Sænk skatten – og få flere til at elske at betale skat

Af Tom Jensen 40

Dér stod han, erhvervsmanden Lars Larsen, manden bag Jysk, kendt som Dyne-Larsen. Han havde netop modtaget Den Berlingske Fonds hæderspris 2018, og det var godt nok fortjent. Så leverede han ugens bedste citat:

”Jeg elsker at betale skat!”, udbrød Lars Larsen, Danmarks tredjerigeste. ”Jo mere, jo bedre. For så bidrager jeg til det danske samfund. Og så har jeg altid lært, at hvis man betaler meget i skat, så er det fordi man tjener mange penge!”

Bedre kan man vel ikke beskrive sammenhængen mellem velstand og velfærd. Og bedre kan man næppe udfordre den opfattelse, at velstand alene er lig med en bjærgsom egoisme, der ikke kommer fællesskabet til gode.

Det er så hvinende forkert som noget. Hvis der ikke var folk, som havde lyst til og var i stand til at tjene mange penge, tage initiativ, sætte i værk og lede og organisere værdiskabelsen i samfundet, så var der ikke noget at dele for fællesskabet.

Det er samtidig rigtigt, at denne værdiskabelse drager fordel af fællesskabet. Af det velfærdssamfund, der sørger for at bygge veje, undervise i skoler og helbrede syge medarbejdere. Med mere. Det er blandt andet derfor, mange som Lars Larsen er glade for at bidrage til det over skatten, herunder velstående folk fra erhvervstoppen. De ved, at de får noget igen, som gør det lettere og mere smertefrit for dem at skabe endnu mere værdi.

Til sig selv. Og til samfundet.

Når den virker optimalt, er det en meget smuk symbiose. Et ægte udtryk for sammenhængskraft. Der behøver ikke være nogen modsætning mellem det enkelte individs, den enkelte borgers jagt på egen lykke og velstand og et samfundsfællesskabs evne til at tage sig af sig og sine, herunder børn, syge, gamle, socialt svagt stillede og folk, der midlertidigt er kommet i uføre.

Tværtimod. De to ting kan være hinandens forudsætninger. At opstille dem som modsætninger er ikke alene udtryk for politisk og intellektuel fattigdom. Det er også en snorlige vej til konkret fattigdom…

Det hele handler om de ”balancer”, som statsminister Lars Løkke Rasmussen i tide og utide er begyndt at tale om i allehånde sammenhænge. I lande, hvor der ikke er nogen som helst styr på skatteinddrivningen, tipper balancen til skade for den fælles velfærd. Men det kan også tippe til den anden side. I lande, hvor borgere og erhvervsliv brandbeskattes, rammer det væksten og skabelsen af velstand og værdier, og det er også til skade for den fælles velfærd.

Man kan roligt slå fast, at vi ikke har det første problem i Danmark. Til gengæld har vi det sidste.

Danmark er det OECD-land, der har det højeste skattetryk. Vi stikker med andre ord ud, og mange borgere kender det fra sig selv. Fra deres egen hverdag. Tænk det blot lige igennem: Måske tjener du en pæn løn, måske mindre. Uanset hvad betaler du en markant og progressiv indkomstskat, og hvis du kommer op i topskatteniveauet, bliver værdien af at tjene endnu mere efterhånden relativt beskeden. Fællesskabet tager det meste. I 2017 havde en topskatteyder ifølge Cepos en marginalskatteprocent på 55,8 procent. Tilbage af de sidste 100 tjente kroner er der med andre ord 44 kroner til én selv.

Men dermed er man jo langt fra færdig med at være beskattet. Når man derefter køber ind i supermarkedet eller i detailhandlen, er der lagt 25 procent moms på varerne. Bor man i en ejerbolig, betaler man såvel ejendomsskat som i mange tilfælde grundskyld. Forbruger man vand, el og varme er der lagt heftige afgifter på, og køber man en bil, betaler man stadig en tårnhøj registreringsafgift trods de seneste sæsoners reformer. Og så har man endnu ikke købt sin første liter benzin…

Og sådan kan man blive ved, selv om regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale her i efteråret nedsatte afgiften på nødder, te og regnfrakker.

Instinktet på venstrefløjen er at beskatte sig til mere velfærd. Men på et tidspunkt bliver den metode kontraproduktiv. Den virker simpelthen ikke længere. Uanset at man hæver skatten, forvandler den sig ikke til mere velfærd. Tilbage er kun en symbolsk misundelsesskat, og sådan en er man naturligvis velkommen til at begejstres ved. Men det udtrykker dybest set et fordærvet forhold mellem borger og stat.

Tværtimod kan det give velfærd at sætte skatten ned. Selv om flere skattereformer over adskillige år har sænket blandt andet topskatten og fjernet mellemskatten, bidrog den rigeste procent af befolkningen i 2015 med den højeste skatteandel i 25 år – 9,7 procent af samtlige skatter og afgifter, svarende til lønnen til cirka 120.000 offentligt ansat. Ved at sætte skatteprocenten ned for de rigeste, fik man altså flere penge ind i skat fra de selvsamme rigeste.

Når regeringen og Dansk Folkeparti her efter nytår skal genstarte de forhandlinger om skat og udlændinge, der gik juleknas i for kun et par uger siden, burde Dansk Folkeparti huske lidt på dette. Valget mellem skat og velfærd er et falsum. Det burde valget mellem udlændingestramninger og skattelettelser egentlig også være.

I stedet kunne man bruge lejligheden til at udtænke et politisk ”lex Lars Larsen”. Dyne-Larsen går for at være en snusfornuftig type, og som sådan vil DFerne vist også kendes. Hvis man nu sænker skatterne mere, kommer flere formentlig til at se på sagerne som Larsen. Flere ville elske at tjene mere. Og flere ville samtidig elske at betale deres skatter. Til gavn for fællesskabet. Til gavn for velfærden.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

40 kommentarer RSS

 1. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Vi må jo nødvendigvis brandbeskattes, når institutionen SKAT er skåret så langt ned, at ingen længere har styr på det og man nærmest uantastet kan lænse institutionen for milliarder i svindelnumre. Inden Tom Jensen flyder helt over i sin idealisme i skattespørgsmålet, skulle han måske overveje hvor længe og langt et demokrati som vores kan holde, når den slags finder sted.

 2. Af Per Hirslund

  -

  Hej Tom Jensen
  Godt nytår.
  Tak for et godt indspark i debatten om det rekordhøje skattetryk i Danmark. Og rettidigt netop at pege på, som Du gør, DF som den aktuelle Spieleverderber i blå bloks muligheder for de facto at omsætte regeringens meldte politik om skattenedsættelse i praksis.
  Hvor havde det dog været ønskeligt, at eksemplet med topskatteyderens marginalskatteprocent kunne følges op af et sandsynligt tal for samme topskatteyders – og for den sags skyld også af eksempler fra lavere indkomstgrupper – med en tværgående beregning af de samlede bolig- og forbrugsafgifter, som for de fleste er så uoverskuelige . Jo, Du beskriver afgifterne, men deres faktiske andel forbliver fortsat ubeskrevet eller udokumenteret. Nogen måtte finde dette synspunkt en tand pedantisk, men jeg mener dog, at størrelsen på de samlede afgifter parret med en meget udbredt manglende viden i befolkningen om, hvilken BRUTTO skat, de rent faktisk betaler, fordi netop afgiftsjunglen er uoverskuelig for de fleste, burde udløse, at Berlingske Tidende, evt. i samarbejde med Cepos, satte sig for at dokumentere også de samlede bolig- og forbrugsafgifters andel af BRUTTO skatten.
  Hvis Du og Din avis allerede har planer om en sådan artikel, som afdækker BRUTTO skattens størrelse for typiske indkomstgrupper, må Du naturligvis have mig undskyldt, at jeg sådan bliver ved. Men at have en landsdækkende debat om skat uden dokumentation for BRUTTO skattens størrelse er mildest talt uhensigtsmæssig. Uvidenheden efterlader en åben ladeport for allehånde moralske, følelsesmæssige og politiske holdninger belejligt fri for virkelighedens bånd.
  Du er velkommen til at lade et ord falde på min e-mail, hvis Du har planer om en sådan artikel. I givet fald skal jeg spare Dig og læserne for flere gentagelser. PFT.

  Venlig hilsen
  Per Hirslund

 3. Af Lars Christiansen

  -

  I min verden er det ikke størrelsen på den skat, jeg betaler, der er afgørende for, om jeg elsker at betale skat. Det er i stedet, hvad mine skattekroner bliver brugt til – og det er her, jeg kan blive desperat rasende over det massive spild, der finder sted i det offentlige, med den ene milliardskandale efter den anden.
  Jeg HADER at betale skat fordi mine penge bliver misbrugt på systemer, der ender med at blive skrottet, bliver sendt ud af landet til svindlere eller brugt på horrible fratrædelsesordninger.
  Lars fra http://www.3advokattilbud.dk

 4. Af j.. h anSen.

  -

  Skatten er ikke det store problem for virksomhederne.
  Som Lars Larsen fortæller.
  Det er udenomssnak.

  Det store problen er udlændingepolitikken.
  Især for de store vækstområder i Danmark.

  https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/automation/article10167168.ece

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Trickledown-teorien har for længst spillet fallit; den har stort set kun gavnet de rigeste; det er kun smuler fra de riges bord, der “trickler ned” til middeklassen.

  Unge amerikanere, der tilhører middelklassen, har langt ringere fremtidsudsigter, end medlemmer af middelklassen havde, før Ronald Reagan kom til magten, og satte skatten kraftigt ned for de rigeste.

  De unge amerikanere er dårligere uddannet, end deres forældre var, og er lønmæssigt sakket langt bagud, i forhold til overklassen, samtidigt med at boligpiserne har forsat deres himmelflugt.
  Det betyder, at almindelige amerikanere nu er tvunget til, at bruge en langt større andel af deres indtægt på boligudgifter, end deres forældre var.

  Desuden er den sociale mobilitet langt ringere i USA, end den tidligere var, så unge fra den amerikanske middelklasse har heller ikke udsigt til, at kunne arbejde sig ud af fattigdommen.

  Er dét virkeligt værd at efterligne?

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos denne blogs overskrift – “Sænk skatten – og få flere til at elske at betale skat” . . . her et link til en tidligere B.dk artikel:

  “Ti procent af danskerne ejer næsten halvdelen af Danmark”
  https://www.b.dk/nationalt/ti-procent-af-danskerne-ejer-naesten-halvdelen-af-danmark

  PS: Det er vel egentlig meget rimeligt, at de ti procent bærer en tung byrde af skattebetalingen? I øvrigt hatten af for denne udtalelse:

  ”Jeg elsker at betale skat!”, udbrød Lars Larsen, Danmarks tredjerigeste. ”Jo mere, jo bedre. For så bidrager jeg til det danske samfund. Og så har jeg altid lært, at hvis man betaler meget i skat, så er det fordi man tjener mange penge!”

  Der er sgu lidt balls i gode gamle Dyne-Larsen 🙂

 7. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Unge amerikanere, der tilhører middelklassen, har langt ringere fremtidsudsigter, end medlemmer af middelklassen havde, før Ronald Reagan kom til magten, og satte skatten kraftigt ned for de rigeste.

  Unge amerikanere er dårligere uddannede, end deres forældre var, og er lønmæssigt sakket langt bagud, i forhold til overklassen, samtidigt med at boligpriserne i USA har forsat deres himmelflugt.
  Det betyder, at almindelige amerikanere nu er tvunget til, at bruge en langt større andel af deres indtægt på boligudgifter, end deres forældre var.

  Desuden er den sociale mobilitet langt ringere i USA, end den tidligere var, så unge fra den amerikanske middelklasse har heller ikke udsigt til, at kunne arbejde sig ud af fattigdommen.

  Trickledown-teorien, og de tilhørende, store skattelettelser til de rigeste, har for længst spillet fallit, hvis hensigten da var, at gøre alle rigere, for dén politik har stort set kun gavnet de allerrigeste.

  Er dét virkeligt værd at efterligne?

 8. Af Troels Kristensen

  -

  Hvad skatteprocenten er, er ligegyldigt. Hvad der tæller er, hvor mange penge folk har til forbrug. Og i dag findes der flere biler end nogensinde før i Danmarks historie. Folk rejser mere end nogensinde før. Det gennemsnitlige ekstraforbrug i december måned er omkring 5000 kr pr. dansker. Vi har gratis sundhedsvæsen, og man kan få det meste af en videregående uddannelse betalt. Der findes en kolossal rigdom i Danmark, som det meste af verdens befolkning misunder os for.

  Til gengæld skæres der på udviklingsbistanden til de fattige lande, som er langt størstedelen af Jordens befolkning. Lande som Bangladesh, og ofte børnearbejdere producerer det billige tøj vi kan købe i tonsvis af i H&M. Afrikanere der arbejder for 1 euro om dagen, som ikke engang har adgang til elektricitet producerer den the vi kan købe til groteskt lave priser nede i supermarkedet som den største selvfølgelighed.

  Vi burde i virkeligheden fortælle danske børn: i stedet for at du får tonsvis af gaver som det tager 3 timer alene at pakke ud, produceret af arbejdere i Kina til en langt lavere løn end i Danmark, er din gave at din mor kan blive behandlet for brystkræft, Glædelig jul!

 9. Af jan ulrik friis

  -

  Jeg kan ikke tro at L ars L arsen som sådant betaler skat, tværtimod, hvad ville fremgå om L arsens regnskab blev offentligt fremlagt, men det vil aldrig ske!

  Derimod mener L ars L arsen sandsynligvis når han taler i store ord om skat og godgørenhed om at bidrage positivt til samfundet, at hans medarbejdere betaler skat af deres løn og derfor i overført betydning i den forstand bidrager L ars L arsen positivt til samfundet, hvad naturligvist er sandt, men L ars L arsen selv som sådant betaler ikke skat, naturligvis gør han ikke det, for i såfald skulle han søge sig en bedre revisor stab!

  Men vi står i den situation hvor det danske folk er nedprioriteret, uden de samme rettigheder som den fremmede islamiske besættelsesmagt der ikke bidrager en skid positivt, med alt betalt kun udplyndre fælleskabet og nedbryder samfundet til ukendelighed, udsætter danskerne for systematisk udplyndring – vold og terror, det danske folk blevet kun en skygge af sig selv, udlagt som skatteslaver af en ond islamisk ideologie, vi danske nedprioriteret til 3-4 rangs borgere i vores eget land Danmark, uden de samme rettigheder fra start, som den onde den islamiske ideologie, den der nu udplyndrer og udsletter Danmark fra landkortet!

  Det gør ondt helt ind i margen når T om J ensen her skriver om skat der bidrager til fælleskabet???? Det islamiske parallelsamfund !

  Et fællesskab som det danske folk ikke længere er del i, kun på sidelinien, dette fælleskab er blevet en ensidig islamisk malkeko af danske skatteydere, en islamisk magtovertagelse af Danmark, vore skatteindtægter går nu 20% direkte i den onde islamiske besættelses magt, vi danske ude i 3 – 4 led uden de samme rettigheder, som de fremmede den onde islamiske ideologie der nu med alt betalt af danske skatteydere overtager Danmark kvit og frit, udsætter landet for vold og terror, og når islamisterne mange nok skal vi danske dø!

  Derfor giver begrebet skat ikke længere nogen mening, ikke før pengekassen bliver smækket helt i for islam, og alle islamisterne er kastet ud af Danmark igen.

  Det danske folk vi da på den konto spare årligt 20% i skat, det vil igen kunne betale sig, og vil igen give mening for danske at arbejde, med 20 % mere i lønningsposen er forskellen fra som nu kun at overleve, til med 20% mere i lønningsposen at leve, og vide vores skat bidrager positivt til det danske samfund, ikke som nu hvor vores skat bidrager negativt til det danske samfund, som del en etnisk udrensning, en ond islamisk magtovertagelse af Danmark!

  Den dag islamisterne forsvinder til 100%, forsvinder alle vores problemer sammen med islam, det kan ikke gå hurtigt nok, en alt eller intet situation, for om ikke islamisterne forsvinder – forsvinder det danske folk, altså nu Danmarks fremtid afgøres, alt eller intet!!

  Jeg må formode at nu L ars L arsen modtager Berlingske Fonds hæderspris for 2018, at Berlingske naturligvis i den forbindelse, og som altid dybdegående journalistik, fået en fuld indsigt i L ars L arsens Danmarks tredjerigeste, den fulde åbenhed, det åbne skatteregnskab de såkalde skatteudgifter, skattebeløbet der i glædestårer betales med glæde, Berlingske har naturligvis i den forbindelse, det fulde regnskab den fulde indsigt i L ars L arsens regnskab? …….not?

 10. Af r. vangkilde

  -

  VELFÆRD HANDLER OM SKATTENS STØRRELSE, –  når produktionen er flyttet til skattely, hvor prisen på gåsens dun kan skabe en global købmandshandel for vores nationale Larsen. ELLER handler Dyne-Larsens skatteglæde mere om, at købe billig og sælge dyrt, når hver week-end har et tilbud, og halv pris på Larsens dyner.
  I politik leger DF jo skatte købmænd, som handler mere om prisen på asyl og integration end, at skabe ny vækst og beskæftigelse i Danmark. ELLER skabes den globale vækst af de laveste
  lønninger.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Man skulle umiddelbart tro, at den lavskattepolitik, som politikerne fører i USA, ville betyde, at flere ville starte deres egen virksomhed, men antallet af nystartede virksomheder er tværtimod faldet og faldet i USA.

  Det skyldes, at det bliver sværere og sværere for nystartede, små virksomheder, at konkurrere med store, etablerede virksomheder, og derfor er den amerikanske drøm, om at enhver, der vil arbejde hårdt nok, kan blive sin egen herre, ved at dø.

  Det er altså ikke skattebyrden, der er skyld i, at den amerikanske drøm er ved at dø. Lavere skat vil allerhøjest give en midlertidig opbremsning af den amerikanske middelklasses årelange deroute.

  Der bliver skabt flere jobs lige nu i USA; men ikke flere end allerede forudset og forventet, før Trump kom til magten og satte skastten ned.

  Til gengæld vil USA’ statsgæld vil vokse helt vildt, på grund af Trumps ufinansierede skattelettelser til de allerrigeste, og absolut intet tyder på, at “dynamiske effekter” vil være i stand til, at betale dén gigantiske statsgæld, som Trumps skattelettelser til de allerrigeste, vil medføre.

  Så ikke alene er unge fra den amerikanske middelkalsse fattigere, end deres forældre var, og skal betale mere i boligudgifter; de skal også afdrage på en gigantisk statsgæld…

  Er dén politik virkeligt værd at efterligne blot for, at du kan få råd til mere salt, til dit allerede oversaltede æg?

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Til gengæld vil USA’ statsgæld vokse helt vildt, på grund af Trumps ufinansierede skattelettelser til de allerrigeste, og absolut intet tyder på, at “dynamiske effekter” vil være i stand til, at betale dén gigantiske statsgæld, som Trumps skattelettelser til de allerrigeste, vil medføre.”

 13. Af Flemming Lau

  -

  Verdens gæld er på 144 000 Mia Kr.

  Dk statsbudget år 2016- 1103 Mia Kr.

  -Socialt 440 Mia Kr ( multi samfund (7%)= alene 78-100 Mia kr
  -Hospit 155 Mia Kr
  -Uvis. 130 Mia kr
  Ialt ,730 Mia kr+

  Generelle offentlige omkostninger 130 Mia, Økonomiske anliggender 60 Mia, politi og forsvar 4 Mia, miljø 1, ulandshjælp 1 Mia kr!. Ialt 196 Mia kr + div.

 14. Af s rasmussen

  -

  At svaret på at få flere i arbejde ligger lige for og derfor betyder at problemet ikke bliver løst er en joke.
  fx indvandrerkvinders problemer med sprog, viden og evne til at komme i arbejde kan løses i et hug er logik for perlehøns. – Men ‘man’ tør ikke.

 15. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Skatten er blevet lavere end den var i 90erne. Jeg har igennem lang periode i mit liv arbejdet i det private erhvervsliv og samtidigt undervist på en lang videregående uddannelse. De sidst tjente penge var undervisningen. Dem betalte jeg 73-75% i skat af. Skatten har været nedadgående siden. Jeg har ikke noget imod at betale skat, hvis hele befolkning, firmer, etniske danskere så som indvandrere og i særdeleshed indvandrere med ikke vestlig baggrund yder med en arbejdsindsats.

  Nogle her på bloggen mener, at den menige dansker skal betale aflad til indvandrere, fordi der har været krig i deres lande. Her er jeg ikke enig. Jeg vil gerne være med til at støtte ledige, handikappede og syge i vores velfærdstat, uanset ophav. Omvendt mener jeg at alle bør yde, også ikke vestlige indvandrere og deres børn (nu ca. 475.000 mennesker, vi er ca. 5.7 millioner). Jeg mener, at det er usundt for ikke vestlige indvandrere, ikke at arbejde. Ikke fysisk men mentalt. Der er ingen tvivl om at de vil blive gamle, fordi de ikke arbejder, især kvinderne. De har ingen stress, de bliver forsørget af samfundet. Det må være slut. I det frivillige arbejde jeg har blandt indvandrere, har jeg kun mødt én kvinde, der var i arbejde. Der er masser at lave. Der mangler varme hænder alle mulige steder. Børnene skal i børnehaver for at lære dansk og lære at blive en del af det danske samfund og kvinderne ud at arbejde. Nu gider vi andre ikke arbejde 60-70 timer om ugen, i gennemsnit, for at nogen kan gå hjemme. Dette er ikke racisme, dette er ganske enkelt et rimeligt krav. Arbejde giver os alle selvværd og identitet. At være uden identitet er nedbrydende for alle.

  Vores velfærdsstat er under afvikling, netop fordi ingen vil betale skat og nogle mener, at de kan slippe for at yde indsats i samfundet. Det er de hovedrige og ikke vestlige indvandrere, især kvinder. Her kan vi nævne store firmaers manglende lyst til at betale skat, hvor de sender milliarder af overskuddet i skattely. Vi har hovedrige mennesker, der heller ikke mener, at de skal betale skat og også sender deres penge i skattely. Og til sidst har vi ca. 250.000 ikke vestlige indvandrere i arbejdsdygtig alder, der ikke er i arbejde. Det er ca. halvdelen af de 475.000, der er i arbejde. Det viser sig, at hos syriske flytninger er mændene i arbejde med 43-45%, efter 3 år, kvinderne arbejder med en del under 5%. Dette ser ud til at være et gennemsnitstal. Samfundet vil ikke hænge sammen meget længere, hvis ingen vil betale skat, eller gøre en indsat. Tiden er ikke for skattelettelser til de rige. Sænk skatten for dem med de laveste lønninger, det kan måske trække de uudannede ud på arbejdsmarkedet og sænk lønnen hos de højest betalte ledere i kommunerne. De har nok, fordi deres pensioner er store og større end i det private.

 16. Af J Nielsen

  -

  “Verdens gæld er på 144 000 Mia Kr.”

  Konklusion: Jorden er flad.

 17. Af Thomas Åberg

  -

  Tom Jensen, du har helt klart ret, men du taler for døve øren. Danskere som de er flest, vil hellere fordele fattigdom end at se andre få forholdsvist mere end dem selv ud af en skattelettelse.

 18. Af Rap And

  -

  Lars Larsen elsker at betale skat. Faktisk mener han at Jo mere, jo bedre, fordi så tjente han flere penge.
  Det er ret vanskelig at forstå, hvordan man lige skal få den udtalelse indarbejdet i Tom Jensens synspunkt om, at man skal sænke skatten for at få flere til at elske at betale den.
  Har den lige været rundt om en liberal spindoktor, for umiddelbart virker det ikke til at være i nærheden af det, som Larsens gav udtryk for.

 19. Af Flemming Lau

  -

  “Konklusion: Jorden er flad!”

  Ja og hullet som en Schweitzer ost!

  “Har du nogensinde set en flad flyvende tallerken…? Ja ……jeg er gift!”

 20. Af Jan Petersen

  -

  Om Jorden er flad, er nok en lidt vovet påstand – med mindre en eller anden mærkværdig religion har det som budskab. Men i øvrigt er nævnte “sølle” 144 000 Mia Kr. ikke korrekt. Tallet er faktisk 1.440.000 mia.kr. – eller 1.440.000.000.000.000 kr.

  “Der mangler 1.440.000.000.000.000 kr. i verdens pengekasse”
  https://jyllands-posten.dk/#ia10176547;finans

 21. Af Flemming Lau

  -

  Hvad betyder et par nuller fra eller til, i den størrelsesorden orden, På den anden side er det heldigt at gælden ikke hænger på en mand alene. Mon ikke bevidstheden om sådan en gæld, ville give de fleste dårlig mave? Krisen kostede USA 75 000 Mia kr. Gad vide hvem der skylder resten?

 22. Af J Nielsen

  -

  75.000 milliarder dollars er næsten ubegribeligt mange penge. Jon Stewart illustrerede den amerikanske statsgæld, som på det tidspunkt var noget mindre, således:

  “The hundred dollar bill has, as some of you may know, an image of Benjamin Franklin. A fifteen billion dollar bill would have an image of God’s dick.”

 23. Af Kim Olsen

  -

  Flemming Lau
  Jeg skylder min hustru to millioner.
  Det gør ikke så meget, for vi har aftalt, at jeg får en million for at støvsuge og en million for at købe ind….
  Det er jo bare tal 🙂

 24. Af j... hanSe n..

  -

  “Verdens gæld er på 144 000 Mia Kr.”
  Læser man.

  Det er en hel del penge, skulle man mene.
  Hvem pokker skylder verden alle disse penge til?

 25. Af Helge Nørager

  -

  Alle danske aktier er registret elektronisk i værdi papir centralen.
  Der er data for køb og salgsdato.

  Hvordan nogen udenlandske kan få refusion af aktieudbytte, fejlagtigt er mig en gåde.

  Et krydscheck i værdipapircentralen af ejerskab af påståede aktieposter ville hurtigt have afsløret at de aldrig have ejet nogen som helst.

  Men det er sååååååå liberalt og godt fik besparet skattevæsnet til en joke.
  Og husk nu topskatten skal ned det skal den altså.

  Men husk lige også at svindel med aktieudbytteskatten kunne alene have betalt for LA,s krav om topskattesænkninger.

  Altså, er lektie, hvis der opkræves det lovpligtige i skat uden at betale til udenlandske svindler, er der penge til alle.
  Men svindel og humbug er dagens orden vdr. skatte inddrivning.
  Resultat af liberale mørkemænds glade gerninger for venner med penge.
  Og de samme råber konstant…………

  Det er de fremmedes skyld, og topskatten skal ned mere ned……..og det er altså de fremmedes skyld.

  Nej det er ej, de svindlere i slips og habit som malker samfundet systematisk med hjælp fra politikerer som kigger den anden vej., og råber om mindre i topskat.
  Samtidigt med at de nedskar i ´skattevæsnet.
  Men der er altså de fremmedes skyld det hele og sænk så den topskat så alle bliver lykkelige.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så ved jeg ikke rigtig, hvordan nogen er nået frem til tallet -1 million 440 tusinde milliarder . . . . 1.440.000.000.000.000 kr. Med en verdens befolkning på snart ca 8 milliarder vil det give 180.000 kr pr hoved. Mon der har sneget sig en programmeringsfejl ind i regnemodellen? 🙁

 27. Af Frank Andersen

  -

  Udfordringen er fokus på topskatten. Trickle-down virker ikke! Det er snart konstateret mange gange.
  Vi skal i stedet nedsætte lønnen på ufaglært arbejde, og samtidig fjerne skatten på arbejde op til en grænse på f.eks. 150.000 DKK / år.
  SÅ kan virksomheder (og det offentlige) få råd til flere hænder / løse flere opgaver for samme beløb – samtidig med at folk kommer i arbejde. Den mistede skat dækkes helt sikkert af besparelse på a-kasser mm.

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvem elsker at betale skat, nemlig vendingen betale skat, det er kun selvstændige der betaler skat, vi andre får skatten trukket før lønnen frigøres, og som selvstændig hvor indtjening er i top og revisor har godkendt alle fradrag, kommer den frie indbetaling.
  Skat som glemmer at inddrage skat fra skyldnere og tallet lyder ca 207 milliarder, fortæller måske mere end vi tør høre, nemlig skat mangler ikke penge, men afgifter skal desværre ikke sænkes, og alt ved det gamle.
  Uden slips. Finn Vig

 29. Af jens nielsen

  -

  sænk skatten og tramp dem som intet har HELT ned i lortet….forfølg flygtninge, psykisk syge, og arbejdsløse. Helt ned i lortet med dem! lt magt til de som er født med en sølvske i røven, og som får lejlighed af deres forældre…huraaaahhhh for samfundets pattebørn. MIG MIG MIG !!!!!

 30. Af Flemming Lau

  -

  Kim Olsen.
  Den der med, at det bare er tal, prøvede jeg da vi var nygifte. Efter min hustru tog over med indkøbene, sparede vi 2000 år pr måned. Og efter jeg købte en brugt Hustler, er det nu min nabo der slår græsset. Men jeg har dog stadig fået lov til at kalke hytten hvert forår og jeg skal ovenikøbet ikke betale for det.

 31. Af Jesper Lund

  -

  Spørgsmålet er om det høje skatteniveau i Danmark hæmmer folks iværksætterlyst. Jeg tvivler. jeg tvivler på, at dem, der har en god ide, der kan skabe grundlag for en virksomhed, tænker at skatten er for høj i Danmark til at jeg ikke føre min ide ud i livet. Er betingelserne for at skabe en virksomhed ikke netop gode i Danmark? Måske er bankerne lidt tilbageholdende med at låne penge.

  Det er nemt at komme i gang som iværksætter i Danmark, men virksomhederne vokser for langsomt, mener OECD i 2014.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – sænkelse af skatter er en død sild – folk vil hellere have mere fælles velfærd. Men – apropos fælles velfærd – undrer det mig unægtelig, at danske skatteydere ville betale brutto 78 mia kr for ikke-vestlig indvandring i 2014. Et tal, der fremskrevet til dags dato, er på ca 93 mia kr pr år fremover. Så apropos nedsættelse af skat, ville der være adskillige procent point nedsættelse gemt i de ca 93 mia kr. 🙂

 33. Af Per Torbensen

  -

  Selvfølgelig betales skat med glæde,hvis borgerne oplever en hvis form for service i forhold til indbetalingen-men Vores samfund og globalt er under pres.
  Artiklen her er lang ,men giver en plausibel forklaring-hold ud den er oplysende.

  https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2017/02/taler-saa-kapitalismen-hvem-kapitalisterne

 34. Af Niels Oe

  -

  “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”

  ? Margaret Thatcher

 35. Af Ib Kyv

  -

  Hvis ikke de forrige skatteministre havde foræret 10-20 milliarder kroner væk til udenlandske svindlere, og vores “stabile geni” af en statsminister ikke købt en flåde af flyvende IC4-tog, så kunne der MÅSKE have været råd til en lille skattelettelse til svine-fyrsterne i Kronjylland og bitcoin-milliardærerne i Whiskey-bæltet.

  Men også kun en lille!

 36. Af Flemming Lau

  -

  Per Torbensen.
  25% af al Bank virksomhed og 60% af al kredit givning…? Rovdyrs kapitalisme er et meget passende begreb.

  Den væsentligste lære af 2008 krisen er anvendelsen af “Kasino Gaffelen!” Få etableret et marked og indkassere profitten. Når tilstrækkeligt mange ikke mindst småsparere, har investeret, begynd så at spekulere mod “Set uppet” og indkasser profitten dobbelt! Det er bossen og bumsen princippet om igen!

  Gør dem Globalt fredsløse, og indfør Tobin skatten på transaktioner! Og så er det altid noget at amerikanske pensioner er sikret af staten!

 37. Af Arne Hornborg

  -

  I stedet for at sænke skatten kunne momsen nedsættes.
  Største forbrugere lægger flere penge i statskassen, Gradueret individuelt forbrug.

  Manglende skattereform
  Atter tales der, diskuteres i det undelige om skatereformer.
  Der sker intet som helst reelt på dét område.
  Lappeløsninger, på lappeløsninger, uden et brugbart resultat.
  Danmark trænger virkelig til en REEL brugbar skattereform.
  Vi betaler tårnhøje skatter for at bevilge hinanden tilskud og fradrag til alt for mange ting.
  En gennemgribende skattereform, skatteomlægning kunne være at alle fradrag bortfaldt.
  Et stort bundfradrag til alle på for eksempel 150.000, 175.000 måske 200.000 kr. pr. person.
  En folkepension i samme størrelsesorden.
  Efter bundfradraget betales samme procent i skat af den derefter først som sidst tjente krone.
  Lysten til og fortjensten ved overarbejde er mere end tydelig.
  Ingen fradrag giver ingen skattetænkning.
  De største indkomster betaler således flere penge til samfundets kasser.
  Væk med ejendomsskatterne. I stedet betales skat af en pristalsreguleret fortjeneste på salg af fast ejendom.
  Der må være mange besparelser på de alt for store økonomiske, skattemæssige administrationer
  Der skal naturligvis betales løbende for vand- og kloakbidrag.
  En bedre fordeling med brugerbetaling. Tandlægeregninger kan være kostbare, mens et lægebesøg er uden ekstra betaling. Lidt egenbetaling for at benytte bibliotekerne. Lidt udjævning på flere områder vil nok være muligt. Herved undgås misbrug.
  Erhvervslivet bør naturligvis tilgodeses. Afskrivningerne må hellere være for gode end det modsatte.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 38. Af Helge Nørager

  -

  Når statsledere som udtænker skattefiduser for at undergrave andre landres nationaløkonomi for at fremme egen.
  Er det i min optik stats terrorisme.
  Man forringer bevist velfærden i et naboland for at blive lidt federe selv.

  Et land som Luxemburg er i særklasse et land som med økonomisk statsterror beviseligt har har forringet Dask velfærd.
  Deres straf, udnyttere af tvivlsomme skattefinder, skal betale mere til Luxemburg.
  Og deres værste straf den forbryder som var geniet bag den økonomiske terror mod andre nationer, er blevet udnævnt til top leder i EU.
  Så kan vi lære, at være skattesvindelende statsterrorist med succes straffes hårdt, nemlig.
  Sikken en straf.
  Det kan altså ikke betale sig…………..at svindle……………
  Det er som Irakrig de ansvarlige får medaljer og er helte, os andre mere skeptiske er bekymrede for fremtiden, pga denne fejl baseret på løgne.
  Men aldrig får vi sandheden om løgne, og aldrig bliver skatte terrorisme straffet.

  Og Lau, deres sidste afsnit er rigtigt godt.

  men jeg ved jo godt at ned med topskatten så bliver alt godt, og det er altså de fremmede skyld………….alt …………det hele………….deres skyld.

 39. Af Helge Nørager

  -

  Og hvis nogen skulle være i tvivl om hvad de “rige” synes om at svare deres lovlige del af skatten.
  Paradise papers, Panama papers.
  De stjålne dokumenter fra diverse banker som er lækket.

  Alt beviser en ting.

  De “rige vil ikke svare deres lovlige del af skatten.

  Sportsstjerner, statsledere, politikere, rigmænd ja selv musiker og forkæmper for naturen dobbeltmoralisten Bono, ja alle udnytter de tvivlsomme huller i landes skatteforvaltninger.

  Svindel og humbug synes som et adelsmærke for disse dobbeltmoralister hvor Bono, nok er den mest grinagtige.
  Alle svindler de.
  Kun normale mennesker med fortrykt selvangivelse kan ikke.
  ‘De betaler ganske som normale mennesker jorden rundt.

  Men de rige dem som har, det er jo en anden sag, de vil have topskatten ned, for så bliver alt godt.
  Og konstant kæfter de op, og vil have mere.
  Men vil de så flytte deres skattelys kontoer hjem til Danmark. ?
  Nej det er jo for meget at kræve fy føj for det er jo de fremmedes skyld det hele.

 40. Af Arne Hornborg

  -

  Manglende skattereform
  Atter tales der, diskuteres i det undelige om skatereformer.
  Der sker intet som helst reelt på dét område.
  Lappeløsninger, på lappeløsninger, uden et brugbart resultat.
  Danmark trænger virkelig til en REEL brugbar skattereform.
  Vi betaler tårnhøje skatter for at bevilge hinanden tilskud og fradrag til alt for mange ting.
  En gennemgribende skattereform, skatteomlægning kunne være at alle fradrag bortfaldt.
  Et stort bundfradrag til alle på for eksempel 150.000, 175.000 måske 200.000 kr. pr. person.
  En folkepension i samme størrelsesorden.
  Efter bundfradraget betales samme procent i skat af den derefter først som sidst tjente krone.
  Lysten til og fortjensten ved overarbejde er mere end tydelig.
  Ingen fradrag giver ingen skattetænkning.
  De største indkomster betaler således flere penge til samfundets kasser.
  Væk med ejendomsskatterne. I stedet betales skat af en pristalsreguleret fortjeneste på salg af fast ejendom.
  Der må være mange besparelser på de alt for store økonomiske, skattemæssige administrationer.
  Væk med børnechecks. Børn er folks eget ansvar.
  Der skal naturligvis betales løbende for vand- og kloakbidrag.
  En bedre fordeling med brugerbetaling. Tandlægeregninger kan være kostbare, mens et lægebesøg er uden ekstra betaling. Lidt egenbetaling for at benytte bibliotekerne. Lidt udjævning på flere områder vil nok være muligt. Herved undgås misbrug.
  Erhvervslivet bør naturligvis tilgodeses. Afskrivningerne må hellere være for gode end det modsatte.
  Det skal kunne betale sig at etablere arbejdspladser ligesom det skal kunne betale sig at arbejde.
  Staten skal ikke betale ulandshjælp. Det skal ske ved frivillige bidrag, frivillige indsamlinger.
  Udlændinge skal ikke gå i årevis på passiv forsørgelse. De skal være selv forsørgende.
  Ydelserne til flygtninge bør kun ske i naturalier.
  De alt for store omkostninger med afviste, uønskede personer. Her skal strammes op.
  Afvisning og udvisning skal tages alvorligt, uanset hvor mange forsøg der gøres for at få fast ophold i Danmark.
  Her skal være den fornødne handlekraft.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

Kommentarer er lukket.