Hvordan det endte med bederum

Af Tom Jensen 76

Hvis man nu konstruerede en tidsmaskine, drog 50 år tilbage og fragtede det samlede danske Folketing anno februar 1967 frem til vor tid, ville de ærede medlemmer så have troet på det, når man fortalte, at ugens store politiske debat i Danmark handlede om muslimske bederum på universiteterne?

Næppe. Statsminister Jens Otto Krag, den radikale partileder Hilmar Baunsgaard, SFs Aksel Larsen, den konservative Poul Sørensen, Venstres Hartling…. Et godt, men naturligvis gratis gæt er, at de ville have stirret vantro på én og konkluderet, at man var et vildfarent væsen fra en forskruet version af fremtiden, der ingensinde kunne tænkes at blive sådan.

LÆS OGSÅ: NOGLE DAGE LIGNER MARTIN HENRIKSEN NÆSTEN ROTTEFÆNGEREN, SOM MED SIN FLØJTE LOKKER DYRENE LIGE LUKT I DRUKNEDØDEN

Ikke desto mindre diskuterede store dele af det politiske Danmark i denne uge, om statsmagten burde forbyde muslimske bederum på universiteterne, eller om det burde være en sag til lokal afgørelse på den enkelte institution. Det kom lige efter en debat rejst af Dansk Folkepartis Martin Henriksen om, hvorvidt man skal markere de kristne højtider for at kunne anses for at være dansker, umiddelbart efter, i øvrigt, at Aarhus Byråd fandt det fornødent at forbyde religiøst funderet kønsopdelt svømmeundervisning i byens offentlige svømmehaller.

For nogle er det afgørende spørgsmål. For andre efterhånden anstrengende symboldebatter. Venstres Jan E. Jørgensen skrev således i en kommentar her i avisen, at han efterhånden finder integrations- og udlændingedebatten trættende, og det er svært ikke at give ham ret. Men samtidig er man nødt til at gøre sig klart, at de trættende og af og til uværdige debatter jo har en årsag. Hvorved vi er tilbage ved de med tidsmaskinen hentede folketingspolitikere fra 1967. Kendsgerningen er, at siden dengang er det danske samfund ændret drastisk som følge af en indvandring, ingen i 1967 kunne forudse. Som ingen aktivt på noget tidspunkt har taget beslutning om at igangsætte. Hvis konsekvenser det danske samfund på mange måder har haft svært ved at håndtere. Og hvis grundbestanddele ganske enkelt stadig ikke er kommet under kontrol.

LÆS OGSÅ: JAN E. JØRGENSEN – JEG ER TRÆT AF DEN UNUANCEREDE INTEGRATIONSDEBAT

Man kan derfor med rette trættes over symboldiskussionerne i udlændingedebatten. Men vil man gerne befries for dem, er der ikke andet at gøre end at få håndteret og løst indvandringens grundlæggende problemstillinger. Det er den brutale sandhed. Heller ikke dette er på nogen måde let, men der er dog nogle spørgsmål, man med fordel kan gøre sig klart i den anledning:

Indvandring er ikke i sig selv et onde. Adskillige slags indvandring er tværtimod af det gode. Danmark er i dag et åbent samfund, der har brug for at kunne tiltrække kompetencer udefra, og som derfor byder mange mennesker indenfor og giver dem en opholdstilladelse. Det er ikke alene en styrke, det er en nødvendighed.

LÆS OGSÅ: NU ER HVER FJERDE KØBENHAVNER INDVANDRER ELLER EFTERKOMMER

Problemet med indvandringen har i vidt omfang rod i asylsystemernes flerfoldige kollaps.

Ét sammenbrud består i den kendsgerning, at asylsøgere kan passere frit gennem flere lande, før de søger asyl dér, hvor de har lyst. Et andet sammenbrud i den ofte uigennemskuelige sammenblanding af flygtningestrømme og fattigdomsmigration. Et tredje sammenbrud udgøres af det paradoks, at selv afviste asylsøgere ofte viser sig at være svære at sende ud af et land igen. Et fjerde sammenbrud er, at en beskyttelse som flygtning i et vestligt land næsten altid ender med at blive en reel indvandring, inklusive efterfølgende familiesammenføring. Et femte sammenbrud er en verden, hvor mobilitet på tværs af kloden aldrig har været nemmere og billigere – kombineret med særligt et Afrika syd for Sahara og et Mellemøsten med en kolossal befolkningseksplosion.

Af alle disse sammenbrud følger det sjette, som følgelig bliver omdrejningspunktet for store dele af den trættende udlændinge- og integrationsdebat: Nemlig at forskellige kulturers møder og sammenstød ikke længere foregår langs veldefinerede globale grænser, men overalt hvor vi er og lever. Det er sket parallelt med, at en fundamentalistisk islamistisk vækkelse er sket i store dele af den arabiske verden, hvilket kun har forstærket de kulturelle sammenstød også midt i lande, som i 1967 var homogene samfund.

LÆS OGSÅ: SÅ MANGE FLYGTNINGE HAR DIN KOMMUNE MODTAGET

I dag, 50 år senere, findes markante islamistiske bevægelser også her i Danmark, som i ramme alvor ønsker at gennemføre kalifatet her. På den anden side er der så en regering, der som reaktion på udviklingen finder det nødvendigt at nævne i sit regeringsgrundlag, at Danmark er et kristent land. Og, bizart nok, politikere og meningsdannere, som – tilsyneladende forvirrede og rundtossede over samfundets hastige forandring – er begyndt at benægte dette. Hvorpå det efterhånden næppe varer længe, før Martin Henriksen melder sig med sine kristne højtider..

Hvilket bringer os tilbage til udgangspunktet. Tidsmaskinen og folketingspolitikerne fra 1967. Hvordan ville de mon have set på sagerne, hvis de havde vidst, hvad de kommende 50 år bragte? Et gæt ville være, at man aldrig ville have ophævet grænsekontrollerne. At man internationalt ville have sikret, at asyl rent faktisk altid blev søgt i det første land, hvortil man ankommer, når man er flygtet. At man ville have forhindret, at en flygtningestatus ikke nærmest automatisk forvandler sig til en permanent indvandring. At man allerede dengang havde indledt arbejdet med at se konventionerne efter i sømmene, og at man ville have indset, at når det gælder ikke-vestlig og derfor stærkt integrationskrævende indvandring, så betyder antallet alt.

Det gjorde man ikke, for man kunne ikke forudse, hvordan det ville gå. Det ved vi til gengæld nu, hvorfor det er indlysende, at gider man ikke diskutere danskhed, frikadeller, bederum og burkiniklædt kønsopdelt svømmeundervisning, så må man få løst grundspørgsmålene. Jo før, des bedre.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

76 kommentarer RSS

 1. Af S.V. Nielsen

  -

  I en stille weekend i februar ridser Berlingske med Tom Jensen pt. op i DK: Og så hvad venter vi på ?

  Vi venter på en regering og et Folketing, der erkender at året 2017 vil blive året, hvor det
  må erkendes, at disse de seneste 50 års udvikling i såvel statens økonomi og befolknings-
  udvikling slet ikke kan klares i dette vort lille lykkelige lands lille finanslovs økonomi og
  hvor det allerede i gennem de seneste mange år har vist sig at have medført i forvejen
  overanstrengte sygehusvæsener, ældrepleje, trafik og kommunale sektor er også nået
  til et punkt, hvor egne borgere langt fra får de ønskelige forhold, som de berettiget har
  krav på og naturligt kan forvente med den gennemgående alt for høje skattebetaling,
  som borgerne her i landet betaler og har betalt – medens det store antal af integrations-
  søgende og anerkendte i samfundet belaster hele samfundet med milliarder kr. hver
  dag og har gjort det i alt for mange år.
  Alt sammen grundet “en misforstået pladderhumanisme”, som særligt nogle af de så-
  kaldte radikale politikere fra RV har lykkedes med at indgyde i den danske befolkning
  og bl.a. har medført en politik fra Folketingets side, som slet ikke har været til gavn for
  borgere og samfund. Og nu insisterer disse samme politisk orienterede politikere endda
  på, at en folkeafstemning om, hvorvidt denne udvikling med uhæmmet indvandring til
  landet skal have lov til at fortsætte til endnu værre følger som resultat – ikke skal fyldest
  for befolkningen i vort land, selvom det er indlysende, at vi naturligvis på samme måde’
  som med Brexit i landet ved en sådan folkeafstemning kategorisk vil få afklaret, hvad
  folket egentlig ønsker sig, og dermed danne grundlaget for et egentligt opgør med de
  seneste års forfejlede integrations- og flygtningepolitik en gang for alle i DK – for hvem
  tror at de gamle konventioner herom ellers vil blive ændret foreløbigt internationalt (?)
  og at FN eller EU vil kunne få ændret på disse forhold (?) – så politikere i Folketing se
  kendsgerningerne i øjnene for 2017 og lyt ligesom befolkningen nu tydeligt gør fra
  “dampen fra gryden i Svinedrengen”, hvor prinsessen straks opdager alt og ser, hvad
  der foregår i hendes by ! VI HAR JO SAMTIDIG VALG I ÅR TIL REGIONER OG KOMMUNER.

 2. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det burde stå glasklart for den Danske befolkning, at spørgsmålet om som nation selv have hånd i hanke med indvandring, og muslimers ophold i Danmark, kræver en opsigelse af medlemskabet af EUs menneskeretskonventioner, og opsigelse af Schengen aftalen!

  Hvis dette ikke sker har vi ikke styr på indvandring, hvilket vil sige, at vi har ikke bestemmelse om vor land som selvstændig nation!
  Mvh.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Svend Hansen.
  Det gik galt for FN allerede i 1965 da der skulle stemmes for definition at Racisme konventionen. Vesten gik imod racistisk vold, og opfordring. Diktaturstaterne ville også have det kritiske frie ord forbudt og de var i flertal. Afstemning 52/19/12.

  I 1997 var den gal igen med FN. OIC havde med Cairo erklæringen vedtaget at Sharia loven skulle være muslimernes menneskerettigheder. Den skulle nu medtages i de officielle FAN menneskerettigheder under titlen A.. Diktaturstaterne var igen i flertal. Afstemning 108/51/25.

  I 2007 var den gal igen med misbruget at FN systemet. OIC ville have blasfemi forbudt, ( reelt for at kunne vantro til livs) UNHCR lavede en resolution 16/18 og den blev vedtaget med 30/15/9. Den er godt nok “non binding” men de har flere gange prøvet at få den til at gælde hele verden efter devisen Islamofobi er en forbrydelse mod menneskeheden (Læs muslimer)

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er faktisk næsten halvtreds år siden, at den konservative, britiske politiker, Enoch Powell, forudså den nuværende situation.

  Powell holdt den defamøse “Rivers of blood”-tale den 20. april 1968.

  Powell forlod de Konservative i 1974, i protest mod, at Edward Heath ville indmelde Storbritannien i EF.

  Uddrag fra BBC’s leder dagen efter, Powell holdt Rivers of blood-talen:

  “”Like the Roman, I seem to see the river Tiber foaming with much blood,” he said.

  He estimated that by the year 2000 up to seven million people – or one in ten of the population – would be of immigrant descent.

  Mr Powell, the shadow defence spokesman, was applauded during and after his 45-mintue speech.

  However, it is likely his comments will be less warmly received by the Conservative party leader, Edward Heath.”

 5. Af anna frederiksen

  -

  Det, man må frygte, er gentagelsen af tragedien fra skolen i Ry i større skala. Når en konflikt mellem kulturer får lov at køre i flere år uden at den bliver løst på en sober måde af de ansvarlige, så vil den før eller siden eskalere med meget større omkostninger til følge. Der MÅ være nogle af de politisk ansvarlige der snart må vågne op til dåd. Eller er det for meget at håbe på?

 6. Af Jan Johansen

  -

  Hvorfor har nogle politikere så travlt med at lefle for mennesker, der tilslutter sig islam her i Danmark? Lider de af en udpræget grad af behagesyge, eller hvad pokker har de gang i? I følge Naser Khader, som har rejst i 20 af de 22 arabiske lande, er der næppe etableret bederum på arbejdspladser eller på uddannelsessteder nogen af de steder, han har besøgt. Han har angiveligt aldrig selv stødt på fænomenet og er selv forundret over, at vi her i Danmark har så travlt med at oprette bederum for de relativt få yderligtgående, fanatiske muslimer. Han finder det yderst paradoksalt med hans kendskab til mange muslimer i den arabiske verden, som tager alle fem bønner samlet, når de kommer hjem fra arbejde eller uddannelse. Bederum skaber konflikter, siger han, og refererer til nogle episoder på Vestre Borgerdyd Gymnasium for nogle år siden. Knap var bederummet etableret, før de elever, som var mest troende, pressede nogle af de elever, der normalt ikke bad i løbet af en skoledag, til at bede. Det medførte naturligvis nogle meget kedelige situationer, hvorefter bederummet blev sløjfet. Tro ikke at det ikke også kunne ske eller sker på andre uddannelsessteder i dag. I Tyskland, England og Frankrig har man angiveligt haft flere lignende eksempler på religiøs mobning, og her har vi fornylig haft lignende problemer med en yderligtgående organisation på et gymnasium, var det ikke netop denne episode, der fik vækket en del politikere på Christiansborg for nylig, men det skete der åbenbart ikke noget ved. Man var imod bederum på offentlige skoler og andre uddannelsessteder, men man ønskede ikke at stemme for et forbud. Utroligt, når man ved, hvor afslappet de arabiske lande selv tager på det spørgsmål!

 7. Af Mogens Rasmussen

  -

  Tom Jensen stort set enig i din analyse. Vi lever dog i 2017 og kan ikke leve baglæns. At debatten drejer sig om såkaldte småting skal vel forklares med, at især politikerne ikke har evner eller vilje til at løse de grundlæggende problemer. Hvem tør som den nye amerikanske præsident kræve, at især muslimsk indvandring skal stoppes. Det er det du faktisk skriver, men alligevel ikke tydeligt nok. Politikerne og med dem pressen kan tage hinanden i hånden og dele ansvaret for Europas problemer. Dit indlæg er dog en forbedring i forhold til pressens tidligere holdning. Er der lys forude man tvivler dog fortsat vi “højreradikale/facister/nacister”.

 8. Af Mogens Rasmussen

  -

  Tom Jensen stort set enig i dine synspunkter. Årsagen til at man drøfter de små problemer er måske fordi at især politikerne ikke har evner eller vilje til at løse de store problemer som især den muslimske indvandring medfører i hele Europa. Pressen må dog også påtage sig et medansvar da det ikke tidligere bortset i Den korte Avis at man skildre problemerne så tydeligt som du gør her. Så ros herfra forsæt gerne.

 9. Af Arne Hornborg

  -

  Hvordan det endte med bederum?
  Det KUNNE tænkes at ,,Verdens lykkeligste folk i Verdens lykkeligste land” snorksover.
  Det har ikke skortet på advarsler siden Glistrup, som den første, advarede om muslimernes snigende indførsel af det, skulle det vise sig, mere og mere omsiggribende parallelsamfund.
  Sov videre Danmark. Virkeligheden ER så ubehagelig. Bedre at vende sig om på den anden side og lulle os i søvn.
  Arne Hornborg

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Bederummene var for alle, så det er ikke et knæfald for islamisterne, at acceptere bederum.

  Andre spørgsmål er langt vigtigere, set fra en humanistisk synsvinkel.

  Selv Rune Toftegaard Selsing forsvarer nu omskæring af drenge i dagens udgave af Jyllandsposten.

  Selsing skriver, at det er en ufarligt operation, selvom der ikke findes ufarlige operationer. Han ved åbenbart ikke, at der faktisk også er en del drenge, der dør af omskæring.

  Grunden til, at disse dødsfald ikke fremgår af statistikkerne, er, at dødsårsagen anæsten altid angives som følger af omskæringen, og derfor fremgår det ikke af statistikkerne, at det var omskæringen, der var årsagen til, at drengene døde.

 11. Af En pseudopolitiker | ricardtriis

  -

  […] eksempel skal jeg nævne et blogindlæg fra Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, se her. Han prøver at sammenligne 1967 med i dag og slutter med følgende opremsning af fem sammenbrud i […]

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse: “Selsing skriver, at det er en ufarlig operation, selvom der ikke findes ufarlige operationer. Han ved åbenbart ikke, at der faktisk også er en del drenge, der dør af omskæring.”

  Når drenge dør, som følge af omskæring, er det stort set aldrig selv omskæringen, der er den direkte dødsårsag.

  Men drengene dør af direkte følger af omskæringen, og det er disse følger af omskæringen, der angives som dødsårsagen.

  Så længe disse dødsfald ikke registreres korrekt, så ved vi ikke, hvor stort problemet er; kun, at det er langt større, end det fremgår af statistikkerne over dødsårsager.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Heldigvis er dødsfald, som følge af omskæring, ikke hverdag, selvom indirekte dødsfald, hvor drengene dør af følger af omskæring, forekommer oftere, end det fremgår af statistikkerne.

  Men der er også mange, der får kroniske problemer – f.eks. seksuelle problemer – når omskæringen går galt.

  Uddrag fra “Why is cicumcision harmfull?” af Tom Gualtieri for Intaction:

  “Attorneys for the Rights of the Child has listed over 56 circumcision malpractice lawsuits, initiated by parents against doctors, hospitals, and circumcision device makers.

  The frequency of injury and disfigurement is much higher than doctors care to admit.

  Complication of circumcision include accidental removal of part of the penis, removing too much skin, infection, meatal stenosis, excessive bleeding leading to brain damage, necrosis of the penis, sepsis, loss of the entire penis, and death of the baby.”

  “Dr. M. David Gibbons, Associate Professor, Pediatric Urology at Georgetown University School of Medicine (who has an impressive list of affiliations in his field) says:

  “In my practice, as a pediatric urologist, I manage the complications of neonatal circumcision… in a two-year period, I was referred greater than 275 newborns and toddlers with complications of neonatal circumcision. Forty-five percent required corrective surgery – minor as well as major, especially for amputative injury. [With] 300 pediatric urologists in this country who have practices similar to mine… one can do the math.”

 14. Af Britta Due Andersen

  -

  Omkring 70 var jeg til et møde, hvor den Radikal Tage Dræby talte godt for det multikulturelle samfund. Selv om jeg var ung, uuddannet og genert, rejsete jeg mig op og talte imod. Jeg henviste til erfaringerne fra USA og alle de optøjer, vi havde hørt om derfra, og mente at vi var bedst tjent med egne samfund og så besøge hinanden som turister.
  Det blev som De Radikale prædikede.
  Ved at gå tilbage og fx læse avisdebatter fra dengang, vil jeg mene, at der var modstand.

 15. Af r. vangkilde

  -

  GRATIS BEDERUM, – ER DET SOCIAL VELFÆRD GÅET AMOK.
  – indfør bruger betaling til private handlinger, eks. i rygerum og toilet besøg. Religion er en privat sag, og det handler jo ikke velfærd.

 16. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er utroligt frustrerende, at trods der her på bloggende skrives hel klart hvorledes politikerne, skal redde landet ud af den suppedas, de har bragt det i med, at tillade en sindssyg muslimsk indvandring, til landet, så findes der ikke nogen af de slapsvanse til politikere der reagerer!
  Grunden til, at vi har en regering, og politikere er, at de skal varetage, alle muligheder for landets bedste, og for dette bliver de fyrstelig honoreret; men, nej, de lader den daglige indvandrer trummerum forsætte, og gør ikke det åbenlyse arbejde der skal til for, at få det stopped!!!!

  At løse problemet med muslimsk indvandring kræver:
  OPSIGELSE AF EUs MENNESKERETSKONVENTIONER!!!!
  UDTRÆDE AF SCHENGEN AFTALEN!!!!

  Nu da det er skåret ud i pap for jer, findes der ikke nogen undskyldning for ikke, at reagere!
  Mvh.

 17. Af Jan Johansen

  -

  Kilden til mit ovenstående indlæg af 27. februar, kl. 00:10, var et indlæg i Jyllands-Postens søndagsudgave (26.02.17) af Naser Khader med overskriften BEDERUM SKABER KONFLIKTER. Efterfølgende er jeg blevet meget optaget af det sidste afsnit i hans artikel. Det kommer her:

  “I virkeligheden er det et lille mindretal, som ønsker sig bederum, men et sådant krav bliver af det danske samfund opfattet som et generelt muslimsk krav. Derfor forholder det sig desværre sådan, at man ved at efterkomme mindretallet lægger et pres på flertallet i mindretallet. Bederummene kan med andre ord medføre konflikt(er) og lægge et pres på muslimer, der ikke beder.
  Hvis man i den islamiske verden kan gå på kompromis med den religiøse praksis og finde løsninger, som uden mange fagter og dikkedarer er til at leve med, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det skal være så svært i den vestlige verden, (herunder Danmark). Det er naturligvis op til den enkelte arbejdsgiver eller institution (uddannelsessted) at tage beslutningen om, hvorvidt de vil etablere et bederum, men jeg håber inderligt, at de lader være”.

  Dette var ordene fra Naser Khader, men jeg mener stadigvæk ikke, at et så konfliktfyldt emne kan/skal overlades til de enkelte arbejds- og uddannelsessteder i Danmark og slet ikke med baggrund i Naser Khaders udlægning af emnet. Det ser jo ud til, at rigtig mange har overreageret på få muslimers urimelige krav!

 18. Af Arne Hornborg

  -

  Parallelsamfundets krav om ,,BEDERUM”.
  Muslimerne er kede af hvis DERES bederum bliver afskaffet.
  De påstår samtidig at DE ikke har noget imod andre religioner.
  Besynderligt. Det modsatte bevises dagligt med den LOVGIVENDE religion Islams handlemåde samt at Koranen står over alt andet .
  Det kunne komme an på en prøve.
  Vi DANSKERE, det danske samfund går ind for ligestilling.
  Så må det forventes at både kvinder og mænd beder sammen i samme ,,bederum”, også kvinder uden tørklæde.
  Muslimerne har åbenbart deres ,,bedetæpper/bedemåtter” i bederummet, det må betyde at der også kan anbringes det kristne kors på en af væggene.
  At både kristne og muslimer, kvinder som mænd, kan bede på samme tid i samme bederum.
  Antidemokratiske kræfter forsøger ihærdigt at afskaffe demokratiet, det gør de under beskyttelse af det demokrati som de bekæmper.
  Religionsfrihed? Også det påberåber islam sig her i Danmark. Men går det som den lovgivende islamske tro ønsker, så bliver der ikke plads til andre religioner.
  Muslimerne er det eneste trossamfund Danmark og den vestlige verden har haft problemer med.
  Problemer og terrorhandlinger der er stærkt tiltagende.
  Muslimerne har den grovhed at krænke danske love, ønsker ikke at leve efter dansk lovgivning.
  Europas magthavere, folketing, parlamenter sover åbenbart videre.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 19. Af Svend Jensen

  -

  Det forekommer uforståeligt, at bederum skulle være en nødvendighed for religiøs udfoldelse.
  Har man ofte behov for at bede til sin guddom er der to muligheder. Enten har denne guddom en dårlig hørelse eller også tror den bedende ikke rigtig på bønnens kraft.
  Det er som om, at religionernes essens, ritualerne, skal gentages manisk for at guddommen lægger mærke til det.
  Måske er religionernes evige ritualer en målestok for deres kedsommelighedsfremkaldende effekt.

 20. Af Gert Hansen

  -

  Hvis nogen for 30-40 år siden havde sagt til mig, at bederum ville være et tema for stor diskussion i Danmark i 2017, herunder i Folketinget, ville jeg have ikke alene have betragtet vedkommende som vanvittig, men også at det var et gevaldigt civilisatorisk tilbageskridt.

  Jeg kan nu ikke se andet, efter at være blevet klogere, end at vi i fremtiden i stigende grad vil se vanvittige diskussioner og civilisatoriske tilbageskridt.

 21. Af Niels Larsen

  -

  At islam har vundet indpas i debatten og samfundet er ensbetydende med, at vi på visse stræk er bombet 500 år tilbage i udviklingen.

  Mindst.

  Nogle vil mene 1435 år – og jeg er tilbøjelig til at give dem ret.

 22. Af René Tobiasen

  -

  Islams indtog har trods alt haft mindst én positiv effekt.

  Det er blevet meget nemmere, at afvise kolleger, der vil presse én til at drikke sammen med dem i arbejdstiden, ud fra devisen, at “man kan ikke stole på folk, der ikke drikker…”

  Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske – eller véd -, HVOR meget, der blev drukket på en del, danske arbejdspladser blot for tyve år siden, og hvor svært, det alt for ofte var, at få lov til, at stå udenfor drukfællesskabet, uden at det fik følger, når der skulle fyres folk…

  Druk, druk og atter druk bandt store dele af arbejderbevægelsen sammen, og det hele kulminerede med “Den store Ølstrejke” i 1984, hvor arbejderne på de store bryggerier nedlagde arbejdet, og landet løb tør for danske øl.

  Øl-tørken var en decideret katastrofe på den byggeplads, som jeg arbejdede på, på det tidspunkt, for stort set alle de fagforeningsaktive drak sammen i arbejdstiden, og alt andet end Tuborg, og til nød Hof – var haram!

  Fagforeningsarbejde og druk hang så tæt sammen dengang, at det var skrevet ind i en del bryggeriarbejderes overenskomster, at de havde ret til at få, og drikke op til seks øl i arbejdstiden…

  Det ville være oplagt, at lave en absurd komedie, om den store ølstrejke. Hvem kommer først?

 23. Af Brian Jensen

  -

  Ølstrejken var i 85´’, og bryggeriarbejderne fik stort set intet ud af strejken.

  Den eneste varige effekt af ølstrejken var, at det blev “tilladt” for københavnske arbejdere, at drikke andet end Tuborg, eller til nød Hof, for det var de eneste to mulige valg i Københavnsområdet, hvis man ikke ville mobbes groft og vedvarende…

  Det var nok dén ølstrejke, der lagde grunden til den nye, fantastiske danske ølkultur, og som samtidigt fik arbejderne til at indse, at strejkevåbnet ikke virkede lige så godt mere, som det havde gjort tidligere, men tværtimod truede de virksomheder, som arbejderne var ansat på, på eksistensen.

 24. Af Jan Johansen

  -

  Tom Jensen!
  Nu har jeg nærlæst dit oplæg endnu en gang, og jeg må indrømme, at det er fantastisk godt skrevet – et fantastisk godt bud på, hvorfor vi er havnet i denne håbløse situation. Som jeg ser det, starter hele miseren med EU’s fejlslagne konstruktion med Schengen-aftalen. Den var jo blot et fatamorgana ud i det blå – den største fejltagelse, som EU har begået mod samtlige medlemslande. Havde man dog bare også opretholdt grænsekontrollen i de enkelte medlemslande, havde meget temmelig sikkert set meget anderledes ud i dag. Vi kunne ha’ forhindret asylsøgeres frie adgang til Europa og deres frie bevægelighed medlemslandene imellem og dermed undgået en hel del af de afledte problemer, som du så rigtigt påpeger. Når dertil kommer en fundamentalistisk islamistisk bevægelse, der ikke kun har sin udbredelse i de arabiske lande, men efterhånden også har flere tråde til vores del af verden, er der al mulig grund til at tage dette meget alvorligt. Forud for bederummene er der gjort flere forsøg på at forberede os på det, som er deres erklærede endegyldige mål, nemlig kalifatet. Hvorfor er vores folkevalgte politikere ikke i stand til at gennemskue, hvor alvorligt det faktisk er? Det er sandelig på tide, at vi får dæmmet op for alle de uhyrligheder, det fejlslagne EU har belemret os med.

 25. Af Jan Johansen

  -

  Nu prøver jeg igen for tredie gang, Tom Jensen. Jeg havde ellers givet dig rosende ord med på vejen i mit første af nu tre indlæg. Sagen er den, at jeg synes, at dit indlæg er godt skrevet – en god analyse af et meget alvorligt problem med den uhæmmede indvandring til Europa. Som jeg husker det, skrev jeg noget om, at hovedproblemet bag alle de afledte følgevirkninger, vi må døje med flere steder i Europa, skyldes ene og alene EU’s højt profilerede og forkromede Schengenaftale – den aftale, der skulle ha’ sikret os mod al den elendighed, som vælter ind over vores landegrænser i dag. Jeg skrev også noget om, at havde vi dog bare opretholdt landegrænserne også, så havde meget nok set anderledes ud i dag. Min bedømmelse af Schengenaftalen var kort og godt, at den havde været et fatamorgana udi det blå, og jeg føjer gerne til: et forfejlet misfoster, som kun har bragt os ud i en situation, som bliver meget, meget svær at rette op på. Jeg kommenterede også på din beskrivelse af de markante islamiske bevægelser, som også har tråde helt her oppe i Danmark – et ganske forfærdeligt perspektiv, som vi på ingen måde skal sidde overhørig. På den baggrund anmoder jeg høfligst om, at du eller en af dine medarbejdere lige finder mit efterlyste indlæg frem, idet der sikkert står en hel del mere, som er væsentligt at få frem. Det handler om at få vækket vores politikere. De har nemlig endnu ikke forstået alvoren i den truende islamisering af Danmark. Bederummene er kun en del af begyndelsen!

 26. Af Jan Johansen

  -

  Så lykkedes det. Jeg siger mange tak.
  Mvh Jan.

Kommentarer er lukket.