Den lalleglade globalismes tid er forbi

Af Tom Jensen 93

Det risikofrie samfund findes ikke, og hvis det fandtes, ville det ikke være værd at leve i. Hvert år dræbes et par hundrede mennesker i trafikken. Selv om det er færre end før, accepterer vi det ikke; og det skal vi heller ikke. Men vi ved ikke desto mindre, at risikoen for, at et par hundrede danskere atter her i 2016 vil miste livet på landevejene, er overhængende. For alternativet er ubærligt. Det ville kortslutte samfundet, herunder den velstand, der er forudsætningen for et moderne liv, hvor flere lever bedre, sundere og længere end nogensinde før.

Formentlig kunne man med et landsdækkende DNA-register opklare en lang række forbrydelser. Men der er ikke flertal for et landsdækkende DNA-register. For prisen for en opklaringsprocent nær 100 for stribevis af ugerninger ville være en de facto-registrering og deraf følgende reel overvågning, som de fleste anser for uacceptabel. I stedet for et samfund baseret på tillid mellem mennesker ville man skabe et samfund baseret på mistillidens minutiøse kontrol med alt og alle. Det ville ikke være til at holde ud.

I denne uge slog terrorister atter til mod Europa, denne gang i Bruxelles. Flere end 30 blev dræbt, betydeligt flere såret, og den universelle afstandtagen til massemordernes røveri af uskyldige liv en tidlig forårsmorgen i den pulserende belgiske storby var straks entydig. Sværere er det at besvare det uundgåeligt opfølgende spørgsmål om, hvad nogen – politikerne, politiet, efterretningstjenesterne – må gøre for at forhindre den slags angreb, vi så i tirsdags. Eller i Paris i november og januar i fjor, i København i februar 2015.

For på den ene side må tålmodigheden være opbrugt. Vi tåler ikke dette længere. Det må høre op. Europas borgere må kunne gennemføre dagligdags gøremål som at rejse med metro eller fly eller sidde på en café eller holde en bat mitzvah i en synagoge uden risiko for at blive terrorofre. Men præcis hvilke virkemidler er det, der bør tages i anvendelse for at garantere, at kommende terroranslag ikke vil finde sted? Den brutale erkendelse må være, at en sådan garanti ikke kan gives. Ikke af efterretningstjenesterne. Ikke af politiet. Ikke af politikerne; ikke af nogen. For det risikofrie samfund findes ikke, og hvis det fandtes, ville det ikke være værd at leve i.

Derfor må vi i Europa en rum tid fremover leve med terroren eller truslen om den som en permanent tilstand. Noget der ikke gives garantier imod. Noget der i princippet kan ramme hvor som helst, når som helst, hvem som helst. Hvor mange såkaldt »bløde mål« består et typisk europæisk samfund dog ikke af, hver dag, 365 dage om året? Vil nogen gøre ondt, har de en mulighed for at gøre ondt. Vil nogen ramme symboler på vestlig livsførelse, har de mulighed for at ramme disse symboler, som netop ofte er karakteriseret ved, at frie mennesker udfolder sig i fuld offentlighed uden en jernring af beskyttelse. Om det så blot er at drikke et glas vin på en fortovscafé. Det ville være kvalmende ubærligt, hvis vi ikke længere kunne det.

Skærmbillede 2016-03-23 kl. 16.44.16

Omvendt er det nødvendigt at gøre sig usentimentalt klart, hvad vi står over for. Hvilket monster kampen står mod. Glem i den anledning alle forsøg på bortforklarende statistikker om, at under én procent af alle terroranslag i Europa er af islamistisk karakter, mens langt flere har nationalistiske eller separatistiske årsager. De, der bliver ved med at fremføre dette, lider af en forbandet uvilje til at se virkeligheden i øjnene. Det er ikke korsikanske eller ukrainske separatister, du eller jeg har grund til at frygte. Ondet er islamistisk. Det består af dødelige forbrydelser begået i Allahs navn. Det kan være mere eller mindre systematisk organiseret, men dets religiøst-ideologiske rodnet er gennemgående.

Det suger næring af en verden, som er globaliseret – også på den problematiske måde. Hvor fundamentalistiske ideer har spredt sig med foruroligende hast de seneste 50 år til både regimer og grupperinger som Islamisk Stat. Hvor millioner af mennesker fra Mellemøsten og omkringliggende lande er kommet til Vesten gennem de seneste årtier. Hvor flygtningekriser bringer endnu flere hertil, heriblandt mennesker hvis nationalitet og baggrund vi ikke har en chance for at kontrollere. Hvor grusomt fejlslagen integration gør det nemmere at hyre fodsoldater i parallelsamfundene. Hvor kommunikationsmidlerne gør det muligt at føde en dødelig idé i en bygning i Pakistan eller Syrien og kort efter bringe den til horribel virkelighed i en europæisk storby.

På den anden side er verden også globaliseret på den gode måde. Vi handler og interagerer økonomisk og kulturelt mere end nogensinde før på mange niveauer. Det har gjort så meget godt for så mange. Skal man opgive dette i beskyttelsens navn i en utopisk jagt på det risikofrie samfund? Næppe. Men man må samtidig være realistisk: Åbne ydre grænser og åbne indre grænser er opskriften på europæisk selvmord. Man må genanskaffe sig kontrollen med, hvem der kommer hertil. Og myndighederne må tildeles de nødvendige beføjelser til at beskytte befolkningerne – uden at sælge ud af de frie samfunds kerneværdier.

Det risikofrie samfund ønsker ingen at leve i, men omvendt er den lalleglade globalismes tid forbi – den globalisme som anser åbenhed og grænseløshed for alene at være godt, og beskyttelse og grænser for alene at være ondt. Vi har ikke selv valgt at være i krig – men vi ér i krig. Det bør siges så højt, at det ikke er til at misforstå. Heller ikke for terroristerne.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

93 kommentarer RSS

 1. Af Karl Nielsen

  -

  Sig det til Merkel!

 2. Af Karl Nielsen

  -

  For seks år siden sagde Merkel ellers:

  “Tysklands multikulturalisme er slået fuldstændigt fejl”

  Siden må konen have fået en hjerneblødning – eller også er hendes lommer blevet fyldt med Saudiske petro- dollars.

 3. Af Niels Larsen

  -

  “For på den ene side må tålmodigheden være opbrugt.”

  Korrekt. Tålmodigheden er brugt op. Både med terroristerne. Og med deres medskyldige: politikerne. For politikerne er i allerhøjeste grad medskyldige i forbrydelserne i kraft af, at de i over 6 måneder ikke har ført den mindste kontrol med strømmen af mere eller mindre reelle flygtninge – hovedparten er IKKE flygtninge, men velfærdsturister og (det viste Paris) terrorister.

  Politikerne har i dén grad lige så meget blod på hænderne som terroristerne, for det er politikerne, som har villet den katastrofale og dødsensfarlige tilvandring af muslimer. Mennesker, som iflg. deres helligbog er vore fjender – og som ofte viser sig at være det.

  Terrorismen vil fortsætte lige så længe, der er mere end nogle få muslimer i Europa. Og i øjeblikket er der ca. 50 millioner for mange.

  Islam er fjendEN. Erkend det dog, politikere, i stedet for som nu at vride hænder, jamre og vende ryggen til problemerne!

  Nok er nok!

  Det mindste, vi må forlange, er at grænserne bliver lukkede og kontrollerede og at der standses totalt for muslimsk tilvandring. Uanset hvilken årsag, de har til at ønske at komme.

  Muslimerne udgør en dødelig sikkerhedsrisiko. Ikke dem alle; men hvem kan vide, hvem der vil os det ondt og hvem, der ikke vil?

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Her kan man godt skele til USA. Åbne interne grænser mellem staterne, men skarp kontrol med dem, der forsøger at komme ind, selv om man ikke kan stoppe den illegale indvandring. Det samme ville være tilfældet i Europa. Man vil ikke hermetisk kunne lukke de ydre grænser, men ville kunne vanskeliggøre ulovlig immigration. Og hvad der gælder for de ydre grænser, gælder også for de indre. Selv til Sverige kommer der stadig flygtninge/indvandrere, om end kun en brøkdel af det tidligere antal, og i Danmark er det vist ligeså.

  Men tænk hvis vi skulle til at have et Europa med timelange køer for europæiske borgere ved hver en grænse, der skal passeres på ferien! Det er jo også fuldstændig uacceptabelt, selv om der er ikke så få gavhoveder, der faktisk ønsker det så. Man behøver vist ikke fortælle, hvad det vil betyde for handelen og industrien i Europa, for beskæftigelsen og for levestandarten.

  Og så med det samme den efterhånden hånende omtale af Merkel. Hun er et lys i mørket, nu hvor vore indre dæmoner er ved at blive sluppet fri igen.

 5. Af Eva Madsen

  -

  Terrorister er lig med muslimer,
  Muslimer er lig med koranen.
  Koranen er lig med islam.

  Muslimer – terrorister – koranen – islamister er et fedt – de er alle udsprunget fra samme kilde og alle er uløseligt bundet sammen – af den samme isme.

  De skiftende regeringer har siden 1983 øvet terror mod det Danske folk.

  Det Danske folk har end ikke haft en folkeafstemning om de ønsker et multikulturelt samfund., som nu er ved at lægge landets 1000 årige historie i graven, og ikke nok med det , de har overgivet vores land uden sværdslag. til EU – ( Europas Ulykke.) og til muslimske landes befolkninger.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Nej – et risikofrit samfund er ikke et samfund der er værd, at leve et liv i. I det her liv, på sporet af et moderne liv, kan man ikke engang få lov til at dø – uden at der står en præst, 20 advokater, 7 bedemænd – samt 179 politikere, der fortæller, at hvis du holder op med at ryge tobak – så får du et langt og lykkeligt liv, på et plejehjem der er besat af asylansøgere.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Når vi debatterer globalisering, bør vi vel tale om EU udgaven af globalisering og resten af verdens udgave af globalisering.

  Mig bekendt er EU det eneste sted på jorden, hvor illegale udlændinge lukkes ind uden id, pas eller visa. Det forekommer ikke i noget andet land.

  Endvidere er multikultur en ensrettet vej fra Mellemøsten, Afrika og andre underudviklede områder mod EU. Mig bekendt stort ingen trafik ud af EU til nævnte områder.

  Det holder selvsagt ikke i længden. Og har iøvrigt ikke meget med udveksling af kultur at gøre. Det er en ren invasion!

 8. Af Thomas Kiær

  -

  Redaktøren behøver ikke være bange. Der er ingen risiko for, at samfundet skulle blive risikofrit.
  Og derfor heller ingen grund til, at redaktøren for at forhindre det agiterer imod forbedrede sikkerhedsforanstaltninger.
  Ingen forventer, og ingen har forlangt et risikofrit samfund, så det er risikofrit for redaktøren at harcelere imod det.
  Men hvis et DNA-register kan forbedre opklaringsprocenten for alvorlige forbrydelser, vil det helt sikkert komme. Alt andet ville være idiotisk.

 9. Af Niels Larsen

  -

  @ Thomas Kiær

  Har man rent mel i posen, kan man vel ikke seriøst være modstander af et sådant register.

  Det er jo også nyttigt i mange andre situationer. Eksempelvis ved fund af lig.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er jeg meget uenig i overskriften: Den lalleglade globalismes tid er forbi.

  Det er der da – desværre – absolut intet, der tyder på er korrekt. Tværtimod tyder da alt på, at projekt “EU lalleglad globalisme” først nu for alvor er sat på skinner!

 11. Af Thomas Kiær

  -

  @NielsLarsen

  Jeg tror såmænd nok, at redaktøren har rent mel i posen. Det er den logiske struktur i hans skriveri, der er mangelfuld.

 12. Af ole hansen

  -

  I 1968 begyndte tyranniseringen af danskerne, og siden er det kun blevet værre og værre. Og da 57% af vælgerne i 1973 stemte ja til EF/EU, efter at bl.a. de radikale havde anbefalet et ja, stemte de i realiteten ja til et snævrere og snævrere og mere og mere pågående diktatur. Som nedlagde landegrænserne og udhulede de lokale demokratier og velfærdsordninger og meget mere. I dag er vi danskere på vej mod terror, forrdrivelse og total katastrofe.

 13. Af Lars Kristensen

  -

  Bare rolig. Løkke sidder på Facebook med opdateringer og Søren Pind vil mere overvågning, mens sosserne byder migranterne velkommen med nye stormoskeer.

 14. Af Brian Jørgensen

  -

  Terror er proportionel i forhold til hvor mange muslimer der er, jo flere, jo mere og større terror risiko

  Det er lagt godt i kakkelovnen i Belgien og Frankrig med solide muslimske parallel samfund i begge lande

  Vi er magtesløse overfor det her, der kan reelt ikke gøres noget ved terror, og den vil fortsætte medmindre der sker noget drastisk

  Et total stop for muslimsk invandring, og udvisning af store dele af nuværende med statsborgerskab ville være en god start

 15. Af Kent Klarlund

  -

  Apropos Merkel og Tysk industri. Hvordan kan det være VW er sluppet helt og aldeles for juridiske anklager, selvom de har svindlet groft og ført hele Europa bag lyset i Dieselgate sagen?

  Man fristes til at tro, at alle de øvrige lande er blevet truet til at holde mund.

 16. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Bare vent!…Det bliver meget meget værre, den dag Mellemøstens og Afrikas oliekilder er tømte og Vesten har gjort sig fri fra fossile brændstoffer. Dermed er deres eneste indtægtskilde væk, og da ingen internationale virksomheder tør etablere sig i disse lande pga. krig, terror og generel ustabilitet vil arbejdsløsheden eksplodere og den deraf afledte fattigdom sætte gang i nye folkevandringsbølger. Vi har indtil videre kun set begyndelsen!!

 17. Af Kent Andersen

  -

  Jeg synes Tom Jensen skriver en masse fornuftige pointer, men afslutter med den stik modsatte konklusion af, hvad man kan konkludere ud fra pointerne! Overskriften burde være: Den lalleglade DF-isolationspolitiks tid er forbi, hvor man tror, at danskerne kan isolere sig på deres bondegårde uden at forholde sig til, at verden rent faktisk er international. Læse gammel dansk litteratur og synge salmer er ikke vejen frem. Ligegyldigt hvor meget man sidder og stirrer blindt ud i luften med hjernen slået fra og dannebrog i hånden- så har verden ændret sig, og Danmark er ikke længere som for 250 år siden.

  Det har ikke noget med “kulturradikal” eller “venstreorienteret” at gøre. Sådan ser virkeligheden bare ud – ligegyldigt hvor meget man prøver at pakke sig ind i een-eller-anden bonderøvsk fantasi med dannebrog i kolonihaverne og frikadeller på køkkenbordet.

  Naturligvis skal der slås hårdt ned på kriminelle folk og terrorister. Det er en selvfølgelighed. Problemet med europæisk håndtering af europæiske problemer er, at europæere altid sidder og sludrer-pludrer i blogindlæg som dette – lommefilosofering over “kultur” og “religion” i “deadline-agtige” programmer i fjernsynet med filosofer og kloge-åge journalister i studiet – istedet for at gå i aktion og gøre noget ved tingene. I USA var der for længst lagt en slagplan, nogle militære enheder samlet, og stramninger af lovgivning på tegnebrættet. Apati!

 18. Af Graves Simonsen

  -

  “Vi har ikke selv valgt at være i krig”…. Det må siges at være en observation med motifikationer. Sandt er det i hvertfald ikke. Og hvis forståelsen af truslerne med Europa bygger herpå, vil resten af analysen være forkert.

 19. Af bent nielsen

  -

  Typer som merkel, jelved, vestager, helle, stampe, zornig, johanne og sofie er gode eksempler på hvordan politiserende kvinder, pladderhumanister, feminister og kommunister mv. har undergravet, afsporet og svækket Vesteuropas økonomi, velfærd, civilisation og modstandskraft..

 20. Af Thomas Kiær

  -

  Der er taget initiativ til en ny “tænketank”, som skal gentænke samfundets svar på terrortruslen. Der skal lægges mere vægt på “bløde” tiltag i kampen mod terror, og mindre på “hårde” metoder med politi og efterretningstjenester osv. Initiativet har kendte politikere som Lars Barfod og Morten Bødskov o.a. i spidsen. De “bløde” tiltag går tilsyneladende ud på, at menigmand skal belæres om, at han må lære at leve med terrortruslen. Ikke noget med kontrol og politirazziaer og den slags ubehageligheder. Eller begrænsning af muslimsk indvandring? Uha uha. Tænketanken vil hellere tale om “ekstreme kræfter” i bred forstand.
  Overdanmark vil vide at beskytte sig og sine. Men almindelige mennesker skal lære at leve med terroren. Find jer i det! Synes at være budskabet fra den nye tænketank.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men de næste måneder bliver helt afgørende. IS er ved at blive nedkæmpet, det kan der ikke være nogen tvivl om. Palmyra er faldet, og derfra er der et par hundrede kilometer asfalteret vej ud til Eufrat og Der ez-Zor og Raqqa. I Raq handler det nu om Mosul. Der er rapporter om, at deres ’soldater’ løber lige så stærkt som tidligere den irakiske og syriske regeringshærs soldater.

  Dvs., næste fase handler om terror, når frustrerede mennesker, der har fået deres–ganske vist perverse–livsdrøm knust. Der kommer derfor et forstærket pres på vesten (og så taler jeg ikke om den interne terror i Mellemøsten), af mennesker, der intet har at tabe, men kun går efter at få taget så mange med sig, inden de selv er væk. Man må gå ud fra (det må man da), at efterretningstjenesterne er bevidste om det, der er på vej.

  Set i det lys var flygtningekrisen i 2015 måske ikke helt så ulykkelig, fordi der faktisk er skabt en række forhindringer og reguleringer, der burde bevirke, at det kommer færre flygtninge, som derfor er eller burde være meget lettere at kontrollere. Selv belgierne synes nu at have forståeyt det.

 22. Af Svend Jensen

  -

  Et konstruktivt forslag til en win-win situation.
  Der er ankommet i hundredtusindvis af unge stærke våbenføre mænd fra muslimske lande til Europa. Opret og udrust derfor en muslimsk anti-terror hær i muslimske muslimske lande, kontrolleret og finansieret af EU, FN og de rige arabiske oliestater. Disse organisationer og lande må have en direkte interesse i et sådant projekt. Hæren skal kunne sættes ind overalt hvor terroristerne myrder og truer.
  Soldaterne i denne hær tvangsudskrives fra de europæiske migrantlejre (nægtere udvises). Lad derpå de bedste af soldaterne få lovning på asyl i et europæisk land – de bedste til at udrydde fanatikere hvor som helst de bliver indsat. De som ikke får asyl har så i det mindste arbejdet for et fornuftigt formål og fået en rimelig løn derfor.
  Det er win-win; især for de våbenføre lediggængere i migrantlejrene, fordi de kristne lande slipper for masseinvasion af tvivlsomme personer, muslimske lande får udryddet fanatikerne og får samtidig indpodet vestlig civilsation og kultur gennem soldaternes uddannelse.
  Hvorfor skulle danske soldater lade sig slå ihjel, for at våbenføre muslimer risikofrit kan nasse på Danmark?

 23. Af Britta Due Andersen

  -

  Denne lalleglade globalisme har medført, at i Frankrig udgør muslimerne 25,5 % af teenagerne!
  Det er da uhyggeligt!!!!
  En undersøgelse af 9.000 teenagere gav dette resultat, efter de var blevet spurgt om, hvordan de ville betegne sig selv religiøst.

 24. Af Niels Larsen

  -

  Kynisk set, Lemche, så kan vi være fuldkommen ligeglade med den interne terror i Mellemøsten.

  Den går ud over vore fjender og er derfor indirekte en hjælp til os.

  En død selvmordsbomber i Mellemøsten truer ikke civiliserede mennesker.

 25. Af t. sørensen

  -

  Den grænseløse verden, har kun indtil nu været til islams fordel. Hvornår begynder man, at vågne op og smider muslimerne tilbage til Mellemøsten igen. Det er sket tidligere med succes. Nu har vi vendt den anden kind til længe nok. EU har længe nok vist, at de med Merkel i spidsen ikke formår at beskytte Europa og dens befolkninger. Vi må skille os af med det lag af uduelige politikere og embeds apparat. Inden sker der intet. Medens græsset gror, dør horsemor.

 26. Af Thomas Jensen

  -

  Vi i Danmark og Europa skal på INGEN måde eller vilkår acceptere muslimsk terror her i landet og på vores kontinent. Terroristerne og deres celler skal knuses, indvandringen skal standses, græserne skal lukkes, og der skal iværsættes omfattende hjemsendelser, så vi genopretter det fredelige samfund, vi havde før indvandringen. Danmark er danskernes land. Vi har ingen andre steder, vi kan kalde vort hjem. Indvandring af hundredtusinder og millioner af fremmede gør os om ganske få årtier til mindretal i vort eget land.

 27. Af Jakob Rasmussen

  -

  Nyhedskonceptet er som skabt for terroristerne, hvilket betyder, at terror får lov til at fylde alt for meget i vores bevidsthed.

  Det medfører, at alt for mange føler, at vi er tvunget til at tage terroristernes krav og påstande alvorligt, selvom risikoen for at blive dræbt i et terrortattentat er langt mindre, end risikoen er, for at blive dræbt af et lyn.

  .Religion fylder mere og mere i samfundsdebatten, selvom dde fleste af os bliver mere og mere rationelle i takt med den stærkt accellererende, videnskabelige udvikling, mens det er ret sjældent, at selv meget vigtige, videnskabelige opdagelser omtales.

  Hvor mange ved f.eks., at det for nogle måneder siden lykkedes nogle forskere, at tø en nedfrosset harehjerne op, så den fungerede igen, efter den havde været nedfrosset?

  Det er en gigantisk nyhed, der potentielt kan have nærmest ufattelige perspektiver, som ikke ét dansk medie har omtalt.

  Hvis de islamistiske terrorister ikke begik terror, og ikke hele tiden blev omtalt i medierne, ville ingen tage deres urimelige krav om, at vi f.eks. skal indføre censur af religionskritik, eller deres primitive og vanvittige, religiøse ideologi, alvorligt.

  Jeg vil anbefale alle avisredaktører, at læse Sciencedaily.com og Phys.org hver dag, så de kan se, hvor mange gode og vigtige nyheder, som aviserne snyder læserne for, fordi videnskabelige nyheder er så lavt prioriteret i avsierne – medmindre der er tale op socialvidenskablig forskning, der kan bruges eller misbruges i den aktuelle, politiske debat..

 28. Af P Christensen

  -

  Danmark ser ikke længere ud som for 250 år siden skriver en læser.
  Nej, takket være de venstreradikale er vi allerede meget længere tilbage – til koranens tid.

  Mange jubelglobalister glemmer, at med åbne grænser og ditto sociale kasser, tiltrækkes
  især grundet sidstnævnte, ikke nødvendigvis altid positive bidrag til de det danske samfund.
  Tværtimod.

 29. Af Jesper Lund

  -

  Britta Due Andersen

  Det er den tidligere alleglade kolonialisme, der er årsag til at Frankrig har den største muslimske befolkningsgruppe i det vestlige Europa. Mange af de franske muslimer stammer fra tidligere franske besiddelser: Nordafrika. Algeriet, Marokko og Tunesien. Det store antal muslimer i Storbritannien og Holland skyldes også landenes fortid som kolonimagt.

  Mange tidligere kolonier har sikkert ønsket at kunnet have lukket grænsen for de imperialistiske europæiske lande.

  Fortiden gerninger hævner sig.

 30. Af Benny B

  -

  Trump for President!
  Trumps politik er nøjagtig den politik vi har brug for.

  Massiv grænsebevogtning og hjemsendelse af alle u inviterede.

  Problem solved.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENNY B – 27. MARTS 2016 13:40, ja, klog er du ikke, for hvad sker der så? Det har man lige opdaget i USA, hvor en meget lang og veludbygget tunnel, der forbinder en lille by i Mexico med en lille by i Californien lige er blevet opdaget. Det kan du finde masser om på nyhedsmedierne i dag.

  Så bygger du en 100 meter høj mur om Danmark. så husk, at der også skal være en underjordisk del på andre 100 meter. Og så er du ikke engang sikker.

  Egentlig er det til at grine af.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  P CHRISTENSEN – 27. MARTS 2016 13:03, skal vi ikke sige gudskelov? For der skulle du måske finde dine forfædre i gabestokken eller op på træhesten. Undskyld, hvor uvidende har man lov til at være på disse blogs?

 33. Af Kim Kaos

  -

  Tålmodigheden er opbrugt for mange år siden og nu er det på tide vi skifter taktik.

  Ud med alle de kriminelle – kan de ikke sende direkte ud så indretter vi en containerlandsby på Franklin´s øen oppe ved Grønland – der kan de opholde sig til de skifter mening – alt kommunikation med omverden foregår med gammeldags post som afhentes og omdeles 2 gange om året.

  Så kan de sidde der og skumle og ligge onde planer.

  Så skal vores grænser lukkes – ikke bare lidt hygge eftersyn af ind- og udrejsende – men et permanent lukket grænse og alle der vil slå sig ned i Danmark skal kunne klare sig selv – dertil kommer at alle nye automatisk får taget fingreaftryk og DNA-prøve – plus de klokkeklart for at vide hvordan vi fremover behandler alle kriminelle.

  Dummer de sig så er det ud af klappen med det samme eller op til Franklin´s øen

  Alle landsforræderne der har været nede og kæmpe for IS få 25 år samme sted – og det er med tilbagevirkende kraft – så kan de jo sidde og se hvem de så kan overtale til at rejse syd på.

  Alle de andre erklærer vi åben jagtsæson på – De skal finde og udslettes – den fjende som angriber vores demokrati og vores livsstil skal fjernes fra jordensoverflade. Vi skal jage og bekæmpe dem uden tøven – indtil den sidste er død og begravet

  – dræb dem og blive ved med at dræbe så mange af dem at de til sidst har fået nok af at begrave deres døde at de opgiver og lader os have vores livsstil og demokrati i fred.

 34. Af Benny B

  -

  Niels Peter Lemche
  Lol, det er vist dig, der ikke er for klog.

  Hvis man, fra politisk side garanterer fængsel og udvisning til uinviterede, vil motivationen til at snige sig ind forsvinde ret hurtigt.
  Det skal stå lysende klart selv for gedehyrder, at man aldrig nogensinde kan få ophold i Danmark, hvis man bare en gang har forsøgt at snyde sig ind.
  Desuden handler den tunnel du snakker om nok lige så meget om narko som illegale

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Benny B, og det har du ret i; men i USA er løbet kørt. Man taler nu spansk i dele af landet, hvor man aldrig troede, at man skulle høre det. Og hvem er det, der har har importeret hispanoerne? Den selv eller WASP amrikanere, der ville have billig hushjælp og chauffører?

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM KAOS – 27. MARTS 2016 15:29, ja, det er jo stadig folkedrab, du opfordrer til. Hvis du havde sagt det til en tale i Fælledparken, var du nok blevet dømt for din propaganda ved domstolene.

  Den type propaganda mod de fremmede er som sagt ikke noget nyt i europæisk tradition, og den er vældig nyttig, når man faktisk urgerer for, at pogromer på de anderledes gennemføres: Dræb dem!

  Hvorfor tager du ikke masken af og fortæller hvem du er?

 37. Af hektor heimlich

  -

  Nu er der anti-terror demonstrationer i Bruxelles. De røde lejesvende på medierne kalder disse mennesker for huliganer og højre ekstremister, når sandheden er den at de er de eneste som føler empati for de myrdede mennesker i lufthavnen og tunnelbanen. Hvor langt ud kan de ækle journalister komme?
  Hvor mange døde skal det til for at pølse Merkel, Løkkelasse og doven Loefven kan få deres fede røve lettet fra sædet og gjort noget ved de skræmmende tilstande i EU.
  Kommer der et angreb på et atomkraftværk med nedsmeltning er Danmarks økonomi færdig ingen vil købe landbrugsvarer fra et land med radioaktiv kontaminering! så vågn op -eller afgå -gerne den sidst nævnte mulighed!

 38. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er globalism vel bare et sammenkog af de mest “salgsbare” politiske termer fra de tidligere tre navnkundige vanvidsprojekter – nazisme, fascisme og kommunisme.

  Fælles faktor for alle fire projekter er, at de kun kan gennemføres ved tvang – eller diktatur, om man vil. Og helt analog til tidligere står den intellektuelle samfundselite fadder til galskaben!

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, HEKTOR HEIMLICH – 27. MARTS 2016 16:46, så er journalisterne på Berlingeren også røde lejesvende! Tænk at du også får lov til at offentliggøre dine blogindlæg på samme avis’ hjemmeside. Wow!

  Jeg havde håbet at kunne træde lidt ned i mit konstante opgør med højreekstremisterne her. Det synes umuligt. Nu kommer den vanskeligste periode, hvor vi skal forhindre, at islamistisk terrorisme imødegås af højrefascistisk terrorisme, som det for tiden sker i Sverige, hvor der i de sidste måneder konstant har været antændt mordbrande på asylhjem. Det er nu, demokratiet skal vise sin styrke. Det er nu højeekstremismen viser sit sande, hæslige ansigt. De fleste kender den islamistiske maske. Nu skal man også til at lære den anden sides inderste had og ondskab at kende.

 40. Af Kim Kaos

  -

  @NIELS PETER LEMCHE

  Der står Kim Kaos på min post og min postkasse – så det er hvem jeg er – jeg gemmer mig ikke.

  Folkdrab nej – Selvforsvar Ja.

  Lader de være med at angribe os – så sker der dem ingenting..

 41. Af hektor heimlich

  -

  Lemche: Vi der skriver her er ganske almindelige mennesker , som vil have dette vanvid til at ophøre og vi har mange venner, som synes det samme! Jeg er aldrig i mit liv blevet kaldt højreekstremist -i min familie har vi haft alle de tillidsposter i samfundet – som kan nævnes. Gæsteprofessor det giver jeg intet for -i min familie er folk rigtige professorer! stupid!

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM KAOS og HEKTOR HEIMLICH: Idag er der dræbt mindst 38 mennesker et sted i Pakistan. Jeg ved, at I er ligeglade, for de var nok muslimer. Nå, så islamisterne er kun ude efter kristen blod? De er simpelthen ude efter enhver, som de ikke kan lide. Men det sætter jeres hylen op i relief, lige som bomben på det der fodboldstadium i Iraq–var det samme dag som Bruxelles? Er det ikke sådan, at disse fanatikere i den grad hader verden, at de bare vil slå så mange ihjel som muligt, og så er de ligeglade, hvem det er?

  Og til HEKTOR HEIMLICH, som ikke kan skrive et indlæg uden tåbelige sidebemærkninger: Taler vi om professor Tribini og professor Trivia (den sidste fra disse sider)?

  Og KIM KAOS, ja, jeg googlede dig, og der kom en sød lille abekat op på skærmen!

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  Undskyld et lille tillæg: Holdningen hos salafisternes modspillere her er som i revuvisen fra 1930erne: Fyrretusind mand blev stormens rov. De var alle kinesere, Gud ske lov!

 44. Af Kim Kaos

  -

  @NIELS PETER LEMCHE

  Ved du vi er ligeglade?

  Hvor ved du det fra?

  Indtil nu har du kun forsøgt dig med at sværte folk til – men det ligger lidt tungt med de mere seriøse argumenter.

  Er du kun afsporing og stråmænd du kan diske op med eller har du seriøse modargumenter?

  Hvis du vil tages alvorlig så bør du nok lige stramme op – ellers kan man jo bare fremover springe dine intetsigende indlæg over og så forholde sig dem der har noget at byde ind med – også selv man er uenig med dem.

 45. Af bent rasmussen

  -

  Har forsøgt at forstå lemches skriverier, men uden held. Og dog, for hvis man tog en mand der var halvt radikal, kvart venstremand/løkkefan og lidt noget fra både alternativet/indvandringsindustrien/EU/FN/DR og de evige optimisters klub, ville man så ikke have en person der tænkte og skrev nogenlunde som lemche?

 46. Af Jens Jørn Pedersen

  -

  Skal vi minde hinanden om, at mafiaen groede sig stor og mægtig i USA ved at “importere” alkohol, da der var importforbud med alkohol. I Rumænien er de fleste store kapitaler samlet ved at “importere” alkohol, da der var importforbud.
  En sigøjnerhøvding fra Rumænien skulle til møde i Hamborg imedens der var visumpligt. Han søgte visum, men Tyskland ønskede flere oplysninger. Man skrev frem og tilbage indtil han endelig fik sit visum, men han meldte tilbage, at han ikke behøvede det, han havde været til møde i Hamborg.
  Os, der er lovlydige, ser grænserne som en alvorlig ting. Mange ser ikke grænser som et problem, det er blot noget nogen har fundet på. Hvis det skal virke skal der bygges nye jerntæpper med vagter hele vejen og med automatvåben, der virker på bevægelse.

 47. Af Niels Larsen

  -

  @ Bent Rasmussen

  Jo. Og en sådan person ville man naturligvis have svært ved at tage alvorligt.

 48. Af bent rasmussen

  -

  Grænser er jo ikke noget som nogen bare har fundet på, for grænser har vi haft overalt i Europa og hele verden. Grænser er en logisk, naturlig og fornuftig ting, hvorimod EUs nedlæggelse af nationernes grænser er ulogisk, unaturlig og ufornuftig. Og når vi nu kun kan forhindre Europas undergang ved brug af svært og tungt bevogtede grænser, så lad os få dem etableret i en fart.

 49. Af I. Hansen

  -

  @ NIELS PETER LEMCHE …heller ikke jeg forstår dig men oplever at du forholder dig meget teoretisk til virkeligheden – din faglige baggrund? 🙂 …….og lever samtidig distanceret fra den.

  Overvågning:
  1. overvågning er kun farlig i de forkerte hænder (og dem er der desværre mange af, for alt kan og bliver hacket)
  2. se hvordan overvågning foregår fra soldaterbevæbnede pickups i sharia-lande……alt fra skæg og påklædning bliver tjekket
  3. er 2 alternativet til 1?…..eller 1 alternativet til 2?

  ….eller skal vi lalle som nu? ….snakke snakke …efterfulgt af ingen handling ……Merkel, Shengen, fn konventioner osv. har spillet fallit BIG time.

  ….eller skal vi tale om MÅLET med skærpet overvågning? …………at desværre er det BLEVET mere nødvendigt??? (bl.a. pga. nøl, snak, konventioner, shengen og og og )

  Feriekø ved grænserne er altså det lammeste argument i DEN sammenhæng!!!!!! og vidner om “hvad kommer det mig ved!!!!!” …ego ego ego !! – krydret med en gigantisk naivitet.

 50. Af Benny B

  -

  Niels Peter Lemche
  Efter sædvane er du helt gal afmarcheret,

  “Pakistansk Talibans mål for det dødbringende selvmordsbombeangreb i Lahore, Pakistan, var kristne.” (forsiden)

  Nogle mennesker vil bare ikke forstå.

Kommentarer er lukket.