Hvem er egentlig ond?

Af Tom Jensen 129

Det gode mod det onde er alle fortællingers mest klassiske greb. Uden Lord Voldemort ville Harry Potter blot være en dreng med briller. Uden jalousiens ondsindede inficering af den gode kærlighed ville Shakespeare’s Et Vintereventyr blot være et fladt tableau om tre venners glade leg. Uden Mr. Hyde ville Dr. Jekyll ikke være andet end en uinteressant læge.

Men også i virkelighedens mere prunkløse storytelling er ondt mod godt et virkemiddel, man ikke gør klogt i at kimse ad. Udskamningen er således et af de mest effektive redskaber i den offentlige debat. Hvis man kan placere sin modstander i en position, hvor vedkommende anses for at have et slet menneskesyn eller for at være uempatisk, egoistisk eller hadefuld, da består debatten ikke længere af to ligeværdige synspunkters brydning. Man har gjort sin modstander mindreværdig, fordi vedkommende basalt set er ond.

Over de seneste årtier er der skabt stærke fortællinger om, hvad man i virkelighedens brutale verden må anse for godt og ondt. Det er således godt at hjælpe flygtninge hertil. Det er ondt at lade være. Det er godt at ville bevare velfærdssamfundet med alle dets ydelser, overførsler, sikkerhedsnet og skattefinansierede services. Det er ondt at ville gøre op med eller reformere det.

Det er kun to væsentlige nedslag, men det er en diskurs, som det kan være svært at vride sig fri af, hvis man eksempelvis går ind for en stram udlændingepolitik eller en mere begrænset velfærdsstat, også når diskussionen når til enkeltbestanddelene. Går man ind for et lavthængende kontanthjælpsloft, er det således ondt, fordi det går ud over nogens ydelser. Er man imod loftet, er man god, fordi man i modsætning til de onde vil hjælpe de svage.

LÆS OGSÅ: DEN GODE VILJE KAN VÆRE OND

Dette er en af borgerlighedens fortsat store udfordringer i samfundsdebatten, og måske en hovedforklaring på, at regulært borgerlige partier, der både ønsker en stram udlændingepolitik og en borgerlig økonomisk kurs, i dag næppe kan samle tilslutning fra flere end en tredjedel af vælgerne: At man har ladet sig bokse ind ind på ondskabens og kynismens kolde plads, og er det først sket, sidder man let uhjælpeligt fast. Man svigter de svage, afviser de flygtende, forgylder de rige og blæser på solidariteten og fællesskabet, er i opposition til alle de grundlæggende værdier, som et godt samfund bygger på.

Skal borgerligt/liberale bringe sig ud af den fælde, er man nødt til at udvise større vilje til selv at argumentere moralsk og værdibaseret i debatten. Det er til dels lykkedes i udlændingepolitikken, hvor de fleste partier nu er strammere, simpelthen fordi det var indlysende, at det der var konsensus om var godt, i sidste ende ville ende ondt: Hvis en ukontrolleret tilstrømning fortsatte, hvis flygtningestrømme fra Mellemøsten og Afrika blev til permanent indvandring, da ville et socialt og økonomisk sammenbrud true. Hvilket i givet fald ville ramme både de mennesker, der bor her i forvejen – og deres evne til at hjælpe verdens mest sårbare flygtende enten her eller i nærområderne.

LÆS OGSÅ: BERLINGSKE MENER – KANSLERENS MYSTISKE TALEFEJL

Det ligger tungere, når der snakkes økonomi og velfærd. Det seneste halve år har nådesløst udstillet, hvor umuligt det er at foretage selv begrænsede reformer, der letter topskatten, begrænser SUen eller hæver pensionsalderen lidt hurtigere, uanset at modeller og analyser måtte understøtte, at det er fornuftigt. I alle tilfælde går det ud over nogen, og derfor er det ondt, forkert og angribeligt. Man må derfor fri af den nødvendige politiks beregninger og ind i en moralsk argumentation: Er det eksempelvis moralsk forsvarligt for en stat at opkræve så store dele af borgernes indkomst i skat? Fornuftsargumentet synes derimod ikke længere at virke; i et land hvor hovedparten af indbyggerne har deres indkomst fra det offentlige, er det mest fornuftige for de fleste at lade dette fortsætte.

Hvis man mestrer det at argumentere værdibaseret, opdager man måske også, at sondringen mellem hvad der egentlig er godt, og hvad der er ondt, ikke altid er så åbenlys endda.

Det så man i den forløbne uge, da et nystartet københavnsk reklamebureau ved navn Gorilla Media breakede en video, der lynhurtigt gik viralt, da den indeholdt ikke-etnisk danske børn, der blev synligt kede af det, da videoens vokseninterviewer fortalte dem, at et flertal i Folketinget havde afvist dem som danske. Det Radikale Venstre skyndte sig ivrigt at dele videoen på Facebook, men så begyndte modbølgen: For var det egentlig ok åbenlyst at gøre små børn følelsesmæssigt oprevne og skabe splid i befolkningen for at fremføre den pointe, at man selv er god og human, mens flertallet i Folketinget er ondt og inhumant? Svaret er indlysende nej. Modbydeligheden er her helt på videoproducentens side.

LÆS OGSÅ: VIDEO MED GRÆDENDE SCARLETT SKABER KÆMPE DEBAT – “DU ER IKKE DANSK”

I de senere dage har man desuden diskuteret, hvilke følger det har, at NGOer i stigende grad er begyndt at sende redningsskibe ud tæt på Afrikas kyst for at samle flygtninge og migranter op. Resultatet er formentlig et øget migrantpres. Og dermed flere mennesker, der sætter livet på spil for at komme til Europa. Hvad er da ondt? Hvad er godt? Hvad var ondt og godt, da nogle i efteråret 2015 valgte at hjælpe flygtninge videre til Sverige? Var det godt at hjælpe en flygtning? Eller var det snarere ondt at skubbe yderligere til sammenbruddet i det internationale asylsystem.

På tilsvarende vis burde det være muligt at argumentere for det umoralske i skabe et samfund, hvor en alt for stor del af befolkningen ender i en dyb afhængighed af fællesskabets midler i en omsiggribende formynderstat, der opkræver brandskatter også af helt almindelige indkomster erhvervet ved ærligt og reelt arbejde. Eller skal det modsatte argument på dette område stadig have patent på den moralske overhøjhed?

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

129 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  Jeg må indrømme, at bloggens emne røg i grøften, som diskussionen skred frem. Niels Larsen gav udtryk for et ekstremt postmodernistisk syn på kultur, der gør al kultur lige godt, så hans ‘øl, fisse og hornmusik’ kultur uden videre kan konkurrere med den kultur, der søger til Shakespeare, Mozart, Rembrandt, og alle de andre store. Men større er problemet, at der blev sat lighedstegn mellem det gode og det at gøre det gode, og vice versa det onde og det at gøre det onde. Jeg hævdede tidligt, at der er tale om to absolutter, og det er der ingen, der har kunnet modsige. Men, som det også er blevet påpeget, så er der forskel mellem begreb og det, der faktisk sker. Vi er mennesker, og de fleste af os vil det gode; men vi har kun vore egne evner, og det er måske ikke alt for godt. Derfor får vi hele gråzonen mellem de to poler godt og ondt. Det kan ikke være anderledes. Men taber vi de to poler af syne, så er risikoen, at ondskaben som jo er løgnens fader, kan rykke ved selve begrebernes placering i forhold til hinanden, således at gerninger, som desideret må betegnes som hjemmehørende i den sorte del, begynder at lyse ‘hvidt’. Faktisk ved langt de fleste mennesker godt, hvad der er godt og hvad der er ondt, og man ser det så ofte, når forbryderen ikke vil vedkende sig sine forbrydelser. Kants kategoriske imperativ gælder derfor alligevel.

  Det her sagde Paulus vist nogle kloge ord om.

 2. Af Helge Nørager

  -

  Er jeg ond når jeg ønsker at reducere de økonomiske uligheder i samfundet ?.
  Er jeg ond når jeg påpeger sandheden vdr. Irak ?.

  Svaret er ja, i Tom Jensens optik, og også andres, hvilket beviser at verden kan anskues forskelligt.
  Men at påstå jeg er ond, det er langt ude.

  Lidt om måske ægte ondskab, eller blot menneskelig utilstrækkelighed og uærlighed.
  “https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/06/the-stench-of-the-iraq-war-lingers-behind-todays-preoccupation-with-fake-news”

 3. Af Helge Nørager

  -

  Lidt om måske ægte ondskab, eller blot menneskelig utilstrækkelighed og uærlighed.
  “https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/06/the-stench-of-the-iraq-war-lingers-behind-todays-preoccupation-with-fake-news”

 4. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  “Jeg hævdede tidligt, at der er tale om to absolutter (det gode og det onde), og det er der ingen, der har kunnet modsige.”

  Jo, Nietzsche, og med ham hele den moderne filosofi.

  Det moderne menneske og den moderne stat opererer ikke med den slags moralske domme.

  Ja, og vel ikke engang evangeliernes Jesus, omkalfatrende den overleverede lov-etik til en ny kærligheds-etik som han gjorde.

 5. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, måske, men du læste ikke, hvad jeg skrev, nemlig om forskellen mellem det kategoriske og det faktuelle. PÅ det faktuelle niveau er der et uafbrudt continuum fra det absolut gode til det absolut onde. Alt hvad vi foretager os, befinder sig inden for dette continuum.

  Jeg er egentlig ret ligeglad med Nietzsche. Jeg klarer mig også fint uden Heidegger.

 6. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, prøv at læs bjergprædiken nøje…

 7. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, prøv at læs bjergprædiken nøje…

 8. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Marker det skrevne inden du “kopier”. Det andet er lidt omstændigt.

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/06/the-stench-of-the-iraq-war-lingers-behind-todays-preoccupation-with-fake-news

  Mht artiklen, så er det da fint, at man her snart 20 år efter, stadigt søger at motivforske men at lade det være det tidspunkt hvor Fake news opstod er noget søgt. USA kunne ovenpå 9/11 simpelthen ikke ignorere risikoen for at et arabisk land, med en utilregnelig diktator, med hans forhistorie skulle gemme på masseødelæggelses våben. Man ville have syn for sagen. Det kan man lide eller lade være. Nu var USA voldsomt eksponeret, hvorimod Israel bare angriber kirurgisk som med operation Opera i ’81 hvor de ødelagde atomfaciliter udenfor Bagdad og operation Orchard i ’07 i Syrien. I det hele taget skulle vestens virksomheder holde sig for gode til at støtte Mellemøstens grynende atom ambitioner. Det er i bogstaveligste forstand, sprængfarligt. Pakistan har a-våben, Iran har “civil kernekraft” det er rigeligt!

 9. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, jeg har mine tvivl mht. om Pakistan har A-våben. De sprængte to for, er det tyve år siden, og siden ikke et kvæk. Var det nogle, de havde købt på en hylde et eller andet sted i det tidligere Sovjetunionen.

  Det er i øvrigt heller ikke så mange år siden, at israelerne ‘hentede’ Syriens uranlagre et sted oppe ved Aleppo.

  Men til Tom Jensen: Din medredaktør, Anne Libak, har vist aldeles bandlyst mig fra sine blogs. Nogen speciel årsag?

 10. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  Mærkelig anbefaling fra en mand, som ellers har fortalt os, at hans etik bygger på Star Wars universet.

  Tænk, hvis Luke Skywalker havde fulgt Jesu ord om, at man skal elske sin fjende og ikke sætte sig til modværge mod den, der vil en ondt.

  Så havde Alliancen af rebeller og Imperiet indgået fredsaftale, og Luke Skywalker havde forsonet sig med sin far, Darth Vader.

  Luthers tolkning er som bekendt, at det er uopnåeligt at opfylde Jesu radikaliseringer af Dekalogen. Mennesket er derfor prisgivet Guds nåde, og han er i Jesu fremstilling en kærlig, tilgivende far, og ikke den straffende Gud, som vi kender fra Det Gamle Testamente.

  Jeg kan med andre ord ikke få øje på det sort-hvide lemche-univers i evangelierne. Det eneste absolutte er kærligheden.

 11. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, du har stadig ikke fattet noget som helst. Og læs, som jeg foreslog, Bjergprædiken og se så lidt på Luthers udlægning. På et eller andet tidspunkt begynder du nok at forstå.

 12. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, du har stadig ikke fattet noget som helst. Og læs, som jeg foreslog, Bjergprædiken og se så lidt på Luthers udlægning. På et eller andet tidspunkt begynder du nok at forstå.

 13. Af Niels Lemche

  -

  Hov, jeg glemte at tilføje: Du lyder lidt som en gammel “60er”: Gud er kærlighed. Jo, ja, for man tugter den man elsker. Men i øvrigt ville det være sundt for sig at se lidt nærmere på, hvad kærlighed betød i en førmoderne verden.

  Du kan jo også tage Grundtvigs skillelinje: Det Nye Testamente er for kirken, Det Gamle Testamente er for skolen, dvs. livet.

 14. Af Niels Lemche

  -

  Hov, jeg glemte at tilføje: Du lyder lidt som en gammel “60er”: Gud er kærlighed. Jo, ja, for man tugter den man elsker. Men i øvrigt ville det være sundt for sig at se lidt nærmere på, hvad kærlighed betød i en førmoderne verden.

  Du kan jo også tage Grundtvigs skillelinje: Det Nye Testamente er for kirken, Det Gamle Testamente er for skolen, dvs. livet.

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det iscenesatte 9/11 vel det mest klokkeklare eksempel på, hvordan rådne magthavere arbejder hånd i hånd med fake news mainstream media!

  Senere fulgt op plantet svindel og bedrag omkring WMD og Saddam Hussein!

 16. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg håber du har ret, hvad angår det paranoide Pakistan, men vidnesbyrd fra div dokumentar udsendelser om Mr Khans forbindelser til Nordkorea har været skræmmende. Schweiziske og Tyske leverandøre var dybt involveret.

 17. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  Er det ikke snarere dig, som skal genopfriske Bjergprædikenen?

  Jeg citerede i mit indlæg fra Jesu radikaliseringer af Dekalogen i Bjergprædikenen og anvendte dem på Star Wars universet, hvis etik du abonnerer på, for at vise forskellen.

  Jeg citerede også Luthers fortolkning: Frelse, ikke gennem overholdelse af Loven, men gennem tro og Guds kærlighed til menneskene.

  Det er meget mærkeligt, at du gør nar ad agape, det kristne kærlighedsbegreb, som også gælder syndere og fjender, og som Paulus skriver så smukt om, og som frisatte den angstfyldte Luther og de protestantiske samfund.

  Men fred være med dig, dit sort-hvide univers og din straffende Gud.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kunne gode gamle H C Andersen vel være forfatteren til eventyret om en tegneseriefigur, der genopstod fra de døde. Det var HCA så ikke. Det eventyr kan tilskrives diktatoren og romerske kejser Konstantin den Store! I øvrigt i ren politisk øjemed, men det er en helt anden historie! But that is the way christianity was invented.

 19. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, jeg må bare konstatere, at du stadig ikke har fattet et suk af det hele. Bjergprædiken sætter netop det umulige i at overholde loven i relief. Og hermed menes ikke de enkelte regler for hvad vej præsten skal gå rundt om alteret, men de absolutte krav, fordi de af os mennesker ikke kan efterleves. I mange henseender er Matthäus det mindst lutherske af evangelierne — man taler ofte om Matthäus som jødekristen. Men du kan køre linjen videre til både Paulus og Luther, som du så sødt nævner: Hvis kærlighed taler vi om? Den ganske Bibel beskriver os mennesker som ufuldkomne væsener, ergo konstateres det, at kun én er god. Det forhindrer ikke, at begrebet god eksisterer, men at vi ikke er særlig ‘gode’.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Religion junk er fake News fra start til slut – PUNKTUM!

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Jan Petersen

  Det sjove er, at du med dit oprør mod autoriteter, religioner og ideologier er langt mere i overensstemmelse med Luther end Lemche er.

  Luther kunne også have råbt: Romerkirken er fake news.

  Med sin indledende kommentar på denne blog, “I kampen mellem det gode og det onde, er der ingen mellemvej”, placerer Lemche sig i stedet for blandt fortidens anonyme dyrkere af folketroen, som den kommer til udtryk i folkeeventyrenes stereotype fremstilling af godt og ondt.

  Det har meget lidt at gøre med kristendom, og slet intet at gøre med lutherdom, hvor mennesket opfattes som på én gang retfærdig og synder.

 22. Af Helle Hansen

  -

  Hvem er egentlig ond ? Det er et retorisk spørgsmål Tom Jensen stiller.
  Jeg er i tvivl om Tom Jensen selv er i tvivl ? Umiddelbart virker det som om , at Tom Jensen forsøger at hvidvaske sit sorte menneskesyn ? Som om han selv kan høre, at det er ondt at tage penge fra de fattige , at anklage en muslimsk producent for at være modbydelig fordi han lykkes med at lave ” et brag ” af en video, som med enkle midler udstiller den splid både politikere og redaktører er ansvarlige for, at kalde en stat formynderisk fordi den tillader sig at opkræve skatter til fælles velfærd , at anfægte at NGOér sender redningsskibe ud for at forhindre at mennesker drukner..Men hov , han mener det modsatte. At ja , vi skal tage pengene fra de fattige , og det er producenten selv som er modbydelig , vi skal ikke betale skat og folk skal bare drukne .
  Og nu er Tom Jensens retoriske spørgsmål vel besvaret !?
  Men ikke helt ,- for Tom Jensen vil gerne have at vi som befolkning kan se det gode i de onde handlinger. I Tom Jensens verden er det logisk at vi ikke skal betale til den fælles velfærdskasse fordi pengene ikke går til eget forbrug, men ifølge T.J havner i lommerne på alle arbejdssky elementer, at videoproducenten som er muslim, selv er skyld i alting ( her må godt udskammes ), og jo flere migranter som overlever jo værre får vi det i Europa. Så med de argumenter efterlyser Tom Jensen bare en mere ” spiselig ” måde at overtage disse argumenter på, uden det dog bliver for ondt . De onde lo og de gode græd,- men det er ikke sådan Tom Jensen har det. Han græder, men de gode ler når de skal læse et indlæg som forsøger at fjerne al moral i ” statens tjeneste “, og samtidig vil bilde os ind, at det er godt og ikke ondt !

 23. Af Niels Lemche

  -

  Det du stadig ikke fatter, Niels Poulsen, er, at der for den kristne kun er én, der er god. Det betyder ikke, at forskellen på godt og ondt er ophævet. Luther ville sikkert, som moderne tidehvervsfolk har for vane, have kaldt Rom for “løgnefabrikken”; men det har egentlig meget lidt med emnet at gøre, men du skylder os at fortælle os, hvad du har læst af Luther. Husk, at ham var ekseget, bibelfortolker, ligesom jeg. Han ville givetvis have samme grundopfattelse som jeg af, hvad godt og ondt er, for han har også læst (og oversat selvfølgelig) 1 Mosebog 4.

  Men du tumler videre uden rigtig at vide, hvad du taler om, fordi du ikke gider ulejlige dig til at “forstå”.

  Vil du søge en absolut etik på et ikke-kristen grundlag, ville det være en idé at starte med Kant. Hvis du ville på et kristen grundlag, så kunne du jo starte med f.eks. Løgstrup. At starte med Luther er vildledende, fordi Luthers udgangspunkt er det samme som mit. Og hans videreudvikling af emnet egentlig også. Luther ville intet have til overs for en værdirelativisme som din.

 24. Af Niels Lemche

  -

  Og inden nogle kommer efter mig for sproget, så hedder det ikke “fordi du ikke gider ulejlige dig til at “forstå””, men “fordi du ikke gider ulejlige dig med at “forstå””

 25. Af Helge Nørager

  -

  Flemming ofte bringes mine indlæg ikke, hvis link ikke er sat i anførselstegn, sådan har det været mange steder, muligt link politik er ændret her til.
  Vil prøve i fremtiden, uden.
  Men det er en gammel vane, fra andre netsteder.

  Angående starwars, may the force be with you, den teori, er ikke så ringe.
  Tanken om at forskellen på dødt væv og levende er en form for energi der er i alt levende, i alle væsner overalt, er meget smuk.
  Den kan endda bruges til at forklare “sjælen”,

  En energi som ikke kan forsvinde, men kun overgå til en anden tilstandsform.
  Hvilket passer fint med min opfattelse af tingene og termodynamikkens love.

  En energi som ikke behøver en skaber, for den er alt liv, og alt liv en del af den.
  Passer vel meget godt med af jord er du kommet og til jord skal du blive.
  Min variant med lidt længere tids prestektiv.
  Af stjernestøv er du skabt og til stjernestøv skal du blive.
  For jord er det planlagt til om ca. milliarder år, så den dommedagsprofeti holder.
  Jorden fordamper pga solens ekspansion.

  Godt og ondt, Tolkien er altså bedre i bogform, også den besværlige Silmarillon.
  Macbeth og Hamlet er noget for sig selv.

  Mennesker behøver ikke “kun” bruge religiøse skrifter i deres opfattelse af hvad som er godt og ondt.
  Men tvivlen er udtrykt i en del ordsprog.

  Den enes død, den andens brød.
  Der er ikke noget der er så dårligt at det ikke er godt for noget.
  Og sikkert mange andre.

  Personligt, er jeg til, gør ikke mod andre hvad du ikke ønsker andre skal gøre mod dig.
  Og synes den med the force er en god teori.
  Samt ved at termodynamikken nok har fat i den lange ende, og alt bliver stjernestøv.
  Den tid den sorg.

  men at jeg skulle være ond, fordi jeg ønsker at reducere den økonomiske ulighed i samfundet, er da en sjov teori, men jeg køber den ikke..
  økonomisk ulighed skaber social uro, som kombineret med sommerfugle effekten, giver mere ulykke og nød.
  Hvis et ønske om at undgå dette er at være ond, så er jeg ond, og det vil jeg så lev med.
  Som min far sagde, hvem ønsker at komme i himmelen der er skide kedeligt og ikke en jeg kender.
  Måske en lidt makaber joke, men han mente vel at ingen var perfekte nok i sandhed til at komme i himmelen, og der måtte være temmelig tomt og trist.

 26. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  I dit første indlæg kritiserer du Tom jensen for ikke at inddrage kristendommen. Og derefter postulerer du, at

  “I kampen mellem det gode og det onde, er der ingen mellemvej …”

  som om det er et kristent maksime.

  I min mange indlæg har jeg tilbagevist dette. Men i grunden kunne jeg blot have nøjedes med at skrive:

  Kristendommen er ikke en dualistisk religion. Det er en monoteistisk religion.

  Du fik endnu engang afsporet en blogs emne. Her handlede det om den borgerlig-liberale ideologis krise. Ikke om din primitive moralisering og politisering af kristendommen. Slut herfra.

 27. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Ja nettet er en sjov størrelse. De første gange fik jeg også kun sort tekst når jeg skulle linke. Så hjalp Allan Hansen med et hint om at det linkede skulle lyse blåt, så kunne man kopiere.
  Mht Star wars så er det nærmeste jeg har fulgt et par gange som knægt, dukkefilmen The Thunderbirds og rumskibet enterprise serien. Den gamle var bidt at Flash Gordon og Mandrake. Og det var da også fascinerende da Armstrong satte sin fod på månen. Men for mig var Armstrongs vidnesbyrd langt mere interessant, da han under en rejse til Israel sagde ” Større for mig end at gå på månen er det at stå her hvor min frelser Jesus Kristus har gået!”

  Angående sjove teorier, så falder du i samme fælde, som jeg og andre også er faldet i ondskab…! Skrid! er den umiddelbare reaktion, med Adolf, Himler og Mengele tordnende frem i vores bevidsthed. Andre ord som uperfekt, menneskelig og egoistisk kunne man også nævne. Syndig og skyldig når vi bevæger os over i det åndelige gebet. Jeg har mødt mange der siger at de ikke kan bruge synd og skyld ti noget! Når der så spørges om de aldrig har været skyldige i at gøre godt, så kan de ofte pege eksempler hvor de har været skyldige i at leve op til hint eller fint ansvar. Skyld kan også være undladelses synder og skyld, over ikke at have løftet en finger, da der var brug for det. Paragraf 244 i straffeloven er fx skyld for vold, 253 er at efterlade et menneske i hjælpeløs tilstand.

 28. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, jeg er da ligeglad med dit arrogante “slut herfra”. Det korte af det lange, at begreberne stadig er absolutte, men den menneskelige udfoldelse mellem polerne relativ.

  Du har argumenteret for din sag, men konstant nægtet at forstå din modparts argumenter. Men hvis du gør det hele relativt, hvad er så acceptabelt og hvad ikke. Hvilken standard vil du så sætte op, hvilken målestok. Primitivt? Overhovedet ikke, men dybt bekymret over forsøgene i nutiden at løbe fra vores ansvar.

 29. Af Torben Christiansen

  -

  Ikke bødlen gør mig bange,
  ikke hadet og torturen,
  ikke dødens riffelgange
  eller skyggerne på muren.
  Ikke nætterne, når smertens
  sidste stjerne styrter ned
  men den nådesløse verdens
  blinde ligegyldighed

  Halfdan Rasmussen 1979

Kommentarer er lukket.