Måske er det meningsløst at Løkke sidder. Men det er mere meningsløst hvis han går.

Af Tom Jensen 42

Så røg også den højere pensionsalder. Der er virkelig halløj i råderummet i dansk politik efterhånden som dagsorden efter dagsorden udtømmes for trepartiregeringen under Lars Løkke Rasmussens ledelse. Tilbage er næsten kun (top)skattelettelserne, og hvordan mon det går med dem, når regeringen fremlægger sit forslag efter sommerferien? Bedømt på meldingerne fra S og DF præcis det samme som med den flade boligskat og den højere pensionsalder: De bliver ikke gennemført.

Den politiske handlingslammelse hos en regering, der må erkende, at den ikke kan finde flertal for sin politik i Folketinget, har allerede fået kravet til at lyde om, at Løkke burde gå. Smide det berømte håndklæde i den berømte ring. Udskrive valg og få renset luften, som man siger. Bede vælgerne sammensætte et nyt Folketing, der kan regere. Det er en nydelig tanke, som blot næppe nytter noget. Også hvis magten skifter, hvis en socialdemokratisk regering under Mette Frederiksens ledelse kommer til efter et valg, vil suppedasen være det samme: Hun vil skulle basere sin regering på en festlig, regnbuefarvet konstellation af partier, der gør regeringen regeringslammet i forhold til sin egen politik.

Sådan har det i grunden været længe. Tænk blot på nullerne, da Anders Fogh Rasmussen over én valgperiode gik fra udgivelse af minimalstatsideologiske debatbøger til regeringsledelse i tæt dans med Dansk Folkeparti, som derved effektivt blokerede for opfyldelsen af mange borgerliges hede drømme om en reformbaseret omkalfatring af det danske, socialdemokratiserede velfærdssamfund. Der skete noget, men slet ikke nok, og det blev en grundbestanddel i Foghs eftermæle som statsminister. At der slet ikke skete nok.

Eller tænk på Thorning-æraen fra 2011-15; det onde tunger vil døbe løftebrudsæraen, hvor den over flere år sirligt udviklede S-SF-akse for at komme i regering måtte underkaste sig Vestagers Radikale i det sorte tårn. Og derfor annammede de borgerliges økonomiske politik, som var den stik modsatte af det, S-SF var gået til valg på med deres fair-det-ene-og-det-andet-planer inklusive millionærskatter og betalingsringe. Thorning kaldte det reformamok og lød som om, hun var stolt af det. Dårligt havde hun tabt valget knebent i juni 2015, før Mette Frederiksen kom til som socialdemokratisk leder og nærmest over natten drastisk ændrede partiets politik tilbage til S-model classic.

Over de seneste 15 år har der faktisk kun været to år, hvor en dansk regeringsleder har været i stand til at gennemføre noget, der ligner sit eget partis politik, og det var i årene 2009-11, under Lars Løkke Rasmussens første tørn som statsminister, hvor dybtgående reformer blev vedtaget. Endog efterlønnen lykkedes det at gøre noget ved efter 20 års posttraumatisk politisk stressreaktion som følge af Nyrups efterløns-selvdetonering i 1998.

I bakspejlet står disse år, 2009-11, som den store undtagelse. Tænk: En regeringsleder, der kunne føre sin egen politik! Har man hørt mage! Det krævede selvfølgelig politisk dygtighed og snilde. Men det var også kriseår. Finanskrisen var brudt ud i løbet af 2008. Lokummet brændte. Det gør det ikke længere. Brutale reformer er alt andet lige lettere at få igennem, når befolkningen tydeligt kan mærke flammernes slikken op ad kroppen. Sådan er det jo.

Nu er vi så tilbage ved normalsituationen. Regeringen sidder, men andre regerer. Det kan forekomme formålsløst. Men formålsløsheden ved at give op vil være endnu mere kvalmende. For efter et valg er der to muligheder: Enten er situationen den samme med samme farve regering. Eller også er situationen den samme med en anden farve regering. Hvem kan da fortænke en regering i at sidde den ud?

Bag denne politisk altfortærende, illusionsløse konstatering gemmer sig den erkendelse, at nationen Danmark i virkeligheden slet ikke er uregerlig. Danmark regeres. Men landet regeres af et parti, der ikke vil sidde i regering.

Partiet er Dansk Folkeparti. Som dansk politik har udviklet sig, som danskerne har sammensat Folketinget, er der ikke anden mulig konklusion end denne: Kristian Thulesen Dahl er Danmarks reelle magthaver. Den reelle statsminister. Som Margrethe Vestager var det i 2011-14, men hun havde dog i det mindste i den forbindelse påtaget sig et regeringsansvar.

Det har Kristian Thulesen Dahl, Danmarks skygge-statsminister, undveget. Til gengæld har han sikret sig magten. Som han ikke har nogen udsigt til at miste, selv hvis hans nye makker Mette Frederiksen skulle erobre statsministerposten efter det næste valg – baseret på helt andre stemmer end Dansk Folkepartis.

Mens det ser ud som om dansk politik er hensat i en tilstand af lammelse og apati, er sandheden ved nærmere eftertanke den, at regering og Folketing på alle væsentlige områder fører Dansk Folkepartis politik: Udlændingepolitikken er stram (og vil vedblive at være det med Mette Frederiksen som statsminister), reformpolitikken er bremset (og vil vedblive at være det med Mette Frederiksen som statsminister), den offentlige vækst nærmer sig Dansk Folkepartis inderste drømme (og vil vedblive at gøre det med Mette Frederiksen som statsminister), og den virkelige opgave er at bevare det Danmark, du kender, det Danmark, som er den bedste danske opfindelse (og det vil vedblive at være opgaven med Mette Frederiksen som statsminister).

Tillykke til ”statsminister” Kristian Thulesen Dahl med magten og æren. Lidt ærgerligt for ham, at den ikke indbefatter Marienborg. Men der er jo en omkostning ved alt.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

42 kommentarer RSS

 1. Af Bjørn Danh

  -

  Kan kun sige tillykke til regeringen,
  som støtter de, af israelske zionister terroriserede, palestinensere.!

  Tak!

  Suck it, Krasnik! 😉

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig i Tom Jensens overskrift.

  At hjælpe palæstinenserne gør måske også den hjælp yderligere, at der bliver mere menneskelighed og ro – også til en fredsproces. Uden at jeg kender til de kanaler eller særligt til palæstinensiske vilkår for sådant.

 3. Af A. Larsen

  -

  Kære Tom Jensen;
  Stærke ord til rette tid
  og
  du skriver endda under med navn!
  Hvornår får vi navn på ledere i Berlingske

 4. Af søren rasmussen

  -

  Palle Lauring ytrede engang, “Danmark” er en brugsforening”, og for egen regning, Vores nuværende lederes adfærd er pragmatisk bogholderi i relation til masseindvandring. Vores ledere lukker øjne for, at vi har kendte, navngivne grupper, som vi understøtter i hoved og røv. Mennesker der gør alt for at nedbryde vores frie verden, kvindefrigørelse, frihed lighed og M/K broderskab. terrorister i svøb. Eliminer lortet. Koste hvad det koste vil. Så vi kan hygge os i vores egne selvskabte små skærmydsler i andedammen. Fagligt og udviklingsmæssigt kører det for den frie verden i hele verdenssamfundet som vi fortsat skal byde og yde ind med.

  DF gør det iøvrigt fantastisk trods heksejagt fra DR, Politiken og Lotte Meilhede TV2. (hun bør fjernes fra sendefladen).

 5. Af Ulrik svendsen

  -

  Kan det Danmark vi kender bevares/overleve med de politikere vi har i dag. Det er vist meget tvivlsomt. Mon ikke vi bare bliver ved med at rasle ned ad brættet på alle områder?

 6. Af Jan Johansen

  -

  Ja, det var i den grad en meningsløs udmelding, Martin Krasnik kom med, da han for nylig opfordrede statsministeren til at gå af. Hvad skulle det hjælpe? Der er da ingen garanti for, at det ville ændre på noget som helst, Dansk politik har vel altid, eller næsten altid, været præget af nødvendigheden af, at politikerne forsøger at nå hinanden gennem et nødvendigt samarbejde på tværs af partiskellene, men som det er nu, er der åbenbart større interesse i at sabotere alle Regeringens politiske tiltag i et forsøg på at kompromittere den siddende regering mest muligt. Det er så let gennemskueligt, at det nærmest er pinligt. Spørgsmålet er bare, om ikke det giver bagslag for initiativtagerne bag, især socialdemokraterne og Dansk Folkeparti? Det ene parti havde vi dårlige erfaringer med i sidste regeringsperiode. Det andet tør ikke tage ansvar for noget som helst!!!

 7. Af Mogens Havnsøe

  -

  Bemærkelsesværdigt forsvar/forklaring for/på, at regeringer i Danmark ikke længere regerer.

 8. Af Sven Reinhold Jensen

  -

  Måske er det meningsløst at Løkke sidder. Men det er mere meningsløst hvis han går. Denne overskrift siger alt.. Der er synligt, at der foregår en større og større obstruktion mod effektfuld udvikling af vores samfund. Dette kan henføres til ren magtbegær om statsministerposten, og overdrevne partipolitiske, med henblik på at fastholde og øge vælgertilslutningen til eget parti!!!. Vælgerne vil se resultater, og er overordnet ligeglade med hvem som er statsminister, og jeg vil tro mange i dag ønsker en statsminister uden partitilknytning!!! Dansk demokrati spiller mere og fallit, og der aftales kun middelmådige forlig, eller lovforslag trækkes tilbage. Se blot, at de progressive skatter fortsætter – ingen pensionsreform dækkende alle danske, med henblik på at fjerne folkepensionen, mod tilsvarende skattelettelser – utilstrækkelig målrettet forkælelse af erhvervslivet – ingen tiltag mod forældede konventioner – ingen model for at alle raske flygtninge skal arbejde – ingen beslutning om åbne eller lukkede grænser eller ikke osv.

  Det er uforståeligt at politiske kommentatorer og store vælgegrupper vedvarende deltager i dette cirkus, hvor politikerne synligt er tilfredse en samfundsmæssig udvikling som højst lever op til lav middelmådighed. Der er kun en vej frem hvis denne udvikling skal stoppes, og det er mere Direkte Demokrati, og måske ændring af grundloven og indarbejde de bedste egenskaber fra øvrige demokratier i Europa. Hvorfor skal statsministeren være en middelmådig partisoldat – hvorfor skal danske fagministre være ukvalificerede partisoldater – hvorfor gennemføres der ikke flere folkeafstemninger om vigtige politiske emner????

  Tom Jensen start en bevægelse som sigter mod ændring af dansk Demokrati, med henblik på en lang stærkere samfundsudvikling. Udskriv flere valg på lovforslag i stedet for politiske partier. Din overskrift er fuldstændig forståelig, men en kæmpe falliterklæring. Dette må og skal ændres, og personligheder som dig kunne gå bane vejen!!!

 9. Af georg christensen

  -

  Måske er “det” meningsløst, det ene som det andet. I denne menings løsheds tilstand, har vi “LIVET” fået skabt en styreform, som vi kalder “demokrati”, uden virkelig at have fået udformet reglerne herfor.

  Det giver ingen mening, bare at sidde og fylde på de lukrative taburetter og trække tiden i langdrag i håbet om bedre tider forude. Tider forude, som vi selv i nutiden ,er med skaberne af.
  Når “grundlaget” smuldre bort, er der tid til “nytænkning”.

  NB: Nytænkning?: Når det repræsentative demokrati begynder at ligne diktatur, bør alle RØDE lamper lyse. Måske også stille spørgsmålet: Hvem repræsenterer hvem?. burde måske også sættes til debat.

 10. Af Arne Nielsen

  -

  Ahr, er det nu også så slemt? Vi har været vidne til Liberal Alliances akrobatnumre oppe i høje træer, á la “Jeg kommer ikke ned, før alle konflikter i verden er løst og alle fredede hvaler ikke mere blive fanget og drivhuseffekten holder op!!” – det var nu noget andet, der var på tale, men ligeså hovedløst. Højrefløjen har i en årrække været højtråbende, men nu, da sandhedens time er kommet, er der skel mellem de, som vil kaste det hele fra sig i forbitrelse, og så de, der stiller sig tilfreds med det, de har. Er indfaldet med at kaste det hele fra sig egentligt ikke et udtryk for uvilje i forhold til demokratiet? Er det egentligt ikke demokratiet, man vil kaste fra sig? Det forhold, at en del af befolkningen er uuddannede og i mange henseender uvidende, og derfor uattraktive for et fremtidigt arbejdsmarked, og hvis meninger, der som oftest er mangelfuldt udtrykt og derfor uvelkomne, er det ikke dette forhold, som tjener til at begrunde foragten for den demokratiske tanke? Og at højrefløjens overlagte politik med at rive samfundet ned om ørerne på os allesammen her finder sin opposition, kvalificeret som ukvalificeret, formuleret som uformuleret, er det ikke med til at lede til den tanke, at det er demokratiet, det er galt med? Næ, som sagerne står, må højrefløjen finde sig i, at folk, som ikke er højrefløjsmennesker, er her lidt endnu.

 11. Af Niels Larsen

  -

  Det er bedøvende ligegyldigt, om det er Løkke eller Mette, der sidder i stolen.

  De er to alen ud af samme dårlige stykke.

  Ingen af dem vil gøre det fornuftige og rive FN-konventionerne midt over og lukke helt i for muslimer og afrikanere.

  Borgerkrigen rykker nærmere dag for dag på grund af vore bundnaive og skadelige politikere.

  Og at hjælpe de morderiske pal-arabere med noget som helst tenderer det glade vanvid.

 12. Af J. Hanse n

  -

  Ro på.
  For Løkke er statsminister posten udelukkende et spørgsmål om at have et job.
  Hvor han nogenlunde kan betale person udgifterne.
  Han forsvinder i samme øjeblik, en af vennerne giver ham vellønnet et job.

 13. Af J. Hanse n

  -

  Ro på.
  For Løkke er statsminister posten udelukkende et spørgsmål om at have et job.
  Hvor han nogenlunde kan betale person udgifterne.
  Han forsvinder i samme øjeblik, en af vennerne giver ham et vellønnet job.

 14. Af gerald wiltek

  -

  Demokratiet har spillet fallit i Danmark.
  Vi vaelger politikere og de vaelger saa at goere mere eller mindre hvad der passer dem.
  Gaar den, ja, saa gaar den!
  Vi skal have indfoert direkte demokrati som i Schweiz. Det er paa alle maader en bedre loesning, og det skaber direkte forbindelse imellem borgerne og politikerne.
  Politikerne ved at hver beslutning kan blive sat til bindende afstemning. Det saetter en daemper paa udskejelserne og skaber medansvar.
  Saa kan man have naesten enhver som statsminister, selv Loekke. 🙂
  Der er snaevre graenser for hvor megen skade han kan forvolde.
  Mere krig i Mellemoesten, salg af DONG? Jeg tror ikke den ville gaa gennem det danske folk ved en afstemning.
  Direkte demokrati, og saa selvfoelgelig ud af spaendetroejen EU.

 15. Af Jørgen F.

  -

  Der er da ingen grund til at tro andet end at Løkke kører perioden ud og tager et valg mere.

  Givet han vinder, hvilket der fortsat er stor grund til at tro – it’s the economy stupid – så overlader han formentlig først stafetten ved halvleg i næste valgperiode, engang i 2021 , og har da samlet siddet i 8 år.

  Herefter går han så over i historien som en af få de ’store’ efterkrigs-statsministre, der alle har vundet 2-4 valg og siddet 8-10 år – og siden 60’erne har vi da reelt også kun haft 6 ‘rigtige’ statsministre og 3 vikarer: Krag, Anker, Schluter, Rasmussen I+II+III og så vikarerne – Baunsgaard , Hartling og Thorning.

  Men det kræver lige at han nosser sig sammen og vinder et valg mere.

  En yderligere motivationsfaktor for de borgerlige partier kunne være at se lidt på kalenderne. Efter bare et fuldt stint mere så har de borgerlige indhentet Socialdemokraternes efterkrigsforspring som de længst siddende i regering.

  Så henstår bare hvad tiden skal gå med? Og i opgangstider må en fortsat reformering af den offentlige sektor da stå lige for. Hvorfor genere borgerne?

 16. Af Martin Jørgensen

  -

  Både LA og de Konservative stillede ultimative krav til en borgerlig regering i 2015.
  Som der blev sagt dengang, hvad skal vi med en borgerlig regering , hvis ikke den fører en borgerlig politik hvor især de offentlige budgetter ikke måtte stige og der gives lettelser på topskatten.
  Men retorikken er blevet nedtonet efter at de to partier er blevet en del af regeringen og er kommet under ansvarets åg.
  Nu er der ikke mere tale om brudte løfter, nej nu hedder det sig at man gennemfører den politik som der kan opnåes flertal for, også selv om der måtte stå noget andet i regeringsgrundlaget og at man gik til valg på ultimative krav til en borgerlig regering.
  Så intet nyt under solen , men måske skulle man fremover begynde at tale om realpolitik istedet for at stille ultimative krav og køre løftebrudskampagner.
  Det kan kun være til gavn for Danmark og måske vores politikeres anseelse.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Jeg synes at det er en fornuftig artikel Tom Jensen.
  Danskerne vil altid sprede sig over mindst 10 partier (sikkert endnu flere næste gang) og med grænsen på 2% for at komme ind kan jo selv en popstjerne, en alternativ cykelrytter og lignende deltage.
  Danskerne har sjovt nok altid været uenige om mange, mange ting. Og sådan bliver det nok ved med at være.
  Om det er Mette eller Løkke vil være “hip som hap” – små partier med under 10% vil alligevel bestemme.
  At Thulesen-Dahl har haft en anelse mere indflydelse, skyldes jo udelukkende at flertallet i Danmark er bekymret for indvandringen, ghettoer, vold, terror m.m.

 18. Af Lisbeth SørensenSørensens

  -

  Regeringen er naturligvis allerede “rød” som i S-DF. Derfor giver det ingen mening at have en borgerlig regering.

  Og lad os så få det valg danskerne ønsker sig.. De er dybt, dybt trætte af den liberalistiske regering.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som apropos til den meget omtalte topskat. Her er en artikel fra JP.dk/finans om en topskat, der vil noget:

  “To mio. danskere risikerer skattesmæk på over 100 pct.
  FINANS – 25.05.2017 KL. 19:00
  Fire ud af 10 danskere vil opleve at betale mere end 100 pct. i skat på dele af deres pensionsopsparing, fastslår pensionskassen Pensam i en ny analyse.”
  http://jyllands-posten.dk/#ia9601316;finans

 20. Af Erik Larsen

  -

  Kære Tom Jensen, jeg sendte et indlæg i eftermiddag, hvor jeg kom med ros til artiklen og prøvede at skrive min mening. Hvorfor er den ikke bragt??
  Hvad foregår der? Er det ytringsfriheden der ikke findes? J.Hansen har samtidig flere enslydende indlæg med. Skal vi grine eller græde? Venligst svar undertegnede.

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  Løkke i skudlinien, og forklar venligst hvad er problemet? måske han ikke fik DF i regering, og flertallet var på plads, eller hvad mener du og Krasnik ?
  Mit problem med Statsministeren er kun mit, nemlig han lyver konstant om PSO skatten, først fortæller statsministeren EU erklærer PSO skatten ulovlig, men ak, EU har ikke blandet sig i vores PSO skat, så tilbage til statsministeren som derefter fortalte 1-1-2017 ville PSO skatten være fjernet fra el-regningen , og 23-05-2017 fortæller statsminister Lars Løkke i DR2 PSO skatten er fjernet, og modsat min el-regning 24-05-2017 figurerer PSO skatten stadigvæk.
  Statsministeren lyver og kun jeg råber , vagt i gevær. Finn Vig

 22. Af Rap And

  -

  “Tilbage er næsten kun (top)skattelettelserne, og hvordan mon det går med dem, når regeringen fremlægger sit forslag efter sommerferien?”

  Der er jo også lige den nye 2025 plan som er på trappen – måske allerede i næste uge. Nye nederlag truer, hvis ikke det dobbelte pigtrådshegn bliver opført tværs over den dansk-tyske grænse.

 23. Af Jens Jørn Pedersen

  -

  Dette viser endnu engang, hvor destruktiv DF er!
  Hvis vi ikke får bugt med DF, så bliver Danmark reduceret til et vedhæng!

 24. Af Jens Jørn Pedersen

  -

  Det viser endnu engang, hvor destruktiv DF er!

 25. Af - Niller

  -

  Det var ikke fordi at valgresultatet i 2015 pegede på at Løkke og hans parti var danskernes favorit.
  Venstre fik det dårligste valgresultat i 25 år , han blev kun statsminister fordi DF fik et historisk godt valg- og at tro at man kan føre borgerlig liberal politik på den baggrund er at stikke blår i øjnene på sig selv.

 26. Af Erik Larsen

  -

  Kære Gerald Wiltek,, flot skrevet. Ja, tænk hvis vi havde demokrati som i Schweiz og vi fik folkeafstemninger om grundloven, EU, Schengen, asylansøgere, immigranter, sygehusudgifter, politi, militær, grænsekontrol, og meget, meget mere – så KUNNE VI være et måske lykkeligt land igen. Men nej, det vil aldrig komme til at ske og Danmark bliver aldrig mere som før 1968. Og vore børn og børnebørn vil fortsat blive indoktrineret og “oplært” af DR. “kultureliten” o.s.v. Bare danskerne dog snart ville vågne.
  Om det er Løkke, Mette, Østergaard eller andre der styrer er ligegyldigt.

 27. Af kent Andersen

  -

  Hvem er Lars Lykke og Mette Frederiksen? Er det nogen fra fjernsynet? Både dansk politik og dansk journalistik ophørte i 2001. Ligegyldigheder behandles og dækkes. Jeg er ligeglad. Hvem der siger hvad “klogest” og “spinmæssigt korrekt” rager mig en papand. Jeg ser en film istedet.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg glemmer aldrig Mette Frederiksen i en samtale med Martin Krasnik, da hun som årsag til et standpunkt gav: Jamen, jeg er jo socialdemokrat.

  Ja, så er der lukket for det varme vand – og ingen fornuftige tanker til løsninger af ethvert problem kan ses at trænge igennem dér.

  Ligedan ser socialister anderledes på det individuelle mennesker – det er jo ikke rigtig trængt ind hos dem, at det ikke kun er massen; men at alt er afhængig af det enkelte individ, hvert eneste. Den slags er de ikke interesseret i, fordi de gør sig afhængig af massen – ikke de enkelte spørgsmål heller så nøje.

  Derfor passer DF og S så glimrende sammen åbenbart.

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  Det er meget tankevækkende, at det er de to partier, der politisk ligger længst fra hinanden, Dansk Folkeparti og Radikale, der i forhold til mandater har haft langt den største indflydelse på dansk politik i mange årtier.

  Det er samtidig de to partier, der kan få sindene mest i kog i den politiske debat herhjemme.

  Både Birthe Rønn Hornbech og Inger Støjberg opgave var at optræde som DF’s marionetter i regeringen, og det har kostet dem begge deres troværdighed og politiske karriere.

 30. Af otto barreth

  -

  Godt skrvet Tom Jensen.
  Hvis du ser Krasnik paa jeres faelle arbejdsplads, bedes du give ham et spark i bagdelen.
  Han er ved at blive for glad for sig selv.

  Vi skal ikke have valg i tide og utide, vi skal ikke vaere en banan stat!

 31. Af otto barreth

  -

  prove

 32. Af Hans Sørensen

  -

  Naturligvis skal Løkke blive siddende. At han ikke kan gennemføre sin egen politik, er noget han har tilfælles med resten af FT inkl DF. Det ændrer et valg intet på.

  Faktisk undervurderes det i medierne og befolkningen, hvor meget der gennemføres, som er klar borgerlig politik af højeste prioritet for borgerlige vælgere. Og som virkelig er hård kost, for socialisterne, Socialdemokraterne og cirkuspartiet.

  Det er faktum at der nu – takket være kontanthjælpsloftet – er økonomisk forskel på om man arbejder eller eller ej, og der kommer formentlig snart skattelettelser til lavtlønnede der arbejder.

  Der er fundet en løsning på de stigende boligskatter, så folk kan blive boende i deres egne huse og ejerlejlighederne, bliver nu sidestillet med parcelhusene når boligskatten skal opgøres.

  Derudover er de Radikale og socialisterne – for altid – færdige med svinge taktstokken i udlændingepolitiken. Det bliver kun endnu sværere, at komme til Danmark, som uuddannet, med permanent hjemmegående ægtefælle på overførselsindkomst og ende med et statsborgerskab.

  Desværre er der stadig ikke flertal for afskaffelse af topskatter på indkomster, biler og boliger. Og der vil så langt øje rækker, være arbejdsbier med trang til lækre biler og huse, der træller for fælleskassen 70-80 % af tiden. Det er jo Danmark – landet hvor Jantelovens tilbedere har slået sig sammen i DF og Socialdemokraterne.

  Hvis regeringen ikke har flertal efter næste valg, så skal de endelig lade DF og S regere helt alene, hvis de ikke vil lette topskatten på boliger, biler eller indkomst. For så bliver det først rigtig sjovt, at være tilskuer til dansk politik.

 33. Af Erik Larsen

  -

  til Birgit hviid Lajer– hvad er der egentlig galt ved at Mette F. og Thulesen evt. samarbejder???? Begge partier er helt klart de der ønsker at hjælpe 1) de svage i samfundet (det danske), og de syge, de ældre og de danske unge. Hvad er der galt ved det? At socialdemokraterne i årtier altid har været fastlåst i kampen mod alle der var højere uddannede, selvstændige, formuende o.s.v. ændrer jo egentlig ikke det.
  Men at Mette tilsyneladende sammen med Sass-Larsen nu ligesom “vågner” og kan se alt det skidt som S. R, SF, EL har gjort de sidste 30-40 år er da i det mindste positivt.
  Hvad Thulesen, PIa og DF hele tiden (lige fra Glistrup har sagt) “muslimer, islam” vil blive Danmarks største problem – et problem der vil ødelægge vores lille land HVIS vi ikke siger fra. DET kan vi vist være enige alle om at vi IKKE har gjort.
  Og igen, igen kan jeg kun sige, at om det er Mette eller Løkke eller noget endnu værre, så bliver der tilsyneladende aldrig nogensinde et dansk flertal i Folketinget.
  (inden længe kommer der da også helt andre etniske partier ind – du behøver jo kun 2% – så er medierne og venstrejournalisterne jublende glade! God weekend.

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Erik Larsen – 18:10

  S blev mere borgerlige med Helle Thorning, fremfor med Frank Jensen, der ikke vandt formandsvalget dengang. Mere genkendeligt i en Frank Jensen. Og – der er ikke noget i vejen med, hvad du nævner, de går ind for – men tiderne skifter, og S blev mere borgerlige med Helle Thorning, såvel som jeg med Sass Larsen nylig fik den tanke. Hvor længe bliver han i S ? Jeg tror ikke, at han skifter til fx DF. Så .. ?

  Jeg er ikke partipolitisk engageret – men finder, at dele af den borgerlige side har højere til loftet. Det er nødvendigt for det individuelle menneske – der er fx alt for meget beton-tænkning inden for det offentlige, hvor der heldigvis også er mennesker, der har højere til loftet og en vis spændvidde i deres tænkning, trods et system, der naturligvis skal overholdes – men de er også bedre uddannede end mange af disse beton-socialister, der bare sløvt sidder og gør deres arbejde.

  Et langt livs erfaringer .. og input fra andre igen, såvel som der også er borgerlige, der rummer tanke for andre, der er mindre bemidlede. Et hjem jeg er vokset op i – med omtanke og også hjælp til andre fra begge mine forældre, der ikke var egentlig velhavende heller.

  Men – indrømmet, der er borgerlige, der kun tænker pengene i egen bagdel for nu at sige det pænt. De findes skam også. Såvel som der findes nassere i den socialistiske fløj. Såvel som der findes folk fra den borgerlige fløj, der udnytter systemet. Det er ikke altid enten-eller.

  Men – jeg er individualist og egentlig fritænker.

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Erik Larsen – 18:10

  Mit indlæg røg ud i cyperspace – noget galt med min maskine, må undersøge det mandag. Men lige dette – jeg er ikke partipolitisk – men i hv f ikke til disse to partier, selv om jeg nu går ind for nærmest et stop for indvandring. Jeg er individualist og fritænker. Og – ingen partier kommer godt fra ikke at tænke på hverken indvandringens størrelse nu og de svage i samfundet.

  Men jeg har da spekuleret på, hvor mange der vil forlade DF, hvis det bliver endnu mere reelt med S og DF … der er, såvidt jeg har forstået, en del konservative og ventre-folk i DF, så … og hvor længe bliver Sass i S – han bliver ikke DF-er i hv f. ?

 36. Af P Christensen

  -

  Men oven over alting stråler moder….. EU.
  Også kaldet Europas Undergang.

  Hvorfor har DF sin store magt til trods dog ikke fået os ud
  af den fejlkonstruktion af et overlæs på en grundlæggende ok konstruktion, EF ?

  For lægmand er især problemernes frie bevægelighed synlig ifm. EU.
  De seneste 40 år har DK importeret sine sociale problemer. Som om vi ikke havde nok.
  Udover den direkte mia. store udgift, er der udgiften til den deraf følgende administration. Dertil kommer den sociale pris.

  Denne mangel på fornøden omhu søges konstant finansieret
  ved at spare på vore grundpiller helt ind til benet, skole, sundhed osv.

 37. Af J. Ans

  -

  Hej Tom

  Hvis han sidder og udfører en politik han ikke selv kan stå inde for og som heller ikke er hans partis politik så skal han gå af.

 38. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “hvad er der egentlig galt ved at Mette F. og Thulesen evt. samarbejder???? Begge partier er helt klart de der ønsker at hjælpe 1) de svage i samfundet (det danske), og de syge, de ældre og de danske unge. ”

  Erik Larsen har sørme skrevet en fornuftig kommentar i dag, nogenlunde..

  Hvis de kan indføre den stramme indvandring danskerne ønsker bliver det en lang regering.måske 2 årtier.

  Jeg foreslår at de laver en folkeafstemning om indvandringen. Og alle dens nuancer til at starte med. Lad os høre hvor danskerne står samlet. Og så følg den retningslinje.

  EU skal bevares.vi skal have et EU fælles militær der kan stå imod uk-us interesser, Kina og Rusland. Nedlæggelsen af det amerikanske Nato følger med naturligt her.

 39. Af Helge Nørager

  -

  Kære P Christensen, det er en itern aftale DF, lader som om de er imod, så scorer de utilfredse stemmer og de andre borgerlige ved som sikkert i amen i kirken.

  At DF aldrig stemmer imod noget som helst om EU, det er vist aldrig sket i 30 år, så det er helt utroligt hvad man kan indbilde vælgere og slippe fra det.

  Se blot på MM, sikken en EU pamper af rang med fuld opbakning hjemmefra, de suttede også godt på EU’s patteflaske

  Så derfor, P Christensen, det er et nøje gennemtænkt bluffnummer, og det har virket ganske effektivt.
  Og til stor fordel for begge parter.
  At befolkning er blevet udstillet som det de er, stemmekvæg er ligegyldigt de fatter det jo ikke selv efter 30 år.

 40. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “At DF aldrig stemmer imod noget som helst om EU, det er vist aldrig sket i 30 år, ”

  De er det hemmelige Ja parti mht. EU. Har stemt for flere EU forslag end noget andet Dansk parti. Løgnen er ukendt for df’ere.

  http://politiken.dk/debat/analyse/art5577938/Dansk-Folkeparti-er-det-hemmelige-ja-parti

 41. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “At DF aldrig stemmer imod noget som helst om EU, det er vist aldrig sket i 30 år, ”

  De er det hemmelige Ja parti mht. EU. Har stemt for flere EU forslag end noget andet Dansk parti. Løgnen er ukendt for df’ere.

  htt p://politiken.dk/debat/analyse/art5577938/Dansk-Folkeparti-er-det-hemmelige-ja-parti

 42. Af Søren Hansen

  -

  Netop. Naturligvis skal Løkke blive siddende. At han ikke kan gennemføre sin egen politik, er noget han har tilfælles med resten af FT inkl DF. Det ændrer et valg intet på.

  Faktisk undervurderes det i medierne og befolkningen, hvor meget der gennemføres, som er klar borgerlig politik af højeste prioritet for borgerlige vælgere. Og som virkelig er hård kost, for socialisterne, Socialdemokraterne og cirkuspartiet.

  Det er faktum at der nu – takket være kontanthjælpsloftet – er økonomisk forskel på om man arbejder eller eller ej, og der kommer formentlig snart skattelettelser til lavtlønnede der arbejder.

  Der er fundet en løsning på de stigende boligskatter, så folk kan blive boende i deres egne huse og ejerlejlighederne, bliver nu sidestillet med parcelhusene når boligskatten skal opgøres.

  Derudover er de Radikale og socialisterne – for altid – færdige med svinge taktstokken i udlændingepolitiken. Det bliver kun endnu sværere, at komme til Danmark, som uuddannet, med permanent hjemmegående ægtefælle på overførselsindkomst og ende med et statsborgerskab.

  Desværre er der stadig ikke flertal for afskaffelse af topskatter på indkomster, biler og boliger. Og der vil så langt øje rækker, være arbejdsbier med trang til lækre biler og huse, der træller for fælleskassen 70-80 % af tiden. Det er jo Danmark – landet hvor Jantelovens tilbedere har slået sig sammen i DF og Socialdemokraterne.

  Hvis regeringen ikke har flertal efter næste valg, så skal de endelig lade DF og S regere helt alene, hvis de ikke vil lette topskatten på boliger, biler eller indkomst. For så bliver det først rigtig sjovt, at være tilskuer til dansk politik.

Kommentarer er lukket.