Alarm! Alarm! Alarm!

Af Tom Jensen 79

Midt i sidste afsnit af DR-dokumentarserien om Statsministrene blev de fem nulevende danske af slagsen – Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen – enige om, at det danske samfund i dag er væsentligt bedre end det var, da den ældste af dem, Schlüter, tiltrådte i embedet i 1982.

Det var Fogh, der drog konklusionen, men de øvrige fire var rørende enige. Man fristes til at konstatere: Hvis de selv skal sige det.

Men bedømmelsen af, om der er tale om pral og pudsning af egne eftermæler må jo omvendt bero på, om de har faktuelt ret. Og det har de egentlig. Mange af os der er gamle nok til svagt at erindre Danmark i 70erne ville ærlig talt nødig tilbage, og det er ikke en konstatering, som bygger på en naiv teori om altings evige fremskridt. Vi var dengang fattigere, mere polariserede, mere arbejdsløse, mere forureningsramte, mindre frie til at udleve vores drømme, og over os alle lurede truslen om et atomragnarok som udgangen på Den Kolde Krig.

Poul Schlüter rundede diskussionen af med følgende betragtning: ”Dengang sagde jeg til mig selv: Gad vist om man engang vil sige at min generation var den bedst stillede gennem alle tider. Det mener jeg ikke mere.”

Det er en tankevækkende betragtning, for det er noget, man igen hører folk sige til hinanden og fremføre i debatten, eksempelvis om robotternes indtog og teknologiens overtagelse af det arbejdsmarked, vi kender: At de kommende generationer bliver de første, der får det dårligere end deres forfædre.

I denne tid er det på mode at gøre op med det, nogen opfatter som den naive forestilling om altings uendelige fremadskriden til noget bedre. Opgøret kommer fra forskellige politiske fløje og med forskellige budskaber, men med det samme alarmistiske udgangspunkt: Det hele ender galt.

Fra nogle sider vil man f.eks. pege på, at man i bedømmelsen af, om Danmark i dag er et bedre samfund end i 1982 må fokusere entydigt på, at vi siden dengang har pådraget os et enormt integrationsproblem i kraft af indvandringen fra især Mellemøsten, der har skabt nye samfundskulturelle skel og flere områder omkring de større byer med parallelle sociale strukturer, høj ledighed, kriminalitet, endog radikalisering og en voksende islamisering.

Det er rigtigt, at indvandringen stiller vores samfund over for kolossale vanskeligheder, at tilstrømningen må holdes i stram snor, og at integrationen i vidt omfang er slået fejl. De mest yderligtgående alarmister vil imidlertid mene, at indvandringen allerede har ødelagt samfundet eller snart vil gøre det, medmindre vi tyr til virkeligt drakoniske modforanstaltninger.

Fra andre sider anfører man, at væksten, forbruget og CO2-udledningen siden 1982 fuldstændig er løbet løbsk, det være sig i Danmark såvel som mange andre steder i verden, og at livet på kloden ganske enkelt er truet af ressourceudpining og klimaforandringer.

Det er rigtigt, at klimaforandringerne er en voldsom udfordring, og at flere mennesker forbruger langt bedre ressourcer. Diskussionen handler mest om, hvor drastisk man f.eks. lovgivningsmæssigt er nødt til at gå til værks i den anledning. De mest yderligtgående alarmister vil mene, at klodens undergang er nær, medmindre man markant griber ind over for individets frihed til at eksempelvis at forbruge, spise og rejse, som man vil.

Og i denne uge meldte en alarmist sig så fra en helt tredje kant. Vedkommende hedder Zenia Stampe, den radikale politiker, der i en kronik i Politiken blæste til dommedagsstemning med henvisning til det, hun kalder ”de nye nationalister” som Trump og deres opgør med den liberale verdensorden.

Det er rigtigt, at denne verdensorden på sin vis er sat til diskussion, som Trump også gjorde det i første del af sin FN-tale tidligere på ugen. Også den politiske udvikling i Europa kan siges at indebære en mere og mere udbredt erkendelse af, at meget svækkede nationalstater ikke er det bedste afsæt til et stabilt internationalt samarbejde og dermed en stabil verdensorden. En del af opgøret med den liberale verdensorden bygger derfor på en bekymrende tilbagevenden til tidligere tids isolationisme. Men spørgsmålet er, om det ender så galt, som Zenia Stampe frygter det i sin undergangskronik, hvor hun fremmaner billedet af et Danmark, hvor gaderne ligger ødelagte hen, overtaget af naturen, og hvor intet længere er trygt eller godt…

Det er sådan i verden, at kriser altid har politiske følger. Og alvorlige kriser avler uundgåeligt undergangsforestillinger.

Men alternativet til rent ud sagt skingre alarmistiske dommedagsforestillinger er ikke til gengæld heller ikke på nogen måde en blåøjet tro på fremskridtets lyksalige henskriden.

Alternativet er derimod en grundfæstet tro på, at den samfundsmodel, vi har indrettet os med, og den kultur, vi har opbygget, og den markedsøkonomi vi i reguleret form praktiserer, faktisk er de bedste og stærkeste redskaber der findes til at håndtere selv alvorlige problemer, når de opstår. Endog så alvorlige som indvandringen og integrationen, klimaforandringerne og ressourceudpining eller de spirende tegn på en ny bølge af isolationistisk nationalisme.

Denne optimisme og selvtillid på vegne af den civilisation, vi har opbygget, kan man ind i mellem godt savne lidt.

Og ja, Danmark anno 2017 er på vældig mange måder et bedre sted at leve end Danmark anno 1982.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

79 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Jeg kan forstå på diverse TV-journalister og -kommentatorer, at parnasset er rystet over tendensen i det tyske valg.

  Det viser vel kun, hvor lidt parnasset og journalisterne har fingrene i jorden og ved, hvad der rører sig.

  Jeg er ikke det mindste hverken overrasket eller rystet – det tyder på at falde ud, som jeg havde både regnet med og håbet på: Nederlag til Merkel og nederlag til hendes alter ego hos socialdemokraterne og en stor sejr til de indvandringsmæssigt fornuftige i AfD.

 2. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt omtales AfD konsekvent af mainstream medier som højrenationalistisk eller lignende, der klinger lidt fælt i øret. Til gengæld har jeg aldrig set, Angela Merkel omtalt som – tidligere DDR kommunist, medlem af FDJ (Freie Deutsche Jugend “Free German Youth”) in 1981 – East Germany’s version of the “Hitler Youth” og Merkels aktiviteter som kommunist propaganda kommissær for “agitprop” (agitation and propaganda). Meget mystisk! Det politiske CV klinger sgu fælt i mine ører!

 3. Af Flemming Lau

  -

  Man skal ikke undervurdere, at tyskerne er begyndt at marchere. Det et vink med en vognstang, og man må håbe at den såkaldte leder af den frie elitære verden, besinder sig, og begynder at lytte til utilfredsheden i det tyske samfund. Tror jeg på det…? Næ!

 4. Af Jan Petersen

  -

  Så kører i øvrigt de vanlige MSM distribuerede fake news. TV2: “Russere mistænkes for forsøg på at påvirke tysk valg.”

  Læg vel mærke til teksten. Det er ikke nu Putin, Rusland og hackere. Det er blot russere. Når det fake shit lider en naturlig død, vil Nordkorea formentlig overtage tegneserie rollen.

 5. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Dydsirethed måtte jeg slå op Maria Due. Husk, jeg er udlænding. Ved netop brug af dette ord kunne det tyde på, at du er et ældre menneske. Det er fint nok. Islændinge har større respekt for de ældre end danskerne. Islændinge arbejder også længere end danskere. Min far arbejdede indtil han blev 81 år. Du siger, at jeg lider af dydsirethed og at det er meget udansk. Du har lov til at synes hvad du vil. Jeg kan ikke ændre din mening. Hvis jeg skulle beskrive dig, så ville jeg kalde dine kommentarer dømmende, bedrevidende, ubeskedne, selvglade, opblæste, nedgørende og snobbede. Falsk beskedenhed er det værste jeg ved= Larmende beskedne mennesker. Selvfølgelig ved jeg ikke, om du har afsluttet dine studier, men du har travlt med at nedgøre de veluddannede. Måske er du bare en nordmand.

 6. Af Gert Hansen

  -

  Citat: ‘Og ja, Danmark anno 2017 er på vældig mange måder et bedre sted at leve end Danmark anno 1982.’

  Jaså, Og hvorfor så det?

 7. Af jan ulrik friis

  -

  Lau, bitte schön, sandsynligvis samme tysklærer, en overlevende det 3′ rige, altid øretæver i luften, kom sig vist aldrig overTysklands nederlag engang i 40’erne, fortsatte ufortrødent at indgyde os elever achtung & diciplin, men Lau det tog vi bestemt ingen skade af!

  …..nu er så det 4′ rige på vej, Merkels islamiske Kalifat, vores folkevalgte har nemlig i passivitet kørt Danmark så langt ud at Danmark må anses for tabt i islamisk vold og i terror på dansk jord, folket er misrygtet, tiden løber ud for Danmark, gode råd dyre, men achtung det samlede kalifatet skal alligevel komme godt og grundigt ned med nakken!

  Det lille men’ at hver dag hver time der går i passivitet kommer til at koste menneskeliv, danske menneskeliv kommer at ofres helt unødvendigt, på grund af vores folkevalgtes uendelige ja grænseløse passivitet!

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Margrethe NørskovNiels Larsen, men den næste kansler hedder stadig Merkel, så var det en Pyrrhus sejr? Vi får se. Meget får de ikke at skulle have sagt. De skal nok heller ikke lave for mange hundekunstner, før de ender i Karlsruhe.

 9. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Jan Petersen
  “I øvrigt omtales AfD konsekvent af mainstream medier som højrenationalistisk eller lignende, der klinger lidt fælt i øret. Til gengæld har jeg aldrig set, Angela Merkel omtalt som – tidligere DDR kommunist,”

  Problemet er at de nyliberales politik er årsagen til vestens problemer. Og hvordan man løser dem har man ingen ide om, de tror at vi kan vedblive med belåne for at dække for den kroniske underskudsøkonomi, og seddelpressen er rødglødende. Hvilket for besindige og visionære økonomer betyder at vi bevæger os mod afgrundens rand, som denne gang er meget alvorligere fordi vi ikke løste den første finanskrise men blot udsatte med fix-faxerier, ren fidusøkonomi.

  Så de nyliberale føler deres magtposition truet, fordi de godt ved at det de står for er varm luft og fantasterier, og vi må ikke glemme af de har levet godt af det, rigtigt godt. At halvdelen af befolkningen betaler prisen har de ingen løsning på.

  Så derfor sviner man de politikere og partier til, som vil gøre noget ved problematikken.

 10. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche vist engang for tidligt ude, med stor sandsynlighed går Tyskland ud i nyvalg!?!

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig, den næste tyske kansler og EU’s uformelle leder hedder stadig Angela Merkel. Med følgende politiske CV:

  “Tidligere DDR kommunist, medlem af FDJ (Freie Deutsche Jugend “Free German Youth”) in 1981 – East Germany’s version of the “Hitler Youth” og Merkels aktiviteter som kommunist propaganda kommissær for “agitprop” (agitation and propaganda).”

  Guderne må vide, hvordan en person med det politiske CV overhovedet er blevet en magtfaktor i tysk-EU politik. Forklaring findes formentlig i gamle Stasi/KGB arkiver. Kodeordet er formentlig blackmail af andre med lidt urent trav i kommunist fortiden før murens fald.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Jan Ulrik Friis.
  Pessimisme har aldrig vundet et slag. I demokratierne er alt konstruktion. Intet er umuligt i politik. Det er blot at få flertal for sin idé, og flertal for fjerne det der står implementeringen af ideerne imod. Vi lever jo i et post kristent samfund og konsensus om de universelle værdier, var en saga blot allerede i ’97. Det der er spørgsmålet er, hvorvidt vi reelt er overladt til vores egen selvfedme, eller om der stadig kan komme en korrektion fra det højeste! Miraklernes tid er ingenlunde forbi, skulle jeg hilse at sige…!

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, ikke sandsynligt, og da ingen kan regere i Tyskland uden om Merkel, så er hun kansler. Ingen af de andre partier tillader et nyvalg lige nu. Men det kan blive en sjov koalition, hvis hun ikke vælger en mindretalsregering sammen med FDP.

  I øvrigt er tysk politi i fuld gang med at undersøge omfanget af den russiske indblanding i valget, med de mange støtte twitter fra russiske kilder til AFP. AFP er i forbundsdagen, så længe de ikke åbenlyst afsløres som nynazister. Derefter går det til forbundsdomstolen, som kan nedlægge forbud mod partiet.

  Men billedet er det samme lige nu som i Holland, Danmark og Sverige.

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ønsker Løkke tidligere DDR kommunist Merkel tillykke med, at hun fik et vælgerdrag over nakken. Løkke ved, hvad han taler om. Hans VLAK regering repræsenterer hele 53 mandater ud af Folketingets 179 mandater. Det er sgu repræsentativt “folkestyre”, så det vil noget!

 15. Af Jan Petersen

  -

  Russerne styrer tilsyneladende alle valg i Vesten, og al nyhedsformidling. Hvis de virkelig er så formidable dygtige, kan jeg da godt forstå, de bakker om deres leder. Et kommende ikon i så tilfælde er vel Nordkorea, der i øvrigt besidder balistiske missiler (nytårsraketter).

 16. Af Gert Hansen

  -

  AfD vil blive indæmmet politisk.

  Fordi det er en trussel mod det tyske parnass, og den politik godt 87% af de tyske vælgere stemte for. En politik der er konsensus om (bortset fra de 13%), og bortset fra nogle mindre ubetydelige variationer iblandt de 87%.

  Bruxelles er helt bag de 87% og deres politik, som vil blive videreført, og med aktiv, om end delvis skjult, propaganda og støtte fra Bruxelles. Det vil formentlig betyde yderligere indgreb overfor de tyske borgere i deres personlige frihed, støttet af ny lovgivning og Forbundsdomstolen i Karlsruhe, og med helhjertet støtte fra Bruxelles.

  For Europas situation som helhed, ændrer det tyske valg derfor intet.

 17. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Tjah… hun skal jo ikke føle sig for sikker. CSU er utilfreds med hendes udlændingepolitik, så søsterpartiet snapper hende i haserne (der er delstatsvalg i Beyern næste år og kronprinserne står på spring dernede). Det samme gør AfD og FDP på det område. Og SPD går i opposition. FDP og Die Grünen har det ikke godt i stue sammen.

  Hun har således tabt endog en hel del frihedsgrader. Heldigvis. Hun er svag nu – og det vil Østeuropa vide at udnytte – derovre er hun hadet som pesten selv. Det forstår man kun alt for godt.

 18. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nu er AfD og det yderste højre valgt ind i Bundestag. Ved næste valg bliver det danske yderste højre valgt ind i Folketinget, akkurat som i Tyskland. Vi læser kommende vælgeres kommentarer på bloggene. Men de gamle kommer måske til at stemme på andre partier, når de til sidst må leve af katte og hundemad og de rige har fået endnu en skattelettelse. De har ikke læst Nye Borgerliges partiprogram.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Her er i øvrigt Nye Borgerlige principprogram (ikke partiprogram) – tyder lidt på at debattør ikke selv har læst det. Men læs det så her. I øvrigt henviser jeg gerne til andre partiers programmer, hvis ønskes, eller Google selv:

  Danmark har brug for Nye Borgerlige
  https://nyeborgerlige.dk/principprogram/

 20. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Ja selvfølgelig vil man indæmme AfD og i mens vokser partiet i styrke, ganske som DF, Wilders i Holland og vent bare til det svenske valg 2018 og Sverigedemokraterne! Men nu er der gået hul på bylden i Tyskland. Er der nogen der for alvor tror at det kommer til at gå stille af, med Tysklands historie med Rote Arme Fraktion,Baader Meinhoff banden, og Antifa. Mon ikke de højreekstremistiske hooligans vil vide at kvittere for venstreekstremistisk vold? Og så har vi balladen som i 20’ernes efterkrigs tidens Tyskland!

  Det er aldrig smart, når politikerne undlader at lytte til rødderne i demokratierne!

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en overskrift fra DR.dk:

  “Tysklands gamle partier lover indvandrerkritikere kamp i parlamentet”

  Der er dømt tysk ødelæggelse af Tyskland og øvrige EU. Hvordan den interne politiker fight ender, må guderne vide. Men formentlig ikke noget kønt syn. Google i øvrigt selv lidt om failed kommunist state former Jugoslavien. Formentlig et blueprint på morgendagens failed EU projekt.

 22. Af jan ulrik friis

  -

  Lau
  Nu står vi der hvor vores folkevalgte ikke har optjent sig nogen bonus chek, og som du er inde på ” hvorvidt vi reelt er overladt til vores egen selvfedme” tilsyneladende end ikke viljen i befolkningen generelt, eller overhovedet bevidstheden om at redde sig selv, men Lau du har helt ret, retfærdiges bøn har stor magt, men du kender også Gud, at Gud ikke skånede Sodoma og Gomorra og tak og lov for det, “…..eller om der stadig kan komme en korrektion fra det højeste…” ingen tvivel om det, den vil komme, men er folkets kristne tro nu også stor og stærk nok når korrektionen kommer?
  Du ved det selv “miraklernes tid er ingenlunde forbi…..” men lidt forsigtig hvad du beder om, at med hensyn til Danmark kan et mirakkel ligesågodt fremstå som en altødelæggende meteorstorm, du kender Gud, han lægger vægt på tro, eller den manglende tro, og de retfærdiges bøn, men er folket retfærdigt? Og er den kristne tro er den nu også stor og stærk nok til at modstå et sådant mirakkel?

 23. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kravet til Merkel er, at hun meget hurtigt viser vilje og evne til at bringe de kræfter i Tyskland, der repræsenteres af AFD, under kontrol. Hvis hun ikke magter det, har EU ingen mening. Forsøget på at skabe et samarbejdende, fredeligt og demokratisk Europa er mislykket.

  Alle vidste, at det underudviklede England aldrig skulle have været medlem, men med Tyskland som solidt fundament, troede alle på en fremtid trods alt. Det viste sig at være en umulig opgave, og heldigvis meldte England sig ud.

  Med AFD får vi igen et skadevoldende element i EU, midt i det bærende medlem, Tyskland. Forudsætningen for videreudvikling af demokratiet er væk, medmindre Merkel kan tæmme uhyret. At det skulle tæmme sig selv er nok for meget at forvente, selvom de er tyskere.

 24. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Ju Jan jeg har læst programmet, om det så hedder princippartiprogram eller partiprogram. Partiet tør ikke tage stilling til den fremtidige politik og der er for langsom processor og for lille harddisk i gallionsfiguren. Jeg ville aldrig købe en computer med en slap processor, en for lille harddisk og udstyret med for få Ram. Den slags computer kan hverken tegne visionære projekter, eller rendere.

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “Så kører i øvrigt de vanlige MSM distribuerede fake news. TV2: “Russere mistænkes for forsøg på at påvirke tysk valg.”

  Helt enig. Russerne behøvede ikke at påvirke det tyske valg. Det viser sig, at hvis det kun var mænd fra det tidligere kommunistiske DDR, der stemte ved valget, så var AFD blevet langt det største parti i Tyskland.

  Det minder mere om valget i USA, hvor Donald Trump fik særlig stor opbakning fra den hvide, uuddannede og arbejdsløse del af befolkningen – og denne type vælgere befinder sig især i tidligere DDR

  For enhver som har fulgt med i tysk politik, kommer resultatet ikke som en stor overraskelse. Det har længe været klart ifølge mange meningsmålinger det sidste år. Jeg tror, at vi i mange år fremover kommer til at se en opbakning på 10-20% til de mest højreorienterede, nationalistiske partier, afhængig af om det lykkes for dem, som det tildels er lykkedes for Dansk Folkeparti, at luge ud blandt de mest underfrankerede racister. De er blevet ekskluderet og smidt ud på r.. og albuer – med mindre de sad i partitoppen.

  Det største chok kommer nok for det store flertal af tyskere, som ikke har hørt og har ønsket at høre fremmedfjendske politikere tale fra Forbundsdagen siden 2. verdenskrig.

 26. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche ja vanskeligt at komme udenom M erkel, men nu SPD går i opposition, at ja nu skal vi igennem vanskelige forhandlinger, men uden SPD står M erkel meget for svagt, sandsynligvis kun en mindretalsregering, derfor og uden vinder i dette valg, det sandsynlige vi kommer ud i nyvalg, SPD har alt at vinde ved nyvalg, det har alle de andre partier også, alt at vinde ved et nyvalg!

 27. Af Flemming Lau

  -

  Jan Ulrik Friis.
  Ja, Gud gik tilsidst med til på Abrahams forbøn, at skåne Sodoma og Gomorra, hvis han kunne fremvise 10 retfærdige…! Resultatet kender vi. Spørgsmålet er om Guds lysestage er flyttet fra vesten, til Østen og dermed hans velsignelser.? Måske ikke helt endnu, men i et vesten uden Gudsfrygt og uden taknemmelighed, tja så er der nok grænser for vor Skabers langmodighed.. Der er ikke meget jeg frygter i denne verden, men lige det ville være et mareridt, og befolkningerne ville ikke kunne se forbindelsen, og tværtimod udpege bilsyndere, valuta spekulanter og andre som syndebukke. Måske vil man netop anklage den Gud, man ikke tror på, som den skyldige! Vi mangler troende hyrder !

 28. Af jan ulrik friis

  -

  Lau,
  ja du har ret, det får vi alle selv at se, dagen skal komme: “…….vil man netop anklage den Gud, man ikke tror på, som den skyldige!” Dagen skal komme hvor vi beskylder den sande den kristne Gud, for alt vores selvforskyldte ulykke, og den store elendighed vi selv har bragt ned over os !

  Fatalt ja ligefrem selvdestruktivt at give køb på sin kristne tro, som det nu er blevet så udbredt i vest at underbyde sig selv, i indavl efter laveste fællesnævner, at ikke længere skældne den sande Gud fra alverdens afguder er et direkte selvmord, vi husker endda Guds bud: 2 mosebog 20: 3 “Du maa ikke have andre Guder end mig.” (1917 udgave)
  Hvor vanskeligt kan det være?

  Hvorledes vil det da ikke gå eksempelvist Danmark, der nu giver køb på sin kristne tro, og samtidigt tiende til en falsk gud en ond islamisk ideologie dets fremmarch i Danmark, noget sådant kan den sande kristne Gud aldrig velsigne, frygter vi ikke straf? Nu vi helt åbenlyst overtræder Guds bud, går fra at være et kristent land, til et islamiskt multi-kulti af hedenske afguder!

  Frygter vi ikke døden?

  Lot troede på Gud derfor blev han frelst ud af Sodoma, sådant vil det også gå de der tror, men nationalstaten der beskæftiger sig med falske guder vil naturligvis gå til grunde!

  Det er endnu ikke forsent at Danmark vender tilbage til sit kristne udgangspunkt, og forkaster de falske guder den falsk religion, og Danmark vil da blive velsignet i overmål, ligesom vi tidligere blev velsignet i overmål!
  At ikke kommer under dom!

  Matteus 10: (1917 udgaven)
  “14 Og dersom nogen ikke modtager eder og ej hører eders Ord, da gaar ud af det Hus eller den By og ryster Støvet af eders Fødder! 15 Sandelig, siger jeg eder, det skal gaa Sodomas og Gomorras Land taaleligere paa Dommens Dag end den By.”

 29. Af Finn Thøgersen

  -

  @Niels Peter Lemche – 24. september 2017 21:53:

  Nu er det et krav i Tyskland at en ny regering ved afstemning i salen skal demonstrere et flertal før regeringen kan tiltræde, derfor er mindretalsregeringer og meget snævre flertal så sjældne.

  Og der er eksempler på at snævre flertal alligevel ikke kan mønstre flertallet, fx Heide Simonis i Schleswig-Holstein og Ypsilante i Nordrhein-Westphalen

  Så en mindretalsregering – uanset konstellation – vil være en falliterklæring , et klart krisetegn og et signal om at den nok ikke holder tiden ud.
  Og nogle af partierne der ikke er med i regeringen SKAL altså stemme FOR mindretalsregeringen for at den kan komme til…

  Så CDU/CSU + FDP + Grønne er reelt en bunden opgave nu SDP tar en tur på bænken, så kan det være SDP efter lederskift mv er mere villig om et år eller 2 når Jamaica-klovnebilen vælter

  Men uanset konstellation så kommer det til at koste Merkel dyrt når FDP, Grønne og evt senere SDP skal have hver deres lunser

  Regn med en regering der reelt blot løber uret ud indtil næste valg

  Så ingen EU reformer (der røg Macrons sidste halmstrå), ingen interne reformer undtagen dem der er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og lap på lap de steder hvor statsskibet tager vand ind…

Kommentarer er lukket.