Den Anita Bay Bundegaardske forblændelse

Af Tom Jensen 60

For 16 år siden vakte den da nyudnævnte radikale minister for udviklingsbistand Anita Bay Bundegaard opsigt ved i et interview i Weekendavisen at give udtryk for, at mennesker der er flygter fra fattigdom, hungersnød og sygdom burde kunne opnå asyl i Danmark. Forslaget var givetvis udtryk for stor empati med verdens fattige, men det var ikke særlig gennemtænkt. Det afslørede en forblændelse.

Det burde være indlysende for enhver, at tager man en principiel beslutning om at åbne et land for asyl til andre end folk, som af politiske eller andre grunde er forfulgte, da vil dette land bryde sammen.

Vi har set scenariet delvist udspille sig i Sverige, hvor nationalstaten på et tidspunkt nærmest var blevet politisk ukorrekt. Så sent som juleaftensdag 2014 udtrykte fhv. statsminister Fredrik Reinfeldt i et TV-interview, at Sverige ikke ejes af svenskerne, og at landets grænser er ”opfundne”. Og, måtte man forstå, derfor ikke burde bruges til at holde mennesker ude.

Det var få måneder inden Sverige, tynget af flygtninge- og migrantpresset sydfra, måtte genindføre grænsekontrollen mod Danmark og begynde tilrettelæggelsen af massive hjemsendelsesprogrammer for mange af de ankomne.

LÆS OGSÅ: POLITIMANDS FACEBOOK-KOMMENTAR SÆTTER ILD I SVERIGES INDVANDRINGSDEBAT

Man havde i vidt omfang omsat Anita Bay Bundegaards naive visioner fra 2001 til konkret virkelighed. Hverken økonomisk eller socialt kunne den konkrete virkelighed holde til dét. Der findes mange områder i svenske storbyer, som etniske svenskere vanskeligt kan bevæge sig ind i. I byer som Malmø er kriminaliteten ubærligt tyngende. Milliardregningen til de svenske skatteydere er betydelig.

Sverige er et ekstremt eksempel, men desto mere illustrativt for en retning, de fleste vestlige lande gennem de seneste årtier har taget i større eller mindre grad: Man har ønsket at åbne sig mod resten af verden, fordi der var indlysende gevinster ved at gøre det. Men der var også farer ved at gøre det. Derfor søgte man at regulere åbenheden ved hjælp af internationale institutioner, aftaler og konventioner.

Men noget gik galt undervejs, og det er faktisk svært at pege præcis på, hvad det var. Man kan imidlertid konstatere, hvad resultatet er blevet: En stigende andel af befolkningerne i Vesten synes at have tabt tilliden til, at den internationale regulering af en åben, globaliseret verden rent faktisk beskytter dem mod de ulemper og farer, den uundgåeligt også ville føre med sig.

Her i Danmark så vi igen i denne uge et eksempel på det, mange – med nogen rette – anser for meningsløsheden ved den internationale orden, som ellers skulle sikre, at vi kunne åbne os mod hinanden, uden at tingene ville bryde sammen derved. Det skete, da Folketingets ombudsmand i et udkast til en redegørelse rettede usædvanlig hård kritik mod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for sin instruks om de såkaldte barnebrude. Instruksen satte en principiel stopper for, at mindreårige ægtepar, der er ankommet til Danmark, kan blive indkvarteret sammen på et asylcenter.

Instruksen var usædvanlig og formentlig fejlagtigt udformet. Men den rettede sig mod et åbenlyst forkasteligt kulturelt fænomen blandt nogle flygtninge- og migranter – nemlig dette, at man tvangsgifter mindreårige bort.

LÆS OGSÅ: STØJBERG RETTER IND – MEN FASTHOLDER KRITIK AF BARNEBRUDE

Særligt mindreårige piger bliver nogle steder i verden i stort antal tvunget ind i ægteskaber. Nogle af dem er med flygtninge- og migrantstrømmene ankommet til Danmark. Inger Støjberg ville med sin instruks sikre, at de danske myndigheder ikke i praksis kom til at understøtte den slags. Det kom hun galt af sted med. Den afgørelse må hun respektere. Men ombudsmanden henviste i sit udkast til redegørelse også til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for ens privatliv og familieliv.

Altså blev en konvention, hvis sigte var at beskytte menneskers rettigheder, i dette tilfælde brugt som argument mod en nationalstats forsøg på indgriben mod, at mindreåriges rettigheder åbenlyst var trådt under fode.

Der er intet galt ved internationale samarbejdsrelationer. Spørgsmålet er, hvad formålet med dem er. Det er således ikke længe siden, det var højeste mode blandt hippe eksperter og såkaldt progressive politikere at erklære nationalstaten for død. For et relikvie – et fortidslevn.

Men det viste sig at være en ren foræring til kræfter, der gerne vil bruge nationalstaten som redskab til vaskeægte, bekymrende nationalisme.

Man glemte at vægte den sikkerhed og de garantier, mennesker traditionelt har forventet at nationalstaten sørger for. Man åbnede de indre porte og grænser uden at sikre de ydre, man udpinte forsvarsbudgetterne, man stak hul i selv den forventning, at velfærdsydelser modtaget i et land må bygge på skat betalt ved arbejde udført i det samme land.

Man undervurderede, at alt det gode, åbenheden kan bringe, på et sekund kan vendes til en ulmende trussel, hvis ikke udviklingen sker under varetagelse af den kontrol, man udmærket vidste kun nationalstaten kan varetage effektivt.

LÆS OGSÅ: EU-PRÆSIDENT SER DONALD TRUMP SOM NY TRUSSEL MOD EU

Nu går det så mod mure. Af told og beton og udstedte dekreter. Måske har mange, der er kritiske over for den udvikling, ikke desto mindre også sig selv at takke for det.

Måske var for mange ramt af en snert af den Anita Bay Bundegaardske forblændelse.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

60 kommentarer RSS

 1. Af Anders Madsen

  -

  Måske, og jeg har stadig ret.
  Så har I noget til fælles.

  Det er så ikke den politiske observans.

  __

  Forkert. Det er de venstreorienterede der er onde. Om det er Zenia Stampe eller David Trads.

  På den ene side foragter de nationalstaten og den danske identitet. Omvendt benytter de den til at fremme deres personlige agenda og had.

  Ville de gøre en forskel for de underudviklede kulturer flyttede de derned, med her rammer deres egoisme virkeligheden.

  Deres ondskab er ubeskrivelig. De er det første skridt mod barbariet.

  __

  AF GERT HANSEN – 12. FEBRUAR 2017 19:39
  J. Nielsen:

  Holland: Og hvad er resultatet? At det kommende valg i Holland muligvis gør Wildeers parti til landets største.

  ___

  Det er da kun godt. Det betyder partier der hylder den muslimske indvandring er gået tilbage.

  Win – win.

 2. Af Axel Eriksen

  -

  Gert Hansen kl. 13.20 – svaret er 1,85 milliarder indbyggere (1.849.000.000) – 25 % af klodens befolkning!

 3. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg har vist fået adskillige indlæg på nu – men når det tager 8 timer fra det første er skrevet til det kommer på bloggen sammen med de øvrige – så er det forklaringen!

 4. Af Gert Hansen

  -

  Axel Eriksen:

  Kvadratkilometer, ikke meter – beklager.

  Jamen, så er da nok dem der vil mene, at vi kan tage godt 2 milliarder af sorte Afrikas befolkningstilvækst i dette århundrede (der ventes at blive ialt ca. 3 mia.). Mange Radikale og yderfløjen til venstre, f.eks. Hvis vi stuver os lidt sammen?

 5. Af Gert Hansen

  -

  Svend Jensen:

  ‘Flyt for fremtiden alle asylansøgere derop – der er ikke mange deroppe der vil protestere!’

  Selvom dit forslag ikke er alvorligt ment, tror jeg, at begge parter ville betakke sig. Muslimer fik for nogle år siden smidt grønlændere ud af et boligområde i Aarhus, angiveligt fordi de fik sig en lille een, og for sydlændinge er der for koldt på Grønland. (Om end det er et af de smukkeste, og koldeste, steder jeg har oplevet).

 6. Af j nielsen

  -

  “Forkert. Det er de venstreorienterede der er onde.”

  Forkert. Det er alle dem der render rundt og stempler dem de er uenige med som onde, der er de onde.

  Og lige præcis dér har I jo noget til fælles. To sider af samme mønt.

 7. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  Intet menneske kan vel sige sig helt fri for generaliseringer – eksempelvis vores fælles opfattelse af De Radikale – men dog med din helt rette modifikation!

  Desværre er debatterne præget af konforme, fastlåste meninger, der i en uendelighed bliver gentaget som evige og fastlåste “sandheder”!

  Alle “venstresnoede” er inderst inde kommunister og “venstreekstremister” , tænker kun på at stjæle så meget som muligt af samfundskagen til sig selv og tilgodese det importerede “stemmekvæg” og likvidere/landsforvise alle “borgerlige”, hvorfra midlerne er stjålet/ konfiskeret – det siger nogle fra den anden fløj!

  Omvendt bliver alle, der ikke er enige med disse synspunkter – fra den yderste venstrefløj betegnet som: Nazister, fascister, højreekstremister, borgerlige (skyld i alt ondt) og pengekriminelle – hvilket visse fra venstrefløjen har gentaget pr. automatik og til bevidstløshed i en uendelighed!

  Fronterne er fra yderfløjene trukket unødvendigt skarpt op – i vores demokratiske samfund, som de fleste vel godt vil bevare?

 8. Af J Nielsen

  -

  @ A Eriksen

  Der er altid nogle stykker der ikke kan få det grovkornet nok. Godt de ikke er i fotobranchen.

  De radikale er de gode. For vi har altid ret.
  Socialdemokraterne er gode. For vi skabte velfærdssamfundet.
  Venstre er de gode. For vi har magten.
  De konservative er de gode. For vi er sådan et ældgammelt parti.
  Dansk Folkeparti er de gode. Fordi vi er danske.
  Alternativet er de gode. Fordi vi er anderledes.
  Enhedslisten er de gode. For vi holder med de svage i samfundet.
  Liberal alliance er de gode. For vi sætter mennesket frit.
  Socialistisk Folkeparti er de gode. Fordi. Bare fordi.
  Nye borgerlige er de gode. Fordi DF ikke er gode nok.
  Og Kristeligt Folkeparti er de gode fordi vi er kristne. Ikke fordi vi har skiftet navn.

  Er der ikke snart valg?

 9. Af - Niller

  -

  Enig med A Eriksen og J Nielsen- men gudskelov er der en verden uden for Berlingske blogs univers .
  Og den vil jeg glæde mig over på denne smukke solrige vinterdag , når jeg om ikke sålænge vil tage varmt tøj på, og gå en tur på Kalvebod fælled.

 10. Af Maria Due

  -

  Jeg har genlæst en kopi af mit indlæg og forstår ikke, at det blev bortcensureret. Det bygger jo især på velkendte fakta, der også er anført på Wikipedia. Blandt andet, at ABB siden 2013 har været direktør for Røde Kors’ hovedkontor i Schweiz. Man skulle tro, at hun havde noget sige til fordel for barnebrude.

Kommentarer er lukket.