar, hvem der så øver terror og på hvilke præmisser er som man ser på det og hvor man høre til i troen. men en ting er helt sikkert at ligge i skjul forårsage død og lemlæstelse på grund a tror samtidig søge emigration flygte til vantro er for mig ubegribeligt. her i Danmark ser vi uheldige tilfælde a strømmen fra ikke vestlige lande, så frygten for terror eller helt uheldig opførsel fra de som søger er ikke ubegrundet ! ha’ en god dag til dig og dine…

 10. Af j.. ha nSen

  -

  Kissinger er en morder og forbryder.
  Alene i Indonesien har han fire millioner menneskeliv på samvittigheden.

 11. Af Helge Nørager

  -

  Rolig nu, LA har opnået ganske meget i alt stilhed.
  Afgifter på luxusbiler sat kraftigt ned, at spare f.eks 500.000 på ny bil er vel også lidt for de få.
  Arveafgift for de helt superrige reduceret, en gavebod uden samfunds økonomiske positive effekter, ren payback til de få.
  Grænsen for fradrag af indbetalinger til private pensioner hævet ganske voldsomt, hvilket er en defacto topskattelettelse.
  Så er showtime med S toge, rablende vanvid som sikkert gavner nogle ganske få venner af LA.

  Og det helt konkrete hævelsen af parti støtte med 60 %, samt vennetjenste reglen om at de små partier må erstatte folketingsmedlemmer som udnævnes til ministre med suppleanter.
  Totalt vennetjeneste fedteri som gør menensker der blev afvist ved stemmeboksen til gyldige medlemmer af folketinget.
  Det er en gemen voldtægt af demokratiet, og kun for at få flere ansigter frem i media.
  For de samme argumentere for at reducere antallet af medlemmer i tinget da de intet har at lave.
  Skrig bare af grin, men det er tragisk sandhed.
  Og LA,s politik og betaling for at holde VK ved magten.
  Glemt er alt om retfærdighed og Irak kommission.
  Hvad huskes er de fede lønninger og ben, ledelsen af LA gnaver og så de milde gaver til de ganske ganske få mennesker som har nok i forvejen.
  Men de har haft stort held med at sænke skatten for de helt absurd få.
  Meget dygtigt, helt sikkert.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Tænk at man kan høre følgende i Danmark anno 2018, godt 73 år efter krigen…!

  – “Anders Samuelsen er Jøde!. Han er en materialistisk, grådig og liberal mand…!”

  Det er ord fra den herboende rettroende muhammeddaner Mehmet Sami Gur.

 13. Af Gert Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen:

  ‘Det er dette behov, der er bestemmende for skatternes og afgifternes størrelse. ‘

  Det er noget upræcist formuleret. Der er mange poster i statsregnskabet, der ikke kan defineres ud fra ‘behov’. Når der sendes skattekroner til Palæstina, eksempelvis, kommer det ikke ind under hvad du betegner som behov.

  Skatternes og afgifternes størrelse bestemmes ikke alene ud fra ‘behov’, men også af hvor mange der deltager i skattebetalingerne, i forhold til hvor mange der nyder godt heraf. Hvis antallet af disse sidste stiger, og de førstes antal falder, betyder det enten dårligere service, eller en stigning i skatter/afgifter/brugerbetalinger, hvilket er ret logisk. Der er selvsagt andre parametre, der kan udvikle sig ugunstigt for evnen til for skatteborgerne at betale høje skatter. I såfald er den såkaldte velfærdsstat i fare.

 14. Af Janus Mcmanus

  -

  Jørgen Villy Madsen – at være liberal og ateist er ikke to uforenelige størrelser. Det i modsætning til at tro, man tænker logisk og rationelt og ens drømmesyner kan realiseres i den virkelige verden ved kommunismens velsignelser. Det har det 20. århundredets historie vist med alt (u)ønskelig tydelighed er en umulighed!

  Maos Kina, Stalins Sovjet og de østeuropæiske lydstater, Pol Pots Laos, Mugabes Zimbabwe o.s.v., o.s.v.!

 15. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Det vi oplevede omkring nytår, var ikke noget politisk sammenbrud uden nogen fremadrettet effekt. For takket være bl.a. markante udmeldinger fra Samuelsen og Thulesen-Dahl lykkedes det jo for statsministeren at nå frem til en afklaring af Venstre’s hidtil diffuse synspunkter, og derfor også til at kunne definere mere klar mål og grænser for regeringen fremover. Sådan er den politiske proces i et demokratisk samfund, når den er bedst. For kun når nogle partier som nu LA og DF – og senest også K – melder deres synspunkter ud uanset risiko for marginale tab af egne vælgere, tvinges andre partier til at forholde sig, hvorved den politiske proces bringes et skridt videre. Så uanset jeg med en social-konservativ anskuelse hverken er enig med LA’s rigide liberal-økonomiske politik eller med DF’s lige så rigide udlændingepolitik, så bragte politikerne jo med deres debat omkring nytår os alle lidt videre. i en retning, som nogle vil være enige i, mens øvrige så fremover med friske argumenter må forsøge at få korrigeret. Man kan jo ikke i det uendelige lade sit skib drive omkring for strøm og vind med daskende sejl. Nogen må på et eller andet tidspunkt beslutte og tage ansvar for en bestemt kurs, og det har statsministeren så nu gjort efter en nødvendig palaver med besætningen. Og mytteri blev det jo aldrig til, så slet ingen grund til at lade Samuelsen kølhale. .

 16. Af Hans Sørensen

  -

  Jeg er ikke sikker på du bidrager til forståelsen af fænomenet Anders Samuelsen og LA ved at perspektivere som du gør med Gandhi og Kissinger. Sandheden er nok, der er mere banale forklaringer på LA’s aktuelle kollaps.

  Ingen tvivl om LA og Samuelsen personligt førte en fremragende valgkamp i 2015. Men hvorfor melde offentligt ud, man er kravler op i træet med topskattelettelser? LA forstod ikke, at DF’s senest ankomne mere eller mindre socialistiske vælgere forsvinder fra DF i samme sekund Samuelsen hæver champagneglasset. LA’s egne vælgere er da ligeglade med Champagne fejringer mv – de kan godt tænke selv – så hvorfor provokere Thule, når nu han er blevet så glad for sine 20 % af vælgerne?

  Det LA burde/bør gøre er at gennemføre for ALLE mulige skattelettelser. Er man ikke tilfreds med resultaterne, kan man på de indre linjer i regeringen og den støtteparti gøre opmærksom på, LA’s “rimelige resultatbundgrænse” ikke er nået. Hvis man så ikke kan komme igennem med mere, så trækker man sig ud af regeringen, forliget eller hvad det nu er og forklarer sine vælgere hvorfor. Sådan bevarer man både sine vælgere og sin integritet.

  Ps: Derfor er det også vigtigt – i god tid – at definere hvad en rimelig bundgrænse for resultater er.

 17. Af Rosa Harald Kristiansens

  -

  M S G ü r.
  Inden du flyver op til solen og brænder vingerne som Ikaros, burde du læse en artikel dateret den 13.01.2018 i Information. Artiklen er skrevet af Mathias Sindberg.
  Den fortæller om det samarbejde, der har været imellem Holland, Sverige, Danmark og Schweiz om at støtte diverse NGOer i Palæstina og Israel. Alle NGOer undtagen WATC, som opnævnte deres kvindecenter efter en kvindelig terrorist, har modtaget penge fra de 4 førnævnte nationer. Alle har bidraget, Danmark med omkostninger til alle administrative funktioner og de tre andre lande med den direkte støtte, NGOerne var blevet lovet. Ergo Danmark har betalt det de har lovet. Hvorfor det er så kryptisk må man spørge Udenrigsministeriet om.

  Du fortæller os, at Anders Samuelsen er jødisk og derfor vil han ikke støtte palæsinetiske NGOere. Du burde begynde at sætte dig bedre ind i de ting du skriver om, inden du kører derudaf, uden mål og mening. Har du aldrig lavet kildekritik. Du beskylder andre for at være racister, du er akkurat lige så racistisk, som de gamle muslimhadere. Du hader bare kristne og vesterlændinge. Jeg begriber ikke, hvorfor du er i Danmark.

  Nogle gange har jeg tænkt over, om du er en muslimattrap. Du forekommer en at være akkurat den muslim, som DF’s skæmmekampagner beskriver vedrørende uintegrerbare muslimer. Du skader dig selv med dine hadefulde tekster, snart om alt. Du skriver, at du skriver så civiliseret. Det er ikke tilfældet G ü r.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Den politiske tryllekunstner Anders Samuelsen er vel ikke værd at spilde mange ord på. En svingdørskarriere fra Det Radikale Venstre, Europa-Parlamentet, Ny Alliance til nu Liberal Alliance – siger vel nok sig selv. Efter min mening – en politisk kamæleon.. Men Anders blev da udenrigsminister – en betydende mand . . . vorherre bevares 🙁

 19. Af j..... h Ansen....

  -

  AF JAN PETERS EN – 14. JANUAR 2018 16:42
  “Den politiske tryllekunstner Anders Samuelsen”

  Tryllekunstner?

  En gemen taskenspiller.

 20. Af Jan Petersen

  -

  “Kynikeren i mig respekterer Henry Kissinger. USAs forhenværende udenrigsminister og inden da nationale sikkerhedsrådgiver under så betændt en præsident som Richard Nixon. Jeg vil gerne undgå injuriesøgsmål, så kynisk en skribent er jeg. Derfor vil jeg nøjes med at kalde Kissinger for – realist.”

  Her i øvrigt en kort samtale mellem Kissinger og Nixon fra de berømte Watergate tapes tilbage til 1973:

  >>”The emigration of Jews from the Soviet Union is not an objective of American foreign policy,” Mr. Kissinger said. “And if they put Jews into gas chambers in the Soviet Union, it is not an American concern. Maybe a humanitarian concern.”

  “I know,” Nixon responded. “We can’t blow up the world because of it.”<<

  PS: I øvrigt var Henry Kissinger selv jøde og han og familien flygtede fra Nazi-Tyskland i 1938 pga jødeforfølgelse. Men OK "realist" kan man vel godt kalde også denne kamæleon. 🙁 Gemen forbryder er vel imidlertid lidt mere realistisk 🙂

 21. Af Per Torbensen

  -

  At sætte letvægteren fra Debil Alliance i en kontekst med 2 sværvægtere giver ingen mening,de 2 sidste havde indsigt og viden ,den første spejlblank i min optik.
  Trist Kissinger ikke blev stillet for en international domstol, anklaget for Sine forbrydelser mod
  andre legitime lande samt menneskeheden.

 22. Af J Nielsen

  -

  “(…) at være liberal og ateist er ikke to uforenelige størrelser.”

  Der er kun én gud, og hans navn er Mammon.

 23. Af J Nielsen

  -

  “For aldrig har så stor en del af verdens befolkning levet et værdigt liv som under det det engelske og franske kolonistyre. Også i Indien.”

  Netop under briterne blev de tilbagevendende magre år i Indien til regulære hungerkatastrofer. For briterne havde deres liberale ideologi, og insisterede på at det problem måtte markedet, med dets magiske kræfter, løse.

  Resultatet blev af samme kaliber som i Ukraine under Sovjetstyre i 1930’erne, og senere i Kina. Hvilket blot viser at liberalismen kan optræde fuldt ud ligeså menneskefjendsk som de ideologier den skælder ud på. Det er en fiks idé blandt fikse idéer, ikke løsningen påverdens problemer.

  Irland i 1840’erne er et lignende eksempel, igen under britisk kolonistyre. Fødevareeksporten fortsatte, mens folk åd græs. Tiltroen til at fri prisudvikling nok skulle klare paragrafferne, og at ingen nødhjælp derfor var nødvendig, kostede en million mennesker livet. Dengang kunne man endnu flygte, så landet mistede en tredjedel af sin befolkning. Og sit sprog.

  Værdigt? Det afhænger af hvilken side man ser det fra. Om brillerne er smurt ind i ideologisk leverpostej.

 24. Af Jan Petersen

  -

  “Det går ofte galt. Tænk tilbage på Irak-krigen. Den neo-konservative bevægelse i USA havde særligt efter 11. september 2001 en idealistisk vision om at demokratisere Mellemøsten. Man varetog imidlertid ikke vejen mod denne vision med tilstrækkeligt pragmatisk påpasselighed. I stedet bildte man sig ind, at fik man befriet Bagdad og væltet Saddam Hussein, da ville alt blive godt. Nærmest af sig selv.”

  I øvrigt kan jeg ikke erindre, at Berlingske nogensinde har stillet ét eneste kritisk spørgsmål til 9/11-2001, der totalt ændrede verdens gang. Dette til trods for, at utallige eksperter har stillet sig overordenlig kritisk til den officielle 9/11 Report, der på mange punkter tilsidesætter almen accepterede fysiske love. Burde vel være ren “guf” for lidt dybdeborende kritisk journalistik? – uden at benævne det som en konspirationsteori !

  Det samme gør sig i øvrigt gældende med Libyen og en væltet Muammar Gaddafi, og et senere “arabisk forår” i Syrien for at vælte Assad. Hvem iscenesatte egentlig de shows? Hvordan kunne pludselig en fuldt armeret styrke af ISIS mordere komme kørende i kolonner af spritnye Toyota pickups? For ikke at glemme al det militære isenkram de var bevæbnet med. Man skal da være religiøs for at tro, det var noget sendt fra himlen 🙁

  Efter min mening – har mainstream medier svigtet enormt ved blot at agere talerør for diverse magthavere, i stedet for at stille kritiske spørgsmål til – hvad de magthavere egentlig foretog sig. Det forgangne kan ingen ændre på. Kan blot håbe nutiden og fremtiden bliver bedre. Selvom jeg tvivler voldsomt herpå – desværre 🙁

 25. Af J Nielsen

  -

  There he goes again. Se i det mindste at få styr på datoen.

  Jeg tog åbenbart fejl. Sagde jeg én gud? Der er to guder. Den anden hedder Google.

  Goodnight, and may your god go with you.

 26. Af Arne Nielsen

  -

  Mehmet Sami Gür har i henseende til herkomst vist ikke noget at lade andre høre. Er han tyrk, hører han næppe hjemme her blandt os. Ihvertfald er hans væverier om folks jødiskhed eller ikke-do ihvertfald en grim omgang at være vidne til, og han skulle skamme sig. Nok om det. Hvad Henry Kissingers Nobelpris angår, så traf det sig sådan, at uenighed i Nobelpriskomiteen gik så dybt, at den førte til, at to medlemmer af komiteen trak sig og nedlagde deres mandater i protest. Men der var også den mækelige omstændighed, at Henry Kissinger søgte forgæves at returnere prisen, fordi der på det tidspunkt, hvor han fik prisen, var en våbenhvile i Vietnam, som fejlede, hvorfor han mente, at den var tildelt ham på et forkert grundlag. Men vi skal ikke glemme, at Vietnamkrigen på det tidspunkt var en krig, som hele verden var grundigt træt af at høre om, og som tog udgangspunkt i den amerikanske fejlvurdering af kommunismens betydning og funktion. Den liberale økonomis betydning som eksempel for nationer over hele verden, har haft en langt større rolle at spille, end direkte bekæmpelse af kommunismen, og dette forhold har ledende amerikanske politiske kræfter været ualmindeligt tungnemme til at erkende. Vi kan i dag se et kommunistkina, som i praksis i vidt omfang følger den liberale vej, og orthodokse kommunistiske stemmer er dér bragt til tavshed. Det forhold, at landet alligevel er ledet af et étpartisysem, er svært at forstå for amerikanske politikere, som jo er i et land med et topartisystem, hvis eneste handlingsmulighed er at stå på bremsen. Politisk har USA ikke noget at lade andre høre – blot har Vesten som helhed det aktiv, at ytringsfriheden i praksis er den største i hele verden, og der har totalitære stater afgjort noget at lære.

 27. Af Finn Bjerrehave

  -

  Som Konservativ ønsker jeg kun retfærdighed og denne appel er som at slå i en dyne, og resultatet udebliver.
  A.Samuelsen fik indskrevet i regeringsgrundlaget ;Skattelettelser i toppen ligesom Helle Thorning som lettede topskatten og det udløber i 2022, men DF som kun er et parti som driver chikane siger nu njet, og 90 mandater er værktøjet.
  Pengene de 38 milliarder står nu og brænder i politikernes lommer, og hvis valg , en god start i en ny regering, og alle holder vejret.
  Irak der hvor vi de gode Busch Blair Fogh ville Demokrati, men efter olien var reddet af Amerikanske firmaer, trak man soldaterne hjem, og et Diktatur blev afløst af en borgerkrig, made of Busch Blair Fogh, og hver dag bomber i Irak, hvor Shiamuslimerne næsten har udryddet Sunnimuslimerne, og Iran jubler.
  Nak & Æd olietyve. Finn Vig

 28. Af Gert Hansen

  -

  Arne Nielsen:

  Nobels Fredspris har ofte været givet til personer der langt fra har fortjent den.

  Ud over krigsforbryderen Kissinger, har den været givet til terroristen Yasser Arafat, til Obama som intet havde udrettet, og til selverklærede buddhist Aung San Suu Kyi, der er helt fraværende i afstandstagen til buddhistiske Burmas uddrivelse af muslimske rohingyaer fra Rakhine. Prisen gives således ofte af Nobel komiteen af ‘politiske årsager’, som ofte efterfølgende må give komiteen en særdeles dårlig smag i munden. Må man da håbe.

  Ytringsfrihed findes kun i demokratier, idet kritik af magthaverne i autoritære/diktatoriske systemer ikke tåles af dem. Da demokratiske stater er i fåtal og i tilbagegang, i forhold til de andre, ser man idag at ytringsfriheden løbende begrænses i demokratierne, formentlig for at prøve at forhindre et ‘clash of civilizations’ angiveligt ved ikke at fornærme ikke-demokrater.

 29. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det må være udenfor enhver tvivl, at Anders Samuelsen – ligesom Morten Messerschmidt – er døde vandrende mænd i dansk politik og andre steder. De har bevist, at man kan fuppe nogle mennesker i kort tid, men at man ikke kan fuppe alle mennesker hele tiden. Den politikertype må nu være passé.

  Liberal alliances forestillinger om frihed og demokrati, der for dem betyder frie markedskræfter, frihandel, skattefrihed og ingen offentlig sektor, som i deres Panamaiske paradis og omegn, får ikke megen støtte blandt danske vælgere. Vi er bedre vant.

 30. Af Per Torbensen

  -

  Mainstream medier hvem ejer Dem og hvilke interesser tjener De ?.M.h.t til ejerforhold måske
  selskabsstyrelsen i Dk ,internationalt en blind labyrant

  IS med deres flotte toyotaer og kanoner ,nok fra Saudi Arabien med amerikansk træning af
  personel og logistik .

  Jan det vil næppe blive belyst,de sorte kræfter er allerede igang med nye projekter efter Syrien.

 31. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Stol ikke på USA, for USA ønsker at starte Armageddon krigen i Mellemøsten for at beskytte og virkeliggøre Israels bibelske drøm og bevare sin supermagtstitel!

  Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan lægger ikke skjul på sin vrede over, at USA vil støtte en ny grænsestyrke ved Tyrkiet.

  – Et land, som vi kalder for vores allierede, insisterer på at oprette en terrorhær ved vores grænser. Hvad kan den terrorhær ramme, udover Tyrkiet? sagde han i en tale i Ankara her til aften, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

  – Vores mission er at kvæle hæren, før den overhovedet bliver født, lød det fra Recep Tayyip Erdogan.

  Siden 2014 har USA ledet en international koalition, som har bekæmpet Islamisk Stat med luftangreb og specialstyrker på landjorden.

  Eller har de? For nye bevismaterialer er dukket op, hvor USA i bevismaterialerne beskyldes for at samarbejde med terrorgrupper som YPG, PYD, PKK, SDF og IS!
  Så, hvad er formålet med koalitionshæren?
  Godt gættet! For at få ram på Tyrkiet, Iran og Rusland.

 32. Af Helge Nørager

  -

  Der er vigtigere emner end Anders og hans fantasier..

  Nu begynder problemer med sundhedsplatform i region Sjælland at komme frem i media.
  Alle vidste pga. de mange lig på bordet i region København, at sundhedsplatformen ikke virker.
  Det er min holdning at de politikere som er ansvarlige for at indføre i region Sjælland på trods af problemer i region København.
  Burde alle sigtes for uagtsomt manddrab, gerne i hvert eneste tilfælde af dødsfald som kan tilskrives fejl eller mangler ved EDB, efterhånden som ligene hober sig op der også.
  Det burde være klart at de ansvarlige er mordere, de vidste at problemer ville komme.,

 33. Af Janus Mcmanus

  -

  Helge Nørager – måske lidt uden for bloggens emne, men du har ret. Sundhedsplatformen burde ikke have været indført i Region Sjælland, før det kunne fastslås, at i Region Hovedstaden fungerede det helt efter hensigten systemmæssigt.

Kommentarer er lukket.