Lovløs med blottet kranium

Af Tom Jensen 23

Jeg cykler uden cykelhjelm, og jeg cykler gennem den befærdede københavnske bytrafik med blottet kranium, og jeg ved det er uklogt. Ovenikøbet er jeg dobbeltmoralsk. Jeg har adskillige gange doceret for mine børn om vigtigheden af at huske hjelmen, samtidig med at jeg selv undlader, og så bliver det vel ikke mere pinligt elendigt.

Men på den anden side er summen af laster konstant. Og jeg har indsigt nok i egne svagheder til at vide, at hvis jeg aflagde mig den ene last – cyklingen uden hjelm – da ville jeg formentlig pådrage mig en anden last: Jeg ville henfalde til passivitet.

Jeg ville ikke cykle nær så meget, som jeg gør. Det er en selvstændig grund til, at jeg og familien har bosat os nær Københavns centrum: At vi så lettere kan cykle til og fra f.eks. arbejde.

Blev jeg af lovgivningsmagten tvunget til at påføre mig den hjelm, hvis klemmen omkring hovedskallen jeg ikke kan fordrage, da ville jeg søge trøst i S-togets bekvemmelighed i stedet. Og derved gå glip af henved to en halv times ugentlig helsebringende motion, som jeg i dag får helt automatisk, uden jeg et øjeblik tænker over det.

LÆS OGSÅ: HALVDELEN AF DANSKERNE VIL GØRE CYKELHJELMEN LOVPLIGTIG FOR ALLE

Det ville med andre ord i mit tilfælde ikke være nok at lovgive om cykling med hjelm. Man ville efterfølgende også være nødt til at lovgive mod pendling i S-tog, og sådan er det, når myndigheder kaster sig ind i opgaven at gennemføre et virvar af forbud og påbud om helt almindelig menneskelig, dagligdags adfærd: Det er skruen uden ende.

Vi har generelt den forestilling, at statsmagten ikke bør blande sig alt for detaljeret i vores personlige livsførelse. Det er et sundt princip. Det modsatte ville nemlig være katastrofalt. Det ville afstedkomme, at vi forvandledes fra stolte og værdige væsener, der føler os forpligtede over for os selv og vore nærmeste, til ansvarsløse robotter, som mekanisk udfører de opgaver, traver af de stier og gør de bevægelser, vi nu engang gives besked om fra Moder Stat.

LÆS OGSÅ: BØRNEHAVEN SKAL TJEKKE OM DU DRIKKER

Alligevel er der over årtier sket det, at myndighederne har fået øje på vores privatliv. Det er ganske enkelt et felt, der i stigende grad er en politisk lystfølelse ved at regulere.

Det er velkendt, at antallet af love og bekendtgørelser, der udgør undtagelser fra Grundlovens paragraf om boligens ukrænkelighed, har været stærkt stigende over tid. Det samme har eksperters og politikeres drift mod at detailregulere borgernes færden ned i mindste detalje og benytte myndighedernes autoritet til på eget initiativ at snuse og snage i menneskers personlige forhold.

I de senere dage har der været et par markante eksempler. Dels diskussionen om cykelhjelmene. Dels et forslag fra Danske Regioner om, at praktiserende læger og andre i højere grad aktivt skal spørge til borgernes ryge- og alkoholvaner, hvis folk er i kontakt med sundhedsvæsenet også i en helt anden anledning. Nogle læger udtrykte i den forbindelse betænkelighed ved, om borgernes tillid til lægestanden kunne lide et knæk.

Begge forslag er velmente. Alt for mange slår hovedet, når de vælter på cyklen, og alt for mange lever alt for usundt. Der er som altid en god grund til at gennemføre et nyt forbud, eller til at sætte ind med endnu en foranstaltning, der forstærker det offentlige systems venligt interesserede patronisering af menneskers livsførelse.

LÆS OGSÅ: DANSKE REGIONER VIL HAVE LÆGER TIL AT UDSPØRGE DIG OM DIN LIVSSTIL

Problemet er imidlertid ikke hvert enkelt lille initiativ, hver enkelt lille lov, hver enkelt lille praksis, hvor kommunen banker på og spørger, om du nu også lever sundt nok. Problemet er summen af de mange små skridt, man evigt kan argumentere sagligt for at tage.

De sidste 50 år er det nærmest kun gået i én retning: Mere lovgivning, flere forbud, flere påbud, flere offentligt udformede råd, vejledninger og kampagner, mere overvågning, flere øjne på hver finger hos sagsbehandler, pædagog, læge eller sundhedsplejerske: Ser alt nu ud til at være, som det burde?

Tendensen er forstærket af velfærdsstatens fremvoksen. For hvor vi for 50-60 år siden kynisk betragtet kunne være ligeglade, hvis en medborger røg eller drak sig helt eller halvt ihjel, spiste for mange bjerge af fed kødmad eller kørte automobil uden sele, da er det anderledes i dag. Det er mig, der skal finansiere regningen for din uhensigtsmæssige livsstil, og det er dig, der skal finansiere regningen for min.

Vi har noget på hinanden, særligt hvis noget i vores levevis kommer ud af balance, og så er det jo praktisk, at vi samtidig lige ved hånden har en lovgivningsmagt, der kan gribe ind og rette op.

LÆS OGSÅ: UFRIHEDENS GLIDEBANE

Det er blot ikke så simpelt. Ikke når man har at gøre med det uperfekte væsen ved navn mennesket. Det kan være, at vi på væsentlige områder er mulige at dressere til at leve efter forskrifterne og forordningerne, men vi er netop uperfekte, hvorfor dressuren aldrig får ende, når først myndighederne får smag for den.

Jeg er således næppe den eneste, der ville hoppe ombord i toget, hvis alternativet er en snærende hjelm. I stedet for 800 hovedskader kunne sundhedssystemet i så fald få glæde af et formentlig ikke ubetydeligt antal overvægtige stakler med livsstilssygdomme og kredsløbsproblemer.

Men på den anden side. Så må man jo bare se også at få lovgivet mod det.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER 

23 kommentarer RSS

 1. Af Jens Petersen

  -

  Glimrende blog som jeg lang hen er enig i, men du går galt når du skriver “Vi har generelt den forestilling, at statsmagten ikke bør blande sig alt for detaljeret i vores personlige livsførelse.”

  Helt basalt så er der kollosal forskel på holdningen til dette punkt afhængig af politisk ståsted. Det du beskriver er en typisk tankegang hos traditionelt borgerlige partier som V, K, LA og NB, medens essensen i holdningerne hos partier fra radikale til enhedslisten og i særdeleshed hos Alternativet og Enhedslisten ligger på hvad andre skal gøre med deres personlige livsførelse.

  Når man taler om indførelse af økologi, grøn energi, adfærdsstyring gennem lovgivning, forbud mod koncepter som AirBnB, Uber, Lyft mv, krav om tilhør til fagforeninger, kædeansvar…. så taler man om at statsmagten bør blande sig detaljeret i vores personlige livsførelse.

  Eksempelvis økologi har ingen samfundsmæssig objektivitet – ved højintensivt landbrug og brug af eksempelvis GMO afgrøder kunne den danske landbrugsjord producere min. 50% flere fødevarer. Er det ikke uetisk at producere mindre og lade mennesker sulte? Er det ikke uetisk at producere mindre og dække vort foderbehov gennem import af biomasse fra/afskovning i Amazonas?

  Jeg så meget gerne at du havde ret i at staten ikke blandede sig unødigt, men vores folketingsflertal ønsker det anderledes.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Kommer tid, kommer råd, Tom Jensen…

  Politikerne skal nok fremkomme med et forbud mod vind i håret som cyklist. Fulgt op med en lov om tvungen flertimers brug af motionscenter for at modvirke fedme.

  Jow-jow! Vore politikere har skam styr på udviklingen!

 3. Af Svend Jensen

  -

  Det hele er også forrygende lige meget. Hvis jorden ikke rammes af en kæmpemeteor i morgen tidlig klokken 04.57, vil hatten ryge af en supervulkan et sted eller tredie verdenskrig begynde om en uge med start i Voldsmose.
  Det værste der kan ske, vil dog være at Danmark får en radikal statsminister. Det slår alt andet.
  Længe leve den permanente pessimisme, menneskehedens primus motor.

 4. Af Poul Tranberg

  -

  Poul Jensen, du har helt ret – forsæt endeligt med at køre uden cykelhjelm.
  Den generelle udfordring er selvfølgelig den rette balance. Stor set alle finder det nu naturligt at bruge bilselen, men husker du den indædte kamp, vi havde dengang ?
  Løsningen er lovgivernes fødder solidt plantet i den danske muld, samtidig med, at de som fyrtårne skal kunne række længere ud end flertallet, som har valgt dem. Den dybere løsning er partisystemer og – først og fremmest – vælgere, som sikrer den slags lovgivere.
  Har vi det i dag ? Næppe. Vi har i skræmmende grad folketingsmedlemmer, som aldrig har haft en jordisk chance for a bestride et egentligt arbejde. Vi har en akademisk elite, som bedst kender befolkningen fra statistikker, udsynet fra deres elfenbenstårn og bevidstheden om egen fuldkommenhed – med undtagelser (primært blandt ældre folketingsmedlemmer).
  Skal vi lovgive herom ? Betingelsen for at blive folketingsmedlem skal være en alder på 45 år, mindst 10 års praktisk arbejde, samt et samlet uddannelsesforløb på mindst 16 år. Nej, det ville jo være totalt udemokratisk ! Men uden lovgivning ville det være ønskeligt at stræbe mod noget i den retning for de fleste folketingsmedlemmer.
  Endelig løsning: Håbet om, at opstillerne til folketinget og – især – vælgerne vil være mere kritiske over for kandidaterne, der jo vil gøre næsten alt for at blive valgt. (Håbet om denne politiske modenhed i den vestlige, demokratiske verden fik desværre et alvorligt knæk i november måned sidste år – selv om vinderen opfylder alle ovennævnte kvalifikationer). Vi lever sandelig i en vanskelig verden.
  Venligst.

 5. Af Jesper Lund

  -

  I stedet for at gøre det lovpligtigt at køre med cykelhjelm på cykel, kunne man lave en undtagelse, så det utvetydigt ikke er strafbart at undlade at hjælpe en nødstedt cyklist, der ikke har cykelhjelm på. Lad cyklisten ligge, vedkommende er selv valgt at leve med den risiko at få smadret hovedet.

  Hvis man giver folk større frihed til at bestemme hvilke risiki, de vil leve med, kan man samtidigt ikke kræve at folk skal hjælpe dem i nødsituationer.

 6. Af Finn Bjerrehave

  -

  Din påklædning er nok mere Iraner end professionel journalist, nemlig uden slips ingen respekt.
  Cykelhjelm? Finn Vig

 7. Af Henrik Pedersen

  -

  Tom, du har gennemtræk i lampetten eller ørekatar – bevisligt grundet manglende hjelm, og fordi du som barn nægtede at køre med den tophue, som din moar påbød dig!

  Tom, man må sige, at du er inderligt optaget af tilværelsens store problemer? Hvabevar!

  Tom, du har formentlig ikke noget imod, at din cykel er forsynet med katteøje, diverse refleksbrikker, etc. – alt sammen noget, som den store stygge stat har påbudt dig at udruste din cykel med. Er du også imod det – og dynamolygter?

  Nej vel. Hvis du nu betragter hjelmen som en del af din cykel, på lige fod med refleksbrikker og dynamolygter, så har du vel ikke noget problem, udover at staten påbyder dig at række armen ud, når du skal dreje.

  Tom, du er vel også aktivt medlem af FMPASIB, ”Foreningen Mod Påbud Af Sikkerhedsseler I Biler” – jeg kunne blive ved, men vil afslutningsvis istemme med mig selv:

  Tom, get a life!

  Tilværelsen venter IKKE.

 8. Af Svend Hansen

  -

  Henrik Pedersen
  Jeg mener at skribenten netop vil have et liv og det skal ikke være et pseudoliv, men et ægte liv, hvor det ultimative er inden for rækkevidde ved at være udenfor. Sagt med andre ord, så kan livet kun leves i parløb med døden. Det betyder slet ikke at man ønsker sin egen eller andres død, men kun at man er blevet mentalt voksen og ønsker at træffe egne valg på egne præmisser.

 9. Af Ole Olesen

  -

  Hjelm bør være påbudt : Færre døde og hårdt sårede – meget enkelt.

  Vil man hellere køre med tog lever vi i et frit land : så – go ahead.

  Modsat kan man lide motionen og den friske ( ? ) luft på cyklen , går det nok med en hjelm.

 10. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Vær lidt realistiske, tak.

  Alle problemer kan ikke løses med lovgivning, for hvem skal håndhæve alle de love?

  Politiet har ikke engang tid til at fange cyklister uden cykellygter, og det er, trafikalt set, et større problem, for det kan skabe farlige situationer, som involverer andre trafikanter.

  Politiet vil ikke bruge fem sekunder på, at håndhæve den lov; de har mere end rigelig at tage sig til, der har en højere prioritet.

  Rådet for større Færdselssikkerhed bør i stedet lave en kampagne, som er målrettet til de cyklister, der er i størst fare for at få alvorlige hovedskader; dvs. unge mænd, samt ældre cyklister, der lige har købt en elcykel, og som er begyndt at cykle igen efter flere års pause.

 11. Af M Jørgensen

  -

  Billedet af Poul Nyrup med cykelhjelm som han havde iklædt sig for at fremtræde politisk korrekt.
  Er vel det der martrer de fleste af os der helst ikke vil iklæde os en sådan.

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er evt påtvungen brug af cykelhjelm vel at af de få områder, hvor Folketinget stadig uhindret kan udøve legal magtudøvelse. Stort set al anden magtudøvelse er outsourcet til EU / FN i form af bindende konventioner. MEN evt tvungen lovgivning om cykelhjelm holder vel kun lige indtil, end hætteklædt muslim rejser en sag om, at en hjelm ovenpå hætten – er uforenelig med Koranens hellige skrifter!

  Ved så ikke lige, om Muhammed evt kørte på cykel – med eller uden hjelm !

 13. Af Helge Nørager

  -

  Måske en cykelhjelm fravælges pga. kulde, deres design er ikke lige til at holde hovedet koldt om vinter. ?

  Løsning indfør krav om brug af styrthjelm ganske som med knallerter, de kan holde ørene varme om vinter.
  Samt det er ikke let at kæfte op i en mobil, med styrhjem, så det problem med cyklister der taler i telefon og forsøger at slingre derud af på samme tid, også løst.

  At ældre barnløse kører uden hjelm er vel en vanesag, men da alle undersøgelser viser at det er faktisk ikke dumt at bruge en sådan, synes jeg at forældre burde gå foran med et godt eksempel.
  Eller i det mindste kræve at unger bruger en og så bruge lejligheden til at forklare at dobbeltmoral er godt og det altid er bedre at fortælle andre hvordan livet skal leves, end at efterleve egne råd.
  Det med dobbeltmoral er nemlig et emne som er så opfattende at der nok bør begyndes tidligt med forklaringer, for at børn ikke skal blive alt for forvirrede,

  Og må vist hellere overveje at skaffe en til sommerbrug selv. Men dobbeltmoral er nu så rart og gamle vaner svære at ændre.

 14. Af Helge Nørager

  -

  PS. Ups en smutter igen. Jeg må vist til at lave stærkere morgenkaffe,

  Måske en cykelhjelm fravælges pga. kulde, deres design er ikke lige til at holde hovedet varmt om vinter. ?

 15. Af Hul igennem?

  -

  -Husk cykelhjelmen hvis du møder islamister i trafikken.
  Køb ingen aviser der støtter islamister.
  Giv aldrig penge til Islamister.
  Bekæmp islamister allevegne.
  Lyt ikke til landsforræddere og islamister.
  Landsforræddere kan man ikke stole på.
  Lyt ikke til fakere, lyt ikke til propaganda, tænk selv.
  Altid aktiv modstand mod løgn og islamisme.
  Hvordan kender man en islamist? O rang Utanskæg,pyjamas og kamelsandaler, gravide gulvtæpper på slæb- du betaler, de stjæler.

 16. Af Thomas Nielsen

  -

  Prøv at spole baglæns i Tom Jensens argumentation: Hvis det er et indgreb i hans frihed at gøre brug af cykelhjelm lovpligtig, så er Tom Jensen allerede “frihedsberøvet” hver gang han sætter sig ind i en bil (inkl. taxa) og må spænde selen. Han er også tvunget til at have lys på cyklen. Er han ude og gå en tur i sit elskede København, tvinger den formynderiske stat ham til at gå på fortovet og stoppe for rødt lys ved fodgængerovergangene. Han må heller ikke smide sit affald på gaden eller tisse i en port, hvis trangen skulle komme over ham.
  Og sådan kunne man blive ved. Det handler ikke om en begrænsning af den enkeltes frihed. Tværtimod: Det handler om at vi med disse regler sikrer at den enkelte ikke udøver sin frihed på andres bekostning. Hvis jeg nu skulle være så uheldig at køre Tom Jensen ned med min bil når han er ude på en af sine daglige cykelture, og ulykken fører til en svær hovedlæsion med døden til følge, så skal jeg resten af livet leve med bevidstheden om at have forårsaget et andet menneske død. Havde Tom Jensen haft hjelm på, var vi begge måske sluppet med en slem forskrækkelse. Er det ikke argument nok? Din ubegrænsede frihed er min ufrihed. Derfor har vi som samfund en mængde love og regler der regulerer vores adfærd efter et afbalanceret fornuftsprincip. Og obligatorisk brug af cykelhjelm burde være en af dem.

 17. Af John Laursen

  -

  Ja, selvfølgelig drejer tidens og vores store, altdominerende problemer, sig om at cykle med eller uden styrthjelm, om man er overvægtig eller undervægtig. Til sammenligning er det jo fuldstændigt ligegyldigt at terror-angrebs-epidemien, med dens døde og lemlæstede, eskalerer. Senest London, Sankt Petersborg, Stockholm.

 18. Af r. vangkilde

  -

  DIT EGET ANSVAR ER LOVLØS, – fællesskabet bestemmer over dig, hvis du bryder loven falder
  en bøde til SKAT, og der er ingen begrænsning i mængder af love, der skaber vækst til velfærds
  Danmark. ELLER kald os slaver af skat og velfærd.

 19. Af Jesper Lund

  -

  John Laursen
  Tom Jensen viser blot indirekte at vi ikke skal lade os styre af terroristerne. At vi på trods af terror skal behandle vores samfunds emner, stort som småt. Hvis vi kun fokuserede på tidens terrorhandlinger, ville terroristerne have vundet. Det er jo deres mål at vi skal gøre.

 20. Af J Nielsen

  -

  “I stedet for at gøre det lovpligtigt at køre med cykelhjelm på cykel, kunne man lave en undtagelse, så det utvetydigt ikke er strafbart at undlade at hjælpe en nødstedt cyklist, der ikke har cykelhjelm på. Lad cyklisten ligge, vedkommende er selv valgt at leve med den risiko at få smadret hovedet.”

  I stedet for ovenstående kunne man fordoble bøden for trafikforseelser begået af cyklister med hjelm. Aldrig er der set så tåbelig og hasarderet kørsel som siden cykelhjelmen blev introduceret. Farten er øget betragteligt, der køres i flok over for rødt, og hensynet til andre cyklister kan ligge på et meget lille sted. Lad disse cyklister betale, de har selv valgt at forpeste tilværelsen for deres medtrafikanter.

 21. Af John Laursen

  -

  Jesper Lund 10. April 2017 15.11

  Du vrøvler.
  Vi bestemmer ikke selv om vi vil lade os styre af terroristerne. De har sat os kniven for struben, uanset om vi vil lade os styre af det eller ej. De har sat dagsordenen, de er i offensiven, de angriber os og slår os ihjel, so oder so. De er fuldstændigt ligeglade med hvad vi fokuserer på – det bør vi ikke være, hvis vi har livet kært.

 22. Af John Laursen

  -

  Jesper Lund 10. April 2017 15.11

  Terroristerne kan kun vinde hvis vi ikke bekæmper dem.Vi kan ikke lade som om terror-angrebene ikke eksisterer. De styrer os på mange måder, f. eks. når vi skal ud at rejse, hvor vi bliver undersøgt i lufthavnene. Vi opsætter store betonklodser visse steder, for at forhindre terrorister i lastbiler, i at pløje mennesker ned på stærkt befærdede steder og efterlade dem døde og lemlæstede.
  Læs her i B.dk, Kristian Ditlev Jensens : Vi hører aldrig om dem. Men de er også terrorens ofre. Og de lider.
  I øvrigt bærer dine kommentarer præg af stor overfladiskhed, umodenhed og manglende menneskekundskab.

 23. Af John Laursen

  -

  Terroristerne og deres ophav kan kun vinde hvis vi ikke bekæmper dem. Vi kan ikke lade som om terror-angrebene ikke eksisterer, ved at tale om noget andet.For terror-angrebene styrer os alligevel, f.eks. når vi bliver sikkerheds-undersøgt i lufthavnene og når vi opsætter store betonklodser på stærkt befærdede steder, for at forhindre at terrorister i lastbiler kører mange mennesker ned og efterlader dem døde og lemlæstede.
  Læs her i B.dk : Kristian Ditlev Jensens ” Vi hører aldrig om dem. Men de er også terrorens ofre. Og de lider. ”
  I øvrigt bærer dine kommentarer præg af overfladiskhed og umodenhed.

Kommentarer er lukket.