Én gang til med følelser, mand

Af Tom Jensen 50

Fornylig var jeg i biografen for at se en film, der satte sig ret dybt i mig. Dokumentarfilmen One More Time With Feeling om rockmusikeren Nick Cave var ikke blot en almindelig musikdokumentar. Den var en skildring af et menneske og et kunstner i en grad af personlig og kunstnerisk opløsning efter tabet af den ene af sine tvillingesønner, der i en alder af 15 år sidste sommer i en LSD-rus styrtede ud over en klint ved badebyen Brighton i det sydlige England og omkom.

 

One More Time With Feeling. Feeling. Følelser. Følsomhed. En sådan har mange mænd ikke; eller de har kapslet den inde. Skrev en klinisk psykolog og adjungeret professor Allan Holmgren forleden i Politiken med afsæt i det forfærdelige drab i Svendborg sidste uge, hvor en kvinde blev tæsket til døde af sin kæreste.

Den kliniske psykolog laver en direkte kobling mellem denne konkrete, forfærdelige ugerning og en påstået mere generel ufølsomhed hos det maskuline køn:

”Hvordan kan det ske, at en mand bogstavelig talt slår sin kæreste ihjel? Lad os se på forskningen for at forstå, hvordan drenge kan miste deres medfølelse:

Når drenge er i 4-6 års alderen, mister mange af dem deres følsomhed. Ikke alle. Men de fleste drenge er underlagt den store kulturelle mumlen, at drenge ikke må græde og vise deres følsomhed. De må ikke vise svaghed.

Prisen for at være en del af drengegruppen er at være som en rigtig dreng. Følsomheden dissocieres, skæres væk. Idealet fremelskes sikkert både hjemme af far, bedstefar og af kulturens mumlen,” skriver han, men får samtidig fortalt, at han selv er blandt undtagelserne der bekræfter reglen.

Hans egen følsomhed er aldrig blevet kompromitteret. Jeg græder let. Når jeg skal holde tale til mine børn eller min kone, tuder jeg og kan dårligt sige noget.”

Modsat de fleste andre mænd, forstås.

Den kliniske psykolog og adjungerede professor leverede sit indlæg som opfølgning på en endnu mere grænseoverskridende generaliserende kommentar et par dage tidligere.

Kommentaren var skrevet af den kendte debattør og selvbetitlede ”kønsforrædder” Henrik Marstal, som med det samme udgangspunkt, drabet i Svendborg, og under overskriften ”Vi mænd har et indlejret had til kvinder” etablerede nogle meget direkte forbindelseslinjer mellem drabssagen, nogle (indrømmet ganske modigt) opridsede selvkritiske betragtninger om egen opførsel over for nogle forhenværende, kvindelige kærester – og så en mere generel konklusion om ”vi mænds” aggressioner mod og had til kvinder.

”Når jeg deler disse lidet flatterende erindringer med læseren, er det for at give et eksempel på, hvor indlejret ikke blot kvindehadet, men også retten til at praktisere det, er i maskulinitetsselvforståelsen for mange mænd.

For kvinder er til for at blive elsket, forgudet, seksualiseret – og hadet. Ellers eksisterer kvinder ganske enkelt ikke for det mandlige blik,” skrev Marstal.

Han har tidligere været en blandt stadig flere, der har markedsført et relativt nyt begreb om mænd og det maskuline.

”Toxic masculinity” hedder begrebet på engelsk, ”giftig maskulinitet” på dansk, og det beskriver en tilstand, hvor det maskuline – og dermed mænd – udlever nedarvede kulturelle, patriarkalske mønstre, der indbefatter både voldelighed, sexisme, ufølsomhed, en voldtægtskultur og et had/konkurrenceforhold til kvindekønnet.

Begrebet er blevet lidt af et buzzword i nyfeministiske kredse, og Henrik Marstals tydelige ærinde i sin seneste kommentar, hvor han inkluderer egne erindringer og dermed sig selv som en del af disse undertrykkende mønstre, er netop almengørelsen: ”Vi mænd”, inklusive Marstal himself, er underlagt egen nedarvede maskuline ufølsomhed og deraf følgende tendens til sexisme, vold og så videre.

Eller som han udtrykte det i 2014: ”Alle mænd har et medansvar for deres kønsfællers sexistiske uvaner”.

Hvad er problemet her? For er det ikke rigtigt, at der er en overrepræsentation af mænd i statistikkerne over vold, overgreb og voldtægt?

Jo, det er rigtigt. Smerteligt rigtigt. Men det er præcis i koblingen af enkeltsager, statistisk repræsentation og generaliseringen, at afsporingen sker. Det er præcis i definitionen af maskulinitet som ”giftig”, at dæmoniseringen af et køn ligger på lur.

Præcis som en muslim ikke kan holdes ansvarlig for ethvert tilfælde af islamistisk terror, kan hver enkelt mand aldrig holdes ansvarlig for en voldtægt; eller som i tilfældet fra Svendborg et frygteligt drab.

Præcis som man kan håbe, de fleste muslimer tager afstand fra islamistisk terror, kan man på samme måde håbe det med de fleste mænd: At de tager afstand fra sexisme, voldtægt og drab.

Og det gør de fleste mænd. Mænd er nok overrepræsenterede i statistikkerne, men langt de fleste mænd voldtager ikke. Langt de fleste mænd er ikke grovkornede sexister. Kun få mænd hader kvinder. Endnu færre mænd dræber kvinder. Og langt, langt de fleste mænd forfærdes på linje med langt de fleste kvinder, når uhyrligheder sker som i Svendborg.

Ved at skabe forbindelseslinjer mellem Svendborg-drabet og enhver mand og hans maskulinitet, ved at sætte stiplede streger mellem ethvert overgreb og en patriarkalsk og nedarvet undertrykkelseskultur, som mænd angiveligt generelt skulle være underlagt, så bidrager man ikke alene til at støbe de strukturer i beton, som man påstår at ville bekæmpe.

Man gør også det maskuline til noget generelt mistænkeligt. Noget, enhver bør være på vagt over for, selv – eller måske endog i særdeleshed – hos mandlige feminister. Maskulinitetens dyder bliver forvandlet til i enhver mand iboende trusler.

Det, at de fleste mænd har flere kræfter i kraft af en generelt større muskelmasse, og som betyder at det er mænd, der graver ud til ny kloakering her udenfor vinduet hvor jeg sidder og skriver. At det altovervejende er mænd, der gennem tiderne har ofret egne liv i bekæmpelsen af alskens krigerisk ondskab. At mænd bruger deres kræfter på at beskytte, snarere end at angribe. Alt dette bliver vendt om til bestanddele i en potentiel eller udlevet giftighed, der simrer i enhver mand.

Ufølsom som han er, ufølsom som han er gjort.

One More Time With Feeling. Feeling. Følelser. Følsomhed.

Er mænd mindre følsomme end kvinder? Det er jo en løgn, etableret til at understøtte den efterfølgende hypotese om den maskuline giftighed. Mærk efter i dig selv, mand. Måske udtrykker du dine følelser anderledes end de fleste kvinder, men det bliver de jo ikke mindre eller dårligere af, det bliver du ikke mere patriarkalsk kold og kontrollerende hadsk af.

Jeg kan også være anekdotisk, når både Marstal og den kliniske psykolog er det: Jeg har set masser af voksne mænd græde. Som den kliniske psykolog under taler ved familiefester, men også i helt andre sammenhænge. Og som de fleste andre mænd har jeg da selv gennem alle årene bidraget til den samlede mængde gråd i verden, bare rolig, det stoppede på ingen måde i 4-5 års alderen.

I populærkulturen er nogle af de mest hudløst følsomme kunstnere i disse år mænd. Det rækker fra en Anders Matthesens næsten pinagtige selvudlevering over en Henning Jensen eller en Ole Thestrups selvudstilling af egne svagheder i form af depression eller druk. Og til rock- og popmusikken, som i disse år er regulært befolket af mænd, der er så følsomme som nogen kvinde, men naturligvis udtrykker denne følsomhed på deres egne måde. Som den amerikanske singer-songwriter Sufjan Stevens, der i fjor tilegnede hele sit album Carrie & Lowell til sin mor og stedfar med blotlagt grusomme skildringer af en drengs følelsesliv i en opvækst, hvor moderen var depressiv og misbruger.

Eksempelvis i sangen ”Should Have Known Better”, hvor han synger om at blive afleveret af sin mor i en videobutik, om følelsen af forladthed og fortabthed og frygt.

 

”When I was three, three maybe four / She left us at that video store / Be my rest, be my fantasy / Be my rest, be my fantasy / I’m light as a feather / I’m bright as the Oregon breeze / My black shroud / Frightened by my feelings / I only wanna be a relief,” lyder teksten.

Fornylig var jeg i biografen for at se en film, der gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. ”One More Time With Feeling” handler om en mands kuldsejlede følelsesliv og en kunstner, der krakelerer efter sønnens tragiske død, men som på næsten overmenneskelig vis netop midt i dette præsterer et formidabelt kunstværk – albummet Skeleton Tree.

Filmens første halvdel er både knugende og fokuseret på musikken. Først da Nick Caves hustru træder ind i billedet, skifter historien karakter. Pludselig navngives sønnen, hvad ingen hidtil har gjort, og i en næsten ubærlig scene fremviser hustruen Susie Bick et billede, den døde søn malede som lille dreng. Et billede af en mølle som står præcis dér, hvor han siden faldt i døden.

”Nu må du ikke græde”, hvisker hun til Nick Cave i scenens begyndelse, da hun tager maleriet frem. Og Cave græder formelt set ikke, men hans udtryk er desto mere uforglemmeligt. Hvorefter filmens anden halvdel begynder. I hvilken Cave selv langt mere direkte omtaler sin omkomne søn, åbenlyst med sin kones intervention som katalysator.

Hvad fortæller det om maskulin følsomhed? At den er indkapslet og undertrykt, fordi mænds følsomhed berøves dem som 4-5 årige? At kun en kvinde kan tvinge den frem til overfladen? Sådan kan man jo vælge at se på det.

Jeg så det anderledes. Jeg så følelser drive ned ad væggene. Jeg så følelser forløses i en dyb samhørighed mellem en mand og en kvinde, snarere end en giftig, kold maskulinitet, der eksisterer i et slags modsætningsforhold til det kvindelige. Jeg så også en mand der midt i en begivenhed, som uundgåeligt udløser de sorteste blindgyder af følelser, bruger netop de følelser til at rejse sig selv og sin kunst og meningen med livet op igen.

Det er ikke ufølsomt. Men det er måske en anden slags følsomhed end den klassisk feminine, en slags handlingens maskuline følsomhed. Som kan foranledige, at man efter en sådan grænseløs personlig katastrofe skaber og leverer en sang så uendeligt sårbar som I Need You.

One More Time With Feeling. Det kan vi nemlig godt. “Vi mænd”.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

50 kommentarer RSS

 1. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Et hvert menneske, mand og kvinde indeholder hinandens modsætninger.

 2. Af Svend Jensen

  -

  Man forstår, at den almindelige opfattelse gør sig gældende at følsomhed er ækvivalent med aktivering af tårekanalerne. Dette er fuldstændigt fejlagtigt.
  Der er mindst to slags følsomhed: den overfladiske, som man viser frem i sociale sammenhænge; netop som en politisk manifestation. Kendte eksempler herpå er: I den græske og romerske civilisation såvel som i den tidlige middelalder græd mænd ubehersket offentligt og ’sønderrev’ endog deres klæder som postulerede følelsesudbrud.
  Den mere ægte følsomhed stilles nødvendigvis ikke til skue i sociale eller familiære omgivelser. De nordiske folk i vikingetiden viste deres følsomhed i hvad de gjorde og hvordan de gjorde det; sjældent i gråd eller ophidselse.
  Dette gælder for både mænd og kvinder. Hvor meget og hvilken følsomhed man nærer og fremvises kun i et omfang bestemt af den aktuelle tids opfattelse af følsomhedens væsen.
  For at blive klogere på området bør man nok læse de gamle græske komedier og tragedier. Der kan man få en glimrende referenceramme for de fælles grundlæggende almengyldige menneskelige følelser.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Tom Jensen. Et flot indlæg efter alle kunstens regler. Forsæt endelig i den stil!

  “Det er så yndigt at følges ad” Ja det er det faktisk, men hvorfor er skilsmisse % så forøget til 52%. I 50′ erne var den efter 9 år kun 4%, Har vi for store forventninger til hvad livet kan kaste af sig, og hinanden, der partou skal indfries, og tager vi for lidt hensyn til genparten når der er sygdom i idyllen ? Eller er vi i den post kristne tid, så stressede, at vi helt glemmer partneren og kører single liv i parforholdet.

  Mænd og kvinder har ikke noget at lade hinanden høre når tingene er kørt op i en spids. Der er en mening med at vi er skabt som henholdsvis mand og kvinde og ikke hermafroditter. Vi skal supplere hinanden i et ærligt og forhåbentlig godt og meningsfuldt liv. Hav samvittighed til ikke at lade solen gå ned over jeres vrede men Tilgiv. Hvis der ikke er 2 vindere i et par forhold, så er der ingen !

 4. Af Anders Munch

  -

  “Et hvert menneske, mand og kvinde indeholder hinandens modsætninger” Rosa

  Hvorfor kan 3,5 milliarder kvinder så ikke bygge et hus uden mænds hjælp?
  Fordi der er fundamental forskel på mænd og kvinder. Vores hjerner er anderledes og vores hormonsystem er anderledes. Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus og alt det der.
  Hvad angår Allan Holmgren ligner han en jøde. En feminin flæbende jøde. Manden er et fjols, han har arbejdet som psykolog hele sit liv, men hvis man fortalte ham, at kvinder ikke kan organisere sig uden mænd ville han han sikkert protestere. Fjols.
  Mænds testosteron niveau gør os disponeret for vold. Derfor begår mænd mere vold. Hvad man glemmer i den sammenhæng er selvfølgelig, at det også er mænd der anholder voldsforbrydere, bygger fængslerne og organiserer afsoningen.
  Hvad angår at mænd ikke har følelser? At vi lever i en voldelig patriarkalsk kultur? Da Titanic sank stod mændene på dækket og gik ned med skibet mens kvinder og børn hoppede i redningsbådene. Onde onde patriarkat! Mænd har fra evolutionens side et indbygget beskytterinstinkt over for kvinder. Fordi kvinder, i det meste af verdenshistorien, har været det værdifulde køn for at “stammen” kunne overleve. Sperm er billigt, æg er dyre.
  Alle store kunstneriske værker er skabt af mænd. Selvfølgelig har mænd følelser og dybde, langt mere end kvinder faktisk.

 5. Af Peter Sørensen

  -

  Kære Tom Jensen

  Tak. Tak for at sætte ord på. Tak for at få det skrevet.

  En almindelig maskulin reaktion på en provokation, som endnu ikke betyder noget, er det velkendte træk på skuldrene, vi til tider supplerer med et stille ‘nå’ og letløftede øjenbryn. Det lille ‘nå’ frem for det store vredesudbrud har måske reddet nogle af vores forfædre fra pludselig at befinde sig skingre og dumt blottede foran en fjende, og måske har det givet ophav til vor kulturs mumlen eller oplæring af drenge til ikke at vise sine følelser frem for alle.

  I tilfældene, du beskriver, er den enkelte provokation i form af dårligt gennemtænkte påstande om mænds natur ufarlig. Vi dør jo ikke, fordi en tosse eller to udtrykker nogle absurde tanker om det mandlige køn, og flertallet af os lader dem netop stille passere (det gælder i øvrigt nok for de fleste, mænd som kvinder). Imidlertid kan vi ikke altid lykkes med at filtrere al støj fra i den daglige strøm af informationer, og gentages uvederhæftige påstande, bliver ophobningen skadelig. Da er vores stille ‘nå’ utilstrækkeligt og lidt modstand overfor disse absurditeter, når de fremføres, klogt. Tak for, at du gør det.

  Henrik Marstals beskrivelser af sit eget væsen som ung er uhyggelige og ikke nogen, jeg forestiller mig, de fleste mænd ønsker overført på sig selv. Mænd som kvinder opfører sig til tider mindre respektfuldt, end de kunne og burde have gjort. Når vi indser det bagefter, fortryder de fleste af os, og vi siger måske også undskyld; i Allan Holmgrens tilfælde, må jeg forstå, fordi han heldigvis ikke gik i børnehave og dermed ikke lærte at ringeagte kvinder.

  De to herrer er lidt rundt regnet fra mine forældres generation, og meget har da sikkert ændret sig, men jeg har nu aldrig lært af mine forældre, at kvinder var mindre værd, at det var okay at slå og at slå ihjel, eller at man skulle optræde følelseskoldt overfor sine medmennesker, tværtimod. Jeg gik også i børnehave, men det var ikke forfærdeligt. Ja, vi græd måske lidt mindre, efter vi begyndte i skole, fordi mumlen er, at drenge ikke græder, men de fleste af os holder da ikke op med at føle eller at have empati.

  Som alle andre, der måtte have oplevet et andet menneske fuldstændigt blottet for affektiv empati, husker jeg tydeligt én fra tidligt i folkeskolen, som både forsøgte at stikke ild på skolen og iskoldt pludseligt og uprovokeret kunne yde vold mod andre. Han havde i øvrigt en vældig sød mor og en helt almindelig søster.

  Skal jeg derfor, som Marstal og Holmgren gør det uden at have videre indsigt i hændelsen og personerne, overføre mine erfaringer til det frygtelige mord, så gætter jeg på, at morderen har en psykisk lidelse, som forklarer handlingerne betydeligt bedre end absurde, tyndtvævede historier om, at vi mænd har mistet vores følsomhed og tilbage har et indlejret kvindehad. Uden at vide det, er jeg overbevist om, at de fleste tænker netop det.

  Det støjer til tider så meget derude! Tak for dit blogindlæg og forsvar af mænd, som vi er flest.

 6. Af hanne ribens

  -

  @Anders Munch, hvis du er den der ustandselig påstår at kvinder ikke kan bygge et hus, uden ved hjælp af mænd, må jeg modgå dig. Det svarer lidt til at påstå at alle kvinder har opfundet landbruget, fordi mændene var ude og nedlægge Mammutter! Selvfølgelig er der masser af kvinder der har været med til at bygge huler, hytter, igloer og huse!
  Alle store kunstværker er skabt af mænd, påstår du. Ja, det er nok rigtigt at de fleste store værker i fortiden er skabt af mænd, men ikke nødvendigvis fordi de mandlige kunstnere er mere følsomme, men simpelthen fordi det ikke var tilladt kvinder at gå på universitetet eller kunstakademiet, før langt op til vor tid. Hvornår fik kvinder lov til at blive præster? Så “tidligt” som i 1948! Jeg var 10 år dengang, så det var som var det i går! 😀 Jeg læste engang om et dansk kunstnerægtepar som havde været i Frankrig og skabt en del værker, med inspiration fra den franske imperialisme, og på vej hjem med toget til Danmark, smed manden konens malerier ud af vinduet, fordi de klart var bedre end hans egne! En formidabel følsom handling! (jeg fortæller det som et kuriosum) Jeg har haft en ekstrem voldelig kæreste, og en ekstrem voldelig ægtemand, begge voldelige p.g.a. jalousi, og besiddertrang. Men jeg har heldigvis også kendt en masse søde og kærlige mænd! Jeg tror ikke følsomhed har noget med ligestillingsdebatten at gøre, men mere med magtforhold. Trangen til at danne loger, karteller, og fidusforetagener. De fleste mennesker er en blanding, af egenskaber. Nogen har megen humanisme og medlidenhed, kærlighed, nogen iblandet rørstrømskhed, og nogen igen blandet med en portion egoisme. Nogen tænker dybt over tingene, og nogen har opgivet. Men en ting vil jeg holde på, at mænd altid er gået meget op i at “pisse” deres terratoier af og det siger man jo skyldes deres testeroner, Deraf de store sammenstød og krige. Man kan vel så kun dertil sige: “Det er synd for mennesket!”

 7. Af Frans Mikkelsen

  -

  Overskriftens sammenligning holder ingen steder. En mand er selvfølgelig ikke skyldig i noget som helst (andet end evt. arvesynden) alene ved at være født som mand. Men en person, der antager en notorisk seksualforbryder, røver og drabsmand som Múhammed som det største ideal i verdensthistorien, er alene derved medskyldig i disse forbrydelser, og opmuntrer ved sin tro og bekendelse andre til at gentage forbryderens forbrydelser. Og enhver muslim opstiller og hylder et sådant ideal.

 8. Af hanne ribens

  -

  Undskyld der skulle self. have stået den franske impressionisme, og ikke imperialisme. 🙂

 9. Af hanne ribens

  -

  Undskyld, der skulle naturligvis have stået den franske impressionisme og ikke ! nationalisme!

 10. Af hanne ribens

  -

  Undskyld, der skulle naturligvis have stået den franske impressionisme, og ikke imperialisme!

 11. Af Anders Munch

  -

  “Anders Munch, hvis du er den der ustandselig påstår at kvinder ikke kan bygge et hus, uden ved hjælp af mænd, må jeg modgå dig” Hanne

  Perfekt, så vis mig huset!
  http://forum.woman.dk/debatten/kultur-og-samfund/civilisation-ligger-paa-y-kromosomet-9186905a-18d5-40f5-85cd-fbfabe19a905

  ” Det svarer lidt til at påstå at alle kvinder har opfundet landbruget, fordi mændene var ude og nedlægge Mammutter! ” Hanne
  Mænd opfandt landbruget, mænd har opfundet alt. Ellers kom med en stor kvindelig opfindelse. Kvinder havde travlt med at passe de 8 børn som de i gennemsnit har født op gennem verdenshistorien mens mænd jagede mammutter.
  “Selvfølgelig er der masser af kvinder der har været med til at bygge huler, hytter, igloer og huse!” Hanne
  Stråmand, jeg har aldrig skrevet at kvinder ikke har hjulpet mænd, jeg har skrevet, at i ikke kan selv. Retfærdigvis har børn og teenagere også hjulpet til. Skal de nu også sidestilles med mænd?
  “Ja, det er nok rigtigt at de fleste store værker i fortiden er skabt af mænd,” Hanne
  Nej, ikke fortiden. Fortiden, nutiden og fremtiden, ellers kom med et stort kvindeligt værk, ikke så meget snak, bare nævn en stor kvindelig kunstner. Gider ikke svare dig mere, før du linker til et hus kvinder har bygget uden mænd.

 12. Af Tom Erne

  -

  Mange tak Tom Jensen!

 13. Af Anders Lund Madsen

  -

  Nu har du fået mig til at ville se Nick Cave-film. Dét havde jeg aldrig troet muligt.
  https://www.youtube.com/watch?v=e4dT8FJ2GE0

 14. Af j nielsen

  -

  “Hvis der ikke er 2 vindere i et par forhold, så er der ingen !”

  Forhåbentlig er der fire.

 15. Af j nielsen

  -

  Eller motorveje. Vis mig den kvinde der har bygget en motorvej. En lystbådehavn. Jeg gider ikke snakke ikke med nogen som helst igen før nogen har linket til en kvinde der har bygget en lystbådehavn. Uden hjælp fra mænd. Enhver mand kan konstruere sin egen cykel, bil eller privatfly. Hvad kan kvinder? Føde børn, det er det hele. Men ka de la vær? Det er sgudda osse mænd der har opfundet p-pillen. Kvinder? De kan knap nok finde ud af at spise dem.

  Det er godt bøsseægteskabet er opfundet. Il Mondo Senza Donne er – formentlig – skrevet af en mand. It’s a Man’s Man’s Man’s World.

  A House is not a Home.

 16. Af Erik Carlsen

  -

  Kære Tom. Vi mænd er nød til at være totalt ufølsomme, fordi ellers overlever vi ikke i den korrupte danske slyngelstat, hvor kvinderne bestemmer alt og har hele magten på deres side. Men dette betyder ikke at vi skal være kriminelle eller voldsmænd. Vi skal bare lære at forstå at overleve ALENE, og passe på os selv.
  Efter en tur i statsforvaltningen hvor jeg også mistede retten til af få besøg af min datter, ligesom alle de andre danske mænd, forstod jeg også det danske korrupte slyngel system, og lever nu bare stille og roligt videre, helt uden kvinder og børn.. Det er bare så fredeligt og herligt og jeg kan dyrke mine kunstneriske interesser hele dagen. Herligt.
  EC

 17. Af Anders Munch

  -

  “Eller motorveje. Vis mig den kvinde der har bygget en motorvej. En lystbådehavn. Jeg gider ikke snakke ikke med nogen som helst igen før nogen har linket til en kvinde bla bla bla ” J Nielsen
  Stråmænd og volapyk. Det må være den tid på måneden for Johanne.

 18. Af j b

  -

  Femicide i Italien er numerisk større end Camorrra- relaterede drab i Napoli i indeværende år.

 19. Af Flemming Lau

  -

  J Nielsen: Du er vist en værre skælm! Parforholdet! Er det bedre ?

  JB: Har lige tjekket det op. Det er dæleme et uhyggeligt fænomen der udvikler sig!

 20. Af Helge Nørager

  -

  Anders Munch, en del fatter ikke at troll ikke bør fodres. Bla. mig når du bliver for tåbelig.
  Du skriver,
  “Mænd opfandt landbruget, mænd har opfundet alt. Ellers kom med en stor kvindelig opfindelse. ”
  Du er så uvidende at det gør ondt, læs f.eks om Hedy Lamarr, som opfandt fase skift krypteringen, den gang til brug for styrede torpedoer, uden mulighed for jamming. Hvilket bidrog til at afkorte 2 verdenskrig, samt danner det matematiske/teoretiske grundlag for mobil telefoni.
  Uden hende havde du aldrig kunne bruge en mobil tlf.
  ‘Osv der er ganske mange du sikkert aldrig har hørt om.
  Så er der lige den Danske kvinde der som den første i verden har kunne forsinke lys, og styre lys udbredelses hastighed, hun er meget smart og arbejder i USA med grundforskning, og er en af de helt store stjerner i fysikens verden, som sikkert er dig helt ukendt.
  Din påstand om at kvinder ikke kan bygge et hur, er ingen gang en kommentar værdig, og jeg vil gerne opfordre andre til at stoppe det tidsspil det er at hoppe på trollens madding, vdr. den påstand.
  Mvh Helge

 21. Af Anders Munch

  -

  https://da.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
  “Hun var bl.a. medudvikler af en tidlig form for spread-spectrum-kommunikation, en forløber for moderne trådløs kommunikation brugt i Wi-Fi-netværk og trådløs telefoni.[1]”

  Find nøgleordet her. MEDUDVIKLER. Prøv igen Helge, og hvad angår det med at kvinder ikke kan bygge huse, du er for ubegavet til at forstå det, jeg har dog ret

 22. Af Anders Munch

  -

  https://da.wikipedia.org/wiki/Lene_Hau
  “Den 18. februar 1999 vakte hun international opsigt, da det lykkedes hende og hendes forskerteam at sænke lysets hastighed drastisk.”

  Find nøgleordet Hegle. Forskerteam er nøgleordet. Og jeg kan garantere dig at hendes forskerteam bestod af mænd.

 23. Af Kåre Fog

  -

  Tom Jensen skrev:
  “For er det ikke rigtigt, at der er en overrepræsentation af mænd i statistikkerne over vold, overgreb og voldtægt? Jo, det er rigtigt. Smerteligt rigtigt. ”

  Nej, det er ikke rigtigt. Statistikkerne om faktisk foregået partnervold viser, at vold fra kvinden mod manden er lige så hyppig og lige så alvorlig som vold fra manden mod kvinden. Resultatet er anderledes hvis man ser på antal anmeldte tilfælde af vold; men det almindelige er, at manden ikke anmelder konens vold imod ham, for det er pinligt for en mand at indrømme at han er blevet slået, og politiet vil måske alligevel ikke tro ham. Hvis man derimod laver interviews af repræsentativt udvalgte personer, finder man at mænd og kvinder er lige voldelige i parforholdet.

 24. Af P Christensen

  -

  Tag nu og undersøg historiebøgerne, inden man over en kam erklærer alle mænd for genier og alle kvinder for dumme høns. Fakta findes ikke på facebook.
  Naturen har dog tildelt kvinden eneret på at føde børn, og derned oftest
  også byrden med at tage sig af dem.
  Det har sat naturlige begrænsninger for hvor megen tid de har haft til at
  være geniale.
  Ikke mindst i selvopfattelsen, som en del mænd ofte har tendens til.

  Iøvrigt er hovedparten af nutidens ulykker og idioti, det være sig krige, økonomiske kriser eller religiøse tosserier, resultatet af mænds (selv)overvurderende adfærd.

 25. Af Anders Munch

  -

  Ja hvad angår overrepræsentation angående vold fører kvinder også når det kommer til at slå på børn.
  http://www.avisen.dk/mor-slaar-oftere-boernene-end-far_3596.aspx
  “En stor norsk undersøgelse viser, at det oftest er moren, der slår de små. Danske familievejledere møder ofte familier, hvor moren er røget ind en voldelig vane.”
  Men mænd er mere fysisk voldelige end kvinder. Det er i vores natur. I vores testosteron og vores evolution. Men hvis kvinder tror de kan slippe afsted med vold, så bruger de vold.

  “Tag nu og undersøg historiebøgerne, inden man over en kam erklærer alle mænd for genier og alle kvinder for dumme høns. Fakta findes ikke på facebook.” P Christensen
  Det der er en kæmpe stråmand, og du er en kvinde P”ernille?” Christensen. Men siden du har studeret historiebøgerne, så kom med et kvindeligt geni. Hvad er formålet med at skjule dit køn i dit navn, når du ikke kan skjule det i dine kommentarer?

 26. Af Helge Nørager

  -

  Shakespeare skrev “Trold kan tæmmes”.
  Det var før fakta resistente internet trolle, kom myldrende frem og modbeviste hans påstand. 🙂

 27. Af P Christensen

  -

  Munch:
  Jeg ser det ikke som min opgave, at rette op på folks forsømte skolegang
  og manglende indsigt. Så kunne jeg ikke bestille andet.

 28. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nu er det engang sådan, at der ikke endnu kan opereres for idioti, derfor kan vi ikke hjælpe disse ulyksalige mennesker.

  Jeg beundrer især en kvinde. En kvinde, som jeg læste om, da jeg var barn og det er den polskfødte Marie Curie. Vedrørende kvinder, der har gjort sig bemærkede i den senere tid vil jeg nævne arkitekten Zaha Hadid, der desværre døde fornyligt. Hun var oven i købet muslim, uhadada. Hun var dygtig Munch, både kvinde og muslimsk af fødsel. Hvordan skal det ikke gå?

  Nu er jeg en kvinde og flere mænd, har modtaget priser, for det arbejde, som jeg har lavet. Medaljer hænger man på idioter var der en, der sagde engang, han var mand, han måtte vide det. Jeg er ligeglad, fordi jeg ved hvad jeg har lavet. Jeg har så senere i livet modtaget priser for mit eget arbejde. Nu er jeg snart så gammel, at det ikke spiller nogen rolle. Det er dog sjældent, at jeg synes mænd er idioter, men det hænder.
  Man behøver ikke at tage noget fra andre, hvis man er god nok selv.

 29. Af j nielsen

  -

  “Nu er det engang sådan, at der ikke endnu kan opereres for idioti, derfor kan vi ikke hjælpe disse ulyksalige mennesker. ”

  Det gyldne snit?

  P Elkjær deltog en gang i radioquizzen Ring til en Ven. Stillet over for dette spørgsmål ringede han til en læge, der rodede sig ud i nogle forfærdelige forklaringer om at den slags gør man ikke længere.

 30. Af Henrik S

  -

  Anders Munch
  Helt enig.
  Y kromosomet har altid været tillagt årsagen til en vis aggressiv og udadreagerende og derfor også følelsesladede adfærd.
  Det var nødvendigt i jæger og krigersamfund i modsætning til kvinderne.
  Personer med 2 y kromosomer dvs xyy ( klinefelter syndrom) i cellerne er påvist mere voldeligt kriminelle .
  Dvs de er personer der har svært ved at kontrollere deres aggressioner .
  Hvis almindelige xy personer ikke kan styre deres aggressioner er det oftest et spørgsmål om dannelse eller nærmere mangel på dannelse.
  Marstrands udlægning er , efter min mening , lidt lommefilosofisk selvpromovering , som man dårligt kan tage alvorligt , emnets kompleksitet taget i betragtning.

 31. Af Henrik S

  -

  Anders Munch har jo ret i , at det er mænd , der altovervejende , er de udad skabende.
  Men dermed selvfølgelig ikke sagt at mænd er dygtigere og vigtigere end kvinder.
  Det vigtigste på jorden er nok , at pleje og beskytte sit afkom , så menneskedyret kan overleve.
  Denne funktion har kvinden alene klaret tidligere , hvorfor mændene måtte finde på noget andet at lave.
  Eller også var det omvendt!
  Nu er denne opdeling ved at smuldre og vi løber alle forvirrede rundt og træder hinanden over tæerne.
  Nogen bliver aggressive , andre begynder at græde, men lidt trist er det , for de , der ikke rigtigt kan finde ud af det.

 32. Af Henrik S

  -

  Rettelse: ikke klinefelters syndrom men Jacobs syndrom – sorry.
  Iøvrigt i gamle lærebøger var disse personer anført som mere kriminelle .
  Dette er er slettet i flere nye politisk korrekte skrivelser. ( ligesom Nyborgs IQ forskning.)

 33. Af Henrik S

  -

  XYY = Jacobs syndrom

 34. Af georg christensen

  -

  En gang er nok overstået, problemet fremover, vil nok være “næste gang”, hvor spørgsmålet stilles : Hvad er “LIV”, og hvad er livs skabte ,selv valgte,selv beskrivelser ,destruktions beskrivelse af “LIVET”., bygget på?. Tomheden bag lukkede døre “lurepasser”..

  Min formodning er: At tomme “ord” og sætninger, forsøger at forstyrre LIVET i det´s udviklingsproces en procesbeskrivelse, som forlængst burde være smidt “udenbords”, politiske som (det samme) religiøse “MAGTBEGÆRLIGHEDER” i kampen mod hinanden medens LIVET lider.

  “Hejl und sieg”, ( bald wieder krig), i den amerikanske/tyske drømme verden, virker ikke længere.

  En ny “verdens ordning” bør være på vej , for overhovedet at få styr på den gamle, og med “nytænkning”, finde nye veje for både sig selv og de såkaldte andre,

 35. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kære herrer.
  Det gyldne snit er en proportion, som bruges af f.eks. Vitruvius indenfor arkitektur, f. eks. Proportionen findes i naturen ofte i opdelingen af blomster, sneglehuse og utallige andre levende ting.

  Det gyldne snit er en deling af et liniestykke AB med et indre punkt P i forholdet t, hvor t er den positive rod i ligningen x i anden-x-1=0

  Denne rod er lig med
  kvadratroden af 5+1 divideret med 2, hvilket giver 1 divideret med t=kvadratroden af 5-1 divideret med 2 og 1 divideret med t i anden=3-kvadratroden af 5 divideret divideret 2, for delene af et liniestykke.

  Tilnærmede tal er Fibonaccis talrække
  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…….etc.

  Det hvide snit er noget man foretager, med et kirugisk indgreb, hvor man deler funktioner i højre hjernehalvdel fra venstre hjernehalvdel. Dette kirugiske angreb blev foretaget for en del år siden og skulle kunne dæmpe agressioner. Desværre har det vist sig, at mange mennesker med det hvide snit har begået selvmord, på grund af dårlig livskvalitet.

  Så det gyldne snit og det hvide snit er vist vidt forskellige ting.

 36. Af R. Harald Kristiansen

  -

  En spiral kan også være proportioneret efter det gyldne snit.
  Her må I selv slå formlen op.

 37. Af R. Harald Kristiansen

  -

  En spiral kan også være proportioneret efter det gyldne snit. Her må I selv slå formlen op.

 38. Af R. Harald Kristiansen

  -

  divideret med 2. Skulle der stå i den sidste ligning. Divideret er skrevet to gange og der mangler med. Om forladelse.

 39. Af R. Harald Kristiansen

  -

  divideret med 2 skulle der stå i den sidste ligning.

 40. Af Axel Eriksen

  -

  Kære Rosa!

  Mon ikke du har viklet dig ind i nogle matematiske formler, som du ikke helt kan overskue?

  Men ellers har du ret: Det gyldne snit er et begreb fra arkitektur og især malerkunst, medens det hvide snit er et kirurgisk indgreb i hjernen!

  Og så er kvinder og mænd ikke hinandens modsætninger – men supplement til hinanden!

  Jeg håber, at vrøvlet på denne blog om at skylde det ene eller det andet køn for dit og dat vel må have nået sit højdepunkt!

 41. Af Axel Eriksen

  -

  Og jeg vil ikke besvære dig og alle andre med de adskillige formler for det gyldne snit – kun hvis det kræves.

  Men ved det gyldne snit forstås:

  – En firkant (kvadrat/rektangel) , der bliver skrådelt i et særligt forhold
  – I de to sider, der bliver ramt af skrådelingen , er den længste 61,8 % og den korteste 38,2 % af hele sidelængden
  – I øvrigt er den korteste side lig med kvadratroden af den længste!

 42. Af Axel Eriksen

  -

  Den sidste sætning er noget vrøvl! Der burde have stået:

  – I øvrigt er den korteste side lig med 61,8% af den længste!

 43. Af J Nielsen

  -

  Det fede var at høre Preben E (ja, vi er i firserne) der iht programmets regler ikke havde lov til at svare selv, sige: Jeg ringer til NN. Han er kirurg.

  Jeg spidsede ører. This could be good.

  Hej N. Jeg ringer fra det her program.
  Hej Preben.
  Hej. Kan du svare for mig på det her: Hvad er det gyldne snit. Du har et minut.

  Og så begynder forklaringen. I firserne var det kun få år siden at Danmark som et af de sidste lande havde opgivet en indtil da meget anvendt metode. NN er ikke helt glad ved situationen:

  Det er en kirurgisk metode til afhjælpning af visse psykiske lidelser, men det er ikke noget der bliver praktiseret herhjemme længere. Resultaterne var for svingende. I dag bruger man medicin. Operationen kaldes lobotomi, og går ud på at man lægger et snit … Øh, et snit … Sagde du det gyldne snit?

  Så kan jeg ikke huske resten, men jeg har Elkjær, den gadedreng, mistænkt for at spille sin ven, fra nu af bekendte, et puds. Det kunne ligne ham at sidde i radiostudiet med et smørret grin.

 44. Af J Nielsen

  -

  OG så det matematiske.

  Et almindeligt stykke papir kan klippes i to: et kvadrat og et mindre stykke. Hvis det lille stykke har samme facon som hele det oprindelige stykke papir, bare mindre, så er forholdet mellem højde og bredde det gyldne snit. Og så kan man klippe det lille stykke i to på samme måde og få et endnu mindre stykke, som også har det gyldne snit. Og så videre i en uendelighed.

  Man kan prøve med et spillekort, en avis, en reklame fra Netto, … En computerskærm, en smartphone …. Et stuegulv …. Brug noget kraftigere end en saks.

  I Fibonaccis talrække, hvor hvert tal er summen af de to foregående, konvergerer forholdet mellem to på hinanden følgende tal mod det gyldne snit. Endnu et af naturens små mirakler. Med 89/55 er man allerede tæt på den præcise værdi, som er 0.5 * ( 1 + sqrt(5) ) .

 45. Af Axel Eriksen

  -

  Den “præcise værdi” af den længste side er:

  0,5* (sqrt (5) -1)) = 0,5*(2,236068 -1) = 0,5*1,236068 = 0,618034 (tilnærmet svarende til 61,8 % af den samlede sidelængde).
  Den korte side udtrykt i procent er følgelig: 100,0 – 61,8 = 38,2(%)

 46. Af Axel Eriksen

  -

  J Nielsens formel kan naturligvis også bruges:

  0,5* (sqrt (5) + 1)) giver 1,618034 – den totale sidelængde i firkanten, og det magiske tal er stadig det afrundede tal 61,8. (61,8034)

  Den totale sidelængde kan nu med faktoren 100 forvandles til 161,8034
  Den tilnærmede angivelse for den længste side er 0,618034 * 161,8034 = 100
  Og den tilnærmede angivelse for den korteste side er 0,618034 * 100 = 61,8034

 47. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kære Axel Erikssen
  Formlen står at skue i Matematisk Opslagsbog. Den er ganske rigtig refereret. Kig efter. Det er bare svært at sætte den op med kvadratrod på en lille telefon. Den kan iøvrigt også konstrueres med en passer.

  Kære Axel jeg er arkitekt og har arbejdet med den slags ting i 36 år også det gyldne snit. Det hvide snit har jeg ikke fået endnu.

 48. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Axel, det du skriver er en tilnærmelse.
  Fibonacci talrækken er også kun tilnærmelse. Des højere tal, des større præcistion. Mvh. R

 49. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kære Rosa!

  Ja, at det er en tilnærmet værdi, gør jeg også opmærksom på utallige gange!

  Kvadratroden af 5 er et transcendent tal, d.v.s. med et uendeligt antal decimaler .

  Ja, jo flere decimaler jo mere nøjagtighed. Kvadratroden af 5 kan også med 15 decimaler angives således:

  2,236.067.977.499.789. Er 2,236.068 så ikke en god tilnærmelse?

  I øvrigt drejer denne blog sig om mænds følelser, og da jeg heller aldrig har fået “det hvide snit”, så er den empatiske del af min hjerne stadig sammenkoblet med den øvrige (rationelle) del!

 50. Af Axel Eriksen

  -

  Måske til nærmere forklaring, for jeg bruger akkurat de(n) samme formler, som du kan finde i Matematisk Opslagsbog:
  – sqrt, forkortelse for Square root = kvadratrod
  – at gange med 0,5 er det samme som at dividere med 2

Kommentarer er lukket.