Opløsning og forstokkelse

Af Tom Jensen 40

Forleden fremlagde Alternativet et forslag til en reform af folkeskolen, og det var meget sigende. Det var en opvisning i opløsning. Fag som historie, kristendomskundskab, geografi og biologi skal sammen med samfundsfag, fysik/kemi, musik og naturfag sløjfes og opløses i nye kategorier under overskrifter som ”Klima og Bæredygtighed”, ”Erkendelse”, ”Medborgerskab” og ”Kunst og kultur”.

På sin vis holder jeg meget af Alternativet, eftersom partiet så kompromisløst dyrker tidens tåbeligheder. Opløsningen af folkeskolefagene bør ifølge skoleordfører Carolina Magdalene Maier gennemføres, fordi ”verden forandrer sig”, og så må det afspejle sig i en markant omlagt undervisningsform.

Hvilket afslører, at Alternativet, født som partiet er ud af projektmageri og tværfaglige varmluftsvisioner, som så mange andre forveksler ydre forandringer med behovet for indre. For i en meget foranderlig verden er der jo netop brug for at fastholde nogle grundlæggende færdigheder. En stærk faglighed. En rodfæstethed. Erkendelser på basis af erhvervet viden, ikke tilfældigt opsnappet ud af den fri luft. Tilsammen bestanddele i det, man vel kan kalde dannelse.

Alternativet har naturligvis ret i, at verden er foranderlig. Mange gammelkendte strukturer synes i opløsning. Men den værste bjørnetjeneste*, man kan gøre de opvoksende generationer, er bilde dem ind, at foranderligheden og opløsningen er selve livets bærende værdier. At der ikke er andet end foranderligheden tilbage. Der findes næsten ikke et mere nihilistisk tankesæt end dette: At alt må defineres af foranderligheden.

LÆS OGSÅ: ALTERNATIVETS NYE SKOLEFORSLAG – SLUT MED HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

Omvendt indgik syv af Folketingets partier for nylig en ny taxilov, der dårligt var skrevet under, før flere folketingsmedlemmer fra de regeringsbærende partier gik i rette med loven offentligt. Jeg skal ikke trætte med en lang tirade om, hvordan mandatfordelingens virkelighed ser ud for en lille trepartiregering med 53 mandater, og hvad man ellers har hørt af forklaringer, men vil i stedet gå lige til den substantielle side af sagen:

Taxiloven er og bliver et symbol på forandringsforskrækket forstokkethed, selv om den på nogle områder faktisk liberaliserer området mærkbart. Men i den er eksempelvis indbygget fortsatte ”udstyrskrav” som sædefølere, videoovervågning og taxametre, der mest af alt synes at tjene til at beskytte et taxaerhverv, som er blevet presset af nye teknologidrevne aktører på markedet.

Ikke mindst Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, de to partier der nu officielt flirter med hinanden med det sigte at undgå yderligere reformer af det bestående danske velfærdssamfund, har haft en dagsorden, der har været forklædt som forbrugerbeskyttelse, men reelt har været branchebeskyttelse båret af modstand mod Uber-tjenesten fremadstormen.

Resultatet er en taxilov, der – det må man lade S og DF – synes i nøje overensstemmelse med nogle af de valgkampslogan, man i de senere år har set fra de to partier – som ”Det Danmark du kender” og ”Der er så meget, vi skal passe på”. Samt, set fra forbrugernes side, en lov der garanterer et taxamarked i landet, som fortsat er både dyrere og dårligere, end det behøvede at være. Men genkendeligt og passet godt på – jo, det er det da…

LÆS OGSÅ: TRAFIKMINISTER I TOTALT HAVARI

I dette tilfælde er det uforanderligheden, der bliver selve den bærende værdi. Frygten for en fremtid, der uundgåeligt medfører forandringer, hvoraf ikke så få i de kommende år og årtier givet vil være båret af en teknologisk udvikling, der synes eksponentiel. De telefoner, vi alle løber rundt med i lommen i dag, kan tusinder og atter tusinder gange mere end en hulkortmaskine i halstørrelse kunne for et par generationer siden. Det vil derfor være halsløs gerning at spå om, hvordan verden på ser ud om 50 år. Ingen af os kan tillade os selv den indbildning at have nogen som helst idé om det.

Men forandringerne er netop ydre. Ikke indre. De kan revolutionere meget omkring os, den måde vi arbejder på, transporterer os på, kommunikerer på, producerer på, organiserer os på, socialiserer på.

Alle disse ydre revolutioner kan man forsøge politisk at bremse eller forsinke; men det vil være som at søge at standse en tsunami ved at bygge et slot af sand. Det ser pænt og nydeligt ud i begyndelsen, om lidt er det hele blot skyllet væk og glemt.

LÆS OGSÅ: VI HAR NÅET GRÆNSEN FOR HVAD VI MENNESKER KAN KAPERE

Inderst inde er vi dog stadig os selv. Vi påvirkes naturligvis af det nye. Spørg f.eks. de lærere, der i disse år tager imod smartphone-generationens børn i folkeskolens mindste klasser. Nogle steder har man været nødt til at indføre specifikke socialfag for at lære de små at aflæse andre menneskers basale følelser, en dannelse man i ringere grad tilegner sig, hvis man tilbringer store dele af barndommen foran en skærm.

Men børnene er ikke desto mindre mennesker, som mennesker altid har været. Med de samme behov for at omgås andre, med samme behov for kærlighed, med samme behov for, at alt ikke flyder, at alle rammer ikke bortviskes, at der er en fast grund at stå på, netop når verden omkring én gynger, som den gør.

Bilder vi hinanden ind, at verden kan forblive nogenlunde statisk, er det derfor på den ene side en farlig illusion. Bilder vi hinanden ind, at vi bør forandre selve mennesket i takt med de ydre omstændigheders omskiftelighed, kan det ende med en ægte forbrydelse.

*bjørnetjeneste betyder oprindeligt en velment handling, der gør mere skade end gavn, ikke en stor tjeneste. Det hører med til god dannelse at vide det.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

40 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  For 50 år siden havde man gjort kort proces med folkene i Alternativet.

  De var blevet buret inde på den lukkede afdeling.

  Hvad er gået galt i nutiden, siden de stadig går løse på gader og stræder? Er der mangel på psykiatriske fagpersoner eller mangler der sengepladser?

 2. Af Flemming Lau

  -

  Siden folkeskolen indførte kristendom, historie, geografi og biologi som orienterings fag i ’70 erne, har vi efterladt de efterfølgende generationer som hovedløse høns, på perronen. Generation efter generation uden egentlig forankret kultur, identitet men med et helt utroligt kulturelt selvhad. For kan man ikke elske så kan man altid hade, det smager nemlig lidt af identitet, at kunne tage afstand fra noget.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Enig med Flemming Lau . Men det er en planlagt udvikling. Politikerne kræver hovedløse høns – ellers kan de ikke klare sig i konkurrencen.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Det uhyggelige ved dagens skatteyder betalte politiske virksomheder er, at de konstant skal gøre opmærksom på sig selv, uanset hvor tåbelig budskabet så ellers strikkes sammen. Lidt efter Simon Spies filosofien – dårlig reklame er bedre end ingen reklame. Det virkede for ekcentrikeren Spies. Tvivler dog på det også virker for politiske kaospilot klovne !

 5. Af Palle Huld

  -

  De eneste dumme i det spil er da vælgerne.

 6. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, måske det er de normale, der er buret inde, mens de alternative går frit omkring?

  Og til Flemming Lau, ja, det er den mest negative konsekvens af 1968-oprøret, du lige har beskrevet, det helt bevidste angreb på alt, der skaber identitet, dvs. en idé om, hvem du er, og hvorfra du kommer. Det skete i den hellige internationales navn: Fjern historien og derved menneskers identitet, for så bliver de lette ofre for — i datiden — den kommunistiske ideologi. Bare rolig, jeg var tæt på og så det meste af det, der skete, og så det komme, f.eks. da en af hovedmændene blev ledende skolemand i København.

  Lige som bibelhistorien var en lang fortælling, man fortalte ungerne, der sugede til sig — ikke fordi de var vilde, troende kristne, men fordi det er en spændende fortælling, men således også med først Danmarkshistorien og siden verdenshistorien — en lang sammenhængende fortælling, som ungerne ikke skulle forholde sig kritiske til, blot nyde som den gode fortælling historiens forløb er.

  I kan også opfatte opgøret med Højskolesangbogen og sløjfningen af morgensangen i skolerne som udtryk for det samme.

  Når der er dette fjendskab til indvandrere i dag, hænger det nøje sammen med vores eget tab af identitet. Fordi vi ikke ved, hvem vi selv er, stoler vi ikke på nogen anden. Polemikken mod indvandrede er derfor ikke et styrketegn, men et tegn på egen usikkerhed. Vi har simpelthen fortrængt, eller man har fortrængt for os, hvilken kultur vi er rundet af.

  Og ved I hvad, det er ikke indvandrernes skyld, det er så sandelig vor egen.

  Politikken har en rigtig god kronik herom i dag.

 7. Af Jesper E Skade

  -

  HERAKLIT: Alting flyder. Alt er relativt……

 8. Af Jan Petersen

  -

  Danskere er ikke et indvandre fjendtligt folkefærd – tværtimod. Danmark er præget af langvarig europæisk indvandring. Hvad mange af nutidens danskere opponerer mod er total kritikløs indvandring af folk af Mellemøstlig oprindelse. Individer der repræsenterer et stik kontra til alt, hvad det danske demokratiske velfærdssamfund er grundfæstet i.

 9. Af Birger Nielsen

  -

  Vi lever i et mere eller mindre historieløst samfund. Historie (det gamle skidt) interesserer ikke hovedparten af befolkningen, som er langt mere til x-factor, Facebook, diverse realityserier og lignende fordummende programmer, uendelig netsteamimng af ligegyldigheder.
  I folkeskolen er faget historie normeret med 1 til 2 timer ugentligt fra 3. til 9.kl. Meget ofte er underviserne hverken uddannet eller interesseret i faget, hvorfor undervisningen bliver tilfældig og ligegyldig.
  Vi skal op på 2 til 4 timer i faget, og man kan integrere religion i historie, herunder kritisk læsning af de religiøse skrifter. I øvrigt bør læreruddannelsen gøres 5-årig med adgangskrav og langt større faglige krav i selve uddannelsen. Så skal lærerne kun undervise i de fag, de er kvalificeret til at undervise i. Dermed bliver læreruddannelsen mere attraktiv.

  For mig har historie altid været det mest spændende fag, fra før jeg kunne læse til den dag i dag . Jeg vil tro at mindst 90% af de bøger, jeg læser, er histhorisk faglitt.

 10. Af Birger Nielsen

  -

  Tom Jensen
  Mangler indlæg fra anonnent

 11. Af Birger Nielsen

  -

  Hvorfor blokeres relevante indlæg

 12. Af Niels Larsen

  -

  Jan Petersen: “Hvad mange af nutidens danskere opponerer mod er total kritikløs indvandring af folk af Mellemøstlig oprindelse.”

  Hvilket er helt naturligt, da en tilvandrer derfra som oftest betyder ét skridt nærmere barbariet.

 13. Af Birger Nielsen

  -

  Det er dog utroligt, at når man har skrevet et til emnet relevant indlæg, så er det bare væk.
  Det er fandme frustrererne, Tom Jensen.

 14. Af Birger Nielsen

  -

  Helt enig

  Opløsningen af folkeskolefagene bør ifølge skoleordfører Carolina Magdalene Maier gennemføres, fordi ”verden forandrer sig”, og så må det afspejle sig i en markant omlagt undervisningsform.
  Hvilket afslører, at Alternativet, født som partiet er ud af projektmageri og tværfaglige varmluftsvisioner, som så mange andre forveksler ydre forandringer med behovet for indre. For i en meget foranderlig verden er der jo netop brug for at fastholde nogle grundlæggende færdigheder. En stærk faglighed. En rodfæstethed. Erkendelser på basis af erhvervet viden, ikke tilfældigt opsnappet ud af den fri luft. Tilsammen bestanddele i det, man vel kan kalde dannelse.

  Men hvor blev mit eget indlæg af ?

 15. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche, du har ganske ret. Den gamle var lærer og så det komme. “Det ender galt det her, og fra det øjeblik erkendelsen indfinder sig, vil det tage 30 år at rette op på miseren” Så naturligvis er det vores egen skyld. Siden Finn Ejner Madsen fik tæv under Verdensbanks demostrationerne, har hans generation utrætteligt arbejdet for at gøre fremtidens unge, kulturløse. Venstre og konservative har kun tal og bogstaver på hjernen, og det passer de gennemsyrede ideologer i folkeskolen, glimrende for når de faglige tal og bogstavs mål er nået, bliver rest tiden brugt til deres “form” for almen dannelse!

  Selvom at de unge står uden identitet og kulturelt værn, pga de ældre generationers svigt, betyder det så at kritikken af den religio-politiske hybrid Islam, skal forstumme.?
  Ingenlunde for en radikaliserings tid på 14-30 dage er en markør for at vi står overfor et særdeles giftigt fænomen, ikke mindst set i lyset af Kundby sagen. Vi står ikke i en luxus situation, hvor vi kan tillade os at vente 30 år på ansvarlig håndhævelse af europæisk såvel dansk suverænitet.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Sverige har kapituleret

  https://www.gatestoneinstitute.org/9901/sweden-migrants-costs

 17. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, Finn Ejner, ham på “potten” husker du nok. Jeg oplevede selv engang at have ham i vild jagt efter mig ned ad Krystalgade med en malerkost i hånden, fordi jeg havde gjort grin med en af hans plakater. Til gengæld var han nyttig, da jeg selv kort tid efter indkaldte til et protestmøde i anledningen af modstanden ,od en ny studieordning (den gamle var fra 1805).

  Men du har ret mht. tiden, det vil tage at få tingene på plads, nemlig så længe det er eleverne af de gamle 1968ere, der underviser. Men så bare lige en enkelt ting: det var ikke alt, hvad vi lavede det år, der blot skal bedømmes negativt. Specielt mottoet, at intet er gyldigt, hvis det ikke kan forsvare sig selv, har været en vigtig forudsætning for mange videnskabelige nybrud. Sådanne tiltag skal til med mellemrum, ellers er der fare for, at videnskaberne sander til. Det andet hovedtema, at al videnskab skal være samfundsrelevant, var langt mere tvetydig, for hvad ville det egentlig sige, samfundsrelavnt. Forlængst afdøde professor Aage Kabell på Aarhus universitet besluttede sig i efteråret at forelæse (han var professor i dansk litteratur) over “bankbogen”, så den første betingelse, hvis man ville deltage i hans undervisning, bar, at man anskaffede sig en bankbog! Nå, han var også gammel soldat fra den engelske hær under krigen.

  Og endelig: Religion: Enig, kritikken både indadtil og udadtil må aldrig høre op. Det sidste vi/jeg i hvert fald ønsker tilbage, er en stivnet kirke som i den lutherske ortodoksis tid. En kirke må egentlig aldrig have ret, for så begynder den snart at brænde sine modstandere af. Det ville i hvert fald hjælpe på kirkegangen, hvis der efter højmessen var autodafe på kirketorvet, og det var en forudsætning for at være der, at man først havde været i kirke!

 18. Af peter hansen

  -

  Ja, de sidste tre regeringer har jo… for at skaffe penge til godheds- og indvandringsindustrien samt hundredvis af tossede projekter… nedlagt/afskaffet tusindvis af sengepladser. Resultatet er at selv livsfarligt syge danskere som har brug for omgående hjælp, kan blive afvist når ambulancen langt om længe når frem til et hospital der er mange kilometer længere væk, end det lokale hospital som tidligere var til rådighed. Og mange kommer aldrig ind, eller først efter lang tids venten. Plus at patienter smides ud længe før de er raske. Også de pårørende pisser man på. Læs selv bøger om hospitalsvæsnets dybe forfald. Politikernes uduelighed og arrogance er himmelråbende, men sålænge vælgernes flertal snorksover, kan de jo fremture.

 19. Af georg christensen

  -

  Opløsning og forblænding . Den skyldige er forblændingen og lukketheden, begge dele gerne brugt og desværre også gerne misbrugt af MAGTBEGÆRET, stadig efter eneretsbestemmelserne,

  At opløsnings processen på et eller andet tidspunkt ville starte, som oplysningen og mere “viden om” overalt skred frem, var nok for de fleste klar, at den kommer så hurtigt var nok ikke forventet.

  De gamle stavnsbundne ideologier har simpelthen mistet deres værdi. Vel nok, men også desværre på grund af oplysning om?. Med digitaliseringen´s fremkomst kan lukketheden´s magtbegærlighed ikke længere skjule sig i forskellige loger og maffia organisationer.

  Hvorhen vejen så fører, bliver spændende at se. Det eneste , som jeg er overbevist om er ,at det gamle på sin sovepude forlængst er overhalet. Derfor vil mit råd være “nytænkning” på alle områder, eller bare forsøget derpå.

 20. Af - Niller

  -

  Ja og en svensk blogger vil have Sverige til at erklære krig mod Danmark , for så efter få timer at kapitulere- hvorefter at Sverige som en del af fredsaftalen skal give Skåne – Halland og Blekinge tilbage til Danmark , som de har haft siden fredsaftalen i Roskilde 1658.
  Men mon ikke man fra dansk side vil betakke sig ,når man ser på de problemer de har i Malmø .

 21. Af Allan Hansen

  -

  Man skulle tro det var løgn!

  http://www.frontpagemag.com/fpm/265824/christophobia-global-perspective-jack-kerwick

 22. Af Niels Lemche

  -

  NILLER, de kommer af sig selv. Begundelsen var faktisk, at danskerne er langt bedre til praktiske løsninger, så derfor skulle danskerne også bedre evne at få kontrol med Rosengården end svenskerne i det fjerne Stockholm.

  Det ville være et gigantisk boost for København. noget som Frank Jensen allerede forlængst har forstået med sit projekt ‘greater Copengaen’.

  Så selv om forslaget er morsomt og urealistisk, er det nu ikke så dumt igen.

 23. Af Flemming Lau

  -

  G Christensen, det at forsøge at sove på en “Ottoman” er ingen spøg, så den vej skal vi vist ikke.
  Niller, jeg har altid vist at svensken var lumsk. Men det her overgår alt. Jeg glemmer aldrig deres morgenmad før man skulle ud på en 10 km. Klipfisk, spegesild og knækbrød. Det kan man altså ikke løbe på, så de jævela svenkeras hold vandt naturligvis. Nej vi bør nok armere bombebrøndene på Øresundsbroen, og så ellers være agtpågivende på, at de ikke kommer som en tyv om natten!

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Alternativets partiideologi er åbenbart dekonstruktivismen…

  Dekonstruktivister kan kun opløse humanvidenskabelige begreber.

  De kan ikke forklare noget, men alligevel bilder de sig ind, at dekonstruktivismen er filosofiens svar på ringen i Ringenes Herre; de tror virkeligt fuldt og fast på, at dekonstruktivismen er en mesterfilosofi, som kan forklare alle de andre forsøg på at forstå verden – herunder naturvidenskaben.

  Den berømte SOKAL-affære beviste, hvor naragtig dén påstand er, og andre har gentaget forsøget med samme resultat hver gang; dekonstruktivisterne tror, at de ved noget, som de ikke ved.

  Det er direkte naragtigt, men det bliver også farligt, når idioterne forsøger at forhindre u7ndervisning i andre former for erkendelse, fordi de ikke lader sig “dekonstruere” lige så let, som humanvidenskabelige begreber tilsyneladende gør.

  Dekonstruktivister hader naturvidenskab, fordi de bliver afsløret som arrogante tåber, når de forsøger at “dekonstruere” avancerede, naturvidenskabelige erkendelser, på samme måde, som de har “dekonstrueret” grundliggende, humanvidenskabelige størrelser, som f.eks. familie, nation o.a.

  Uddrag fra “Kriterier for nonsens” af Ann-Belinda S. Preis, Information 11. september 1999:

  “Kan De huske ’Sokal-affæren’, der fik megen omtale i intellektuelle kredse sidste år? Historien om fysikeren Alan Sokal, der i et amerikansk tidsskrift for Cultural Studies fik udgivet en epistomologisk-politisk pastiche med titlen: Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity?
  Teksten var skrevet i den reneste postmoderne stil, som den type nye faggrene favoriserer. Den bestod for en stor del af citater og parafraser, der henviste læseren til bestemte franske intellektuelle, som har stor indflydelse i USA i øjeblikket. Samtidig forrådte den imidlertid sine egne intentioner ved (bevidst) at indeholde et vist antal fundamentale fejl og videnskabelige absurditeter. Meget morsomt!
  Efter udgivelsen afslørede Sokal selv bedrageriet, og udgav, sammen med en anden fysiker, Jean Bricmont, et værk, der mere grundigt udforskede det materiale, han havde indsamlet, før han skrev parodien.
  Affæren er – selvfølgelig – ikke afsluttet endnu. For den rører ved noget langt mere fundamentalt, udbredt, og problematisk; nemlig de “bløde” fags anvendelse af videnskabelige metaforer fra de “hårde” for at legitimere og skabe autoritet omkring de videnskabelige resultater.
  Det som kunne have været et tegn på rationalisme eller multi-disciplinær berigelse er nu blevet helt obskurt, fordi visse forfattere til sådanne analogier i kreativitetens navn nægter at diskutere deres ret til til at misbruge et misforstået videnskabeligt begreb. “

 25. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Dekonstruktivismen kan kun bruges til, at opløse humanvidenskabelige begreber.

  Men mange dekonstruktivister bilder de sig ind, at dekonstruktivismen er filosofiens svar på ringen i Ringenes Herre; de tror virkeligt fuldt og fast på, at dekonstruktivismen er en mesterfilosofi, som kan forklare alle de andre forsøg på at forstå verden – herunder naturvidenskaben.

  Den berømte SOKAL-affære beviste, hvor naragtig dén påstand er, og andre har gentaget forsøget med samme resultat hver gang; dekonstruktivisterne tror, at de ved noget, som de ikke ved.

  Det er direkte naragtigt, men det bliver også farligt, når idioterne forsøger at forhindre u7ndervisning i andre former for erkendelse, fordi de ikke lader sig “dekonstruere” lige så let, som humanvidenskabelige begreber tilsyneladende gør.

  Dekonstruktivister hader naturvidenskab, fordi de bliver afsløret som arrogante tåber, når de forsøger at “dekonstruere” avancerede, naturvidenskabelige erkendelser, på samme måde, som de har “dekonstrueret” grundliggende, humanvidenskabelige størrelser, som f.eks. familie, nation o.a.

  Uddrag fra “Kriterier for nonsens” af Ann-Belinda S. Preis, Information 11. september 1999:

  “Kan De huske ’Sokal-affæren’, der fik megen omtale i intellektuelle kredse sidste år? Historien om fysikeren Alan Sokal, der i et amerikansk tidsskrift for Cultural Studies fik udgivet en epistomologisk-politisk pastiche med titlen: Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity?
  Teksten var skrevet i den reneste postmoderne stil, som den type nye faggrene favoriserer. Den bestod for en stor del af citater og parafraser, der henviste læseren til bestemte franske intellektuelle, som har stor indflydelse i USA i øjeblikket. Samtidig forrådte den imidlertid sine egne intentioner ved (bevidst) at indeholde et vist antal fundamentale fejl og videnskabelige absurditeter. Meget morsomt!
  Efter udgivelsen afslørede Sokal selv bedrageriet, og udgav, sammen med en anden fysiker, Jean Bricmont, et værk, der mere grundigt udforskede det materiale, han havde indsamlet, før han skrev parodien.
  Affæren er – selvfølgelig – ikke afsluttet endnu. For den rører ved noget langt mere fundamentalt, udbredt, og problematisk; nemlig de “bløde” fags anvendelse af videnskabelige metaforer fra de “hårde” for at legitimere og skabe autoritet omkring de videnskabelige resultater.
  Det som kunne have været et tegn på rationalisme eller multi-disciplinær berigelse er nu blevet helt obskurt, fordi visse forfattere til sådanne analogier i kreativitetens navn nægter at diskutere deres ret til til at misbruge et misforstået videnskabeligt begreb. “

 26. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Finn Ejner på jagt efter dig med en malerbørste i hånden, det må have været et kosteligt syn. Det er sjovt at når man skal forestille sig scenen, så er det svært med Niels som ung og fremadstormende, men naturligvis har du også været ung, som os andre gamle. Jeg husker min farmor engang fortalte mig, at min far en dag stod på privaten på Amager med en “Panserbasse” fordi han havde hevet vejskilte op. Han undrede sig over, hvor en 12 årig havde de kræfter fra. Han havde nemlig hevet ham hen til et andet skilt, hvor betjenten så forsøgte sig først, men forgæves. Så bad han min far om at gentage succesen. Da jorden begyndte at give efter, og skiltet var på vej op, Sagde betjenten ” tak det rækker” Panserbasser i ‘ 30 ernes Danmark, var altså ikke svæklinge.

  Hvad angår din “bloche pædagogik” for at få fyldt kirken op. Øøh hvis ikke man har åndens nærvær. og kan nyde liturgien, bønnen og salmerne såeh…! Det er fint med en bid brød og lidt varme, men for fyldte kirker i konfirmations tiden og juleaften…. Man kunne dog godt gøre mere ud af Påske og Pinse, for, for mange er det “Kylleryl” og noget med pinse solen der danser!

 27. Af Niels Lemche

  -

  NILLER, de kommer af sig selv. Begurndelsen var faktisk, at danskerne er langt bedre til praktiske løsninger, så derfor skulle danskerne også bedre evne at få kontrol med Rosengården end svenskerne i det fjerne Stockholm.

  Det ville være et gigantisk boost for København. noget som Frank Jensen allerede forlængst har forstået med sit projekt ‘greater Copengaen’.

  Så selv om forslaget er morsomt og urealistisk, er det nu ikke så dumt igen.

 28. Af Svend Jensen

  -

  Det er karakteristisk for ‘Alternativets’ forslag til omlægning af undervisning, at de ‘hårde’ teknisk prægede fag skal erstattes af ‘bløde’ fag. Det er helt i tråd med dette feminine partis sarte fornemmelser for føleri. Det virker som om partiet vil gøre alle danskere til følestyrede bløddyr, hvor alle ‘tekniske’ problemer bare er noget, som nogen skal tage sig af.
  Forslaget gider ikke engang tage stilling til, hvorledes et samfund sådan rent praktisk skal fungere; med ingeniører, læger, vvs-folk, tømrere, bilmekanikere, bedemænd etc..
  Som et berigtigende alternativ vil jeg foreslå et navneskifte for partiet. For fremtiden bør ‘Alternativet’ slet og ret hedde “Velværepartiet”.

 29. Af - Niller

  -

  Lau og lemcke vi skal nu nok være glade for at det kun blev Skåne- Halland og Blekinge der kom på svenske hænder efter Roskilde aftalen i 1658.( Bornholm var også en del af aftalen den gang)
  Carl Gustav d 10 havde også taget hele Jylland og det meste af Sjælland fra den håbløse Frederik d 3 -men den del af Danmark fik vi dog lov til at beholde-andet havde ikke været til at bære.

 30. Af P Christensen

  -

  Globaliseringen, indvandringen og teknologien har sat og vil sætte vort samfundsopbygning og
  især velfærdssystem under pres.
  Folk har vidt forskellige tilgange til om der skal ydes før der kan nydes,
  og har ofte opfattelser af at penge gror på træer. Samtidig er skattemoral sådan lidt bop-bop.
  Det har forlængst betyder at vi idag har et ikke blot dyrere men også i mange henseender langt ringere samfund end før. Alt er nedslidt og vi har rekordmange i den arbejdsdygtige alder på
  overførselsindkomst. Vi har endog importeret dem.
  Derfor skal vor skat fuldstændig omtænkes og lægges på steder, hvor man ikke kan slippe udenom.
  Fx på jord. Så vil der blive de nødvendige ligekonkurrencevilkår mellem taxabranchen og Uber uden bøvlede kontrolforanstaltninger.
  Ironisk nok er mange, især borgerligt-liberale imod en effektiv skatteopkrævning – så er det jo slut med de brugerkontrollerede skattelettelser …..

 31. Af Svend Jensen

  -

  @AF – NILLER – 18. FEBRUAR 2017 19:22
  Niller har ikke sat sig ordentlig ind i Danmark-Norges historie.
  Frederik III var aldeles ikke håbløs – hans timing var blot uheldig og vejrguderne var med Carl X Gustav.
  I øvrigt var en koalition undervejs mod svenskerne; Holland, Brandenborg, Polen og Østrig. Koalitionen reddede Danmark-Norge og bankede sammen med danskerne de svenske hære. Men Ludvig XIV af Frankrig og Mazarin forærede ved diktat Skånelandende i to omgange til svenskerne – i 1660 og i 1679. Foræringen blev gentaget i 1720 af Frankrig igen.
  Godt at ‘Alternativet’ ikke eksisterede dengang. De ville som den svenske chefforhandler i 1660 have sagt, at “om danskernes konge hedder Frederik eller Carl er vel ligegyldigt”.

 32. Af Flemming Lau

  -

  Niller.

  Tak for hintet om Bornholm.Jeg måtte lige læse op på et fortrængt stof. Det er det der gør bloggen så god. Hver dag ender med gode hints. Og skal vi så få armeret de bombe brønde på broen.

 33. Af Niels Lemche

  -

  NILLER, Frederik III var ikke håbløs, men lod sig friste af svenskernes problemer i Polen. Karl X så den danske ageren som en chance for at slippe ud af Polen med æren i behold, og så gik ddet som det må gå.

 34. Af Niels Lemche

  -

  NILLER, Frederik III var ikke håbløs, men lod sig friste af svenskernes problemer i Polen. Karl X så den danske ageren som en chance for at slippe ud af Polen med æren i behold, og så gik ddet som det må gå.

 35. Af - Niller

  -

  Jensen og Lemcke. Jeg vil nu fastholde det håbløse i det Frederik d 3 foretog sig, men han kunne jo ikke nære sig for at angribe Sverige i en situation hvor Karl Gustav X ganske rigtigt var trængt i Polen og gav dermed ham muligheden for at slippe ud af sin pine-og istedet vende blikket mod Danmark .
  Man kan så fundere over om vi ville have haft et andet Danmarks kort end det vi har idag, uden dette angreb på Sverige.
  Men for at runde det hele af, og vende tilbage til bloggens emne de alternatives forslag.
  Så ville et fag som historie ikke være noget kommende generationer af skoleelever, skal have større kendskab til- og det kan vi vel blive enige om er et håbløst forslag.

 36. Af Birgit O'Sullivan

  -

  Tak for en fin og velafbalanceret artikel om “Opløsning og Forstokkelse”. Jeg plejer ikke at deltage i disse debatter, men det slog mig, at jeg som Headhunter også opererer i et felt, hvor nogle kandidater ikke er villige til forandring (her som Socialdemokratiet & Dansk Folkeparti), andre kandidater vil lave om på alt, ofte ud fra et ret spinkelt fagligt fundament (her som Alternativet). Sidstnævnte har gerne et CV med mange jobskift, da de er på vej videre, når tingene bliver svære eller mere operationelle.

  I politik såvel som på arbejdsplader er der brug for mennesker, der kan og vil forandringer uden at hoppe på den første og bedste galej. De kandidater, jeg er på udkig efter, skal have en god faglig ballast,. De er ikke bange for at bruge data, risikoanalyser eller at ty til en Plan B, hvis der er det, der kræves. Samtidig skal de kunne indgå i samarbejder med andre mennesker – det kræver indlevelse, forståelse for den anden parts vinkel og et større mål, som man gerne vil investere tid og liv i.

  Tak for at give stof til søndagsrefleksioner!

 37. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LEMCHE – 18. FEBRUAR 2017 23:53
  “…men lod sig friste af svenskernes problemer i Polen…”
  Ikke ganske rigtigt. Nederlandene havde med en flåde angrebet svenskerne ved Danzig i 1656, med dansk støtte. Hermed forsøgte Nederlandene at inddrage Danmark i sine planer om baltisk dominans. Det var væsentligst dette, som triggede Frederik III’s krigsplaner mod Carl X.
  Både Frankrig, Østrig, England og Nederlandende optrådte usselt mod både Sverige og Danmark udfra hver deres nationale interesser – præcis ligesom Frankrig og Tyskland altid har gjort og gør den dag i dag.

 38. Af - Niller

  -

  @ Svend Jensen
  Når vi nu ikke kan blive enige om hvorvidt Frederik d 3 handlede på en håbløs måde ved at angribe Sverige.
  Må vi da i det mindste kunne enes om at de Alternatives forslag om at begrænse kommende generationer af skoleelevers kendskab til historien – som et håbløst forslag.

 39. Af Svend Jensen

  -

  @AF – NILLER – 19. FEBRUAR 2017 16:2

  D’accord. Den som ikke kender historien, er dømt til at gentage dens fejltagelser.
  Det er som om, at Alternativet tror at ‘every man is an island’.
  Det er da også helt rigtigt, at Frederik III handlede helt håbløst, set i bagklogskabets ulideligt stærke belysning (eller hvad man nu siger). Han kunne dog ikke vide, at sund og bælt ville fryse til og det kunne heller ikke Carl X.

Kommentarer er lukket.