Den Anita Bay Bundegaardske forblændelse

Af Tom Jensen 60

For 16 år siden vakte den da nyudnævnte radikale minister for udviklingsbistand Anita Bay Bundegaard opsigt ved i et interview i Weekendavisen at give udtryk for, at mennesker der er flygter fra fattigdom, hungersnød og sygdom burde kunne opnå asyl i Danmark. Forslaget var givetvis udtryk for stor empati med verdens fattige, men det var ikke særlig gennemtænkt. Det afslørede en forblændelse.

Det burde være indlysende for enhver, at tager man en principiel beslutning om at åbne et land for asyl til andre end folk, som af politiske eller andre grunde er forfulgte, da vil dette land bryde sammen.

Vi har set scenariet delvist udspille sig i Sverige, hvor nationalstaten på et tidspunkt nærmest var blevet politisk ukorrekt. Så sent som juleaftensdag 2014 udtrykte fhv. statsminister Fredrik Reinfeldt i et TV-interview, at Sverige ikke ejes af svenskerne, og at landets grænser er ”opfundne”. Og, måtte man forstå, derfor ikke burde bruges til at holde mennesker ude.

Det var få måneder inden Sverige, tynget af flygtninge- og migrantpresset sydfra, måtte genindføre grænsekontrollen mod Danmark og begynde tilrettelæggelsen af massive hjemsendelsesprogrammer for mange af de ankomne.

LÆS OGSÅ: POLITIMANDS FACEBOOK-KOMMENTAR SÆTTER ILD I SVERIGES INDVANDRINGSDEBAT

Man havde i vidt omfang omsat Anita Bay Bundegaards naive visioner fra 2001 til konkret virkelighed. Hverken økonomisk eller socialt kunne den konkrete virkelighed holde til dét. Der findes mange områder i svenske storbyer, som etniske svenskere vanskeligt kan bevæge sig ind i. I byer som Malmø er kriminaliteten ubærligt tyngende. Milliardregningen til de svenske skatteydere er betydelig.

Sverige er et ekstremt eksempel, men desto mere illustrativt for en retning, de fleste vestlige lande gennem de seneste årtier har taget i større eller mindre grad: Man har ønsket at åbne sig mod resten af verden, fordi der var indlysende gevinster ved at gøre det. Men der var også farer ved at gøre det. Derfor søgte man at regulere åbenheden ved hjælp af internationale institutioner, aftaler og konventioner.

Men noget gik galt undervejs, og det er faktisk svært at pege præcis på, hvad det var. Man kan imidlertid konstatere, hvad resultatet er blevet: En stigende andel af befolkningerne i Vesten synes at have tabt tilliden til, at den internationale regulering af en åben, globaliseret verden rent faktisk beskytter dem mod de ulemper og farer, den uundgåeligt også ville føre med sig.

Her i Danmark så vi igen i denne uge et eksempel på det, mange – med nogen rette – anser for meningsløsheden ved den internationale orden, som ellers skulle sikre, at vi kunne åbne os mod hinanden, uden at tingene ville bryde sammen derved. Det skete, da Folketingets ombudsmand i et udkast til en redegørelse rettede usædvanlig hård kritik mod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for sin instruks om de såkaldte barnebrude. Instruksen satte en principiel stopper for, at mindreårige ægtepar, der er ankommet til Danmark, kan blive indkvarteret sammen på et asylcenter.

Instruksen var usædvanlig og formentlig fejlagtigt udformet. Men den rettede sig mod et åbenlyst forkasteligt kulturelt fænomen blandt nogle flygtninge- og migranter – nemlig dette, at man tvangsgifter mindreårige bort.

LÆS OGSÅ: STØJBERG RETTER IND – MEN FASTHOLDER KRITIK AF BARNEBRUDE

Særligt mindreårige piger bliver nogle steder i verden i stort antal tvunget ind i ægteskaber. Nogle af dem er med flygtninge- og migrantstrømmene ankommet til Danmark. Inger Støjberg ville med sin instruks sikre, at de danske myndigheder ikke i praksis kom til at understøtte den slags. Det kom hun galt af sted med. Den afgørelse må hun respektere. Men ombudsmanden henviste i sit udkast til redegørelse også til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for ens privatliv og familieliv.

Altså blev en konvention, hvis sigte var at beskytte menneskers rettigheder, i dette tilfælde brugt som argument mod en nationalstats forsøg på indgriben mod, at mindreåriges rettigheder åbenlyst var trådt under fode.

Der er intet galt ved internationale samarbejdsrelationer. Spørgsmålet er, hvad formålet med dem er. Det er således ikke længe siden, det var højeste mode blandt hippe eksperter og såkaldt progressive politikere at erklære nationalstaten for død. For et relikvie – et fortidslevn.

Men det viste sig at være en ren foræring til kræfter, der gerne vil bruge nationalstaten som redskab til vaskeægte, bekymrende nationalisme.

Man glemte at vægte den sikkerhed og de garantier, mennesker traditionelt har forventet at nationalstaten sørger for. Man åbnede de indre porte og grænser uden at sikre de ydre, man udpinte forsvarsbudgetterne, man stak hul i selv den forventning, at velfærdsydelser modtaget i et land må bygge på skat betalt ved arbejde udført i det samme land.

Man undervurderede, at alt det gode, åbenheden kan bringe, på et sekund kan vendes til en ulmende trussel, hvis ikke udviklingen sker under varetagelse af den kontrol, man udmærket vidste kun nationalstaten kan varetage effektivt.

LÆS OGSÅ: EU-PRÆSIDENT SER DONALD TRUMP SOM NY TRUSSEL MOD EU

Nu går det så mod mure. Af told og beton og udstedte dekreter. Måske har mange, der er kritiske over for den udvikling, ikke desto mindre også sig selv at takke for det.

Måske var for mange ramt af en snert af den Anita Bay Bundegaardske forblændelse.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

60 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Ombudsmanden må jo antage, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for ens privatliv og familieliv vejer tungere end Børnekonventionen.

  Er Børnerådet enig – jeg er ikke.

  Og jeg mener faktisk også, at vore nationale love i dette tilfælde bør have fortrinsret for Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for ens privatliv og familieliv.

  Ombudsmanden hjælper med til at ødelægge purunge pigers liv.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Til det øvrige af Tom Jensens oplæg er vel kun at sige, at naive politikeres og andre naive sjæles 40 år lange tryk nu avler modtryk.

  Lad det modtryk blive så stærkt, at det fejer pladderhumanismen helt af banen og der bliver lukket totalt af for muslimsk og afrikansk tilvandring.

  Samt at så mange som muligt af de herværende af de grupper tilbagesendes ASAP!

 3. Af Jørgen Madsen

  -

  Det kan siges relativt kort: Overholdelse af internationale forpligtelser er i stigende grad i diametral modsætning til det mandat, politikerne har fået af vælgerne.

  I de kommende år vil det stå stadig tydeligere, at politikerne bliver nødt til at vælge imellem de to, hvis de ønsker at bevare et blot nogenlunde intakt samfund.

 4. Af j nielsen

  -

  “Det burde være indlysende for enhver, at tager man en principiel beslutning om at åbne et land for asyl til andre end folk, som af politiske eller andre grunde er forfulgte, da vil dette land bryde sammen.”

  Med U.S.A. som undtagelsen. En tredjedel af den svenske befolkning, og en fjerdedel af den irske, udvandrede (eller indvandrede, afh. af hvor man ser det fra) på grund af fattigdom og sult.

 5. Af Anders Madsen

  -

  Socialister og venstreorienterede har ikke problemer med nationalstaten når der skal kræves penge ind og borgerne skal kontrolleres.

  Anita Bay Bundegaard er bare en af de mange onde.

 6. Af j nielsen

  -

  “Anita Bay Bundegaard er bare en af de mange onde.”

  Så har I jo noget tilfælles, mand.

 7. Af Anders Madsen

  -

  AF J NIELSEN – 12. FEBRUAR 2017 11:51

  “Så har I jo noget tilfælles, mand.”

  Jeg er hverken socialist eller venstreorienteret.

 8. Af Niels Larsen

  -

  JNielsen: “Med U.S.A. som undtagelsen. En tredjedel af den svenske befolkning, og en fjerdedel af den irske, udvandrede (eller indvandrede, afh. af hvor man ser det fra) på grund af fattigdom og sult.”

  USA var et stort, tomt område. Kun beboet af nogle få tusinde indfødte.

  Ikke som vore gamle kulturlande, som bestemt ikke har brug for mennesker uden uddannelse og civilisatorisk opdragelse sydfra.

 9. Af j nielsen

  -

  “Jeg er hverken socialist eller venstreorienteret.”

  Det var heller ikke det jeg henviste til.

 10. Af Flemming Lau

  -

  Tom Jensen.
  Det er rigtigt godt at du “gider” at bore i sammenstødet mellem EU’s menneskerettigheder og Børnekonventionen. Der er der ikke mange der gør. Almindelige mennesker kan simpelthen ikke forstå Ombudsmandsinstitutionens knæfald for Islamisk praksis, med barnebude! Vil vi i fremtiden også se legalisering af unge pigers omskæring PGA kulturel praksis..?

  Juridisk Professor ved KU Mads Bryde Andersen, har siden 2005, råbt op vedrørende
  “Inkorporations loven af ‘ 92 indskrive med i dansk lovgivning. Europa rådets medlemsstater har bedt domstolen om at styre sig, ved erklæringen fra Interlaken 2010, Izmir 2011 og Brighton 2012. Domstolen skal ikke være en 4 instans. Juristen Jakob Mchangama m fl er også særdeles kritisk!

 11. Af j nielsen

  -

  “USA var et stort, tomt område. Kun beboet af nogle få tusinde indfødte.”

  Estimeret 37 millioner sammmenlagt i nord og syd.

  “Ikke som vore gamle kulturlande, som bestemt ikke har brug for mennesker uden uddannelse og civilisatorisk opdragelse sydfra.”

  Det lyder ellers som om de ville gå i ét med tapetet.

  Og strengt taget er der rigelig plads. Hvis Danmark havde samme befolkningstæthed som Holland (et land vi på mange måder minder om), så boede her 20 millioner mennesker.

  Ikke noget jeg ville bryde mig om. Jeg så hellere at her boede et par millioner færre end i dag. Men rent praktisk kan det udmærket lade sig gøre at tredoble befolkningen.

 12. Af Uffe Staulund

  -

  Anita Bay Bundgård er et typisk produkt af en radikal fra ungdomsoprører, som efter at have medvirket til at skabe kaos i Danmark, flygter til et internationalt job.

  Det er en regel, som uden undtagelser som følges, og pressen er ligeglade med det.

  Vi kan se det med tidligere radikale koryfæer og aktivister, de får næsten alle job i det offentlige eller i internationale organisationer.

  Hvis en arbejdsdreng stjæler en pose vingummi, så kan han ikke få arbejde inden for det offentlige.

  Moralen er: Hvis der skal snydes, svindles eller stjæles, så skal det været stort, og du skal have Politiken eller DR med dig, så går det dig som Admiralen i Pinafore.

 13. Af Axel Eriksen

  -

  @ Anders Madsen & J Nielsen!

  De Radikale er ikke “onde” – men “gode – åh, så gode”! I egen selvforståelse vel at mærke! Men en realisation af deres empatiske tilgang til en ubegrænset indvandring fra u-lande, det er de ikke kløgtige nok til at overskue!

 14. Af Morten Lintrup

  -

  Det burde være enkelt: Har man valgt børneægteskab, har man fravalgt en vestlig livsform og retten til at leve i Vesten – herunder asylretten. Det burde også gælde familier, hvor hun nu er 23 med fem børn og en mand på 38. Den slags er ikke foreneligt med at leve i et højnivo samfund som vores i Danmark og Vesten.
  Hvor den slags migranter kommer fra er livet hårdt, fordi man selv skal tjene og producere til livets ophold, og det er svært for dårligt uddannede med mange børn. Men det er grundvilkår, som skal håndhæves …
  … Også hos os i Europa! At vi så vælger at lave et sikkerhedsnet, når nogen i vores samfund ikke magter livet, bør være grundlæggende uvedkommende for vores holdning til folkevandrere og udefra kommende overbefolkning.

 15. Af J. Hans en

  -

  You
  ?

  For 16 år siden vakte den da nyudnævnte radikale minister for udviklingsbistand Anita Bay Bundegaard opsigt ved i et interview i Weekendavisen at give udtryk for, at mennesker der er flygter fra fattigdom, hungersnød og sygdom burde kunne opnå asyl i Danmark.
  Skriver Tom Jensen.

  Opsigt og opsigt.
  Før Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001, da var det vel ikke helt unormalt, at politikere udviste ansvarlighed, anstændighed og medmenneskelighed.

  Var en politiker kommet med del slags udtalelser i dag, så ville vedkommende naturligvis blive udsat for hån, spot og latterliggørelse.
  Og den formastelige politiker ville være en belastning for sit parti.
  Vælgerne flygter jo fra parti som bare tør nævne ord som ansvarlighed, empati og anstændighed.
  I dag går vejen til vælgernes hjerte igennem deres indre svinehund.

 16. Af Anders Madsen

  -

  “Det var heller ikke det jeg henviste til.”

  __

  Måske ikke, men jeg har stadig ret.

  Hun er venstreorienteret og ond.

 17. Af otto barreth

  -

  Er det virkelig sandt, som Anna Marstrand Jorgensen, udtalte til Deadline i aftes, at det er radaktoren paa Berlingske, som har anbefalet hende at stoppe for kommentarsporet?
  En underlig opfattelse af demokrati!

 18. Af Anders Madsen

  -

  “Før Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001, da var det vel ikke helt unormalt, at politikere udviste ansvarlighed, anstændighed og medmenneskelighed.”

  ___

  Nu er der intet “ansvarlighed”, “anstændighed” eller “menneskelighed” i at være ond og dum når man lever af andres penge.

  Havde hun ment det reelt var hun selv flyttet ned til de såkaldt fattige og delt hendes velstand, men det gjorde hun ikke.

 19. Af Niels Larsen

  -

  J. Nielsen: “Jeg så hellere at her boede et par millioner færre end i dag.”

  Helt enig. Det ville ikke være nogen skade til.

  Især ikke, hvis det var muslimerne, afrikanerne og de mest venstresnoede, som forsvandt. 🙂

  Axel Eriksen: “De Radikale er ikke “onde” – men “gode – åh, så gode”! ”

  De er lige præcis decideret onde. Mod deres egne landsmænd, som de gerne så udskiftet med mindre mentalt funderede sydfra, som er lettere at manipulere med (tror de da).

  Morten Lintrup: “Det burde være enkelt: Har man valgt børneægteskab, har man fravalgt en vestlig livsform og retten til at leve i Vesten – herunder asylretten. Det burde også gælde familier, hvor hun nu er 23 med fem børn og en mand på 38. Den slags er ikke foreneligt med at leve i et højniveau samfund som vores i Danmark og Vesten.”

  Helt enig. Og det burde være kriminelt som embedsperson at tvinge danskerne til at betale for en sådan børnefabrik og hendes og mandens produktion.

  J. Hans en: “Opsigt og opsigt.
  Før Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001, da var det vel ikke helt unormalt, at politikere udviste ansvarlighed, anstændighed og medmenneskelighed.”

  Der er intet hverken ansvarligt, anstændigt eller medmenneskeligt i Anita Bay Bundegaards menneskesyn. For den af hende påståede udviste ansvarlighed, anstændighed og medmenneskelighed er det absolut modsatte udvist overfor hendes egne medborgere, som ville lide under følgerne af hendes uansvarlighed, uanstændighed og manglende medmenneskelighed.

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er på én gang morsomt og trist, at det er den yderste venstrefløj, der vil åbne for massemigration, og som dermed i praksis vil afskaffe velfærdsstaten.

  Det er værd, at erindre sig, hvad økonomen Milton Friedmann havde at sige, om massemigration og velfærdsstater:

  “In an email to Henryk A. Kowalczyk, Friedman wrote: Immigration is a particularly difficult subject. There is no doubt that free and open immigration is the right policy in a libertarian state, but in a welfare state it is a different story: the supply of immigrants will become infinite.

  Your proposal that someone only be able to come for employment is a good one but it would not solve the problem completely. The real hitch is in denying social benefits to the immigrants who are here. That is very hard to do, much harder than you would think as we have found out in California. But nonetheless, we clearly want to move in the direction that you are talking about so this is a question of nitpicking, not of serious objection.”

  “Further, Friedman clearly stated that:
  Look, for example, at the obvious, immediate, practical example of illegal Mexican immigration. Now, that Mexican immigration, over the border, is a good thing. It’s a good thing for the illegal immigrants. It’s a good thing for the United States. It’s a good thing for the citizens of the country.

  But, it’s only good so long as it’s illegal.”

  Men der er jo ingen politikere, der kan tillade sig at sige offentligt, at de vil have mere illegal migration, fordi de illegale migranter ikke har krav på sociale ydelser.

  Desuden er de almindelige amerikanere, der stemmer på Republikanerne, og som har mistet jobs til de illegale migranter, oprør mod den illegale indvandring, som den republikanske partielite har tilladt i smug, for at holde lønningerne nede, samt for at slippe for, at betale sociale ydelser til migrantarbejderne, hvilket de skulle, hvis de var legale migranter.

 21. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  Citat: ‘Med U.S.A. som undtagelsen.’

  Det forekommer at være en dårlig sammenligning med situationen i USA fra slutningen af 1800-tallet til idag, med Europas situation nu. Der er så mange forskelligheder, at det gør sammenligningen meningsløs.

 22. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen

  Citat: ‘Og strengt taget er der rigelig plads. Hvis Danmark havde samme befolkningstæthed som Holland (et land vi på mange måder minder om), så boede her 20 millioner mennesker.’

  Ja, og i Kowloon bor der 43.000 mennesker per kvadratkilometer. Så kan du regne ud hvor mange der er plads til i Danmark, der er på ca. 43.000 kvm. Det bliver rigtig mange.

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Desuden gør de almindelige amerikanere, der stemmer på Republikanerne, og som har mistet jobs til de illegale migranter, oprør mod den illegale indvandring, som den republikanske partielite har tilladt i smug, for at holde lønningerne nede, samt for at slippe for, at betale sociale ydelser til migrantarbejderne, hvilket de skulle, hvis de var legale migranter.”

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er jo også det økologiske aspekt, ved massemigration fra udviklingslande til i-lande.

  Hvis millioner og atter millioner borgere fra udviklingslandene flygter til i-landene, og får det samme (over-)forbrugsmønster, som vi har, så bliver der sat turbo på udledningen af drivhusgasser, og drivhuseffekten vil gå totalt amok.

  Og så vil vi – eller rettere; vore børn og børnebørn – få rigtige klimaflygtninge i nærmest uendelige mængder…

 25. Af Anders Madsen

  -

  Venstreorienterede løber altid tør for andres penge – på et eller andet tidspunkt. Disse onde personer. Bemærk i den henseende medierne der i overvejende grad lever af skatteydernes penge og ikke kan overleve på markedsvilkår.

  Et beskyttet værksted er det.

 26. Af otto barreth

  -

  Anita Bay Bundegaard lukkede aldrig for sit kommentarspor.
  Det gjorde Anne Lise Marstrand -Jorgensen forleden, under devisen “vi andre slipper for at se ned i den dybe kloark” og andetsted kalder hun en kommentar fra Naser Khader “rodet fjumseri”.
  Dernaest en hysterisk kritik af vort velfaerdssamfund,et eksempel er en klage over “morklaegningen af politiske sager med offentlighedens interesse”.hvilket er komisk, naar hun samtidig lukker for sit eget kommentarspor, og ydermere anbefaler at man i stedet kan gaa ind paa den tarvelige platform Facebook, hvor alle kan svine hinanden til.
  Det vile vaere rart, hvis blot hun ville naevne ét land i verden, som hun ville foretraekke frem for Danmark!
  Flot at Berlingske giver hende spalteplads, men maaske skulle man overveje at bruge hendes egen metode……… luk for hende?

 27. Af Gert Hansen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Citat: ‘Det er på én gang morsomt og trist, at det er den yderste venstrefløj, der vil åbne for massemigration, og som dermed i praksis vil afskaffe velfærdsstaten.’

  Ja, det er temmelig barokt, og utroligt, at man ellers aldrig konfronterer den ‘yderste venstrefløj’ med dette ubestridelige faktum, og følgerne af dets politiske ønsker på området. At den ‘yderste venstrefløj’ gerne vil være godgørende for andres penge, er et velkendt faktum, men ‘fløjen’ kan åbenbart ikke indsé, at der er en økonomisk begrænsning der vil nås på et tidspunkt.

  I øvrigt udmærkede citater af Friedman, der understreger, at USA ikke er en velfærdsstat, modsat de vesteuropæiske (i større eller mindre grad).

 28. Af Niels Larsen

  -

  J Nielsen: “Estimeret 37 millioner sammenlagt i nord og syd.”

  Ret skal være ret. 2-10 millioner i området, som blev til USA omkring år 1500.

  http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/soc220/Lectures220/AmerInds/American%20IndiansBW6.pdf

  Dvs. min. 1 pr. 4,917 kvkm til max. 1 pr. 0,9834 kvkm

  Til sammenligning er der i Danmark 133,31 pr. kvkm.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  @ Gert Hansen!

  Nu er Danmarks areal ikke på 43.000 kvadratmeter, men på 43.000 kvadratkilometer – og hvis befolkningstætheden var lige så tæt som i Kowloon ville det svare til et samlet indbyggerantal her i landet på ca, 1,85 milliarder mennesker – (1.849. 000.000.)! Omkring 25 % af klodens befolkning.

  Det er vist ikke ønskeligt – meget langtfra!

  I øvrigt er jeg af den opfattelse, at en befolkningstæthed som i Holland er lige så uønsket for mig personligt!

 30. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “…fhv. statsminister Fredrik Reinfeldt i et TV-interview, at Sverige ikke ejes af svenskerne, og at landets grænser er ”opfundne”….”

  Grænsen til Danmark blev opfundet af kong Ludvig XIV af Frankrig da han i 1660 og 1679 forærede Skånelandene til Sverige.
  Så Fredrik Reinfeldt har ret – Skånelandende ejes ikke af svenskerne; det ejes af danskerne.
  De skal straks annekteres tilbage til deres rigtige fædreland, i følge Reinfeldt.
  Skånelandene er Danmarks Krim.

 31. Af Svend Jensen

  -

  @GERT HANSEN – 12. FEBRUAR 2017 13:20

  Hvis vi medregner Grønland, kan landet sagtens rumme alle Mellemøstens indbyggere.
  Der er rigeligt med plads.
  Det ser man hvis man flyver hen over landet og bemærker de storslåede ubebyggede områder, med plads til 100 mill. indbyggere (frit efter F. Reinfeldt berygtede flyvetur over Sverige).
  Flyt for fremtiden alle asylansøgere derop – der er ikke mange deroppe der vil protestere!

 32. Af Axel Eriksen

  -

  @ Svend Jensen!

  Mon ikke vi nu skal Skånelandene forblive svenske – med den uhæmmede indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika som man har inviteret til, er specielt ikke Malmö særlig interessant!

 33. Af Kim P Olsen

  -

  Sammenligningen med Amerika er tåbelig. Hvis urbefolkningen havde været stærkere, havde de ikke levet en alkoholiseret meningsløs tilværelse i reservater.

  Skal vi også ende sådan?

 34. Af P Christensen

  -

  De Radikale har aldrig, hverken i Sverige eller Danmark,
  vedlagt hverken budgetter eller regnskaber over prisen for deres globale barmhjertighed
  på andres regning.
  Radikale kan dog godt konstatere, at der ikke længere er ikke råd til at servicere
  danskerne – thi indvandringen koster sin del.

  I dag har vi i Danmark trods stadigt højere skatter, ikke længere råd til de helt
  basale ting, vi havde råd til, da skatterne var lavere. Det er sket over de seneste
  30-50 år. Dvs. efter at vi kom med i EF/EU.
  Centralisering og bureaukratisering (EU) har forøget og fordyret vor administration,
  hvis kvalitet dog samtidig er markant forringet. Beslutningstager ligger idag meget langt fra den, der møder konsekvensen.
  Og man har tilladt import af sociale klienter. Udover de direkte udgifter, herunder socialt i form af parallelsamfund, har det kostet en stærkt forøget offentlig administration.

  Alt det kan kun finansieres ved at spare på det væsentlige. En dobbelt nedtur.

 35. Af Niels Jørgen Hammer

  -

  J. Nielsen: Amerika BRØD sammen. De europæiske invandrerer slagtede størstedelen af den oprindelige befolkning og spærrede resten inde i reservater, hvor en stor del stadig befinder sig

 36. Af Anders Madsen

  -

  P CHRISTENSEN – 12. FEBRUAR 2017 15:47

  De radikale hader danskerne, som også medierne. Se hvordan de kalder arabiske terrorister for danskere bare fordi de har et dansk pas.

 37. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Prisen på et liv” af Jon Hustad, Weekendavisen uge 6, 2017:

  “Så til millionerne: »Beregningerne viser, at nettobidraget til det offentlige, som kan knyttes til en norsk mand fra det femogtyvende år og resten af livet, i gennemsnit andrager 54.000 kr. om året (tabel 8.1).

  Tilsvarende tal for en mand fra landgruppe 3 (fortrinsvis Asien og Afrika, red.) er minus 94.000 kr.« 66 gange 94.000 for en indvandrermand svarer til minus 6,2 millioner.

  For etniske nordmænd bliver regnestykket 66 gange 54.000, svarende til knap plus 3,6 millioner.

  Helt anderledes stiller det sig, hvis man kun regner på kvinderne. En norsk kvinde vil, fra hun er 25, og til hun dør, koste cirka 99.000 kr. om året, omtrent det samme som en indvandrermand fra den tredje verden.

  Men det blegner i sammenligning med en indvandrerkvinde, som koster 170.000 kr. om året. 68 gange 170.000 er rundt regnet 11,6 millioner gennem et liv.”

  “Men ét er omkostninger pr. person og pr. indvandrer, et andet er de samlede udgifter for staten.”

  ” I henhold til mellemalternativet bliver den årlige omkostning 104 milliarder kr. på det offentlige budget.”

  “Hvis man går ud fra, at en norsk middelklassemand betaler 50 procent i skatter og afgifter, betyder det, at hans skatter bør stige med 8 procent. Men det er en teoretisk øvelse, for eftersom der er så mange indvandrere og kvinder med lav skatteevne, må skattestigningen blive langt højere.”

  “… al løn- og produktivitetsvækst fra cirka 2035 må gå til at finansiere velfærdsstaten – og det indbefatter alle de olieindtægter, som Norge råder over – hvis man regner på det såkaldte mellemalternativ.”

  “Er tallene, som udvalget arbejder med, gode og rigtige? Ja, det er sandsynligvis de bedste, som nogensinde er produceret i Europa. ”

  “Men dataene er dog ikke fuldstændig fejlfri. SSB må ikke hente data fra sygehuse og læger knyttet til cpr-numre, men får kun almene oplysninger. Derfor har det været umuligt for udvalget at benytte egne tal for indvandreres forbrug af offentlige ydelser. Man er gået ud fra, at indvandrere fra Afrika og Asien ikke forbruger flere offentlige ydelser end nordmænd. SSB indrømmer, at dette er en fejl, og at man har punktrapporter, som viser, at indvandrere bruger langt flere ressourcer i form af skoler, politi og sundhedstjenester.”

  “Alle de ekstra investeringer, som er nødvendige for at holde trit med indvandringen, beløber sig til 75 milliarder om året.

  Dette beløb har man i rapporten fordelt på samtlige personer, der bor i Norge, hvilket betyder, at indvandrere er dyrere, end det fremgår af rapporten, eftersom etniske nordmænd ikke ville have nødvendiggjort de pågældende investeringer.

  Så nej, tallene er ikke helt fejlfri, men de er dog det bedste, der hidtil er forelagt.”

 38. Af Anders Madsen

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 12. FEBRUAR 2017 16:02

  ___

  Ingen tvivl om udlændingene koster danske skatteydere meget og så påstår venstrefløjen “der ikke er råd til lavere skat”.

  De er så fulde af løgn – er de.

 39. Af Axel Eriksen

  -

  @ Gert Hansen!

  Med Danmarks areal på 43.000 kvadratkilometer ville en befolkningstæthed på 43.000 pr. kvkm. da “kun” svare til ca.1,85 milliarder indbyggere (1.849.000.000). Omkring 25 % af klodens befolkning!

  Kan nogen se problemet? Ja, det er betænkelig meget i overkanten!

 40. Af Stefan Z. Adeler

  -

  Anita Bay Bundgaards holdninger er jo i vid udstrækning, hvad der de seneste par år er blevet praktiseret af Sverige og Merkels Tyskland. Hvis vi i Vesten ønsker stigende ekstremisme, kaos, fanatisme og terror, og faldende stabilitet, velstand, livskvalitet og frihed, skal man da fortsætte ad den vej, som naive vestlige politikere fra f.eks. Rad.V. anviser.
  Løsning – foruden grænseværn – at formå mellemøstlige, afrikanske og nogle latinamerikanske lande til at indføre et-barns politik a la Kina (men hvordan??). Hvis Vesten da ikke ønsker at blive “erobret” gennem andres umådeholdne befolkningstilvækst, så andre frit kan overtage – og på sigt destruere – hvad Vesten har bygget op af materielle og åndelige værdier.

 41. Af John Laursen

  -

  Jeg citerer Tom Jensen : ” En stigende andel af befolkningerne i Vesten synes at have tabt tilliden til, at den internationale regulering af en åben, globaliseret verden rent faktisk beskytter dem mod de ulemper og farer, den uundgåeligt også vil føre med sig ”.

  Verden er ikke åben og globaliseret, Tom Jensen. Prøv at rejse til f.eks iran eller saudi-arabien, eller til mange lande i afrika og asien, så vil du opdage at en åben og globaliseret verden er et fata morgana som kun visse letfærdige og vidtløftige kredse i Vesteuropa kan få øje på.

 42. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  For at sige det kort:

  Mandlige migranter fra Afrika og Asien koster det norske samfund 6.2 millioner per styk, og kvindelige migranter fra Afrika og Asien koster samlet set det norske samfund 11,6 millioner gennem et liv, per styk.

  Dertil kommer de ekstremt store ekstraudgifter for den norske stat, der skyldes at de ikkevestlige migranter “bruger langt flere ressourcer i form af skoler, politi og sundhedstjenester”, hvilket kræver ekstrainvesteringer på MINDST 75 milliarder kroner OM ÅRET!

  Man må håbe, at de har olie nok, og at det ikke lykkes den norske venstrefløj, at sætte en stopper for olieudvindingen af hensyn til klimaet..

  For ikke alene fører de såkaldt progressive partier i Norge en økonomisk set katastrofal migrationspolitik; de vil også sætte en stopper for olieudvindingen, så det bliver endnu mere umuligt at finansiere de ekstremt store ekstraudgifter, som migrationen fører med sig.

 43. Af Arvid Holm

  -

  Anita Bay Bundegaard: “mennesker der er flygter fra fattigdom, hungersnød og sygdom burde kunne opnå asyl i Danmark. Forslaget var givetvis udtryk for stor empati med verdens fattige, men det var ikke særlig gennemtænkt”

  Næ, asyl er meget dyrt pr person.
  Asylanterne passificeres som klienter i godhedsindustrien.
  Nogle fremmede opfører sig så frastødende, at der opstår en hidtil uset generel modvilje overfor f.eks muslimer.

  Samtlige disse negative konsekvenser ville ikke optræde, hvis man lukkede grænserne for asylanter og lignende tilrejsende og i stedet hjalp folk, hvor de boede.
  Der er jo så mange nødlidende i verden, at man under alle omstændigheder kommer til at svigte nogle af dem.
  De empatiske burde tilstræbe at hjælpe så mange som muligt for de penge, de får til rådighed.
  Og Anita Bay Bundegaard har sådan set ret i at fattigdom, hungersnød og sygdom er lige så belastende som krig.
  Så man kan bare sortere frasortere asylanter, der kommer fra krig og politisk forfølgelse.

 44. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret

 45. Af j nielsen

  -

  “Måske ikke, men jeg har stadig ret.
  Hun er venstreorienteret og ond.”

  Måske, og jeg har stadig ret.
  Så har I noget til fælles.

  Det er så ikke den politiske observans.

 46. Af j nielsen

  -

  “De Radikale er ikke “onde” – men “gode – åh, så gode”! I egen selvforståelse vel at mærke!”

  Meget præcist. Det er selvtilfredshedens holdeplads.

  De agerer efter hvordan de mener verden burde se ud, i stedet hvordan den rent faktisk ser ud. Det skal give problemer før eller senere, når “reality kicks in”. Det holdningssæt er en luksus der hører ungdommen til, men vi andre skal jo også være her. Et stykke tid endnu.

  Men det gør ikke de radikale til onde mennesker. Det er noget vås. De er heller ikke gode. Jo, forresten – selvgode.

  Det gælder naturligvis de største tågehorn. Ikke nødvendigvis hele partiet.

 47. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Anita Bay Bundegaard har sådan set ret i at (…) sygdom er lige så belastende som krig…”

  Nej, vel har hun ej!

  Det burde være selvindlysende, at det vil være komplet vanvid, at hjælpe u-lande, der er ramt af alvorlige epidemier, ved at lade de syge flygte til lande med gratis lægehjælp.

  Det vil også være langt billigere og mere effektivt, at afhjælpe hungerkatastrofer på stedet, i stedet for at forestille sig, at svage, sultende mennesker skal begive sig i en hungerkaravane til vestlige lande.

  Desuden vil det også være en langt større hjælp til de kronisk fattigdomsramte lande, hvis vi hjælper den lokale befolkning med, at blive i stand til at tjene penge nok til, at forsørge sig selv, dér, hvor de og deres forfædre har boet i evigheder – og givetvis helst vil blive boende, hvis det kan lade sig gøre.

 48. Af j nielsen

  -

  “… i Kowloon bor der 43.000 mennesker per kvadratkilometer.”

  Jeg vil mene, at hvis der er ét land ud over de skandinaviske som vi ynder at sammenligne os med, så er det Holland.

  Man kan være uenig, men jeg tror de færreste vil nævne en bystat.

  Og hvis Danmark var befolket så tæt som Holland, så kommer vi til en befolkning på 20 millioner. Det må man derfor gå ud fra at landet kan klare, uden at det nedbryder civilisationen som vi kender den.

  Som det forhåbentlig fremgår af tidl. indlæg er det ikke noget jeg er fortaler for. Men jeg kan forestille mig at andre har disse tal for øje, når man diskuterer migration.

 49. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  Holland: Og hvad er resultatet? At det kommende valg i Holland muligvis gør Wildeers parti til landets største. Og hvad med situationen på sigt? Nu har man talt om ’situationen’ i 25-30 år – nogen vil vel påstå, at det ikke går i den ‘rigtige’ retning?

  Jeg ville ikke bryde mig om, at leve i Kowloon. Heller ikke i Holland, for den sags skyld. Men det er en smagssag. Kowloon (Hongkong) er autoritært styret, og det vil Holland også blive, det er blot et spørgsmål om tid. Om 10-15 år formentlig. Det vil ethvert vesteuropæisk land blive med tiden. Det sker allerede gradvist, under pres fra udviklingen. Det er nemlig vilkårene for et multi-kulti samfund. På den ene eller anden måde.

  Du skriver: ‘Det må man derfor gå ud fra at landet kan klare, uden at det nedbryder civilisationen som vi kender den.’ Det er jeg således ikke enig i, i alt fald som jeg definerer ‘civilisation’. Det er i alt fald gået i den forkerte retning, efter min mening, i de sidste 25-30 år, og man kunne måske mene, at det bliver værre, når man ser på udviklingen i de sidste fem år.

 50. Af Anders Madsen

  -

  Måske, og jeg har stadig ret.
  Så har I noget til fælles.

  Det er så ikke den politiske observans.

  __

  Forkert. Det er de venstreorienterede der er onde. Om det er Zenia Stampe eller David Trads.

  På den ene side foragter de nationalstaten og den danske identitet. Omvendt benytter de den til at fremme deres personlige agenda og had.

  Ville de gøre en forskel for de underudviklede kulturer flyttede de derned, med her rammer deres egoisme virkeligheden.

  Deres ondskab er ubeskrivelig. De er det første skridt mod barbariet.

Kommentarer er lukket.