Foghs borgerlige kulturkamp flyttede ikke nok

Af Tom Jensen 39

Måske har du også hørt den om, at verden siden især 80erne har været kastet ud i et stort, såkaldt neoliberalistisk eksperiment, en slags globalkapitalisme gået amok med drastisk øget ulighed til følge. Både globalt, men også her i Danmark.

Men vær opmærksom på, hvis du hører den, at det er en klassisk venstrefløjsanalyse af verdens og Danmarks tilstand. Der kan skrives tykke bøger om velstandsfordelingen i verden, og det har venstreorienterede økonomer som Thomas Piketty sandelig også gjort. Og fået et enormt publikum i tale derved. Der kan skrives lige så tykke bøger om årsagerne, der udløste finanskrisen i 2008.

Vender man blikket mod Danmark er det rigtigt, at der har været borgerlige regeringer i hovedparten af de seneste 16 år – og at der er gennemført flere solide velfærdsreformer undervejs.

Men ser man på Danmark sådan lidt fra oven, så må konklusionen ikke desto mindre være, at det man vel kan kalde socialdemokratismen stadig er den uudfordrede samfundsmodel. At dagsordenen politisk, i mange medier og i væsentlige dele af samfundsdebatten endnu ikke har vristet sig fri af de dogmer, der har hersket siden 60erne. Og at den borgerlige kulturkamp, som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2003 blæste til, kun på enkelte områder rent faktisk har flyttet afgørende hegnspæle i det danske samfund.

Apropos Fogh. I morgen genudsender han sin gamle debatbog fra 1993 – ”Fra socialstat til minimalstat”. Det var, husker man, dén daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen rev sider ud af ved et valgduelmøde med Fogh i Valbyhallen få dage før folketingsvalget i november 2001.

Man kan sige, at den handling bar en dobbelt symbolik i sig: For det første var den næppe hjælpsom for Nyrup, der allerede var presset af udlændingedagsordenen og tabte valget og regeringsmagten kort derefter.

For det andet var den symbolsk i forhold til Fogh, der billedligt talt også havde revet mange sider ud af sin egen bog, inden han indtog statsministeriet og i de følgende år ikke ligefrem herskede med en minimalstatsdagsorden, selv om der blev gennemført reformer undervejs. Især velfærdsreformen fra 2006, der hævede pensionsalderen.

I et interview i dagens Berlingske i anledning af genudgivelsen af ”Fra socialstat til minimalstat” funderer Fogh dels over nogle af de mest kendte og omdiskuterede formuleringer i bogen – ikke mindst den noget skarpvinklede sætning om, at ”Socialstatens slavemenneske ligger lydigt som en hund i sin kurv og luner sig foran kaminilden. Er slet ikke menneske mere!”. Det billede fortryder Fogh i dag – af uforståelige grunde. For det er jo netop ved at sætte tingene på spidsen, at man rent faktisk får flyttet noget også i de dele af samfundsdebatten, der er præget af dogmer og tabuer.

Mere interessant er det, at Anders Fogh Rasmussen tager fat i sin egen borgerlige kulturkamp, hvis grundtanke var, at enhver reform af samfundet begynder i hovedet på borgerne: Det er ved at flytte holdninger og værdier, at man bedst kan bane vejen for reelle efterfølgende ændringer.

Heri havde Fogh en meget væsentlig pointe. Mere diskutabelt er det, når han drager den konklusion, at kulturkampen på flere væsentlige områder faktisk flyttede noget afgørende i det danske samfund: Der er blevet skabt en vinderkultur i Danmark, det er blevet moderne faktisk at lære noget i skolen igen, retspolitikken er strammet op, og der er skabt ny respekt om danske værdier, lyder det i det fhv. statsministers opsummering.

Det er forståeligt, at Fogh forsøger at fremmane billedet af en borgerlig kulturkamp, der lykkedes. Men det gjorde den allerhøjst delvist, og man kan begynde med at tage fat i et af de eksempler, han selv giver: Skolen. For på den ene side er det rigtigt, at dagsordenen over de seneste 10-20 år gradvist har flyttet sig i retning af mere fokus på det faglige som kernen i Folkeskolens opgave. På den anden side manifesterede det sig sidenhen i en skolereform, der i hvert fald i en del borgerliges øjne indebar øget kommunal institutionalisering af alle danske børn – og mange steder en afskaffelse af de lektier, der ellers var med til at inddrage forældrene helt konkret i børnenes skolehverdag.

I det store billede, i helikopterperspektivet, er meget uændret i Danmark. Skattetrykket er gennem de seneste gået lidt op og lidt ned, i de seneste år lidt ned, men har fundamentalt set etableret sig stabilt i det felt mellem 45 og 50 procent, det nåede sidst i firserne. Den offentlige sektor er lidt mindre, men stadig verdens største – og en minimalstat anses for at være en stat, der er en lille smule mindre, end den er nu. ”De rige” er stadig mere et skældsord end en hædersbetegnelse.

Globaliseringen og det nationale er stadig noget, der ofte ses som hinandens modsætninger – snarere end gensidige forudsætninger for succes. Trods behjertede kanon-forsøg gennem årene er ”danske værdier” ofte noget, der diskuteres mere affærdigende, konfronterende og ironisk end som noget helt naturligt. Kulturlivet er fortsat stort set lammende konformt venstreorienteret. Og både politisk og i medie-diskursen er fokus stadig i vidt omfang på lighed og fordelingspolitik end på den værdiskabelse, der er en forudsætning for fremtidens velfærd.

Der er noget at gøre. Der er en borgerlig dagsorden at sætte. Også 16 år efter Foghs tiltræden og 24 år efter udgivelsen af hans minimalstatsbog.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

39 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  Sjovt at Fogh ikke genoptrykkede sin bog, da han var statsminister.
  Nå nej.
  I de år var han jo socialakrobat.

 2. Af Uffe Staulund

  -

  Fogh er den bedste statsminister, som Danmark har haft siden Schlüter.
  Fogh kunne styre pressen, men han stak af, sikkert fordi at Danmark dengang, som nu var det rene kviksand for politikere.
  Christiansborg står nu på Bornholm og spiser Krølle Bølle is, på skatteydernes regning, medens de lader sig drive rundt i manegen af DR, i håber om at komme i deadline.

 3. Af J. Hanse n

  -

  Nyrup rev et par sider ud af Foghs bog.
  Skriver Tom Jens en.
  Fogh gemte bogen under sengen imens han var statsminister.
  Alle liberale venstrefolk blev sat i skammekrogen af Fogh.
  F.eks. Pind.

 4. Af Birger Nielsen

  -

  Fogh var et fjog.
  Hans besparelser på skattevæsenet har kostet snesevis af milliarder.
  Han forlod også skuden, da den “trak vand ind”. Pengene er fosset ud af statskassen lige siden.

 5. Af Birgit Birgit Lajer

  -

  Det tager tid at vende skuden, igen og igen – hvor fejltagelser er gjort. Desværre. Og nu skal man bare i 3 år prøve med 50 udvalgte skoler, OM skoledagen faktisk ikke er for lang.

  Det tager alt for lang tid og for mange børns liv . Hvorfor ikke regne med, hvad de siger og lave møget om med det samme.

  Børn har brug for frihed til at vokse og udvikle sig .. ikke voksenkontrol og hverdage De har brug for egne venner og ikke kun skolens, ligedan hvad voksne angår. Vi har trods alt værdier, der modsætter sig totalitære systemer!

 6. Af Uffe Staulund

  -

  @ Birger Nielsen,

  Det er et ubegavet udsagn at komme med om Anders Fogh. En minister er ansvarlig for hvad hans ministerium laver, og hvis det laver lort og ulovligheder, så skyldes det dårelige embedsmænd. Fyr dem på stedet, hvis de er uskyldige, så har de deres fagforeninger og advokater til at forsvarere sig.
  En minister må kunne stole på sin departementschef, kan han ikke dert skal han fyre departementschefen. Det var måske en ide at skifte toppen i ministeriet når der er valg.
  Tiden har vist at gamle koste fejrer ikke bedre end man troede. spørg bare i DSB.

 7. Af J Ha nsen

  -

  Nyrup rev et par sider ud af Foghs bog.
  Skriver Tom Jens en.
  Fogh gemte bogen under sengen, imens han var statsminister.
  Alle liberale venstrefolk blev sat i skammekrogen af Fogh.
  F.eks. Pind.

 8. Af Hr. J H.

  -

  Nyru p rev et par sider ud af Foghs bog.
  Skriver Tom Jens en.

  Fogh gemte bogen under sengen, imens han var statsminister.
  Alle liberale venstrefolk blev sat i skammekrogen af Fogh.
  F.eks. Pind.

 9. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  USA har i mange år været et neoliberalt eksperimentarium – og nu begynder vi, at se følgerne af dette eksperiment:

  Unge amerikanere kan, som den første generation i flere hundrede år, regne med, at blive fattigere, dårligere uddannet – og i det hele taget få et sværere liv, end deres gr¨ådige og egoistiske, neoliberale forældregeneration har haft det.

  Dereguleringen af finansmarkedet var direkte skyld i finanskrisen i 2008, og den neoliberale sundhedsreform får uundgåeligt katastrofale følger, for mange af de fattigste amerikanere – også for dem, der stemte på Republikanerne.

  Dét gør de nok ikke igen – hvis de overlever – og det gør deres efterladte slægtninge nok heller ikke.

  Det var faktisk derfor, at Demokraterne sang en hånlig sejrssang, da Republikanerne vedtog den katstrofale sundshedsreform, der vil koste mange fattige amerikanere unødige lidelser – og i sidste ende livet.

 10. Af gerald wiltek

  -

  Fogh burde stilles for en ret for at have faaet Danmark indblandet i krig for at fremme sine egne interesser.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Unge amerikanere kan, som den første generation i flere hundrede år, regne med, at blive fattigere, dårligere uddannet – og i det hele taget få et sværere liv, end deres grådige og egoistiske, neoliberale forældregeneration har.

  Dereguleringen af finansmarkedet var direkte skyld i finanskrisen i 2008, og den neoliberale sundhedsreform får uundgåeligt katastrofale følger, for mange af de fattigste amerikanere – også for dem, der stemte på Republikanerne.

  Dét gør de nok ikke igen – hvis de overlever – og det gør deres efterladte slægtninge nok heller ikke.

  Det var faktisk derfor, at Demokraterne sang en hånlig sejrssang, da Republikanerne vedtog den katstrofale sundshedsreform, der vil koste mange fattige amerikanere unødige lidelser – og i sidste ende livet.

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  Unge amerikanere må gennemsnitligt set regne med, at blive fattigere og få en dårligere uddannelse, end deres forældre, som en direkte følge af de neoliberale reformer – herunder især dereguleringen af finansmarkedet.

 13. Af Orla Guude

  -

  Foghs kulturkamp var kampen for at skaffe ham selv en bedste plads under den globaliserede internationale sol – EU, FN, Nato etc..
  Hans fremmeste elever var Helle Thorning-Shmidt og Bjarne Corydon. Vejene til internationale topposter er mangeartede – en af dem går over Christiansborg som rasteplads og affyringsrampe for karriéren, med blikket stift rettet mod “den fede”.

 14. Af Jens Petersen

  -

  Fogh var ligeså formiddabel som han var som regeringsleder i at styre processer, sætte en dagsorden, ligeså uduelig var han til at styre Danmark i en langsigtet sund retning.

  Meget blev rettet op i den økonomiske politik, men ligesom den forudgående socialdemokratiske regering var mådehold med offentligt forbrug og mere frihed til befolkningen ikke højt på agendaen. Overophedningen som Nyrup startede med den idiotiske forlængelse af realkreditlån fra 20 til 30 år, gjorde Fogh værre ved al lægge den afdragsfri mulighed oveni.

  Det offentlige forbrug er stadig alt for højt, og effektiviteten i den offentlige sektor er horribelt ringe. Desværre så undlod Fogh regeringen at prioritere langsigtet organisk vækst på bekostning af overforbrug. I dansk politik er det åbenbart vigtigere at blive valgt end at gøre det rigtige for landet.

 15. Af P Christensen

  -

  De 45-50 % i skatteprocent som TJ nævner må være for ikke-topskatteydere uden fradrag
  og ikke henset til vore mange afgifter.
  Vore skatte er stigende og kvaliteten er i frit fald.
  Men til gengæld har vi takket være radikale-venstrefløjen og EU fået hentet bistandsklienter
  ind fra hele verden til både at belaste både vore budgetter og vor sociale sammenhængskraft.
  For slet ikke at tale om underskoven af sort arbejdskraft – der stadig kan få fra kasse 1.

  Men så er der jo også desto kortere til lortet ramler.
  Det vil glæde de blå.
  De røde forstår stadig intet.

 16. Af Birger Nielsen

  -

  Den er for letkøbt, Staulund.

  Fogh var klar primusmotor i processen med at skære voldsomt ned i medarbejdrerstaben i de instanser, som skulle kontrollere og inddrive skatter og restancer. Andre fulgte efter.
  I dag mangler vi næsten 100 milliarder kr. Tænk, hvad vi kunne have fået for dem i evt. skattebesparelser, udbygning af sundhed og undervisning, samt måske bragt forsvarsbudgettet op på de 2% af BNP. Vælg selv.
  Den dag i dag kan man kun foretage stikprøver svarende til 3-4 % af aktuelle regnskaber.
  20.000 ansatte i skattevæsenet vil kunne tjene deres løn hjem mangfoldigt.
  Men dem dem skaffer man ikke lige sådan, da de fleste unge helst vil “studere” medie og kommunikation, etc. Regning og matematik er for svært og kedeligt !

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  Sålænge flertallet af danskere er afhængige af velfærdssamfundets generøsitet, så bliver det svært at ændre på den ødelæggende underskudsøkonomi.

  Det der skal ske er at offentlige ydelser langsomt blive beskåret så det efterhånden bliver profitabelt at arbejde igen.

  Målet må være at den offentlige sektor halveres til at begynde med, dvs man nedlægger alt det unødvendige og koncentrerer resourserne på de områder som er væsentlige for landet.
  Når det er nået i løbet af en 10 årig periode, må vi tage bestik af situationen.
  Frigørelsen af akademikere fra det offentlige spild må omskoles til erhvervslivet, som skriger på kvalificeret arbejdskraft.

  Jeg mener det var socialdemokraten Grunbaum der for mange år sagde at det tager 30år før nye tanker kan realiseres. Så genudgivelsen af Minimalstaten er væsentlig for at landets fremtid kan blive diskuteret seriøst, hvilket har slumret i årtier.

  At der kun bliver råd til en minimalstat i fremtiden er indlysende.

  I øvrigt er det værd at studere den Schweiziske model, som er et af de få velfærdssamfund med en sund økonomi.

 18. Af Uffe Staulund

  -

  @Birger Nielsen
  Skat har ikke gjort nytte af teknologien.
  Det gælder for hele den offenlige sektor.
  Det eneste der er gennemført er Nem-ID.
  Resten virker kun periodisk.
  Jeg ved ikke, hvor der er en Kloge Åge, som kan indføre et driftsikkert offentligt IT system, men rundt i Regionerne sidder de og græder deres modige tårer, over de IT systemer som de bliver pålagt.
  Hver gang der har været penge i kassen, så er de anvendt til vindmølletilskud, ulandsbistand (læs skudsikre Mercedesbiler til korrupte diktatorer i Afrika.
  Spørg bare godhedsindustrien.
  At tjene penge i Danmark har altid været odiøst i Danmark.

 19. Af Erik Martino

  -

  Hvorfor er de nordiske lande nogle af de rigeste? De er karakteriseret ved en socialdemokratisk samfundsmodel og primært nok en høj minimumsløn.

  Folk med få penge er meget bedre forbrugere end rige mennesker. De bruger pengene hurtigt og lokalt, følge effekterne er derfor meget større. Det er økonomisk en god ide at de har penge at bruge.

 20. Af Arne Nielsen

  -

  Tom Jensen bedriver i sin artikel den udbredte forbistring mellem intellektualisme og venstreorienterethed. Det er højrefløjens Kainsmærke at den altid har allieret sig med stupiditet og uvidenhed, så derfor er denne skyggeboksning mellem venstre og højre fløj i vid omfang futil. Og til noget konkret: Skolen har undergået den forandring, at når politikerne ikke vil gennemføre den niveaudeling, som befolkningen kræver, har denne gennemført denne ganske uden politikernes medvirken gennem at sætte deres børn i privatskole, så at folkeskolen er blevet opsamlingssted for alle de børn, som hverken vil eller kan. Og de såkaldte reformer af skolen, som vi har været vidner til, har ikke ændret en tøddel; lærerfaget er stadigtvæk et lavstatusfag med de absolut dårligst tænkende som udøvere af faget; hvis man skal have andre lag af samfundet i tale som potentielle lærere, skal skeen tages i en helt anden hånd. Man kune f.eks. begynde med at kræve noget af dem, som skulle være lærere, og man kunne begynde at undervise dem i noget, som var relevant for lærergerningen. Men det er der ikke de ringeste tegn på, at man vil, og vi vil fortfarende se, at det er de udpræget mest ligegyldige og dårligt formulerede og dårligt tænkende, som bliver lærere, og dette gælder også gymnasielærerne. I skolen var jeg vant til, at det var et krav, at man skulle sætte sig ned på lærerens niveau for overhovedet at blive accepteret. Og det er ikke i orden. Det bør være meningen med skolen, at man skal lære noget, man ikke selv ved bedre. Og noget sådant er der under ingen omstændigheder udsigt til i horisonten.

 21. Af Helge Nørager

  -

  Tjaa, nu mener Hr. Fogh himself, at han gjorde DF stuerene.

  Er listen over katastrofer den mand har ansvar for, ikke lang nok i forvejen ?.

 22. Af J. Hanse n

  -

  AF HELGE NØRAGER – 12. JUNI 2017 16:29
  “Tjaa, nu mener Hr. Fogh himself, at han gjorde DF stuerene.
  Er listen over katastrofer den mand har ansvar for, ikke lang nok i forvejen?.”

  Se lidt lyst på det.
  Det er dog trods alt den første katastofe, som Fogh indrømmer, at han har ansvaret for.
  Hvem ved.
  Måske vil Fogh efterhånden indrømme flere af hans katastrofer.
  Gerne nede i Haag.

 23. Af Flemming Lau

  -

  I midt firserne stod han bag en af de største massakrer på skat. Der har været nævnt tal oppe på de 5000! Til gengæld har mange offentligt ansatte, i nullerne måttet erkende at han ikke just var fjende at det offentlige. Slet ikke i forhold til hvad de 2 efterfølgende statsministre iværksatte! Men det er da altid skidt at spare på skillingen og lade daleren trille!

 24. Af M Jørgensen

  -

  Fogh har altid en bagtanke med det han gør, hvorfor ellers genudgive sit tidligere manifest fra socialstat til minimalstat .
  Når vi er blevet banket tilstrækkelig mange gange oven i hovedet med udsagn om at vi som nation er ynkelige slaver af velfærdssamfundet- bliver det så fuldt op af en diskussion om folkepension,sygesikring osv er en privatsag ?
  Jeg er af den mening at det bedste for Danmark ville være at Fogh forbliver i rollen som forhenværende så er der andre der må tage sig af i hvilken retning vi skal bevæge os mod.

 25. Af Niels Jensen

  -

  AK ja. Gider man nu også læse en artikel/blog, som allerede i 3. linje udstiller det ynkelige sproglige misfoster: både ……men. Nej – jeg droppede det. Det hedder jo: både …..og, Så resten af bloggen kan jo være ligeså stort et ynkeligt misfoster. Der er nok andet at beskæftige sig med!

 26. Af Svend Jensen

  -

  @P CHRISTENSEN – 12. JUNI 2017 14:12.
  “Men til gengæld har vi takket være radikale-venstrefløjen og EU fået hentet bistandsklienter
  ind fra hele verden til både at belaste både vore budgetter og vor sociale sammenhængskraft.”

  I den forbindelse kan nævnes at omkring 200.000 migranter som bz’ere i Danmark lavt sat koster 33 milliarder kroner årlig. Det er oven i købet påvist, at langt størstedelen af den menneskemængde har en langt ringere uddannelse end tidligere påstået af godhedssegmentet = DR, det radikale venstre, røde kors, dansk flygtningehjælp og umoralske personager, som helt klart ikke ønsker at skelne mellem ægte flygtninge og migranter.

  AF BJØRN SØRENSEN – 12. JUNI 2017 14:50
  “Sålænge flertallet af danskere er afhængige af velfærdssamfundets generøsitet, så bliver det svært at ændre på den ødelæggende underskudsøkonomi.”

  De 200.000 migranter, som aldrig bliver danskere, er næsten totalt afhængige af velfærdssamfundets generøsitet i langt højere grad end etniske danskere. Migranterne forårsager en farlig og permanent overbelastning af finanserne med deres tiggeri.
  Vores samfundsøkonomi bliver knust under vægten af gøgeunger i vores rede. Frederik 3. ville nok have sig frabedt at dø i den; havde han levet i dag.

 27. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Fogh og hans regering vil altid blive husket for, at få Danmark ind i krigen i Irak, for at tækkes USA med præsidenten George W. Bush. Den krig bliver Foghs eftermæle. En krig Danmark gik ind i under falske forudsætninger, med ekstrem destabilisering af omådet til følge, samt menneskelige og økonomiske omkostninger for alle parter.

  Hans drøm om minimalstaten bunder i amerikansk politik, ikke dansk tradition. Vi ved, at hans søn emigrerede til USA og blev amerikansk statsborger. Allerede dengang havde Fogh et godt øje til Natoformandsskabets stol. Efterfølgende har han assisteret noget tvivlsomme regeringsledere og våbenindustrien.

  Minimalstaten bliver hverken klogere, eller bedre af at blive genudgivet.

 28. Af jan ulrik friis

  -

  Konventionerne kan suspenderes, så retsgrundlaget for den ukontrolleret indvandring kan opløses.
  Strømmen af ikke-vestlige indvandre stoppes.
  Returneringen, (repatriering) til ikke-vestlige landene, hvis vi skal overleve som selvstændig nation.

  EU er ude i kollektive selvmord, regulær udslettelse ved at fastholde et ædelt, men forældet princip om universelle rettigheder i en kaotisk, eksplosiv, ukontrolleret, ondskabsfuld verden hvor fjendens mobilitet er grænseoverskridende, den sekulære og demokratiske retsstat er ved at forsvinde i vold i anarki, dette bliver den regulære nedslagtning!

  Vi bliver bestemt ikke de første, tidligere erobrede og undertvang muslimerne det halve Europa (Øst Europa + Spanien) det kristne Tyrkiet og Nordafrika, samt Mellemøsten og store dele af det buddhistiske og hinduistiske Østen (Pakistan, Afghanistan, Indien, m.m.).
  Muslimerne huggede enhver modstander ned, hele folk og kulture er blevet udryddet!

  Antaget at omkring 270 millioner vantro døde som ofre for islam! And counting!

  Vi er sent ude, om nogensinde igen at danskernes selvopholdelsesdrift begyndte at røre på sig?

 29. Af Svend Jensen

  -

  Anders Fogh solgte Danmarks ytringsfrihed til Tyrkiet i bytte for et fedt Natojob.
  Jihadisterne gør de kristne i Vesten kollektivt ansvarlige for drabene på uskyldige i de indbyrdes muslimske sekteriske krige i den islamiske verden. Mange ‘moderate’ muslimer udtrykker åben enighed i dette synspunkt om kollektivt ansvar. Samtidig går islam ubetinget ind for “øje for øje” princippet for hævn.
  Vestens kristne kan i så fald påberåbe sig moralsk ret til samme holdning – altså kan vi drage muslimerne bosat i vesten til kollektivt ansvar for jihadisternes svinske kujonkrig i Vesten. I denne sammenhæng vil masseudvisning af muslimerne i vesten være en mild sanktion som respons i en “øje for øje” reaktion.
  Det vil ikke bare være en sanktion, men en passende logisk foranstaltning til opretholdelse af egen kultur og eksistens. Alternativet er en svoren og uforsonlig fjendes annihilation af vestlig pluralistisk civilisation.
  Hvis nogen i godhedssegmentet er utilfreds med en sådan returforsendelse til islams reservater, skal de da være mere end hjertelig velkomne til at ledsage deres ‘yndlingsofre’ tilbage til deres hjemlande. Ingen af dem vil blive savnet.

 30. Af M.S. Carstens

  -

  Hul igennem eller cen sur?

 31. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Anders Fogh Rasmussen – wannabe Generalsekretær for Nato – en meget sigende artikel fra Information i 2014:

  “Fogh ville vide, om han kunne retsforfølges
  Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen spurgte Udenrigsministeriets jurister, om han kunne retsforfølges ved Den Internationale Straffedomstol som en konsekvens af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, siger embedsmænd i ny bog”

  https://www.information.dk/indland/2014/10/fogh-vide-retsforfoelges

 32. Af Hr. J H.

  -

  Fogh flyttede ikke nok.
  Skriver Tom Jens en.

  Fogh flyttede rigeligt.
  Fogh og Pia Kjærsgaard er lykkedes med deres project.
  Allerede i 2001 indså Fogh og Pia Kjærsgaard, at en lang række kriterier skulle være opfyldt for at gøre Damark til en permanent krigsførende nation.
  Befolkningen skulle gøres afstumpet, forrået, intolerant, ensrettet, halv eller hel rascistisk og fordummet.
  Dette er lykkes til fuldkommenhed.
  Og medierne kender deres plads.
  Sleske og underdanige og ukritiske blev de under Fogh.
  Og er det fortsat.
  Danmark har nu været i permanent krig siden 2001.
  Danmark har deltaget i ufattelige forbrydelser. Hvor millioner er blevet dræbt. Mange flere millioner er blevet flygtninge.
  En lang række lande er bombet tilbage til stenalderen. Og er idag failed states.
  Ingen i Danmark har nogensinde udtrykt nogen form for beklagelse eller empati for vores ofre.
  Dette kan kun skyldes, at det lykkedes for Fogh og kumpaner, at få os til at betragte muslimer som undermennesker.
  Hvis liv intet er værd.
  Alle bestræbelser i Danmark går ud på at løbe for ansvaret for vores handlinger.
  Undgå at de af vores ofre som overlever vores bombardementer, at de når til Danmark.
  Og hvis de gør.
  Så gøre deres tilværelse så ulidelig, nedværdigende og utåleligt som muligt.
  Så andre skræmmes fra at flygte hertil.
  Sådan opfører en gennemført slyngelstat sig.

 33. Af r. vangkilde

  -

  FRA LIBERAL TIL CENTRALIST, – Fogh var som liberal aldrig interesseret i , at cementere SKAT
  til anstændig enkelt liberalt styresystem. Fogh regeringen indførte beskæftigelses garanti, og
  dermed kontanthjælp til alle i en national stat, ELLER modsat alt sund fornuft til i en liberal og
  global konkurrence stat, hvor mange lande ikke har skat på beskæftigelse. SKAT i Danmark er
  stadig verdens dyreste politiske system, som passivisere Danmark i et dovnesystem.

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Fogh var en strategi uden jordforbindelse, resultatet tydeligt idag hvor helvedes porte er vid åbne, hvordan godhedsindustrien og våbenindustrien og islamisterne jubler!

  Fogh gjorde vores gode gamle ven Rusland til en fjende, Nato/Frontex var aldrig vores ven, det ser vi nu hvor Frontex går direkte efter udslettelsen af nationalstaten Danmark, direkte efter vores strube, henter 24/7 kamptrænede unge afrikanske islamistiske mænd over middelhavet til borgerkrigen i Europa, udslettelse af nationalstaten, udslettelsen vores kristne kultur, den forestående etniske udrensning det europæiske det danske folk!

  Ligesom Danmark vores folkevalgte i deres “visdom” besluttede at 2016 sende 7 kampfly og 400 mand afsted til Syrien “for at bekæmpe IS” hverken Nato eller Danmark er nogensinde inviteret til Syrien, tværtimod er vi uønskede, vi befinder os ulovligt i Syrien, L økke giver os denne forklaring “Den brutale og hensynsløse terrororganisation ISIL skal møde et kraftfuldt svar fra omverdenen. Mørket skal bekæmpes.”

  Kun det lille men, det ved vi nu at Danmark kom ikke til Syrien for at bekæmpe ISIL, med for at ødelægge Syriens infrastuktur, for at nedkæmpe Assad, beskytte ISIL, i forsøget at styrte den lovlige Syriske regering under den lovligt valgte Præsident Assad.

  Danmark kuvøsestation for radikal islam, moskeer skyder op som padhatte, resultatet ser vi at Danmark nedluset i radikal islamisme, hvis formålet nogensinde var er at beskytte danskeres liv og sikkerhed, vel relevant forsvar og overvågning af Danmark, beskytte indre som ydre grænser, betydeligt mere sikkerhed for pengene end Danmarks ulovlige indsatser i Langtbortistan, men planen er klar, udslettelse af nationalstaten Danmark, med den etniske udrensning som resultat!

  Danmark et land med en fjende som ligner en fjende men ikke ligner tidligere fjender, en fjende som i knivstikkerri ikke angriber os med fly og undervandsbåde, som en virus i samfundskroppen, folkevalgte der ikke er med os men imod os i politiske krumspring, det er i den sammenhæng vi skal betragte Fogh, at vi kan ikke overlade ham æren for nedkæmpelse af ISIL, tværtimod, Fogh har systematiskt bidraget til de uoverskuelige problemer Danmark står i idag, godhedsindustrien – våbenindustrien og islamisterne jubler, at det NU kalder på UNDTAGESESTILSTAND for nationalstaten Danmark, ellers går vi sammen med EU ned med flaget!

 35. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Hvis vi nu fokusere på kronologien med bombeforsøget på WTC i ’93, bombningerne i Kenya og Tanzania samt kronen på værket al Qeadas 9/11 så må man konstatere at rettroende muslimer bød op til dans.

  Vesten hjalp mujahedinerne mod Sovjet. Taknemligheden er da til at overse! Det svarer til at tjekkerne angreb Moskva efter den store Fædrelands krig.

  Vedrørende det at bombe tilbage til stenalderen, så mindes jeg ikke at have set billeder af Kabul, Bagdad eller Tripoli, der tilnærmelsesvis ligner Stalingrad, Warsava Berlin eller Dresden efter krigen!

  Angående undermennesker, er det jøder og kristne der i Koranen forbandes og kaldes for aber og svin. D’himmier skal betale en form spedalskhed skat, Jiyaz for ikke at miste hovedet. Hvor Sharia loven råder, kan vantro ikke vidne mod muslimer.
  I Danmark er nogle Afghanere som fx en enlige mor meget taknemmelig over, at selv om hun er hjemmehjælper. så er det lykkedes hende at spare sammen til et paracelhus! Jeg kender flere der er dybt taknemmelige over den måde de er blevet modtaget på, og hvilke chancer de har fået.

  Frygt og terror er dagligdags i rettroende muslimske liv i lande med sharia, for det holder familier og sammen. 75% af verdens religiøst forfulgte er kristne. 200 000 forfølges, 400 000 diskrimineres. Vestens medier er bare ligeglade. Kristne flygtninge blev smidt overbord fra flygtninge skibe og selv i vores flygtninge centre bliver de udsatte for overgreb fordi de er “kaffirs!”

  Sådan er mit reaktionære perspektiv!

 36. Af P Christensen

  -

  Idag kan man i forbindelse med omstruktureringen af SKAT se
  en ekspert udtale: “Vi bliver nødt til at se på Skat som en syg patient”.

  Problem er at virussen hedder Venstre,
  og den er i fortsat kontakt med og kontrol over patienten.

 37. Af Bjørn Sørensen

  -

  Foghs bog handler ikke NATOs krigførelse på Balkan og i Mellemøsten, den handler om økonomi.

  Så hold jer til emnet om økonomi, som er meget vigtig for DKs fremtid.
  At det har været ignoreret i snart 50 skyldes at landet har været domineret af venstrefløjens økonomiske analfabeter, som tror at penge gror på træer.

  Sagen er at de fleste velfærdssamfund ikke er langtidholdbare, fordi de lever over evne.

  Det er meget lettere at leje julemand end et tjene pengene. Da venstre fløjen afskyr erhverslivet er de søgt ind til det offentlige og andre uproduktive organisationer som beskæftiger sig med idealistiske drømme og bedrevidenhed, uden at have reel viden men paradisiske drømme om at skabe de ideale samfund.

  Resultatet er at flertallet af befolkningen er offentligt forsøget og vores levestandard er faldende.

  Det forudså Fogh og andre for mange år siden, men de økonomiske ignoranter fortsatte med at forgælde landet og smed regningen ind i børn og børnebørnenes værelse.

  Takket være Foghs forudseenhed betalte han af på landet gæld, så vi i dag ikke er så værst stillet.

  Vi har ikke råd til den forvoksede og ineffektive offentlige sektor, de mange gratisydelser og de mange langtidsledige, som er en konsekvens af en forfejlet arbejdsmarkeds og uddannelses politik. Samt en masse indvandring af kulturfremmede som ikke ønsker at integreres og for flertallets vedkommende ikke har eller formår at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer til det danske arbejdsmarked.

  Så vi har en masse problemer som skal løses hvis vi ikke vil ende med at næsten halvdelen ef befolkningen bliver offentligt forsørget.
  Da lediggang er roden til alt ondt, er det utroligt at høre fra neoliberale og naturligtvis venstre fløjen at de mener at folkeløn vil afhjælpe det. Hvor naiv kan man være?
  Folkeløn vil fremme proletariseringen og de dermed forbundne sociale problemer.

  Fuld beskæftigelse er hvordan man skal angribe problematikken.
  Man skal inkludere alle og ikke udstøde folk, hvis man ønsker et sundt og triveligt samfund.

 38. Af Bjørn Sørensen

  -

  Økonomi er meget vigtig for DKs fremtid.
  At det har været ignoreret i snart 50 skyldes at landet har været domineret af venstrefløjens økonomiske analfabeter.

  Sagen er at de fleste velfærdssamfund ikke er langtidholdbare, fordi de lever over evne.

  Det er meget lettere at leje julemand end et tjene pengene. Da venstre fløjen afskyr erhverslivet er de søgt ind til det offentlige og andre uproduktive organisationer som beskæftiger sig med idealistiske drømme og bedrevidenhed, uden at have reel viden men paradisiske drømme om at skabe de ideale samfund.

  Resultatet er at flertallet af befolkningen er offentligt forsøget og vores levestandard er faldende.

  Det forudså Fogh og andre for mange år siden, men de økonomiske ignoranter fortsatte med at forgælde landet og smed regningen ind i børne og børnebørnenes værelse.

  Takket være Foghs forudseenhed betalte han af på landet gæld, så vi i dag ikke er blandt de værst stillede.

  Vi har ikke råd til den forvoksede og ineffektive offentlige sektor, de mange gratisydelser og de mange langtidsledige, som er en konsekvens af en forfejlet arbejdsmarkeds og uddannelses politik. Samt en masse indvandring af kulturfremmede som ikke ønsker at integreres og for flertallets vedkommende ikke har eller formår at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer til det danske arbejdsmarked.

  Så vi har en masse problemer som skal løses hvis vi ikke vil ende med at næsten halvdelen ef befolkningen bliver offentligt forsørget.
  Da lediggang er roden til alt ondt, er det utroligt at høre fra neoliberale og naturligtvis venstre fløjen at de mener at folkeløn vil afhjælpe det. Hvor naiv kan man være?
  Folkeløn vil fremme proletariseringen og de dermed forbundne sociale problemer.

  Fuld beskæftigelse er hvordan man skal angribe problematikken.
  Man skal inkludere alle og ikke udstøde folk, hvis man ønsker et sundt og triveligt samfund.

 39. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der sker ikke så meget, hvis befolkningen ikke selv udnytter de muligheder, der gives eller ikke gives ved skiftende regeringer – og vi er som folk aldrig direkte blevet spurgt om disse krige, disse 3 krige – jeg alle var imod.

  Vi kunne heller ikke fx spørge den irakiske befolkning om de ville være med på, at vi hjalp dem med at fjerne Sadam. Det gik helt af sporet efterfølgende. Men også med deres mentalitet som årsag. De fleste af dem kendte og kender stadig ikke andet i deres forskellige etniske og religiøse rus.

  Så – hvis vi ikke får andre og måske helt nye politikere at stemme på – og måske reviderede politiske partier, så vil vi stemme på samme surdej og reagere med dem som land og folk, hvis vi ikke kan ændre og gøre oprør mod uvæsenet, når og hvor vi ser det.

  Så vi kan rode rundt i de samme udsagn og historier som land og folk – hvor visse tror, at venstrefløjen er bedre i 10 år og så tager vi højrefløjen i samme åremål.

  Altså frem til kommoden og tilbavs igen.

  Og – både Fogh først og siden Thorning fandt det nødvendigt at gå mod midten og ikke være enten minimalidealist, som Fogh egtl er, eller mere betonsocialist, som fx tidl en Frank Jensen-agtig attitude udgjorde, i Thornings sko. De måtte begge fra hver sin side bevæge sig ind mod midten i dansk politik.

  Så vi har en pæn ‘pærevælling’ af begge sider i dansk politik. På godt for noget – ondt for andet. Ingen egtl fremskridt måske?

Kommentarer er lukket.