Erkend det nu: Magt findes

Af Tom Jensen 20

I dag kårer Berlingske igen Danmarks mest magtfulde. Det blev statsminister Lars Løkke Rasmussen. Måske falder mange ikke ligefrem ned af stolen ved oplysningen, men omvendt: Løkke-regeringen II henstår i den offentlige debat oftest som en handlingslammet, magtesløs regering. Og dog er dens chef rigets mest magtfulde. Det er på en eller anden måde og uanset politisk standpunkt demokratisk betryggende.

Magt. I Danmark er det ikke noget, man omgås med lethed. Tværtimod. Magt er et betændt begreb på linje med ”eliten”, ”de rigeste” og ”dem de kalder de kloge”, som Shubidua engang sang. Vi kan ikke lide dét der – dét at nogen bestemmer. Dét at nogen søger en position, hvor de kan bestemme. Dét at nogen erobrer magten og udøver den.

Det er den anden side af det danske tillidssamfund. Det er den anden side af det danske foreningssamfund. Det er den anden side af det danske lighedssamfund: At magt er et fyord. Noget man nødig vil indrømme, at man har. Selv hvis man har den. Noget man nødig indrømmer andre at have. Selv hvis de har den.

Vi har formentlig alle oplevet eksempler på den danske ulyst til magtudfoldelse. Den lærer, der trådte hændervridende ind i klasselokalet og efter bedste idealistiske evne søgte ikke at være autoritær. Den toppolitiker – som Søren Pape Poulsen – der på de sociale medier udnævner andre end sig selv til at være eliten. Den inkluderende, lidt for ja-sigende chef, som hellere træder i medarbejdernes fodspor end i karakter. Dig selv. Og mig. Vi har ikke rigtig lyst til at erkende vores magtudøvelse, selv om den finder sted – vel?

Men magt findes. Selv hvis man afskaffede alle formelle magtstrukturer, ville magt findes. Man kan endda ædrueligt argumentere for, at magt i givet fald ville findes mere brutalt og ubønhørligt end i sammenhænge, hvor enhver kender sin ydmyge plads i hierarkierne. Faktisk er formelle magtstrukturer en måde at begrænse magtudøvelse på snarere end at forstærke den. Det gælder også de strukturer, man finder i demokratiet, som er en civiliseret måde at håndtere magtens realitet på. Demokratiet er derimod ikke en måde at neutralisere magt på.

I nogle sammenhænge er magtudøvelse i disse år nærmest blevet et tabu. Netop noget man søger at neutralisere og eliminere. Noget beskidt, strukturelt, grimt og krænkende. Det er det, hele den identitetspolitiske venstrefløj bygger sin ideologi på: At verden er fuld af strukturelle magtforhold og uligheder, som man med statens magtmonopol via lovgivningen bør udradere. Heriblandt de magtstrukturer, der findes mellem kvinder og mænd.

Der er noget paradoksalt ved selve argumentationen: At man for at bortviske uformelle magtstrukturers skævheder må tage statens formelle magtmonopol i anvendelse, om det så kræver gennemførelsen af lovfæstede uligheder. Hvilket svarer lidt til at ville bekæmpe islamistisk terrorisme ved at knægte netop de vestlige frihedsrettigheder, terroristerne selv bekæmper. Det giver ikke mening.

Uanset hvordan vi indretter os, uanset hvad vi gør, vil magt være på færde. I stort og i småt. Hvis man kønsneutraliserer en børnehave for at sikre sig, at drengene ikke henfalder til soldatersimulering og pigerne til dukkeliseleg, da indfører man blot en anden magtstruktur: Den pædagogisk gældende konsensus som går ud på, at piger og drenge principielt set bør lege de samme lege, uafhængigt af deres fysiske køn. Det er ikke fraværende magt at gennemtrumfe det. Det er blot en anden slags magt.

Magt findes. Den findes i familierne, når barslen skal fordeles. Den findes i daginstitutionerne, i sandkassen og i legehusene. Den findes i trafikken, på hvert gadehjørne, i ethvert lyskryds, i enhver motorvejsfletning. Den findes på arbejdspladserne, ved alle møder, i kantinen og til julefrokosterne. Den findes i foreninger, på generalforsamlinger, blandt naboer hen over hækken, ved middagsselskaber, i nattelivet, i rumraketter, på parkeringspladserne og mellem venner. Selv de mest venskabelige venner. Selv de mest silkeblødt kærlige ægteskaber. Det kan være hårdt at erkende det. Men det er rigtigt: Magt findes. Også her.

Altså kan man lige så godt affinde sig med det. Hvilket er en af grundene til, at Berlingske i mange år har påtaget sig opgaven med at kåre Danmarks mest magtfulde: Når den nu findes, magten, hvorfor så ikke synliggøre den så konkret, som gives kan?

En liste som den, Berlingske i dag præsenterer, vil naturligvis aldrig være hverken videnskabeligt korrekt eller fritaget for kritik og indvendinger. Det er slet ikke meningen, at den skal være et ultimativt statement, den endelige sandhed. Tværtimod er det mere frugtbart, hvis den kan fungere som et diskussionsoplæg. En synliggørelse. Af den magt, der findes. Og som bruges (og misbruges) hver eneste dag i alle samfundets lag.

Når nu det er sådan, kan man lige så godt møde den med åbenhed og anerkendelse: Magt er en realitet. Lad os ikke spilde tid på at diskutere det, men snarere bruge kræfterne på at forholde os til, hvordan den i forskellige sammenhænge udøves. Herunder naturligvis hvordan statsminister Lars Løkke Rasmussen udøver sin magt fra plads nr. 1 på årets liste. Tillykke med positionen!

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

20 kommentarer RSS

 1. Af jan ulrik friis

  -

  L økke regeringen er en tragisk komedie her midt i undergangen, katastofen for det danske folk, for Danmark!

  Dette er undergangen for nationalstaten Danmark, L økke er en M erkel lakaj, de forvandler nu sammen Danmark i et islamistisk mandesamfund i middelalderlige tilstande af vold – død – terror, danske værdier trædes under fode, vores kristne kultur vores hele civilisation i frit fald, sammen med M erkel vil L økke overlade landet i det islamistiske multi-kulti vanvid af vold og død, der nu også hærger vores nabolande, time for time, mere og mere primitive middelalderlige tilstande, rå vold, anarki, kaos, nu døden kommer snigende, forestående en etnisk udrensning af det danske folk!

  Under L økke/M erkel har danskerne intet fremtidshåb ingen fremtid i Danmark, snart går det danske folk i panik i en uorganiseret masseflugt!

  I L økke ser vi nu et slut for Danmark, et slut det danske folk, ikke heltemodigt, at vi gør klogest i at glemme!

  GUD BEVARE DANMARK!

 2. Af Flemming Lau

  -

  Magt findes! Men der er forskel på en magt der har sagen i centrum, og så en magt der har egen karriere i centrum. Siden Karlsons “Riv pyramiderne ned” ser vi en mere udtalt tilbagevending til den stærkt hierarkiske magt struktur. Måske fordi det er det nemmeste! En flad struktur kræver en høj grad af motivation og selvjustits hos den enkelte medarbejder! Er en flad struktur, bæredygtig i længden, med et medarbejder mantra, der siger at man bør skifte job hver 5 år..? Eller er det ledelsen der helst ser daglejere ansat.

  Jeg ser absolut hyrde ledelse som den mest bæredygtige, der formår at folk får en identitet og et stærkt tilhørsforhold til “Firmaet!” Og hvor der en god gensidighed fra begge sider. En rodløs zapper kultur kan være gift, for en organisme model!

 3. Af Rap And

  -

  Der er sikkert mange former for magt, men det danskerne vel allermest afsky ved magt er nok, hvis magten anvendes til egen og interessefælles berigelse på bekostning af fællesskabet. Det gamle ordsprog om at magt korrumperer er vist stadig gældende, og alligevel har den danske befolkning givet stemmer til det styre vi har, og så har de vel også fortjent det.

 4. Af georg christensen

  -

  Magt i sig selv, er slet ikke så stort et problem. Problemet opstår, når magten misbruger sig selv til fordel for “enkeltheder” og deres særinteresser, (enevældig lignende), i stedet for,overfor fællesskabet i åbenhed og sammen med fællesskabet med “viden om” og ikke “illusionen om” forsøger at komme videre. Et fællesskab, som efterhånden har svært ved at se forskel på “fack og fakta”, på grund af magtbegæret`s illusions magere, Alkymisterne virker stadig, også i den såkaldte moderne oplyste verden.

  NB: I grunden er menesket ikke ,som med udvidet “viden om” endnu ikke kommet ud af “jægerne og samlernes klæder”. Jægerne destruerer med alle til rådighed stående midler og samlerne rydder op . Den evige kamp om enevældig “magt”, er stadig i gang. En kamp som fortsætter indtil vi får respekten overfor LIVET tilbage, og endelig forstår, at “guldklumpen” er værdiløs, hvis LIVET ikke er til stede, (LIV, så sølle det end måtte være),

 5. Af N Jensen

  -

  Spørgsmålet er, hvordan vi i størst muligt omfang hindrer, at magt misbruges.

  Svaret indbefatter

  Whistleblower ordninger.

  Demokrati a la Schweiz..

  Valgperioden nedsættes til 2 år for mf’ere

  Obligatorisk åbenhed om indtægts og formueforhold for mf’erne

 6. Af N. Jensen

  -

  Hvad er dette her ? Stasi tyskland ?

  Universelt blokeret på samtlige Berlingskes Blogs !

  Føj !

 7. Af Niels Larsen

  -

  Løkke er en bette lus, som vi slipper af med til næste valg.

  Som meget gerne må fremskyndes mest muligt.

 8. Af jan ulrik friis

  -

  Det er galgenhumor at idag kårer Berlingske statsminister L ars L økke R asmussen, det tragiske vores danske folk, blev med L økke som statsminister ligesom kun ivejen!
  Vi skal passe på at vi ikke helt mister vores borgerrettigheder, at ikke helt bliver gjort til intet, når vi som nu af vores egne folkevalgte gøres til 3 rangs mennesker i eget land, at islamisterne forvandles i Herrerfolket, da har vi etniske danske ikke langt igen, hvem har respekt for et folk der er gjort til intet!

  Med L økke lukker og slukker Danmark!

 9. Af pelle ejler

  -

  Det er for vattet det her Tom. Tag føjlshandskerne af og skriv det du siger imellem linierne! Skriv det dog rent ud !

 10. Af Niels Larsen

  -

  Nu vi taler om magt:

  Lige inden folk falder i svime over makronens sejr i Frankrig…

  Hans parti fik 41% af de afgivne stemmer. 42% af vælgerne gad bevæge sig til stemmeurnerne. 41% af 42% er 17,22% af vælgerne.

  Det er mindre end DF fik ved sidste valg her i landet.

 11. Af r. vangkilde

  -

  SKAT I MAGTENS CENTRUM, – når halvdelen 50/50 i skat og indkomst, ELLER når ingen ejer denne hadefulde magtfaktor, den hård arbejdende må slippe halvdelen, og den rige med
  formuen er også fredløs vildt hele året. Regeringen og det politiske liv tør ikke sætte en
  anstændig grænse for magten i SKAT. I tresserne var familiens skat anstændig omkring 25%, ELLER kan demokratiet gå fallit , når vi er i konkurrence på den globale scene.

 12. Af - Niller

  -

  Magtkampe er en del af livet -på alle niveauer udkæmpes der dagligt kampe om at få det bestemmende overtag.
  Selv her på Berlingske blogs finder det sted- eks. at have en bred viden og en skarp formuleringsevne betyder at dem der besidder disse evner i de fleste tilfælde går sejrrig ud af en debat-
  Det er den stærkes ret-uanset om vi kan lide det eller ej- sådan har det været lige siden Arilds tid.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Tom Jensen,

  At være den mest magtfulde kan skyldes mange ting, men da det ikke er en popularitetskonkurrence i kører, så er der vel ingen grund til at ønske tillykke.

  Hvem er den mest magtfulde i Syrien?

 14. Af Erik Larsen

  -

  Manden – Hr. Løkke havde jo aldrig nogensinde “magt”, hvis ikke vi i Danmark havde det totalt tåbelige system, at man kan komme i Folketinget som parti med kun 2 procent af stemmerne.
  Vi har snart 12 partier, hvor alle dem under 10 procent klart kunne undværes, således at dem OVER 10 procent blev nød til at samarbejde – hallo! -: samarbejde!
  Desværre får vi jo ikke nogensinde et parti med 51 procent af stemmerne, selvom at de allervigtigste emner, som flygtninge, sygehuse, ældre, politi, grænsekontrol m.m. burde kunne give et parti flertal, der TALTE BORGERNES ØNSKER på f.eks. disse 3-5 punkter. Ikke mindst, da disse punkter har flertal til en bestemt linje med over 70 procent!! Forstå det hvem som kan, men danskerne er specielle. (de skal SELV mene og helst anderledes end deres nabo).

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, den har I brugt siden Macron selv blev valgt. Men jeg hørte ikke noget fra jer, da Trump blev valgt. Selektiv hukommelse?

 16. Af jan ulrik friis

  -

  Når det drejer sig om L økke er der ikke tale om magt, men om magtmisbrug, det er forskellen!

  Sandsynligvis at Berlingske vælger diskvalifikation af årets kåring, på grund af magtmisbrug, hvem kan da kåres som Danmarks mest magtfulde?

  Det ved vi, ja det ved vi, for en webundersøgelse lavet for Ritzau fra 8.-13 juni 2017 ( der er 1012 besvarelser)

  51,4 % peger på DF-formanden K ristian T hulesen D ahl,
  Statsminister L økke følger efter med 38,1%, mens Socialdemokratiets formand M ette Freder i k s e n er treer på listen med 7,9%.

  Nu står vi ikke foran et folketingsvalg, men 51,4% til K ristian T hulesen D ahl er egentligt ganske interessant, det ville 51,4% også være i forbindelse med et folketingsvalg!

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Et indlæg fra mig må være gået i filteret ?

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Så brug den rigtigt, Tom Jensen!

 19. Af Jorn D.

  -

  Så er det da lykke, at Løkke har fundet den
  men
  magt er ikke noget man får; men noget man tar
  eller
  bliver vi alle i stedet manipuleret af Fake News i mediernes “ekko kammer”
  som
  dengang manden, der opfandt Fake News fik USA med i WW2
  ja
  forbilledet for James Bond var en rigtig engelsk spion William Stephenson
  der
  fik manipuleret den amerikanske opinion og det Republikanske parti
  idet
  kun en enkelt Republikaner Wendell Wilke dengang var for, at gå ind i krigen
  men
  så fik William Stephenson plantet en Fake News meningsmåling
  der
  viste, at 60 % af de republikanske delegerede til konventet i Philadelphia
  støttede hjælp til Storbritannien
  og
  flere aviser, blandt andet New York Herald og andre kommentatorer offentliggjorde
  undersøgelsen og konkluderede, at partiet åbenbart ikke havde styr på græsrødderne.
  og
  for at gøre an lang historie kort, så vandt Willkie det republikanske partis nominering
  til præsidentvalget i november 1940.
  og
  Partiet og USA var overrasket.
  men
  Det var den engelsk spion William Stephenson ikke
  da
  han med kodenavnet ’Intrepid’ – frygtløs., havde fabrikeret meningsmålingen.
  og
  historien, viser, at Storbritannien absolut ikke er ubekendt med, at
  demokratiske valg kan påvirkes med mere eller mindre lyssky metoder

  Fake news blev opfundet før de sociale medier
  og
  Efterretningstjenester og politikere frygter, at valg bliver påvirket af Fake News.
  En disciplin agent Intrepid, William Stephenson, således benyttede for at få
  USA ind i 2. Verdenskrig.
  og
  De brugte beskidte kneb og falske nyheder mod udvalgte medlemmer af Kongressen.
  og
  Tricket var at skabe en falsk nyhed i et medie, for så at få historien citeret i andre medier.
  og
  En af Intrepids andre mål hed Hamilton Fish.
  der
  var en af de mest prominente isolationister og republikansk medlem af Kongressen.

  Intrepid sørgede for at finansiere Fish’ modstandere, han fik trykt falske artikler,
  der antydede, at Fish var Hitler-støtte. Interprid fik også fremstillet et falsk billede,
  der viste Fish sammen med lederen af det pro-nazistiske ’German American Bund’.
  og
  Endelig plantede de falske historier om, at Fish fik penge fra tyske agenter.
  Intrepid og hans agenter gav ikke op, før Fish tabte valget til Kongressen i 1944.
  og
  Fish troede i øvrigt, at det var sovjetiske agenter, der stod bag smædekampagnen mod ham.

  i mere end 70 år har briterne kendt alt til ”fake news”.
  og
  idag er Trump måske under samme behandling og mistænkeliggørelse
  med
  dennegang mistænkelige Fake News russiske forbindelser
  fra
  “Mad dogs and Englishmen” eller andre af elitens lakajer

  måske derfor er General James ‘Mad Dog’ Mattis, Donald Trump’s valg som secretary of defence

  ironi.mus

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jorn D

  Fake news, som vi taler om dem ii dag, er endnu farligere, fordi udbredelsen kan ske i større omfang. Det sker under alle omstændigheder, iscenesat af budbringeren for at infiltrere og forvirre.

  —–

  Det kræver skarptseende efterretningstjeneste, politikere og.andre at forholde sig til disse og helst gennemskue dem i tide Før en yderligere udbredelse. Før befolkninger både mangler hoved og hale i tingene og mister retningssans og dermed ‘what to do’, så vi undgår ligefra unødige uoverensstemmelser som dagligdags kan opstå og gør det, villet eller uvillet, såvel som de større og livsfarlige og særdeles ødelæggende ting såsom krig/e.

  Det er til enhver tid bedre at forhandle og ligedan foretage sunde valg, hvilket ikke ses at være tilfældet alt for tit, hvor vi kunne bygge yderligere op fremfor at nedbryde, hvad mennesker har opnået. For så at begynde forfra.

  Det er ufrugtbart for mennesker, og vi skal se til at få stoppet dette barbari – også i Europa. Stoppe for indvandringen og sende de mennesker hjem, der ikke mere er i fare, hvor og hvis de vil ødelægge de vestlige samfund.

  Veste er samfund, der er indrettet til at forbedre menneskers vilkår, og vi kan ikke ændre vores samfund til noget tilbagestående aht tilde mennesker, der ikke kan fravige, hvad de kom fra og forstå det til eget bedste. Derfor må de hellere tage tilbage og deltage i det, de hylder.

  Det er ikke racisme – men simpel logik i et forsvar, her selvforsvar,, som vi forventer og udøver i mange andre forhold, hvor vi vil opnå det bedste eller blot opnå noget endnu bedre i en proces og fremdrift af et samfund.

  Som et gode for mennesker, hvor vi ikke skal tillade disse negative kræfter iblandt os.

Kommentarer er lukket.