Hyldest til globaliseringen

Af Tom Jensen 48

Hvad er den største historie i verden gennem de sidste 25 år? Forestil dig emnet kastet på bordet til et middagsselskab. Man ville næppe få noget i skrutten. Der er stof i det spørgsmål til en hel aften og nats diskussioner og skænderier.

Nogle ville sige finanskrisen. Andre ville pege på fundamentalistisk islams fremmarch. Nogle på migrationsstrømmene. Andre ville blot sige 11. september 2001, og vi ved alle, hvad de mener. Den globale opvarmning!, ville andre igen passioneret anføre, mens nogle helt femte ikke uden urette ville fremhæve den digitale og mobile revolution af kommunikations- og distributionsvejene og måske pege på Steve Jobs som de seneste 25 års vigtigste person i verden.

Det kunne også være, en enkelt ville pege på den globale orden (eller uorden), der for godt og vel 25 år siden trådte i stedet for Den Kolde Krig, da både Berlin-muren og jerntæppet var faldet og kommunismen som verdensideologi gik i opløsning.

LÆS OGSÅ – DE SOM PÅBERÅBER SIG FOLKET, FØRER DET OFTE LIGE LUKT I HELVEDE

Hvis jeg selv fik spørgsmålet, ville jeg nikke anerkendende til alle de nævnte, gode bud. Men jeg ville nok ende på et helt andet svar end dem, jeg allerede har peget på her. Den største historie i verden gennem de seneste cirka 25 år kan fortælles med et tal: 1.083.000.000. En milliard og treogfirs millioner. Ikke en milliard og treogfirs millioner kroner. Men en milliard og treogfirs millioner mennesker.

Tallet udgør forskellen på de 1.850.000.000 mennesker på kloden, som ifølge Verdensbanken i 1990 levede i den dybeste fattigdom og de 767.000.000 mennesker, som levede i dyb fattigdom i 2013. Hvilket defineres som den situation, hvor man har mindre end 1 dollar og 90 cent at leve for pr. dag.

På mindre end 25 år er flere end en milliard mennesker i verden kommet ud af dyb fattigdom. Det betyder ikke, at de i dag er rige. Det betyder, at de er mindre fattige. Det er heller ikke sådan, at vejen ud af dyb fattigdom har været snorlige ens for alle verdens fattigste. Udviklingen er drevet af den økonomiske fremgang især i Asien og Oceanien, mens antallet af dybt fattige syd for Sahara blot faldt med 4 procent i perioden.

Men alligevel: 1.083.000.000 færre, der lever i den yderste fattigdom. Det må være de seneste 25 års største historie.

LÆS OGSÅ – HAN FORUDSAGDE DE OVERFLØDIGES OPRØR MOD ELITEN FOR 16 ÅR SIDEN

Det gode spørgsmål er naturligvis, hvad der har hjulpet alle disse mennesker til et mere tåleligt og materielt bedre liv?

Det korte svar er globaliseringen.

Hvad er »globaliseringen«? Det er jo tusind ting og ingenting og derfor på sin vis et meningsløst begreb. Men alligevel: Det er dækkende for en verden med nye muligheder, der åbner sig for alverdens mennesker på tværs af de grænser og begrænsninger, som tidligere gjaldt. Hvor vi handler mere med hinanden, kommunikerer mere med hinanden, rejser mere og kommer mere i kontakt med hinanden i enhver betydning af ordet end før.

Globaliseringen har gjort en milliard mennesker mindre brutalt fattige. Den har også gjort mange mennesker meget rigere. Også helt almindelige, ikke-elitære mennesker i Vesten er blevet rigere takket være globaliseringen.

Så hvorfor er den pludselig blevet så udskældt? Hvorfor er frihandel blevet et skældsord, ikke en dyd? Hvorfor er det lykkedes at etablere en »sandhed« om folkets oprør mod eliten, hvis realiteten er, at langt de fleste har fået et bedre liv takket være den globalisering, der nu har fået ry for at være elitens egoistiske og selvberigende projekt, en konspiration mod folket?

LÆS OGSÅ – PER STIG MØLLER: DET ER POLITIKKEN, DUMME

Jeg tror den enkle forklaring er, at elite-basherne har én valid pointe: Globaliseringens førende ingeniører glemte, at det afgørende i enhver forandring er forankring. Skal man forankre, er man nødt til at lytte. Og globaliseringen har haft negative følger for nogen. Ikke for flertallet. Men for nogen. Dem lyttede man ikke til. Det gælder i Danmark. Det gælder i USA. Måske er det et mindretal, men i USAs tilfælde et mindretal, der samlede sig i rustbælteformer i nogle svingstater, som til syvende og sidst blev afgørende for, at en Donald Trump snart kan kalde sig præsident.

Hvis man i rusen ved tanken om globaliseringens vidunderegenskaber eksempelvis affærdiger bekymringen over indvandringen og kulturel opløsning, hvis man åbner de indre grænser uden at gide sørge for at beskytte de ydre, hvis man affærdiger tømningen af udkantsområders bærende funktioner, hvis man affærdiger de marginaliserede eller dem, der havde fortidens jobs, men ikke får fremtidens jobs, hvis man sætter EU-toget i fuld fart frem uden den mindste bekymring for, om passagererne egentlig gerne vil med på rejsen, så er man selv ude om reaktionen.

Den får vi så nu. Brexit, opløste frihandelsaftaler, Trump, et EU på randen af kollaps, måske i 2017 en præsident Le Pen. Globaliseringen har siden 1990 bragt mere end en milliard mennesker ud af den yderste fattigdom. Verden er indiskutabelt blevet et bedre sted at leve for flere. Det igangværende opgør med den globale »elite« og dens projekt kan af samme grund vise sig at være den største og mest katastrofale fejltagelse i menneskehedens nyere historie. Hvis der er en »elite« bør den imidlertid ikke pege anklagende fingre over dette mod det såkaldt oprørske folk. Den kan takke sig selv for, at det er kommet dertil.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

48 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Globaliseringen har ikke været til de menige europæeres fordel.

  Der er intet at fejre!

 2. Af niels Lemche

  -

  Tom Jensen, enig, det er ikke så mærkeligt, at det går, som det går. Man glemte sin historie, havde ingen idé om, hvad der skaber og holder et folk sammen. Jo, i Danmark mere end noget andet dronningen pga. hendes symbolværdi, men allerede i Sverige krakelerer denne del af den nationale symbolik.

  Man skal heller ikke glemme, at det amerikanske projekt, Amerikas Forenede Stater, kollapsede firs år efter, det sattes i værk, i en altødelæggende borgerkrig med enorme tab af menneskeliv. Vi har i Europa haft alt for mange borgerkrige i den nyeste tid og forsøgte at slippe for flere gennem en union mellem de tidligere krigsførende stater. Men hvad glemte man: At forvandle Europa til en nation, at skabe en national europæisk historie og en række nationaleuropæiske symboler som et fælles flag (kluden med stjernerne har aldrig fået nogen betydning), men kort sagt følelsen at være en del af et fælles projekt. Det lykkedes i USA efter borgerkrigen at få skabt denne nationale følelse af fællesskab, ikke på en gang men i løbet af de næste generationer og ovenpå en enorm bitterhed mod de sejrrige nordstater i Dixie-landene. Jeg er bange for, at dette helt har undgået opmærksomheden hos EU-mogulerne i Bruxelles og Strasbourg. Det kom nærmest alt sammen til at handle om penge, men kun de færreste på gulvet så sammenhængen. De tror dernede faktisk, at de er Guds gave til den europæiske menneskehed. De skulle prøve en tur til udkantsamerika og se med egne øjne, hvad Washington betyder der: Ikke noget som helst, en note på side seks i de lokale aviser

  Det groteske er, at vi måske skal igennem endnu en storkrig, sandsynligvis mod Putin og hans russiske imperiedrømme for, at folk skal kunne forstå, hvad det er for et fællesskab, vi er ved at miste. Tænk, hvis vi skal tilbage til det rod, Europa var i før EUs skabelse, hvor hver lille stat konkurrerede mod hinanden, hvor devalueringer var dagens ret, hvor der var skarpe grænser mellem de enkelte stater, og mistroheden til hinanden herskede? Lige nu er den helt store udfordring den fra det militante Islam. Her er man på randen af en regulær krig — meget forskellig fra de sidste i Europa, men stadig en krig — og så kan man overhovedet ikke enes om en fælles strategi til at afværge den.

  Når det hele er overstået, bliver det op til tyskerne at samle stumperne samme. I det Neuropa, der kommer, skal vi vist tale tysk — dybt ironisk, for det var jo lige netop det, Adolf og vennerne ville.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Har du hørt om Branko Milankovics såkaldte “elefantkurve”?

  Elefantkurven viser, at globaliseringen har medført, at den allerøverste elite – den famøse 1. pct. -, samt de næstfattigste – er blevet rigere på grund af globaliseringen.

  Men store dele af middelklassen, samt de allerfattigste, er enten stagneret på samme niveau, som de befandt sig på for tyve år siden, eller er blevet fattigere.

  Uddrag fra “Global ulighed skaber vrede hvide mænd” af Lars Koch – International Chef i Oxfam IBISs, Globalnyt 04.09.2016:

  “Kurven viser tydeligt, at vinderne fra globaliseringen har været middelklassen i de stærkt voksende økonomier i Asien samt den 1 % ekstremt rige, mens taberne har været den lavere middelklasse i OECD-landene og de allerfattigste.”

 4. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Kender du Branko Milankovics “elefantkurve”?

  Elefantkurven viser, at globaliseringen har medført, at den allerøverste elite – den famøse 1. pct. -, samt de næstfattigste – er blevet rigere på grund af globaliseringen.

  Men store dele af middelklassen, samt de allerfattigste, er enten stagneret på samme niveau, som de befandt sig på for tyve år siden, eller er blevet fattigere.

  Uddrag fra “Global ulighed skaber vrede hvide mænd” af Lars Koch – International Chef i Oxfam IBISs, Globalnyt 04.09.2016:

  “Kurven viser tydeligt, at vinderne fra globaliseringen har været middelklassen i de stærkt voksende økonomier i Asien samt den 1 % ekstremt rige, mens taberne har været den lavere middelklasse i OECD-landene og de allerfattigste.”

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Man skal dog retfærdigvis huske, at middelklassens husstandindkomst ikke nødvendigvis er stagneret, for kvinderne er jo kommet ud på arbejdsmarkedet – men antallet af skilsmisser er samtidigt eksploderet.

  De store skattelettelser til de allerrigeste har ikke givet flere vellønnede arbejdspladser til middelklassen, som Reagan bildte middelklassen ind, at de ville, for pengene er direkte eller indirekte blevet investeret i arbejdpladser i kommunist-Kina; det er den kinesiske middelklasse, som har haft gavn af de store skattelettelser til de allerigeste amerikanere og europæere.

  Den vestlige middelklasses nedtur rammer iøvrigt først og fremmest de unge, der – som den første generation i umindelige tider – kan regne med, at de bliver fattigere, end deres forældre var.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Den største historie…?
  Det er at verden VIL bedrages af det politiske adelskabs løgnere!
  Dvs lige indtil at tidsånden vender, for den er dynamisk!
  INTET VARER EVIGT….

  1945 den ny verdensorden, med ansvar for verdens sundhed!
  FN konfliktmægling, nødhjælp og vaccinationer. Syriens befolkning er vokset fra 3.5 mio til 22 mio= 600 %
  1989 Murens fald, endnu en ny verdensorden globalfrihandel.
  1 083 000 000 løftet ud af fattigdom. Og den rigeste 1% i verden ejer 50% af verdens formuer. Finanskrisen som blev kørt af på folket!

  Den Islamiske verdens TAKNEMLIGHED starter i 1973 med verdens oliekrise. Den bliver voldelig i 2001 9/11. FN’s værdier korrumperes. Saudi sidder for bordenden i UNHCR med 2 faste punkter på dagsorden. 1. Konsekvent fordømmelse af Israel! 2. Konsekvent fordømmelse af Islamforhånelse og kritik, samt at menneskerettigheder skal læses gennem SHARIA loven! Den lov vil de så gerne “dele” med den vestlige verden at de sender mio af beskidte kultur krigere mod den vestlige verden!

  Det udemokratiske EU vil ikke være sin kristne kulturarv bekendt i præambelen til forfatningen og skærper iøvrigt den GLOBALE MUNDKURV overfor Nationalstaternes borgere via ECRI!

  2015 Bøtten vender! Danskerne siger nej til Europol, og information systemet EIS-databasen. Men politiet har altid brugt EURODAC og POLKON systemet.
  2016 BREXIT-TRUMP! Mangler: Østrigs præsident Valg, Italien
  2017 Valg i Frankrig, Holland og Tyskland

  I ELITENS sidste desperate forsøg på at fastholde magten om folket, taler de nu om de umyndige gule masser, og at det måske ville være smart hvis deres demokratiske stemme, blev fornægtet! ADEL FORPLIGTER…!

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt Tom Jensen. måske lidt uden for bloggens emne. Men det undrer mig, hvis man ser på B.dk og bladrer ned til oversigt over blogs, så passer oversigten ikke med de aktuelle blogs, der findes på B.dk/blogs – ?

 8. Af niels Lemche

  -

  Mens jeg venter på mit lange indlæg om dette:

  Niels Larsen, det aner du intet om. Tag en tur til Spanien og se, hvad de har fået ud af EU-medlemskabet, fremragende vejsystem, fremragende togsystem, bare til at begynde med, og besøg et af deres supermarkeder, og du vil græde, når du sammenligner med det,vi kalder supermartkeder herhjemme.

  I vil jo bare ødelægge alt det, der er bygget op i jeres had til alle andre end jer selv. Du vil jo helst skære halden over på alle, der er uenige med dig. I jeres paradis er byggeklodserne koncentrationslejre og massemord på den såkaldt intellektuelle elite.

  God fornøjelse.

 9. Af Valdemar Nielsen

  -

  Alle må da se realiteterne i øjnene: Med en verden 2016 har vi alle nu en u-indløst regning !

  Realiteterne er, at efter en finanskrise – forskellige fordelinger af globaliseringens fordele og
  en foran eller midt i den verdensomspændende “grønne omstilling” står vi såvel i DK som i
  verden omkring os med nogle begrænsede finansielle og økonomiske ressourcer i forhold
  til det vi står med, nemlig en nødvendig omstilling af verden til en “grøn virkelighed” for at
  undgå det totale klima-kollaps, der truer kloden iflg. seneste målinger på Aktis g.d. indenfor
  de næste 20 år.

  Ambitionerne for vores egen regering for foregangslandet for den grønne omstilling, DK og
  med dem politikerne og videnskabsfolkene verden over – skal derfor sættes op lige nu og
  den eneste og virkelige effektive støtte for deres arbejde i de globale fora som COP, FN og
  multilaterale fora må forudsætte, at private- som offentlige af verdens finansielle og økonomiske midler endegyldigt samles i “kæmpe-fonde” for det ene formål at bruges som
  stødpude imod verdens katastrofen, der ellers vil ramme befolkningerne i større eller mindre grad og til at stille om til grønnere energi- og miljøforskning og udførelsen heraf.

  Når pensionskasserne nu i Danmark, som et forbillede for dette forestående globale sam-
  arbejde, allerede bruger en del af deres portefølje sammen med de offentlige støttekroner
  i fælles projekter f.eks. i u-lande, så kan boligejere over hele verden ligeledes via deres fri-
  værdier ( der jo for det meste er samfundsskabt infrastruktur ) kunne anbringe dele heraf
  – sammen med verdens pensionskasser og i øvrigt de finansielle institutioner ligeledes
  med deres procentdele heraf – skulle indbetale til verdens “kæmpefonden” for at få gen-
  opretningen etableret World wide såvel for på denne måde at sikre os mennesker den
  tilstrækkelige kapital til at undgå den nu mere end nogensinde truende globale klima-
  katastrofe som at kunne sætte ind med de uligheder, som verdens befolkningerne ser i
  øjnene pt. og vi alle vil skulle overleve i i fremtiden.

  En ny borgerlig regering i DK – kan derfor passende have det både med i et regeringsgrund-
  lag – og have vores gode eksempler med i mapperne i forestående og snarlige forhandlinger
  i de forskellige internationale fora’ er – for det er åbenbaret nødvendigt og så også ambitiøst nok..

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “I jeres paradis er byggeklodserne koncentrationslejre og massemord på den såkaldt intellektuelle elite.”

  Kan du synke lavere?

  Niels Larsen har aldrig skrevet noget, der berettiger dén svinske påstand.

  Hvis dét ikke er en overtrædelse af debatreglerne, så kan Berlingske lige så godt afskaffe reglerne.

 11. Af j nielsen

  -

  Jeg ville snarere se på befolkningstilvæksten. 2 milliarder flere mennesker på 25 år.

  Mennesker: 300 millioner tons
  Husdyr: 700 millioner tons
  Landbaseret vildt dyreliv: 100 millioner tons.

  Ingen tvivl om at homo s. har overtaget i kampen for tilværelsen, men hvor længe går der får vi får has på de sidste modstandslommer. Prognoser, nogen? Stephen Hawkings 1000 år er højt sat.

  Det her er en græshoppesværm i slow motion. Alt vil blive ædt.

  Gå ud, og læg verden øde.

 12. Af Niels Larsen

  -

  niels Lemche

  Jeg giver da blank fanden i, om spaniolerne har fået fremragende veje og tog, hvis det sker på bekostning af mine genboer. Og det gør det.

 13. Af Niels Larsen

  -

  @ Jakob Schmidt-Rasmussen

  Lad Lemche udgyde sin galde. Det kan kun skade hans eget omdømme.

 14. Af Flemming Lau

  -

  The Greatest Story Ever Told : Det er den sande historie om menneskehedens Frelser Jesus Kristus.
  Stephen Hawkings har sagt meget vrøvl, men hans prognose om de 1000 år, bliver ihvertfald til en realitet, den dag Kristus vender tilbage til denne verdens sump, for at etablere sit 1000 års rige!

  Indtil da må vi væbne os med tålmodighed!

 15. Af niels Lemche

  -

  Niels Larsen,

  Du er ikke en sk.. interesseret i dine genboer; du er kun interesseret i dig selv. Resten kan for din skyld gå ad h….- til.

  Chefredaktørens blog handlede netop om, at dine genboer — nære såvel som fjerne — har det noget bedre i dag end de havde det for en generation siden, sådan lidt over en milliard; men det er dig fuldstændig ligegyldigt, bare du kan få lov til at få lov til at kramme over med alt dit had mod alt og alle, der ikke behager dig.

  Da verden ikke er perfekt, så har globaliseringen indtil nu ikke medført 1000-årsrigets opståen på jorden; men det er jo så bare om at gøre det lidt bedre hele tiden. Det er også lige noget at erindre Flemming Lau om, for hvem var det, der sidst lovede et 1000-årsrige på jord! En lille maler fra Østrig vist.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Barbarisme Tur Retur.

  Ja, det gik præcist, som jeg sagde for 30 år siden.
  “barbarerne vil bringe deres krig tilbage til
  Europa” Og nu er de her og vi er ved, at drukne i
  blodtørstige barbarer – dødstallet stiger støt år efter år.
  Jeg har sagt det i mange år – islam er en krig!
  Det begyndte med krig, død og ødelæggelse – og der
  har været krig overalt i verden lige siden! Basta!

  Og, så lige til Niels Peter Fladfisk.
  – Din beskrivelse af Spanien er det sædvanlige sludder,
  pladder og vrøvl. Spanien er gennemsyret af korruption og
  massearbejdsløshed og folk må gå fra hus og hjem.
  Tallet ser dog lidt bedre ud i 2016 efter rekordhøj
  turistbesøg, ( ca. 15 millioner )

  “En bøde på 46 millioner euro er på vej. Flere byer og større boligområder efterlever nemlig ikke EU-kommissionens krav til rensning og genanvendelse af spildevand. Både staten og Junta de Andalucía fik en henstilling for fem år siden, men har ikke gjort noget ved problemet. Således har Spanien fortsat 17 byer, som ikke efterlever EU’s miljøkrav. Fire af byerne skal findes i Málaga-provinsen. ”Vi har gjort opmærksom på problemet i årevis. 80 procent af Costa del Sols turister er sol- og strand turister, så det er dybt pinligt, vi fortsat slås med rensningen af vores spildevand,” siger Miguel Sánchez fra den andalusiske handelstadsforening (CEA).

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos ” Hyldest til globaliseringen” to artikler fra Berlingske Business:

  To procent ejer halvdelen af verdens formue
  Tirsdag d. 05. december 2006, kl. 20.30 – Opdateret 6. dec. 2006
  http://www.business.dk/oekonomi/to-procent-ejer-halvdelen-af-verdens-formue

  Den rigeste procent ejer halvdelen af verdens formuer
  Onsdag d. 14. oktober 2015, kl. 09.16
  http://www.business.dk/global/den-rigeste-procent-ejer-halvdelen-af-verdens-formuer

  På knap 10 år er altså andelen af verdens absolut rigeste gået fra 2% til nu kun 1%. Det kalder jeg global profitmaksimering på ganske få hænder, så det vil noget. Men da absolut en kæmpe success for verdens absolut rigeste!,

 18. Af Niels Larsen

  -

  @ niels Lemche – 26. november 2016 14:42

  Jeg er noget benovet over, at du synes at vide så meget om mig – uden overhovedet at kende til mine forhold.

  Pas nu på, du ikke kløjs i rødvinen.

 19. Af Allan Hansen

  -

  https://www.gatestoneinstitute.org/8893/uk-justice

 20. Af niels Lemche

  -

  Niels Larsen, jeg ved ikke mere om dig end ud fra det, du skriver, og det er mere end nok.

  Hr. Hansen har stadig problemer med at hæve sit niveau, intellektuelt set.

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Der findes ikke større livsløgnere og hyklere end de såkaldte globalister. For de prædiker deres tvivlsomme evangelium om en på alle mulige måde grænseløs verden fra det trygge indre af nationalstatens rammer.

  Man burde teste deres verdensfjerne tro på abstrakte værdier.

  Tag statsborgerskabet fra dem og dermed de borgerlige rettigheder, som nationalstten giver dem. Forbyd dem at tale deres modersmål. Jævn deres barndomshjem med jorden. Slet deres slægts historie fra kirkebøgerne og de historiske arkiver.

  Sæt dem og deres familie i en gummibåd på et af verdenshavene.

  Nu er de globale, nu er de grænseløse, nu er de universelle.

  Velbekomme.

 22. Af bent nielsen

  -

  Hvis man véd noget om hvordan klima-bevægelsen fungerer og propaganderer, véd man også at dens påstande skal tages, ikke med et gran salt, men med en skibsladning salt.

 23. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Jeg kan blot observere, at der bliver flere og flere udstødte, hjemløse og forhutlede mennesker i gadebilledet, og de tilmed bliver yngre og yngre!!. Da jeg forleden kørte forbi en varmestue i byen var der kø helt ud på vejen, og de sad på plasticstole foran bygningen og drak sig bevidstløse, nogle lå i deres soveposer. Jeg har aldrig tidligere oplevet en så tydelig synlig fattigdom i det danske samfund som nu!. Hvis det er globaliseringens pris, vil jeg meget gerne være mig frabedt globaliseringen.

 24. Af Niels Larsen

  -

  Lemche: “Men hvad glemte man: At forvandle Europa til en nation, at skabe en national europæisk historie og en række nationaleuropæiske symboler som et fælles flag.”

  Man kan ikke på hverken 50 eller 100 år ændre folks tilknytning til nationalstaten til at droppe nationalstaten til fordel for en union, hvor flertallet i de enkelte nationalstater kun har periferisk samme interesser som nabolandenes flertal.

  Danskerne vil aldrig føle sig som et med tyskerne eller franskmændene eller italienerne eller polakkerne eller grækerne eller andre af de europæiske folk. Selv svenskerne fjerner vi os mere og mere fra qua svenskernes masochistiske adfærd i forbindelse med den muhammedanske invasion.

  Projekt Enhedseuropa er dømt til at mislykkes – og i øjeblikket lukker de enkelte lande sig da også mere og mere om sig selv.

  Selv socialdemokraterne her i landet har fået kolde fødder: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9182675/stop-i-haard-kritik-af-eu-de-burde-skamme-sig-i-bruxelles/

  “Send EU-systemet til eftersyn, begræns den fri bevægelighed, indfør mindsteløn for alle og etabler en skatteunion.”

  Ingen af de forslag har gang på jord iflg. tosserne i Bryssel, men den fri bevægelighed kommer de til at æde med det gode eller det onde, for vesteuropæerne vil ikke affinde sig med at blive overrendt af løntrykkere fra Østeuropa.

  Og så falder skidtet sammen, for det er Østeuropæernes sutteklud, der så forsvinder.

 25. Af Niels Larsen

  -

  Tom Jensen: “Den største historie i verden gennem de seneste cirka 25 år kan fortælles med et tal: 1.083.000.000. En milliard og treogfirs millioner. Ikke en milliard og treogfirs millioner kroner. Men en milliard og treogfirs millioner mennesker.
  Tallet udgør forskellen på de 1.850.000.000 mennesker på kloden, som ifølge Verdensbanken i 1990 levede i den dybeste fattigdom og de 767.000.000 mennesker, som levede i dyb fattigdom i 2013. Hvilket defineres som den situation, hvor man har mindre end 1 dollar og 90 cent at leve for pr. dag.”

  Godt for dem.

  Det betyder blot ikke noget for de masser i den vestlige verden, som har set deres velfærd ikke blot stagnere, men lide tilbageslag. Både pga. tilstrømningen af ikke-integrerbare nassere udefra, men også pga. finanskrisen, som eliten med rette får skylden for.

  For ikke at tale op politikerleden, som igen er affødt af en elitær hovenhed fra de styrende “vi-alene-vide”-dummepetere, som lige præcis ikke har vidst, hvad, hvordan, hvor eller hvorfor og som først og fremmest ikke lytter til deres befolkningers berettigede bekymringer – og derfor er foragtede i de menige kredse.

  Folk har intet imod, at det går andre godt – med mindre de føler, at de selv har tilbagegang.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Loud’n Clear!

 27. Af r vangkilde

  -

  GLOBAL FRIHANDEL SKABER NATIONAL HANDLEFRIHED ! – demokratiet er flad og jorden rund.
  Konkurrence demokratiet er i mindretal , når vi hylder den personlige vinder, og retten til magten ikke er en stilstand men et samfund i bevægelse. Fattigdom handler om prisen på mad,
  ELLER er beskæftigelse en privat selv forsørgelse, ELLER er handlefrihed en skat på velfærd.

 28. Af Allan Hansen

  -

  Ro på – rolig nu vil har altid “gud,, lige ved hånden,,,,,
  Resten må betale “kontant,, ved kasse 1.

  https://www.youtube.com/watch?v=cUNgISli6Ms

 29. Af Allan Hansen

  -

  Lidt blød Lørdags porno – med langt forspil
  -forstås – ikke farligt – og dog,,,,,,,,,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=r1CO2_PF3vA

 30. Af Flemming Lau

  -

  Den globale verden har nu udvalgt folkesocialisten Antonio Guterres til at afløse Ban Ki Moon som generalsekretær for FN. Dette slimede kryb siger nu at Migrationen til EU er ustoppelig og at politikerne skal ignorere deres vælgere. Nationerne har ingen ret til at kontrollere deres grænser. Burde han ikke fokusere på Saudiarabien der kun har taget imod 49 migranter/ flygtninge!
  Søger disse migranter så til yderområderne for at bidrage med at bygge nationerne yderligere op, nej de søger til metropolerne mens de skamløst råber MONEEEY!

  Nu har helvede fået besøg af Castro, og hvis Juncker forsætter sit fordrukne liv, følger han nok snart efter. Tilbage står Socialisten, den tidligere leder af Ferie Deutche Jugend, DDR”s svar på Hitlerjugend, Angela Merkel. Uha Uha hvor kan hun dog nå at skade Europas nationalstater, hvis ikke vælgerne formår at stoppe hende effektivt!

  Gud bevare den frie vestlige verden, for der er ikke mange politikere idag der har vilje eller evne til det!

 31. Af Allan Hansen

  -

  https://www.gatestoneinstitute.org/9431/germany-islam-october

 32. Af niels Lemche

  -

  Flemming Lau, man undres over seriøsiteten i dit indlæg: Det hed Freies Deutsche Jugend!

  Og det er klart, at går du til alle de websites, der vil udstille Mutti som det ondeste kryb, så er der ikke det, hun ikke er og har været skyld i. Det er jo ganske infamt over for et menneske, som faktisk i den grad arbejder for kristne idealer om menneskekærlighed. Du vil jo gerne fremstå som en rigtig kristen. Hvad med at du begyndte at opføre dig som en sådan?

  Og i øvrigt er der nok nogle, der tror, at hun var leder af den organisation; men står der egentlig ikke, at hun gerne kom der.

  I Wikipediaartiklen om organisationen står: “Freie Deutsche Jugend i DDR var for unge mellem 14 og 25 år. Medlemskab var frivilligt, men ikke-medlemmer havde vanskeligheder ved at blive optaget på egnede gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, og blev udsat for et hårdt pres fra partitro lærere til at slutte sig til organisationen. Så allerede i slutningen af ??1949 havde FDJ mere end en million unge medlemmer, svarende næsten til en tredjedel af DDR’s ungdom. … I 1985 havde organisationen omkring 2,3 millioner medlemmer, svarende til omkring 80 procent af DDR’s unge mellem 14 og 25 år.”

  Altså ville du frem i verden i det gamle DDR, så gik de første skridt gennem ungdomsorganisationen. Og hvis Mutti har været noget, så svarede det nok til spejderfører i Danmark.

  Hun skal selvfølgelig også være gammel Stasimedlem; men i betragtning af heksejagten på Stasimedlemmer, hvoraf mange faktisk var tvunget til at være meddelere for at beholde deres jobs, og man ikke har fundet noget–det var før hun blev så prominent, så hun kunne have forhindret det–så er der nok ikke noget at komme efter!

  Så alt i alt promoverer du sladder og ondskabsfulde rygter, noget du med din baggrund skulle holde dig for god til.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Jf Gatestones beskrivelser af forholdene i Tyskland, blot det sidste år, fortæller om en enestående tålmodighed fra Gl tyskernes side. En ting er at en ung tysk kvinde måske blev voldtaget af Stalins tropper i 1945, en anden ting er at blive voldtaget som 90 årig, 70 år senere af en 19 årig muslimsk marrokaner. Trods afnazifiseringens gode resultater, ville jeg ikke blive overrasket, hvis befolkningen en dag eksplodere i et sandt raseri! Det er halsløs gerning at udsætte sit folk for sådanne prøvelser i den Globale Humanismes navn!

 34. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Niels Larsen har fortalt os, at han er medlem af Nye Borgelige og Nye Borgerlige går ind for globaliseringen, siger PV formanden, i sidste debat hos Clement. Nu er hun blevet kæreste med en milliardær, er jeg blevet belært om her på bloggen. Niels Larsen har du glemt at læse hele NBs partiprogram. Stoppede du ved udsagnet om, at de ville smide alle ikke arbejdende indvandrere på porten, hvis de inden 2 år ikke havde fået arbejde.

  Jeg forkleiner ikke middelklassens og de mindre bemidledes angst for fremtiden. Til gengæld må verdenssamfundet og EU landene tæmme finansverdenens grådighed, i fællesskab. Denne grådighed, der er ved at splitte verden ad.

  Vores politikere har ikke kunnet se faren i at give fuld frihed til verdens økonomiske fyrster. Eftersom vi har et repræsentativt demokrati i Vesten og det ikke giver status at være politiker, får vi de politikere, der selv vil og ikke nødvendigvis intelligente eller visonære politikere. Nu er der en artikel af Per Stig Møller i Berlingske, ganske fornuftig. Nu er han også historiker. Det forekommer mig dog lidt småt, at han først har indset egne politiske fejltrin i en relativ høj alder og de nævnte eksempler giver Socialdemokratiet alene ansvar. Lidt småt efter min mening.

  N. P.Lemche
  Den lille østrigske herre, som du nævnte søgte ind på kunstakademiet, men blev ikke optaget. Man kunne deraf sige, at adgangsbegrænsning er af det onde.

 35. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Du ved udmærket at jeg ved at det hedder freies, og ikke ferie! Og det er vist heller ikke nyt for dig at Tabletten har sit eget liv når man putter engelske og tyske gloser ind. Selv om man læser korrektur, kan der ske mange sjove ting når man scroller ned og sender!

  Hvad er en rigtig kristen Lemche?
  Du glemmer vist Grundtvigs “Først menneske, så kristen!” Det betyder Lemche at vi er hedningekristne, de få af os danskere der er troende. Hvis nu du havde lyttet lidt mere til Guds Ånd, ville du opdage, at det syndige svin vi troende dagligt prøver at drukne, det svin er faktisk en fremragende svømmer! En anden ting er at jeg altid bliver mistænksom, når selvbestaltede formyndere fortæller mig eller andre kristne, hvordan man lever op til kriterierne i det at være en dydig og dannet kristen. Du glemmer vist Luthers arrige temperament, der legaliserede det at bruge sin ytringsfrihed og protestere imod korruption.

  Det afslører blot at jeg er på rette vej med mine gemene og infame kommentarer. Og når det kommer til stykket tror jeg at det bekommer dig særdeles vel. Jeg ved ikke hvor meget du træner mere, men efter dine udgydelser af dømme, så har du fået søndagspulsen op, og det er vel ikke så ringe!

 36. Af niels Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, ja, man kan godt sige, at adgangsbegrænsning er af det onde. Jeg har aldrig brudt mig om den, selv om jeg aldrig selv er blevet ramt af den.

  Og Flemming Lau, du har vist helt misforstået Grundtvig. Menneske først, jep, og hvad vil det sige? Retten til at svine andre til? eller forpligtelsen til at handle som et kristen menneske? Det kan lyde lidt af gerningsretfærdighed; men jeg tror nu ikke, at det er Grundtvigs mening. I hans tid betød det nok først og fremmest at blive sit ståsted bevidst. Det var i den romantiske nationalismes første tid: Forstå, at du er dansk, ville han nok sige, og forstå derfor, hvad dine skyldigheder er i denne verden.

  Og til det sidste: Nej, det behøver jeg ikke, jeg er faktisk teolog.

 37. Af Allan Hansen

  -

  Velkommen til islamiskstat – Sverige!

  https://youtu.be/R36KyVQorZ4

 38. Af niels Lemche

  -

  Flemming Lau, et svar til dig og andre snuppede filtret. Jeg gider ikke forsøge igen.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg har også problemer. Tror det er atmosfæriske forstyrrelser!

 40. Af Niels Larsen

  -

  @ R. Harald Kristiansen

  Det er nok de færreste, som er 100% enige med deres parti.

  Det er jeg heller ikke.

  Man må prioritere – og jeg har faktisk en forventning om, at NBs økonomiske politik ikke bliver mainstream lige med det samme, mens udlændingepolitikken har en fair chance for det.

 41. Af Allan Hansen

  -

  P.S:

  Der har været endnu en Eu bøde på vej i luftrummet
  for ikke, at overholde den vækstkvote, der blev vedtaget for
  5 år siden. Men de slap med skrækken!

  Der findes tre slags ” Spanien,,!
  1).Det “rige,, Nordspanien – med industri og teknologi
  samt “gode,, lønninger ,,,
  2) Det “rige,, Andalusien,, som alt overvejende
  lever af turisme etc. ( ludere, ejendomshandler og narkobander)
  3) Dem der lever om bagved, ( inde i landet), der hverken
  har industri,teknologi eller turisme – nogle steder’
  har man stadige ingen strøm etc.
  ( når jeg skriver rige i anførselstegn, så er
  forklaringen, at Spanien samlet set er på RØVEN.
  Så meget, om den spanske velfærd,,,

 42. Af Allan Hansen

  -

  Nuvel, der findes gode ” profeter,, og ikke så gode profeter,,,,,,,
  Her kommer så en “profet, ( om han var en god “profet,, skal jeg
  ikke kunne sige – MEN han var i det mindste ærlig!

  We´er only in it for the money !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=6-9FX7bhESs

 43. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Den kan jeg ikke få åbnet!

 44. Af Gert Hansen

  -

  Tom Jensen har helt ret i, at hundredevis af millioner er blevet hevet ud af fattigdom. Og at det for en stor del skyldes globaliseringen.

  Problemet for vesterlændinge er bare, at væksten sker i Østasien og til dels i Sydasien og hos kulbrinteeksporterende lande i Mellemøsten, medens vesterlændinge, bortset fra nogle procent af de rigeste, oplever at de bliver ‘fattigere’. Der sker, med andre ord, en velstandsoverførsel fra Vesten til vækstområderne. Dette går økonomisk ud over det store flertal i Vesten.

  Ud over dette for mange ‘almindelige’ mennesker i Vesten anses for at være et problem, er der også deres følelse af, at der ikke er nogen kontrol over udviklingen i det hele taget, som de mener at der burde være. Den der faktisk måtte være, kommer kun ‘eliten’ til gavn. ‘Eliten’ bliver rigere af den, og den berøres ikke af de negative følger at folkevandringen fra Mellemøsten og Afrika til Europa.

  Folk i ikke kulbrinteeksporterende lande i Mellemøsten og Afrika berøres også negativt af globaliseringen, i form af stigende priser primært på fødevarer. Hertil skal så lægges den omfattende korruption, og den høje befolkningstilvækst man dér har oplevet i de sidste par generationer, og det befolkningerne opfatter som dårlig regeringsførelse, alt sammen noget der udmøntede sig i det såkaldte arabiske ‘forår’, uden at problemerne på nogen måde blev løst eller formindsket. Problemerne vil blot blive værre, med stigende befolkningstal.

  Utilfredsheden med ‘globaliseringen’ vil derfor fortsætte i Vesten (der dog har negativ befolkningstilvækst) og Mellemøsten og Afrika, medens Syd- og Østasien indtil videre går fri, d.v.s. så længe mennesker dér kan se, at de har økonomisk fremgang.

 45. Af John Laursen

  -

  En af Tom Jensens kæpheste er globaliseringen. Tom Jensen burde se grundigt på verden udenfor Vesteuropa. Se på Rusland, Kina, Japan, syd og nordkorea, Saudi arabien, Iran og de andre islamiske lande. Så ville han se at her er der ikke tale om åbne grænser og globalisering, tværtimod, her styrker man sine grænser og følger sine nationale interesser. Her er man ikke globalister.
  I Saudi arabien, som har formandskabet for FN `s menneskerettigheds-råd, modtager man ikke flygtninge fra krigszonerne i mellem-østen, med den begrundelse at ” de passer ikke ind ” . I verdens største sponsor af terrorisme, Iran gør man sig store anstrengelser for at få atom-våben. Kristne udsættes for pogromer.
  Man skal være en Tom Jensen, Bent Winther eller Anna Libak, for at kunne se globaliseringen udenfor Vesteuropa.

 46. Af niels Lemche

  -

  Gert Hansen og Johm Laursen, vi har haft denne diskussion mange gange før. Men hvordan forestiller I jer det ‘rige’ danske samfund lukket inde bag høje, selvskabte mure? Det er lige så naivt, som det er skadeligt.

  Og at der er en udvikling, der kan ende med at gøre Europa til en fattig, henglemt del af verden. Eller måske i bedste fald, som en japansk tycon sagde for tyve år siden: I det 21. årh. vil USA være Japans farm og Europa dets boutique! Dvs. et sted, hvor man kan købe souvenirs. Men I er ganske øjensynligt bange for fremtiden og firsøger at fryse det svundne fast.

 47. Af John Laursen

  -

  Der findes ikke en global stat, der findes ikke et globalt statsborgerskab, der findes ikke en global valuta, der findes ikke en global statsminister, eller global præsident eller global premier- minister, så stop dog det nonsens- snak om globaliseringen. Det er kun moralsk og mentalt retarderede personer der taler om globaliseringen. Det er de samme personer der taler om fredsprocessen mellem Israel og palæstinenserne i Mellemøsten og taler om integrationen.

  Og det er også den slags personer der blander sig i andre menneskers privatliv, i ting der ikke kommer dem, f.eks. hvad andre mennesker skal spise og ikke spise og forbyder andre mennesker at ryge. Til disse personer : Pas jer selv, fej for jeres egen dør, man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus – vi kan godt lide træer men ikke hængetræer – få snuden væk fra det der ikke rager jer.

 48. Af georg christensen

  -

  “Globalisering”, igen et ORD blot, uden indhold eller forståelse. Et ord blot, medens guldklumpen overalt er grænseløs og gerne skjuler sig i ly for lyset, må LIVET kæmpe sig frem, over grænsehegn med pigtråd, mure og miner, have og kanonbåde og andre værdiløsheder for at blive opsamlet i “koncentrations lejre”, uden for .EU´s grænser og EU folkets syn, gerne mod betaling hos tyrkerne og nordafrika, gerne langt fra EU`s grænser. Et så værdiløst EU kan og bør kun gå til grunde i sig selv.

  GLOBALISERING ? . Et ORD , som for mig, kun giver mening , hvis LIVET har førsteretten , hvis ikke så kan vi ALLE bare glemme “guldklumpens vilde flugt over plankeværket”. Hvis ikke LIVET får førsteretten , så gør guldklumpen sig selv værdiløs.

  NB: Jeg går og skammer mig over det nuværende Europas politiske selvudnævnte såkaldte eliter og deres værdiløse handlinger.

Kommentarer er lukket.