Om burkaer

Af Tom Jensen 85

Nogle gange kan ting siges meget kort. Nogle gange tager ting meget lang tid. Noget af det, der har taget meget lang tid, er en afklaring af regerings- og statsministerpartiet Venstres holdning til, om man skal forbyde burkaer eller ej.

Nu forventes en afklaring i morgen. Det er ikke for tidligt. Ligesom det ikke er for tidligt, at Socialdemokratiet delagtiggør befolkningen i sin holdning til spørgsmålet. Men det har man bekvemt valgt at vente med, til der er blå røg fra Venstres gruppeværelse.

Lad os få nogle fakta på plads:

Det er ikke nogen knægtelse af principperne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om religionsfrihed at forbyde burka’er og niqab’er. Det fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i sommer i en ny afgørelse.

Flere europæiske lande har forbudt burkaen og niqab’en. Det gælder eksempelvis Frankrig, Belgien og Østrig. I andre lande har man forbudt burkaen i bestemte sammenhænge, f.eks. i forbindelse med transport.

Det er med andre ord ikke sådan, at der eksisterer formelle hindringer for at gennemføre et forbud. Der er alene en bedømmelse af, hvad der er rigtigst og klogest, og det er denne overvejelse, to af Danmarks tre store partier har vandret omkring længe.

I Venstres tilfælde åbenlyst som følge af, at burka-diskussionen er ekstremt symbolladet i forhold til de to udlændinge- og værdipolitiske fløje, der til stadighed manifesterer sig i partiet, og som Berlingske gik i dybden med forleden i denne artikel.

Men hvad skal man så mene? Hvad er klogest? Hvad er – ikke mindst – rigtigst?

For det første må man anerkende, at burka- og niqab-debatten i mindre grad handler om at løse et presserende samfundsproblem – og i højere grad har symbolværdi. Den seneste undersøgelse af antallet af burka- og niqabbrugere i Danmark er fra 2010 og viste, at der var mellem 150 og 200. Måske er der flere i dag. Vi ved det ikke, men det er ikke sådan, at det vrimler med kvinder i niqab og burka i de danske gader.

For det andet er det på sin plads at affeje enhver forestilling om, at et burka- og niqabforbud skulle være et led i en heksejagt på den muslimske minoritet i Danmark eller i andre lande. Hvilket vel egentlig kun bekræftes af det faktum, at kun få blandt de flere hundrede tusinde muslimer i Danmark bærer disse dragter.

Der findes da heller ikke mange i Danmark, heller ikke politikere, som på nogen måde vil forsvare konceptet burka. Dét at påtvinge kvinder at dække sig helt til, når man ikke er i privatsfæren.

Tværtimod. Hvis vi nu skal være helt ærlige: På nogen måde at acceptere det ville være det måske mest uhyrlige eksempel på en version af begrebet tolerance, der åbner døren på vid gab for den værst tænkelige form for intolerance.

Skulle denne nation, der var et foregangsland for kvinders rettigheder, virkelig tolerere kvindefrigørelsens ultimative vrangbillede, nemlig kvindens uantastelige ret til at lade sig underkue og undertrykke af de værste og mest middelalderlige patriarkalske strukturer, hvor end hun går?

Over for det står ulysten til at detaillovgive om menneskers påklædning. Det er et dilemma. Og det er dette dilemma, der udgør en skillelinje mellem fløjene i f.eks. Venstre.

Hvad er klogest, hvad er rigtigst?

For mig at se til syvende og sidst, at vi lever i et samfund, hvor mennesker kan se hinanden i øjnene. Og kan gøre det som ligestillede individer.

Hvis det er rigtigst, behøver man slet ikke gennemføre et burkaforbud. Eller et niqabforbud. Man behøver ikke særlovgive for måske 200 muslimer.

Man kan i stedet gennem lovgivningen blot sikre lige præcis dette: At vi skal kunne se hinanden i øjnene i det danske samfund.

Det er vel ikke for meget forlangt. Og det vil være et stærkt signal om, at vi alle er ligestillede individer, uanset hvilke instrumenter til social kontrol, der måtte praktiseres i visse miljøer.

Det ville være klogt. Det ville være rigtigt.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

85 kommentarer RSS

 1. Af J Nielsen

  -

  “På den anden side er det uacceptabelt i et civiliseret samfund, at tillade skænding af sagesløse pige- og drengebørn, med undskyldning i religion. Hvis man skærer i folk uden at henvise til religion, er det strafbart.”

  Ikke i U.S.A., hvor op mod 80% af den mandlige befolkning er omskåret uden religiøs begrundelse. Medmindre man opfatter henvisningen til hygiejne som kristen sexforskrækkelse.

 2. Af Per Torbensen

  -

  Munden er den mest seksuelle del af kroppen i den arabiske verden når det gælder kvinden,derfor skal den skjules.Dernæst ørkenstorme med masser af sand i øjnene,derfor er burka og nigab og tørklæder vigtige beklædnings genstande i disse regioner eller har været,moden og praktiske behov ændrer sig jo med tiden.
  Øen Anholdt er det eneste sted i Danmark, hvor vi har en sandørken men nok ingen muslimer,burka og nigab handler også om seksuel dominans fra mandens side,elefanthuen er forbudt derfor må burka og nigab være en naturlig selvfølge ,et forbud.

 3. Af Viv Skaalum

  -

  Jesper Lund… læs lige: “Europæisk domstol fastholder forbud mod niqab
  Domstol fastslår, at forbud mod niqab tjener den sociale sammenhængskraft og er nødvendigt for demokratiet.
  – I 2014 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at forbuddet mod at bære burka og niqab forbryder sig mod retten til religiøs frihed.”

 4. Af Karsten Søberg

  -

  Man skal lige huske på, at “kunne se hinanden i øjnene” betyder at man skal kunne se hinandens ansigt. Alt andet er udansk. Hvis min mor havde gået forhyllet som et spøgelse da jeg var dreng, havde jeg været endnu mere traumatiseret end jeg allerede er.

 5. Af Karsten Søberg

  -

  Man skal lige huske på, at “kunne se hinanden i øjnene” betyder at man skal kunne se hinandens ansigt. Alt andet er udansk. Hvis min mor havde gået forhyllet som et spøg else da jeg var dreng, havde jeg været endnu mere traumatiseret end jeg allerede er.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Karsten Søberg
  Det er din egen personlige fortolkning. Hvis du har ret, ville det jo være lettere at anvende udtrykket “vi skal se hinandens ansigt”.

  I Østrig er det blevet forbudt et bære skibriller udenfor skianlæggene. Jeg har da et par skibriller, som ikke skjuler mit ansigt.

 7. Af Jesper Lund

  -

  Viv Skaalum
  Du er så ligeglad med hvad Kvinderådet mener om et forbud.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, ja, den med arken bærer prisen! Efterhånden har man fundet så mange, at Noa må have været admiral for en hel flåde. Jeg støtter tyrkerne på det punkt, helt og holdent.

  Vil du absolut besøge arken, så tag til det nye fundamentalistmuseum i USA. Så nogle billeder derfra igår. En Eva med tøj på og en tyrannosaurus rex i baggrunden. Men som taleren sagde: Det var nok koldt den dag i paradis.

  Du må da i hvert fald støtte Erdogan i hans bestræbelser på at bekæmpe evolutionismen.

 9. Af hr.j.. haNSe N..

  -

  Hvem skal håndhæve et evt. burka forbud?
  Politiet, hjemmeværnet eller tidligere besættelsestropper fra Iraq eller Afghanistan?
  Eller skal vi have et religiøst politi som i Saudi Arabien?
  Politikerne har startet debatten for at lefle for den indre svinehund hos vælgerne.
  Nu er de så nødt til at gennemføre et forbud på grund af en folkestemning som man selv har skabt.
  En sørgelig form for demokrati.

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men selvfølgelig skal de to beklædninger forbydes i det offentlige rum. Det er uforståeligt, at der er så megen diskussion herom. Specielt burde det ikke genere nogen, fordi det hverken står i Koranen eller i Hadith, men som min kilde siger, alene skyldes imamers manipulation af de religiøse tekster.

  Skal vi forbyde det under mottoet: Sæt Islam fri?

  Min kilde fortæller, at han har sendt sin redegørelse herom til de relevante folketingspolitikere og mener, at se aftryk herfra i debatten.

 11. Af Jesper Lund

  -

  Per Torbensen
  Elefanthuer er på nuværende tidspunkt kun forbudt ved demostrationer og lignende. Det vil sikkert blive ændret, når den nye generelle maskeringslov træder i kraft. Så er det slut med beskytte sig mod vinterkulden med en elefanthue. Jeg har selv brugt en elefanthue om vinteren på mine cykelture.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Jens Hansen
  Militæret aflaster jo for tiden politiet med forskellige bevogtningsopgaver, så mon det er oplagt at sætte militæret til overvåge det offentlige rum for burkaer, elefanthuer og lignende. Militæret må dog ikke selv foretage anholdelser. Det må de overlade til politiet.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Så skulle et forbud være i hus. 🙂

  Venstre og LA har besluttet at støtte et forbud og dermed falder S nok også til patten.

  Et glædeligt fremskridt til gavn ikke mindst for de muslimske, undertrykte kvinder – og et spark i n*sserne på imamerne. 🙂

 14. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  ‘Medmindre man opfatter henvisningen til hygiejne som kristen sexforskrækkelse.’

  Det er en ofte brugt undskyldning for omskæring, når tilhængere heraf skal sælge skamferingen til modstandere.

  Men man skærer jo ikke folks tæer af, fordi de er sure. Vel?

 15. Af Allan Hansen

  -

  Apartheid dvs. streng adskillelse!

  Grundlæggende kan denne symbolværdi koges ned
  til begrebet apartheid dvs. Sharialov !!!
  Der kan aldrig, blive tale om en fredelig sammeneksistens mellem
  muslimer og ikke-muslimer!
  ” Der kan aldrig bliv tale om nogen
  fred eller sameksistens mellem islam og
  ikke-islamiske sociale og politiske institutioner.
  Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så
  snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk
  nok til det ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske
  magt, men også for at bygge en ny islamisk magt/stat
  i stedet,,,.
  – Citat: Alia Izetbegovic – bosnisk nazist og præsident.

  De arabiske ord som: Umma, Dar al-islam, kalifatet og islamisk stat
  er ækvivalens med apartheid dvs. sharialov!
  Burka skal jo netop markerer, at du bor i de besatte områder, hvor
  islam og sharialov hersker!
  Kvinder i fangedragter skal aldrig have plads i Europa!
  så ud med det skidt!

 16. Af Allan Hansen

  -

  “Islam er blodets religion – jeg vil spytte på enhver, der kalder
  islam for fredens religion,,,
  – Ayatollah Khomeini Teheran 1979

  “Islam voksede frem i blod! Profeten havde Koranen i den ene hånd og sværdet i den anden.
  For de vantro er islam en blodig religion. De, som intet kender til islam, foregiver, at islam er imod krig, men islam siger:
  Dræb alle vantro. Man får ikke folk til at adlyde uden ved sværdet. Jeg spytter på dem, der tror, at islam er imod krig.«

  Psykologisk er der tale om en kognitiv dissonans, hvor ens eget verdensbillede af islam, ikke stemmer overens med virkelighedens islam.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Udemærket sammenfatning.

 18. Af P Christensen

  -

  “Vi muslimer er ansvarlige, selvstændige og frie individer….” siger GYR.

  Ja, ikke mindst kvinder i Saudi.
  Hvordan er det nu det er ? Må de gå ud, hvis de er i snor, ført af et mandligt familiemedlem ?

  Vi har i DK haft besøg af 3 de store totalitære ideologer i de seneste må 70 år.
  Alle u-inviteret af borgerne, men mere eller mindre inviteret af de politiske værnemagere.
  Nazismen var her i 5 år, kommunismen bankede kun på, mens islamismen
  har været her i snart 30-40 år.
  Helt uhørt.

 19. Af Jesper Lund

  -

  Jeg er mest imod en maskeringslov af principielle grunde. Nemlig at staten ikke skal blande sig i, hvorledes vi går klædt, eller skal stille krav om, hvor identificerbare, vi skal være over for hinanden. Skal jeg tænke over, når jeg opholder mig i det offentlige rum, f.eks. en park, om mit ansigt er tilstrækkeligt blottet, så jeg ikke risikerer en bøde eller fængselstraf? Maskeringsloven hører ikke hjemme i en demokratisk stat, kun i en totalitær, da den er et kraftig indgreb i ens personlige frihed.

  Når en drejer sig om maskeringsloven, har jeg samme holdning som ægte liberalister.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND, vel ikke egentlig uenig; men hvad så, når en snestorm raser, og hovedet er gemt i tørklæder og elefanthuer! Så skal politiet ud og give bøde til alle os, der bare prøver at overleve.

  På den anden side: Enhver terrorist kan gemme sig i en burka. Den eneste grund til, at det ikke er set, hænger nok sammen med, at de vil vanærende for en mand at stå foran Allah i en burka!

 21. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Ja, man risikerer at blive kriminel i sine forsøg på at beskytte sig imod en snestorm.

  Et argument for en maskeringslov er selvfølgelig at det skulle øge sikkerheden i det offentlige rum. Dem, der kun vil gennemføre en terrorhandling eller en kriminel handling, hvis de kan skjule deres ansigt og/eller hele krop under gennemførelsen af handlingen, vil muligvis få sværere ved at gennemføre deres forehavende.

  Men hvis vi indfører en maskeringslov med den begrundelse, har terroristerne så ikke vundet en sejr over os? Ved at de har fået os at indføre en lov, der begrænser vores frihedsrettigheder så fundamentalt.

 22. Af Frank Lassen

  -

  For en snestorm rammer jo Danmark ca. en gang om ugen ikke?

 23. Af Flemming Lau

  -

  Arnold Arnold! Det brænder…! Sov videre kvinde! Ellers har lynet vundet….!
  Med alle de Koran klodser i gadebilledet, har terroristerne så vundet…?

 24. Af Allan Hansen

  -

  ” Dræbermaskine”
  Ayaan Hirsi Ali har fået en medsøster ,,,,
  En “svensk,, ex muslim står frem, og hun er ærlig ,,,

  Mona Walter her: https://youtu.be/Bk8T1UxfVI8

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Islam til dem der gider læse lange tekster:

  “Islam Is False

  What is Islam? ISLAM IS FALSE, that’s the simplest answer. Like all the other religions Islam is a false religion with out any doubt. Quran is the most unimpressive, boring book I have ever read. It does not look like a work of a brilliant intelligent all knowing god from any angle. In fact a 8th grader can write a better book than that. Muslims instead of wasting time in glorifying Muhammad and singing poems describing how remarkable he was should understand quran and critically examine it. They have been gullible for last 1400 years, it is about time they use common sense and take a hard look at Quran and Muhammad if they want to be part of humanity. The glorified version of Islam and Muhammad that muslims learn while growing up and which is in-grained on their minds is not true. Muslims should know the facts about Islam, Quran, Muhammad and Islamic history.

  I am an ex-muslim and one time staunch defender of Muhammad and Islam. It is my sincere hope to save as many muslims as I can from the curse of Islam. It is an evil barbaric ideology which has no place in 21st century civilised world. I will prove here without any doubt that Islam is a bogus religion and Muhammad and Quran have nothing to do with any god.”

  Læs selv videre her
  http://falseislam.org/

 26. Af Jesper Lund

  -

  Maskeringsforbudet fører sikkert ligesom i Østrig til både en negativliste over forbudte hovedbeklædninger og en positivliste over tilladte hovedbeklædninger.

 27. Af Per Torbensen

  -

  Jesper Lund -ja terroristerne har foreløbigt vundet på den korte bane-Frankrig er stadig i undtagelsestilstand og hvor længe ?-foreløbigt i snart 2 år-for sjovt ?
  Kør du bare ned af pisterne med solbriller, hjelm og tørklæde ,muslimerne de fanatiske skal ikke begrænse os i vores virke -trods alt.

 28. Af J Nielsen

  -

  “Det er en ofte brugt undskyldning for omskæring, når tilhængere heraf skal sælge skamferingen til modstandere.”

  Det er ikke min opfattelse at amerikanerne ser på den sag som noget der skal undskyldes for eller sælges. Derovre er det den naturligste ting i verden, og et af de mest almindelige indgreb der foretages på amerikanske hospitaler.

  Men at den diskussion overhovedet bliver bragt op i forbindelse med lovgivning om beklædning viser at hensigten med de forestående tiltag ikke er at beskytte, men at ramme.

  Der er, som der bliver gjort opmærksom på andetsteds på b.dk, alt for mange begrundelser. Hvilket som oftest betyder at ikke én af dem holder vand.

 29. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Prøv at overbevise et Intact Denmark medlem, der er blevet omskåret lige efter fødslen eller som barn, at han har fået gennemført et meget almindeligt indgreb, som han absolut ikke skal brokke sig over.

 30. Af J Nielsen

  -

  “Prøv at overbevise et Intact Denmark medlem, der er blevet omskåret lige efter fødslen eller som barn, at han har fået gennemført et meget almindeligt indgreb, som han absolut ikke skal brokke sig over.”

  Hvorfor dog det.

  Der gøres forsøg på, i en diskussion om lovgivning vedrørende folks påklædning, at inddrage og fremstille omskæring af drengebørn som noget der udspringer af en barbarisk kultur.

  Det kan da godt være, men så er det ikke kun de muslimske kulturer vi taler om. Så er det den amerikanske, og alt overvejende den hvide amerikanske. Hvorfor er man ikke ude med riven efter dem? Hvorfor lade som om det kun er en religiøs skik?

 31. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Vi i Danmark stemmer jo ikke over forhold i USA. Hvis vi kunne, havde vi sikkert sørget for at de havde en anden våbenlov, så de fratages retten til at slå hinanden ihjel med skydevåben.

  I Danmark er omskæring af drengebørn kun en religiøs skik,

 32. Af j nielsen

  -

  “Vi i Danmark stemmer jo ikke over forhold i USA”

  Nej, men når man kalder skikken barbarisk kan man med fordel se på hvor den udøves. Israel, Saudi-Arabien, U.S.A., og for den sags skyld Australien. Den slags lande.

  Man kan selvfølgelig have det synspunkt at skikken er barbari hvis det foregår inden for landets grænser, men ikke hvis det foregår udenfor. Det er vel det der advokeres for her.

  Man kan efter min mening ikke havde det synspunkt at omskæring uden for landets grænser er barbari visse steder, men ikke andre steder.

  “I Danmark er omskæring af drengebørn kun en religiøs skik,”

  I så fald er den iht min erfaring ikke begrænset til de to religioner bygget op om guds ældre og yngre fætre.

 33. Af P Christensen

  -

  Burkaloven har eet formål. At stoppe den fortsatte islamisering af Danmark.
  Det er ikke anderledes end at Tyskland har forbudt nazismen.
  Begge bør forbydes.

 34. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Hvis det eneste, du anker over, er, at omtale omskæring af drengebørn som barbarisk, så er vi nogenlunde enige på den måde, at en omskæring af et drengebarn udført af en kirurg på et hospital ikke er barbarisk, hvis indgrebet foretages med en lægefaglig begrundelse. Hvis indgrebet foretages som en skik uden en lægefaglig begrundelse, kan man godt kalde skikken barbarisk. Og så det ligegyldigt om denne skik også udføres på “hvide amerikanere”. Det er barbarisk er skære et ben af en person, dog ikke hvis benet har koldbrænd.

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo ofte på b.dk blogge diskuteret, at det er det samme som at bære maske, og at vi har en lovgivning, der forbyder dette; men der har for mig at se været en forsigtighed her for ikke at blive beskyldt for racisme, fordi det samtidig kan være en heldragt for kvinden fra en anden kultur og med en anden religion end vores.

  Andre påpeger nu, at Straffeloven kan benyttes … det involverer så ikke direkte kvinde – men manden, der tvang hende i forh til den kultur de kommer fra.

  Jeg undrer mig over at de kan holde ud at gå med det og dermed opretholde denne tvang her i landet, hvor alle andre går uden sådant tildække.

  Det er for mig netop uliberalt ikke at hjælpe folk, der kommer hertil i den situation. Man kunne fx ved indrejse til landet sige, at det er uden en sådan ansigtstildækning – ellers ingen adgang, såvel som forlange en underskrift på, at det vil blive overholdt ved ophold i vores land, da det er forbud at tildække ansigtet.

  Jeg er aldrig stødt på – have læst om – at der nogetsteds i verden eller i tidligere såkaldt primitive samfund skulle være et sådant tiltag som med islam. For mig var det også grotesk at se indslag på TV fra Saudi-Arabien, hvor kvinder nu ses at kunne få tilladelse til at køre bil, at se en kvinde med heldragt i sort – dækkende kun håret og så med så meget makeup og knaldrøde læber, så enhver kvindelig Hollywood-stjerne nærmest ville stå tilbage her.

  Ligedan sås der i nogle klip flere kvinder i lang sort klædedragt og med ligedan sort klæde for ansigtet gående med små børn ved hånden. Formentlig deres egne – så de vænnes tidligt til sådant i de lande. Græsseligt. Mere end græsseligt.

  Det er ikke liberalt at forsvare, at kvinder skal kunne ses indhyllet til ukendelighed på den måde i netop et liberalt samfund, hvor vi går ind for frihed og ikke tvang. Enhver med det skidt er tvunget på et tidspunkt – ellers måske sidenhen blevet mere religiøs, evt. konverteret, og så er der for alvor noget galt, psykologisk, hvor den enkelte ser sig nødsaget til at skjule sig for andre.

  Det er at misforstå liberalisme at alt bare er frit. Det er det ikke i forvejen i mange forhold hos os. Vi kan ikke bare ræse gennem gaderne uden blik for andre og andet, såvel som vi ikke kan mange andre ting aht til almenvellet og vel også en generel kodex, fx at vi kan se hinanden og kan regne med, at der ikke er en hverken unormal eller kriminel person under et sådant tildække af også ansigtet.

  Jeg så for vel 1 års tid siden en med sort klæde som tildække for ansigtet – men ikke i følge med andre via hvem vi kunne identificere hende, hvis nødvendigt. Nu var hendes lange nederdel med blomster og lignede let silkestof og stramt i det, såvel so moderne kondi-sko – men alligevel. Uhyrligt at se. Uforståeligt!

  Selv ville jeg føle mig rent til grin, hvis jeg skulle udstyres på den måde – og ville skifte til et land, hvor jeg kunne rent ud sagt ånde frit på flere måder.

  Og – al den palaver for os, fordi det er mennesker, der er indvandret hertil, og hvor vi kun kan kalde tildækning for ansigtet for burka eller niqab, altså islams påståede religiøse/kulturelle – jeg mener også politiske – symboler, hvor kvinder åbent diskrimineres og undertrykkes, hvor de heller ikke har større mulighed for at opdrage også deres sønner til en sådan videreførelse overfor kvinder og egentlig også deres egen undertrykkelse, de ikke ser.

Kommentarer er lukket.