Hvordan det endte med bederum

Af Tom Jensen 76

Hvis man nu konstruerede en tidsmaskine, drog 50 år tilbage og fragtede det samlede danske Folketing anno februar 1967 frem til vor tid, ville de ærede medlemmer så have troet på det, når man fortalte, at ugens store politiske debat i Danmark handlede om muslimske bederum på universiteterne?

Næppe. Statsminister Jens Otto Krag, den radikale partileder Hilmar Baunsgaard, SFs Aksel Larsen, den konservative Poul Sørensen, Venstres Hartling…. Et godt, men naturligvis gratis gæt er, at de ville have stirret vantro på én og konkluderet, at man var et vildfarent væsen fra en forskruet version af fremtiden, der ingensinde kunne tænkes at blive sådan.

LÆS OGSÅ: NOGLE DAGE LIGNER MARTIN HENRIKSEN NÆSTEN ROTTEFÆNGEREN, SOM MED SIN FLØJTE LOKKER DYRENE LIGE LUKT I DRUKNEDØDEN

Ikke desto mindre diskuterede store dele af det politiske Danmark i denne uge, om statsmagten burde forbyde muslimske bederum på universiteterne, eller om det burde være en sag til lokal afgørelse på den enkelte institution. Det kom lige efter en debat rejst af Dansk Folkepartis Martin Henriksen om, hvorvidt man skal markere de kristne højtider for at kunne anses for at være dansker, umiddelbart efter, i øvrigt, at Aarhus Byråd fandt det fornødent at forbyde religiøst funderet kønsopdelt svømmeundervisning i byens offentlige svømmehaller.

For nogle er det afgørende spørgsmål. For andre efterhånden anstrengende symboldebatter. Venstres Jan E. Jørgensen skrev således i en kommentar her i avisen, at han efterhånden finder integrations- og udlændingedebatten trættende, og det er svært ikke at give ham ret. Men samtidig er man nødt til at gøre sig klart, at de trættende og af og til uværdige debatter jo har en årsag. Hvorved vi er tilbage ved de med tidsmaskinen hentede folketingspolitikere fra 1967. Kendsgerningen er, at siden dengang er det danske samfund ændret drastisk som følge af en indvandring, ingen i 1967 kunne forudse. Som ingen aktivt på noget tidspunkt har taget beslutning om at igangsætte. Hvis konsekvenser det danske samfund på mange måder har haft svært ved at håndtere. Og hvis grundbestanddele ganske enkelt stadig ikke er kommet under kontrol.

LÆS OGSÅ: JAN E. JØRGENSEN – JEG ER TRÆT AF DEN UNUANCEREDE INTEGRATIONSDEBAT

Man kan derfor med rette trættes over symboldiskussionerne i udlændingedebatten. Men vil man gerne befries for dem, er der ikke andet at gøre end at få håndteret og løst indvandringens grundlæggende problemstillinger. Det er den brutale sandhed. Heller ikke dette er på nogen måde let, men der er dog nogle spørgsmål, man med fordel kan gøre sig klart i den anledning:

Indvandring er ikke i sig selv et onde. Adskillige slags indvandring er tværtimod af det gode. Danmark er i dag et åbent samfund, der har brug for at kunne tiltrække kompetencer udefra, og som derfor byder mange mennesker indenfor og giver dem en opholdstilladelse. Det er ikke alene en styrke, det er en nødvendighed.

LÆS OGSÅ: NU ER HVER FJERDE KØBENHAVNER INDVANDRER ELLER EFTERKOMMER

Problemet med indvandringen har i vidt omfang rod i asylsystemernes flerfoldige kollaps.

Ét sammenbrud består i den kendsgerning, at asylsøgere kan passere frit gennem flere lande, før de søger asyl dér, hvor de har lyst. Et andet sammenbrud i den ofte uigennemskuelige sammenblanding af flygtningestrømme og fattigdomsmigration. Et tredje sammenbrud udgøres af det paradoks, at selv afviste asylsøgere ofte viser sig at være svære at sende ud af et land igen. Et fjerde sammenbrud er, at en beskyttelse som flygtning i et vestligt land næsten altid ender med at blive en reel indvandring, inklusive efterfølgende familiesammenføring. Et femte sammenbrud er en verden, hvor mobilitet på tværs af kloden aldrig har været nemmere og billigere – kombineret med særligt et Afrika syd for Sahara og et Mellemøsten med en kolossal befolkningseksplosion.

Af alle disse sammenbrud følger det sjette, som følgelig bliver omdrejningspunktet for store dele af den trættende udlændinge- og integrationsdebat: Nemlig at forskellige kulturers møder og sammenstød ikke længere foregår langs veldefinerede globale grænser, men overalt hvor vi er og lever. Det er sket parallelt med, at en fundamentalistisk islamistisk vækkelse er sket i store dele af den arabiske verden, hvilket kun har forstærket de kulturelle sammenstød også midt i lande, som i 1967 var homogene samfund.

LÆS OGSÅ: SÅ MANGE FLYGTNINGE HAR DIN KOMMUNE MODTAGET

I dag, 50 år senere, findes markante islamistiske bevægelser også her i Danmark, som i ramme alvor ønsker at gennemføre kalifatet her. På den anden side er der så en regering, der som reaktion på udviklingen finder det nødvendigt at nævne i sit regeringsgrundlag, at Danmark er et kristent land. Og, bizart nok, politikere og meningsdannere, som – tilsyneladende forvirrede og rundtossede over samfundets hastige forandring – er begyndt at benægte dette. Hvorpå det efterhånden næppe varer længe, før Martin Henriksen melder sig med sine kristne højtider..

Hvilket bringer os tilbage til udgangspunktet. Tidsmaskinen og folketingspolitikerne fra 1967. Hvordan ville de mon have set på sagerne, hvis de havde vidst, hvad de kommende 50 år bragte? Et gæt ville være, at man aldrig ville have ophævet grænsekontrollerne. At man internationalt ville have sikret, at asyl rent faktisk altid blev søgt i det første land, hvortil man ankommer, når man er flygtet. At man ville have forhindret, at en flygtningestatus ikke nærmest automatisk forvandler sig til en permanent indvandring. At man allerede dengang havde indledt arbejdet med at se konventionerne efter i sømmene, og at man ville have indset, at når det gælder ikke-vestlig og derfor stærkt integrationskrævende indvandring, så betyder antallet alt.

Det gjorde man ikke, for man kunne ikke forudse, hvordan det ville gå. Det ved vi til gengæld nu, hvorfor det er indlysende, at gider man ikke diskutere danskhed, frikadeller, bederum og burkiniklædt kønsopdelt svømmeundervisning, så må man få løst grundspørgsmålene. Jo før, des bedre.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

76 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen Madsen

  -

  Det største problem er, at folk ikke forstår demografien bag indvandringen. Selv hvis tallene kendes nogenlunde er de fleste ude af stand til at fortolke dem. En grundig indføring kan findes her:
  https://habakuk2017.wordpress.com/2017/02/22/demografi-er-skaebne/

 2. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Tom, du glemte, det der stensikkert ville have chokeret de tidsrejsende allermest, nemlig at “Danmark er blevet multikulturelt”, ganske uden at det har været til afstemning.

  De ville sikkert stille som næste spørgsmål, “er Grundloven da blevet afskaffet?”

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Tom Jensen

  Så det korte af det lange er, efter din mening, at hvis hvis vi får løst asylproblemerne i Europa, så vil du, andre blogejere og danske, antimuslimske politikere holde op med at tale om ‘dem og os’?

  Er det noget du ved, eller bare noget du tror?

 4. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har i øvrigt lidt svært ved at, hvorfor politikere fra 1967 skal. blandes ind i vor tids ødelæggelse af Danmark. Et mere korrekt udgangspunkt må vel være udlændingeloven fra 1983 samt diverse ødelæggende EU-traktater. At ingen kunne forudse det mess, vi sidder i idag, er vel noget af en vidtløftig påstand, uden meget hold i kendte fakta !

 5. Af J. Hanse n

  -

  De nævnte politikere havde næppe forestillet sig, at to så amoralske personer som Fogh og Pia Kjærsgaard skulle lægge deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001.
  Og trække Danmark ind i en lang række krige.
  Med millioner af dræbte.
  Og enorme flygtninge problemer.
  Og som følge deraf en terrortrussel.
  Men det gider vi vel ikke at tale om Tom Jensen.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Tom Jensen.
  Udmærket diagnose, nu skal vi bare gøre den europæiske “patient” rask. Den nyere kræftforskning viser at imunterapi er alt afgørende for patientens overlevelse. Derefter skæres kræftsvulsten væk. Kemoterapien doseres så imunforsvaret ikke belastes unødigt. Derefter anvender man forsigtigheds princippet, undgå alt hvad der presser imunforsvaret, herunder de mange kræftfremkaldende stoffer. Adgang til frisk luft, beboelse med højt til loftet, klare store vinduer så lyset kan komme ind. Gode og sunde råvarer og rigeligt med opbyggende hvile.

  Jo vi ved hvad der skal for at bevare det gode liv, spørgsmålet er om resten verden ved det…?

 7. Af Maria Due

  -

  Enig i både oplæg og kommentarer, og jeg har desuden tidligere erklæret mig enig med journalist Anders Lund Madsen, da han i en klumme skrev, at han var nået dertil, at han savnede Poul Hartling. Såvel Hartling som de øvrige politikere ville sikkert have været forfærdet over, at man lod sig overrende af mennesker, der ikke lægger skjul på, at de fleste ønsker indførelse af sharia, dvs afskaffelse af demokratiet, og at størstedelen af det politiske parnas bøjede sig lydigt under en vanvittig udvidelse af racismebegrebet. Det havde ikke været nødvendigt.

  Jeg plejer også at nævne, at jeg var stolt og taknemmelig over professor, dr. Jur., Mads Bryde Andersens indsats. Han sad i bestyrelsen for det nu nedlagte europæiske center for overvågning af racisme og fremmedhad (EUMC) og gjorde i et brev til daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj opmærksom på, at EUMC arbejdede uvidenskabeligt og i blinde uden en fast definition for begreberne racisme og‘fremmedhad, hvilket medførte, at centerets rapporter var fulde af konklusioner, som brød med den almindelige opfattelse af begreberne. Til sidst sagde Bryde Andersen helt fra.

  En anden hædersmand, der endnu tidligere forsøgte at advare os mod katastrofen, var professor i demografi, nu emeritus, Poul Christian Matthiessen, som rystede mange af os og sørgeligt nok har måttet bære et massivt had fra endnu flere. Om ham skrev JP i lederen 13. januar 2015:

  “Da professor Matthiessen i 1999 offentliggjorde en fremskrivning af indvandringen fra lande, som han under ét tillod sig at betegne som ”ikkevestlige”, ville fordømmelserne ingen ende tage. Han blev kritiseret voldsomt, og at disse indvandrere og deres efterkommere med tiden ville udgøre en voldsom økonomisk belastning for landet, var en oplysning, som man dårligt kunne fremsætte uden samtidig i selvudnævnte politisk korrekte medier at blive beskyldt for racisme og antydningsvis endda fascisme. Udviklingen siden da har til fulde vist, at Poul Christian Matthiessen er en forsker med en uangribelig integritet.

 8. Af Maria Due

  -

  Rettelse. Kun enig i de første to kommentarer.

 9. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Tom Jensen: “At man internationalt ville have sikret, at asyl rent faktisk altid blev søgt i det første land, hvortil man ankommer, når man er flygtet.”

  Desværre er dette jo ikke en løsning på de problemer vi står i. I alt fald ikke uden en seriøs international indsats.

  Se blot på situationen i Syrien. Ca. 1,5 mio syriske flygtninge bor i dag i lejre i Libanon. I alt er ca 4,8 mio mennesker flygtet fra Syrien til udlandet, mens 6 mio mere er internt fordrevne i Syrien.

  Hvem forestiller sig, at et land som Libanon alene skulle kunne klare presset fra 1,5 mio syriske flygtninge, mens vi herhjemme er i panik over at der sidste år blev givet asyl til 8000? Alle er enige om, at flygtninge hjælpes mest effektivt i nærområderne, men stort set ingen er parate til at tage konsekvensen deraf.

  Regeringen har for to år siden overført adskillige mia kr fra Ulandsbistanden til at håndtere presset fra den forventede stigning i asylsøgere. Nu viser det sig at der ikke er behov for alle disse penge, og derfor føres halvdelen tilbage til Ulandsbistanden. på 2 år, er bistanden til nærområderne altså reduceret, på trods af behovet for det modsatte.

  Dansk Folkeparti vil lukke grænserne og skære yderligere i bistanden til nærområderne. Den megen retorik om at “flygtninge skal hjælpes i nærområderne”, virker mest som en undskyldning for blot at kunne lukke grænserne og så lade verden udenfor klare sig selv.

  Socialdemokraterne mener ikke, at der er råd til at hæve bistanden i indeværende valgperiode, så det er næppe heller herfra vi skal forvente at se et bidrag til en reel langsigtet løsning på flygtningeproblemet.

  Personligt ville jeg have det fint med et “asylstop”, hvis Danmark så i samme åndedrag reserverede midlerne til hjælp i nærområderne. Men hvor realistisk er det lige at få det vedtaget i folketinget?

  I vores nabolande tænker jeg, at situationen er nogenlunde den samme.

  Der er kort sagt ingen, der kan/vil give nogen form for bidrag til en reel løsning af den internationale flygtningekrise. Derfor skændes vi i stedet om at lukke grænserne, og lader som om det vil løse problemerne.

 10. Af Allan Hansen

  -

  HJÆLP !! Vi har kapituleret!

  Total skandale!!

 11. Af Maria Due

  -

  Nay, I think not!

 12. Af Svend Hansen

  -

  Nærdemokrati er og bliver den naturlige styreform, hvorunder regeringsformen så må indordne sig hvis den ikke vil udsættes for brutale omvæltninger. Alt liv, og vort samfund også, har oprindelse i det enkelte individs behov og de påvirkninger det giver på omgivelserne. Derfor er det ikke underligt at når vanskelige forhold kommer helt tæt på og det er tydeligt for enhver at det her vil skabe omvæltninger for den enkelte, så er det disse forhold og løsningerne på dem, skal findes inden man kan komme videre. At problemerne er blevet så synlige og mærkbare for den enkelte borger, er politikernes ansvar. Det kan kun undskyldes med at de ikke selv er i nærheden af den rå virkelighed, men den vil så ramme dem i bagfra i form af ønsket om ledere der er deres umiddelbare ansvar bevidst og handler derefter, inden de redder resten af verden.
  Hvis man ikke lytter til borgerne, så finder borgerne nogen der vil og giver dem magten, alene for at kunne slippe af med ”diktatorerne”.

 13. Af Jan Johansen

  -

  Ja, det danske samfund er blevet snydt noget så læsterligt af naive polikere tilbage i tiden. Det startede vel med vores folkeafstemning om EF i 1972. Her sagde vi ja til at blive optaget i et handelsfællesskab med andre europæiske nationer, EUROPÆISK FÆLLESMARKED, og det lød da meget fornuftigt, men som årene gik, overlod vores nationale politikere mere og mere af vores selvbestemmelsesret til en voksende mastodont, som menigmand havde meget svært ved at forstå meningen med. Hvornår mastodonten blev ændret til en Union, er der nok rigtig mange danskere, der har svært ved at redegøre for. Det er som om ændringerne bare er kommet til os i små ryk, uden at vi har haft indflydelse på noget som helst, og i dag sidder vi i lommen på et EU, som vi har meget svært ved at forstå. Vi har i den grad mistet vores identitet og ikke mindst suverænitet til stor skade for vores egen selvbestemmelse i dette land, Danmark. Denne Union skulle angiveligt have været til vores eget bedste – det var i hvert fald det, vi fik tudet ørerne fulde af – men nu viser det sig, at vi er blevet taget godt og grundigt ved næsen af uduelige politikere. Vi fik ikke den beskyttelse, som vi blev lovet, og nu sidder vi i saksen – bogstaveligt talt. Det vælter ind med uintegrerbare mennesker på grund af EU’s forfejlede politik, og tilbage sidder vi med en følelse af at være blevet svigtet noget så grundigt. Selv vores skoler, gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er blevet svigtet af politikerne. De kan godt selv se det tåbelige i, at disse uddannelsessteder nu skal oprette bederum til en voldsdomineret religion, men deres eneste kommentar er blot, at det må I selv klare lokalt, eller også undskylder de sig med en eller anden konvention. Den bruges igen og igen med henvisning til de store forkromede haller i EU-bygningerne i Bruxelles eller Strassburg.
  HJÆÆÆÆÆP!

 14. Af Allan Hansen

  -

  Læg mærke til hvad Søren Mørch historiker advarede om for 25 år siden .Citat fra Hvad er baggrunden for de konflikter, der opstår, når danskere møder indvandrere og flygtninge?
  Pernille Bramming, Søren Mørch og Torben Rugbjerg Rasmussen
  Odense Universitet. Center for Mellemøst-Studier. Spektrum, 1990.
  14f “Og det er klart, det giver problemer, som folk fra andre lande med andre sprog og andre kulturer altid giver problemer. Hvad problemerne med flygtninge specielt fra Mellemøsten angår, er der kun en eneste sikker trøst! Det bliver værre endnu.”

 15. Af jan ulrik friis

  -

  Tragiske vores danske folk, vores folkevalgte ligesom ikke længere brug for os, folket ligesom ivejen, vores egne folkevalgte hjælper os ikke, islamisterne forvandles i Herrerfolket, det etniske danske folk har nu ikke langt igen, hvem har respekt for et folk der er gjort til intet!

  Trump vil at hans folk kommer først, vi har også brug for igen at først i eget land, ja ligesom i 1967, da vi er danske i Danmark, dette er vores land vores hjem, islamisterne har deres egne lande.

  DR propaganda år ud og år ind fylder danskerne med løgn, danskerne kender ikke længre forskellen på ondt og godt, sandhed eller løgn, DR er en dødelig blanding!

  Trump vil starte med at tænke på sit eget folk kommer først i USA, men det danske folk, om Løkke nogensinde tænkte på dem? At vi danske ikke ender som ingenting, som støv i vinden!

  Vi ser allerede tydeligt i Frankrig i Sverige i Tyskland hvilke ulykker der også er på vej til Danmark, dette kan vi ikke byde vores befolkning, vi ønsker at leve i fred, om fred og velstand kan vi også bedre hjælpe de der er i nød, endda måske også hjælpe de fattige danske der er i nød.

  I situationen hvor Danmark nu helt handlingslammet, ustabilt med naboer som Sverige og Tyskland, der begge ligger underdrejede, her gælder det den sunde fornuft, vi kan sagtens tage ind flygtninge, men ikke flere islamister, og slet ikke fra Mellemøsten eller Afrika, om vi vil vores eget bedste, nu det er på vej ud i ren overlevelseskamp!

 16. Af Søren Farup

  -

  Kære Tom Jensen.

  Dette er, hvad der skal forstås ved de situation, hvori vi selv har bragt os:

  Det handler om islam – og intet som helst andet!

  Således har jeg henvendt mig til Mattias Tesfaye – og således har jeg tilladt mig at svare Özlem Cekic:

  Således har jeg skrevet til Mattias Tsfaye i dag.
  Jeg tillader mig denne postering på din facebook side, da jeg gerne vil sætte fokus på debatten om bederum, og forsøge at klare begrebet om, hvad det hele egentlig drejer sig om.
  Du er en af de få folketings politikere, jeg sætter meget højt, da du altid holder benene på jorden, og i det hele er indbegrebet af almindelig sund fornuft i politik, hvilket er ganske imponerende taget i betragtning, at du må gebærde dig i et partipolitisk og alt-politiserende miljø.
  Men sagen om bederum er ikke blot en sag, der drejer sig om sund fornuft. Den drejer sig om at gå imod kræfter, som er af en sådan karakter, at de ubetinget må afvises, og ikke må gives noget som helst medløb.
  I politikere har det jo med at debattere en sag med argumenter ad libitum, og ofte fører det til en uudholdelig afsporing af det, der er sagens kerne.
  Men der er emner, som ikke må forplumres af alskens synsvinkler – og spørgsmålet om bederum er et af dem.
  Som illustration vil jeg henvise til den anekdotiske beretning om soldaten, hvis opgave det var at sørge for affyring af kanonsalutter fra kanonerne på Kronborg. Kanonerne blev ikke affyret, og han blev naturligvis kaldt til tjenstlig samtale, hvor han skulle forklare, hvorfor han ikke havde udført det befalede.
  Soldaten gjorde rede for de 10 grunde han havde til sit svigt, og iblandt dem var, at han ikke havde haft noget ild!
  Spørgsmålet om bederum er af samme karakter.
  Her er det blot omvendt, at vi skal sørge for, at den “islamiske kanonild” aldrig for alvor er ved hånden!
  Som du sikkert ved, så er de 5 obligatoriske daglige bønner i islam én af islams fem søjler.
  Kun dedikerede muslimer holder sig dette for øje og efterlever dem med en fanatisme, som desværre hos frygtsomme og uforstandige ledere og politikere har ført til, at man bøjer sig for disse muslimers krav om bederum. De såkaldte “kulturmuslimer” er fløjtende ligeglade, og mange af dem var helst foruden, men de kan ikke tillade sig i islams navn at sætte sig imod, for det ville de umuligt kunne argumentere for med henvisning til islam.
  Det korte af det lange er, at etableringen af bederum, er den danske stats sanktionering og anerkendelse af det ideologisk/politiske islamiske dogme om islams 5 søjler, og at muslimes ret til at dyrke disse, er en forpligtelse, der påhviler den danske stat.
  Man kunne lige så vel gøre det til en forpligtelse for staten at sørge for, at muslimen også får mulighed for at foretage en rejse til Mekka, hvilket er en anden af de 5 islamiske søjler.
  At argumentere med “social kontrol” og deslige, er kun en afsporing af sagen – som modtages med kyshånd i islamiske kredse, f.eks. af Özlem Zekic (der er social kontrol alle steder etc etc).
  Alle muslimske særkrav skal afvises med bestemthed, i det omfang de på mindste måde rejses overfor det offentlige eller betyder en offentlig anstrengelse.
  Det vil for det første være en gave til “kulturmuslimen”, og det vil for det andet synliggøre den kerne af “islamister”, som enhver ved sin fornufts fulde brug kan se, at vi bør holde et særligtvågent øje med.
  Venlige hilsner fra en murerkollega
  Søren Farup

  Således har Özlem Cekic svaret mig på min henvendelse til Mattias Tesfaye:
  “Kære Søren. Prøv lige at tage din tekst og byt ordet muslim med jøde. Kan du ikke læse hvor ekstrem der bliver det du skriver. Ingen bøjer sig for nogen men at man i fællesskab finder løsninger.”
  og således har jeg tilladt mig at svare hende:
  “Kære Özlem Cekic. Prøv lige at tag min tekst, og byt muslim ud med nazist, og forestil dig så, at du havde 300.000 af disse i landet, bakket op af 1 mia. verden over. Eller byt ordet muslim ud med buddist – for da ville min postering helt tabe sin mening. Nej – det meget brugte trick med at lade en spidsfindighed forplumre virkeligheden, virker ikke overfor mig. Jeg ved – i modsætning til dig – hvad islam er, og jeg ser, som du også burde kunne se, hvorledes den hærger i verden på grund af sine sataniske doktriner, som ødelægger menneskets sjæl og gør det til et umenneske.At der heldigvis er flest muslimer, som ikke har noget egentligt begreb om islam, er en sand trøst, men de har ikke en chance for at tage kampen op mod uhyrlighederne i den religion, de bekender sig til, ganske som den “almindelige” nazist i Hitlertiden ikke havde en jordisk chance for at komme til orde overfor de nazistiske bestemmende ideologer. Nej – den kamp vi står i, er også en kamp for kulturmuslimen, og det kan ikke nok så megen ordgymnastik og kolbøtter lave om på.”

 17. Af - Niller

  -

  Ja og når bederum er på dagsordenen så kører debatten, men når man forbyder rygning og fjerner de “beskyttelsesrum”som skal beskytte rygerne mod omverden (eller er det omvendt) så er flertallet forbavsende tavse.

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Bederum og symbolpolitik, endda omkostningsfrit, og bolden ruller.
  Værre er det med Statsministeren Lars Løkke og PSO skatten, hvor Løkke lyver i Folketinget, netop PSO skatten har EU ikke blandert sig i, og igen statsministeren får lov til løgn & Latin, og ingen forfølger ham, og er det demokratiets underholder, hvor løgnen er værktøjet, og Alternativet får en sluder for en sladder,Kontant DR2.
  X faxtor kan også lede spørgsmålene væk fra den u-sikre regering, og bølgerne ruller, og regeringen får luft.
  Bederum samt tørklæde klæder ikke mit Danmark. Finn Vig

 19. Af Finn Bjerrehave

  -

  Bederum og symbolpolitik, endda omkostningsfrit, og bolden ruller.
  Værre er det med Statsministeren Lars Løkke og PSO skatten, hvor Løkke lyver i Folketinget, netop PSO skatten har EU ikke blandet sig i, og igen statsministeren får lov til løgn & Latin, og ingen forfølger ham, og er det demokratiets underholder, hvor løgnen er værktøjet, og Alternativet får en sluder for en sladder,Kontant DR2.
  X faxtor kan også lede spørgsmålene væk fra den u-sikre regering, og bølgerne ruller, og regeringen får luft.
  Bederum samt tørklæde klæder ikke mit Danmark. Finn Vig

 20. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen – 25. februar 2017 13:08

  Næppe. For muslimerne vil fortsætte med at tale om “os og jer”. Se blot i resten af verden, hvor der er blandingssamfund med muslimer som stor delmængde. Selv i USA, hvor de ca. 5-6 millioner muslimer let kunne ‘drukne’ i menneskehavet, udgør de et voksende problem.

  Hvis vi nogen sinde skal komme ud over et “dem og os”, så kræver det ganske enkelt, at

  1. Muslimerne fatter og efterlever, at religion hører til bag egne 4 vægge og i dertil indrettede specielle bygninger. OG INGEN ANDRE STEDER.
  2. At “de fremmede” indser, at kulturen i vort land er vestlig og at den SKAL de indordne sig under i den offentlige del af deres liv.

  Andre muligheder gives ikke, for deres religioner og kulturer er SÅ fremmedartede, at de aldrig bliver accepteret af flertallet her i landet som “vore” værdier.

 21. Af niels schmidt

  -

  Det hele har da været forudset og -sagt, ihvertfald siden 1983-loven af bl. a. Søren Krarup

 22. Af I. Hansen

  -

  Når vi desværre bliver nødt til at fortsætte debatten, så bunder det i totalt manglende handling fra politisk hold.
  De snakker og snakker ………..ikke andet.

  De vasker hænder i EU-vasken ……og ved div flygtninge konventioner mf.

  INGEN af politikerne tør sige UD af shengen mm…………….ih guder hvor har den skadet – ikke kun DK men hele EU………….de andre “aftaler” + euro-fantasierne skal i dén grad også gåes efter i sømmene…………..eneste chance hvis blot noget af EU skal bestå….ellers braser det helt sammen – tilbage til EF !!

  Borgerne i hele Europa er trætte af politikernes ignorance …….og pressen hjælper politikerne ved at kalde partier som ønsker handling, for POPULISTER…..hvor er det dog arrogant af pressen !……..tænk at der er nogen der taler parnasset imod……og FOR befolkningernes frustration………..(uden de betaler mediestøtte)…..DE partier bliver straks udstillet og hånet.

  Hvorfor er det populistisk at lytte til befolkningerne? ……burde det ikke være en selvfølge?

 23. Af Allan Hansen

  -

  https://www.gatestoneinstitute.org/9979/vaccines-saudi-arabia

 24. Af Helge Nørager

  -

  Nu har f.eks House of Saud brugt billioner hvis ikke trillioner af kroner siden 1967, på koran skoler som er helliget udbredelsen af salafisme og Whabi, løn til Imamer som prædiker ortodoks Whabbi og Salafisme. de har bygget tusinder af mosker også i Europa.
  De har gavmildt støttet enhver religiøs ultra radikal whabbi og salafist som ønskede at udbrede deres version af fredens religion, den eneste sande og rigtige.

  Det skal dog også huskes at House of Saud aldrig har fundet sig bundet i egen opførsel i forhold til de millioner af mennesker som de anviser den rigtige levevis for.

  Alt i alt er roden til mange af vores problemer at vi ikke har lavet et pre emptive strike på House of Saud, da de begyndte på deres langsigtede propaganda destruktion af vestens værdier,
  Vi sidder med problemer og selv i dag, er House of Saud bedste, bedste gode kammerater og venner med de kongelige.
  Jeg brækker mig over den dobbelt moral.

  Og nedlæggelsen af Irak kommission er igen et tegn på at dem som laver love er uden pædagogisk rækkevide, samt har intet andet end dobbelt moral i sindet.

  Min opfattelse af problem er den uhellige alliance mellem House of Saud og de Whabi og Salafist præster som legitimere deres krav som Mekkas beskyttere.
  Mod at bruge billioner på at sprede had, gennem mere end 60 år.
  Det virker hvis ingen har fattet det, og det er der vi har problem.

 25. Af Helge Nørager

  -

  I dag sidder House of Saud, mere stabilt på magten end nogensinde før.
  Årsag.
  Kina, har defineret House of Saud som en strategisk primær partner.
  Det blev meddelt offentligheden i en lang artikel i Chinadaily, for et par år siden, i en artikel som var skrevet at det Kinas udenrigsministerium.
  Besked var tydelig.
  Rod med House of Saud og i vil få krig med Kina.

  Så det løb er kørt, og man kan sige at de 2 største fjender af vestlig levevis har fundet sammen.
  Kommunistisk diktatur med Whabbi og Salafister.
  Hvis ingen kan se skriften på væggen må de være blinde.
  Tror Putin har gennemskuet dem :).

 26. Af P Christensen

  -

  Problemet består bl.a. i Bistandsloven og Udlændingeloven – i kombination.
  De har virket som en magnet på folk udefra,
  der har ønsket at leve som de altid har gjort – men på fuld forsørgelse i Danmark.
  Faciliteret af de rette enfoldige i DK, såvel i administration som
  som i politik.

  Skive-for-skive er det fungerende Danmark stort set fjernet de seneste 50 år.
  Til gengæld har vi fået stadigt højere skat, parallelsamfund, en mellemøstlig lovreligion, og mængder af centraleuropæisk bureaukrati.

  Vore normer har måtte vige i globaliseringen og anti-nationalismen navn.
  Det har de andres (årtusindgamle) normer åbenbart ikke….

  Sikke dog en politisk kraftpræstation.
  Af næsten hele det politiske spektrum.

 27. Af Gert Hansen

  -

  En udmærket fremstilling af Tom Jensen.

  Det skal retfærdigvis tilføjes, at danske politikere for 50 år siden selvfølgelig er uden skyld i de senere forhold, der udviklede sig som T.J. korrekt beskriver.

  Jeg er gammel nok til mageligt at huske danske politikere for 50 år siden. Om de ville have handlet anderledes? Det er svært at sige. Een ting er imidlertid sikkert – danske politikere for 20-30 år siden var i sammenligning helt anderledes end de gamle. De ‘gamle’ kendte ikke til den form for politisk korrekthed (p/k), der de seneste årtier har lagt sig som en klam tung dyne over den offentlige politiske debat i Vesten, herunder i høj grad i Danmark. P/k er en medvirkende årsag til, at vi er havnet i de nuværende tilstande. Eller rettere p/k har været befordrende for, at diverse storpolitiske forhold har fået den indvirkning på det danske samfund de har.

  Et andet problem er den manglende almene definition på nogle af de begreber der anvendes. Eksempelvis ‘integration’ – et andet er ‘indvandring’. Der er således rig lejlighed til at tale forbi hinanden i debatten, og få en forplumret diskussion der kan vare ved i årevis, for ikke at sige i årtier. Så undgår man også enten at kapitulere overfor de faktiske forhold, eller for at gøre noget ved dem.

 28. Af Ole Frank

  -

  Skulle man virkeligt grave de nævnte afdøde politikere op, ville der sandsynligvis være meget, de ikke ville forstå. Efter en dødsoplevelse ville de uden tvivl også være temmeligt ligeglade. Gør det dem til sandhedsvidner? Næppe. Hvis vi kunne sende Tom Jensen tilbage til 1967 sammen med hans meningsfæller, ville jeg ikke savne dem. Verden forandrer sig og Berlingskes utrættelige alarmister som Jensen og Hermansen og Støvring burde få hver deres egen røv at trutte i. Den terapeutiske virkning ville være formidabel.

 29. Af Allan Hansen

  -

  Europa i dag!

  Sverige, Wilders etc.

  https://gatestone.eu/judge-acquits-abuser/

 30. Af th jensen

  -

  Thomas jensen vil have os til at tro at kun få migranter er kommet til Danmark. Men det passer jo ikke. Hvis man besøger forskellige danske byer, er billedet overalt næsten det samme. På gaderne, i butikkerne, i bankerne, på parkeringspladserne, i bibliotekerne, på hospitalerne, i rrådhusene, i fængslerne, i skolerne, i busserne, i S-togene osv., osv. VRIMLER det med arabere og afrikanere. Officielt er der nærmest ingen problemer. Men fakta er at vi er på vej mod svenske og franske tilstande.

 31. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Exactly my point – i forbindelse med mit spørgsmål til Tom Jensen.

  Det er ren ‘tomgangssnak’, når han påstår, at ‘ordnede’ asylforhold vil stoppe den antimuslimske holdning herhjemme, som du og ligesindede er fortalere for. Der jo ingen af de politikere, der siger, at vi skal løse problemerne i nærområder, der vil betale det, det koster.

  “1. Muslimerne fatter og efterlever, at religion hører til bag egne 4 vægge og i dertil indrettede specielle bygninger. OG INGEN ANDRE STEDER.”

  I forbindelse med diskussionen om religion (og bederum) på uddannelsesinstitutioner, så mener jeg, at hvis man vil indføre et forbud, så skal det ikke kun gælde offentlige, men også alle de private uddannelsesinstitutioner, hvor vi som skatteydere bidrager med kæmpestore tilskud. Og det burde gælde alle religioner.

  Dansk Folkepartis Martin Henriksen mener, at indvandrere skal deltage i de kristne højtider for at kunne kalde sig danske. Jeg har aldrig hørt noget mere idiotisk! Skal man virkelig danse om juletræet (og synge “på loftet sidder nissen’) eller drikke påskebryg for at være dansk? Tusindvis af etnisk danskere rejser væk fra alle disse højtider (ofte til muslimske lande) for at slippe for det.

  “2. At “de fremmede” indser, at kulturen i vort land er vestlig og at den SKAL de indordne sig under i den offentlige del af deres liv.”

  Enig. De skal selvfølgelig ikke deltage i sort arbejde, snyde med momsen eller sende deres overførselsindkomster til skattely i udlandet eller, hvis de er arbejdsgivere, underbetale østeuropæiske håndværkere. De skal følge danske love og regler ligesom du og jeg.

  P.S. Jeg tvivler på, at et flertal af etniske danskere (dem du bekymrer dig om) nogensinde vil føle trang til at ‘overtage’ disse fremmede kulturer.

  Som kulturradikal foretrækker jeg til enhver tid den danske kultur og det danske frisind. Den holdning ved jeg godt, at det ikke er alle danskere, der deler.

 32. Af Allan Hansen

  -

  UPS!

  Jeg glemte min kilde ovenfor ( 14:51)

  – Kultur psykolog Kirsten Damgaard.

  Sorry ,,,,,,

 33. Af Allan Hansen

  -

  Ord er kun ord!

  ” mine sange handler ikke om noget – det er kun ord,,
  Siger Bob Dylan – med et skævt smil,,,,,,
  Men vi forstår godt hvad han mener (…)
  På den ene side kan ord være tomme og intetsigende ,,,
  På den anden side kan ord fortælle en god eller dårlig historie!

  Bob har selvfølge en metafor eller billedbog med hans sange!
  Desuden er det nemmere, at huske en historie, der handler om
  “noget,, end omvendt,,

  P.S: jeg er ikke nogen stor Dylan fan, med jeg elsker denne
  progressive/kreative jøde – han er i det mindste ærlig.

  ( nå ja, han har vist også fortalt et par løgnehistorier )

  Ord er kun ord,,,,,,,,,

  https://youtu.be/T5al0HmR4to

 34. Af Henrik Petersen

  -

  Tom Jensen har som sædvanligt fat i de lange tråde: Befolkningseksplosionen i sub-Sahara-landene, de arabiske lande i nordafrika samt i mellemøsten. At disse mennesker meget ofte er muslimer, gør ikke tingene lettere.

  Må jeg henvise til en artikel i Politiken: I Niger er 16 børn/familie passende…….

  Dels skal vi regne med masseindvandringer, idet de nævnte grupperinger ikke bidrager synderligt til klodens økonomi (de kan som regel ikke engang brødføde deres egne), dels bliver de – hvilket er et overset problem – nærmest mere indædte muslimer end deres tidligere indvandrede forfædre.
  1 g’erne er ikke specielt problematiske, mens 2., 3. og 4. g’erne er væsentligt værre, dels pga. deres meget store antal i en række kommuner, dels pga. deres voldsparathed og statistiske overrepræsentation i kriminalitets- og ledighedsraten.

 35. Af Johann Walizscki

  -

  Ved opslag i Gyldendal – den store danske encyclopædi:

  “Bede”, kastreret vædder; udvokset handyr af fåreslægten, der, sædvanligvis som lam, har fået fjernet kønskirtlerne (testiklerne).

  Nu ved vi, hvad et bederum er.

 36. Af Thomas Nielsen

  -

  Det ville hjælpe gevaldigt på diskussionen, hvis nogle kunne nævne bare ét eksempel på et frit og demokratisk land hvor store befolkningsgrupper med vidt forskellig etnisk og kulturel og religiøs baggrund lever fredeligt sammen? Hvor der ikke sker ghettodannelse, og hvor der ikke er racisme og vold eller direkte terror imellem grupperne? Hvor der ikke hersker et “dem og os” til stor skade for det samlede land?

  Bare ét eksempel. Så skal jeg nok holde mund.

  Men indtil da vil en simpel iagttagelse af forholdene i samtlige lande hvor store befolkningsgrupper med vidt forskellig etnisk og kulturel og religiøs baggrund er blandet, lede til den konklusion at det er en rigtig dårlig idé, som kun fører til ét resultat: Vold, kriminalitet, angst og had. Det er jo ikke noget tilfælde, at vi i menneskets 200.000-årige historie helt naturligt og altid har organiseret os i grupper, samfund og lande præget af etnisk, kulturel og religiøs homogenitet. Det er kun de sidste få årtiers globaliserede vanvid der har fået os til at abonnere på en multi-kulti-naiv illusion, hvis konsekvenser vi nu ser udfolde sig som et mareridt for vores øjne.

 37. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hvordan kan det være, at en person som mig, der har 10 års skolegang, allerede i 1966, var imod, og talte om, hvilke problemer muslimsk indvandring ville påføre Danmark, når ikke højt uddannede politikere/akademikere, kunne se noget problem?

  Vil det sige, at disse personers uddannelse, er totalt værdiløs, og pengene de har kostet samfundet, er smidt ud af vinduet?

  Er det ikke paradoksalt, at en person som jeg, kan vurdere en situation bedre og mere nøgternt, end landets intelligens, eller hvad burde være landets intelligens, mere fuldstændigt og korrekt, end nævnte samfundsledere!
  Mvh.

 38. Af Niels Larsen

  -

  Man skulle tro det, Carl-Erik Pedersen.

  Jeg husker, at der allerede før jeg tog til Australien i ’68 var tale om “de fremmede”. Min storebror arbejdede på et teglværk, hvor der arbejdede nogle tyrkere – og de blev opfattet som “sære” og bestemt ikke som nogen, man var interesseret i at få nærmere bekendtskab med. Alene deres “jordbærplukkeri” blev der set ned på og grint af.

 39. Af P Christensen

  -

  Naser Khader har et udmærket indlæg i JP vedr bederum
  http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9392685/naser-khader-bederum-skaber-konflikter/

  Khader som jo har livvagt på, fordi han siger sin mening.
  Et sådant behov er jo endnu en “kulturberigelse” som er tilgået Danmark siden 1967.

  Idag kan man også se Brian Mikkelsen hælde vand ud ad ørerne i sin lovprisning af EU i et
  debatindlæg i Berlingeren. Ingen er i tvivl om værdien af samhandel.
  Men der er forskel på at handle med købmanden og på at blive gift ind i hans familie.
  Sidstnævnte gavner intet.
  Ligeledes er EU / Europas forenede Stater kun prestigiøs politik.
  Værdiskabelsen opnåedes allerede med EF.

 40. Af Kim Kaos

  -

  100 % asylstop
  Luk vores grænser permanent
  Giv alle uønskede 48 timer til at forlade landet – dem der nægter bliver deporteret til Franklins øen oppe ved Grønland hvor de kan blive til de selv vælger at forlade vores rige.

 41. Af Gert Hansen

  -

  Carl-Erik Pedersen:

  Du sætter fingeren på et væsentligt problem, og eet jeg stadig ikke fatter. Som jeg ser det, kan grunden til indførelse af multi-kulti samfund i Europa, skyldes til to muligheder:

  1.
  En ufattelig naivitet og dumhed hos den herskende elite i Europa. (Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves, som det siges).

  Ved at kigge sig lidt om i verden ville man let kunne se, på hvilke betingelser multi-kulti samfund blev drevet. Og hvis de ikke blev, hvilket kaos og anarki, hvis ikke at sige borgerkrig, det medførte.

  2.
  En fra elitens side helt bevidst tys-tys politik, der hen ad vejen skulle medføre et europæisk multi-kulti samfund. Tys-tys fordi eliten udmærket var klar over, at der ville være folkelig modstand herimod.

  (Sverige er dog en undtagelse, idet det ikke har været tys-tys dér, men tværtimod en helt offentlig bevidst politik. Det var først for et år siden, da med medførte problemer blev alt for voldsomme, at man åbenlyst slog midlertidigt bak). Nu er problemerne åbenlyse for enhver, også i resten af Europa, men man tøver stadig med at gøre noget alvorligt ved det. Og hvis man endelig gør noget, gavner det ikke det mindste.

  Som nævnt er jeg stadig i tvivl om, hvilke af det to muligheder der er den rigtige.

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Så må vi jo lave en liste over problemerne, konkretisere dem nøjagtigt – og så få dem løst, hvor og hvis de kan – i samlet trop og ikke overladt til den enkelte kommunale forståelse.

 43. Af Kim Kaos

  -

  @ BIRGIT HVIID LAJER

  Problemer er ganske enkelte – vi har lukke for mange ind der er uarbejdsdygtige – dovne – kriminelle og analfabeter ind der mener at en før-middelalderlig religion skal have fortrinsret over alt i samfundet.

  Vi kan løse en del af vores problemer ganske enkelt – de der ikke arbejder og dem som begår kriminalitet sendes retur – kan eller vil de ikke rejse så bliver de deporteret – de kriminelle til Franklins øen oppe ved Grønland og de dovne får en seng på et af de ledige forter ude i Øresund.

  De mister naturligvis alle deres borgerrettigheder og velfærdsydelser og bliver fremover tildelt en ugentlig madpakke og et par ruller toiletpapir.

  Kan de ikke acceptere det, er de naturligvis velkommen til at rejse og den danske stat betaler gerne for en togtur hjem – billigste billet naturligvis.

  Så skal vi også have et permanent asylstop de næste 20 år og alle der dukker op ved vores grænser bliver drejet 180grader og sendes retur.

  Alle asylansøgere der ikke efter gældende regler ikke kan opnå asyl bliver hjemsendt max. 24 timer efter de er landet og dem der allerede er her sendes hjem øjeblikkeligt – vil de ikke rejse frivilligt så ryger de ud til de andre vi har deporteret.

  Begår man kriminalitet mens man søger asyl – stoppes asylansøgningen og de smides ud med det samme.

  Jeg vil tro at i løbet af et årstid har vi sagt farvel til omkring 100.000 eller flere og vores økonomi vil blomstre igen og de ældre og de syge kan få den pleje de har behov for og som de har fortjent.

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt havde gode gamle Platon tilsyneladende ikke ret i forudsigelsen, at demokrati vil udvikle sig til pøbelvælde – eller på nudansk, populisme. Tværtimod viser fakta, at demokrati udvikler sig til et elitært fåmandsvælde, styret af alt andet end folkevalgte repræsentanter. Måske trænger folkestyret bare til at blive demokratiseret !

 45. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Gert Hansen.
  Jeg ser nu at, U.S.A. overvejer at melde sig ud af FN’s menneskeretskommission!
  Og som jeg ser det, burde Danmark melde sig ud af EUs menneskeretskommission!
  I disse kommissioner ligger problemerne i, at behandle asylsøgere/indvandre som vi ønsker, at sørge for selv, at have hånd og hanke i problematikken!

  En udmeldelse, eller opsigelse behøves absolut ikke, at føre til nogen umenneskelig behandling af Asylsøgere/indvandrer, men giver os kontrol med hvem vi vil have ind, og hvem vi vil repatrierer!
  Denne kontrol har vi ikke nu!
  Mvh.

 46. Af Svend Hansen

  -

  Thomas Nielsen – 26. februar 2017 10:46
  Jeg fatter heller ikke hvordan normalt begavede mennesker kan forestille sig at mennesker lige pludselig skulle blive historieløse og globale efter så mange år.
  Vi fik FN som et organ, hvor klodens forskellige nationaliteter kunne fremlægge deres problemer og få dem løst gennem forhandlinger og afstemninger. Nu er FN bl.a. blevet et problem i sig selv, fordi de er et selvstændigt og dikterende organ, som en verdenselite har overtaget. Hvis man ser lidt overordnet på pressen, de sociale medier, den politiske magtelite og de globale økonomiske interesser, så fornemmer man nok bedre melodien der bliver danset, socialiseret og parret efter.
  Det uhyggelige er bare at det er mere eller mindre skjulte kræfter, med en enorm styrke, fordi den baserer sig på menneskets, og livets, mest grundlæggende energier og det har intet med moral, etik og kærlighed at gøre … tværtimod.

 47. Af Jan Johansen

  -

  Ja, hvordan endte det mon med bederum? Noget endeligt svar har vi jo ikke fået endnu, men hvis du, Tom Jensen, kommer i gang med din omtalte “tidsmakine”, kan vi måske få et kvalificeret bud på, hvordan vi skal tackle det problem her i Danmark. De nævnte nu afdøde højt respekterede politikere ville nok ha’ reageret prompte. I mellemtiden kunne det være interessant at få et mere indgående kendskab til problemets omfang og mulige konsekvenser fremadrettet. Hertil vil det da være oplagt at henvende sig til Naser Khader. Han ved om nogen en hel del om religionen islam, og han har tilfældigvis en lille læseværdig artikel i dagens udgave af Jyllands-Posten. Overskriften lyder som følger: “Bederum skaber konflikter”.

  I artiklen skriver Naser Khader bl.a.: “Man kan for min skyld bede, hvor man vil, om man er kristen, jøde, muslim eller andet, men at indrette specielle rum til det alle vegne skader mere, end det gavner….det er vigtigt, man er sig bevidst om, hvad der er på spil, når man indretter et sådant rum på en arbejdsplads eller et uddannelsessted”. I den forbindelse skriver han også, og læg lige godt mærke til det: “Jeg har rejst i 20 af de 22 arabiske lande og er aldrig stødt på et bederum på nogen arbejdsplads eller noget arabisk uddannelsessted”. Det må da siges at være tankevækkende!!!

  Længere nede i artiklen skriver Naser Khader endvidere: “Jeg kender mange muslimer i den arabiske verden, som tager alle (obligatoriske) fem bønner samlet, når de kommer hjem fra arbejde eller uddannelse”. Det giver da også stof til eftertanke!!!

  “Problemet med at etablere et bederum på et uddannelsessted eller en arbejdsplads er, at der (let) opstår en form for religiøs mobning. Det så vi blandt andet på Vestre Borgerdyd Gymnasium for nogle år siden”, skriver Naser Khader og tilføjer: “Knap var bederummet etableret, før de elever, som var mest troende, pressede de elever, der normalt ikke bad i løbet af en skoledag, til at bede”. Bederummet blev lukket!!!

  Naser Khader refererer til lignende eksempler i henholdsvis Tyskland, England og Frankrig, hvor man måtte lukke bederum, fordi der bl.a. opstod problemer mellem de forskellige grene af islam, primært mellem shiaislamister og sunniislamister, og kvinder kunne slet ikke få adgang til bederummene!!!

  På denne baggrund kan man kun undre sig over, at vores nuværende noget holdningsløse folketingsmedlemmer forholder sig så sløset til et så alvorligt problem, for det er angiveligt alvorligt, hvis jeg forstår Naser Khader ret. Det havde vores politikere fra 1967 tacklet mere professionelt. Få nu gang i den “tidsmaskine”, Tom Jensen!!!

 48. Af Allan Hansen

  -

  Jo da, kvinder slår man da bare ihjel!!!

  https://youtu.be/u6emFMosBCA

 49. Af Palle Huld

  -

  Susanne Mikkelsen påstår at Tom Jensens næste spørgsmål nok er,:“er Grundloven da blevet afskaffet?”

  Nej, det er jo netop problemet. Pressen og de øvrige skatteyder betalte Medier spørger ALDRIG om det rigtige!
  Måske hænger det sammen med, at befolkningen netop er tvangsindlagt til at betale via licens eller mediestøtte.

  Danmark har absolut ingen kritisk Presse, de har bare en flok lakajer der er bestukket med friværdi.

 50. Af Jan Johansen

  -

  Jeg har lige sendt et indlæg med henvisninger fra en artikel, skrevet af Naser Khader. Hvorfor kom den ikke igennem? Den er da ellers yderst relevant i og med, at han har et indgående kendskab til forholdene i de fleste arabiske lande.

Kommentarer er lukket.