Grænsen for assimilation

Af Tom Jensen 143

Det er indlysende, at med forbuddet mod maskering, som reelt er et burka- og niqabforbud, overskrider de danske politikere en grænse, man principielt nødigt bør passere: En politisk indblanding i menneskers beklædning. Det er på sin plads, at det skaber debat, og selv folk, der som jeg støtter maskeringsforbuddet, bør anerkende de grundlæggende overvejelser, det rejser.

I det konkrete tilfælde synes jeg, en politisk indgriben kan forsvares. Argumentet der udgør trumfen er, at en burka både er en beklædningsgenstand og et magtmiddel. Det er et magtmiddel til at holde kvinder nede. Der er kun få burkaklædte kvinder i Danmark, formentlig lidt flere niqabklædte, men den påtvungne tildækning af kvinder er et fænomen, der over de seneste 40-50 år har bredt sig i store dele af den muslimske verden. Derfor er det OK at sige fra. Også med loven i hånd.

Hvilket Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har bekræftet. Et burkaforbud krænker ikke nogens religiøse frihed. Man kan sagtens være muslim, og man skal være velkommen til at være det, også når man lever i Vesten. Men det indbefatter ikke en tolerance over for alt. Eksempelvis kravet om fuld tildækning af kvinder. Derfor forbuddet, og så må vi acceptere det indlysende dilemma, at også dét indebærer et element af tvang.

Det gør enhver brug af politisk magt i og for sig. Vi er alle tvunget til at bruge sikkerhedssele, når vi kører bil. Det lever vi med, fordi vi underkaster os lovgivningens tvang i en højere sags tjeneste: Siden loven blev gennemført i 1976, er antallet af trafikdræbte på de danske veje faldet betydeligt.

I denne tid diskuteres politisk begreberne integration og assimilation, og burkaerne og niqaberne er blot en del af det. Diskussionen fortsætter i Berlingske i dag. Det er indlysende, hvorfor debatten rejser sig. For med den markante ikke-vestlige indvandring, Danmark har oplevet siden slutningen af 60erne, er fulgt nogle tilstande i samfundet, som er umulige at acceptere, og som nok så mange og milliarddyre integrationsbestræbelser ikke har kunnet forhindre.

Hvad er forskellen på integration og assimilation? Ja, alene det kan man jo skændes længe om. Men lad os for overskuelighedens skyld definere det sådan, at integration i høj grad er en ydre tilpasning. Assimilation er omvendt især en indre tilpasning.

Når man er integreret i et samfund, man er kommet til, så taler man dét samfunds sprog. Man kan begå sig på arbejdsmarkedet, klarer sig selv som alle andre. Man fungerer og lægger ikke nogen unødigt til last.

Problemet er bare, at så let er det desværre ikke, når mennesker fra meget anderledes kulturbaggrunde skal integreres. Man kan sige, at læren af 40-50 års besværlige og kostbare integrationsforløb er, at uden en vis assimilation – ingen integration.

For kultur betyder noget. Man kan ikke bare slette og udviske kulturens betydning for os mennesker, heller ikke når det gælder integrationen af ikke-vestlige indvandrere. Kulturen bliver så at sige en blokering for integrationen. Resultatet er, at vi er gået fra begyndende ghettodannelser tilbage i 70erne og 80erne til egentlige parallelsamfund, hvor kulturelle mønstre, regelsæt, sædvaner og værdier er helt anderledes end i det omgivne samfund. Hvor f.eks. mange kvinder er underlagt kulturelt og religiøst funderede krav og forventninger, som er direkte i modstrid med de grundlæggende værdier, det moderne danske samfund i øvrigt bygger på.

Den slags er ulykkeligt for ethvert samfund. For et velfærdssamfund som Danmark er ulykken dobbelt. Ikke alene opstår der en slags nutidig segregation, der så at sige er skabt nedefra og udefra, når kulturelle mønstre bringes hertil og søges bevaret. Det sker samtidig ofte i et problematisk samspil med velfærdssamfundet. Som når kvinder af ikke-vestlig afstamning i ghettoerne forventes at gå hjemme, men gør det på offentlige ydelser tilvejebragt af det omgivende samfund, man i øvrigt ikke ønsker at blive en del af.

Det er for mig at se fuldstændig klart, at den situation er uholdbar. Segregation er opskriften på alvorlige problemer, og det er samtidig legitimt for et samfund at forsvare sig mod, at dets kerneværdier undermineres udefra såvel som indefra.

Derfor er assimilation en forudsætning for integration. Vi kan lige så godt se det i øjnene, for da kan vi på et realistisk grundlag begynde at diskutere, hvad assimilation så indebærer.

Betyder det f.eks., at det ikke skal være muligt at leve i Danmark som praktiserende muslim? Nej, naturligvis ikke. Men det betyder, at man må underkaste sig det grundlæggende forhold i det danske samfund, at politisk regulerede, sekulære love står over religiøse. Med andre ord kan man ikke forvente accept af at praktisere sharia i Danmark, hvis ens praksis kolliderer med lovgivningen på den ene eller den anden måde.

Netop derfor er der til gengæld også grænser for, hvor langt man politisk kan detailregulere assimilationen. Det er her paradokset i burka- og niqabforbuddet kommer ind i billedet: Den slags regulering bør være undtagelsen, ikke reglen. Diskussionen af assimilation går lige fra Søren Pinds forslag om 10 grundlæggende demokratiske værdier, man skal tilslutte sig, hvis man vil have dansk statsborgerskab, til Naser Khaders synspunkt om, at man skal holde dansk jul.

Det første er uproblematisk. Det sidste skal politikere ikke blande sig i. Svaret på en religiøs detailstyring af menneskers liv må ikke blive en politisk. Så er vi lige vidt.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

143 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Kære Ulla, kl 12.20
  Tak for at du på en grå dag kunne, fremkalde et smil.
  Humor er en god ting, og ofte afspejler den en virkelighed, tror jeg forstod dit udsagn.
  Og Kære Rikke.
  Det du skriver er sandt, og godt for det.
  Og et godt argument / udtryk for at et “maskeringsforbud” kun er symbolpolitisk handlekraft udført af tomme tønder,
  Med det nederdrægtige ondskabsfulde ønske at øge konflikten mellem dem og os.
  Og jeg tror at det vil virke, det vil skabe en unødvendig afstand.
  For der er love nok til at loven er spild af tid.
  Spild af folketingets åbningsdebat, og et blålys som skal aflede opmærksomheden for endnu en finans lov som vil øge den økonomiske ulighed,

 2. Af Jan Johansen

  -

  Rettelse: – åben identitet

 3. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er ganske simpelt: Hvis man ikke har, eller ønsker, atgøre noget ulovligt, så findes der ingen grund til at maskere sig, d.v.s. dække sit ansigt!
  Sådan er det i Det Danske samfund!!!
  Mvh.

 4. Af Thomas Nielsen

  -

  Så mangler vi bare at Berlingske fjerner den burka af selvcensur som får avisen til konsekvent at udelade oplysninger om etnicitet i sin dækning af kriminaliteten i Danmark. Igen og igen læser man f.eks. hårrejsende historier om elever der kalder deres lærere luder og slår dem, om overfald på sagesløse, hate crimes mod homoseksuelle, verbale og fysiske angreb på hospitalspersonale osv. osv. uden at Berlingske afdækker gerningsmændenes etniske baggrund.
  I en tid hvor Danmark og Europa står ved en skillevej i spørgsmålet om de åbne grænser, flygtninge og migranter er disse oplysninger afgørende vigtige for borgerne/læserne.
  Hvorfor denne (selv) censur, Berlingske? Hvem er det I beskytter? Og til hvilken pris?
  Væk med alle masker, tak!

 5. Af J L

  -

  Jan Johansen
  Jeg har en kommentar i filtret. Men læs selv Politikens artikel ‘Kina udvikler it-diktatur, der overvåger borgernes adfærd og uddeler belønning og straf’, som J. Nielsen har en link til. Det må være noget lignende, du ønsker indført i Danmark.

  /Jesper Lund

 6. Af Flemming Lau

  -

  Enhver der blot arbejder perifert med kommunalt virke, ved at der er forskel på Hamida og Hanne, når der gælder det at stå “til rådighed” for arbejdsmarkedet, da man ikke ønsker nogen kontroverser…! Selv om at det er åbenbart efter 3 år, at Hamida typen hverken behersker eller viser initiativ til at beherske sproget, så bliver hun ofte “fredet” pga en eller anden kulturel, mental eller fysisk “defekt”

  Sandheden at de ikke vil os, og det burde ikke komme som nogen overraskelse.

 7. Af Gert Hansen

  -

  Rikke Nielsen:

  ‘Ulla Nielsen, en muslimsk kvinde får udbetalt offentlig ydelse på baggrund af samme regler, som enhver anden borger i landet gør.’

  Det gør de sikkert. Ved du hvor pengene kommer fra? Fra skatterne herunder de såkaldte indkomstskatter. Noget sådant betaler hovedparten af muslimske kvinder ikke iflg. Danmarks statistik. Når disese kvinders andel af samfundet stiger, hvad den gør ved diverse ordninger for indvandrere, er det ret indlysende, at det på et tidspunkt kommer til at snerpe til. Både økonomisk og blandt villigheden fra den arbejdende del af befolkningen til finansiering af fortsat forsørgelse. Og hvad så?

 8. Af Niels Larsen

  -

  Rikke Nielsen

  For et årstid siden var der en undersøgelse, som viste, at ca. 70% af de etniske danskere ville have sat fuldt stop for muslimsk tilvandring.

  Det er nok ikke helt ved siden af at formode, at de også ønsker de herværende hjemsendt.

 9. Af Jan Johansen

  -

  Jesper Lund.

  Jeg har læst din henvisning til J. Nielsens link vedr. “Kinas it-overvågning af borgernes adfærd”, og med hvad deraf følger af belønning og straf. Det var ganske forfærdelig læsning, og det er bestemt ikke (med en stor tyk streg under bestemt ikke) sådan noget, jeg ønsker indført i Danmark. At du skulle tage så gruelig fejl, beklager jeg. Jeg synes ellers, at jeg har fattet mig rimelig præcist i mine tidligere indlæg, men jeg prøver lige igen:
  JEG ØNSKER ET ÅBENT SAMFUND, HVOR VI KAN MØDE HINANDEN ANSIGT TIL ANSIGT UDEN FRYGT FOR VOLD OG KRIMINELLE HANDLINGER OG DET, DER ER VÆRRE!

 10. Af Maria Due

  -

  Rettelse til i aftes 22:12.

  “Og tænk blot på al den viden og dannelse, der i de kommende år for altid vil forsvinde og dermed reducere vor egen fortid til ingenting. DR har allerede vist vejen.

 11. Af Jesper Lund

  -

  En maskeringslov må også vanskeliggøre en julemands arbejde, da det må kræve en særlig tilladelse. I DR’s julekalender Torvet fra 1981 forsøger politibetjenten at finde ud af, om juletræssælgeren har en “tilladelsese” til at sælge juletræer. I fremtidige julekalendere bliver det mere relevant for en politibetjent at finde ud af julekalenderens julemand har en “tilladelsese” til at være klædt ud som julemand.

 12. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Jeg er helt overbevist om, at alle dine mere eller mindre søgte eksempler ikke vil volde de helt store problemer.

 13. Af Gert Hansen

  -

  Maria Due:

  ‘… tavse mindretal har stor succes med at undergrave og i sidste ende umuliggøre demokratiet.’

  Det med tavsheden kan måske diskuteres.

  Desværre er der i øvrigt i den vestlige verden åbenbart en udbredt forestilling om, at alle andre ønsker at leve demokratisk med tilhørende frihedsrettigheder. Dette begreb passer som bekendt dårligt med eksempelvis sharia. Når man så kommer eksempelvis til Danmark, og vil leve som man er blevet indoktrineret til, det gælder i alt fald en hel del, så er det ikke svært at se sammenhængen.

 14. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen
  Jeg ønsker også et åbent samfund, hvor vi kan møde hinanden ansigt til ansigt, men ikke ved tvang. Især ikke, når dette ønske forsøges opnået med en maskeringslov med tåbelige konsekvenser for vores færden i det offentlige rum. En maskeringslov er et for voldsomt indgreb på vores færden i det offentlige rum.

  Nu indføres maskeringsloven ikke for at bekæmpe vold og kriminelle handlinger. Jeg tvivler på at maskeringsloven har effekt på bekæmpelse af vold og kriminalitet. Kriminelle er vel ligeglade med at de også overtræder en maskeringslov. En virksomhed forhindrer jo heller ikke indbrud med et skilt på porten ‘Indbrud forbudt’.

 15. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er dog utroligt, at forhåbningsvis ærlige Danske medborgere, bliver ved med, at skrive om deres modstand mod maskeringsforbudet!

  Der har været en tendens i samfundet, at mange unge mænd, hovedsaglig af anden etnisk oprindelse end Dansk, har brugt alle tiltag til, at skjule deres ansigter, med enten hættetrøjer eller forskellige former for tørklæder! Selvfølgeligt for , at de ikke vil genkendes!

  Derfor er det for borgernes sikkehed, at man indfører meskeringsforbud, og folk med rent mel i posen bør være glade for dette!!!

  At det også rammer nogle muslimske kvinder, syntes jeg er glimrende, da jeg ikke ønsker nogle muslimske sædvaner indført i Danmark!!!

  Så maskeringsforbudet er en glimrende lov, som burde have været indført for lang tid siden!!!
  Mvh.

 16. Af J Nielsen

  -

  “Niels Larsen, og jeg, der troede, at du havde ophøjet dig selv til kongelig.”

  Der er ikke meget galt. Omtaler konsekvent sig selv i første person flertal. Det skal man være født til.

 17. Af J Nielsen

  -

  “Med det nederdrægtige ondskabsfulde ønske at øge konflikten mellem dem og os.”

  Enig i at det er det egentlige formål med denne lov.

  Alene det forhold at der verserer tre-fire indbyrdes modstridende begrundelser, afhængigt af hvem man spørger, taler for at formålet først og fremmest er ballade. Rav i gaden. Slag i bolledejgen. Fut i fejemøget.

  Det er “I’m as mad as Hell, and I’m not gonna take this anymore!” -politik. Hovedet slået fra og maven må gøre tænkearbejdet.

 18. Af J Nielsen

  -

  “Det er ganske simpelt: Hvis man ikke har, eller ønsker, atgøre noget ulovligt, så findes der ingen grund til at maskere sig, d.v.s. dække sit ansigt!” !! !!! !!!!

  Man kan være vansiret. Man kan have fået ødelagt ansigtet af sygdom, krig, slagsmål eller syre.

  Man kan have fået bank af sin dør. Solbrillerne dækker skammen, hvis de er store nok.

  Man kan være så kendt at man ikke kan gå i fred. Paparazziernes paradis er Greta Garbos helvede.

  Man kan have opført sig så skidt at ingen kan udholde åsynet alligevel. Bedst at gemme det af vejen.

  Man kan optræde inkognito på hendes majestæts vegne. Betjente i fåreklæder.

  Man kan være reklamesøjle. Eller maskot. FCK-løven er snart en saga blott.

  Man kan være overfølsom over for sollys. I behandling for malignt melanom i ansigtet.

  Man kan deltage i det nye selskabsspil “Find Hitler”, som er street-udgaven af Find Holger.

  Man kan have en ualmindelig dårlig dag og det rager ikke nogen, men man skal jo hjem.

  Man kan være på kanten til KOL og være nødt til at filtrere luften før den indåndes. Osen er slem til visse tider og steder selv om det her ikke er London. Biler må godt have luftfilter, men mennesker må ikke.

 19. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen (20:23)

  Som der står på matadorkortet: “Ryk direkte i fængsel”. Ingen vil savne alle dine personlighedsspaltninger.

  PS: Med lov skal land bygges. Med lov sikrer vi et frit og kristent Danmark.

 20. Af Maria Due

  -

  Gert Hansen, det går sommetider lidt for hurtigt. Hvad jeg mener er, at jeg allerede før Muhammedkrisen mistede troen på, at en klankultur kan assimileres ind i et moderne vesteuropæisk samfund, der udviser så stor generøsitet og så lidt rygrad og selvfølelse, som det danske. Jeg kan sagtens forstå, at fx araberne kom til at foragte al den sødladne venstreorienterede leflen og mangel på konsekvens, der ligger så langt fra deres egen kultur. Jeg har også altid foragtet den, og det er mere end ord, for jeg har oplevet dens kvælertag på offentlige og halvoffentlige arbejdspladser og derfor foretrukket det private erhvervsliv. I dag er europæerne kommet så langt ud, at man i Frankrig forsøger at likvidere IS-krigere, inden de når hjem., da de jo formodes at have bomber om ikke i turbanen så dog i tankerne og senere i hænderne. Det er næsten ikke til at tro, at de allerede er nået dertil, mens danskerne og ikke mindst kvinder begraver sig i sentimental forargelse over, at det bliver forbudt at udklæde sig i antikke ørkenkostumer beregnet til at yde beskyttelse i en sandstorm i Mellemøsten. Mest af alt tror jeg, at burkadebatten er en skindebat for at undgå at komme til at beskæftige sig med det væsentlige, som der er mange tungtvejende grunde til at frygte, medmindre man da er helt udbombet i knolden eller har et umådeholdet behov for at demonstrere, at man er bedre end andre.

 21. Af Allan Hansen

  -

  Jihad – nu også for børn, jo da det går sgu godt!

  https://youtu.be/5G2whDHvOKc

 22. Af Jesper Lund

  -

  J . Nielsen
  Luftforureningsmasker er ingen juke. Se et udvalg her https://www.sportsmate.com/pl/Sportspleje_Masker_Filtre_Luftforurening_1189.aspx

  En maskeringslov vil gøre mange af maskerne ulovlige at bære i det offentlige rum. Det vil så være forbudt at beskytte sig mod luftforureningen i f.eks. København.

 23. Af Jesper Lund

  -

  joke

 24. Af J Nielsen

  -

  “ Ingen vil savne alle dine personlighedsspaltninger.”

  Endnu en der ikke har lært at opføre sig ordentligt. “Borgerlig” og “anstændig” er på få år blevet antonymer.

  “ Med lov skal land bygges.”

  Med lov skal mand knækkes.

  “Med lov sikrer vi et frit og kristent Danmark.”

  Hvis landet er kristent ved lov, er det ikke længere frit.

 25. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Det muslimske parallelsamfund på Nørrebro har forbudt Copenhagen Pride. De har ingen magtbeføjelse til det, alligevel er det lykkedes for dem. De er imod de seksuelle minoriteter. Hvorfor kæmper du og J. Nielsen ikke imod dette forbud? Hvorfor kæmper I for de sorte imamers patriarkalske ideologi? Selv de retslærde i Mellemøsten er imod tildækningen af kvinder (Marokko). Det er ikke en del af islam. Der står intet om burka i Koranen. Det er først noget, som er kommet med Taleban og den musliske revolution i Iran. Politiske radikaliseringer af islam. Det er komisk, at i et oplyst land som Danmark, at de såkaldt “frisindede” advokerer for de sorteste blandt de sorteste.

 26. Af J Nielsen

  -

  Re: “Kinas it-overvågning af borgernes adfærd”.

  Det interessante er mulighederne for social kontrol ved overvågning og effektiv ansigtsgenkendelse. Ideen med et pointsystem har allerede været dansk, borgerlig politik.

  Hvis kineserne kan, så kan vi også. Og, som nogle fremfører, hvis man har rent mel i posen, hvad er der så at bekymre sig om?

 27. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Du forstår ikke præmisserne for din egen velfærd. Du vil som ateist og kommunist have et langt større råderum for for personlig frihed i en kristen og demokratisk stat som Danmark end i et islamisk teokrati.

  Så hvorfor du som skrøbeligt menneske repræsenternde minoritetsideologier kæmper for fremtidige diktatorer og bødler til at undertrykker din egne frihedsrettigheder, er mig en gåde.

 28. Af J Nielsen

  -

  “ Hvorfor kæmper I for de sorte imamers patriarkalske ideologi? “

  Sikke noget eklatant vrøvl.

  Det er ikke et demokrati værdigt, at man for at bekæmpe et ikke-eksisterende til minimalt problem går til angreb på helt basale frihedsrettigheder.

  Ydermere sejler det rundt med begrundelser. Den reelle er, at nogen ser en mulig politisk gevinst ved at højne konfliktniveauet i samfundet. Projektet går ud på at gøre lugten i bageriet så stram at folk fortrækker af egen fri vilje. Hvilket andre forslag fra samme kant til fulde bevidner.

 29. Af Flemming Lau

  -

  Spørgsmålet er også om en såkaldt minioritets kultur, skal have lov til at sætte dagsorden i et sekulært frit samfund som det danske, i den udstrækning som vi er udsat for pt! Kendsgerningen hvad Islam og Halalslagtning angår, er jo at muslimer ikke globalt er en minioritet. Men derimod tæller 1.6 Mia individder som er mobiliseret i OIC og Ummaen og som samlet set står meget stærkt internationalt set.

  Hvad betyder det for vore fødevarer i Danmark…?

  Det betyder at det er endog meget svært at opdrive neutralt slagtet kød. Fødevare Giganter som Arla og Slagterierne har målrettet deres produktion til Islams forskrifter globalt. Det er fint! Men bare ikke hvis det betyder at vi i landet skal fare land og rige rundt for at undgå halal slagtet og afgudsdyrkelse kød. Vi i Danmark har et demokrati hvor vi tager hensyn til mindretallet. Har vi tillid til at de rettroende muslimer den dag de er i flertallet i Danmark, vil tage hensyn…? Næ! Der vil danskerne på egen krop erfare at svin er Haram og hvorfor dagens imamer ikke vil tage afstand fra stenning af utro kvinder og anden form for æresdrab!

 30. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 31. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 32. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Hvis du har læst mine kommentarer med argumenter imod en maskeringslov, så vil du bemærke, at jeg ikke bygger mine argumenter på et specifikt forsvar af den heldækkende muslimske beklædning, som et minimalt antal kvinder bærer i Danmark. Jeg bygger mine argumenter på, hvor tåbeligt det kan blive, hvis man svækker en helt basal frihedsrettighed, nemlig at gå klædt, som man vil. Det er jo fuldstændig urimeligt, hvis man f.eks. ikke må beskytte sig imod luftforurening med en maske.

  Omsorg for muslimske kvinder i heldækkende beklædning overlader jeg til diverse kvindeorganisationer, da jeg selv er faglig inkompetent desangående.

 33. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  “Det muslimske parallelsamfund på Nørrebro har forbudt Copenhagen Pride”

  Det er løgn. Læs http://pov.international/lars-henriksen-copenhagen-pride-har-ikke-fravalgt-norrebro-anne-sophia-hermansen/.

  Copenhagen Pride har tidligere startet fra Nørreport, men af pladshensyn flyttet til Frederiksberg.

  Niels Poulsen, som kristern må du ikke lyve!

 34. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Der er ikke fugls føde i din kritik af den kommende burka-lov.

  Det er forbudt at gå nøgen omkring på gader og stræder i Danmark. Hvis du var sand liberal af ånd, burde du med samme iver som i tilfældet burka gå imod denne lov.

  Da burde dine og J. Nielsens fortænkte argumenter lyde: Tænk, hvis man nu er i bad, og huset brænder, og man løber ud på gaden, så får man en bøde af en nationalkonservativ DF-politimand fra Jylland. Eller hvis man sover nøgen om natten og går i søvne. Det er på det niveau, I argumenterer.

  Men bare rolig: Juristerne i Justitsministeriet skal nok formulere en afbalanceret lov, og betjentene skal nok vise konduite.

  Hvad jeg er bange for, er at slapperne i Venstre vil udvande loven. Jeg håber, at de får kamp til stregen af Støjberg og Pape. Lovovertræderne skal idømmes klækkelige bøder. Hvis de ikke betaler, skal de trækkes i deres overførselsindkomster, og der skal være repressalier over for de undertrykkende mænd og det undertrykkende miljø i moskerne, de færdes. Ram dem på økonomien. Det er det eneste sprog, de forstår.

  Vi skal kæmpe for frihed og tryghed i Danmark. Det gælder også indvandrerkvindernes frihed og tryghed.

 35. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Du er igen fået noget galt i halsen.

  Lovgivningen i Danmark sætter ingen faste rammer for, hvor og hvornår man må være nøgen. Men i Ordensbekendtgørelsen står der: »Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.«

 36. Af Flemming Lau

  -

  Hvad med at bruge lidt sund fornuft, og stå op imod tyraniet. Hvis man tolerere Burka eller at kvinder på anden måde i det offentlige rum, bliver ydmyget, som fx at gå tur med dem, med hundehalsbånd og snor, så har man forstået mindre end intet af, hvad det frie samfund, står for!

 37. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Meget illustrativt!

 38. Af Else Marie Arevad

  -

  Jeg er mere enig med Birthe Rønn Hornbæk i, at man ikke skal forbyde burka og niqab, men til gengæld smække kassen i for bærere af sådanne, fordi de ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet. og derfor ikke har ret til kontanthjælp eller integrationsydelse.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så har den kommende lov om “burka-forbud” ikke noget specifikt med – forbud mod burka at gøre. Hvis man skrev det direkte i lovteksten, ville det – iflg Justitsministeriet – være uforenelig med Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Derfor hedder “burka-forbud” lovforslaget:

  “Forslag til folketingsbeslutning – om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum”

  En eventuel kommende lov der – med statsgaranti – vil ramme alle mulige andre, end de par stykker der vandrer rundt med burka. Efter min mening – at skyde gråspurve med kanoner . . . . eller på almen dansk – renlivet galskab!

 40. Af Jesper Lund

  -

  Else Maria Arevad
  Burka- og niqabklædte kvinder skal selvfølgelig opfylde de samme krav for at få overførselsydelse, som alle andre. Men man kan først fratage en burka- eller niqabklædt kvinde, hvis hun bliver anvist et job, som hun ikke kan bestride, hvis hun insisterer på at bære sin klædedragt på jobbet.

  Man skal trods alt ikke gå catwalk på jobcentret i sit planlagte arbejdstøj og blive godkendt for at blive berettet til overførselsindkomsten.

  Hvad med dem, der har tatoveringer i hele ansigtet?

 41. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan burka- og niqabklædte kvinder vel -i princippet – gennemgå et eller andet håbløst uddannelsesforløb (til arbejdsløshed) . . . . lige indtil de er kvalificeret til folkepension.

 42. Af J Nielsen

  -

  Hvis man endelig forsøger – krampagtigt, efter min mening – at holde fast i at denne lov indføres for at forhindre overgreb på kvinder i ægteskabet – så svarer det til at gøre det strafbart at få tæv af sin mand.

  Overgrebsmanden var der i forvejen lovgrundlag for at straffe, men det var ikke nok. Offeret må også stå for skud.

  Det viser, at denne lov ikke bliver gennemført af hensyn til kvinder iført alt for meget. Det er et forlorent hensyn, som dækker over andre interesser.

  “Ud med de fremmede!” lyder det, når næsehornene buldrer derudaf.

  Og for nu at anvende samme logik som jeg bliver udsat for: det er mig en gåde hvordan et menneske, der vælger at betegne sig selv som kristent, kan hyle med i det kor.

 43. Af Jan Johansen

  -

  Ingen problemer med “dem, der har tatoveringer i hele ansigtet”, Jesper Lund. De kan da i det mindste genkendes.

Kommentarer er lukket.