Hvem er egentlig ond?

Af Tom Jensen 129

Det gode mod det onde er alle fortællingers mest klassiske greb. Uden Lord Voldemort ville Harry Potter blot være en dreng med briller. Uden jalousiens ondsindede inficering af den gode kærlighed ville Shakespeare’s Et Vintereventyr blot være et fladt tableau om tre venners glade leg. Uden Mr. Hyde ville Dr. Jekyll ikke være andet end en uinteressant læge.

Men også i virkelighedens mere prunkløse storytelling er ondt mod godt et virkemiddel, man ikke gør klogt i at kimse ad. Udskamningen er således et af de mest effektive redskaber i den offentlige debat. Hvis man kan placere sin modstander i en position, hvor vedkommende anses for at have et slet menneskesyn eller for at være uempatisk, egoistisk eller hadefuld, da består debatten ikke længere af to ligeværdige synspunkters brydning. Man har gjort sin modstander mindreværdig, fordi vedkommende basalt set er ond.

Over de seneste årtier er der skabt stærke fortællinger om, hvad man i virkelighedens brutale verden må anse for godt og ondt. Det er således godt at hjælpe flygtninge hertil. Det er ondt at lade være. Det er godt at ville bevare velfærdssamfundet med alle dets ydelser, overførsler, sikkerhedsnet og skattefinansierede services. Det er ondt at ville gøre op med eller reformere det.

Det er kun to væsentlige nedslag, men det er en diskurs, som det kan være svært at vride sig fri af, hvis man eksempelvis går ind for en stram udlændingepolitik eller en mere begrænset velfærdsstat, også når diskussionen når til enkeltbestanddelene. Går man ind for et lavthængende kontanthjælpsloft, er det således ondt, fordi det går ud over nogens ydelser. Er man imod loftet, er man god, fordi man i modsætning til de onde vil hjælpe de svage.

LÆS OGSÅ: DEN GODE VILJE KAN VÆRE OND

Dette er en af borgerlighedens fortsat store udfordringer i samfundsdebatten, og måske en hovedforklaring på, at regulært borgerlige partier, der både ønsker en stram udlændingepolitik og en borgerlig økonomisk kurs, i dag næppe kan samle tilslutning fra flere end en tredjedel af vælgerne: At man har ladet sig bokse ind ind på ondskabens og kynismens kolde plads, og er det først sket, sidder man let uhjælpeligt fast. Man svigter de svage, afviser de flygtende, forgylder de rige og blæser på solidariteten og fællesskabet, er i opposition til alle de grundlæggende værdier, som et godt samfund bygger på.

Skal borgerligt/liberale bringe sig ud af den fælde, er man nødt til at udvise større vilje til selv at argumentere moralsk og værdibaseret i debatten. Det er til dels lykkedes i udlændingepolitikken, hvor de fleste partier nu er strammere, simpelthen fordi det var indlysende, at det der var konsensus om var godt, i sidste ende ville ende ondt: Hvis en ukontrolleret tilstrømning fortsatte, hvis flygtningestrømme fra Mellemøsten og Afrika blev til permanent indvandring, da ville et socialt og økonomisk sammenbrud true. Hvilket i givet fald ville ramme både de mennesker, der bor her i forvejen – og deres evne til at hjælpe verdens mest sårbare flygtende enten her eller i nærområderne.

LÆS OGSÅ: BERLINGSKE MENER – KANSLERENS MYSTISKE TALEFEJL

Det ligger tungere, når der snakkes økonomi og velfærd. Det seneste halve år har nådesløst udstillet, hvor umuligt det er at foretage selv begrænsede reformer, der letter topskatten, begrænser SUen eller hæver pensionsalderen lidt hurtigere, uanset at modeller og analyser måtte understøtte, at det er fornuftigt. I alle tilfælde går det ud over nogen, og derfor er det ondt, forkert og angribeligt. Man må derfor fri af den nødvendige politiks beregninger og ind i en moralsk argumentation: Er det eksempelvis moralsk forsvarligt for en stat at opkræve så store dele af borgernes indkomst i skat? Fornuftsargumentet synes derimod ikke længere at virke; i et land hvor hovedparten af indbyggerne har deres indkomst fra det offentlige, er det mest fornuftige for de fleste at lade dette fortsætte.

Hvis man mestrer det at argumentere værdibaseret, opdager man måske også, at sondringen mellem hvad der egentlig er godt, og hvad der er ondt, ikke altid er så åbenlys endda.

Det så man i den forløbne uge, da et nystartet københavnsk reklamebureau ved navn Gorilla Media breakede en video, der lynhurtigt gik viralt, da den indeholdt ikke-etnisk danske børn, der blev synligt kede af det, da videoens vokseninterviewer fortalte dem, at et flertal i Folketinget havde afvist dem som danske. Det Radikale Venstre skyndte sig ivrigt at dele videoen på Facebook, men så begyndte modbølgen: For var det egentlig ok åbenlyst at gøre små børn følelsesmæssigt oprevne og skabe splid i befolkningen for at fremføre den pointe, at man selv er god og human, mens flertallet i Folketinget er ondt og inhumant? Svaret er indlysende nej. Modbydeligheden er her helt på videoproducentens side.

LÆS OGSÅ: VIDEO MED GRÆDENDE SCARLETT SKABER KÆMPE DEBAT – “DU ER IKKE DANSK”

I de senere dage har man desuden diskuteret, hvilke følger det har, at NGOer i stigende grad er begyndt at sende redningsskibe ud tæt på Afrikas kyst for at samle flygtninge og migranter op. Resultatet er formentlig et øget migrantpres. Og dermed flere mennesker, der sætter livet på spil for at komme til Europa. Hvad er da ondt? Hvad er godt? Hvad var ondt og godt, da nogle i efteråret 2015 valgte at hjælpe flygtninge videre til Sverige? Var det godt at hjælpe en flygtning? Eller var det snarere ondt at skubbe yderligere til sammenbruddet i det internationale asylsystem.

På tilsvarende vis burde det være muligt at argumentere for det umoralske i skabe et samfund, hvor en alt for stor del af befolkningen ender i en dyb afhængighed af fællesskabets midler i en omsiggribende formynderstat, der opkræver brandskatter også af helt almindelige indkomster erhvervet ved ærligt og reelt arbejde. Eller skal det modsatte argument på dette område stadig have patent på den moralske overhøjhed?

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

129 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, du skal jo nok lige genlæse slutbemærkningen til syndfloden i 1 Mosebog 8,21.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Nu ikke så hjerteløs i din ildspruttende åndløshed. 🙂

  Vi er skam ikke kulturløse. Vi hylder blot en anden kultur end den de tyske filosoffer er eksponenter for.

  Og så deler vi ikke “eliten”s værdier længere.

  Menneskerettigheder, som anvendes MOD de indfødte til FORDEL for forbrydere, er intet værd – de er skadelige.

  Konventioner som kræver, at de indfødte til hver en tid og uden mindste refleksion skal brødføde nassere ad libitum, er intet værd – de er skadelige.

  Organisationer, der som EU hellere lader dens egne medlemmer – in casu bl. a. danske landmænd – udsulte økonomisk for at opretholde nogle sanktioner, som alle ved ikke har den ønskede virkning, er skadelige.

  Organisationer, der som FN undlader at tordne mod overbefolkning for at tage hensyn til latterlige overtroer pakket ind i betegnelsen ‘religion’, er skadelige.

  Politikere og “eliter”, som undlader at reagere på disse sandheder, er skadelige.

  Det er den “kultur”, du hylder. Den “kultur”, som langsomt, men usvigelig sikkert undergraver vore vestlige samfund – ved hjælp af en misforstået “humanisme”, som af disse politikere og “eliter” kun udstrækkes til at omfatte mennesker fra Muslimien og Afrika.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Helt enig i at videoen var børnemishandling. Og Elmquist anbefaler faderen til at melde JBO for racisme. Jo vi er i et ræs mod den kulturelle sump.

 4. Af georg christensen

  -

  Med overskriften ,som grundlag, vil min provokation være : Hvem er egentlig god, hvis ikke det onde var istand til at forklare modsætningen?. En problemstilling som let kan løses hvis blot forståelsen af forskellighed virkelig accepteres og ikke bare på manglende “viden om” i krige udkæmpes , i krige hvor den bedste magtbegærlige “illusionist” , tingesten med de fleste illusioner “gældsbeviser” i hånden altid på bedste kulturel vis, bør vinde.

  Det moderne LIV, er ved at komme på sporet igen efter en lang tid i “troens” koncentrationslejre.

  Frihed og ytringsfrihed ,er stadig svære begreber, for alle at forstå. Det ene sted ,er alt åbent, men ingen gider lytte, et andet sted er alt lukket og alle lytter.

  Med dette indlæg vil jeg gerne sende en opfordring til alle medier, private som tvangs betalte hvad de end kalder sig er ligegyldigheder , hovedsagen er, at “sandheden”, overalt, så forskellig den måtte være, på grund af fortidens enevældige høvdinge, endelig åbnes . Åbnes i nuet for herfra på værdig vis at kunne være medskabere af en fremtid uden halve eller hele “løgne og sandheder”, “ondskab og godhed”.

  NB: Åbenhed på alle områder er for magtbegæret den største fjende, det er netop lukkethede begæret bygges på.

 5. Af Niels Lemche

  -

  Maria Due, jeg kan nu bedre lide instruktøren på selvmordskurset, der spænder bæltet på og siger til sine elever: Se nu godt efter. Jeg gør det kun én gang!

  Nej, det er klart, at der er en grænse, ikke for vores forpligtelser over for andre mennesker, men for, hvordan vi løser dem. Tager vi alt ind, så er det som Støjberg siger, kørt! Så det gør vi ikke; men så hjælper vi der, hvor det er muligt og så godt, som det er muligt. Alternativet er, at hvis vi ødelægger os selv for at få alle med, ja, så hjælper vi i længden ingen, hvilket ville være et klassisk eksempel på, at for megen godhed rummer sin modsætning i sig.

  I øvrigt er det med pigen med bæltet endnu værre, end du siger. Familien får en større sum penge for hendes død fra diverse velhavere på den arabiske halvø. Og da de ofte har utallige børn, så giver det i sin uhyrlighed ‘mening’ for dem.

 6. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  Du hører mere hjemme i zarathustrisme end den jødiske og kristne tradition.

  Du magter ikke at tolke teksterne. Du har ikke indlevelsen: Tænk, at du ikke kan se, at Kains vrede bunder i, at han ikke er elsket af Gud, som Abel er det.

  Dit sort-hvide primitive verdenssyn kommer hurtigt til kort: Hvad med Abraham, som får til opgave af Gud at ofre sin søn? Er han god eller ond? Kierkegaard har brugt en hel bog på at indkredse dilemmaet og etikken. Men du er klogere end både Bibelens forfattere og Kierkegaard.

  Alle vil det gode. Også med de politiske ideologier i en enhver afskygning. Men de kommer til kort i mødet med virkeligheden. Og denne skelnen mellem ideologi og konkret virkelighed magter du slet ikke at rumme. For som jeg har sagt mange gange: Du magter ikke at tænke i kategorier.

  Flere eksempler:

  Imamen, som pisker en kvinde for at gå med jeans. Han vil det gode, men gør det onde.

  Og atombomberne over Japan. De afkortede krigen og sparede amerikanske menneskeliv. De ville det gode … men … hvad er forskellen på at være barn i Hiroshima og barn i Auschwitz?

  Og hvad med Gud selv? Er han god eller ond? For dig er det så enkelt. Men siden Leibniz og jordskælvet i Lissabon har filosofferne diskuteret teodicé-problemet og skrevet tykke bøger om det. Det er vel en af de mest grundlæggende og dilemmafyldte tankeforestillinger, det enkelte menneske er udfordret af i sin eksistens.

  Men du er helt blank i din primitive absolutisme.

 7. Af Allan Hansen

  -

  ” Om det man ikke ved – bør man tie,,
  Wittgenstein – han var da i det mindste ærlig!
  Se det er erkendelsesteori, der taler for sig selv!

  Universal etik er et vrøvleord, der ikke holder vand!

 8. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  “Vil aldrig mere forbande jorden, for menneskenes skyld, thi menneskehjertets higen er ond fra ungdommen af!”

  Ja den med “ond fra ungdommen af” har jeg haft mange kontroverser med Frikirke folk, om! De mener at man vågner op en dag og kan mærke at synden har taget plads i dem. Det var vist den Kejser Konstantin brugte for først at blive døbt på sit dødsleje! Snedigt, hvis det var realiteten!

 9. Af Niels Larsen

  -

  Hvis man nu bider det over i flere indlæg… finder man så nåde for det nådeløse filter…?

  Nu ikke så hjerteløs i din ildspruttende åndløshed, Niels Lemche. 🙂

  Vi er skam ikke kulturløse. Vi hylder blot en anden kultur end den de tyske filosoffer er eksponenter for.

  Og så deler vi ikke “eliten”s værdier længere.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Nu ikke så hjerteløs i din ildspruttende åndløshed, Niels Lemche.

  Vi er skam ikke kulturløse. Vi hylder blot en anden kultur end den de tyske filosoffer er eksponenter for.

  Og så deler vi ikke den selvudnævnte elites værdier længere.

  Menneskerettigheder, som anvendes MOD de indfødte til FORDEL for forbrydere, er intet værd – de er skadelige. Konventioner som kræver, at de indfødte til hver en tid og uden mindste refleksion skal brødføde fremmede ad libitum, er intet værd – de er skadelige.

  Organisationer, der som EU hellere lader dens egne medlemmer – in casu bl. a. danske landmænd – udsulte økonomisk for at opretholde nogle sanktioner, som alle ved ikke har den ønskede virkning, er skadelige. Organisationer, der som FN undlader at tordne mod overbefolkning for at tage hensyn til latterlige overtroer pakket ind i betegnelsen ‘religion’, er skadelige.

  Politikere og selvudnævnte eliter, som undlader at reagere på disse sandheder, er skadelige.

  Det er den kultur, du hylder. Den kultur, som langsomt, men usvigelig sikkert undergraver vore vestlige samfund – ved hjælp af en misforstået humanisme, som af disse politikere og selvudnævnte eliter kun udstrækkes til at omfatte mennesker fra muslimske lande og Afrika.

 11. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @AH

  Wittgenstein sagde:

  “Was sich überhaupt sagen läß, läßt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen”. (Tractatus, “Vorwort”)

  Det betyder:

  “Hvad der overhovedet lader sig sige, lader sig klart sige; og hvorom man ikke tale kan, der må man tie.”

  Det handler om, hvad det overhovedet er muligt, at kommunikere med ord.

 12. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN. pas på, når du diskuterer med en professionel ekseget. Din udlægning af Kain og Abel historien er forkert, kort og godt. Der står intetsteds, at Gud elskede Abel. Han tog mod Abels offer, men ikke Kains. Hvorfor? For at der skulle blive en historie ud af det. Det er det velkendte litterære trick med, at der skal disharmoni ind i en fortælling, for at der skal ske noget. Som den onde fe i eventyrerne.

  På en eller anden måde fangede du heller ikke min pointe, at det er gerningerne, der viser, hvem du er. I Abrahamhistorien handler det ikke om godt eller ondt, men om at adlyde eller være ulydig.

  Bomberne over Japan forkortede sandsynligvis ikke krigen. Japanerne forsøgte på alle mulige måder, forlyder det, at få lov til at kapitulere, men bomberne sprang først. Nu var japanske liv — ligesom tyske — i 1945 ikke i høj kurs. Så eksemplet dur ikke her. Der var klart tale om en gerning, som vi må betegne som ond; men det var Dresden tidligere på året også, og sådan kan man blive ved.

  Hvis du endelig vil til at fordybe dig i det her, så er det til Bjergprædiken, du skal gå. Men som før, jeg kan ikke gøre noget ved den fundamentalistiske bibeludlægning. Det er fortællinger, skrevet af mennesker — litteratur om du vil. Læs dem som sådan. Katastrofen er, når mennesker tror, at det er Guds egne ord og derfor nogle, man ufravigeligt skal følge. Jeg har sagt det før, men fromme mennesker skal holdes langt væk fra Bibelen. De har ikke godt af den. De bliver mærkelige i hovedet.

  Men hold dig ellers til Luther: Gode gerninger gør ikke noget godt menneske, men et godt menneske gør gode gerninger. Nå Luther var også ekseget.

 13. Af Allan Hansen

  -

  UPS – Niels Larsen.
  Du har vist ikke læst den tyske filosof
  Arthur Schopenhauer, som efter min mening
  er noget af det bedste filosofi siden Platon.

 14. Af Niels Larsen

  -

  Det må jeg bryde sammen og tilstå, at jeg ikke har, Allan Hansen.

 15. Af J Nielsen

  -

  “Ser du – jeg tror ganske enkelt ikke på, at ret mange af dem, der kommer hertil, er flygtninge efter konventionens bogstav.”

  Det er heldigvis ikke hvad den eller anden tror der afgør den sag. Og stadigvæk er det ikke det her:

  “For en væmligbo er jeg nok det ondeste, som kan gå på jord, da jeg ønsker aldeles omgående fuldt stop for AL tilvandring af muslimer og afrikanere.”

  der er anstødsstenen. Det er den udtalte vilje til og slet skjulte glæde ved at begå massemord for at nå dette mål. Det er jo et noget andet ønske end den neddroslede version ovenfor. Og den dræbermentalitet, som tilsyneladende også omfatter lemlæstelse af anderledes tænkende, kan jeg godt forstå at almindelige mennesker stejler over.

  Og så, på den anden side. Vi sidder jo bare her og hænger ud på en bodega. Alle som én. Folk er sjældent skidesmarte når de er pissefulde. Ordene bliver større og større og der råves mere og mere efterhånden som lukketid nærmer sig.

 16. Af Niels Lemche

  -

  Et svar til Niels Poulsen i filtret …. som sædvanlig

 17. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, var jeg hjerteløs, fordi jeg spurgte dig om, hvad du læser? Du kan jo bare svare mig og berette, hvad du mener med kultur. En bajer eller kaffe og wienerbrød (uha, wiener-brød, altså fra Wien, det er jo ikke Danmark) i kolonihaven? Eller røde pølser og bajere i Parken. Jo det er også kultur, men den stopper nok ikke med det.

  PS: Min tipoldefar var en af dem, der bragte konditorkagerne til Danmark. Han var schweizer, og overtog A Porta efter a Porta himself.

 18. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  Tænk at du er så blind over for dine egen fejl.

  Det er da dig, som er fundamentalisten i denne forsamling, med din absolutte modstilling af godt og ondt.

  Vi andre ser nuancerne. Og den dømmesyge, du har … jeg er helt målløs. Er du netop ikke alt det, som evangeliernes Jesus taler imod? For mig er du farisæeren og levitten, som passerer forbi i deres selvgodhed og omverdensblindhed.

  Du siger, at Bibelen er litteratur. Men så må den også kunne fortolkes som litteratur. Og det er da klart, at en tolkning ud af andre af brodermordet, er, at det er Jahves handlinger, som forårsager Kains jalousi. Kan du ikke se det, mangler du indlevelse og empati.

  Tom Jensen nævner Stevensons bog om det spaltede menneske: Fortælleren antyder der, at han har medfølelse med mennesket Kain og hans ugerning. Uden dette blik ville han ikke kunne fortælle om den sammensatte mand, Jekyll. Men du er altså også klogere end Stevenson.

  Det undrer mig, at du ikke kan se J-fortællerens ironi i Genesis. Mennesket som skabt i Guds billede. Hans frygt for, at mennesket skal blive som ham. Rivaliseringen mellem mennesket og Gud. Menneskeliggørelsen af Gud. Hans fejltagelser, som han angrer. Er det en almægtig og algod Gud. Kan du ikke se spillet, som fortælleren spiller? Ironien?

  De mennesker, som skabte disse tekster, var klogere end du med din absolutisme.

 19. Af J Nielsen

  -

  Der blev svaret:

  “Jeg skelner mellem flygtninge og migranter – de fleste der når til Europa er netop migranter og ikke flygtninge.”

  Så vil jeg vide hvori denne skelnen består. For det her :

  “Hvis Europa skal overleve skal vi have stoppet flygtninge strømmen og påbegynde hjemsendelser øjeblikkeligt. Vi kan simpelthen ikke sidde og kikke på mens selvgode mennesker fragter migranter til vores kyster.”

  tyder ikke ligefrem på nogen form for skelnen. Flygtninge? Send dem hjem! Migranter? Send dem hjem! Sådan lyder parolen, mens man samtidigt står og påstår at man skam skelner.

  Det er hvad jeg forholder mig til. Hvis det skal forstås på en anden måde, for eksempel sådan at der findes forfulgte vi godt kan tage os af, så har man virkelig udtrykt sig klodset for at få det budskab frem.

 20. Af J Nielsen

  -

  “Selve det, at en fremmed forsøger at belære vi danskere om, hvem der er dansker og hvem ikke, er en fornærmelse mod os.”

  Men nu træffer det sig jo så heldigt, at vi ikke har en (indfødt) fornærmelseskultur i Danmark. Det lader vi muslimerne om.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Det er mig inderligt ligegyldigt, hvad dine forfædre bragte hertil. Desuden er jeg ikke meget for fede konditorkager.

  Hvad jeg læser? Mest historiske bøger, altså om Historien og primært WW II ->. Huntington. Churchill. Machiavelli. Shakespeare. Kennedy’erne. Eisenhower. Marx. Videnskabslitteratur i alle afskygninger. For at nævne nogle få.

  Beklager – filosoffer og religion er ikke min kop the, selvom jeg da har læst biblen og koranen på flere sprog.

 22. Af Niels Larsen

  -

  J Nielsen: “Men nu træffer det sig jo så heldigt, at vi ikke har en (indfødt) fornærmelseskultur i Danmark. Det lader vi muslimerne om.”

  Korrekt. Vi er kloge nog og civiliserede nok til at nøjes med at trække på skulderen.

  Det adskiller os fra barbarerne.

 23. Af J Nielsen

  -

  Basserne er vel også en form for kultur. Bliver også udgivet i Syrien. Der hedder bladet Syrerbasserne.

  PS. Min tipoldefar var skaldet, hans næse kløede, og hans kat spiste *kun* gåseleverpostej.

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det er først ondt, når den trukne skat,fortsætter i faste afgifter som om valutamangel tilhørte nutiden, og så slutter vi med 25% moms, og jeg glemte vores 3 gange betalte Storebæltsbro, som Danmarks guldkalv.
  Vi har ikke valutamangel, derfor fjern disse tossede afgifter, og skatten finanserer samfundet.
  Måske skal folkepensionen opspares ligesom ATP, og import af arbejdskraft bliver fortid, og
  Danmark stråler.
  Globaliserede tider. Finn Vig

 25. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, jamen, så har du jo forstået noget af det hele. Jep, Gud prøver Kain, og han dumper. Han prøver også Abraham, der måske/ måske ikke. Men Abraham lærte aldrig at forstå sin Gud, men dummer sig hele tiden. Og det med Bibelen som litteratur, var det ikke lige det, jeg sagde. Jeg gav vist også udtryk for , at jeg sætter pris på Luthers definition af det gode og det onde.

  Men der, hvor vandene skiller, er der, hvor man lader ondskaben være et resultat af systemet, således at forbryderen er ’samfundsramt’.

  Og nå jeg henviste Lau til Bjergprædiken, som han garanteret kan udenad, så er det fordi, at derefter er der ingen, der kan kalde sig god. Så skellet er ikke mellem, hvem der er god og hvem der er ond, men mellem den gode gerning og den onde gerning. Og det var sådan set det, jeg hele tiden har sagt, eller forsøgt at sige.

  Og Niels Larsen, så da i hvert fald wienerbrød … eller forhindrer sukkersygen dig i at spise det. Nå det har du forhåbentlig ikke. Men det er da ærgerligt, at noget af det, man forstår ved dansk kultur, faktisk ikke er ‘ægte’ dansk — og så kalder amerikanerne det oven i købet for ‘Danish’, selv om vi nok må sige, at navnet er det nærmeste, det kommer wienerbrøddet.

 26. Af Niels Larsen

  -

  Jeg spiser med fornøjelse wienerbrød. Helst med så overdrevent meget snask at der står 11111 ned gennem skægget. 🙂

  Men flødekager giver mig kvalme.

 27. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Amen.

 28. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LARSEN – 5. MARTS 2017 18:23
  Jeg spiser kun wienerbrød med en klæg-faktor på over 5.

  Klæg-faktoren er det antal sekunder der forløber, fra du har taget en bid af brødet, til det afbidte stykke af sig selv falder ned fra overmundens tænder.
  Alle gode bageres wienerbrød har en klæg-faktor over 5!

 29. Af b hansen

  -

  Hvorfor sjusker så mange bloggere. Som ham der påstår at momsen er 15%. Det rigtige tal er da 25%. Og så er der dem som staver ad pommern til, eller der mangler nogle af ordene i deres sætninger, osv. Tag jer sammen og læs teksten inden I sender den. Og hvorfor pjat og fjolleri om wienerbrød i en debat om godt og ondt.

 30. Af Niels Poulsen

  -

  Stakkels, forvirrede Lemche.

  Han er, hvad angår modstilingen godt/ondt, absolutist. Der findes ingen mellemvej. Erkendelsen af, at det gode kan pervertere til det onde, som historien giver os talrige eksempler på, er han helt blind overfor.

  Modsat kulturen. Der er han relativist. Der findes ingen dansk kultur. Wienerbrødet og alt er importeret. Univeralismens manglende indsigt i, at værdierne opstår partikulært og nationalt, er han uvidende om.

  Hænger det sammen? Næh … Hvis Lemche var et hus, ville han styrte sammen pga. indre spændinger. Kun en livsløgner, et menneske i al dets slethed, kan leve med den slags logiske brist. Og endda være en opblæst nar, som han er i dette blogunivers.

  Ærgerligt, at trollen Lemche havde held til at afspore Tom Jensens ellers saglige indlæg om den borgerlige liberale ideologis nuværende krise og muligvis forestående død.

 31. Af Maria Due

  -

  Sad netop og savnede Café à Porta forleden, da ASH skrev om Københavns skampletter. Hvordan kunne en sådan perle dog få lov at forsvinde. Gianellierne overtog efter Lemches familie, og familien kom senere til Aarhus. Familiefaderen havde skønt født i København svejtsisk statsborgerskab i mange år, måske altid, og ved hans dødsleje blev der drukket en meget fin portvin, der havde stået parat og var indkøbt af ham selv. Dygtige familier med rødder i andre lande har heldigvis fået lov til at præge livet i Danmark og givet det mere “schwung”. Men det var i moderate og kompatible mængder, og det er noget helt andet, der er til diskussion i disse år.

 32. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, ja, egentlig er der kun det gode mod det onde, ligesom der er sort og der er hvidt. Jeres kunststykke har været at vende det sorte til det vide og det hvide til det sorte, eller det er i hvert fald, hvad I forsøger på.

  Og hvad har det med kultur at gøre? Du bringer to ting ind i debatten, som intet har med hinanden at gøre bare for at forplumre det hele.

  Men jeres desperate angreb er kun et vidnesbyrd om, at min kritik af jer gør ondt …. og om tre sekunder skriver du, at det gør den slet ikke. Jeg tror, jeg vil fortsætte. Det nogle af jer står for, repræsenterer i hvert fald det modsatte af det hvide.

  Maria Due, en af familiehistorierne gik på, at min tipoldemor var en italiensk comtessa, der stak af med den schweiziske slotsforvalter. Det var hun nu ikke. I 1819 ansøgte Jakob Mini fra Poschiave Frederik VI om tilladelse til at åbne et schweitserkonditori i Kongens stad med likørudskænkning. Han arbejdede sammen med a Porta og overtog så a Porta senere. Og du har ret: Tænk at det skulle ende som en McDonalds. Så min tipoldemor var altså ikke comtessa, men bagerjomfru. Sic transit gloria mundi.

  Men det er, som du selv lægger op til, meget sødt alt sammen, for der er netop helt andre boller på suppen lige nu.

 33. Af Niels Lemche

  -

  bang tju, filteret lever…

 34. Af Niels Lemche

  -

  bang tju, filteret lever…

 35. Af Allan Hansen

  -

  Ondskab er blot fraværet af det gode, siger man.
  Eller:
  ” Det eneste ondskaben behøver for at sejre, er, at de gode mennesker ikke gør noget,,
  Citat af Edmund Burke (1729-97) filosof og politiker,,..

  Nuvel, med blot en smule viden og indsigt i psykologi
  vil man vide, at der bor en smule ondskab i os alle
  opgaven er nu, som Nietzsche har formuleret det
  “at holde hunden i kort snor,,.
  Man kan ganske vist, som Kant opstille en masse
  spekulative “bageopskrifter,, men det er jo, ikke i sig selv
  nogen garanti for, at kagen smager godt!
  Kant var et religiøst vrøvle hoved – og den slags kan man som bekendt
  ikke bruge til noget.

  “Kants vid: – Kant ville på en for “alle og enhver,, hovedrystende måde bevise, at
  ” alle og enhver,, har ret – det var denne sjæls hemmelige vid.
  Han skrev imod de lærde til gunst for folkets fordom, men
  for de lærde og ikke for folket,,.
  – Friedrich Nietzsche.
  Kant forsøgte, at opstille et kategorisk etisk “tag selv bord,, men der gives
  ikke noget universalt etisk konsistenskrav, det er blot spekulativ metafysik.
  Om det onde skriver Nietzsche: Undersøg de bedste og frugtbareste
  mennesker og folkeslag liv og spørg, om et træ, der skal vokse sig højt, kan undvære dårligt vejr og storm; om ikke udefra kommende modgang og modstand og alskens had, skindsyge,
  stædighed, mistro, hårdhed og ligefrem hører til de befordrende omstændigheder, uden hvilken en stor vækst selv af dyden næppe er mulig?
  Den gift, som den svagere natur går til grunde ved, styrker blot den stærke – som jo heller ikke kalder det gift.

  I god tro er intet helligt skriver Salman Rushdie.
  Vi kunne lære meget af buddhisterne – i de buddhistiske samfund findes, der ikke
  meget ondskab, så noget kunne tyde på, at ondskab er forbundet med den måde
  vi betragter verden på. Blandt eskimoer og indianer findes der ikke meget
  ondskab, så noget kunne tyde, at “hunden,, kan tæmmes.
  Nu har vi fået stillet brikkerne op og spillet kan begynde:

  Som bekendt er ondskab og undertrykkelse (islam) to sider
  af samme mønt, mens kærligheden har ført til frihed.
  Nogle gange bliver vi narret – nemlig når det gode og det onde bytter plads.
  Den mest afstumpet form ondskab vi har kendskab til
  er islam – had, vold, blod og terror! ( se: Koran og sharialov)
  For islam er kristendommen ondskab, ja selv jul og julemanden
  kaldes for ondskab i den islamiske verden.
  Mere perverst kan det ikke blive.

  ” Tro på dig selv, kend dig selv, og bliv den du er!,,,,

  A. Schopenhauer,,

 36. Af Per Torbensen

  -

  Når nu Wien bliver nævnt,må vi ikke glemme kaffesorten Mocca som osmanerne bragte med ved belejringen af byen,en hel ny cafe kultur opstod.

  Her Max Raabe: https://www.youtube.com/watch?v=UAxPd_DAnoQ

 37. Af bent jørgensen

  -

  “Humanisterne”, verdensfrelserne og de radikale feminister vil så gerne være GODE, hvorfor de bruger løs af andres penge, og forærer Danmarks landskaber, byer, butikker, jobs, penge, velfærd, kvinder, skoler, kaserner, hospitaler, hoteller, slotte og opvarmede telte væk til alverdens kulturfremmede, som af politikernes flertal er tildelt førsteret til alt muligt. Danske familier, hjemløse, arbejdsløse, syge, ældre og voldsofre/trafikofre må nøjes med ligegyldighed og en kold skulder samt grov diskrimination. Ovenpå al denne GODHED mener “humanisterne” så at de har ret til lønninger i million-klassen som belønning for deres enorme næstekærlighed og verdensfrelseri. (de har ingen skrupler over at fratage danskerne deres land og fremtid)

 38. Af En halv analyse | ricardtriis

  -

  […] man til det igen. Tom Jensen, Berlingskes chefredaktør, har begået et indlæg på sin blog, se her, som jeg egentlig synes er ganske tankevækkende, men som jeg ikke desto mindre føler mig tvunget […]

 39. Af J Nielsen

  -

  “(…) egentlig er der kun det gode mod det onde”

  En vildfarelse der kendetegner de monoteistiske religioner, og som på grund af den korte vej til selvretfærdighed har bragt verden umådelige lidelser.

 40. Af Niels Lemche

  -

  J NIELSEN, og hvad vil du så erstatte denne modsætning med? Der er nok en grund til, at dette spørgsmål, denne modstilling har beskæftiget menneskene, så langt skriften går tilbage.

  Jeg ved udmærket, hvad man med den moderne psykologi i ryggen vil hævde; men ærlig talt, hvor tilfredsstillende er det.

  Tager vi det som absolutte begreber, kan vi gradbøje derfra.

 41. Af Niels Lemche

  -

  J NIELSEN, og hvad vil du så erstatte denne modsætning med? Der er nok en grund til, at dette spørgsmål, denne modstilling har beskæftiget menneskene, så langt skriften går tilbage.

  Jeg ved udmærket, hvad man med den moderne psykologi i ryggen vil hævde; men ærlig talt, hvor tilfredsstillende er det.

  Tager vi det som absolutte begreber, kan vi gradbøje derfra.

 42. Af J Nielsen

  -

  “og hvad vil du så erstatte denne modsætning med?”

  Påstanden var at der *kun* er det gode mod det onde. Det er en vildfarelse, og den skal ikke erstattes med noget som helst.

  At den anden er et dumt svin gør ikke dig til en helgen andre steder end i egen selvforståelse.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Idealer er fredelige, historien er krigerisk!
  Læg mærke til de 2 sæt menneskerettigheder i FN, siden ’97. En for den islamiske verden, en anden for resten af verden! Ikke engang det kan menneskeheden blive enige om. United Notting!

 44. Af J Nielsen

  -

  ” “Humanisterne”, verdensfrelserne og de radikale feminister vil så gerne være GODE, hvorfor de bruger løs af andres penge, og forærer Danmarks landskaber, byer, butikker, jobs, penge, velfærd, kvinder, skoler, kaserner, hospitaler, hoteller, slotte og opvarmede telte væk til alverdens kulturfremmede, som af politikernes flertal er tildelt førsteret til alt muligt. Danske familier, hjemløse, arbejdsløse, syge, ældre og voldsofre/trafikofre må nøjes med ligegyldighed og en kold skulder samt grov diskrimination. Ovenpå al denne GODHED mener “humanisterne” så at de har ret til lønninger i million-klassen som belønning for deres enorme næstekærlighed og verdensfrelseri. (de har ingen skrupler over at fratage danskerne deres land og fremtid)”

  Det ser ud til at teorien om parallelle universer alligevel holder vand.

 45. Af Flemming Lau

  -

  Jep! Og Århus har ligeså mange journalister ansat som hele det Berlingske hus. Og de derfor manglende Sosuer, tja………

 46. Af J. Hanse n

  -

  Gennemført ondskab er Danmarks deltagelse i krige imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Alene i Iraq er Danmark medansvarlig for måske to millioner døde.
  Og millioner af flygtninge.
  Danmark er også medansvarlig for den terror trussel som er opstået på grund af disse forbryderiske krige.
  Det er en ondskab som vil noget.

 47. Af Niels Larsen

  -

  J Nielsen – 5. marts 2017 23:01

  Det kan aldrig blive andet end rendyrket ondskab, når ‘man’ på trods af 40 års erfaringer, som ENTYDIGT påpeger, at blanding af muslimer og afrikanere med mennesker fra den vestlige kulturkreds er skadelig, alligevel fremturer med yderligere import af disse i europæisk sammenhæng overvejende skadelige personer.

  Når man får beviser for, at en aftale er skadelig, så ophæver man naturligvis aftalen – så hvorfor er flygtningekonventionen ikke opsagt for længst?

  Og er det ikke tæt på landsforræderi at handle mod landets og befolkningens ubestridte interesse i at holde disse mennesker ude af Danmark?

 48. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, tja, når det er sådan i din optik, så må det jo være godt for dem, der ikke er en del af dit nationalkonservative univers.

  Ordleg er noget forunderligt noget.

 49. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg tror egentlig ikke Statsministeren er ond, men den før ulovlige PSO skat er stadig ikke fjernet fra min el-regning selv om Lars Løkke løj i Folketinget og lovede den omlagt 1-1-2017, den var nemlig ikke erklæret u-lovlig af EU, som folketinget fik at vide.
  Fake tid Finn Vig

 50. Af ejvind johansen

  -

  Mon nogle tænker over den omfattende, kyniske og omklamrende diskrimination, som sker, når godheden dømmer personer af enhver oprindelse og med mange forskellige forudsætninger som stakler?

  Hvor mange kategoriseres rolleskabende og endegyldigt som stakler, der er redningsløst fortabte uden hjælp?

  Fortabte eksempler på godhedens medlidende og klassificerende dom. Dømt til at leve med rollen som godhedens endegyldige løsning. Er det endegyldig godt eller blot godhedens magelighed?

Kommentarer er lukket.