Der må være en grænse

Af Tom Jensen 51

Jeg har selv hyldet grænseløsheden. For visionen om et Europa helt uden indre grænsekontrol var smuk, og der er ingen tvivl om, at den fri bevægelighed har været til gavn for de europæiske økonomier. Og til gavn og glæde for mange europæere, der langt mere friktionsløst end før kan søge lykken og gøre karriere på hele kontinentet.

Men jeg tror, tiden er kommet til at erkende, at man må forsøge at finde en ny måde at håndtere grænser og grænseløshed på i Europa. En måde der forhåbentlig kan videreføre alt det gode, grænseløsheden bar med sig. Samtidig med at man gør sig klart, at værdien af et åbent Europa risikerer at blive underløbet fuldstændig af de problemer, grænseløsheden har vist sig at medføre, hvis ikke man gør sig klart, at der trods alt alligevel må være en grænse. Og at det må være tilladt for et land, selv et EU-land, der samtidig er medlem af Schengen, at holde fast i sine grænser inden for et nyt aftalesæt, man burde enes om på europæisk plan.

Desværre er der ikke meget, der endnu tyder på nogen lydhørhed i EU-systemet over for de fortsatte bekymringer, som flere EU-lande har i forhold til både spørgsmålet om grænser og om det problem, der især knytter sig til grænseløsheden: Flygtninge- og migrationskrisen.

To sager fra den forløbne uge viser, at EU agerer på dette område på en måde, som muligvis nok er helt legal inden for de juridiske rammer, hvorpå EU-samarbejdet og Schengen fungerer. Men som på længere sigt kan true med at underminere den folkelige opbakning til EU yderligere og fremprovokere skridt fra enkeltlande, der vil være langt mere skadelige for den fri bevægelighed end et blødt kompromis, der eksempelvis tillader lande at opretholde en form for permanent grænsekontrol.

Den ene sag handler om det nederlag, Ungarn og Slovakiet onsdag led ved EU-domstolen, som i den korte version slog fast, at det var helt i orden, at Det Europæiske Råd uden enstemmighed vedtog en tvungen fordeling af flygtninge mellem EU-landene. Danmark står som bekendt uden for dette på grund af vores retsforbehold. Centralt i den danske diskussion af retsforbeholdet har netop været dette, at det må være en kerne i en nations suverænitet selv at beslutte, hvilke mennesker (og hvor mange) man vil give ophold i sit land.

Det skyldes ikke, at Danmark ikke ønsker at tage imod flygtninge – vi har bestemt taget vores del – men netop det principielle. Giver man først køb på beslutningsretten i forhold til, hvem der skal være og bo inden for rammerne af en nationalstat, da har man taget et væsentligt skridt i forhold til at opløse begrebet nationalstat, som vi kender det.

Nu har EU-domstolen så afsagt en kendelse der betyder, at et almindeligt flertal af lande i Europa i en såkaldt ”nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af fordrevne personer” kan beslutte, hvor mange flygtninge enkeltlande skal tage imod som led i en tvungen fordeling. Jeg tror desværre det er en afgørelse, der kan puste til politiske vinde, som ønsker beskyttelse i form af markant sænkede grænsebomme – næsten uanset omkostningerne på andre områder.

Hvilket leder mig til den anden sag fra den forløbne uge. Her erklærede EUs migrationskommissær Dimitris Avramopoulos, at den midlertidige grænsekontrol, som flere lande – herunder Danmark og Sverige – over de seneste par år har gennemført, snart ikke mere vil kunne forlænges. ”De vigtigste grunde, der retfærdiggjorde indførelsen, eksisterer ikke længere”, lød det (i mine ører temmelig verdensfjernt) fra EU-kommissæren.

For det er jo en illusion at migrant- og flygtningekrisen er et overstået kapitel. Nok er vejen til Europa fra Tyrkiet via Grækenland i vidt omfang lukket, og der kommer færre over Middelhavet end i 2015, da krisen var mest akut, og migranter gik på de europæiske veje.

Men problemerne er langt fra løst. Den væsentligste grund til at eksempelvis Danmark og Sverige indførte grænsekontrol, var som bekendt, at indre grænser er en nødvendighed, når EUs ydre grænser er alt, alt for åbne. Og det er de stadig. 125.000 mennesker kom blot i henhold til UNCHRs officielle opgørelser til Europa via Middelhavet i årets første otte måneder.

Og det er nu tilmed åbenlyst, at der ikke længere især er tale om en akut flygtningekrise, men derimod om en langstrakt migrantkrise, som kan forventes at fortsætte i mange, mange år. De fleste, der forsøger at krydse Middelhavet, er således ikke krigsflygtninge fra f.eks. Syrien. Langt, langt de fleste er migranter fra afrikanske lande som Nigeria, Guinea, Elfenbenskysten og Mali. De vil blive ved med at komme.

Derfor tror jeg desværre også, at EU-kommissionens mangel på vilje til at forlænge grænsekontrollerne vil give medvind til kræfter, der ønsker et langt mere lukket Europa end godt er.

Og det er derfor EU-landene nu burde samle sig om at gå en anden vej. De burde forstå, at problemerne med EUs ydre grænser og migrationspresset fra især Afrika ikke sådan lige løser sig. Og de burde indse, at så kan der i en rum tid fremover være brug for at tillade en form for permanent indre grænsekontrol.

Og helt ærligt – og uden at diskutere det ressourcetræk, bevogtningen har kostet dansk politi i de seneste mange måneder: Det er vel ikke ligefrem sådan, at man føler kontinentet har lukket sig omkring os, hverken mod syd eller nord, trods den midlertidige grænsekontrol? Også dette burde give anledning til pragmatisk at erkende, at der må være en grænse.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

51 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Når en del udviklingslande ikke vil modtage hjemsendte fattigdomsmigranter, der ikke har krav på asyl i vesten, så skyldes det nok primært, at de ikke vil undvære de remitter, som disse, illegale indvandrere sender hjem fra vesten.

  Det er med andre ord ikke udtryk for idealisme, eller medmenneskelighed, når de nægter at modtage egne borgere, der har forsøgt at indvandre illegalt til EU.

  Det er direkte latterligt, når et land som Iran, påstår, at vi krænker iranske bogreres menneskerettigheder, når vi vil udvise dem, fordi de er illegale indvandrere, selvom de ikke selv vil rejse, for man krænker selvfølgelig ikke illegale indvandreres menneskerettigheder, når man bruger den fornødne tvang mod afviste asylansøgere, der nægter at forlade landet.

  Iran respekterer principielt ikke selv iranske borgeres menneskerettigheder, for det er jo et islamistisk diktatur, hvor sharia står over menneskerettighederne, og dét er en af grundene til, at mange iranere gerne vil væk fra Iran, selvom de ikke er personligt forfulgte.

 2. Af Henrik Larsen

  -

  Jeg kan da i det store hele kun være enig med bloggeren, men finder personligt den afsluttende passus “..medvind til kræfter, der ønsker et langt mere lukket Europa end hvad godt er…” ærligt talt pisse irriterende, den skal åbenbart hele tiden med, når man diskuterer et emne, hvor interessefællesskab med “nationalisterne” er en risiko?

  For mit eget vedkommende, som Nye Borgerlige vælger, er sagen ikke mere kompliceret, end at jeg ønsker grænserne nøjagtigt så kontrollerede – og tilsvarende lovregler og konventionsregler tilpassede, så det ikke bare bliver et spørgsmål for migranten om at komme over grænsen for enhver pris – så det er realistisk muligt indenfor nationens rammer selv at bestemme, hvor mange og hvem, der skaffer sig ophold indenfor vore grænser, nøjagtig samme motivation som bloggerens for ovenstående indlæg.

  I øvrigt er jeg helt overbevist om, at en tilpasning af regler og konventioner samt en politisk vilje til at overholde disse, hvilket bl.a. indebærer slut for bistand til lande, der ikke tager i mod egne borgere, intet ophold til personer, der ikke kan dokumentere sin person eller blive bekræftet af sit hjemland, vil medføre, at grænsebevogtning alene i forhold til dette problemfelt blive aldeles overflødig.

  Men der er “kræfter”, der vedbliver med at sætte lighedstegn mellem en tilpasning af bl.a. konventioner til moderne tider og så en irreversibel nedsynken til “mørke tider”, hvor vi kun venter på, at Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen eller Pernille Vermund anlægger overskæg, eller hvad?

  På bundlinjen er jeg skuffet over, at det åbenbart stadig findes nødvendigt fra Berlingske´s redaktørstole at fremmane nogle dagligdags-lumre-og-halvdjævelske fjendebilleder, som jeg mener savner enhver forbindelse til virkeligheden.

 3. Af Hans K Hansen

  -

  “Også dette burde give anledning til pragmatisk at erkende, at der må være en grænse.”

  Ja. Ikke kun for EU’s grænseløshed, men også for grænserne for politikernes handlinger hen over hovederne på befolkningen. Det her repræsentative cirkus, uden indrømmelse af egentlig folkestyre, kan ikke fortsætte i al evighed.

 4. Af Jørgen F.

  -

  Det er de færreste, der ikke har en havelåge – endsige en gadedør.

  Det handler, bortset fra sikkerhed, jo også om at de som kommer i ens hjem føler at de er inviteret indenfor – og at de besøgende fra start får fornemmelsen af at nu er det dette hjems regler, der respekteres.

  For i et hjem hvor alle bare kan komme og gå , og gøre som de har lyst , begynder beboerne også hurtigt selv at miste respekten for hjemmet.

  Hvorfor konsekvenserne af ‘grænseløsheden’ formentlig også skal ses i et bredere lys end bare den manglende kontrol af hvem som kommer og går i Danmark. Men også ses som en medvirkende årsag til at offentlige myndigheder de senere år tilsyneladende har følt det ligegyldigt at gennemføre bare minimal kontrol inden for eget område – og andre institutioner har brugt midler til arbitrære formål helt uden nogen form for respekt for landets borgere.

  Det er med andre ord på tide at vi igen begynder at værne om vores land , vores værdier – og dermed også genskaber vores egen selvrespekt.

 5. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg spekulerer lidt på om de politikere (radikale) der, fanatisk, går ind for åbne grænser undlader at låse egne døre til deres huse, lejligheder, eller om samme står pivåbne.
  Jeg selv og min familie låser altid, omhyggeligt, vore døre, selvom VI bor et meget fredeligt sted. Vi ønsker selv at bestemme hvem vi vil åbne vore døre for og hvilke personer der er uønskede.
  Det gøres IKKE med åbne døre.
  Sover journalisterne? Den radikale Marianne Jelved der var SÅ bekymret over at DANSKERNE stemte nej til euroen. Alle de ulykker der ville ramme os, valutavanskeligheder, arbejdsløshed og mere af samme skuffe.
  Som bekendt ….
  HVORFOR spørger journalisterne ikke Marianne Jelved, borer lidt i det, om den fatale fejltagelse Marianne Jelved var ved at lokke danskerne ind i?
  De radikales fejltagelser igennem årene står i kø som perler på en snor.
  PS! I hele debatten og grænser, om flygtninge med videre er der FOR megen snak og for lidt handling.
  Stop hele det aylcirkus. Tag kampen med EU om nødvendigt.
  Arne Hornborg

 6. Af Gert Hansen

  -

  Den danske grænsekontrol er en illusion, og jeg fatter ikke, at den kan få så megen omtale. Måske fordi den mestendels omtales af folk der bor og arbejder i København, og ikke aner hvad der sker ved den dansk/tyske grænse.

  Den er nemlig pivåben. Jo da, der sker kontrol ved Kruså og Motorvejen, men så tag til een af de mindre grænseovergange der ligger vestligere. Normalt ingen kontrol dér. Bortset fra det, er der fri adgang over markerne imellem. Enhver ‘flygtning’/menneskesmugler med respekt for sig selv, har selvfølgelig opdaget det, dagen efter den såkaldte ‘grænsekontrol’ blev indført. Under megen skrig og skrålen.

  Een ting er at politikerne stikker befolkningen blår i øjnenen, og der snakkes så meget om den, noget andet er, at ingen journalister har taget dette op, og manet dette ‘fake news’ i jorden for længe siden.

  Det er også helt vanvittigt at indføre åbne grænser i EU, uden at sikre, at grænserne udadtil kontrolleres, hvilket vi nu i flere år har været videne til. Aner man ikke i Bruxelles hvordan den virkelige verden er skruet sammen, eller prøver man bevidst at ødelægge Europa? Det er under alle omstændigheder rystende. Og så taler man i Bruxelles gudhjælpemig om at den såkaldte ‘grænsekontrol’ ikke kan forlænges. Ikke at den betyder noget i praxis, men hvorfor foregøgle folk at den gør det?

  Og migranterne vil komme i stigende mængder, ikke mindst fra Afrika syd for Sahara. Der bor idag 1 mia. mennesker, hvoraf langt størstedelen er yderst fattige uden megen fremtid, og de flygter allerede nordpå mod Europa. Om blot 33 år vil befolkningen være steget til 2,2 mia. (FN medium variant). Når folk allerede flygter idag, tror man så at de 1,2 mia. tilkomne vil blive hjemme? Eller flygte til Japan og Korea? Nej, vel?

  Jo mindre der fra Europas side gøres noget helt drastisk nu, bliver Europa simpelt hen
  ‘oversvømmet’, uden mulighed for nogensinde at komme oven vande igen.

 7. Af Jesper Lund

  -

  Hvis det tillades et EU-land at indføre permanent grænsekontrol, så svigter vi middelhavs- og EU-landet Italien, der modtager de fleste bådflygtninge. Det overlades til Italien at tage sig af det store antal bådflygtninge.

  Jeg synes Danmark skal være med til at hjælpe Italien. Ved ikke at indføre permanent grænsekontrol og så være fortaler for en omfordeling af flygtninge fra Italien.

 8. Af M.S. Carstens

  -

  De radikale, med samt alle de skabsradikale, bør udraderes og det kan kun gå for langsomt. Så længe vi ikke har en klar og effektiv grænsekontrol, med strid håndhævelse af Dubling-konventionen, kommer der stadig fupasylanter til landet, der over tid får stemmeret og vil støtte de radikales plan om, at nedbryde vores kultur og velfærd.
  Der er ikke krig i nogen af vore nabolande, så enhver anmodning om asyl i Danmark og tilkendelse af asyl i Danmark, udover de få FN-kvoteflygtninge, må være at betragte som forræderi over for det danske folk.
  Jeg ved godt, at de radikale vil være åh så gode og humane, men så længe det kun er i munden og på skatteborgernes regning, har jeg kun foragt over for slige.

 9. Af povl pedersen

  -

  lad os få den australske model !!!!!!

 10. Af Jan Johansen

  -

  Hvorfor er det så svært for de ansvarlige bag Schengenaftalen at nå til en erkendelse af, at aftalen i den grad var og er et eklatant fejlskud. Ideen om den frie bevægelighed inden for EU’s grænser var muligvis fornuftig nok, men blev vi ikke samtidig lovet en hermetisk lukket ydre grænse? Den del af aftalen er som bekendt ikke blevet overholdt. Ergo må det være på sin plads, at de enkelte medlemslande en gang for alle siger fra og får stillet de mindre ansvarlige stolen eller stolene for dørene. Vi har trods alt ikke – og heldigvis for det – overladt vores selvstændighed til den samling af uansvarlige pampere i EU-kommissionen og EU-parlamentet m.m.. De har overhovedet ingen fornemmelse af, hvad store dele af europæerne i de enkelte medlemslande er oppe imod. Det drejer sig nemlig ikke kun om et stort antal flygtninge og migranter fra ikke-vestlige lande. Det drejer sig om fortsat øget voldsom kriminalitet og ekstrem terror, og det skal vi ikke vedblivende finde os i. Hvis ikke dette vanvid meget snart stopper, vil flere og flere befolkninger i EU gøre oprør. Se blot hvordan islamismen ta’r mere og mere over i de enkelte medlemslande!!!!!

 11. Af J HANS EN

  -

  EU gør klogt i helt at ignorere Danmark.
  Danmark er det land i Europa som mest underdanigt har deltaget i USA`s forbryderiske krige.
  Krige som har skabt kolosale flygtninge problemer og terror.
  Danmark tilhører ikke det pæne selskab.

 12. Af Jan Petersen

  -

  To helt centrale – ikke folkevalgte – institutioner, nemlig EU-domstolen og Den Europæiske Menneskeretsdomstol har raget en politisk magt til sig, der er total uhørt. I dag er det reelt disse to ikke folkevalgte loger der styrer EU’ overordnede asyl, flygtninge, immigrant, ingen grænser, open door politik. De traditionelle politikere har tilsyneladende i ren afmagt outsourcet deres kompetencer. Unægtelig spændende at se hvad det har af langsigtet konsekvens.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det så fatter ikke, hvorfor Berlingske stiller blogs til rådighed for bloggere (f.eks værdikampen), der konsekvent lukker for kommentarer? Efter min mening – en direkte hån mod selve det demokratiske fundament – fri meningsudveksling! Hvis bloggeren er nervøs for diverse navne fakes, net trolls og debat sabotører – hermed et venligt råd. Glo på bloggen bare af og til, og høvl det værste skrammel ud. Så er det problem løst 🙂

 14. Af Bjørn Sørensen

  -

  ” Langt, langt de fleste er migranter fra afrikanske lande som Nigeria, Guinea, Elfenbenskysten og Mali. De vil blive ved med at komme.”

  Den gennemsnitlige IQ for landene syd for Sahara er 70, for at klare sig i den moderne verden kræves et minimum på 90. Hvilket forklarer hvorfor kun 10-20% fra Somalia er i beskæftigelse. Det samme gør sig gældende for palæstinenserne, som tillige florerer i kriminalitetsregistrene.

  Det der i dag efterspørges i de postindustrielle lande er veluddannet og velkvalificeret arbejdskraft.
  Vi har længe ikke kunnet beskæftige de lavt uddannede og ufaglærte hvorfor det er urealistisk at vi tillader immigration af ukvalificerede fattigdomsflygtninge.
  Fra Tyskland læser jeg at de syriske flygtninge på trods af ihærdige forsøg med at introducere dem fra det offentlige, efter et år er kun et fåtal kommet i arbejde.
  Det var dem de dumsmarte venligboere mente var veludannede og ville blive en berigelse.

  Vores velfærdssystem lever på lånt tid fordi vores indtjening ikke dækker udgifterne. Og befolkningen er ved at være træt af at servicen konstant bliver beskåret fordi immigranterne belaster systemet.
  Immigranterne koster i størrelsesordenen 30-200 mia. kroner om året. Det korrekte tal manipuleres der med for at skjule realiteterne.

  EU er skabt af katolikker, alle traktater er underskrevet i katolske byer. Romtraktaten var underskrevet af katolikker.
  EUs administration ligger i et katolsk land, Belgien.
  Så jeg formoder at administrationen er præget af katolsk kultur og tradition, hvilket adskiller sig fra engelsk og nordeuropæisk kultur og tradition.

  At englænderne blev træt af EUs manglende evne og forståelse for nødvendige reformer resulterede i Brexit.
  For mig ligner det den katolske kirkes hægen om dens dogmer.

  Immigrantbølgen er ved at underminere vores velfærdssamfund, som formodentlig vil blive erstattet af et forsikringssystem, så kun ydere kan være nydere.

  Vi må gøre os klart at det internationale system som blev skabt efter 2. verdenskrig er ved at underminere Vesten, som vi ser medfører det drastiske beslutninger, så som Brexit, fordi store dele af befolkningen ikke længere nyder godt af systemet.

  Så jeg vil anbefale danskernes politikere at de erkender deres ansvar overfor det danske folk, og ikke kun en lille elite.

 15. Af Maria Due

  -

  Det er mange år siden, og vi havde netop spist vores sene aftensmad, der var den samme som frokosten og morgenmaden. Fjeldørred. Stedet var nord for polarcirklen, og I horisonten hang en orangerød sol, der ikke ville gå ned. Bortset fra myggene åndede alt fred i en radius af mere end hundrede kilometer, da en rasende norsk ed uden varsel røg gennem luften: SVENSK-FAEN!!!.

  Og så skal jeg ellers love for, at familiens mænd var parate til at gå på krigsstien. Selv så jeg kun i det meget fjerne en smal stribe røg fra et bål som vort, der var tændt ved bredden af det store fiskevand, som min svigerfar hvert år kunne råde over i en sommermåned. Som en livslang tak fra samiske patienter, der ikke gik i små sko, skønt penge havde de kun få af. Der var ingen tvivl om, at det andet bål var tændt på norsk-samisk klippegrund, og at nogen var på tyvfiskeri. Som dansker havde jeg ikke noget i klemme og mente, at der var mere end rigeligt til alle, men resten af selskabet var ophidset over, at formodede svenskere havde krydset en grænse, som burde håndhæves, skønt det ikke var praktisk muligt.To små bål i vildmarken. Ved det ene blev der skumlet, og ved det andet blev der sikkert lagt planer om en hurtig flugt med fangsten. Fjeldørred og laks er en delikatesse, som udlændinge betaler mange penge for at få lov til at fange, landskabet er desuden karrigt med anden mad, og almindelig pli har fra hedenold krævet, at man i det uendeligt lange grænseland mellem Norge og Sverige respekterer andres overlevelsesmuligheder og værdier. Så lad os være taknemmelige for, at bevogtning af vor grænse til Tyskland trods alt er overkommelig i disse tider, hvor grænserne og ejendomsretten er under pres.Det er langt værre til søs.

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt læs linket i Tom Jensen teksten – Ungarn og Slovakiet onsdag led ved EU-domstolen, og bemærk navnlig denne sætning:

  “Men ifølge EU-Domstolen har regeringerne i Ungarn og Slovakiet ikke ret i, at omfordelingen gennem kvoter krænker landenes suverænitet.”

  Eller på almen forståelig dansk. EU-domstolen bestemmer, hvad der forstås ved landenes suverænitet. Det gjorde folkevalgte politikere tidligere!

 17. Af Per Torbensen

  -

  Ja Tom Jensen der må være en grænse og den skal forsvares, både den fysiske og den mentale.
  Men så længe Claude Junker som formand for biksen kan agere skattely og nu med Makronen,hvor rettigheder på alle områder trædes under fode ,ser det sort ud og med det destruktive kvinde menneske til Merkel som intet fatter eller vil forstå-unægtelig en svær opgave,men måske vi blot skal længere ned i sumpen før erkendelsen lyser op på tavlen ?
  Elendighedsteorien den er dyr og hvem vil tro på den ?
  Vi må og skal handle.

 18. Af M.S. Carstens

  -

  EU er og bliver Europas undergang:

  http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklarationen-Euromediterranien-Hemmelige-Aftaler-Version-2009.php

  Ingen politiker tør, af egoøkonomiske grunde, gå i mod
  og ingen venstreradigal tør indrømme deres fejlangreb mod de danske arbejdende skattebetalende slaver; ja, slaver for både en inproduktiv venstrefløj og hele raden af skabsradikale i Folketinget, inkl. store dele af DF, slesker for deres egen fremtid “nåde” når iSlammets fortropper får vind i KOranens tvang om fremfærd.

  Men er det virkelig ikke på tide, at vi taler klare ord og råber vore politikkere tilbage til det danske folk, frem for den studehandel, der i ovenstående link, er indgået i den EU-ske islmiseringsplan?

  Hvorfor tør ingen bringe barcelonaerklæringen til debat?
  Og hvorfor tør ingen (meningsdannere, som MSM osv.) stille vores politikkere til ansvar for indgåelsen af barcelonaerklæringen og ikke mindst deres nuværende næsegruse, stiltiende, videreføring af tidligere (V som S og alle andre) fejltagelser for den danske befolkning i denne katastrofe for det danske betalende folk?

  Jeg savner svar?

 19. Af Jan Petersen

  -

  Fake mainstream politikere og fake mainstream medier bærer et uendelig tungt fælles ansvar for opløsning af Danmark / øvrige EU nationalstater. Regningen for det politiske misfoster bliver stor. Formentlig – for stor!

 20. Af Maria Due

  -

  “Hvorfor tør ingen bringe barcelonaerklæringen til debat?”

  Vi var en meget lille flok, der forfærdede og ustandseligt skrev om den i nullerne. Jeg ved ikke, hvor meget af den, der stadig er på tapetet. Der er jo sket en hel del siden da.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det 16. års dagen for iscenesat 9/11 fake terror shit, der har formet verden op til dags dato. Ikke mange mainstream media outlets behandler det emne. Formentlig meget klogt, hele banden af MSM ville blive klædt af til skindet. Stort set ingen kritisk journalistikt tilgang til det emne 🙁

 22. Af Bjørn Sørensen

  -

  Problemet med udlændingeloven af 1983 er at de fleste partier stemte for den og de eneste uskyldsrene var det daværende Fremskridtsparti.
  Og Socialdemokratiet, som var blevet invaderet af marxistiske akademikere besat af den internationale drøm svigtede sine kernevælgere, arbejderklassen, som først stemte på Centrumdemokraterne og siden hen på DF, hvorfor Nyrup Rasmussen med sit ophav i det vestjyske indremissionske, kaldte de svigtede for ikke stuerene fordi de stemte på DF.
  På grund af det politiske dødvande som landet har lidt under i årtier, har der ikke været mulighed for at føre fornuftsbetinget politik, men derimod studehandler i det uendelige uden at løse de presserende problemer, resulterende i strudsepolitik.
  I årtier har man udnævnt grønskollinger til ministerposter, som er blevet administreret af embedstanden, som overvejende er venstreorienterede.

  Vi kan så kun håbe på at befolkningen gør det rigtige i fremtiden og stemmer på politikere som respekterer befolkningens interesser.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Damaskus erklæringen ’75, Udlændingeloven af ’83, Inkorporationsloven af ’92 og Barcelona erklæringen ’95 er de centrale tiltag der har fået EU, herunder Danmark ud på den katastrofe kurs. Derudover oprettede EU “Observatoriet for racisme og fremmedhad, som giver det hele et legitimt skær. Beate Winkler tidl østtysker igang satte den” aktivistiske stil og dynamiske fortolkning!” Idag er ECRI stadig uden folkeligt mandat!

 24. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvorfor ville man ikke indse at den ukontrollerede indvandring var skadelig.
  Problemet med udlændingeloven af 1983 er at de fleste partier stemte for den og de eneste uskyldsrene var det daværende Fremskridtsparti.
  Og Socialdemokratiet, som var blevet invaderet af marxistiske akademikere besat af den internationale drøm svigtede sine kernevælgere, arbejderklassen, som først stemte på Centrumdemokraterne og siden hen på DF, hvorfor Nyrup Rasmussen med sit ophav i det vestjyske indremissionske, kaldte de svigtede for ikke stuerene fordi de stemte på DF.
  På grund af det politiske dødvande som landet har lidt under i årtier, har der ikke været mulighed for at føre fornuftsbetinget politik, men derimod studehandler i det uendelige uden at løse de presserende problemer, resulterende i strudsepolitik.
  I årtier har man udnævnt grønskollinger til ministerposter, som er blevet administreret af embedstanden, som overvejende er venstreorienterede.

  Vi kan så kun håbe på at befolkningen gør det rigtige i fremtiden og stemmer på politikere som respekterer befolkningens interesser.

 25. Af M.S. Carstens

  -

  Maria Due – 10. september 2017 22:03

  ja , og den køre derud af for fulde gardiner, uagtet at vi aldrig fik medbestemmelse derom.
  Og EU, med diverse, ikke valgte, iSlam-elskere i spidsen, kører videre på erklæringen, som var de bestilt af en vis herre, fra sidste tys-tyske.startede krig.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – Der må være en grænse. Mennesker bosætter sig, hvor orkaner raser. Mennesker bosætter sig, hvor vulkaner går i udbrud. Mennesker bosætter sig, hvor der notorisk er store jordskælv. Er det mennesker eller naturens skyld, at det evt sker ødelæggelse og et par tobenede klaphatte må lade livet?

 27. Af Bjørn Sørensen

  -

  “De har fået nej til asyl. Alligevel er familien Azizi stadig i Hørsholm og koster den danske stat 9.338 kroner om dagen.”

  Hvor længe skal danskere finde sig at boliger tildeles uønskede immigranter, så de ikke kan få en lejlighed hvor de venter i kø.

  Myndighedernes prioritering af fremmede lykkeriddere på bekostning af danskere har længe været et alvorligt irritationsmoment, som forhåbentligt snart får en ende.

  At vores myndigheder i deres forkvaklede opfattelse ikke fatter at deres vigtigste opgave er at sørge for den danske befolkning, er en skændsel.

 28. Af Flemming Lau

  -

  Koks ikke filteret!

 29. Af Flemming Lau

  -

  Årsag til EU’s katastrofe: Damaskus Erkl. ’75, ud.lov ’83, inkoporations lov ’92, Barca ’95.

 30. Af Flemming Lau

  -

  Ikke at forglemme Observatoriet for racisme og fremmedhad, nuv: ECRI.

 31. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvordan kan myndighederne forsvare at man spenderer 3,4 mio. om året på en familie som er blevet afvist som asylansøgere.

  Dette er kun et enkelt tilfælde, hvad med de tusindvis af tilsvarende i samme situation.

  Er det så svært at forstå hvorfor det offentlige må beskære udgifterne til den danske befolkning, som reelt har betalt for velfærdssamfundets ydelser, når man prioriterer fremmede lykkeriddere.

  Vores velfærdssamfund var tænkt som en tryghedsordning for landets befolkning, og ikke en garanti for at alverdens lykkeriddere kunne komme her og få bedre beskyttelse end landets befolkning.

  At den dumsmarte elite af drømmere og idealister har fået lov til at føre det store ord, i ly af en naiv menneskerets lovgivning uden forståelse for at det med lethed kunne misbruges, trænger til en realitetserkendelse.

  Når man erstatter årtusind årig menneskelig erfaring, med ideologisk naive drømmerier og tror at det kan erstatte solid erfaring om menneskets medfødte egenskaber og svagheder, så er det indlysende at man risikerer at fejlfortolke når man ikke vil indse at mennesker om nødvendigt prioriterer sig selv.

 32. Af Svend Jensen

  -

  Når der strømmer så mange enkeltpersoner fra verdens centre for menneskeoverskud til Danmark, at invasionen voldsomt reducerer Elitens wellnes – først da begynder Eliten at handle – og så vil det være for lidt og for sent.
  Konsekvensen må være, at enten vågner folket op og løser problemet selv, på en direkte og håndfast måde – eller også vil Danmark gå under. Det bliver ikke et smukt syn.
  Grænsen er ved at blive nået.

 33. Af Niels Larsen

  -

  Alt tyder på, at Visegrad-landene vil foretrække at bryde med EU fremfor at modtage flygtninge som følge af tvungne kvoter.

  Og det vil Visegradlandene gøre klogt i.

  Der er en årsag til, at koranklodser er udbredte i København, men helt fraværende i Warszawa; grunden er, at i København flyder det med muslimer, mens de er helt fraværende i Warszawa.

 34. Af Maria Due

  -

  “Alt tyder på, at Visegrad-landene vil foretrække at bryde med EU fremfor at modtage flygtninge som følge af tvungne kvoter.”

  Niels Larsen, det ville været et kæmpe stort prestigetab for ideologerne i Bruxelles, hvis de ikke kan købe og true sig til alt.

  Vores udenrigsminister har også travlt i Østeuropa. Så travlt, at Marlene Wind i et debatindlæg i Politiken spørger, “hvorfor fletter vi fingre med udemokratiske Ungarn? ”

  Svaret er ellers oplagt, og det ved hun. Fordi “Ungarn first” spøger, og det trækker Samuelsen mod øst. Om han er stik-i-rend-dreng for Bruxelles eller har fælles interesser med Ungarn, synes fru Wind ikke at være i tvivl om.

 35. Af Hr. J HANSEN

  -

  Lande som nasser på EU, som Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet, skal naturligvis smides ud af EU.
  Alle lande må bære byrderne på lige fod.
  Danmark er et af de lande som mest ihærdigt har bidraget til flygtningeproblemet.
  EU må pålægge Danmark, at Danmark skal påtage sig et ansvar for sine forbrydelser.
  Danmarkkunne passende modtage f.eks. en million flygtninge.
  Og gerne endnu flere.

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ja, Tom Jensens og Mikkel Anderssons indlæg viser tydeligt, at der er to forskellige holdninger til flygtninge. Deres velkendte, borgerlige holdning, hvor man leder efter den laveste fællesnævner (Trump, Støjberg og de tre østeuropæiske lande, Ungarn, Slovakiet og Polen) – og den holdning som Merkel står for, hvor man erkender, at problemet er så stort, at vi er nødt til at løse det solidarisk.

  Hvad er mest udansk?

  At følge Merkel eller Trump?

 37. Af Gert Hansen

  -

  EU presser Visegrad landene til at modtage muslimske og afrikanske immigranter, mod disse landes vilje. I landene er der demokratisk valgte regeringer, der afspejler folkenes vilje, også, og måske netop, i en sag som denne.

  Det er tydeligt, at EU er på vej mod spaltning og opløsning. Bruxelles har valgt at varetage muslimske og afrikanske folks interesser, fremfor de europæiske befolkningers. Det kan selvfølgelig ikke blive ved. Bruxelles bureaukraterne kan åbenbart ikke se, at de ved deres handlinger frembringer EU’s undergang.

 38. Af D Didiri ksen

  -

  Lande som nasser på EU, som Polen, Ungarn og Tjekkiet, skal naturligvis smides ud af EU.
  Disse lande er ydermere gennemsyret af nationalisme og fascisme.
  Alle lande må bære byrderne på lige fod.
  Danmark er et af de lande som mest ihærdigt har bidraget til flygtningeproblemet.
  EU må pålægge Danmark, at Danmark skal påtage sig et ansvar for sine forbrydelser.
  Danmark kunne passende modtage f.eks. en million flygtninge.
  Og gerne endnu flere.

 39. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er familien Azizi et glimrende eksempel på den totale galskab, der er foranstaltet omkring såkaldte flygtninge. Denne familie er vurderet som fake asylansøgere, men nægter at forlade Danmark. De kan blive i Danmark, så længe de har lyst. Der fandtes ca 970 andre afviste asylansøgere i Danmark i august måned. Samlet regning – knap 40 millioner pr måned eller ca 472 millioner pr år. Det er altså – efter min mening – at pisse på danske skatteydere – så det klodser!

 40. Af Thomas Nielsen

  -

  Velskrevet blog fra Tom Jensen – bare flere år forsinket og dermed temmelig flovt. Intet af det Berlingskes chefredaktør skriver her har ikke været sagt og gentaget i een uendeligehed i de senere år. Men den politiske elite, hvortil Tom Jensen hører, har konsekvent vendt det døve øre til. “Wir schaffen dass” har været mottoet på parnasset, mens den brede befolkning har set måbende til fra den barske virkelighed hvor konsekvenserne af det grænseløse Europa i årevis har været meget synlige og uhyre mærkbare.
  Det er positivt at Tom Jensen nu har “set lyset” – men hvor havde det klædt ham åbent at erkende at han – og med ham en stor del af også den borgerlige elite i V og K – burde have åbnet ører og øjne for længst, men at han foretrak de rigtige meningers selskab på de bonede gulve i elfenbenstårnet frem for risikoen for at blive slået i hartkorn med alt det ækle og ikke-stuerene ude blandt os helt almindelige konsekvenseksperter.
  For den har været dyr, denne forsinkede erkendelse. Jeg frygter at skaden er uoprettelig og at Europa, ja Danmark aldrig bliver sig selv igen. Hvem tror på en europæiske storby uden koranklodser? Uden bevæbnet politi i gaderne? Uden bevogtning af jødiske institutioner? Uden vagter og sluser og alle tænkelige sikkerhedsforanstaltninger? Uden 24/7 PET-beskyttelse af førende politikere? Uden den evigt murrende angst for at du selv eller dine børn bliver de næste ofre for tilfældig terror til en koncert, en fodboldkamp, i metroen eller en tur på Strøgert? Hvem tror på en fredelig fremtid? Alt det har vi mistet: Det grænseløse Europa har ført til store begrænsninger af vores frihed, selv hjemme i vores egne byer, vores skoler, vores legepladser. Tilliden er væk. Og der er mure mellem mennesker. Mellem naboer.

 41. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Der må være en grænse, men det burde der ikke være. Grunden til behovet for grænser er, at forholdene i de enkelte lande er for dårligt forberedte – eller helt uforberedte – til, at de kan modtage fremmede på en forsvarlig måde. Det er nationalstaten, der burde ændres, fordi den er for dårligt indrettet – ikke antallet af indvandrere.

  Nationalstaten, som den er nu, kan i sagens natur ikke fungere uden en kraftig ensretning af befolkningen. Det er der, den er gal. Man kan ikke have åbne grænser og nationalstater. Det turde være indlysende. Valget er åbne grænser og forskellighed eller nationalstaten og ensretning.

  Vi burde have lært af fortiden, at nationalstaten er den mest elendige samfundskonstruktion, der nogensinde har eksisteret. Hvis den vinder igen, er det bare igen dyb godnat til demokrati, fred og fællesskab i Europa.

 42. Af Niels Larsen

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN

  Alt tyder på, at folk ønsker nationalstaten fremfor alle andre konstruktioner. Se blot den store folkelige modstand mod det EUske diktatur.

  Desuden er det næppe et formål i sig selv at lande skal være “forberedte til, at de kan modtage fremmede på en forsvarlig måde” – med mindre de stedlige befolkninger er indstillede på den modtagelse og det er europæerne i mindre og mindre grad for hver dag, der går.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Der er vel i øvrigt ingen, der har noget imod fremmede på legal vis – id-papirer, pas, visum og evt arbejdstilladelse i orden. Men hvem kan acceptere afviste asylansøgere, der blot bliver i Danmark til en månedlig omkostning for danske skatteydere på 40.575 kr pr måned pr hoved? Man skal godt nok tjene et pænt stykke over 100.000, for at have 40.575 kr netto efter skatteplyndring, der kastes efter fake asylansøgere!

 44. Af Maria Due

  -

  “Alle lande må bære byrderne på lige fod.”

  Hvorfor dog det? Jeg føler fx ikke det mindste ansvar for belgiske, tyske, britiske og franske kolonisatorers handlinger i Afrika. Disse europæiske lande har allerede selv påtaget sig ansvar ved at tage imod en masse indvandrere, og det er tydeligt for enhver, at det er på vej til at tynge dem i knæ. Hvorfor skulle vi dog efterligne dem og så oven i købet uden grund? Danmark har intet ansvar for den uansvarlige børneavl, der foregår i andre verdensdele.

  Afrika er en meget, meget rig verdensdel, og at afrikanerne aldrig har formået at udnytte det til egen fordel, burde faktisk have langt mere opmærksomhed. Uden den vestafrikanske slavekultur var der heller aldrig blevet noget ud af trekanthandlen til Amerika og Caribien. De afrikanske høvdinge ville have europæiske våben og tilbød slaver i bytte, det var den “vare”, de havde. Og er de så nogensinde blevet bebrejdet det? Nix, det er jo altid så synd for dem, eller hur? Alle synes åbenbart, at det var helt i orden, at afrikanerne drev en enorm slavehandel med deres krigsfanger, og at de anskaffede sig våben ved byttehandel, så at de kunne bekæmpede hinanden endnu mere.

  Det er et komplet skørt ræsonnement, men det forlanges, at vi skal underkaste os det og andre af samme art, og gør vi ikke det, får vi at vide, at vi er racister. Det fyger med urimelige racismeanklager, så hvorfor blæser folk ikke på det, hvorfor så sygeligt mimoseagtig? Fortsætter de med at tage beskyldningerne til sig, ender vi som USA med en befolkning, der deler sig op efter hudfarve. Det bliver et råt og tiltagende elendigt samfund at leve i, og vi er allerede derude, hvor vi kan se, at det er den vej, det går.

  Der er ikke grænser for, hvad afro-det ene eller andet allerede har skudt os i skoene, og i øjeblikket er kvinderne de værste. Hvor det førhen var et must, at folk skulle præstere noget for at komme frem i verden, kan man i dag nøjes med at råbe racist og lade, som om man er forfulgt pga. sin hudfarve. Aviserne burde ikke være så villige til at tage dette alvorligt, for uanset hudfarve kommer det til at skade os alle.

 45. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Thomas Jensen
  “Jeg frygter at skaden er uoprettelig og at Europa, ja Danmark aldrig bliver sig selv igen. Hvem tror på en europæiske storby uden koranklodser? Uden bevæbnet politi i gaderne? Uden bevogtning af jødiske institutioner? ”

  Da Rudy Giuliani kom til i New York skete der noget.

  In 1983, Giuliani was appointed US Attorney for the Southern District of New York, where he spearheaded the effort to jail drug dealers, fight organized crime, break the web of corruption in government, and prosecute white-collar criminals. Few US Attorneys in history can match his record of 4,152 convictions with only 25 reversals.
  As Mayor, Rudy Giuliani has returned accountability to City government and improved the quality of life for all New Yorkers. Under his leadership, overall crime is down 57%, murder has been reduced 65%, and New York City – once infamous around the world for its dangerous streets – has been recognized by the F.B.I. as the safest large city in America for the past five years.

  Så længe man ikke straffer kriminalitet, fordi vores dommerstand er gennemsyret af pladderhumanister, kommer vi ikke kriminaliteten til livs.

  Vores politi og dommere trænger til reality træning og begynder at straffe de kriminelle med nødvendige metoder, som virker.

 46. Af J. HANSEN

  -

  AF NIELS JUUL HANSE N – 11. SEPTEMBER 2017 11:55

  Ja. At højrefløjen ser de fascistiske og nationalistiske regimer i Østeuropa som forbilleder, det viser Danmarks moralske deroute.
  Og den evindelige snak om at Danmark ikke skal overholde de konventioner, som Danmark har underskrevet.
  Og menneskerettighederne
  Danmark er ved at sætte sig selv helt uden for det pæne selskab i Europa.

 47. Af Flemming Lau

  -

  Virkeligheden har efterhånden givet os den bevidsthed, at “Antallet betyder noget!” Samtidigt burde den naturlige følge være at også “Grænser betyder noget!” Heldigvis bor der ikke så mange internationalister her i landet, der er udanske, at vore myndigheder ikke igen, får mulighed for ansvarsfuldt at kunne håndhæve nationens suverænitet.

  Man skal gøre sig klart at presset mod vore grænser hverken er akutte, midlertidige, men derimod permanente. Nigeria har pt en befolkning på 180 mio. År 2100 er dette tal fremskrevet til 750 mio. Det er hverken moralsk forsvarligt eller ønskeligt at blot 100 000 af disse illegale immigranter, finder vej hertil som prostituerede eller gade pushere! Vi har været med til via vaccinationsprogrammer og ulandsbistand, at give dem en chance. Den skal ikke misbruges!

 48. Af Martin Jørgensen

  -

  Der må være en grænse skriver Tom Jensen . Det er der også 68 km landegrænse mod nabolandet Tyskland.
  Ellers er vi omgivet af hav til alle sider- i teorien vel grænseløse.Medmindre man medregner sømilegrænserne i begrebet “en grænse”.

 49. Af Tytte Tygesen

  -

  Marie Dues uvidenhed er helt uden huller.
  Sådan er det med dem som stemmer på DF.

 50. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Flemming Lau
  “Heldigvis bor der ikke så mange internationalister her i landet, der er udanske”

  Det er jo nemlig problemets kerne, at der er så mange danske internationalister.

  Udlændinge loven af 1983 blev formet af formanden for Dansk Flygtningehjælp Hans Gammeltoft-Hansen, senere kendt som Folketingets Ombudsmand i perioden 1987-2012 og blev bl.a. kendt i offentligheden ved sin behandling af Tamilsagen.
  De fleste partier stemte for den og de eneste uskyldsrene var det daværende Fremskridtsparti.

  Det var kun få visionære danskere som fattede konsekvensen af flygtningeloven.

  Kun DF og få andre politikere har gjort noget for at ændre lovgivningen.

Kommentarer er lukket.