Parallelsamfund og projektmageri

Af Tom Jensen 30

Vejen til Helvede kan som bekendt være brolagt med gode intentioner, og der er ingen tvivl om, at intentionerne gennem de sidste 40 år har været de bedste, når det danske samfund har forsøgt at håndtere den enorme opgave det er at integrere indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Tallene taler et tydeligt sprog om opgavens beskaffenhed. I 1980 var der knap 50.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Pr. 1. januar 2017 var der 476.727 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Næsten en tidobling på 37 år.

Det er en kolossal demografisk, kulturel, religiøs og social forandring af det danske samfund i løbet af blot én generation. Uundgåeligt må det blive et afgørende omdrejningspunkt i samfundsdebatten. Hvad det som bekendt også er og har været i et par årtier. Spørger man vælgerne, ligger indvandringen og integrationen kontinuerligt på førstepladsen over de vigtigste politiske dagsordener.

For et par uger siden skrev jeg på denne plads om behovet for udlændinge og indvandring. Uden højt kvalificeret arbejdskraft udefra risikerer Danmark at sakke agterud i forhold til andre lande, når det gælder vækst og velstand – og dermed velfærd.

Men lige så indlysende vigtigt er det, at der kommer styr på den ikke-vestlige indvandring, der typisk kommer hertil som flygtninge- og migrantstrømme med efterfølgende familiesammenføring. Det er der efterhånden konsensus om i et bredt politisk spektrum.

Den politiske konsensus skyldes ikke mindst, at det efterhånden er gået op for de fleste, hvor kolossal integrations- og assimilationsindsatsen er – med det antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der allerede lever i det danske samfund. Integrationen bliver kun vanskeligere af, at mange af disse indvandrere typisk samler sig i bestemte boligområder i de større byer. På regeringens seneste og nyligt offentliggjorte ghettoliste er der 22 boligområder.

Det er på den ene side det laveste antal, siden ghettolisten blev indført i 2010. På den anden side er det indlysende, at problemerne i disse områder langt fra er tacklet. Sommerens og efterårets bandekonflikt især i København, men også i Aarhus, er blot det mest synlige eksempel.

Men der er mange andre problemer at løse i de ghettoer, der nemt udvikler sig til parallelsamfund, hvor der i realiteten gælder andre normer end i det omkringliggende Danmark, hvor livsmønstrene er helt anderledes, og hvor der er en åbenlys risiko for religiøs, islamistisk radikalisering, øget kriminalitet, social kontrol af især kvinder – og en generelt manglende forbindelse til det danske samfund, herunder arbejdsmarkedet. I flere ghettoer lever mange familier i nærmest livslange ophold på sociale ydelser.

Det er derfor vigtigt at forholde sig – kritisk – til disse parallelsamfund. Det er vigtigt at forholde sig kritisk til, hvad disse parallelsamfund rent faktisk indeholder af parallelle strukturer, og hvad det alt i alt betyder for det danske samfund. Og det er vigtigt at forholde sig kritisk til den integrationsindsats, der over mange år har været gennemført målrettet disse områder – men ikke altid med åbenlyst positive resultater.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet, at parallelsamfundene bliver en vigtig dagsorden for regeringen i det kommende år. Men det må og skal også være en vigtig dagsorden i medierne. I årevis har debatten om indvandring, udlændinge og integration bølget frem og tilbage i Danmark. Det er en debat, der kun kan blive bedre og mere kvalificeret, hvis også medierne bliver bedre til faktuelt og journalistisk at afdække forholdene i parallelsamfundene og den tilknyttede integrationsindsats fra myndighedernes side.

I de kommende uger sætter Berlingske derfor fokus på netop dette. Det sker med forskellige vinkler på emnet. I dag indleder vi med en række artikler, der sætter det skarpe lys på det mylder af integrationsprojekter, som er blevet søsat over de seneste mange år.

I dagens Berlingske bliver det således oprullet, at man i de tre største byer i Danmark alene i 2017 har brugt omkring 150 millioner kroner på 113 forskellige integrationsprojekter – vel at mærke ud over de projekter, som kommunerne skal drive, fordi de ved lov er forpligtet til det.

Vi forsøger at afdække omfanget af disse projekter, men også at se kritisk på, hvilke projekter der rent faktisk får bevilget kommunale skatteyderfinansierede kroner. Og Berlingske har dertil sat sig for at undersøge, om der er noget kvalificeret overblik over de eventuelle resultater og effekter af de mange integrationsprojekter.

Men frem mod jul tager Berlingske dertil læserne med på reportage ind i nogle af de ghettoer, der oftest nævnes som eksempler på parallelsamfund i debatten. Og vi sætter fokus på, hvilke holdninger, kulturelle mønstre og verdenssyn, der egentlig trives i disse områder.

Derudover vil Berlingske gerne gå mere i dybden med at beskrive den sociale kontrol af kvinder særligt i muslimske miljøer. En social kontrol der for nylig blev aktualiseret af Sara Omars vidt omtalte bog ”Dødevaskeren”. Vi vil derfor gerne opfordre til, at flere står frem og fortæller deres egen personlige historie om social kontrol. Kun i kraft af disse helt konkrete fortællinger kan også vi, der bor uden for ghettoerne, begynde at forstå omfanget af problemet. Dets rent faktisk bestanddele. Og dermed også forstå, hvad der skal til for at få gjort op med den systematiske undertrykkelse, som den sociale kontrol er udtryk for.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

30 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  HOME AT LAST!

  Endelig er vi tilbage i det historiske spor!
  Der har levet jøder i Jerusalem og Gaza siden oldtiden.
  Vi ved, at kong David grundlagde et jødisk kongerige for
  3.500 år siden, og hans søn opførte bjergtemplet i Jerusalem
  ergo er Jerusalem jødernes home land!
  Vi ved, at kristendommen opstod omkring Betlehem for ca.
  2000 år siden – ergo er Betlehem kristendommens home land ” thi glæder sig Jerusalem,,,
  Vi ved, at islam opstod mere end 1.000 kilometer fra Jerusalem
  og 2.000 år efter Jerusalem! Vi ved, at islam opstod i Mekka for
  ca. 1.400 år siden – ergo er Mekka islams home-land, og islam har derfor ikke noget som helst, at gøre i Jerusalem! Vi ved, at islam ikke kom til Jerusalem med fred og venskab, men med død og ødelæggelse, som altid – så ud med det skidt.

  Desuden har Amerika ført den samme politik på området i de sidste 22 år
  og på hver side af åen.
  Både B. Clinton (1995) Bush og Obama afgav løfte om, at anerkende
  Jerusalem, som Israels hovedstad – men disse kyllinger
  var for svage, så det blev aldrig til noget.
  Men Trump er en mand, der stå ved sine løfter, så nu blev det til noget
  – og tak for det – det var på tide!
  Home at last!

 2. Af Arvid Holm

  -

  “Parallelsamfund og projektmageri”!
  Der er ikke enighed om, hvordan nuværende status er.
  Den fremtidigt ønskelige målsætning er heller ikke klar.
  For nogle af de politisk agerende er kulturblandingen en kærkommen mulighed til at afvikle det nuværende samfund, så man kan eksperimentere med endnu et nyt socialistisk utopia eller et nyt islamisk ditto.
  Andre agerende vil helst bevare den nuværende samfundsstruktur, hvor den nationalt afgrænsede velfærdsstat er central.
  Midlerne/metoderne til at nå fra den nuværende ikke definerede status til den ikke definerede målsætning er underlagt uklart definerede begrænsninger i form af internationale og nationale rettigheder og konventioner.
  Disse begrænsninger indskrænker ikke muligheden for at bedrage både politiske modstandere og befolkningen generelt.
  På slagmarken forefindes også “projektmagere”, der kan arbejde for egen vindings skyld, da virkningen af “integrationsprojektet” ikke kan påvises.

 3. Af Niels Poulsen

  -

  “Vi vil derfor gerne opfordre til, at flere står frem og fortæller deres egen personlige historie om social kontrol.”

  Det synes jeg er en dybt uetisk opfordring, for det kan koste kvinderne deres liv.

  Den eneste farbare vej er, at modige journalister går undercover og infiltrerer de betændte miljøer (som TV2 gjorde det med lovændringer som følge).

  Tænk, hvis vi havde optagelser fra møderne mellem imamer, muslimske fædre og banderne om våbenhvile og sikring af narkotikamarkedet?

  Jeg er stadigvæk chokeret over, hvordan det muslimske samfund i Danmark med denne pagt mellem religiøse ledere, patriarkalsk styrede familier og forhærdede kriminelle tilsidesætter de danske myndigheder og tager afstand fra Danmark som retsstat. Og det giver næring til rygterne om, at der eksisterer shariadomstole og muslimsk politi i ghettoområderne.

  Kan den danske retsstat leve med det?

  Men det er måske for farligt at bore i for Berlingske, for som man måtte forstå på den godt nok nu detroniserede justistsminister Søren Pind, så vægter Justitsministeriet og PET et godt forhold til det muslimske samfund meget højt. Så højt, at den danske befolkning er blevet den egentlige fjende, forstå det hvem der kan.

 4. Af Jan Petersen

  -

  “Vejen til Helvede kan som bekendt være brolagt med gode intentioner” – ja, og i tilfældet ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark – belagt med guld. Regnestykket er total grotesk. Hidtil er tallet 33 mia kr/år nævnt. Men de 33 mia er et netto tal og derfor ikke sammenlignelig med øvrige offentlige udgifter såsom folkepension, førtidspension, osv – der altid omtales som brutto tal. Skal de 33 mia kr vises i tilsvarende brutto tal, hedder tallet 78 mia kr/år. Men de 78 mia er gamle 2014 tal. Et rimelig godt estimat ultimo 2017 er minimum 100 mia kr/år – formentlig mere!

  Så Berlingske artikel i dag om 150 millioner til 113 forskellige integrationsprojekter i 2017 hører vel til under kategorien “flueknepperi”. Men da OK hvis Berlingske og andre store mainstream medier tager alvorlig fat på galskaben ikke-vestlig indvandring. Hidtil har stort set kun Den Korte Avis beskæftiget sig seriøst med det alvorlige samfundsproblem !

 5. Af niels peter lemche

  -

  ALLAN HANSEN, tak skal du have, men ikke for din historisk viden. Hvis du vil følge den bibelske datering af kong David, kommer du ikke længere end ca. 3000 år tilbage. For 3500 år siden var Palæstina en ægyptisk provins. Og så den der med jøder! I Gaza? Det påstår ikke engang Det Gamle Testamente.

  Men sådan er der så meget.

  Vigtigere er diskussionen om integration og ghettoer. Gad vide om målsætningen, at de fremmede skal blive præcis som os, er særlig fornuftig? Hvordan ser det ud, hvor man har ghettoer? Jøderne levede i nogen grad beskyttede i dem indtil, nazisterne fordrev dem, myrdede dem. I USA findes der masser af ghettoer. Tom Jensen har sikkert været i Little Italy i New York og i China towns rundt omkring, f.eks, i Los Angeles. Det kan være, at sådanne samfund ikke helt styres efter de love og forskrifter, der gælder andre steder i USA, men egentlig fungerer de vist rimeligt på deres egne præmisser. Til gengæld ser man de rigeste amerikanere skabe deres egne ghettoer med vagter omkring, hvor ingen kommer ind, hvis de ikke er inviterede.

  Egentlig kunne man opstille et helt andet indvandrerkriterium: Er de blevet nyttige i det land, hvor de er strandet? I vor høj grad ligger de det øvrige samfund til last?

  Nå, de skal bankes ud af deres ghettoer, presses ud, generes, og så klager man over, at de reagerer både i anden og tredje generation.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Tom Jensen.
  Det lyder jo forrygende at i med os læsere vil dykke ned i Ghetto og paralelsamfunds problematikkerne!

  Men hvad skal vi egentligt vide som vi ikke vidste før…?

  Er det en gestus for dem der i mere end 3 årtier har beskæftiget sig med området…?

  Betyder det at man nu er motiveret til at lytte…?

  Eller vil man bare agere mikrofon holdere for den nye generation af socialarbejdere der ukritisk iværksætter det ene projekt efter det andet, uden i øvrigt at komme med nogen som helst konklusion på det lige gennemførte. For hvem læser rapporterne…?

  Idag skal man bare være bevidst på de nye sprogkoder, der hele tiden dukker op, for derefter at søge om nye midler, som ukritisk bliver rystet ud af ærmet fra bevillignede myndigheder. Se! vi gør skam noget…! Og socialarbejdere skal bare rose projekterne til skyerne som de plejer, så kan de søge næste gang også! De har bare intet “tøj” på.

  Pædagoger, lærere, sygeplejesker, politifolk, sosu’er brandmænd, kritiske kulturmuslimer såvel som deres politikere etc har givet deres vidnesbyrd, bla i form af et utal af bøger om den aktuelle situation.

  Der er tilvejebragt et solidt grundlag for politikerne til at træffe de nødvendige dispositioner. Men de er nervøse for den del af pressen der pr rygmarvs reaktion falder dem i ryggen, hvergang de kommer med nye konstruktive tiltag!

  God fornøjelse…!

 7. Af Gert Hansen

  -

  Hvis man vil have ‘ vækst og velstand – og dermed velfærd,’ så hjælper det ikke fortsat at tage indvandrer ind fra 3-verdenslande.

  Det er allerede en underskudsforretning, og de officielle tal opgives til 33 mia. per år, så det reelle tal er formentlig langt større. For at dække dette dræn i statskassen, må man enten beskære velfærden generelt, eller lade skattetrykket (direkte og indirekte, afgifter og brugerbetalinger) stige – uden tvivl en kombination af de to muligheder.

  Samfundet står derfor over for et valg, om man vil have ‘vækst og velstand – og dermed velfærd’, eller fortsat indvandring fra 3-verdenslande. Hvis man vil begrænse det sidste, må man nødvendigvis se på de gældende regler for familiesamføring m.v.

  At den såkaldte ‘integration’ ikke har virket i de sidste 40 år for visse grupper, må gøre det klart for enhver, at visse indvandrere ikke kommer til Danmark for at blive danskere. Hvorfor de så kommer, kan enhver gætte på.

  Det danske samfund er allerede ændret drastisk i de sidste fire årtier. Hvis der ikke gøres noget alvorligt, kan man godt skyde en hvid pind efter ‘vækst og velstand – og dermed velfærd’ i fremtiden.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Hvis ikke der sættes fuldt stop for tilvandringen af afrikanere og muslimer samt påbegyndes en tilbagesendelse af flest mulige af disse mennesker, så kan alt andet være totalt ligegyldigt.

  For så går Europa under i løbet af en til to generationer. I strømme af blod. Det sørger demografien i så fald for helt af sig selv.

  Det er set overalt, hvor islam har stukket sit grimme fjæs frem; krig, ødelæggelse, overbefolkning, uvidenhed og fattigdom er islams uvægerlige følgesvend (undtagen så længe vesterlændinge kan pumpe olie op af de muslimske landes undergrund).

 9. Af Flemming Lau

  -

  Kære Tom Jensen. Hvis din og Tantens intention er at kaste et kritisk lys på paralel samfundene og projektmageriets frådseri er det et paradigme skifte.

  Nu forligger der allerede et utal af bøger fra kultur muslimer med kritisk viden.
  Tror du iøvrigt at i vil være velkomne hos socialarbejdere og fædre grupper der lever af dette frådseri…?

  Well, good Luck…!

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt Gert Hansen og andre, de 33 mia kr er et netto tal. Det måler man aldrig i. Tilsvarende brutto tal er 78 mia kr. Det bruger man normalt som målestok. De 78 mia kr i 2014 holdt op mod statens samlede udgifter i det år på 1.087 mia kr giver en samlet skævert på -7.2%. Det er et afsindigt stort tal.

  Hvis ikke-vestlig indvandring skulle være et plus for Danmark, burde -7.2% selvsagt vise en plus procent (hvor meget ved jeg ikke), men det viser vel blot, hvor grotesk hele showet er 🙁

 11. Af Gert Hansen

  -

  Hvorfor for laver Berlingske ikke en artikelserie om hvordan det danske samfund er havnet i den situation det er? (For at vide hvordan situationen er, kan man med fordel læse Danmarks Statistiks ‘Indvandrere i Danmark 2017, men den forklarer ikke hvorfor og hvordan).

  Nu har magthaverne i Danmark i 40 år lavet betingelserne for den situation landet er havnet i. Det må være på tide at nogen klarlægger for befolkningen, hvad meningen med disse 40 års udvikling er. Det er helt tydeligt at befolkningen ideligt og konsekvent er blevet ført bag lyset, af den herskende klasse og styrende elite, og man må derfor spørge hvorfor? Man værgrer sig ved at tro, at det blot er et spørgsmål om naivitet og dumhed.

  Een ting er at Berlingske nu vil forklare hvordan situationen er i de omfattende parallelsamfund med social kontrol osv., men det svarer formentlig ikke på spørgsmålet hvorfor?

 12. Af I. Hansen

  -

  Jeg vil lige henlede opmærksomheden på, at det ikke kun er “almindelige” skatteyderkroner, der har betalt for uendeligheden af integrationsprojekter.

  Landsbyggefonden har ligeledes betalt, leveret integrationsprojekter, betalt for renovering og genopbygning af ødelagte boliger/ boligområder mm. Dvs at lejerne i DK har betalt dobbelt, idet alle lejere i DK er tvunget til at betale til fonden.

  – måske er der andre fonde, organisationer, foreninger der har bidraget?…..ringene i vandet er mange.

  læg dertil prisen for konsekvenserne for en laden stå til…….berøringsangst…….manglende krav…….forventninger/opfølgning osv osv osv.

  Psykologisk spejling hele vejen i gennem – og helt misforstået.
  For vores værdiforståelse, kulturforståelse, sprogforståelsesramme, socialforståelse, herakiforståelse, demokratiforståelse, samfunds- og sammenhængsforståelse er VIDT forskellige ……………og når forståelsesrammen er SÅ forskellige kan man ikke spejle forventede reaktioner til/ af dem.
  De er vant til at agere efter “ordrer oppefra”………det være sig fra manden, brødre, imamen, ældre familiemedlemmer, koranen, klanledere, korrupte systemfolk mf………..et system der medbringes og accepters i sin genkendelighed (og frygten som den bygger på)……………kritisk selvstændig tænkning rettes derfor hovedsageligt mod “udenforstående”, idet konsekvenser/straf alene rammer – og har effekt – fra “egne rækker”……….. og forståelsesramme.

  Vi bliver nødt til at indse – for att ændre……for ændring er nødvendig.
  …..vores samfund og sammenhængskraft er afhængig af ændringen.

 13. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  I disse tider prøver vores politikere at lægge den sidste hånd på financeloven for 2017-18 og frem. Det skal helst ske inden årets afslutning. Vi ser regeringen og DF handle i et hysteriske forløb. Man kan ikke undgå at tænke på udtrykket, hastværk er lastværk, når man hører politikernes kommentar og det, der handles om. Love jaskes igennem, uden omtanke. Erhvervsskolerne tilføres 170 millioner, for så at få frataget 270 millioner. Politikernes diskussioner om, at de unge skal uddanne sig i håndværkerfagene får en underlig drejning herved.

  Styrelser flyttes til provinsen uden at skabe jobs. Ideen med at flytte styrelserner ud i provinsen koster selvfølgelig penge. Det løser regeringen med at nedlægge alle de stillinger, hvor de ansatte ikke vil flytte med.

  Man giver med den ene hånd og tager med den anden.

  Dansk Folkeparti foreslår nu en ny type parallellsamfund. Her vil DF samle store grupper af flygtninge i lejre, hvor sprogundervisning af flygtningebørn skal foregå på arabisk og engelsk. Hvad skal de dog med dansk i Danmark? De skal ju alligevel tilbage. Der kan selvfølgelig gå 20 år inden de kan rejse til bage, men så er de unge selvfølgelig blevet meget gode til arabisk og engelsk. Martin Henriksen har ellers fornyligt ytret sig bekymrende om parallellsamfund, hvor der kun tales engelsk. Det er ofte svært at finde ud af hvad DF egentlig står for, foruden tåbelige forslag om beredent politi og opsnappning af flygningers Facebookkommentarer. Hvilke sektores bevillinger tager DF penge fra, for at følge med i traffiken på de sociale medier? Er det i det hele taget lovligt? Har DF tænkt på, at disse personer selvfølgelig kan oprette profiler i andre navne end deres egne? Symbolpolitik kalder man deres politik.

 14. Af M.S. Carstens

  -

  Jo tak, Tom Jensen;

  jeg er spændt på, om vi´ som læser andet en MSM får nyt at vide?

  Og så savner jeg, igen, igen, fokus på, HVORDAN vi får vore politikkere involveret i FAKTA-OPLYST ageren, i det tjenerskab de har fået, fra DET DANSKE FOLK?

  Vi kan snakke og lade de snakkende MSM føre sig frem, men hvad hjælper det, så længe at vi ikke får sparket hul på politikkernes beskyttende osteklokke, der holder dem ude fra fakta og realiteter i samfundet?

  Hvem holder politikkerne op de´t, som her skrives om?
  Vil du gøre det Tom Jensen?
  Eller er det endnu et tiltag til, at holde befolkningen beskæftiget på endeløse kommentarspor, mens politikkerne går fri og MSM fortsat får deres tvangsbetalte mediestøtte?

  Jeg håber du/b.dk kan, vil og formår, at gøre min kommentar her til skamme, så vi endelig kan komme videre, med oplyste, ansvarstagende politikkere, der IKKE mere kan gemme sig under egocentriske osteklokker.

 15. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Trumps “America first” blev til “Israel first”

  Hermed endnu et billede, hvor en israelsk ’skræmt’ soldat, som har arresteret en harmløs palæstinenser med down-syndrom!

  http://www.yenicaggazetesi.com.tr/d/other/dqmfgbqwsaadrab.jpg

 16. Af M.S. Carstens

  -

  Mon Tom Jensen i selvsamme initiativ også vil holde vore politikkere op på “den nye viden”? – altså sådan, at de ikkemere kan undsige sig den viden som kommer, skrives og kommenteres?
  I fald; da TAK, for så er der da virkelig nyt at komme efter i MSM.

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg synes, at det er fint ,at Berlingske nu vil begynde at føre dybdeborende journalistik i ghettoerne, så avisens læsere kan blive orienteret om den omfattende sociale kontrol, der finder sted i mange parallelsamfund.

  Det er noget som andre medier har gjort i mange år.

  Hvis Berlingske savner dokumentation, kan den også skele lidt til Berlingske Blogs, hvor eksperter i Islam i årevis har advaret imod landsforræderne i folketinget og i de humanitære organisationer.

  Borgerlige politikere som Inger Støjberg, Martin Henriksen og Pernille Vermund har længe vist vejen. Og sidst, men ikke mindst så kan avisen måske genvinde sit ry som det ægte konservative bolværk mod alle de venstreorienterede og socialliberale pladderhumanister.

  I var ved at blive alt for lyseblå.

 18. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ville det ikke være en god idé, at spørge om, hvorledes det har kunnet gå til, at vi er havnet i den situation, landet nu befijnder sig i, med hensyn til muslimer og ghettoer?

  Ville det ikke også være en god idé, at finde på løsninger, der bringer samfundet tilbage til normaliteten, som den var for 40 år siden?

  Det første spørgsmål, er enkelt, at svare på; nemlig uduelige politikere, og en uduelig håndtering af politik, som burde havde været ført for landets bedste!
  Samt selvfølgelig underskrivelse af fuldstændige vanvittige menneskeretskonventioner, som stadigvæk ikke blive opsagt, vel vidende , at disse konventioner skader landet på dets eksistens, og i længden vil resultere i et sammenbrud af vort velfærdssamfund!

  Hvad der nu skal til af løsninger, er flere skud med hagelgevær:
  1. Opsigelse af menneskeretskonventionerne i deres nuværende udformning!
  2. Total stop for muslimsk indvandring/asylsøgning/familiesammenføring!
  3 Repatriering af alle der ikke har lovligt ophold i landet!
  4. Udvisning af alle muslimer, der fremstilles for en domme på grund af begået kriminalitet!
  5. Gøre som Canada: 1 års offentlig hjælp, derefter er kassen smækket i, og man må
  forsørge sig selv!
  6. Toltal stop for alle intergration projekter, der ikke har en dokumenteret effekt!
  7. Total stop for moskebyggeri, og lukning/nedrivning af moskeer der ikke overholder
  Dansk lov!
  8. Mere politi i ghetto områder, som slår hård til, ved samfundsskadelig opførsel,
  og selvfølgelig kriminalitet!
  9. Hårdere love mod bandegruperinger, så man blandt andet forbydes, at opholde sig i det
  offentlige rum med bande rygmærker!
  10. Hårdere kontroller af muslimske forretningsdrivende, af Skat, og veterinære
  myndigheder, med efterfølgende lukning af forretninger der ikke overholder lovene!

  Dette var et kort uddrag af hvad der er nødtvendigt, at gøre; men der findes meget mere, hvor vi er nødt til, at vise, vi ikke tolerere den opførsel vi er vidende til, fra muslimsk side, og som ikke er kompatibel med Dansk kultur og sædvane!
  Mvh.

 19. Af Jan Johansen

  -

  Er det ikke ved at være på tide, at de ansvarlige politikere og deres bagland, dvs. deres politiske partier bliver stillet til ansvar over for deres uhæmmede og dermed ansvarsløse indvandring fra ikke-vestlige lande. Det er jo helt vildt at læse om, hvor mange der er kommet til Danmark gennem de seneste årtier og ikke mindst de alvorlige problemer det har medført for vores land og ikke mindst udsigten til, hvad det kan medføre af ulyksaligheder for vores børn og siden hen vores børnebørn. Det vanvid skal vi ha’ stoppet pr. omgående. Lad os derfor få frem, hvad det er for partier og deres politiske håndlangere, der fortsat plæderer for fortsat uhæmmet indvandring fra de omtalte lande. Er det blandt de radikale, vi har de store syndere? Er det blandt de alternative? Er det blandt socialdemokraterne? Hvem er det, der så hårdnakket går efter at få ødelagt og spoleret vores højt elskede land og dets indbyggere? Lad os få det frem på så tydeligvis, at det forhåbentlig får konsekvenser for de pågældende til det næste folketingsvalg!!!

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Johansen

  Bortset fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ønsker samtlige partier i folketinget, at vi stadig skal overholde de internationale konventioner, vi på demokratisk vis har indgået.

  Når de to partier har flertal i folketinget, kan de trække os ud af de internationale, forpligtende aftaler.

  P.S. Der er ikke uhæmmet indvandring i Danmark. Hvem har bildt dig det ind?

 21. Af r. vangkilde

  -

  AFSKAF STATENS BESKÆFTIGELSES GARANTI, – som Fogh regeringen indførte i 2001, og før den
  tid havde vi ikke problemer med integration og asylflygtninge. Som f.eks de mange flygtninge fra Balkan midt i halvfemserne, der flot blev integreret i det danske samfund, ELLER har DF skabt sit eget fremmedhad, som et politisk projekt, når DF er modstander af selvforsørgelsen.

 22. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  finansloven skulle der stå 22.03. 10.12.2017.

 23. Af jan ulrik friis

  -

  Katastrofen denne pågående etniske udrensning af det danske folk, denne kolossale demografiske, kulturele, religiøse og sociale forandring og nedbrydning af det danske samfund, har i løbet af blot få år ydmyget, gjort det danske folk til 3-4 rangs borgere i eget land, vi er blevet den laveste kaste, vi det danske folk har ikke længere samme rettigheder som det islamiske parallelsamfund, der har de udvidede rettigheder, med alt betalt fra start!

  Vil der i Berlingske komme fuldsides annoncer der lover danskerne samme rettigheder som de fremmede islamister: fribolig med alt betalt af de danske skatteborgere, nej det vil der ikke, ikke ligesom den Danske Stat i mellemøsten fuldsides annoncer i arabiske aviser i arabisk tekst løftet om integration fribolig, slaraffenland med familiesammenføring, alt betalt af de danske skatteborgere, ligefrem opfordring til uhæmmet ulovlig indvandring til 3′ land verdensfjernt fra islamistan!

  Danskernes situationen bliver kun dag for dag, time for time, minut for minut værre og værre….værre…værre….værre….værre…værre….værre….værre….værre………………..Danmark må brydde denne onde cirkel!

  Vil Berlingske sætte fokus på danskernes håbløse situation, som et nedprioriteret folk udsat for udplyndring islamisk vold-terror-død i eget land, nu vi står overfor den islamiske magtovertagelse af Danmark, ingen lægger længere skjul på at EU & Frontex hjælper islamisterne til en destruktion af nationalstaten Danmark, det danske militær er passiviseret på Østfronten hvor de triller tommelfingre, vil Berlingske igen-igen presenterer islamisterne i offerrollen, eller de onde danske der ikke forlader Danmark frivilligt, danskerne befinder sig endnu i Danmark men kun på tålt ophold og nedprioriteret!

  Tid at endeligt høre det danske folk, den danske stemme, støtte det danske folk, og kun det danske folk, alt andet vil i situationen være landsforrædderi, klogt at Berligske bliver danskernes talerør, inden Danmark helt forbløder i islamisk udplyndring – vold – tyrrani – terror!

  T om j ensen det er forsøget værdt, at selv om vores folkevalgte ikke længere lytter til det danske folk, måske de folkevalgte vil lytte til Berlingske, klogt nok om Berlingske her i 11′ time, her midt i undergangen gør forsøget at til fulde støtte det danske folk!

  de ghettoer, der nemt udvikler sig til parallelsamfund, hvor der i realiteten gælder andre normer end i det omkringliggende Danmark, hvor livsmønstrene er helt anderledes, og hvor der er en åbenlys risiko for religiøs, islamistisk radikalisering, øget

  . Uundgåeligt må det blive et afgørende omdrejningspunkt i samfundsdebatten. Hvad det som bekendt også er og har været i et par årtier. Spørger man vælgerne, ligger indvandringen og integrationen kontinuerligt på førstepladsen over de vigtigste politiske dagsordener.

 24. Af jan ulrik friis

  -

  Katastrofen denne pågående etniske udrensning af det danske folk, denne kolossale demografiske, kulturele, religiøse og sociale forandring og nedbrydning af det danske samfund, har i løbet af blot få år ydmyget, gjort det danske folk til 3-4 rangs borgere i eget land, vi er blevet den laveste kaste, vi det danske folk har ikke længere samme rettigheder som det islamiske parallelsamfund, der har de udvidede rettigheder, med alt betalt fra start!

  Vil der i Berlingske komme fuldsides annoncer der lover danskerne samme rettigheder som de fremmede islamister: fribolig med alt betalt af de danske skatteborgere, nej det vil der ikke, ikke ligesom den Danske Stat i mellemøsten fuldsides annoncer i arabiske aviser i arabisk tekst løftet om integration fribolig, slaraffenland med familiesammenføring, alt betalt af de danske skatteborgere, ligefrem opfordring til uhæmmet ulovlig indvandring til 3′ land verdensfjernt fra islamistan!

  Danskernes situationen bliver kun dag for dag, time for time, minut for minut værre og værre….værre…værre….værre….værre…værre….værre….værre….værre………………..Danmark må brydde denne onde cirkel!

  Vil Berlingske sætte fokus på danskernes håbløse situation, som et nedprioriteret folk udsat for udplyndring islamisk vold-terror-død i eget land, nu vi står overfor den islamiske magtovertagelse af Danmark, ingen lægger længere skjul på at EU & Frontex hjælper islamisterne til en destruktion af nationalstaten Danmark, det danske militær er passiviseret på Østfronten hvor de triller tommelfingre, vil Berlingske igen-igen presenterer islamisterne i offerrollen, eller de onde danske der ikke forlader Danmark frivilligt, danskerne befinder sig endnu i Danmark men kun på tålt ophold og nedprioriteret!

  Tid at endeligt høre det danske folk, den danske stemme, støtte det danske folk, og kun det danske folk, alt andet vil i situationen være landsforrædderi, klogt at Berligske bliver danskernes talerør, inden Danmark helt forbløder i islamisk udplyndring – vold – tyrrani – terror!

  T om j ensen det er forsøget værdt, at selv om vores folkevalgte ikke længere lytter til det danske folk, måske de folkevalgte vil lytte til Berlingske, klogt nok om Berlingske her i 11′ time, her midt i undergangen gør forsøget at til fulde støtte det danske folk!

 25. Af Gert Hansen

  -

  Som det fremgår af dette foto fra Berlingske idag, så bliver Europa nu direkte blandet ind i stammekrigen mellem jøder og arabere i Israel:

  https://www.b.dk/globalt/doed-over-israel-tyske-politikere-i-chok-efter-anti-israelske-demonstrationer-i

  Det er også bemærkelsesværdigt på fotoet af deltagerne fra parallelsamfundet, i dette tilfælde i Tyskland, bærer palæstinensiske flag. Ligesom hjemme i Ramallah, blot er man her ‘hjemme’ i Berlin. Man kunne for den sags skyld også være ‘hjemme’ i København. At parallelsamfundene er kommet for at blive, må være klart for enhver.

  PS: I øvrigt, hvad rager det ellers mig hvor USA lægger deres israelske ambassade? Det må være en sag mellem USA og Israel. USA har dog ikke lagt den på Vestbredden.

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…før den tid havde vi ikke problemer med integration og asylflygtninge”.

  Det er åbenbart ikke gået op for dig, at “antallet betyder noget”, eller at problemerne vokser ud af kontrol, og bliver noget nær uløselige, hvis vi modtager for mange flygtninge på for kort tid.

  Men påstanden er i øvrigt også mere end tvivlsom.

  Bare spørg de tidligere, socialdemokratiske borgmestre i vestegnskommunerne, eller den tidligere socialdemokratiske borgmester i Århus, Thorkild Simonsen.

 27. Af Flemming Dahl

  -

  Paradigmeskift i udlændingepolitiken iflg. Kristian Thulesen Dahl.. Ja tak. Absolut sidste chance for at fastholde mange DF vælgere, der ellers finder nye stemmemuligheder. DF har alt for længe ladet sig trække rundt i manegen, uden at have ultimative krav i det vigtigste spørgsmål for landets fremtid.

 28. Af Gert Hansen

  -

  M.S. Gür,

  Tak for link til foto. Man kan levende forestille sig, at visse palæstinensere ville bruge en stakkel med downs syndrom som bombemand. Så umiddelbart forekommer den israelske soldats handling helt forstålig.

  I øvrigt synd for personen med downs syndrom at han uden tvivl har befundet sig et sted han ikke burde være, og ikke har været istand til at overskue. Misbrug, uden tvivl.

 29. Af M.S. Carstens

  -

  jan ulrik friis:

  Godt brølt, må vi håbe på denne lydhørhed fra medierne også, eller måske endda først.!

 30. Af Allan Hansen

  -

  Jeg kan tilslutte mig Carl-Erik Pedersen plan ovenfor (8:20), som
  indholder flere fornuftige forslag!

  Mvh

Kommentarer er lukket.