Det modsatte af julefred

Af Tom Jensen 90

Terror er det modsatte af julefred. Men i år ramte terroren julen, via en lastbil sendt direkte mod boder med glühwein af en kynisk massemorder bag rattet, 12 døde og næsten et halvt hundrede sårede var der, da vognen havde pløjet sig gennem julemarkedet ved Gedächtniskirche i Berlin. Det var i mandags. Det giver desværre i år ikke nogen mening at adskille julen fra terroren, for terroren valgte julen. Derfor må jeg også skrive om terroren i dag, en fredelig juledag. Det går ikke anderledes.

2016 blev et uhyggeligt år med terror i Europa. Man fik efterhånden indtrykket af, at den kan slå til hvor som helst, når som helst. Der var eksplosionerne i Bruxelles i marts. Der var lastbilen mod den festende folkemængde på Bastilledagen ved kystpromenaden i Nice. Der var selvmordsbomberne i Atatürk-lufthavnen i Istanbul i juni. Og nu altså igen en lastbil som dødsvåben mod fredelige borgere, der drak glögg mellem grangrene i decembermørket i Berlin.

Det kom efter et 2015, der ikke var meget bedre: November-terroren nod spillestedet Bataclan og flere andre steder i Paris. Angrebet på Charlie Hebdo i samme by. Terroren i København i februar. Og undervejs begge år de mindre, men ikke desto mindre rædselsvækkende angreb: Præsten der blev halshugget i sin kirke i Rouen i sommer. Politibetjenten og hans kone, der blev stukket ihjel ved deres hjem tæt på Paris. Og flere andre.

LÆS OGSÅ: Falder Merkel, falder Europa

Det er jo uundgåeligt, at ethvert af disse terrorangreb bliver genstand for debat. Bliver en del af den politiske debat, især om indvandringen og flygtningestrømmene. Indimellem så hurtigt efter et angreb, at man endnu ikke kender omstændighederne. Det er ikke altid kønt at overvære hastig politisering af andres død og ødelæggelse.

Men det er på den anden side ikke så underligt, at debatten kommer. Eftersom der jo er en forbindelse. Eftersom tingene ikke meningsfuldt kan skilles ad. Ja, når der på kort tid kommer hundredtusinder, måske millioner af mennesker til Europa som flygtninge og migranter fra Mellemøsten og Afrika, så kan det medvirke til at øge risikoen for terror, eftersom det ikke er muligt i alle tilfælde at gennemskue, om der kommer folk med ind i Europa, som er radikaliserede og vil os det ondt.

LÆS OGSÅ: Juleattentatet i Berlin kan blive vendepunkt for Merkel

Vi ved også, at det er en risiko, som ikke kan integreres væk henover en sommer. Der er grupper af indvandrere og efterkommere, hos hvem man finder en betydeligt større kriminalitetsrate end hos andre. Hos hvem risikoen for radikalisering er større. En radikalisering der i enkelte tilfælde kan udvikle sig på en måde, der ender i tanker eller planer om terror. Adskillige af de, der i de senere år er blevet arresteret for at planlægge terror i Europa, er som bekendt født og opvokset her. Men det nytter heller ikke her at trække tabuisering og forblændelse hen over virkeligheden; naturligvis knytter også problemet med »hjemmedyrket« terrorisme sig til indvandringen og integrationen. Til de parallelsamfund der med usvigelig sikkerhed vokser frem især i lande, hvor indvandringen fra Mellemøsten i de senere årtier har været betydelig.

Det er en faktuel konstatering. Det er ikke et kontroversielt politisk synspunkt, men derimod blot en refleksion over den skinbarlige virkelighed. Det er således heller ikke udtryk for hverken fremmedfjendskhed endsige en udskamning eller mistænkeliggørelse af hver enkelt, der er kommet til Danmark fra fremmede lande eller kulturer, at man gør sig denne erkendelse: Store flygtninge- og migrantstrømme øger risikoen for terror og vold.

Langt de fleste mennesker er gode mennesker, også langt de fleste flygtninge og migranter, men ikke desto mindre: Selvfølgelig har indvandringen en pris.

LÆS OGSÅ: Hvorfor blev terroreftersøgt tuneser ikke udvist fra Tyskland?

Hvis man kunne opnå en fælles erkendelse af det, kunne man så på den baggrund diskutere, hvordan flygtninge- og migrantpresset skal håndteres. Om vi skal lukke mere eller åbne mere. Om vi skal lukke ydre grænser, lukke indre grænser, lukke alle eller ingen grænser. Om vi skal hjælpe i nærområderne eller her, eller begge dele – og hvor meget. Det er helt legitime spørgsmål. Helt afgørende spørgsmål.

Det mange imidlertid tørster efter er ordentlige svar. Hvis vi ønsker at bevare de indre, åbne grænser i EU, hvordan og med hvilke midler kan de ydre grænser så rent faktisk beskyttes? Hvis vi ved, at flygtninge- og migrantpresset er en vedblivende situation, eftersom flere og flere får kommunikationsmidlerne og pengene der skal til for at fostre og virkeliggøre ideen om at rejse mod Europa, hvordan håndteres den virkelighed så – uden at vore egne samfund bryder sammen som følge af tilstrømningen? Hvordan løses det paradoks, at vi faktisk har brug for en hel del indvandring udefra, vi har brug for masser af kompetencer hos dygtige tilrejsende fra nær og fjern også i de kommende år, samtidig med at flygtninge- og migrantstrømmene er nødt til at komme under kontrol? Hvordan sikres det, at folk som kommer hertil for at få midlertidig beskyttelse, ikke i næsten alle tilfælde ender med permanent ophold og reel indvandrerstatus?

Det er spørgsmål, der ikke findes snuptagsløsninger på. Ikke desto mindre er det spørgsmål, hvis besvarelse mere end noget andet er afgørende for, at tilliden til politikerne og de demokratiske institutioner både nationalt og på EU-plan kan genetableres. Det er en uomgængelig opgave i 2017.

Og med den konstatering: Glædelig jul.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

90 kommentarer RSS

 1. Af Erik Lar sen

  -

  Først fortsat god Jul, trods de forfærdelige begivenheder vi må leve med så længe Merkel og vore egen politikere er så naive at tro at man kan lukke personer med et helt, helt andet livssyn ind i landet uden et grundigt check AF dem og samtidig krav TIL dem for at være her.
  I dag kan man læse Uffe Ellemann sige: “Vi er et puslingeland, der hygger os i smug, mens hele verden brænder om vor vugge”!!!
  Ja, Uffe er blevet en gammel, glemsom og sur mand, der længe intet har forstået at “verden brænder” – også I vor vugge! Han skulle “stikke piben ind” og hellere få checket om der er en begyndende demens i gang? (en anelse ironi).

 2. Af Svend Jensen

  -

  Når man passerer en yngre mandsperson i offentlige rum, er det store spørgsmål: Hvordan kan man se på ham, om han er terrorist?
  Er han klart af europæisk udseende er man ikke meget i tvivl. Er han af mellemøstlig udseende, skylder Eliten at angive hvordan man kan skelne.
  Din overlevelse kan afhænge af det. Så simpelt er det i dag.

 3. Af Allan Hansen

  -

  Mellemøsten bliver aldrig som os, men der er voksende risiko for, at vi bliver ligesom Mellemøsten.

 4. Af niels Lemche

  -

  Gode chefredaktør,

  Som du skriver, er der ingen lette løsninger,; men vi er nødt til at finde løsninger, ellers ender vi som politistater i Europa. Det første privilegium, der råbes op om, er aflysningen af Schengens grænseaftaler. Det er i virkeligheden et absurd argument. Ser man på USA, så gælder der fri bevægelsesfrihed overalt mellem staterne. Til gengæld er der en rigorøs kontrol ved grænserne. Schengen og EU reddes derfor ikke ved at genindføre en skarp grænsekontrol mellem Schengen landene, men ved at etablere et tilsvarende system, som det amerikanerne har. Det løser bestemt ikke alle problemer, naturligvis ikke; men alligevel burde problemet med turistterrorister, der rejser frit ind og rundt i EU jo på den måde kunne begrænses i betydeligt omfang.

  Næste punkt på dagsordenen hos alle de, der råber op om Merkels katastrofale betydning. Gudskelov for hende. Hun får en til at føle, at der alligevel er håb for Europa. Men skal der ske massedeportering af dem, vi (nogle altså) ikke kan lide, skal der være mulighed for, at der er steder, de kan udvises til. Det er der reelt ikke i dag. De afrikanske indvandrere har ingen fremtid hjemme. De er nærmest overflødige med det befolkningsoverskud, der er i de pågældende lande. Så folk fra Mellemøsten og Nordafrika. Jo, Syrien og Irak skal genopbygges. De får brug for ikke så få af dem, der er flygtet hertil. Men man må stadig ikke glemme, at arbejdsløsheden i disse lande altid har været betydelig. Endelig er regimerne ikke noget at råbe hurra for, fordi den solidaritet inden for deres samfund, som vi forventer i vore egne, ikke eksisterer. Vi kan naturligvis bare sætte dem af, hvis kan tåle at se på, hvad der kommer til at ske; men skal det være effektivt, er vi nødt til at rykke ind og simpelthen overtage styret i de pågældende lande. Det er overkommeligt: Syrien, Irak, Libyen. Interessant nok kommer der vist ikke mange indvandrere/flygtninge fra Egypten på trods af en vanvittig fødselsrate og overbefolkning. Tunesien, jo der er nogle, i reglen islamister. Styret er jo ganske liberalt. Algeriet ved jeg ikke meget om. Der er nogle derfra, naturligvis. Marokko producerer også flygtninge, men igen, der er mestendels tale om islamister. De unge mænd fra Marokko og Algieriet, der skejede ud sidste nytår i Köln, er vel for det meste gæstearbejdere, sæsonarbejdere, især fra Spanien.

  Så dine spørgsmål er på sin plads: Hvilke options har vi, og hvor meget vil vi investere?

  Nå, krisen bliver vel akut i løbet af 2017, således at det politiske establishment i Europa faktisk bliver tvunget til at finde på løsninger.

 5. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Der er løsninger nok:
  Indse at ISlam er i krig mod os.
  Forbyd Islam/KOranen i Danmark.
  Udvis NUL tolerance for udviste forbrydere.
  Udsend alle der på falsk grundlag har fået flygtningestatus/opholdstilladelser/statsborgerskab + deres efterkommere i Danmark. (Så er der kun få retmæssige kvoteflygtninge at hjælpe)
  Stop den EUske færgetransport af migranter over middelhavet. (så stoppes menneskesmuglernes gesheft også)
  Luk de indre grænser, indtil EU har styr på de ydre.
  Gør al bistandshjælp til 3. lande 100% afhængig af 2-børnspolitik. (direkte familiestøtte, med sundhed, lægehjælp, skoling for både voksne og børn i bæredygtig selvforsyning. Ved barn nr. 3 mistes AL støtte).
  – Efter samme princip kan man oprette flygtningelejre i nærområderne, der fremtidssikre flygtningene til et selvstændigt liv. (finansieret af besparelserne på “flygtninge”indvandreområdet)
  Og:
  Hold Danmark langt ude af de KOrandyrkene’s klankrige.
  Men:
  Det kræver ganske anderledes politisk rygrad end det, de partier vi pt. har på Tinge kan fremvise, lige som det kræver, at vælgerne er sig selv og sine tro, fremfor listerne på stemmesedlerne og venstresnoede kollegaer.

 6. Af kay keizer

  -

  The world is devoid of leaders with balls and vision. The 1% is not interested in anything but increasing their wealth, and the current leaders are busy catering to that 1%, leaving ‘minor’ issues like the crumbling of our western civilisation to somehow take care of itself.
  Let us see how Putin and Trump get along.

 7. Af niels Lemche

  -

  MAIBRITT S. CARSTENS, ja, det er nok alt det, der skal til for at gøre det hele værre. Tænk at skulle leve i samfund, hvor omstrejfende bander af paramilitære jagter dem, samfundets herskende klasse ikke kan lide, men vil have udryddet. Du vil komme til at leve i et samfund præget af utryghed som aldrig før. For tænk, hvis de tog fejl, og knaldede dig ned ved en fejltagelse. Har man oplevet det: Ja, spørg de få, der er tilbage fra krigens tid.

  Så er der lige det sædvanlige problem med grundloven.

 8. Af niels Lemche

  -

  MAIBRITT S. CARSTENS, ja, det er nok alt det, der skal til for at gøre det hele værre. Tænk at skulle leve i samfund, hvor omstrejfende bander af paramilitære jagter dem, samfundets herskende klasse ikke kan lide, men vil have udryddet. Du vil komme til at leve i et samfund præget af utryghed som aldrig før. For tænk, hvis de tog fejl, og knaldede dig ned ved en fejltagelse. Har man oplevet det: Ja, spørg de få, der er tilbage fra krigens tid.

  Så er der lige det sædvanlige problem med grundloven.

 9. Af Steen Raaschou

  -

  Der har vret mange terrorhandlinger i 2016, men det mest alvorlige er nok, at antallet tiltaler i EU ifølge Europol i EU er femdoblet på fem år. (!)

  Det vil jeg kalde en eksplosiv udvikling, der må give grund til den største bekymring. Og en af løsningerne hedder selvfølgelig stop for masseindtag af muslimser, like it or net.

  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report

 10. Af Steen Raaschou

  -

  Der har vret mange terrorhandlinger i 2016, men det mest alvorlige er nok, at antallet tiltaler i EU ifølge Europol i EU er femdoblet på fem år. (!)

  Det vil jeg kalde en eksplosiv udvikling, der må give grund til den største bekymring. Og en af løsningerne hedder selvfølgelig stop for masseindtag af muslimser, like it or not.

  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report

 11. Af Steen Raaschou

  -

  Der har været mange terrorhandlinger i 2016, men det mest alvorlige er nok, at antallet tiltaler i EU ifølge Europol i EU er femdoblet på fem år. (!)

  Det vil jeg kalde en eksplosiv udvikling, der må give grund til den største bekymring. Og en af løsningerne hedder selvfølgelig stop for masseindtag af muslimser, like it or not.

  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report

 12. Af Allan Hansen

  -

  Kærlig Jul og fredeligt Nytår til ALLE!

  https://youtu.be/YrLk4vdY28Q

 13. Af Niels Larsen

  -

  Hvornår accepterer vore politikere, “eliten” (som sjældent er netop det), mainstream medierne og andre, som af en eller anden mere eller mindre obskur årsag har indflydelse på/i samfundet, denne ganske enkle sandhed:

  TERROR = ISLAM og ISLAM = TERROR.

  Det fremgår altså med al ønskelig tydelighed af koranen, hvis ellers man gider læse det litterære og indholdsmæssige makværk.

  Så længe denne indlysende og af ,muslimerne selverkendte og beskrevne sandhed ikke erkendes kan en løsning på problemet ikke iværksættes.

  Løsningen hedder Apartheid! Muslimerne må adskilles fra vi andre og henvises til at bo i deres egne fejlslagne stater – og med magt afholdes fra at komme ind i civilisationen.

  Vore politikere begår højforræderi så længe de nægter at erkende denne enkle sandhed: vi kommer ALDRIG til at kunne leve i fred og fordragelighed med muslimerne!

 14. Af j vest

  -

  Al lan, husk nu at alles ven er ingens ven. Som f.eks. gammelkommunisten Merkel der vil være hele verdens ven(inde), men som forråder alt og alle.

 15. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Lemche – 25. december 2016 14:49: “Tænk at skulle leve i samfund, hvor omstrejfende bander af paramilitære jagter dem, samfundets herskende klasse ikke kan lide, men vil have udryddet.”

  Ikke at jeg advokerer for det, men det synes at have en vis effekt på/i Filippinerne…

 16. Af Erik Lar sen

  -

  Kære Maibritt S. Carstens – jeg, og i øvrigt flertallet af DANSKERE er 100% enige med dig i det du skriver her. Og det gælder alle dine punkter, der hvis de blev opfyldt ville få danskere til at smile, blive optimister igen og kunne genskabe det land, der i dag er så helt, helt forkert skruet sammen. Og det gælder desværre migranter, falske asylansøgere og det der er værre og ikke mindst politikere der så absolut hellere vil promovere sig selv end kæmpe for Danmark.
  Hvad minder så det om (udover de sidste 30-40 år? Ja, besættelsen og WW2, hvor der også fandtes politikere, der dengang bare lod stå til, så manden med overskægget havde næsten frit spil her. Det kan vi ikke acceptere i år 2017 (snart) -det at vi skal have folk til at følge en Koran, der vil slå utro kvinder ihjel , der vil hænge homoseksuelle, der vil undertrykke kvinder, jøder – “vantro”.
  Men Godt Nytår til dig Maibritt! Vi må stadig ikke opgive håbet.

 17. Af Benny Benny

  -

  Maibritt S. Carstens
  Nemlig og som Erik Larsen siger:
  “flertallet af DANSKERE er 100% enige med dig”

 18. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, det er også lige dem, vi skal sammenligne os med.

 19. Af Niels Larsen

  -

  @ Erik Lar sen – 25. december 2016 15:35

  Vi er – jeg havde nær sagt forhåbentlig – nok ved at være der, hvor en bevægelse som frihedskæmperne opstår.

  Men denne gang er det hele eliten i Europa, vi er oppe imod.

  VI – fordi jeg ikke står i bagerste række, når det brager løs.

  Som dengang bliver det en tofrontskrig: mod vore politikere og mod den sande fjende.

 20. Af Allan Hansen

  -

  ” Alles ven er ingens ven,,
  Jo da,,, men én dag om året har selv jeg råd
  til, at være naiv – vi er nødt til at tro på kærligheden
  – ellers er vi fortabt!

 21. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Enig i indlægget..En folkeafstemning om indvandringens nuancer er eneste rigtige valg. Industrien og de borgerlige i Danmark skal ikke bestemme Danmarks fremtid her på dette område..Indvandrerghettoer skal bygges i blå enklaver overalt også, såsom i Gentofte, Hellerup, Vedbæk mv.

  Der skal også love på bordet der garantere at flygtninge ikke bliver statsborgere, får adgang til arbejdsmarkedet, indslusningsløn mv. AltSammen for at bevare den Danske model.
  Samtidig stemmer vi om at at frimurer ikke får adgang til offentlige stillinger af vigtighed..Såsom politi, dommer mv. Og at religiøse ikke kan blive censorer i uddannelsesinstitutionerne..

 22. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “vi er – jeg havde nær sagt forhåbentlig – nok ved at være der, hvor en bevægelse som frihedskæmperne opstår.”
  AF NIELS LARSEN – 25. DECEMBER 2016 16:04

  Uden tvivl mener du forhåbentlig..Man den dag fascisterne går rundt og jagter indvandrer kommer ikke retur. Man når socialismen endelig indfinder sig, bliver det spændende om den blå elite i top 1% vil tillade den, eller bruge deres kontrol af det politiske system og militæret til at undertrykke den og dens folkelig frihed for alle..Disse liberalister er jo kun interesseret i frihed for top 1%?

 23. Af Svend Jensen

  -

  @ALLAN HANSEN – 25. DECEMBER 2016 16:19
  “…vi er nødt til at tro på kærligheden
  – ellers er vi fortabt!”

  Det er sundere og mere livsforlængende at tro på sund fornuft.
  Kærligheden og freden tager islam sig af, som ‘fredens & kærlighedens religion A/S’.
  Det siger jo Barack Hussein Obama – så må det vel passe?

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et citat fra Tom Jensen bloggen:
  “Hvordan løses det paradoks, at vi faktisk har brug for en hel del indvandring udefra, vi har brug for masser af kompetencer hos dygtige tilrejsende fra nær og fjern også i de kommende år, samtidig med at flygtninge- og migrantstrømmene er nødt til at komme under kontrol? Hvordan sikres det, at folk som kommer hertil for at få midlertidig beskyttelse, ikke i næsten alle tilfælde ender med permanent ophold og reel indvandrerstatus?”

  Ovennævnte kan vel også udtrykkes således. Hvad har Danmark tænkt sig at bruge arabisk skolede kompetencer til, der er uden kendskab til vort latinske alfabet? Læste lige på en anden site, at – Blot 3,7 pct. af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2014, var i arbejde efter halvandet år. For syrerne er tallet endnu lavere, nemlig 2,6 pct. Det er unægtelig er dyr “arbejdsreserve”, hvor kun 4 ud af 100 kan udføre et arbejde!

  Så set – selv med kristne næstekærlige øjne – er det vel noget af et hovedløst projekt at ofre formuer på en lille eksklusiv flok lykkeridere her i dyre Danmark, som alternativ til at hjælpe i de langt billigere lande, lykkeriderne kommer fra? Efter min mening, gør vi både Danmark og de arabiske lande/folk en bjørnetjeneste!

 25. Af Erik Lar sen

  -

  Kære Niels Larsen, jeg melder mig straks til at kæmpe for min familie mine børn og børnebørn.
  Men hvad har jeg at “kæmpe” med? En “slangebøsse” eller hvad?
  Du er en fornuftig person Niels og du har oplevet at personen med vel nærmest flest indlæg det sidst halvår endda har forsøgt “kalde os samme person”.
  Det tror jeg bestemt ikke at vi er , men du og jeg har meninger der er ens og jeg ville ønske at jeg kendte dig lidt mere o.s.v.
  Men kultureliten og endda personer der sidder i Sverige, Canada, Kina m..m. prøver at “vide mere end os danskere. Jeg tror de fleste kender SS, JH, NL m.fl.
  Der er jo dem vi åbenbart skal kæmpe mod. De ønsker jo lille Danmark ændret lig med overtaget – præcis som na zisterne ønskede.og nu er det islam/muslimer der ønsker præcis det samme og præcis det samme for jøder – nu er det bare “udvidet ” til også at gælde os europæere (= vantro)!!! Jesus, tænk Løkke, Pind, og slet ikke Samuelsen forstår det åbenbart. Hvor mange terrorangreb skal vi have ? Måske 3-4 i Danmark? Før de vågner??

 26. Af jan ulrik friis

  -

  Hvor mange lig skal der på bordet inden vi forstår, inden Danmark vågner!

  Let at gennemskue radikaliserede islamister der kommer ind der kun vil os det ondt, omkring 700000 islamister allerede i Danmark, i godhedsindustriens navn vi snød os selv.

  Ulandenes alle islamiske og befolkningseksplotions problemer overføres nu til Danmark. hvem af os vil overhovedet leve i et ondt fanatiskt mandesamfund et voldeligt islamistisk Danmark, uanset hvor vi elsker Norden, vores hjemland, vel ikke anden udvej udenom end at finde et andet sted at bo!

  Katastrofen forudsigelig, den grænseløse vold indtil alt bliver ubeboeligt, vores folkevalgte har gjort Danmark til en islamistisk røverhule, en islamistisk gavebod.

  Det bedste for alle parter at vi stopper her, lukker grænserne for den forudsigelige katastrofe, direkte ondskabsfuldt om Danmark fortsætte med at fylde landet op med islamistiske vælfærdsturister og salafister, her hvor det gælder vores allesammens eksistens og spørgsmålet om en ren overlevelse.

 27. Af jan ulrik friis

  -

  —–i filter cirka 18:41…………..

 28. Af Niels Larsen

  -

  @ Erik Lar sen

  Foreløbig kan vi jo håbe på at der kommer mærkbare ændringer til det bedre efter 20-1-17. Jeg er dog ikke overoptimistisk.

  Men at der kommer andre boller på suppen ovenpå Obummers misregimente er da givet.

  Man kan jo melde sig i en skytteforening. Så er der da et startup-kit til rådighed i påkommende tilfælde.

 29. Af ib andersen

  -

  Ja, nu kan vi da nårsomhelst få et stort terror-angreb her i Danmark. I BT beskrives eksempler med hundredvis og tusindvis af ofre. Også i BT fører martin lidegaard fra R sig frem med snak om at Merkel er den største politiker i årevis, og at vi bør være taknemmelige for hendes politik og ledelse af EU. Så kan det vel ikke blive mere verdensfjernt eller autistisk?

 30. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  ” Jeg tror de fleste kender SS, JH, NL m.fl.
  Der er jo dem vi åbenbart skal kæmpe mod. ”

  Kommer aldrig til at kæmpe for eller med NL. Det kan du glemme alt om!

  Bedstefædre som Niels og Erik kommer aldrig til at kæmpe mod nogen..Deres mod har de kun i munden..Ligesom NL.

  Men deres opmuntringer til borgerkrig og voldelig omvæltning fra det højreradikale mindretal de kommer fra, betyder nu alligevel at skytteforeninger og politiet burde være opmærksom på evt. nægtelse af jagttegn ,skydevåben mv. herhjemme? Måske fratagelsen af passet så de heller ikke begår terror i udlandet?
  Vist en god ide?

  Niels B Larsen blev jo også før i tiden dømt for at opmuntre til vold mod muslimer Hvad var kommentaren der igen Niels? Var det ikke udryddelseslejre du opmuntret til? Man erindre at du sagde og har sagt mange gange, at du er altid stolt over at være racist, og ser det som en æres betegnelse?

  Man burde muligvis lave en forebyggende arrestation og fængsling af de to, for at komme deres breivikske tendenser i forkøbet? Uden internetadgang naturligvis..

 31. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, du og dit alter ego Erik — for jeg er ikke et sekund overbevist om, at vi har med to enslydende personer at gøre, kan bare melde jer ind i hjemmeværnet. Så er I/vi parat, når/hvis Putler arriverer. Men det vil I/du nok overhovedet ikke. I/du vil bare have lov til at plaffe løs på alle dem, I/du er uenige med. Jeres ståsted er måske snarere noget i stil med SA end HJV.

  Det er sjovt på disse blogs, fordi jeg taler Roma midt imod — må være temmelig irriterende — så er jeg snart nazist ude til højre, snart kommunist yderst til venstre., Jeg har mange gange gjort opmærksom på, hvem jeg er, og hvorledes min karriere er forløbet. Der findes også rigeligt med mulige opslag: Wikipedia på fem forskellige sprog, den blå bog, Københavns Universitet, bare begynd.

  Men jeg er så heldig, at jeg tror på de gamle dyder, tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed, og det gælder alle, ikke bare dem, jeg er enige med.

  Så derfor bliver jeg ved med at reagere på jeres fantasterier.

 32. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, du og dit alter ego Erik — for jeg er ikke et sekund overbevist om, at vi har med to enslydende personer at gøre, kan bare melde jer ind i hjemmeværnet. Så er I/vi parat, når/hvis Putler arriverer. Men det vil I/du nok overhovedet ikke. I/du vil bare have lov til at plaffe løs på alle dem, I/du er uenige med. Jeres ståsted er måske snarere noget i stil med SA end HJV.

  Det er sjovt på disse blogs, fordi jeg taler Roma midt imod — må være temmelig irriterende — så er jeg snart nazist ude til højre, snart kommunist yderst til venstre., Jeg har mange gange gjort opmærksom på, hvem jeg er, og hvorledes min karriere er forløbet. Der findes også rigeligt med mulige opslag: Wikipedia på fem forskellige sprog, den blå bog, Københavns Universitet, bare begynd.

  Men jeg er så heldig, at jeg tror på de gamle dyder, tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed, og det gælder alle, ikke bare dem, jeg er enige med.

  Så derfor bliver jeg ved med at reagere på jeres fantasterier.

 33. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Foreløbig kan vi jo håbe på at der kommer mærkbare ændringer til det bedre efter 20-1-17.”

  Det må man håbe, for det er jo USA’s politik, der er direkte skyld i, at islamisterne er blevet en reel trussel.

  USA og Storbritannien væltede som bekendt i fællesskab den demokratisk orienterede og demokratisk valgte regering i Iran i 1953, fordi den daværende, iranske regering ville nationalisere den iranske olie, og indførte et grusomt, royalistisk diktatur i Iran, der senere blev væltet af de iranske, shiamuslimske islamister i samarbejde med de iranske socialister – der senere blev massakreret af de iranske islamister, som tak for hjælpen…

  Dermed er det USA’s skyld, at de iranske islamister kom til magten i Iran, og nu kan støtte shiamuslimske islamister verden over.

  USA gjorde også de sunnimuslimske islamister til et magtfaktor, da USA begyndte at samarbejde med Pakistans islamistiske diktator, Zia Ula-Haq, om at smide russerne ud af Afghanistan.

  Zia Ul-Haq nægtede at samarbejde direkte med de vantro amerikanere, og derfor blev Osama bin Laden forbindelsesledet mellem Zia Ul-Haq og amerikanerne. Det var nok derfor, at Osama Bin Laden fik lov til at “gemme” sig i den pakistanske by, Abottabad, hvor mange pakistanske officerer nyder deres otium.

  Brzezinzki har indrømmet, at USA begyndte at støtte de afghanske islamister, et halvt års tid FØR den daværende afghanske regering bad Sovjetunionen om hjælp til, at nedkæmpe de afghanske islamister.

  Støtten til islamisterne var et led i Zbigniew Brzezinskis plan for at komme kommunismen til livs:

  Sovjetunionen skulle omringes af islamistiske stater, og de radikale islamister i de tidligere sovjetstater skulle lokkes til at gøre oprør mod Sovjetunionen.

  Desuden skulle Sovjetunionen ruineres gennem en upopulær og ekstremt dyr “Vietnamkrig” mod de afghanske islamister, hvilket som bekendt lykkedes…

 34. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Tak for de gode tilbagemeldinger og til Erik Larsen 15-33, for at bringe minderne fra WW2 med ind i debatten, som jeg før også selv har gjort, i forbindelse med kritik af ISlammet.

  Jeg vil lige se, om følgende (usorterede) links kommer frem, for dem er der mange der kunne få revideret sin MSM-information af:

  http://www.uriasposten.net/archives/79180#comments

  http://www.newspeek.info/dagens_danmark_jul_med_politibevogtning

  http://denkorteavis.dk/2016/det-gavner-ikke-indvandrere-at-man-maler-deres-situation-overdrevet-lyserod/

  https://www.document.dk/2016/12/22/brugte-datteren-bombe/

  På sitene er der flere artikler som er ganske oplysende og dokumenterede, men dog svære at finde i MSM og derfor er der en del i vort samfund, som agiterer ud fra en pladderhumanistisk drøm, frem for en faktabaseret stillingtagen til den fremtidige humanitet og vor egen/børn og børnebørns overlevelse.

  Marie Høgh er også inde, med kritiske og dog humane tanker i:
  http://www.b.dk/nationalt/det-giver-ikke-mening-at-tale-om-en-barmhjertig-politik

  Vi må simpelthen være realistiske.

 35. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Tak for de gode tilbagemeldinger og til Erik Larsen 15-33, for at bringe minderne fra WW2 med ind i debatten, som jeg før også selv har gjort, i forbindelse med kritik af ISlammet.

  Jeg vil lige se, om følgende (usorterede) links kommer frem, for dem er der mange der kunne få revideret sin MSM-information af.
  ………………..
  Det gjorde de så ikke, så jeg må nøjes med, at henvise til f.eks.:
  uriasposten der dokumenterer en artikel om en “Islamisk Stat-jihadist” der krydser en ubemandet dansk grænseovergang sydøst for Bov.
  newspeek.info der viser den danske jul med politibevogtning.
  denkorteavis der skriver om statiske realiteter i forhold til indvandrere.
  document der beretter om en troende mor, der brugte sin lille datter som “selv”morder.

  På sitene er der flere artikler som er ganske oplysende og dokumenterede, men dog svære at finde i MSM og derfor er der en del i vort samfund, som agiterer ud fra en pladderhumanistisk drøm, frem for en faktabaseret stillingtagen til den fremtidige humanitet og vor egen/børn og børnebørns overlevelse.

  Marie Høgh er også inde, med kritiske og dog humane tanker i:
  http://www.b.dk/nationalt/det-giver-ikke-mening-at-tale-om-en-barmhjertig-politik

 36. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Tak for det, b.dk. at min reviderede kommentar kom med kl. 23.58

  Jeg glemte:
  at ønske alle fortsat gode reflekterende juledage.

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt, hvis 9/10-dele af det præfabrikerede plantede magthaver løgn og bedrag IKKE blev videreformidlet af MSM, ville hele verden se meget anderledes lys og menneskevenlig ud 🙂

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Tom Jensen

  “Det er spørgsmål, der ikke findes snuptagsløsninger på. Ikke desto mindre er det spørgsmål, hvis besvarelse mere end noget andet er afgørende for, at tilliden til politikerne og de demokratiske institutioner både nationalt og på EU-plan kan genetableres.”

  Ja, det var godt nok mange spørgmål, du fik stillet.

  Har du og Berlingske noget gode svar på disse spørgsmål, eller mener du/I, at det er noget vi alene skal overlade til politikerne?

 39. Af J. Hanse n

  -

  Rendyrket ondskab og terror er, når Danmark bomber og myrder børn og kvinder i lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Den slags skaber had og terror.
  Det er rendyrket nazisme, at tro, at vi kan begå folkemord uden at det vil få konsekvenser.

 40. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LEM CHE – 25. DECEMBER 2016 21:31

  Et langt stykke hen af vejen er vi sikkert enige.
  Men dine verbale overfald og stråmænd, hver gang man skriver noget som du er uenig i.
  Der får du svar på tiltale.
  Det er det eneste som bider på dig.

 41. Af Rap And

  -

  Når klumme skriveren henleder opmærksomheden på at der er en lille gruppe indvandre og efterkommere, der i samme øjeblik de har sat deres ben på dansk jord påbegynder en vedvarende nedgørelse af alle danske forhold i et omfang, hvor man ikke helt fatter, hvorfor de ikke er rejst videre til de lande, der er i overensstemmelse med deres livsopfattelse.
  At der efterhånden har ophobet sig en stor vælgerskare, der nærmest higer efter de støvletrampende samfundsforhold,, som ingen skal ønske sig, skyldes formentlig de bomlamme politikere,, der istedet for promte og uden videre forbehold sender denne relative lille gruppe, -statsborgere, flygtninge eller illegale ud af landet, bruger al deres tid på at diskutere, hvor mange penge samfundet skal give dem for eventuelt på prøve at forlade landet for en tid.

 42. Af Niels Larsen

  -

  @ niels Lemche – 25. december 2016 21:31

  Den med hjemmeværnet dur ligesom ikke rigtigt, da hjemmeværnets øverste chefer sandsynligvis i begyndelsen af kampen vil være blandt folkets fjender i lighed med politikerne.

 43. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARSEN – 26. DECEMBER 2016 10:07
  “Den med hjemmeværnet dur ligesom ikke rigtigt, da hjemmeværnets øverste chefer sandsynligvis i begyndelsen af kampen vil være blandt folkets fjender i lighed med politikerne.”

  Ja.
  Eller fjender ikke overholder reglerne.
  Og angriber imens hjemmeværnet er i gang med de omfangsrige julefrokoster.

 44. Af Niels Larsen

  -

  @ Rap And

  Jeg tror ikke, der er ret mange udenfor Danskernes Parti, som higer efter de støvletrampende samfundsforhold.

  Jeg tror snarere, at folk higer efter nogle politikere, som vil sætte Danmark og danskerne FØR EU og folkevandrerne og konventionerne.

  Med andre ord: politikere, som handler med fornuften fremfor følelserne.

 45. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Dér var julefreden lige ved at ryge:

  Pakistans forsvarsminister truede i tirsdags med, at angribe Israel med atomvåben, fordi han lod sig narre af letgennemskuelige “fake news” fra AWD news, der hævdede, at Israel ville angribe Pakistan med atomvåben, hvis Pakistan sendte soldater til Syrien.

  Uddrag fra “Pakistan Threatens Nuclear Attack On Israel” af Marcy Kreiter, International Business Times 25. december 2016:

  “…a typo-riddled fictitious story on AWD News was posted last Tuesday quoting former Israeli Defense Minister Moshe Ya’alon (Israel’s current defense minister is Avigdor Lieberman) as saying he would “destroy” Pakistan prompted a response Saturday from Pakistan’s Defense Minister Khawaja Asif, threatening nuclear retaliation.”

  USA’s nye præsident. D. Trump, har iøvrigt forslået, at Saudi Arabien, der står bag den internationale salafistiske propaganda, også anskaffer sig atomvåben…

 46. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Fake news udløste for en uges tid siden pakistanske trusler om en atomkrig mod Israel, men censur af fake news løser ikke problemet.

  For de “rigtige” medier publicerer jo også løgne, som om det var fakta, og politkerne misforstår jo dét, som de VIL misforstå, hvis misforståelserne tilsyneladende bekræfter deres fjendebilleder og fordomme.

  De “rigtige medier” opfinder bare ikke selv løgnene, som fake news-bureauerne gør, men formidler politikernes – og andre VIP’eres – løgne, som jo også bruges til, at begrunde krige på et falsk grundlag:

  “Det er ikke noget, jeg tror; det er noget, jeg ved”…

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Pakistan har atomvåben, og Pakistan arbejdede som bekendt sammen med Osama Bin Laden om, at smide russerne ud af Afghanistan, så Taleban kunne komme til magten i Afghanistan.

  Pakistans langsigtede formål med, at hjælpe Taleban til magten i Afghanistan, var, at få en allieret til en kommende krig mod ærkefjenden Indien – der også har atomvåben…

  Nu har den pakistansk forsvarsminister vist, at han er en dum, fordomsfuld klovn, der ikke kan gennemskue en åbenlys løgn – som selv David Trads, ville være i stand til at gennemskue – fordi den bekræfter hans antisemitiske fordomme.

  En gang til: Den pakistanske forsvarsminister er parat til at starte 3. Verdenskrig på grund af en løgn, der bekærfter hans antisemitiske fordomme.

  Donald Trump, der åbenbart ikke er så “islamofobisk”, at det gør noget, har foreslået, at Saudi Arabien også anskaffer sig atomvåben…

  Noget tyder på, at menneskeheden kan blive decimeret i de kommende årtier, hvis verdens civlbefolkning ikke kan stoppe vanviddet i tide; politikerne vil åbenbart ikke…

 48. Af jan ulrik friis

  -

  Halvtreds afviste islamske mænd og tre kvinder i turistcentret = udgift: 48 millioner, cirka 1 million pr stk pr år!!!
  Tænk om vi danske istedet hverisær fik udleveret en million, pr år.

  Udsigtsløst de der lovpriser den islamistiske ‘berigelse’ til det allersidste, på danskernes bekostning !!!

  Islamister alle og en den samme tanke at omdanne Danmark til et totalitært islamistiskt kalifat, uden plads til det traumatiserede danske folk……vi har alt at miste, vi er nu ved at miste alt!

  Danmark voldsomt forvandlet imod det kvindefjendske samfund, nu skæres der hårdt i de tilkæmpede frihedsrettigheder, et Danmark under afvikling, vores land foræres bort til fremmede islamister, der kun vil os det ondt!

  Venligboerne og godhedsindustrien vildleder helt bevidst det danske folk, gør os til intet, den etniske udrensning i en misforstået og ond “humanisme”, til vi alle under stene og muld!

 49. Af Svend Jensen

  -

  @J. HANSE N – 26. DECEMBER 2016 8:33
  Rendyrket ondskab og terror er, når islamiske terrorister bomber og myrder børn og kvinder i lande som aldrig har udgjort en trussel imod Mekka.
  Den slags skaber had og modterror.
  Det er rendyrket islazisme, at tro, at islamiske terrorister kan begå terroristmord uden at det vil få konsekvenser.

 50. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Svend Jensen, nu er formålet jo netop det du beskriver.
  Det er derfor en liden anderkendt sandhed, terror virker fint, ganske som ønsket, og helt efter hensigt.
  Det påfører stor økonomisk skade for bagatel udgifter, lammer social adfærd og skaber øjeblikkeligt en politisk korrekt selv censur, for ikke at støde nogen på deres følelser, ( læs blive myrdet af en galning ).
  Så Hr. Jensen, deres tese er fejlagtig, de er bekendt med konsekvenser, faktisk må de være lidt stolte af deres indsats, næsten hele den vestlige verden er ved at kollapse, i økonomisk armod pga. globalisering og terror frygt.
  Løsninger er dystre og vanskelige, men det værste er at det er lige netop hvad de modbydelige kryb ønsker.
  Men vores egne problemer med at fornægte kollektivt ansvar er også et problem.
  Personligt vil jeg gerne have Irak kommission genoptaget. ( læs retsforfulgt de 90 ).
  Sandheden har det svært, f.eks den simple sandhed at terror virker og har virket ganske som de ønsker, verden er i kaos, og vold fra alle parter er nu, et helt naturlig politisk virkemiddel.

Kommentarer er lukket.