For borgerlige burde skat handle om grundlæggende værdier

Af Tom Jensen 42

Hvert år omkring jul bliver jeg mindre debat- og diskussionslysten. Det er ikke med min gode vilje, jeg ville hjertensgerne herunder skrive en syleskarp kommentar båret af præcise pointer, der skiller får fra bukke og fjolleri fra substans, men venner: Det er juleaftensdag. I en verden, hvor alt ellers er politiseret, og hvor alting synes at blive politisk motivfortolket, er det menneskeligt at føle trangen til en pause. For mig kommer den næsten altid nu – til jul.

Ikke at der ikke netop denne jul kunne være behov for et par alvorlige borgerlige ord, for det går jo åbenlyst lidt tungt med borgerligheden for tiden, selv om regeringen er blå. Det kaotiske forhandlingsforløb på Christiansborg frem mod jul er én ting. Hvis det havde været skihop eller kunstskøjteløb ville den kunstneriske dommervurdering have været… en kende under middel, skal vi ikke sige det sådan? Når jeg nu ikke orker at være polemisk..

Noget andet er det substantielle. For det er på ubarmhjertigste vis blevet afsløret, hvor svært det er at sætte en borgerlig dagsorden i dansk politik, nogle gange især for en borgerlig regering. Der er understrømme i det danske samfund, som arbejder imod.

Borgerlighed handler ikke kun om skatteprocenter. Lad mig indledningsvist slå det fast. Men lavere skat er og skal være en borgerlig kernedagsorden. Det er til gengæld ikke til diskussion. Og det handler ikke om gold interessevaretagelse på vegne af de såkaldt ”rigeste”. Det handler om grundværdier.

To kerneborgerlige værdier er således den personlige frihed og det personlige ansvar. Ikke kun det ene. Og ikke kun det andet. Men netop begge dele.

Samfundet bør på den ene side indrettes, så det understøtter mest mulig personlig frihed, fordi det er en grundlæggende værdi i sig selv. Frie mennesker er lykkeligere end ufrie mennesker. Frie mennesker er stærkere og værdigere. Frie mennesker har som borgere grundfæstede rettigheder i forhold til staten – det er den vej rundt, ikke omvendt. Og frie mennesker har friheden til at være, som de er. Frihed er ikke en konform værdi. Den er det modsatte. Enhver kan lægge i begrebet, hvad man selv vægter.

Men friheden kan netop ikke stå alene. Med friheden følger ansvaret. Med friheden følger, at man ikke blot kan lægge ansvaret fra sig og overlade det til andre. Eller til en altomsiggribende velfærdsstat. Det personlige ansvar er et krav, man via samfundsindretningen kan stille til den enkelte borger: Det forventes, at du som udgangspunkt kan klare dig selv. Det forventes, at du tager ansvaret for dine nærmeste.

Men det er også en fordring, den enkelte må stille sig selv, når man har friheden til det: Hvordan bruger jeg min frihed på en ansvarlig måde? Hvordan kan jeg eksempelvis selv bidrage til, at andre får de samme muligheder og den samme frihed, jeg selv nyder godt af? Hvordan bliver min frihed til andet end et goldt selvrealiseringsprojekt?

Ansvarlige mennesker medvirker til at give andre mennesker mere frihed. Og frie borgere tilvejebringes det menneskelige overskud til at være ansvarlige.

Det er en smuk dialektik, man imidlertid sagtens kan bryde. Også i samfundsindretningen.

Lad os i den forbindelse vende tilbage til skatterne.

Det vil være ganske indlysende for de fleste, at en stat, der indkræver 100 procent af borgernes indtægter i skat, hverken bygger på værdier om personlig frihed eller personligt ansvar. I stedet konfiskerer staten de midler, der er med til at give borgerne frihed, men endnu vigtigere: Samtidig konfiskerer man det personlige ansvar og monopoliserer det i den totale velfærdsstat.

Et sådant samfund ville de færreste bryde sig om at være en del af, med mindre man er forbenet, utopisk kommunist.

Det er også de færreste, der ønsker et samfund helt uden stat eller fælles regler og rammer. Kun de mest utopiske anarko-kapitalistiske tosser drømmer om den slags.

Den politiske værdidebat går derfor på, hvor på skalaen med disse yderligheder, man fornuftigvis bør placere sig.

Her er skatten ét vigtigt omdrejningspunkt for debatten. Borgerlige vil ud fra en holdning om, at den personlige frihed og det personlige anvar er afgørende grundværdier, argumentere for at skatten ikke skal være så høj som muligt. Den skal være nøjagtigt så høj som det er nødvendigt for at sikre løsningen af de fælles opgaver, man kan enes om bedst og fornuftigst at placere i offentligt regi. Ikke højere. Og samtidig så lav, at den enkelte borger kan opleve så stor personlig frihed som muligt. Med det ansvar, der følger med.

Den brutale sandhed, som ikke mindst efter den politiske krise i december må stå tindrende klart for de fleste, er imidlertid at de borgerlige kerneværdier om frihed og ansvar er under pres efter 60 år med en stadig voksende velfærdsstat. Og at man derfor kun sjældent og vanskeligt kan debattere skat med afsæt i disse værdier. Det ender næsten altid i moraliseren over, hvor meget ”de rigeste får” – eller i en frugtesløs diskussion af skat eller velfærd.

Men hvor moralsk er det egentlig at opkræve skatter, der ikke giver mere velfærd, men kun eksisterer af symbolske grunde – og som samtidig underminerer et samfund med vægt på borgerens frihed og ansvar?

Nå. Nu blev jeg vist lidt polemisk alligevel. Måske i håbet om, at en ny dagsorden kan sættes, når de politiske forhandlinger ruller i gang igen i det nye år.

Lige nu er det imidlertid jul. Og tid til at dæmpe polemikken og fejre den kristne højtid. Det er der også stærke værdier i. Og det er dem, jeg med mange andre vil give mig hen til nu. Glædelig jul!

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

42 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bortset fra al det “Tom-snak” om borgerlige værdier, mindre skat, mindre stat, mindre kontrol, mindre osv – er det vel lidt svært både at være såkaldt “borgerlig” og samtidig blæse “politisk korrekt” mel ud af munden . . . . 🙁

  Det borgerlige politisk korrekte mel kostede i 2014 – BRUTTO skatte kroner 78 mia pr år til ikke-vestlig indvandring. Samme BRUTTO skatte kroner ved indgangen til 2018 er formentlig (uden tvivl) over 100 mia kr pr år. Nogen skal selvsagt lægge pengepung til de 100 mia kr. Og de “nogen” er selvsagt danske skatteydere. uanset om de proklamerer sig “borgerlige” eller andet opdigtet fis. Please vågn op til den virkelige verden !

  I øvrigt – god jul til alle herfra 🙂

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  “Men lavere skat er og skal være en borgerlig kernedagsorden. ”

  Ja, ligesom det i USA ligger i republikanernes DNA, at skatterne aldrig kan blive for lave, og at man for denne lavere skat er villige til at acceptere en sociopat og lystløgner som præsident.

  Vi har i Skandinavien bevist, at man godt kan indrette et solidarisk velfærdssamfund, hvor lavere skat og billige luksusbiler kun er noget man interesserer sig for i de mere velstående samfundslag. Heldigvis er denne velfærdsmodel så accepteret, at det kun er ganske få procent, der skiller alle partier, når det drejer sig om vores finanslov.

  95% af finansloven er alle partier enige om, så skatteprocenter er kun noget man taler om i skåltaler ved juletid, eller når der er bal i den borgerlige.

  Og den med at have lov til at skille sig ud fra mængden bryder borgerlige sig heller ikke om.
  Vi bor i H.C. Andersensens land, så de skal naturligvis kanøfles. Megen tid bliver brugt på at forsøge at ‘afsløre’ disse anderledes mennesker.

  Her gælder Gud (vores), konge (eller dronning) og fædreland.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  Det gik så hurtigt med mit indlæg, at jeg glemte at ønske Tom Jensen og alle meddebattører en rigtig god jul.

  Niels Juul

 4. Af Ole Skovgaard

  -

  Gode borgerlige ord Tom, ditto God jul herfra Balkonen.

 5. Af leif tullberg

  -

  Hej Tom, den almindelige frihed drukner af en hær af interesse organisationer og velfærds-ambassadører,
  der har kørt en massive kampagner, der sætter lighedstegn imellem skattelettelser og manglende velfærd.
  Samfundet bruger i dag Ca. 530 milliarder til social sikring.

  Ethvert forsøg på at tale om at samfundet skulle prøve at få mere for de samme penge,
  bliver omgående skudt ned af interesse organisationer og velfærds-ambassadørerne,
  Som har det mantra, at flere penge betyder mere velfærd

 6. Af leif tullberg

  -

  Hej Tom, den almindelige frihed drukner i en hær af interesse organisationer og velfærds-ambassadører,der har kørt massive kampagner,
  der sætter lighedstegn imellem skattelettelser og manglende velfærd.

  Samfundet bruger i dag Ca. 530 milliarder til social sikring.

  Ethvert forsøg på at tale om at samfundet skulle prøve at få mere for de samme penge,
  bliver omgående skudt ned af interesse organisationer og velfærds-ambassadørerne,
  Som har det mantra, at flere penge betyder mere velfærd.

  Undskyld den er på to gange på grund af slå fejl.-o:)

 7. Af krister meyersahm

  -

  Før 1849 havde vi enevælde. Så fik vi Grundlov med folkestyre. Hvad har dét så udviklet sig til – siden 1970´erne? Jo, de 90 mandaters diktatur! Ingen enevældskonge har brandbeskattet danskerne så barskt som vore egne folkevalgte. Hvordan kan det være?

  Jo, Grundloven mangler en uoverkommelig forhindring for de folkevalgte i deres ubegrænsede ret til skatteudskrivning og gældsætning. Ind i Grundloven med en bestemmelse om, at skat kun må udskrives af realiseret indkomst fra arbejde og kapital og højst med fyrre procent. Desuden; et forbud mod offentlig låntagning – vi må vænne os til, at spare op til større investeringer og ikke som nu vælte regningen over på næste generation.

 8. Af M Jørgensen

  -

  Det borgerlige Danmark har i årtier fodret en gøgeunge der lever højt og flot , på bekostning , af dens værters muligheder.
  Mummespillet om finanslov 2018, har med tydelighed vist årsagen til, at det borgerlige Danmark er i disharmoni med sig selv.

 9. Af Rikke Nielsen

  -

  Tom Jensen, tak for dine gode input – og ikke mindst denne pixi gennemgang i den sociale kontrakt mellem Borger og Stat, hvor jeg personligt befinder mig dér på skalaen, hvor borgerne ikke betragtes som børn i en børnehave, men som selvstændige individer, der sætter en stolthed i at tage vare på sig selv.

  Retrospektivt synes jeg 2017 har bragt et stort pres på borgernes frihedsrettigheder. hvor Staten er i overvejelser omkring at overtræde nogle væsentlige frihedsrettigheder for den enkelte. Jeg håber at de borgerlige besinder sig i 2018 og lærer at forstå, at frihed ikke skabes via frihedsbegrænsning – medmindre man går efter at blive et diktatur.

  Var der ikke en klog kvinde, der engang sagde: Du kan se på dine minoriteter, hvor demokratisk og frit et land du VIRKELIG er.

  Glædelig jul til alle – også dem, der fejrer den af ikke-kristne årsager.

 10. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Tom Jensen,

  Glædelig jul – og venligst frigiv mine to indlæg i filtret.

 11. Af Anders Madsen

  -

  LA er bare ikke de rigtig til, at fremføre den sag. Samuelsen er tidligere radikal og partiet emmer af kulturradikalisme. Hans søster som nu er minister er tidligere socialist. Dertil har Venstre og Løkke Rasmussen ikke leveret på udlændingepolitikken hvor det stadig vælter ind i tusindevis af migranter. Der er flere tørklæder og moskeer end tidligere. Kristian Jensen vil have migranter til Danmark så Venstres donorer kan få billig arbejdskraft. Der er dertil flere i Venstre som ret beset er andre udgaver af Jens Rohde. Venstre og de konservative vil gerne give penge til en lang række organisationer som fragter migranter til Danmark eller ønsker flere af dem. VKLA har ret beset en elendig fortælling og i den seneste måling fra Epinion er DF næsten på valgresultatet, mens Venstre og LA bløder massivt.

 12. Af jan ulrik friis

  -

  Dagen komme hvor danskerne ikke længere gider Danmark lagt ud som skatteslaver for islam, hvem kan lægge navn til noget så ækelt, giv igen danskerne 1′ prioritet i Danmark, Herrer i eget hus, giv os Danmark tilbage igen!

  Glemt alt om økonomisk vækst, danskerne står til at miste alt, islamisterne udplyndre os, parasitter der dræber sin vært!

  Godhedsindustri og islamister udplyndrer, de hærget landet til ukendelighed, regulær systematisk udplyndring af de danske skatteborgere, vi står i en alt eller intet situation, skat giver ikke længere nogen mening, stop dette vanvid, da hver krone i skat er nagler i vores egen ligkiste, vi finaserer nu selv vores egen henretning egen undergang den totale selvdestruktion, dette er en islamiske magtovertagelse af Danmark, på bekostning af det danske folk!

  Det danske velfærdssamfund segner under denne voldelig islamisk integrationsbyrde, 40 års totalt forfejlet integration, godt og ondt kan aldrig forenes uden at alt bliver ondskab, resultat er en islamiske 5 kolonne her på dansk jord, islamister kan aldrig integreres, parasitter der dræber sin vært!

 13. Af Flemming Lau

  -

  Kære Tom Jensen.
  Det er kun godt at du bliver lidt polemisk og viser kant. Vi skurrede hoveder her på bloggen, har godt af lidt provokation.

  Tilgengæld blev jeg provokeret af et TV besøg i LA-kerne land i lystbådehavnen Vedbæk. Mens de stod foran deres fede yachter, lod de deres galde flyde over med at de ikke alene blev sikret de fede skattelettelser.

  Social sikring i tal:
  -Sygdom og invaliditet 123 +77 Mia.= 200 Mia.
  -Alderdom 239 Mia.
  -Familier, arbejdsløshed, øvrige og adm 70-36-32-21 Mia= 159 Mia.
  Ialt ……598 Mia Kr.

  -Indvandrersamfundet 78 ? 100 Mia kr ca 18% ……men de udgør kun 6% = 3x norm!

  Bemærkninger. I Danmark er beskatningen 27.5% af disse. GB og Irland er den 2.51%.

  Glædelig Jul!

 14. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 15. Af Nicolas Bohse

  -

  Er det bare mig eller er retten til at beholde “sine egne penge” det første der kommer ud af munden på et borgerligt menneske hver evig eneste gang der skal gives eksempler på frihed. Er borgerligt orienterede mennesker i det hele taget klar over, at der findes friheder her i livet, der ikke har noget med penge at gøre ?

  Måske borgelige (i den politiske forstand) mennesker har så svært ved at acceptere deres egen stenalderdrift, grådigheden, at de forsøger med alle mulige krumspring at komme uden om det faktum at de elsker at rave til sig, at akumulere, at se virksomheder, projekter vokse og blive til mere og mere. Måske er penge mere en forpligtelse end frihed når det kommer til stykket. Når jeg har taget mine cykelture i Hellerup er der ihvertfald en ting der rammer mig ude på villavejene – stilheden og tomheden, måske alle dem der “bor” der bruger det meste af deres ene liv på at tjene penge….er det frihed?

 16. Af Sanne Hansen

  -

  Forævlet borgerligt hykleri indlægget.

  De massive skattelettelser til virksomheder og top 1% siden vko i 2001, har fuldstændigt ødelagt det Danske samfund. -97% har tabt. Hjemløsheden er eksploderet.

  Som alle år, ønskes borgerlige også i år en forfærdelig jul.

 17. Af Per Hirslund

  -

  Hej Tom Jensen

  Godt, at Du og Berlingske Tidende, kaster Dig ind i skattespørgsmålet. Næsten alle har en mening om det. Den er desværre oftest KUN værdibaseret, og hér kunne det sandelig være meningsfuldt og på høje tid, hvis netop Berlingske Tidende tog ansvar og begyndte en OPLYSENDE debatserie om, hvor meget skat, den enkelte dansker egentlig betaler. Og glem nu den skævvredne OECD statistik, som giver DK skatten blot 40-45% af BNP, når de faktiske 2016 tal (offentligt brutto budget holdt op mod BNP) fortæller om en skatteandel af BNP tæt på de 60%. Ligesom mit eget privatbudgets skattekolonne gennem 25 år fortæller om en brutto skatte procent i arbejde mellem 75 og 80%. Du ved, 6-800.000,- i årsindkomst, ejerbolig og mellemklassebil (og ikke-ryger).

  Prøv at få kvalificerede til at opstille i Din avis et fiktivt regnskab, som understøtter ovennævnte fakta. Mon ikke det vil afstedkomme en del reaktioner, naturligvis fra alle de hellige, virkelighedsresistente meningsdannere, men forhåbentlig især fra de intetanende.

  At DF og de andre Robin Hood partier vil fortsætte skatteskruen (“den hellige velfærd” – argumentet) vil blot føre til, at det vil koste en vellønnet funktionær som ovenfor OVER 80% at gå på arbejde og i øvrigt forbruge inden for normale rammer hér i landet. Dén debat burde Du og Din avis tage ansvar for?

  For der er i den grad brug for saglig viden i denne debat.

  Vil Du det?

  God jul
  Per Hirslund
  abonnent på Berlingske Tidende

 18. Af Frederik Goetrik

  -

  “Lige nu er det imidlertid jul.”
  Og hvad så? Endnu en fuldstændig tom og indholdsløs analyse. Det eneste dette indlæg beviser er, at journalister får alt for meget taletid.

 19. Af Ib Kyv

  -

  Man kan ikke få det hele. Rigets sikkerhed må være det vigtigste, og der er selvfølgelig ikke både råd til at sætte skatten ned, og købe flyvende IC4-tog.

 20. Af Benny L. Nielsen

  -

  Det er vel trods alt de færreste der mener at staten skal opkræve større skatter end der er brug for til at dække omkostningerne til at løse de fælles opgaver. Så skattelettelser, ja måske, det afhænger vel af om opgaven med at løse disse fælles opgaver er løst på en tilfredsstillende måde.

 21. Af Bjørn Sørensen

  -

  Med stavnsbåndets ophævelse 1788 og landbrugsreformerne, frigjordes de iboende kræfter i befolkningen,
  Men tryghedsmanien blev genskabt med velfærdssamfundet, resulterende i at 60% af befolkningen nu er forsørget af staten.
  Vi nedlagde hundred tusinder af arbejdspladser fordi de sociale ydelser var bedre end det at arbejde,
  Vores naive politikere troede at den ledige arbejdskraft bare skulle omskoles.
  For 25 år side var 25% ufaglærte og det er de stadigvæk, på trods af at vi er det land der bruger flest penge på uddannelse.
  Desværre har det vist sig at ambitionerne ikke formåede leve op til realiteterne.
  Så atter engang har for mange lyttet til de falske profeter, som i deres uvidenhed om den menneskelige natur drømte om at skabe paradisiske tilstande her i lidenlund.
  I snart 50 år har landet politisk været skakmat, hvorfor udviklingen har været derefter.

  Dagens DK trænger til gennemgående reformer hvis vi vil vende forfaldet.
  Men med så så stort et flertal for status quo, er jeg bange for at det først vil ske når velfærdssamfundet kollapser, som vil ske før eller siden, nu forfaldet er sat i gang med den faldende levestandard.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Vi kan lære meget af de borgerlige, amerikanske politikere, der sætter skattenedsættelser over alt andet – herunder både sund fornuft og basal anstændighed.

  For første gang i over halvtreds år er gennemsnitslevealderen for mænd i USA faldet to år i træk.

  I starten af tresserne var det en alvorlig influenzaepedemi, der fik gennemsnitslevealderen til at falde; men nu er det medicinmisbrug, der får gennemsnitleveladeren til at falde; lægerne og medicinalfirmaerne er blevet pushere, der sælger opiater til gadepushere, der sælger dem videre til narkomaner.

  De amerikanske politikere reaktion på opiatkrisen er, at forringe sygesikringen for de fattigste amerikanere, samt at fjerne DEA’s mulighed for, at stoppe korrupte medicinalfirmaer, der tjener stort på de mange “legale narkomaner”, der er afhængige af medicinalfirmaernes opiater.

  Lektien må være, at et overgrådigt erhvervsliv, der forlanger pusherprofitter, ikke må sætte den politiske dagsorden.

 23. Af J.S Mill

  -

  Denne såkaldte meningsdanner bør læse eller i det mindste genlæse sine klassikere.
  Det kunne være Mills eller sågar Burke, what do I care, – endgame bliver det samme.
  Kære aviser luk ned for disse tosser og tryk noget vi borgere bliver oplyste og inspireret af. Det her er bare venstrehåndsarbejde fra en mand, der dybest set har intet på hjerte.
  God jul Danmark og stram op – det er pinlige år vi gennemlever. Man savner næsten Jorg Haider. Eller hvordan var det nu det var Tom?

 24. Af r. vangkilde

  -

  SKAT HAR INGEN GRUNDVÆRDI , – men varm luft , som skabes af varme hænder til statens
  drift og vedligeholdelse af social velfærd. Borgerlig anstændighed betalte 25% i skat for 50 år
  siden af husstands indkomsten, og i dag er skatten 50% + en masse andre afgifter. ELLER
  vil skatten ramme et loft på 100%, hvor beskæftigelse og produktion er statens ejendom,
  eller et frit valg på overførelses indkomst.

  Den politiske situation er uafklaret nu, hvor ingen tør tage ansvar for finansloven, og da slet
  ikke fodslæbende DF , som er modstander af selvforsørgelsen og handlefrihed i et åbent
  globalt konkurrence samfund.

 25. Af Jens Ellekær

  -

  Kære Tom Jensen.

  Som du indledningsvis pointerer, så befinder vi os i en politiseret verden, hvor alt er til diskussion, og alt er til forhandling. Det vil sige: næsten alt. For det danske samfund er underlagt en række aksiomer. Og det skal vi være glade for, for det giver den danske samfundsborger et fæste, som er nødvendigt for den eksistentielle overlevelse i en verden, hvor alting flyder.

  Vi skal have verdens højeste skatter. Og for dem får vi verdens bedste sociale system, hvor ingen svigtes; verdens bedste bedste sundhedssystem, hvor ingen lider unødigt af sygdom; verdens bedste aldersforsorg, hvor ingen velfortjente medbogere savner noget i deres livsaften; verdens bedste skole- og uddannelsessystem, hvor de unge samfundsborgere gives den viden og de færdigheder, som fortsat vil sikre det økonomiske grundlag for vort unikke samfundssystem; verdens bedste retssystem, hvor de skyldige får deres retfærdige straf, og de skadelidte kompenseres; verdens bedste sikkerhedssystem, der betyder, at danske borgere hvorsom helst kan lægge sig trygt til at sove på dansk jord, og at ingen fremmed magt kan true vort samfund; – og så glemte jeg næsten at nævne verdens bedste offentlige transportsystem, der betyder, at danske borgere let og for små omkostninger kan bevæge sig rundt i det danske rige.

  Men når det gælder alt det andet, så er vi selvfølgelig alle til enhver tid oppe på barrikaderne for at fægte hver for vort standpunkt. Vi lever jo som sagt i en politiseret verden.

  Allerede i andet afsnit fremdrager du begrebet “borgerligheden”, og her må jeg desværre korrekse dig. Det borgerlige samfund, der opstod i det 19. århundrede, og som var i stand til at bestå frem til 1960’erne og 1970’erne eksisterer ikke mere. Frem til disse årtier var det den såkaldte “arbejderbevægelses” – manifesteret i Socialdemokraterne – ambition at løfte arbejderklassen op i borgerligheden. Men netop for halvtreds år siden begyndt Socialdemokraterne at indse det markante forfald, der indtrådte i dannelsesborgerskabet, og forstod, at der ikke længere var noget at stræbe efter. Borgerskabet er væk, og den såkaldte “klassekamp” er – for så at den overhovedet eksisterer – blevet til en temmelig mudret forestilling.

  Der er på denne baggrund intet mærkværdigt i, at vi fastholder de offentlige budgetters karakter af netop – aksiomer. Noget stabilt må der dog være i vores verden.

  Glædelig jul

 26. Af Bjørn Sørensen

  -

  Den globale konkurrence gør at vi ikke i længden vil have råd til en kæmpe offentlig gratis service sektor til de 60% af befolkningen som er offentligt forsørget.
  Hvilket vi allerede erfarer med de konstante nedskæringer, som invaliderer kvaliteten af ydelserne. Vores sundhedssystem og uddannelsessektor klarer sig kun middelmådigt i sammenligning med andre lande. Hvad værre er at den offentlige sektor ikke har forbedret produktiviteten de sidste 60 år på trods af at lønningerne er fulgt med den private sektor, som i høj grad har forbedret produktiviteten.
  Hvad værre er at det offentlige ikke kan tiltrække eliten blandt de uddannede, fordi det kun er det private erhvervsliv som har råd til dem.
  Så vi står i valget mellem lille og god eller stor og elendig, for det er den vej det går med den offentlige service.
  Vores politikere har ævlet og kævlet i årtier, og hver gang vi har valg leger de julemænd og lover alskens godter, selv om vi ikke har råd til det, så regningen smides ind i børneværelset.
  Den slags tosserier kan naturligtvis ikke fortsætte i det uendelige, men ingen vil tage ansvar for landets økonomi, til trods for at alverdens økonomer advarer om den kommende finanskrise, som bliver værre end den første.

  Men i øvrigt går udviklingen mod lavere skatter i den store verden, så hvis vi vil tiltrække den veluddannede elite, som allerede er en mangelvare er det på tide at vi indser realiteterne.

 27. Af Sanne Hansen

  -

  ” Den er desværre oftest KUN værdibaseret, ”

  Normalt at skatteinteresser er værdibaseret. Enten er man villig til at dele eller også er man ikke? Psykopat eller ikke psykopat?

  “Det er vel trods alt de færreste der mener at staten skal opkræve større skatter end der er brug for til at dække omkostningerne til at løse de fælles opgave”

  Vist kun blåpsykopater der tænker således? Top 1% ejer nu 50% af DK værdier. -80% kun ca. 13% ifølge gamle omlysninger. Nok nede på 10% nu?

  “Men tryghedsmanien blev genskabt med velfærdssamfundet, resulterende i at 60% af befolkningen nu er forsørget af staten.”

  50% max.
  Men hvad er tossensløsning din, , når nu robotterne nu er ved at tage over alle jobs, når den nuværende regering er på charmeoffensiv for at få flere asiatiske indvandrer hertil, og blå bloks eneste interesse er fremmede velfærdserodere til landet, uden satsning på vores egne borgere? Du støtter jo op om selvsamme agenda? Løgn og bedrag mod Danskerne.

  Så afgjort er løsningen her skat på værdier som Picketty foreslog. 3% årligt fx. ?

  BS@
  Dansk sundhedsvæsen- uddannelse er stadig i topklasse internationalt. Problemet er at de indføre så mange fremmede til at arbejde der, som du ønsker. Eneste interesse du har uafbrudt er i indførelsen af flere fremmede borgere imod Danskerne.

  Eneste løsning er skatter på værdier, højere virksomhedsskatter. topskatter.

  “abonnent på Berlingske Tidende”

  ja ja. statsbetalte med lidt tilskud har fortjent mere ytringsfrihed end dem der betaler for møget ufrivilligt.Fascisme..

 28. Af Sanne Hansen

  -

  Danmark er et af verdens 15 rigeste lande. Vi lever i et land hvor vores Danske hjemløse sover på gaden juleaften. Det ville koste højst 2 milliarder at fjerne disse fra gaderne for altid.

  Et sindsygt lille beløb i Dansk økonomi. alligevel er der ingen politisk vilje herom? Hvad er overskudet i år på betallingsbalancen? Sindssygt stort beløb 2o gange større end dette.

  Vi lever i et psykopatisk samfund, hvor den borgerlige går rundt og føler sig stor når han møder den hjemløse! Er træt af at se Danske hjemløse med diverse blade i hånden? Hvad fanden er det for et afstumpet samfund?

  “så hvis vi vil tiltrække den veluddannede elite, som allerede er en mangelvare er det på tide at vi indser realiteterne.”

  Ja, og denne er at vi burde uddanne vores egne, og ikke importere billigere udenlandsk arbejdskraft som du ønsker. Ej uddanne disse islandske-skandinaviske-EU borgere GRATIS på Dansk SU- nu ingen af vores egne tager den anden vej?

  Hvilken regering satser Dansk for første gang? Fandme på tide nu!

 29. Af Arvid Holm

  -

  Tom Jensen ytrer:
  “Samfundet bør på den ene side indrettes, så det understøtter mest mulig personlig frihed, fordi det er en grundlæggende værdi i sig selv”
  “Ansvarlige mennesker medvirker til at give andre mennesker mere frihed.”

  Så borgerlighed har altså med frihed under ansvar at gøre?
  I overensstemmelse med loven og lovens hensigt?
  Som Jyske Lov sagde: Med lov skal land bygges.
  For det er ikke operativt fornuftigt, hvis alle selv definerer egen frihed og hensynet til andres frihed.
  Adfærdsnormer skal være fælles, hvis konflikter skal minimeres.
  Og hensynet til andres frihed er derfor ansvarligt.
  Det synes sært, at Tom Jensen og så mange andre snakker om frihed, hensyn og ansvar uden at fæstne begreberne til loven, så de bliver operative for almindelige mennesker i almindelige situationer.
  De demokratisk valgte, neutrale lovgivere har f.eks besluttet og nedskrevet i Hegns-loven, hvor høj hækken mellem villahaver skal være.
  Den aggressive nabo bør ikke kunne gennemtrumfe en anderledes beslutning ved at skråle som en galning.
  Hvis han er stædig, tilkaldes Hegnssynet, der håndhæver loven under trussel om straf.
  Det er den ansvarlige, alternative løsning til at smække naboen med en kæp.

 30. Af Gert Hansen

  -

  Socialiseringen og skabelsen af det danske såkaldte velfærdssamfund har betydet, at den danske befolknings arbejdskraft er blevet nationaliseret af Staten.

  Staten nationaliserede ikke banker og industri, som i Sovjetunionen og andre Østlande, nej
  i Danmark gik man en anden vej, og nationaliserede derimod hovedparten af befolkningens arbejdskraft.

  Det er prisen for det såkaldte velfærdssamfund. Befolkningen (de der har arbejde og betaler skatter) arbejder i realiteten for Staten, der tvangsinddriver hovedparten af deres arbejdsskabte indtægt, og giver den enkelt (skattebetaler) lov til selv at beholde en mindre andel, som vedkommende frit kan disponere over.

  Skatte- og afgiftslettelser og mindre brugerbetalinger til det Offentlige, vil derfor medføre mindre økonomiske midler til opretholdelse af velfærdssamfundet, der i givet fald ville betyde en ændring af det eksisterende samfund.

  Denne ændring er ikke ønskværdig for et flertal af vælgerne, hvor et flertal er direkte eller inddirekte afhængige af det såkaldte velfærdssamfund, enten i form af deres arbejde eller fordi de er ‘nydere’, hvorfor et eventuelt krav om skattenedsættelser, og dermed en ændring af velfærdssamfundet, er politisk umulig.

  Det er taknemmeligt og simpelt for enhver politiker, at bestikke befolkningen med dens egne penge, og love flere velfærdsgoder, men samtidig (naturligvis) at forbigå i tavshed, at det er befolkningen selv der må betale. Det gør politikerne så. Selvfølgelig. Og har gjort i 50 år. At det overhovedet kan finde sted, må skyldes, at den enkelte i befolkningen håber, at det bliver naboen der kommer til at betale, og at man selv nok går fri.

  Det siger sig selv, at for et samfund med verdens højeste skattetryk, bliver det svært at importere arbejdskraft der synes, at de nok skulle have lov til at beholde en større del af deres indtægt. (Og omvendt).

 31. Af Anders Madsen

  -

  VK har ikke sænket skatten mens de var ved magten. Det siger alt om problemet.

  De fortsatte bare Nyrup Rasmussens politik. Lavere skat på arbejde, højere afgifter og færre fradrag. Meningen var højere arbejdsudbud uden nettoprovenuet for staten og det offentlige blev mindre.

  Skatteomlægningerne i 2007 og 2009 var hvad cand. politer siger, finanisererede mens den mindre lettelse i 2004 blev spist af den såkaldte Genopretningspakke i 2010.

  Tilbage er det ulogiske skattestop på ejendomsværdiskatten som omvendt modsvares af faktiske stigninger i grundskylden.

  Som det hed i gamle dage. Hen til kommoden og tilbage igen.

  Venstre er i høj grad understøttet af erhvervsinteresser der vil have arbejdsudbud.

  Det samme vil Socialdemokraterne. Den offentlige sektor skal fodres. Derfor fortsatte Thorning med samme politik og gennemførte reformer af kontanthjælp og førtidspension. Ikke en krone skulle spildes som kunne anvendes i den offentlige sektor.

 32. Af Helge Nørager

  -

  “For borgerlige burde skat handle om grundlæggende værdier”

  Et udsagn som ikke indebærer en krav om mindre del af ansvar for den fælles økonomi.

  Grundlæggende værdier er vel folkeskole, hospitaler, veje, biblioteker, ældreforsorg, politi, militær osv………..
  Det er der en pris for, og hvis en god borgerlig “kvalitet”, skal sikres er der ikke sammenhæng mellem krav om mindre skat for topskattebetalere og krav om kvalitet.

  Det virker på mig som om de borgerlige gerne vil frem til at alle betale samme del af udgifter, ikke at de bredeste skuldre betaler mere end de syge og arbejdsløse.
  Hvilket er naturligt, selv i en flok rovdyr i naturen, er de stærkeste dem som laver de meste arbejde, dog uden de dræber de svage, de får blot lov til at spise rester fra de stærkes måltider.
  Men en mand en stemme er ikke en mand samme skatteprocent til alle, det er altså ikke god borgerlig politik, det er neoliberalt nonsens og samfundsdestruktiv.
  Ja man kan fristes til at kalde det terror på et andet plan, bevidst lavere levestandart til de svageste skaber social uro, og brug for mere politi,
  Det er ikke god borgerlig politik.
  Det er god borgerlig politik at der er skattegrundlag til at forhindre denne skævvridning, da det sikre et stabilt samfund med muligheder for mennesker der kan bevæge sig uden angst.
  Derfor er et krav om mindre betaling ikke et mantra fra de borgerlige det er et mantra fra neoliberale egoister, som ikke evner at se hvad som er deres børns bedste.
  De tænker kun på sig selv igen igen igen igen, ders børn forældre og andre skide med dem, de vil have mindre indbetaling til skattefar.
  I denne jul ønsker jer alle alt godt og skal huske at bede alle dem som jeg måtte havde fornærmet om tilgivelse.
  Derfor til alle på B. som måtte føle sig personligt fornærmet af mig, tilgiv mig.
  Og jeg tilgiver alle som har skrevet negativt om mig.
  fred være med alle, men det er ikke et krav at en borgerlig nødvendigvis skal kræve mindre indbetaling til skat.
  Det er vel mere et borgerligt krav at der er penge til føre den politik som er ægte borgerlig, og som tager vare på også de svageste.
  God Jul.

 33. Af Bjørn Sørensen

  -

  Omkring 1957 smed arbejdsgiverforeningen håndklædet i ringen og accepterede den socialdemokratiske velfærdsmodel til de konservatives fortrydelse. Men arbejdsgiverforeningen repræsenterede en masse gamle industrier som formodentlig så velfærdsmodellen som en redningsplanke for de skrantende virksomheder.
  Den danske model blev udviklet med en korporativ opbygning, som styrede udviklingen med de involverede parter, og de konservative blev forsvarer sammen med andre borgerlige partier af den danske velfærdsmodel.
  Den har for længst passeret sidste salgsdato, så drastiske reformer er nødvendige for at genskabe dynamikken.
  Hvert år forlader netto 2500 veluddannede danskere landet for at søge udfordringer i det fremmede, for de veluddannede er internationalt en mangelvare. Vi uddanner kun 15% med en langvarig akademisk kandidat uddannelse fra en årgang, hvilket er lavt i forhold til udlandet.
  Hvis vi vil holde på dem må topskatten reduceres er indlysende.

  Jeg er bange for at vi vil fortsætte ned ad rangstigen blandt de rigeste lande så længe man ikke vil indse realiteterne.

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Hvor vanskeligt kan det være, det skal naturligvis være os danske helt fritstillede, de af os der ikke ønsker at støtte denne onde voldelige ideologie: islam, denne fremmede islamiske besættelsesmagt der nu hærger Danmark til ukendelighed i udplyndring, i vold, i terror, systematisk bandevirksomhed, landet stander i våde!

  Sæt det danske helt folk frit, vi skal kunne slippe betale skat til kalifatet, alt der relaterer til islam, hvad straks vil udløse et kontant skattefradrag på mindst 20%, os der ikke ønsker at støtte islam, islamisk vold og terror på dansk jord, hvad er en afskyelighed, dette er ikke 1944 hvor vi var tvangsunderlagt nazismen, vi er ikke 2017 tvangsunderlagt islam et nyt islamisk terroristiskt tusindårsrige som skatteslaver af islam, sæt derfor det danske folk frit, send det ud til afstemning om vi vil støtte islam, eller vil at vores Danmark vores velfærdsstat kommer tilbage til det danske folk, rengjort!

  Kæmpe forskel fra nu, om danskerne kommer tilbage til velfærdstaten en bonus et skattefradrag 20%, samtidigt slippe den islamiske vold og terror på dansk jord, Dansk Politi kan igen gøre, hvad Dansk Politi har forsømt at gøre, nemlig følge ænder over gaden.

 35. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  I Berlinske i dag kan efterfølgende læses:
  ” For hver procents offentlig nedskæring i Tyskland steg støtten til nazisterne med 1.8 point. Og vi er ved at gentage fejlene igen i dag, advarer de. Derfor vinder det yderste højre frem.

  Artiklen hedder, “Hvor kommer alle nazisterne fra?”
  “I 1928 var de tyske nazister et ligegyldigt lille parti. Få år senere stemte hver tredje tysker på partiet, og i 1933 fik det stemmer nok til sammen “med” støttepartier at afskaffe demokratiet. Hvad skete der i de skæbneår? I en ny undersøgelse giver økonomer svaret: Den tyske kanslers brutale nedskæringspolitik gjorde tyskerne til nazister – og hvis det ikke havde været for den politik, ville det ikke være sket.”
  Vi må nu nok også tage Weimarrepublikkens afskaffelse og tyskernes tab i 1.Verdenskrig med ind i billedet.
  Vi ser de samme tendenser i Danmark med et parti som Nye Borgerlige og Liberal Alliance, begge partier støttet af danske rigmænd i Schweiz. Mænd flygtet fra den danske skat. De vil gerne have politisk og økonomisk indflydelse i Danmark uden selv at yde. Det er umuligt at have respekt for mennesker, der flytter i skattely, eller sender deres penge i skattely. Det er den danske stats uddannelser og støtte, der har skabt mulighed for deres rigdom. Uden disse mugligheder havde de ikke kunnet starte en forretning. Mange har ikke skabt noget, men har arvet guldet, hvor almindelige menneske både har skabt ideerne til deres rigdomme og skabt værdierne. Jeg har været partner i et firma i mange år, før det var jeg ansat i firmaet. Min indsats ændrede sig ikke fra at være ansat, leder og til sidst partner. Det er det enkelte menneskes stolthed og lyst til at yde indsats i et fæleskab i samfundet, der skaber et godt samfund. Tanken om det sublime menneske, der alene skaber resultater er en drøm og blær. Samfundet består af mange brikker og alles indsats er vigtig. Er en journalist eller arkitekt f.eks mere vigtig en en soso? Vi betaler mere i skat end en soso, fordi samfundet har besluttet, at vi skal have højere løn, men vi er ikke vigtigere. Vi har bare øgået længer i skole. Så tilbage til skatten. Lav skat mere til forbrug mindre til velfærd.

 36. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Rettelse
  Vi har bare gået længere i skole.

 37. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Der er både kommet flere antisemitter, og flere antidemokrater igen, så de antidemokratiske og racistiske grundholdninger, som nazisterne repræsenterede, er på vej tilbage.

  Flere og flere unge, højreradikale islamister “nøjes” ikke med at benægte holocaust; de ærgrer sig åbenlyst over, at Hitler ikke fik udryddet alle jøder, og begår racstiske overgreb mod jøder.

  De højreradikale islamister “nøjes” heller ikke med, at brokke sig over menneskerettighederne; de bekæmper centrale menneskerettigheder med terror.

 38. Af Søren Rix

  -

  Interessant som emnet skat kan få følelserne frem, jfr en del indlæg ovenfor. Tyder på at det ikke kun drejer sig om procenter, men måske mere om rettighederne til de værdier der skabes i samfundet. Nogle taler om skattelettelser – dvs ser det fra statens synspunkt, andre taler om at borgeren bør beholde flere af sine egne penge, dvs ser det fra borgerens synspunkt. Besynderligt er såvel nationaløkonomer og Karl Marx enige om, hvor værdierne skabes. Hos og af virksomheder. Herfra ledes dele af værdierne til andre (overførsler til pensionister m.fl) og til Statens forbrug. I takt med andre merværdierne flyttes fra den private virksomhed – og dens lønmodtagere og til det offentlige (overførsler og forbrug) nedsættes muligheden for at skabe merværdi i virksomheden og dermed velstand i fremtiden. Jeg foreslår derfor, at dialogen flyttes bort fra skatteprocenter til “Hvor meget vækst skal vi have for at kunne holde et velfærdssamfund som det vi har i dag?” Svaret er i dag af økonomerne, at gennemsnitsvæksten over en årrække er for lav. Altså desto mere vi fodrer den altid sultne tiger, det offentlige, desto mindre bliver der til den senere.. Og så er der altså også den private velfærd, dvs det jeg har tilbage til mig selv efter mine skatter. Sammenlignet med en lang række lande, er den private velstandsstigning i DK nu i en årrække lavere end i udlandet. Kan væksten i off. velfærd kompensere herfor? Nej. Jeg er ikke LA-mand, men de har en poente – som også blev bekræftet af Finansministeriets regnedrenge for 4 års tid siden. Og så har jeg ikke tillagt den frihedsforøgelse mange – rigtig mange – vil få, hvis væksten i den private velfærd øges. For her bestemmer du og jeg selv hvad de skal bruges til: Tillægsforsikring på sundhed og behandling, bedre bolig, bedre børnepasning, rejser, børnenes uddannelse på anerkendte institutioner osv osv..Stopklodsen er der dog: Den offentlige sektor er i dag så stor – lever af så mange af os, at den bliver svær at knægte, for der er altid et offer mere, en det er synd for, noget som kan laves lidt bedre…for andres penge..Hvorimod det jeg har skrevet ovenfor, efter 50 år med den samme fortælling af flere og flere har bildt mig ind, at der ikke er et alternativ til den verden vi er på vej ind i..deri ligger problem nr. 2.

 39. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Rettelse
  fællesskab

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “I 1928 var de tyske nazister et ligegyldigt lille parti. Få år senere stemte hver tredje tysker på partiet, og i 1933 fik det stemmer nok til sammen “med” støttepartier at afskaffe demokratiet.”

  Det er ganske enkelt ikke rigtigt, at demokratiet blev afskaffet ved hjælp af stemmesedlen.

  Den myte bliver spredt af elitære typer, der vil ligge folkestyret, dvs. demokratiet – og folket – for had.

  Men for det første var der ikke tale om frie valg, og for det andet fik Hitler IKKE flertal- han fik groft sagt foræret magten af Hindenburg, fordi han ikke fik stemmer nok.

  Uddrag fra “No, Hitler Did Not Come to Power Democratically” af Daniel Luban
  February 25, 2011Daniel Luban

  “The only problem is that this frequently-repeated “fact” is simply not true. In the final two free elections before Hitler’s rise to power, in July and November 1932, the Nazis received 38% and 33% of the vote, respectively — a plurality but not enough to bring them into government. In the 1932 presidential election, Hitler lost to Hindenburg by a wide margin.

  Hitler came to power not through elections, but because Hindenburg and the circle around Hindenburg ultimately decided to appoint him chancellor in January 1933.

  This was the result of backroom dealing and power politics, not any kind of popular vote.

  It is true that after Hitler was already ensconced as chancellor, the Nazis subsequently won the March 1933 elections. But this was in the wake of the Reichstag fire, when the government had passed an emergency law that sharply restricted the activities of left-of-center parties (including the arrest of many Communist leaders).

  Thus it is difficult to claim that these were “free and fair” elections.”

 41. Af Bjørn Sørensen

  -

  En væsentlig grund til at Hitler kom til magten, skyldtes at han respekterede ejendomsretten, og han vidste at erhvervslivet var bedre til drive virksomhederne end politiske kommisærer. Alle de socialistiske partier inclusive socialdemokraterne ville nationalisere industrien. Derfor mente man at han ikke var så farlig en mand, selv om hans parti ikke var særligt stuerent.
  Vi må ikke glemme at tysk industri var internationalt førende, og deres krigsmaskine var suveræn for sin tid. Efter krigen blev de tyske videnskabsfolk håndplukket af amerikanerne og russerne.
  Hitler regering var på mange områder en foregangsmand, og drog nytte af moderne teknologi og teorier.
  Han var således den første sammen med amerikanerne til at bruge Keynes økonomiske teorier, som europæerne siden hen har taget op og, som er endt med vestens skrantende økonomier, fordi der skal andre boller på suppen i dag, som den siddende elite ikke har formået at reformere og udvikle.

  Derfor har vi fået Brexit og Donald Trump, som ser ud til at sprede sig som løbeild udover kontinentet.
  Kritiske røster mener at 2018 bliver et meget vanskeligt år for det forstenede EU, som ikke har været til at stikke eller hugge i, og reformer har man alt for længe fornærmet afvist.

 42. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Citat fra Jakob Schmidt-Rasmussen kl. 16.53, 25.12.2017.
  ” Den myte bliver spredt af elitære typer, der vil ligge folkestyret, dvs. demokratiet – og folket – for had”.
  Mener du, “Den myte bliver spredt af elitære typer der vil “LÆGGE” folkestyret, dvs. demokratiet – og folket – for had?”

  Hitler plæderede for, at han var mand af folket. Nye Borgerlige og typer som Donald Trump prøver også at give sig ud for at være folkets tjenere. DF bilder os også ind, at de taler de fattiges sag. DF larmer og protesterer, hvorefter de falder til patten og håber på, at vi kun har hørt deres protester og glemmer, at de stemte for de økonomisk forringende forslag. Flere af disse partier, eller personer lader som om de taler de mindre bemidledes sag, Det lader til, at den mindre bemidlede del af befolkningen hopper på limpinden og stemmer på disse partier/personer.

Kommentarer er lukket.