Jo, Danmark har brug for udlændinge. Masser af udlændinge.

Af Tom Jensen 37

Jeg ved udmærket, at overskriften til denne kommentar vil provokere nogen. Det er faktisk også meningen. For det er på tide, at nogen siger det uden forbehold: Danmark har brug for udlændinge. Masser af udlændinge.

Og ikke nok med det: Der kommer i disse år flere udlændinge end nogensinde før til Danmark. De fleste af dem for at arbejde. Og dermed bidrage. Alene i de første ni måneder af 2017 er der givet 60.359 opholdstilladelser til udlændinge i Danmark.

Det betyder, at 2017 formentlig ender i nærheden af rekordårene 2015 og 2016, hvor henholdsvis 84.000 og 80.000 udlændinge fik bevilget ophold i Danmark.

De fleste kommer fra andre EU-lande. Og en del fra andre vestlige lande. Det er ikke noget problem. Det er faktisk en nødvendighed, hvis et åbent samfund og en økonomi som den danske skal iltes og fungere.

En af udlændingene hedder Brooke Harrington. Hun er amerikansk professor og underviser ved CBS, og hun er sådan en udlænding, Danmark har brug for. Hun er en internationalt førende forsker i global skattesnyd, og hun har boet og arbejdet i Danmark i otte år.

Men snart skal hun afhøres af politiet, for hun har formastet sig til at lade sig invitere af Skat, Erhvervsstyrelsen og Folketingets skatteudvalg til at gøre nøglepersoner i det danske samfund klogere på sin ekspertise.

Det må hun bare ikke. For udenlandske forskere må kun arbejde præcis det sted, der er angivet i deres arbejdstilladelse. Så Brooke Harrington risikerer en bøde. Og dertil i mange år frem at miste sin mulighed for at få permanent opholdstilladelse.

Til Politiken oplyste hun forleden, at hun og familien nu overvejer at forlade Danmark. »Hele sagen giver mig lyst til at græde og bare råbe fuck it. Jeg kan finde et andet job i et land, hvor de ikke hader mig«, sagde professoren i Politiken.

Hun har ikke nødvendigvis mødt den store forståelse for sin sag fra vagthavende politisk side. Nok har integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg og statsminister Lars Løkke Rasmussen erklæret sig klar til at se på de stramme regler for udenlandske forskeres virke i Danmark. Men Støjberg har samtidig givet udtryk for, at Brooke Harrington må tage sin straf. Og Dansk Folkepartis Martin Henriksen har over for DR kommenteret hendes sag således: »Det må forventes, at højtuddannede udlændige og danske universiteter sætter sig ind i reglerne«.

Og sådan kan vi da godt bare konkludere på baggrund af denne sag – som ikke er den første af sin slags. Man kunne imidlertid også bruge den til lidt mere principielt at forsøge at nuancere den ofte hårdtslående danske udlændingedebat.

Som på den ene side har været virkelig nødvendig. Og på den anden side sommetider bliver lidt dum.

Nødvendig har den været, fordi der er absolut snævre grænser for, hvor mange svært integrerbare flygtninge og migranter og efterfølgende familiesammenførte, Danmark kan tage imod særligt fra ikke-vestlige lande.

Det er der nødt til at være en stram kontrol med. Hvilket der med mindre variationer efterhånden er politisk konsensus om fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet.

Men mens det på den ene side er ubetinget vigtigt, at det danske (velfærds)samfund ikke segner under en kulturel, religiøs, social og uddannelsesmæssig integrationsbyrde, der over de seneste 40 år har resulteret i skabelsen af parallelsamfund, som er en trussel mod mange sammenhænge i Danmark – så er det på den anden side essentielt at slå utvetydigt fast, at Danmark altså har brug for udlændinge.

Masser af udlændinge. Som f.eks. Brooke Harrington og andre højtuddannede specialister, forskere og andre. Eller mange af de østarbejdere, der også kommer hertil og tager jobs, danskerne ikke gider, jobs som ellers ville risikere at stå ubesatte til skade for væksten. Østarbejderne bidrager også. Så meget, at den polske ambassadør i Danmark nu rejser rundt for at forsøge at overtale dem til at tage hjem igen.

Uden denne indvandring, der intet har med integrationsproblemer, radikalisering, terror, kriminalitet, storfamilier på offentlig forsørgelse, bandekrig og boligkvarterer med parallelle regler, normer og strukturer at gøre, ville Danmark ganske enkelt tabe.

Vi ville tabe vækst. Vi ville tabe hjernekapacitet og specialkompetencer. Vi ville tabe konkurrencekraft. Vi ville sikkert også tabe betydeligt mere international anseelse, end nok så mange for længst glemte smykkelove og deslige afstedkommer.

Man taler meget rigtigt om det problem, for åbne grænser risikerer at skabe. Et selvforstærkende problem med alt for mange tilkomne flygtninge og migranter, som vanskeligt lader sig integrere og – præcis som man har set det i Sverige – blot vil trække endnu flere med sig hertil og gøre integrationen endnu tungere i flere generationer frem.

Lige så afgørende som det er at håndtere dette er det imidlertid at forholde sig benhårdt realistisk til den anden side af udlændingespørgsmålet.

Et selvforstærkende problem, hvor topkvalificerede, veluddannede, motiverede og arbejdsivrige udlændinge ikke gider at komme til Danmark for at bidrage, vil være lige så skadeligt for landet som en ukontrollabel flygtninge- og migrantkrise.

De første må for alt i verden ikke ende i den vildfarelse, at det sidstnævnte problem handler om dem. Og det lykkes ikke altid at undgå det. Spørg bare Brooke Harrington.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

37 kommentarer RSS

 1. Af Sener Stampp

  -

  Parallelsamfund er en berigelse for blege, uuddannede Danmark. Vi har brug for alle som vil til Danmark. Åbn de forbandede og konstruerede grænser på vid gab og lad os favne det hele. Vi kan klare det og vi har råd til det. Vi har ikke råd til at lade være.
  Vi vil det ny, spændende Danmark, det gamle med dets latterlige traditioner kommer heldigvis ikke tilbage.
  Vi ser frem til et anstændigt sted, med ligestilling og faste håndtryk, kønnene imellem.

  Vh. En anstændig, radikal kernevælger..

 2. Af Torben Krarup

  -

  “Til Politiken oplyste hun forleden, at hun og familien nu overvejer at forlade Danmark. »Hele sagen giver mig lyst til at græde og bare råbe fuck it. Jeg kan finde et andet job i et land, hvor de ikke hader mig«, sagde professoren i Politiken.”
  Jeg synes også det er tåbeligt, men disse regler er opstået som følge af menneskerettighederne, der gør at man ikke må skelne mellem mennesker ud fra deres integrerbarhed. Det fører til kringlede tiltag, der går ud over dem vi gerne vil have ind.
  Men ellers synes jeg ikke det klæder professoren at politisere. Der er ingen der hader hende, men er en følge af regler som hun skulle have sat sig ind i. Der er heller ingen undskyldning for ikke at kende færdselsreglerne.

 3. Af René Sørensen

  -

  Jeg er enig i, at Danmark har brug for indvandring i et eller andet omfang. Denne indvandring skal bestå af kompetente personer, der umiddelbart vil og kan lade sig integrere i danske værdier og i øvrigt ikke lægge samfundet til last.

  Dermed også sagt, at ikke vestlig muslimsk indvandring må stoppes, indtil de store udfordringer, der er med indvandring af disse personer, er løst.

 4. Af Senill Stamppist

  -

  Parallelsamfund er en berigelse for blege, uuddannede Danmark. Vi har brug for alle som vil til Danmark. Åbn de forbandede og konstruerede grænser på vid gab og lad os favne det hele. Vi kan klare det, vi kan ikke være andet bekendt og vi har råd til det. Vi har ikke råd til at lade være.
  Vi vil det ny, spændende Danmark, det gamle med dets latterlige traditioner kommer heldigvis ikke tilbage.
  Vi ser frem til et anstændigt sted, med ligestilling og faste håndtryk, kønnene imellem.

  Vh. En anstændig, radikal kernevælger.

 5. Af gerald wiltek

  -

  Danskernes holdning til fremmede i landet er lidt, ….Speciel.! De har mange flere udlaendinge i Schweiz, og det gaar normalt meget mere gnidningsloest.
  Man savner lidt sund fornuft og lidt personlig initiativ hos nogle af de myndigheder der har med de ting at goere her i landet, eller, man savner faktisk en hel del!!.
  Chokerende sagsbehandlinger, inkompetens og ligyldighed er hvad man stoeder paa, igen og igen.

  Om vi saa har brug for indvandrere er et sp[oergsmaal som hver enkelt maa tage stilling til. Der er i min mening ingen tvivl om at man forsoeger at blande folk og svaekke national foelelserne samtidig med at tilflyttende arbejdskraft trykker priserne ved at oege konkurrencen.

  Det passer eliten, men ikke noedvendigvis manden paa gaden.

  Hvorom alting er, hvis vi soeger tilflyttere saa burde vi vaere kraesene og vaelge de bedste, og det maales ikke med en Storm P danskhedstest. .

 6. Af Paul Bischoff

  -

  Paradokset opstår fordi det demokratiske Danmark ikke har traditioner for at forskelsbehandle. Det ligger faktisk ganske dybt i det at være dansk, at man ikke vil forskelsbehandle. Og så kan det jo være svært at være nuanceret, for nuancer handler netop om at se forskellen, nogle gange de små forskelle. Alle behandles over en kam, ens – og det synes man er helt fint i Danmark. Og så kan det jo være svært at sige, at der findes nogen man foretrækker frem for andre. Eller også, så må det at være dansk ændre sig, og dermed bane vejen for ulighed og forskelsbehandling.

 7. Af Finn Bjerrehave

  -

  Påstand Danmark har ikke brug for flere udlændinge, for det første skal vi som Japan klare vores arbejde selv,derefter kommer robotter selvkørende biler etc.
  Vi skal nemlig få alle i arbejde , nemlig alle mennesker skal arbejde, alle kan et eller andet, og til sidst feje det offentlige rum som ligner en festival dagen efter.
  Nak & Æd en arbejdsløs. Finn Vig

 8. Af kjeld hougaard

  -

  10 – 70 – 20 reglen. I enhver gruppe uselkterede mennesker, som for eksempel befolkningen af etniske danskere vil 10% være udviklingsdrivende, de klarer forandringer, søger det som er bedre. Rejser ud i verden og bidrager til samfundenes udvikling. De 10% klare sig altid, og har mere tilfældes med de tilsvarende globale 10%, muslimer eller ej. Personlighedsmæssigt har de den indre styrke som gør dem konkurrence kraftige hvor de kommer. OBS! Det er intet man vælger at være, det er noget man er, og personlige egenskaber er intet man selv har udviklet, intet at være hverken stolt over, eller skamme sig over. Ingen behøver skamme sig over at han ikke kan spille fodbold som Messi, som sikkert er glad for at kunne, men knapt stolt over det: Det er et talent.
  De 20 % er angst for alt nyt, alt anderledes. De klare det ikke, en dame fra Roskilde, kan have svært med det noget anderledes Brønderslev. For dem er ”Danmak for danskere”. ”Blut und boden” i nogen form ligeså tvingende nødvendig, som udvikling og fornyelse er for de 10%. HC Andersen som anså at udvikling og modenhed og den findes blandt menneskene ude i verdenen. Der er ikke anledning til at kritiserer Støjberg med flere, de er sådan. Om ”de 20%” lykkes blive en magtfaktor for isolation, hvilket de synes være nu, så ser det måske mindre godt ud for danmark

 9. Af karl nielsen

  -

  Professor Niels Egelund:
  “Vi må erkende, at her har vi nogle børn, der både genetisk og socialt ikke har forudsætningerne for at klare sig i Danmark”

 10. Af Christian Læssøe

  -

  Problem ligger i, at vi så dræner udlandet for viden, og dermed deres mulighed for at rette op på deres lande. Det er dybt egoistisk. Hvis vi mangler arbejdskraft, så opret afdelinger i udlandet, så folk der kan være med til at sikre deres lande.

 11. Af Jørgen F.

  -

  “Uden denne indvandring, der intet har med integrationsproblemer, radikalisering, terror, kriminalitet” …at gøre.
  Men det har jo netop med hinanden at gøre fordi det liberalistiske mantra jo er at vi ikke må gøre forskel.
  Præcis som liberalismen nu tilsiger at “grønlænderstiv” er et lige så værdigt ord til ordbogen som alle mulige andre ord.
  Derfor er liberalismen også blevet til en taber ideologi – og den liberale verdens-uorden hersker overalt.
  Både i ordbøgerne og i ghettoerne.

 12. Af N. K. Nielsen

  -

  Danmark kan have stor gavn af højt kvalificerede udlændinge, jeg ser gerne, at man letter vejen for dem, men det er kun meget få, der kan karakteriseres som sådan. De fleste er uhyggeligt kostbare bekendtskaber, der heller ikke på sigt efterlader noget positivt at sige om deres ankomst. Som højt beskattet tekniker er jeg også kørt grundigt træt i godgørenheden og overbærenheden med de mange arbejdsløse af egen avl, der føler sig for fine til at tage en tjans ved samlebånd,i et servicefag eller i landbruget. Selv det mest ydmyge arbejde kan kaste noget af sig i form af tilfredshed over at underholde sig selv. Det erfarede mange af os, da vi havde lavt betalte studenterjob. Det er desuden min overbevisning, at det i mange tilfælde kan være med til at helbrede og forebygge psykiske problemer. Stod det til mig, burde danske læger kunne udskrive recepter på arbejde, det kan sagtens arrangeres med jobcentrene og måske få dem til at fungere. I Sverige har man længe haft noget lignende.

 13. Af Rasmus Nielsen

  -

  Inger er en fej politiker, når hun ikke melder klart ud, hvad hun mener… hun mumler om at se på reglerne – men hvad mener hun??

  Hvis hun kan se – hvad alle kan se – at reglen, der dømmer Brooke Harrington ude er forkert.. så SIG det dog – og sigat de stiller forslag om at ændre reglen hurtigst muligt.

  Eller også MENER hun rent faktisk, at en gæsteprofessor IKKE skal kunne dele sin viden med andre end de studerende, som kommer inden for den tilladte radius for arbejdstilladelsen. Vi må da håbe, at gæsteprofessoren så ikke kommer til at deltage i et arrangement på det lokale bibliotek eller deler ud af sin viden ved en pølsevogn – eller – hjælp .. i medierne.

  Som sagt, – hvis man er ligeglad med hvilket ry Danmark har i internationale kredse – så er det bare at sige.. “Tillykke Inger – . Ideologisk fyrtårn for et Danmark med et nyt image”

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt helt Tom Jensen – Danmark har selvsagt brug for dygtige udlændinge. Det har Danmark altid haft. Det nye er vel, at offentlige myndigheder tilsyneladende ikke har tjek på diverse lovregler. Hvilket følgende citat helt klart beviser. Ret skræmmende, og jeg forstår meget vel, hvis Brooke Harrington finder andre grønnere græsgange.

  “Men snart skal hun afhøres af politiet, for hun har formastet sig til at lade sig invitere af Skat, Erhvervsstyrelsen og Folketingets skatteudvalg til at gøre nøglepersoner i det danske samfund klogere på sin ekspertise.

  Det må hun bare ikke. For udenlandske forskere må kun arbejde præcis det sted, der er angivet i deres arbejdstilladelse. Så Brooke Harrington risikerer en bøde. Og dertil i mange år frem at miste sin mulighed for at få permanent opholdstilladelse.”

 15. Af Benny. Banan

  -

  Så Brooke Harrington risikerer en bøde. Og dertil i mange år frem at miste sin mulighed for at få permanent opholdstilladelse.
  Skriver TJ.

  De mest usle og ødelæggende kræfter i Danmark har slået til igen.
  Støjberg, Khader og DF tosserne.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der findes et par lavthængende frugter, når det handler om, at “øge arbejdsudbuddet”, som ikke er plukket endnu.

  Mindst en tredjedel af kasseassistenterne kunne nemt erstattes af selvbetjeningskasser, der fungerer problemløst i de supermarkeder, der har dem, og giver kunderne bedre og hurtigere (selv)betjening.

  Det ville frigøre ti-tyve tusinde ufaglærte, der så kunne søge anden beskæftigelse.

  I øvrigt behøver udenlandsk arbejdskraft ikke nødvendigvis “komme til landet”, især ikke, hvis der er tale om “intellektuel arbejdskraft”, der varetager kommunikation, eller leverer viden og ideer; kontakten kan klares over internettet.

  Nogle call-in centre, benytter sig f.eks. af indere, der bor i Indien.

  Flere firmaer er også ved at udvikle supereffektive murerrobotter, og lignende, der kan erstatte en del bygningsarbejdere.

 17. Af georg christensen

  -

  Danmark har brug for udlændinge er en direkte “LØGN”, de udlændinge som kommer hertil er dem hvor vi har blandet os ind i deres “samfunds systemer.” og vi med vores handels illusions systemer,, har blandet os. på “brutal” vis for ,at ødelægge deres “kultur religigiøse foståelser” i, Konservatistisk tankegang, som siger at det som var (hos os selv) skal fortsætte, . Først med vold og magt noget lignende “IS”, startede konservatismen, men bare endnu mere brutal, har europæiske “religioner”, med små forandringer kæmpet sig frem til “oplysnings tiden”, hvor alle magtbegærlige tomheder gemmer sig under telt lignende maskerader.

  NB: Det er ikke kun muslimske kvinder som soler sig selv, i et telt, det er også især katolske han aber som nyder at udfolde sig selv i klovne lignende klæder, og med fortidens ordforbrug forsøger at opklare en “nutid”, midt i en ny “oplysnings tid”.

  Jeg mener bare, at de som kommer til os, også får en réel chance for “integration”, på både deres og vores måde. Vi kan lære af dem og de kan lære af os. Vinderne bliver vi samlet ALLE.

  I bund og grund er Vi ,det såkaldte “vestens folk” de skyldige i verdens u´balance. Se “sandheden” i øjnene eller lad være.er en opgave for “enkelt individet” og har intet med “tro” at gøre.

 18. Af georg christensen

  -

  Danmark har brug for udlændinge er en direkte “LØGN”, de udlændinge som kommer hertil er dem hvor vi har blandet os ind i deres “samfunds systemer.” og vi med vores handels illusions systemer,, har blandet os. på “brutal” vis for ,at ødelægge deres “kultur religigiøse foståelser” i, Konservatistisk tankegang, som siger at det som var (hos os selv) skal fortsætte, . Først med vold og magt, noget lignende, som “IS”, startede konservatismen, men bare endnu mere brutal, hos de europæiske “religioner”, som med små forandringer har kæmpet sig frem til en ny “oplysnings tid”, hvor alle magtbegærlige tomheder gemmer sig under telt lignende maskerader.

  NB: Det er ikke kun muslimske kvinder som soler sig selv, i et telt, det er også især katolske han aber som nyder at udfolde sig selv i klovne lignende klæder, og med fortidens ordforbrug forsøger at opklare en “nutid”, midt i en ny “oplysnings tid”.

  Jeg mener bare, at de som kommer til os, også får en réel chance for “integration”, på både deres og vores måde. Vi kan lære af dem og de kan lære af os. Vinderne bliver vi samlet ALLE.

  I bund og grund er Vi ,det såkaldte “vestens folk” de skyldige i verdens u´balance. Se “sandheden” i øjnene eller lad være.er en opgave for “enkelt individet” og har intet med “tro” at gøre.

 19. Af Karsten Søberg

  -

  Så rigtigt. Men kæden hopper af, der hvor udlændinge skal tage arbejde som danskere ikke gider. Vi kunne tjene milliarder, hvis danskere blev tvunget til at tage de job, som østarbejdere varetager nu. Ikke et ondt ord om de flittige østarbejdere i øvrigt. Men de omrejsende tyvebander skal sparkes ad Helv… til.

 20. Af georg christensen

  -

  Det var , vist nok, en svær (kamel) , at sluge. Tak fordi “I” tog den med. Jeg forsøgte bare at vende det hele på hovedet , se det hele på anden måde.

 21. Af Niels Larsen

  -

  “Danmark har brug for udlændinge. Masser af udlændinge.”

  Korrekt. Bare ikke dem, der kommer fra muslimske og afrikanske lande.

  Brooke Harrington-sagen viser blot hvor himmelråbende tåbelige reglerne er – oversat: hvor dybt debile vore politikere gør indtryk af at være.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Der er nogle mennesker, der aldrig får lært at man ikke skal putte alting ukritisk i munden. Det fik vi andre lært inden vi fyldte 2 år. Det gælder også nationalt. Danmark isolere sig ikke, bare fordi kritiske borgere vil have styr på den Islamiske kultur og hvorfor…? Fordi Islam er en lukket kultur, med et for stort voldspotentiale, hvilket har vist sig i alle sammenhænge af dagliglivet, de sidste 40 år. Man kan jo dårligt åbne den daglige avis uden at råddenskaben vælter ud af den.

  A Citizen of the World, is a Citizen of nowhere!

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig i Tom Jensen skriblerier. Men, om det Tom jensen skriver, også er korrekt – ved jeg ikke. Hvis følgende citat er korrekt, må man vel blot konstatere, at Skat, Erhvervsstyrelsen og Folketingets skatteudvalg IKKE har en kæft tjek på gældende dansk lovgivning.. OG det er vel ret så skræmmende !

  “Men snart skal hun afhøres af politiet, for hun har formastet sig til at lade sig invitere af Skat, Erhvervsstyrelsen og Folketingets skatteudvalg til at gøre nøglepersoner i det danske samfund klogere på sin ekspertise.

  Det må hun bare ikke. For udenlandske forskere må kun arbejde præcis det sted, der er angivet i deres arbejdstilladelse. Så Brooke Harrington risikerer en bøde. Og dertil i mange år frem at miste sin mulighed for at få permanent opholdstilladelse.”

 24. Af Gert Hansen

  -

  ‘Masser af udlændinge.’

  ‘Udlændinge’. Kan vi dog ikke snart blive fri for denne tåbelige skæren alle over een kam?

  Men selvfølgelig er det et problem, at man ikke må kalde en spade for en spade. Der er en indvandring Danmark måske har brug for, og en anden Danmark absolut ikke har brug for.

 25. Af Arvid Holm

  -

  Nogle tilrejsende er til gavn, medens andre er belastende.
  Det ville være nyttigt at give positiv særbehandling til de gavnlige og negativ særbehandling til de belastende.
  Så fik vi sikkert flere og længere besøg af de gavnlige og færre og kortere besøg af de belastende?
  Hvis det er muligt at nå dertil uden at bryde love og konventioner, som vi ikke slipper godt fra at bryde, bør vore folkevalgte ledere være begavede nok til at udforme egnede procedurer.
  Men måske hindres det af love eller konventioner eller manglende begavelse?
  Formodentlig er det, hvad Tom Jensen mener med sit blogindlæg?

 26. Af Carsten Nørgaard

  -

  Lad os gøre som Canada og USA. Sortere i de der gerne vil ind. Lad de der vil og kan gøre gavn for vort samfund få adgang og luk venligst men bestemt døren for ikke-integrerebare, primært fra de arabiske lande og Nordafrika.
  Lad så være med at spilde tiden med at løbe efter hårdtarbejdende udlændinge, som måske ikke har forbrudt sig mod loven, ved at mødes med ministre for at fortælle om deres forskning, eller personer, som er her af kærlighed OG som er i stand til at klare sig selv.

 27. Af john mortensen

  -

  Tiderne skifter.
  Venstre fløjen er i PANIK, ikke kun har de skabt hvad de frygter mest.
  Men også deres egen eksistensgrundlag er væk.
  Men må nu bruge censur / shadow banning for DE har ingen argumenter.
  Lige fra taber bogen til twitter osv.

  Hele venstrefløjens utopi er faldet ….

  “Vi er alle mennesker”….

  Nu er det ikke længere hipt” , at være en piercet usoigneret kommunist.

  Jeres tid ER ovre !!!

  Nu er det national konservatismen`s århundrede.
  Hvor meget end MSM manipulere , fortier sandheden.
  Folket kan godt se hvad der foregår på deres gader og stræder.

  Vi bevæger os mod fornuft, millioner specielt unge intellektuelle i HELE eu vågner.
  Nu skal vi ! rydde op !

  Dag efter dag . 1 efter 1.

  “I” !!
  har !
  skabt en national bevægelse
  intet kan stoppe !

  Tak for det.

 28. Af Jacob Schønberg

  -

  Mennesker der er udvist gentagne gange lever fortsat her i Danmark og ofte på skatteydernes regning imens udlændige , f eks ægtefæller der er gift med danskere forfølges som om de var kriminelle.

  Jeg har selv prøvet det og var egentlig parat til at forlade landet. Problemerne med at sælge hus og bil og lave nye papirer til et andet land gjorde så at vi blev. Nu er det sådan at dem med uddannelse og penge jo nemt kan finde andre steder at bo, og hvis Danmark ønsker at behandle mennesker der kommer for at bidrage og deltage i dansk kultur dårligt , ja så stopper de med at komme! I stedet bliver der så bedre plads til migranter og kriminelle udlændinge som Danmark åbenbart ikke kan slippe for. Bandekrigen er jo f eks en direkte følge af kriminelle udlændinge ! Her ser vi så et skattevæsen og et politi der nærmest er magtesløse overfor åbenlys kriminalitet. Ja så er det vigtigt at forfølge en udenlands professor , for det kan man gøre noget ved – ud med dem der bidrager og klarer sig selv 🙂

 29. Af Morten Holgersen

  -

  Ja men jeg vil da gerne tillade at en fornuftig vestlig udlænding får arbejdstilladelse i max to år-
  Men, og jeg mener men: for hver af de gode skal der først smides 100 nasseislamister ud.
  Såe, den falder til jorden Tom.
  Der er bare så mange for mange islamistiske nasserøve og samfundsødelæggere til at jeg vil se så meget som en eneste islamistrøv mere, i mange mange år.
  Og handskedukker som Hjort Frederiksen, der ønsker sig krig med Rusland, har hele arme af islamiststøttere oppe i sig, vi kan kort nævne CIA, EU, Saudi, Israel.
  Så, Tom, glem alt om flere islamister.
  mvh

 30. Af Glenn Madsen

  -

  SENER STAMPP, SENILL STAMPPIST, BENNY. BANAN og hvad man ellers kommer ud for af latterlige navneangivelser på disse kommentarsider. Brug jeres egne navne, er I bange?

 31. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Hele det udlændingesystem fra politikerne ned til den laveste papirnusser er en spand lort, som bare skal have et spark. De kan ikke tænke simpelthen fordi de er uintelligente, hele banden lever af at producere, distribuere og håndhæve en tsunami af regler, skrevet i juristsprog, som er det rene, uforfalskede volapük. Og grunden? At opretholde beskæftigelsen for de involverede papirnussere – skid hul i samfundet, dets indbyggere og udlændingene, selv om det er dem det drejer sig om, de er bare et nummer på nogle sagsakter.

 32. Af christian K

  -

  “Uden denne indvandring, der intet har med integrationsproblemer, radikalisering, terror, kriminalitet, storfamilier på offentlig forsørgelse, bandekrig og boligkvarter med parallelle regler, normer og strukturer at gøre, ville Danmark ganske enkelt tabe”.

  Tjah, hvad skal man sige til det?

  DF har et bud:

  “Det er en pris, vi i Dansk Folkeparti, er parate til at betale”.

  Så er den ged vist barberet.

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @John Mortensen

  “Nu er det national konservatismen`s århundrede.”

  Ja, med 9 promille af samtlige stemmer ved sidste valg stormer de nye borgerlige nationalkonservative frem!

  Med en sociopat og patologisk løgner i USA som ledestjerne.

 34. Af Jørgen F.

  -

  …helt enig – den største og den mest arbejdsparate og veluddannede jobreserve landet har sidder i bureaukratiet.

 35. Af povl pedersen

  -

  vi har brug for kvalitet ikke kvantitet
  vil i ødelægge Danmark
  hellere robotter end indvandring
  indvandring kan ikke rulles tilbage

 36. Af r. vangkilde

  -

  DANMARK HAR BRUG FOR SLAVER, –  og indtægter til vores velfærdsystem 50/50 skat + jobs ELLER , når selvforsørgelsen frataget danskerne med et gratis velfærd, som tiltrækker flere udlændinge af forskellige grunde. Danskerne forholder sig neutral konservativ til velfærd, og
  den demokratiske identitet, som også er blevet en del af Merkels politik.

 37. Af Bjørn Sørensen

  -

  Som sædvanlig kvajer den offentlige administraion sig.

  I gamle dage var det kun de bedst kvalificerede som fik de offentlige embeder.

  Nu om stunder tager de revl og krat.

  For 20 år siden fortalte min amerikanske ven at den offentlige sektor var ved at blive proletariseret, fordi det offentlige er blevet for stor, så de ikke kan lønne de velkvalificerede. Resulterende i kronisk mangel på velkvalificeret arbejdskraft.

  At det også er blevet et problem her er indlysende.

Kommentarer er lukket.