Den oversete middelklasse

Af Tom Jensen 28

Den nu fhv. amerikanske vicepræsident Joe Biden var i Davos i denne uge sammen med det, man vel roligt kan kalde den internationale elite. Her talte han om middelklassen, om sin bekymring for middelklassen, lige som i øvrigt flere andre oplægsholdere. Det er som om, man blandt Vestens politiske ledere er kommet i tanke om, at man undervejs i skabelsen af en ny, globaliseret økonomisk vækstmodel helt havde glemt middelklassen.

Og lad os være ærlige, den har været jaget vildt i nogen tid. Det er efterhånden fem år siden, jeg skrev om foragten for middelklassen, som jævnligt i samfundsdebatten er blevet beskyldt for egoisme og en usolidarisk jagt på såvel luksusforbrug som de velfærdsgoder, der retteligt burde reserveres værdigt trængende.

 

Dertil blev sidenhen tilføjet dæmoniseringen af den hvide, privilegerede mand, som man måtte forstå burde betragtes som noget nær et fossil, en repræsentant for en svunden tid. Men stadig, naturligvis, urimeligt privilegeret, hvorfor han burde holde sin mund og ikke mansplaine privilegieblindt her, der og alle vegne.

Når Hillary Clinton i det forløbne år førte præsidentkampagne i USA, så skete det ustandseligt med et heppekor i samtlige regnbuens farver samt budskabet om, at der skal være plads til alle, uanset herkomst, farve, religion eller seksualitet. Det skal der indiskutabelt også. Men det kan siges så tit, at det næsten bliver en besværgelse, som i virkeligheden paradoksalt nok fornemmes ekskluderende for nogen. Eksempelvis for den helt almindeligt leverpostejfarvede middelklasse i visse dele af USA, hvor jobs og fremtidsmuligheder ikke er, hvad de har været, og hvor man derfor har svært ved at glæde sig over den fremgang, globaliseringen virkelig har leveret til verdens fattigste – såvel i øvrigt som til de rigeste.

LÆS OGSÅ: DA RÅBENE FRA DE OPRØRSKE, VREDE OG BANGE NÅEDE DAVOS

Joe Biden, som jeg tror kunne have slået Donald Trump, hvis han var stillet op i stedet for Hillary, og som ville have haft potentialet i sig til at blive en fremragende amerikansk præsident, har tidligere til Los Angeles Times fortalt, hvordan han nogle uger før det amerikanske præsidentvalg opdagede, at Trump var i gang med at vinde.

Det skete, da han på TV overværede et Trump-rally et sted i Pennsylvania ikke langt fra den by, hvor Biden selv voksede op. Han så pludselig en kandidat, der i modsætning til Hillary Clinton faktisk connectede, som det så smukt hedder på nydansk, til de mange tusinde deltagere i rallyet:

»Det var de mennesker, jeg voksede op med. Det var deres børn. Og de er ikke racister. De er ikke sexister. Men vi talte ikke til dem«, lød den rå, selvkritiske analyse fra Biden i LA Times.

LÆS OGSÅ: PROVOKATØREN DER BLEV USAS PRÆSIDENT

Og i denne uge funderede Biden så i Davos sammen med en række andre førende politikere, erhvervsfolk og andre over den middelklasse, som i nogle sammenhænge er blevet glemt, overset, udskammet og anset for at være et privilegeret, egoistisk fortidslevn, et småborgerskab, der ikke tænker på andet end sig selv, som sociologen og journalisten Jørgen Øllgaard for nogle år siden beskrev den i sin bog Paradisvænget.

Den realitet, som er ved at gå op for en del politikere og meningsdannere efter det seneste års politiske rystelser, er imidlertid, at middelklassen er en helt afgørende bestanddel i et velfungerende samfund. Det er den, der kitter det hele sammen, som det er blevet beskrevet. Det er den, der måske bor helt ufashionabelt i et parcelhuskvarter, står op hver morgen, tager på arbejde og tjener den løn, både den selv og velfærdssamfundet lever af, eftersom den (ofte uden at brokke sig) afleverer halvdelen af sin indtjening til fællesskabet.

Hvorfor den på ingen måde er egoistisk og usolidarisk, men tværtimod det modsatte. Problemet med den globaliserede verdensøkonomi har ikke vist sig at være de rigeste. De er blevet rigere, og det kan man mene forskelligt om, men så længe de fattigste bliver mindre fattige, og det er de heldigvis blevet, er det store problem ikke de største formuers størrelse.

LÆS OGSÅ: BERLINGSKE MENER – ET STOP FOR REFORMER VIL SVIGTE BÅDE SAMFUNDET OG DE LEDIGE

Men en del af middelklassen er undervejs blevet glemt, overset, talt forbi. Nogle steder mere konsekvent end andre steder; det er f.eks. i vidt omfang i Danmark lykkedes at få middelklassen med i transformationen af økonomien. Her er problemet snarere de fortsat 700.000-800.000 marginaliserede, hvis tilværelse middelklassen til stadighed må finansiere. Så hvilken opgave er det, politikerne nu har? Spørger man præsident Donald Trump, er svaret blandt andet mere protektionisme og et erhvervsliv håndstyret fra Det Ovale Værelse. Der er dog også andre og mere begavede svar.

For det første må Vestens politikere – også Europas – endegyldigt få kontrol med flygtninge- og migrantkrisen og den deraf følgende indvandring, som kan underminere både velstand og velfærd i vore samfund og øge risikoen for vold, terror og social uro. Kræver det mere grænsekontrol, ydre såvel som indre, må man acceptere det. I samme forbindelse må og skal EU reformeres, og der må sættes nogle rammer for Unionens magt og indflydelse i de enkelte nationalstater, som kan genetablere dens folkelige legitimitet. Og så er det altså også pinedød nødvendigt at fortsætte reformerne i de vestlige samfund, så det fortsat er bæredygtigt at etablere arbejdspladser her. Man må se på erhvervslivets vilkår. Skatternes størrelse. Den offentlige sektors ditto. Det kan gøres, men det kræver politikere, der tør handle.

Et opgør med dæmoniseringen af middelklassen er måske en beskeden start. Men det er dog en start.

28 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Mennesket er drømmere. Når vi er sultne drømmer vi helt rationelt om at blive mætte – men et problem opstår når vi er mætte, så begynder vi at drømme irrationelt. Til sidst tror vi at vi kan flyve og at alle naturlove er sat ud af kraft.

  Vesten er igen ved at vågne fra en drøm og sulten er begyndt at melde sig. I det gamle Rom opdagede eliten det bare ikke før det var for sent.

  Det er vel nærmest en pligt at gøre alt for at den fejltagelse ikke gentager sig, og det er nok alene det forhold, der driver Trump. Måske endda også hvad, der driver Putin når han prikker til os – Wakey wakey…

  Den næste rusker hårdere – eller også holder han os for munden.

 2. Af Niels Larsen

  -

  ” Det er som om, man blandt Vestens politiske ledere er kommet i tanke om, at man undervejs i skabelsen af en ny, globaliseret økonomisk vækstmodel helt havde glemt middelklassen.”

  Se – allerede her sporer man præsident Trumps indflydelse. Havde det ikke været for ham og hans tanker, så ville hele den “internationale elite” (det er den vist kun i egne øjne) have skidt højt og flot på befolkningernes ve og vel.

  Nu er vi nået dertil, at befolkningerne skider højt og flot på den “internationale elite”s meninger. De er blevet vejet og fundet for lette!

  Og som det før har været sagt, så er udtryk som “I’m black”, “I’m gay”, I’m Asian”, “I’m Indian”, “I’m yellow” og “I’m red” fine og accepterede udtryk, mens “I’m white” forbindes med racisme.

  Well… I’m white, and I’m damn proud of it too! For det er hvide mennesker, som har stået for stort set al fremdrift i verden gennem de seneste 600 år. Uden os havde vi stadig befundet os i Middelalderen og kørt rundt i hestevogn i stearinlysets skær.

  “Når Hillary Clinton i det forløbne år førte præsidentkampagne i USA, så skete det ustandseligt med et heppekor i samtlige regnbuens farver samt budskabet om, at der skal være plads til alle, uanset herkomst, farve, religion eller seksualitet. Det skal der indiskutabelt også.”

  Det skal der da. Men behøver det nødvendigvis være på samme kontinent? Jeg mener, muslimer er da helt tydeligt ikke særligt egnede til at bo på vort kontinent. Vi er jo civiliserede…

  “Spørger man præsident Donald Trump, er svaret blandt andet mere protektionisme.”

  Hvis man nu lader være med at ligge under for den almindelige hylen op om Trump som protektionist og i stedet læser, hvad der står på https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy, så vil man se, at Trump ønsker en udstrakt grad af international handel. Han vil blot tage mere hensyn til sit eget lands interesser end andre landes ditto. Og det bør enhver fornuftig politiker se som sin soleklare pligt!

  “For det første må Vestens politikere – også Europas – endegyldigt få kontrol med flygtninge- og migrantkrisen og den deraf følgende indvandring, som kan underminere både velstand og velfærd i vore samfund og øge risikoen for vold, terror og social uro. Kræver det mere grænsekontrol, ydre såvel som indre, må man acceptere det.”

  Vi skal ganske enkelt i hele Europa ophøre med at lade afrikanere og muslimer bosætte sig her. Det er i skarp modstrid med europæernes interesser at lade det ske – rent bortset fra, at det indebærer en reel risiko for liv og lemmer. Og i Europa skal KUN europæerne bestemme!

 3. Af Niels Larsen

  -

  Joe Biden var vel bare blevet mere Hillary/Obommert?

  Det, som amerikanerne sagde nej til…

 4. Af Niels Lemche

  -

  Dette mystiske filter!

 5. Af r vangkilde

  -

  MIDDELKLASSE DEMOKRATIET, – er blevet bundet fanget i velfærdstatens skatte isbjerg, og
  taget som gidsel i nationens vækst og trivsel politik, når velfærdsamfundet skal financeres.
  ELLER skal vi følge Trumps amerikanske drøm “den højeste fællesnævner” vi er vinner, først,
  bedste, stærkeste og rigeste, etc. – det personlige sammenhold i familie og selvforsørgelsen,
  som er en garanti for for nationens overlevelse i den globale konkurrence.

 6. Af lisbeth Sørensen

  -

  .” Det er som om, man blandt Vestens politiske ledere er kommet i tanke om, at man undervejs i skabelsen af en ny, globaliseret økonomisk vækstmodel helt havde glemt middelklass”

  TJ har behændigt undgået at nævne at i Danmark har vi en kæmpe og voksende undergruppe af “underklassen”, “folket” , som slet ikke tilhører middelklassen..Men det er vel normalt valgflæsk, fordi han ved godt at de ikke læser denne avis..

  Helt enig med at Biden havde vundet stort, selv Sanders ville have vundet..Clinton var simpelthen en forfærdelig kandidat, og hun virker alt for kold og kynisk..Så har en gadedreng og løgner som Trump nemt ved at slå hende på de store løgn følelser som han er så god til..

  “De er blevet rigere, og det kan man mene forskelligt om, men så længe de fattigste bliver mindre fattige, og det er de heldigvis blevet, er det store problem ikke de største formuers størrelse.”

  I Danmark er de fattigste vedblivende blevet fattigere år for år under de borgerlige regeringer..Der har overhovedet ikke været nogen “trickle down effekt”, men kun en “trickle up effect”..Så det argument kan vi hurtig slå i stykker som værende helt og absolut falsk.

  Der er ikke tvivl om at den største trussel mod bedre lighed, er den borgerlige indførelse af stadig flere løn og velfærds erodere fra Udlandet..Men dette gør blå regeringer altid? Og de stopper da ikke nu. Dette gavner faktisk velfærdsstatens endelige, og vil betyde nul kr. i statsstøtte til aviser mv. som i USA, og indføre et Amerikansk system hvor top 20% sidder på absolut alt.
  Den nuværende regering har indført 16o.ooo officielt med nye arbejdstilladelser de sidste to år, dertil skal lægges flygtninge, uregistreret EU arbejdere der arbejder sort, Svenskere mv…Tallet er jo nok på den anden side af 3oo.ooo når alt bliver talt op, på to år..

  Så forvent ikke at den blå nymfe regering vil gøre noget her..

 7. Af S.V. Nielsen

  -

  Asker Aamund, som den værdige repræsentant for “middelklassen i DK”, viser bedst, at..

  med den tilstand verden er i for tiden bl.a. med den truende klima-katastrofe og tilfældigheden hvormed man vælger nye magthavere med stort ansvar – som Trump og i og for sig tilsvarende med vores egne ansvarlige folkevalgte i DK – og hvor lidt disse rent faktisk rigtigt forstår at arbejde efter “tilstandens alvor” i disse dage, så er meningssamlere fra netop middelklassen rent faktisk lige så vigtige, som selve meningsdannerne og medierne virke.

  Borgerne og dermed i særlig grad “middelklassen” har nemlig mere end nogen sinde en
  mulighed for et overblik over, hvad der rører sig blandt folket i landet og i verden omkring
  os – takket være den digitaliserede verden, hvis man følger med, og det gøres der ! Og man
  er helt ” oppe på mærkerne “- og vel at mærke samtidig ved, som det er nødvendigt samtidig i dag, at udelukke hele medieverdenens forsøg på at tage magten som den 4.
  magt og optræde som for meget aktører for ofte en vanetænkning og videregivelse af
  det etablerede samfunds og derved særligt elitens ønsker til udviklingen i verden. Folkets
  røst i dagens verdens debat er således blevet “et must” for magthaverne såvel i DK som
  globalt.
  Det er samtidig nødvendigt, da kompleksiteten i den nuværende verdens orden er blevet
  så uoverskuelig for magthaverne indenfor politik og vores departementer bl.a. både med
  alskens nyheder, som der slynges om med fra verdens fjerneste egne, som fra et fjernt
  EU-system og magthavere “ells where” som vi fyldes med igennem medierne, at halvdelen
  faktisk ville være nok kære medier og “presseloge”, således at det nære næsten drukner i
  alt det, og det væsentlige, nemlig hvordan folket begår sig i hverdagen og i fremtiden og
  ditto for verdens generelle tilstand ofte har gledet i baggrunden – og det gælder ikke kun
  her i landet, men åbenbart også for selv USA, som man der det i disse dage.

  Lad os derfor få flere som Asker Aamund, som medvirkende i vores politik, for det virker
  jo tilsyneladende her, som det er i dag – og gerne en helt masse middelklasse ´med HD,
  der jo er mange flere af her i landet med i debatten. Måske kan tiden friste til at de også
  vil føle et højere samfunds-ansvar og tilmed selv at gå ind i politik og Folketing eller lokal
  politik, for det er der også brug for til gavn for landet i fremtiden – ellers danske medier så
  inddrag dem lige som nu i debatfora – vi skulle jo gerne fortsat være et folkestyre, som
  både vi selv som hele verden kan drage fordel af at lytte til.

 8. Af S.V. Nielsen

  -

  Godt Asker Aamund at du svarer den lidt for selvsikre Bertel Haarder i dag,

  For politikerne er helt åbenlyst nødt til at høre på én som dig fra den danske middelklasse –
  vi danskere er jo både igangsættere og liveopretholdende i os selv i vores holdning i job
  eller ledelse, og følger mere end nogensinde med i politik og deltager selv så vidt muligt
  i debatten om den nuværende verdensorden. Vi kan jo følge med lige så godt, som jeg
  tror politikerne selv i verdens tilstand, og måske bedre bringe tingene frem på tinge og
  så bare bede vores folkevalte om at handle derefter. Det manglede bare – der er ingen
  tid at spilde, hvis vi selv her i DK og i situationen i verden angår – skal komme tørskoede
  i land, når vi bl.a. tænker på klima-situationen lige nu – og tilstanden i EU med for meget
  passivitet fra netop dem der er og bliver ansvarlige for, hvad der vil foregår i de nærmeste
  år.

 9. Af Niels Lemche

  -

  Tom Jensen, når man ser de lange indlæg, der er kommet på, hvad var der så galt med mit relativt beskedne fra i morges?

  Beklager, at jeg føler mig som bandlyst.

 10. Af lisbeth Sørensen

  -

  Forkert indlæg S.V Nielsen

  Dette indlæg drejer sig ikke om den ubehjælpsomme anti-demokrat Asger Aamund -og Danmarks største tyveknægt af aktionær penge over tid- Men om Trump og populisme!..Dog kan Asger det med populisme ligesom Trump også..Et alen naturligvis, da asger også ser det gode i Trump som alle liberalister. Han lever som Trump af løgn og bedrag, både i sine virksomheder i 3o år, og i hans medievirksomhed som drejer sig om at indfører anti-demokrati, Amerikanske tilstand, armod i gaderne, politivold..

  Næh i stedet for asger..Skal vi have dødsstraf på programmet for liberalister der snyder i skat. Hvad med om du lave et vigtigt tv program i tv om dette næste gang?
  Og om hvorledes mindre liberalist kriminelle er , kan udflages til afsoning i USA i et telt ørken hvor havregrød og et stk brød åbenbart kan holde dem i live i mange år for lo dollar om dagen?

  Både Trump og Aamund foragter det store “folk i 99%…Det eneste dette går ud på er at narre dem til at tro at de har repræsentation via en som Trump eller Aamund, en og samme her. Og derfor aamund er så forhadt i Danmark, som hans kone Bjerrehus, og søn også.De har alle tre dette vederstyggelige elitære gen over sig, der gør dem så overklasse agtigt og udanske…

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ Tom Jensen

  Thor Möger Pedersen mente, at vi skulle tænke lidt mere på dem i blå overalls, der står tidligt op hver dag og smører leverpostejsmadder”. Det er 5 år siden.

  Der er stor forskel på USA og Danmark/Europa. I Vesteuropa har vi opbygget en velfærdssystem, som ikke er perfekt, men som i højere grad er et sikkerhedsnet, når økonomiske problemer opstår.

  I USA er holdningen mere at ‘enhver er sin egen lykkes smed’. At alle ved hårdt arbejde kan blive millionærer, selv om virkeligheden er, at langt de fleste mangemillionærer har arvet deres rigdom. Man ser op til de få, der har oparbejdet kæmpestore formuer. Den med ’sin egen lykkes smed’ gælder tilsyneladende kun, indtil man indser, at man overhovedet ingen indflydelse har på sin egen situation og derfor håber på, at en ny ‘Messias’ vil komme dem til undsætning.

  Jeg er enig i, at flygningeproblemerne er enorme, men jeg kan ikke ud fra dit indlæg se, om du mener, at det skal løses af enkeltstater – eller af et stærkere og mere solidarisk EU.

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som et apropos til overskriften – Den oversete middelklasse – kan man vel også spørge . . . . hvorfor lukker retssamfundet øjnene totalt for en hærgende bande repræsentanter for en navnlig nordafrikansk kriminel underklasse? De kriminelle horder har absolut intet legalt ærinde i Danmark/EU. Hvorfor smides de ikke ud?

  “Berlingske mener
  Hvorfor tager ingen ansvaret for at sende dem hjem?
  »Man bliver nødt til konsekvent at prioritere hjemsendelsen af afviste asylansøgere meget højt i hele EU.«
  SØNDAG D. 22. JANUAR 2017 KL. 11:15”
  http://www.b.dk/berlingske-mener/hvorfor-tager-ingen-ansvaret-for-at-sende-dem-hjem

 13. Af Maria Due

  -

  Tak til Tom Jensen for et indlæg, som jeg er helt enig i, og det har jeg været meget længe. Derfor har jeg også – uanset om jeg sympatiserede med midlerne – altid forsvaret, at DF opstod, og jeg har undret mig meget over, at så mange var i stand til at lukke øjnene for, at noget sådant måtte ske, fordi mennesker begynder at forsvare sig, hvis de presses for hårdt. Dette er vel at mærke helt legitimt.

  ”For det første må Vestens politikere – også Europas – endegyldigt få kontrol med flygtninge- og migrantkrisen og den deraf følgende indvandring, som kan underminere både velstand og velfærd i vore samfund og øge risikoen for vold, terror og social uro”

  Ja, men når voksne mennesker kræver at få lov til at forblive børn i hjertet og handle derefter, bliver det meget op ad bakke. Dette giver DR dagligt en strøm af eksempler på, og Niels Lillelund beskriver det glimrende i sin JP-klumme ”Voksne og dog børn, børn i hjertet”. Den handler ikke om biskopper, skønt det kunne den sagtens have gjort, da emnet er, at ”der er enormt meget religion i det offentlige rum, ja, rummet er nærmest ikke andet”.

  ”Mod det barnlige hjerte og den varme sommer gælder ingen fakta, ingen undersøgelse, ingen dokumentation, det er alt sammen lige meget, når man blot bærer troens rare klenodie ved barmen”, skriver Lillelund, og hvor har han ret.

  Tænk blot på biskoppen i Viborg, der for Folkekirkens Nødhjælp solgte geder og byggede en mur på Roskilde Festival. For slet ikke at tale om hans kolleger, der vil have humanismen tilbage i Folkekirken. Vel at mærke deres egen røde humanisme, og hvis der ikke er nogen, der får dem bastet og bundet, får de ødelagt kirken i løbet af den næste halve snes år.

  Niels Lillelunds klumme slutter med et citat af reklame-og filmmanden Søren Fauli og Barbara Stephensen, retoriker og coach og desuden forfatter til en enkelt bog, nemlig én om Uffe Elbæk: »Vi elsker verden”:

  ”Vi elsker Jordens børn og voksne. Vi vil være i samspil med hele verden og ønsker at lære af alt det, der er anderledes end os.Fordi vi tror på, at vi allesammen kan løfte opgaven at skabe en fælles bevidsthed på Jorden. Med den kan vi udrette mirakler.«

  “Amen.”, tilføjer Lillelund

  Samme tema, som i går var hovedtema, da Aarhus blev kulturby, og hvor ordet mangfoldighed var Gud.

 14. Af Maria Due

  -

  Jeg har et indlæg i filteret.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sig mig, chefredaktør, er jeg bandlyst?

 16. Af Niels Larsen

  -

  Her tillades kun ateister, Lemche. 😀

 17. Af lisbeth Sørensen

  -

  “altid forsvaret, at DF opstod, og jeg har undret mig meget over, at så mange var i stand til at lukke øjnene for, at noget sådant måtte ske, fordi mennesker begynder at forsvare sig, hvis de presses for hårdt. Dette er vel at mærke helt legitimt.”

  Problemet Fru Due, er at DF i dag er styret af Moskva, som den RT ansatte Iben Thranholm…Og blindt lukker øjnene for hundredvis af dræbte journalister der, at der ingen mediefrihed er i Rusland, og at Rusland forsøger at skabe intern splid i EU via fakenews, og deres propaganda parti i Danmark, DF.

  DF har en stor foragt for middel og underklassen..Og interessere sig kun for overklassen, for hvem de arbejder når ikke for Putin, via at stjæle stemmer til blå blok fra mennesker der ingen repræsentation har i partiet..

  Partiets stramme indvandringspolitik er til grin..De mere end fordoblet antallet af immigranter under lo året i VKO, og samme igen nu under den liberale regering..Altså en stemme på DF er lig med flere indvandrer..

  Partiet er også det hemmelige ja parti i Eu..og har stemt for flere EU forslag end noget andet parti i Danmark, selvom det påstår det modsatte..

  Partiet er Danmarks løgnerparti nr. 1, hver en ting der komme ud af munden på en DFér er baseret på løgn og bedrag, populisme for deres ejere i liberal alliance.

 18. Af Maria Due

  -

  Lisbeth Sørensen.

  Virkelig.

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Maria Due

  “”Mod det barnlige hjerte og den varme sommer gælder ingen fakta, ingen undersøgelse, ingen dokumentation, det er alt sammen lige meget, når man blot bærer troens rare klenodie ved barmen”, skriver Lillelund, og hvor har han ret.”.

  Det kunne Trump – der opererer med ‘alternative facts’ – ikke have sagt bedre.

 20. Af P Christensen

  -

  Enig med TJ.
  Her i DK har vi jo stort set siden 1970erne tilladt alle politikere, røde som blå,
  at gøre alt det forkerte.
  Og nu sidder vi tilbage med rekordhøje skatter der ikke modsvares af høj kvalitet,
  men en succesiv generel nedslidning af stort set alt. (Bortset fra elitens profit, forståes!)
  Reformer har snarere været “deformer” der har ødelagt kommuner og Skat.
  Forsvaret har været i angrebskrige.
  Enhver autoritet er strengt forbudt iflg arven fra 1968erne, hvorfor skolerne har været i
  stadigt indlæringsmæssigt fald.
  Vi har importeret sociale klienter og problemer.
  Mange af vore produktionsarbejspladser er væk. Endog betalt af os via EU.
  Vi har bureaukratiseret og centraliseret magten. Væk fra kommuner og ned til EU.
  Og så skal folk, der har tabt på politikernes fejldispositioner endog finde sig
  i at blive kaldt det værste, af de der sidder i trygt og godt i elfenbenstårnet.

 21. Af P. T.

  -

  Vi burde nok gribe i egen barm og lige analysere hvad der forgår i disse år.Den oversete middelklasse?middel klassen har altid sparket nedad og indgået aftaler med nedre klasser når de var eller er truet-den falske klasse.Her fra skolelærernes avis-men ikke uden points.
  https://www.information.dk/mofo/koebenhavn-blevet-boble-problem-sammen

 22. Af lisbeth Sørensen

  -

  “LÆS OGSÅ: BERLINGSKE MENER – ET STOP FOR REFORMER VIL SVIGTE BÅDE SAMFUNDET OG DE LEDIGE”

  Ligegyldigt at diskutere herom, så længe den massive indvandring fortsætter ufortrødent. Og i længden vil det moderne samfund kun betyde færre og færre jobs til alle mm. vi taler deltid, stop af indvandrer af alle slags, såvel som at de fleste af de nye jobs vil gå til kvinder..MM. vi taler herom at indfører “upstairs and downstairs” igen?

  Eneste reformer der virker her er..

  1. stop for mere indvandring,

  2. Muligheder for uddannelsesgaranti for alle borgere, med en SU men kan leve af.

  3. Borgerløn da dette alligevel aldrig vil blive nok, såvel som skatter på værdier for at bekæmpe uligheden og få vendt den grimme borgerlige skude her uden kreative tanker mht. hvorledes man skaber et bedre samfund for Danskere.

  “Enhver autoritet er strengt forbudt iflg arven fra 1968erne, hvorfor skolerne har været i
  stadigt indlæringsmæssigt fald.”

  Autoritærer skolesystemer fungere ikke, det er afprøvet..DK er et lille land som skal leve af kreativitet i pharma mv. Og borgerlig kæft trit og retning, ville være kontraproduktiv til mere økonomisk aktivitet og innovation.

 23. Af lisbeth Sørensen

  -

  En god lille video fra BBC , om hvorledes Plato allerede beskrev Trumps komme, via et demokrati der har udviklet sig til vores nuværende system og tid, og aldrig har været en mere opportun mulighed for en populistisk demagog, som Trump…

  https://www.facebook.com/thetodayprogramme/videos/10154217969701200/?pnref=story

 24. Af P. T.

  -

  Foretrækker nu det finske SUOMI skolesystem-forældrene aflever deres poder i vel udhvilet og ren og forberedt tilstand,uden mobiler og Ipads og forældrenes påvirkninger stopper ved porten til skolen.Jo autoritære skolesystemer fungerer med kærlig hånd som det finske,men i dybten er det finske skolesystem mere end blot dette,det kræver men belønner især på den lange bane.

 25. Af Kent Andersen

  -

  Jeg synes problemstillingen først og fremmest er, at medierne, og dermed også politikere, stort set ikke taler om politik.

  Istedet snakker man stort set altid om klassificering af folk med ord som “eliten”, “middelklassen”, “68’erne”, “underklassen”, “den hvide privilegerede mand”, “akademikerne”, “eksperterne” osv.osv. Der er ikke plads til alle de papkasser man har opfundet.

  Tom Jensen skriver:
  “budskabet om, at der skal være plads til alle, uanset herkomst, farve, religion eller seksualitet. Det skal der indiskutabelt også.”

  Det er slet ikke pointen. Pointen er, at politik handler om politik – ikke om herkomst, farve, religion, kultur, klasser og seksualitet. Medier såsom denne avis beskæftiger sig desværre næsten udelukkende om herkomst, farve, religion, kultur, klasser og seksualitet. Eksempelvis dette indlæg. Politik og indhold af politiske forslag analyseres eller diskuteres stort set aldrig.

  Jeg vil høre om hvilke politisk du er med på. Hvilken papkasse du bor i rager mig en papand.

 26. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg i filteret?

 27. Af Jan Petersen

  -

  Overdrag i øvrigt venligst “hovedet koldt” (hovedet tomt) blog til en, der gider debattere, please 🙂

 28. Af Maria Due

  -

  NIELS JUUL HANSEN – 23. JANUAR 2017 12:11

  Niels Lillelund er skam en belæst herre, og jeg tror, at det var den blide Hans Adolph Brorson, han havde i tankerne. Hvis du ser en sammenhæng mellem Brorson og Trump, er jeg nødt til at melde pas. Jeg har også passet mig igennem den amerikanske valgkamp, det gør jeg nemlig altid, fordi jeg aldrig bryder mig om kandidaterne til det job. Jo, én forresten: Robert Kennedy. Ham græd jeg over .

Kommentarer er lukket.