Den lalleglade globalismes tid er forbi

Af Tom Jensen 93

Det risikofrie samfund findes ikke, og hvis det fandtes, ville det ikke være værd at leve i. Hvert år dræbes et par hundrede mennesker i trafikken. Selv om det er færre end før, accepterer vi det ikke; og det skal vi heller ikke. Men vi ved ikke desto mindre, at risikoen for, at et par hundrede danskere atter her i 2016 vil miste livet på landevejene, er overhængende. For alternativet er ubærligt. Det ville kortslutte samfundet, herunder den velstand, der er forudsætningen for et moderne liv, hvor flere lever bedre, sundere og længere end nogensinde før.

Formentlig kunne man med et landsdækkende DNA-register opklare en lang række forbrydelser. Men der er ikke flertal for et landsdækkende DNA-register. For prisen for en opklaringsprocent nær 100 for stribevis af ugerninger ville være en de facto-registrering og deraf følgende reel overvågning, som de fleste anser for uacceptabel. I stedet for et samfund baseret på tillid mellem mennesker ville man skabe et samfund baseret på mistillidens minutiøse kontrol med alt og alle. Det ville ikke være til at holde ud.

I denne uge slog terrorister atter til mod Europa, denne gang i Bruxelles. Flere end 30 blev dræbt, betydeligt flere såret, og den universelle afstandtagen til massemordernes røveri af uskyldige liv en tidlig forårsmorgen i den pulserende belgiske storby var straks entydig. Sværere er det at besvare det uundgåeligt opfølgende spørgsmål om, hvad nogen – politikerne, politiet, efterretningstjenesterne – må gøre for at forhindre den slags angreb, vi så i tirsdags. Eller i Paris i november og januar i fjor, i København i februar 2015.

For på den ene side må tålmodigheden være opbrugt. Vi tåler ikke dette længere. Det må høre op. Europas borgere må kunne gennemføre dagligdags gøremål som at rejse med metro eller fly eller sidde på en café eller holde en bat mitzvah i en synagoge uden risiko for at blive terrorofre. Men præcis hvilke virkemidler er det, der bør tages i anvendelse for at garantere, at kommende terroranslag ikke vil finde sted? Den brutale erkendelse må være, at en sådan garanti ikke kan gives. Ikke af efterretningstjenesterne. Ikke af politiet. Ikke af politikerne; ikke af nogen. For det risikofrie samfund findes ikke, og hvis det fandtes, ville det ikke være værd at leve i.

Derfor må vi i Europa en rum tid fremover leve med terroren eller truslen om den som en permanent tilstand. Noget der ikke gives garantier imod. Noget der i princippet kan ramme hvor som helst, når som helst, hvem som helst. Hvor mange såkaldt »bløde mål« består et typisk europæisk samfund dog ikke af, hver dag, 365 dage om året? Vil nogen gøre ondt, har de en mulighed for at gøre ondt. Vil nogen ramme symboler på vestlig livsførelse, har de mulighed for at ramme disse symboler, som netop ofte er karakteriseret ved, at frie mennesker udfolder sig i fuld offentlighed uden en jernring af beskyttelse. Om det så blot er at drikke et glas vin på en fortovscafé. Det ville være kvalmende ubærligt, hvis vi ikke længere kunne det.

Skærmbillede 2016-03-23 kl. 16.44.16

Omvendt er det nødvendigt at gøre sig usentimentalt klart, hvad vi står over for. Hvilket monster kampen står mod. Glem i den anledning alle forsøg på bortforklarende statistikker om, at under én procent af alle terroranslag i Europa er af islamistisk karakter, mens langt flere har nationalistiske eller separatistiske årsager. De, der bliver ved med at fremføre dette, lider af en forbandet uvilje til at se virkeligheden i øjnene. Det er ikke korsikanske eller ukrainske separatister, du eller jeg har grund til at frygte. Ondet er islamistisk. Det består af dødelige forbrydelser begået i Allahs navn. Det kan være mere eller mindre systematisk organiseret, men dets religiøst-ideologiske rodnet er gennemgående.

Det suger næring af en verden, som er globaliseret – også på den problematiske måde. Hvor fundamentalistiske ideer har spredt sig med foruroligende hast de seneste 50 år til både regimer og grupperinger som Islamisk Stat. Hvor millioner af mennesker fra Mellemøsten og omkringliggende lande er kommet til Vesten gennem de seneste årtier. Hvor flygtningekriser bringer endnu flere hertil, heriblandt mennesker hvis nationalitet og baggrund vi ikke har en chance for at kontrollere. Hvor grusomt fejlslagen integration gør det nemmere at hyre fodsoldater i parallelsamfundene. Hvor kommunikationsmidlerne gør det muligt at føde en dødelig idé i en bygning i Pakistan eller Syrien og kort efter bringe den til horribel virkelighed i en europæisk storby.

På den anden side er verden også globaliseret på den gode måde. Vi handler og interagerer økonomisk og kulturelt mere end nogensinde før på mange niveauer. Det har gjort så meget godt for så mange. Skal man opgive dette i beskyttelsens navn i en utopisk jagt på det risikofrie samfund? Næppe. Men man må samtidig være realistisk: Åbne ydre grænser og åbne indre grænser er opskriften på europæisk selvmord. Man må genanskaffe sig kontrollen med, hvem der kommer hertil. Og myndighederne må tildeles de nødvendige beføjelser til at beskytte befolkningerne – uden at sælge ud af de frie samfunds kerneværdier.

Det risikofrie samfund ønsker ingen at leve i, men omvendt er den lalleglade globalismes tid forbi – den globalisme som anser åbenhed og grænseløshed for alene at være godt, og beskyttelse og grænser for alene at være ondt. Vi har ikke selv valgt at være i krig – men vi ér i krig. Det bør siges så højt, at det ikke er til at misforstå. Heller ikke for terroristerne.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

93 kommentarer RSS

 1. Af hektor heimlich

  -

  Niels Lemche: de mennesker, der i dag blev dræbt i Pakistan var nu ikke muslimer , de var kristne. Selvmordsbomberen gik specifikt efter kristne.
  Undskyld sproget, men det ville være fint hvis vi kunne få en ny regering og slippe af med en handlingslammet statsminister og en IQ befriet udenrigsminister, som ikke er kommet med det mindste lille lovforslag til hvordan Danmark kan stoppe tilstrømningen af terrorister og få stop på dette vanvid.

 2. Af hektor heimlich

  -

  Jeg havde aldrig troet at det skulle komme så vidt i Danmark at mennesker som ud af medfølelse med terrorofrene i Paris , Bruxelles Madrid og London kommer med konstruktive forslag til løsning af problemet med den enorme terroristtilblandede flygtningestrøm skulle blive truet til tavshed af “feel good” narkomaner og andet subvalidt folk gennem at blive kaldt højre ekstremister, hooligans, racister, fascister og værre ting.

 3. Af P Christensen

  -

  Det er formålsløst at diskutere med venstre-radikale som fx Lemche.
  De er uimodtagelige for sund fornuft.
  De kan ikke bortforklare deres politiske bundvending og knæfald for den totalitære
  politiske ideologi islam, der står for alt, hvad de røde selv officielt hoppede
  rundt i 70erne i bar røv og demonstrerede imod.
  Derfor ser vi dem nutildags i mangel på argumentation kalde kritikere det værste.

  Det vigtigste med venstre-radikale er at få stoppet deres fortsatte afvikling af
  Danmark.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jep, Hr. Hemmelig, jeg så det lige.

  Men jeg må virkelig have gjort disse højreradikale sure med alle de personsangreb, der kommer.

  Det opfatter jeg som en god ting midt i det åndelige mørke, som præger boggene.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  bloggene

 6. Af Ole Skovgaard

  -

  Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Den neoliberale indgangsvinkel til politik lever da i bedste velgående i en del borgerlige partier det er her de skal hente deres vælgere. Jeg er enig i, at lalleglad Liberalisme er forbi, hvis der med det forstås fri indvandring. Det danske samfund er (desværre) skruet sammen på en måde som umuligør fri indvandring. Den offentlige sektor er for stor.

  Dette demonstreres tydeligst ved, hvor besværligt det er at integrere Indvandrere/ flygtninge således at selv Liberale springer ud af skabene og tilslutter sig tankegangen om lønreguleringer via løntilskud. I nogle brancher skal det tilsyneladende ikke være sådan, at den dygtigste til sit arbejde skal tjene mest, men derimod den der kan få det største tilskud. I DJØF brancherne derimod skal man forsat have en 5-7 gange indslusnings lønnen pr. time i DJØF brancherne, for at levere de hække som borgerne hver dag skal springe over for at få en dag til at hænge sammen. Endemålet for Neoliberalisterne er tilsyneladende et samfund, hvor etnisk danskere er DJØFér, flygtninge og østeuropæere tømmer skraldespandene og en stor gruppe danskere er udenfor arbejdmarkedet på forskellige ydelser. (Den sidste skorstenfejer er gået hjem med sin bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven)

  Der er i min verden 2 veje man gå efter de seneste terror angreb. Den ene er at gå i panik og tror man kan kontrollere og lovgive sig ud af problemerne, det kan man ikke. At udbygge politiet og sikkerhedstiltag vil bare give en falsk tryghed koste en masse penge gøre os allesammen fattigere. Ydeligere frihedbegrænsende love vil umuligøre det at få et samfund til fungere. (I hvert fald som vi kender det)

  Derfor er der ingen vej uden om, selvfølgelig skal der gøres noget både nationalt og internationalt, men man skal tænke sig godt om vi må ikke opgive tanken om, at vi er et frit samfund. Indvandringen skal fastholdes på et niveau vi kan håndtere og dette tror jeg desværre ikke er muligt uden et opgør med de forældede konventioner og FN skal spille en større rolle. Enten er flygtninge problematikken international så USA+ oversøiske lande og mellemøstens lande tager deres del af ansvaret eller osse er det ikke.

 7. Af Ole Skovgaard

  -

  Nu fik jeg sat lighedstegn mellem lalleglad globalisme og lalleglad Liberisme men et stykke hen af vejen er det vel heller ikke det halve galt. Anyway byt selv ordende ud jeg står inde for resten.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Det lalleglade nordiske samarbejde ser også ud til at være en saga blot. Den nordiske pasunion, som blev etableret 1. juli 1954 og som betød, at statsborgere i de nordiske lande kan rejse frit over grænserne i Norden uden at medbringe pas og bosætte sig i hele Norden uden at søge om opholdstilladelse, er ud til at være annulleret pga. den svenske grænsekontrol.

 9. Af Tue Jesper Leunbach

  -

  Det er svært at være uenig i at der er folk der er uønskede her hos os og sikkert også der hvor de kommer fra. Spørgsmålet er så hvordan vi slipper for dem. Tom Jensen mener vi kan beskytte vores grænser så godt, at de ikke kan komme ind. Mit spørgsmål lyder så, om du Tom Jensen gerne vil have rullet pigtråd ud over grænsen og give tilstrækkelige midler til søværnet, til at de kan patruljere vores farvande i en grad, så det bliver meget vanskeligt at komme illegalt ind i vores land. Det bliver både meget dyrt og konsekvenserne er vel også af dig uønskede. Almindelig grænsekontrol kan næppe beskytte os mod terrorister og kriminelle, højst gøre det mere besværligt for dem, hvilket også vil være tilfældet for alle os andre, når vi efter udlandsrejse vender hjem igen. Endnu være vil det være for hele grænseregionen, hvor der er meget samarbejde over grænsen, og for den sags skyld for Øresundsregionen.
  Nu ved jeg godt at mange borgerlige elsker at give Bryssel skylden for alt muligt, men der er ingen udvej mod at vi må bekæmpe problemerne i samarbejde, frem for hver Især at løse dem.
  Ellers er vi vist enige i, at vi ikke ukritisk kan lukke Gud og hvermand ind i vores varme stuer.

 10. Af Jesper Lund

  -

  er ud til at være annulleret->ser ud til at være annulleret

 11. Af J Støvring

  -

  Tak til T. J for klar tale.
  Det er simpelthen forstemmende at se/læse/høre de lalleglade mennesker, eller naive/urealistiske mennesker der udtaler sig i kor. De mest højrøstede er desværre de som tilsyneladende ikke har nogen faktuel viden om nutiden.
  Og som måske har lidt svært ved at prioritere rækkefølgen og alvorlighedsgraden af problemer.
  Mon de også vælger at tage opvasken først inden de klarer brænden i hustagene??
  Selvfølgelig må kontrollen med de ydre grænser i EU genetableres. Der kan da ikke være andre løsninger – såfremt vi altså skal have en chance for at bevare EU med de værdier EU nu engang bygger på.
  Men der mangler lederskab – både i EU og nationalt.
  Og de højeste røster er ekstremister. Og jeg ved efterhånden ikke om de værste er de kulturradikale eller de højreekstremistiske: begge sider er galt afmarcherede.
  Og begge sider vil føre EU ud i kaos og opløsning af vores værdier.
  Men problemet er at de kulturradikale tillader sig at kalde alle højreekstremister såfremt de har en nogenlunde realistisk tilgang til virkeligheden i EU.
  Og der sidder bunkevis af kulturradikale som tillader sig at kalde andre mennesker “formørkede” såfremt de ikke mener vi har en holdbar situation i EU.
  Ulidelige personangreb – også her på bloggen gør at man tier.
  Og blot sidder dybt dybt bekymret.
  Jeg tror ikke de kulturradikale ved hvad der foregår. Men de er i høj grad – med deres desavourende adfærd – medvirkende til at der ikke skrides til handling.
  Og handling vil der på et tidspunkt komme.
  Men hvis man ikke i EU ser efter at få skuden rettet op – så vil handlingen blive ukontrollabel, og helt sikkert ikke i noget der minder om en retning som hverken realisterne eller de kulturradikale ønsker.
  Med mindre da de kulturradikale lider så meget at et tillempet Stockholmsyndrom at de vil være med til at terrorisere den Vestlige befolkning.

 12. Af hektor heimlich

  -

  J Støvring: du har desværre helt ret -ingen kunne have sagt det bedre end du har gjort i dit indlæg. EU og Danmark har ingen Churchill -kun forvirrede politikere, som ikke vil tage ved lære af lande som Israel, som har lang tids erfaring i terrorist bekæmpelse og nu stort set har været befriet for selvmordsbombere efter at de byggede muren mod Vestbredden.
  Men vore liv har ingen betydning for vore politikere, de ser os som en stor grå masse, hvor 600 personer mere eller mindre ikke spiller nogen rolle,
  Jeg kan ikke lade være med at citere en anekdote fra Hitlertidens Berlin: først slagtede nazisterne jøderne, da sagde de kristne “det angår ikke os vi er ikke jøder”, så slagtede nazisterne kommunisterne, da sagde de kristne: ” det angår ikke os, vi er ikke kommunister”, så slagtede nazisterne alle kunstnere, da sagde de kristne: “det angår ikke os, kun få af os er kunstnere”, så slagtede nazisterne de kristne og der var ingen til at hjælpe dem.

 13. Af B. Nielsen

  -

  @ J. Støvring.

  Er helt enig med dig.

  Vi har intet godt at vente fra en stigende andel af muslimer i Europa, der til dels styres af formørkede imamer. Den udvikling må vi bekæmpe med alle til rådighed stående DEMOKRATISKE midler.

  Men vi har lige så lidt godt at vente fra ekstremt højrenationale, som Front National i Frankrig, der pt. er nede og hylde Slagteren fra Dasmascus alias Assad for hans sejr over IS, dette samtidig med, at samme Assad gennem 5 år har slagtet den demokratisk sindede oppposition i landet. Samme Front National er en varm beundrer af Putin, der med jævne mellemrum får ryddet sine politiske modstandere af vejen. Selv herhjemme er der dukket grimme undertoner op fra DFs Søren Espersen, der også synes at nære sympati for den type mennesker.

  Jeg håber meget, at Søren Espersen ikke er dækkende for DFs holdninger, for DF har gennem årene ydet et væsentligt bidrag til den politiske kamp mod islamismen, uden at være faldet i gryden med ekstremt højrenationale synspunkter.

 14. Af Hulda i Bagermosen h

  -

  Brug lige nogle sekunder på at se denne: http://www.expressen.se/nyheter/har-festar-terroristerna-innan-paris-attacken/
  Virker disse mennesker velintegrerede eller ej?
  Brødrene i Boston Maraton atakken var medicin studerende (velintegreret?) og den ældste havde lige fået amerikansk statsborgerskab (velintegreret?) USA havde gjort alt for dem!
  Alt det vrøvl om integration -glem det!

  Frø af ugræs er føget over hegnet -åg på nakke og lås for vor mund!
  Min familie har været i krig og jeg ved hvornår der er krig !

 15. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, hvis nogen “seriøst” sidder og venter på mirakler fra EU, så venligst Google denne artikel bragt i The Telegraph:

  The EU is a huge version of Belgium – and it can’t deal with the modern world.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Europa på gamle sovepiller og billig sprut.

  Nuvel, kun lidt om det grænseoverskridende
  (relativisme). Det må man vist nok ikke sige højt!
  Og den kan jo, altid diskuteres (?)

  Nu er islam og ” Allahs,, koran soldater igen på
  plyndrings togter i Europa!
  Men Europa har ikke opdaget noget – endnu!
  Og nu er det for sendt!

  P.S: En gal muhammedaner har udlovet
  en dusør på 10.000$ US. til enhver, der kan
  “bevise, at koranen betyder terror.
  Så hvis der er nogle, der mangler nogle hurtige
  små penge – så kan du tjene dem på 5 minutter.

  Som altid har jeg også lidt godter med i possen.
  Det handler også det grænseoverskridende
  ( måske på en lidt anden måde).
  Om at sprænge grænser,,,,,,,,,,,,
  ” The Wild Side,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=0KaWSOlASWc

 17. Af Hektore Heimlich

  -

  Egyptisk flyver kapet, Tietgens skole i Odense udrømmet pga. bombetrussel. Hvordan synes I selv at det går? fortalere for laissez-faire metoden til bekæmpelse af krigshandlinger?

 18. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  God gammel Melodi, fra en tryg tid.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Fandt her til morgen en bemærkning, der fortæller, at Napoleon var en stor mand, nemlig hans udsagn om politik:

  “I politik er dumhed ikke noget handicap!”

  Kan I slå den?

 20. Af Allan Hansen

  -

  ” Man bliver aldrig for gammel til
  at lære noget dumt,,
  – Winston Churchill.

 21. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen og N.P. Lemcke.
  I to gør det, til en stor fornøjelse, at følge de forskellige blogs, uenigheder til trods. Tak !.

 22. Af Allan Hansen

  -

  @ LAU

  ” en tryk tid,
  ja, det var den gang vi røg
  hash og gik i damme tøj.
  Ak ja, det er et par dage siden.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Tom Jensens overskrift er egentlig uhyggelig præcis. Det er slut !!! Hold op hvor har vi været privilegerede og uansvarlige. Jeg har aldrig været til sjov tobak, men feminint klædt, dæmpet med en læder jakke, og en udboret Honda, kølige i rygtasken og så ud til stranden. Yep jeg tror vi var den lykkeligste ungdoms generation i Danmarks historien.. Nu er der en regning der skal betales og den er enorm. Vi danskeres trang til åbent at more os i fællesskab, udgør jo, som der skrives, et symbol der er let kan rammes. Får det os til at stikke “piben” ind ? No way !!!

 24. Af Flemming Lau

  -

  Så er der Koks i filteret igen !

 25. Af Hektor Heimlich

  -

  Desværre er jeg nødt til at være pessimist : jeg tror ikke at der er politisk kraft og vilje til at gøre noget ved de rådende tilstande i Danmark inden det er for sent. Løkke har ikke vist det mindste tegn til at kunne beherske den opståede situation, lægge planer for muslimernes hjemsendelse til deres fædrelande eller ændre lovgivningen således at invasionen af potentielle terrorister stoppes. Løkke har ikke lagt 2 strå i kors for at sikre vore grænser eller for at forebygge bombedåd i Danmark eller radioaktiv forurening af vor landbrugsjord.
  Løkke afventer som sædvanligt og tænker: i morgen har danskerne glemt alt om myrderierne i Bruxelles

 26. Af Jan Petersen

  -

  Brussels terror reality showet blev solgt via to gamle videoer fra 2011. Henholdsvis terror i Moskva Airport og terror i Minsk Metro. Og et CCTV still billede (uden dato eller tid) af tre klaphatte, den ene iøvrigt med hat . . . griner

  Hold på hatten, hvem tror på noget af det – total useriøse pis?

 27. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Hvad sker der for dig, Tom Jensen? Du plejer da ikke at være faktaresistent?

  Du skriver følgende: “Glem i den anledning alle forsøg på bortforklarende statistikker om, at under én procent af alle terroranslag i Europa er af islamistisk karakter, mens langt flere har nationalistiske eller separatistiske årsager. De, der bliver ved med at fremføre dette, lider af en forbandet uvilje til at se virkeligheden i øjnene. Det er ikke korsikanske eller ukrainske separatister, du eller jeg har grund til at frygte. Ondet er islamistisk. Det består af dødelige forbrydelser begået i Allahs navn. ”

  Af ovenstående kan vi med andre ord udlede:
  1) Folk der forholder sig til faktuelle tal “lider af en uvilje til at se virkeligheden i øjnene”
  2) At du ikke læser din egen avis:

  “Selvmordsbombere har sjældent religiøst motiv”
  http://www.b.dk/nationalt/selvmordsbombere-er-oftest-soergeligt-uvidende-om-islam

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja den eneste konspiration, gale Jan ikke tror på, er billederne af gengangere på russiske indslag om Ukraine, af personer, der også er set andre steder, hvor det har passet hans herre og mester.

  Jan, du er og bliver bindegal.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  på den anden side Jan, vil du elske dette citat en ven af mig i dag præsentere på facebook:

  “As the Republican Party establishment seems to be coalescing around Cruz as the alternative to frontrunner Trump, Cruz has on his announced national security team such luminaries as Bush Administration insider Michael Ledeen, who wrote in the Wall Street Journal in 2002: “We do not want stability in Iran, Iraq, Syria, Lebanon, and even Saudi Arabia; we want things to change … The real issue is not whether, but how to destabilize.” And in National Review Ledeen wrote: “One can only hope that we turn the region into a cauldron, and faster, please. If ever there were a region that richly deserved being cauldronized, it is the Middle East today…” What a plan–what could possibly go wrong??”

  Tager jeg fejl!

 30. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, Google “The Independent fake brussels video”, hvis du ellers kan finde ud af det.

  Personlig synes jeg, det er ret væsentligt, at mainstream medier bringer korrekte data. Men det selvsagt en individuel afvejning.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen, problemet med dit fake er, at der faktisk er temmelig mange mennesker, der ville kunne bekræfte eller afkræfte dine spekulationer. Så her har du en chance for at få det falsificeret. Afsted med mikrofon og båndoptager, eller hvad man benytter i dag. Men det er jo lettere at sidde hjemme i sofaen med en kop kaffe og lave alle disse konspirationsteorier.

  Med jeg tænkte nok, at du kunne lide citaterne. Og én ting er sikker, at amerikanernes evne til at skabe fred, når de er ude alene, er meget ringe. Jeg har flere gange citeret brigadegeneral Særmark-Thomsen, som mente, at amerikanerne aldrig løser nogle problemer; de knuser dem.

 32. Af Jan Petersen

  -

  “Mikrofon og båndoptager” griner højt. Men Lemche, hvis al din uvidenhed skyldes, at du ikke kan finde ud af at Google, er det da fair nok. The Independent er ellers en seriøs avis med mange gode indlæg.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  og bette Jan, du kan have ret i den med videoen; men vil du derfor hævde, at det aldrig skete? Vi ser faktisk den type af fakes stort set hver dag i reportager, og årsagen er nok den, som der berettes om, nemlig at nyhedsbureauerne er for grådige mht. at få billedmaterale frem. Så vidt har du vundet et point.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, tak fordi du gad Google mit forslag. Og naturligvis døde en stribe uskyldige i Bryssel, ingen tvivl derom. Men, hvem sprængte egentlig de bomber?

  Fortiden er spækket med “false flags”, og brug af fake nyheder. En ting, der slår mig er, at ingen danske medier overhovedet gider nævne brug af fakes ifm Bryssel!

  Why not? Er det hele bare udtryk for pervers underholdning, og Internet clicks der kreerer reklamekroner?

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN – 30. MARTS 2016 18:17, måske fordi der ikke døde nogen dansker der; modsat i Sverige, hvor to liv gik tabt.

  Men er du virkelig så forstyrret, at du benægter den islamistiske terror i Europa og sammenhængen mellem Paris og Bruxelles?

  Personligt tror jeg kun på én konspirationsteori: Mordet på Kennedy. Zapruderfilmen viser vist ganske klart, at det dræbende skud kom forfra.

 36. Af J Støvring

  -

  NPL:
  Du er suverænt en af de røster der er mest desavouerende og nedladende – og fyldt med personangreb.
  Hvis det er definitionen på ytringsfrihed – så synes jeg den burde begrænses.
  En vis anstændighed er klædelig.
  Og din baggrund taget i betragtning – så synes jeg du skulle løfte dig en smule op af muddergrøften.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er iøvrigt meget enig i kommentaren om “professoren i muddergrøften”. Det er “debat” på et uendeligt lavt plan. Fred være det. Personlig jagter jeg magthavere, der tilsyneladende spiller falsk spil.

  En seriøs kommentar fra en “professor” ville da være OK. Noget i stil med – hvorfor bruger medier mon fake videos? Det er sgu da et interessant emne – lad os debattere det!

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  J STØVRING – 30. MARTS 2016 19:04, jamen dog, jamen dog! Mon ikke det bare er fordi du ikke kan lide, hvad jeg siger. Det plejer at være sådan. Du er ikke den første, så stil dig op i køen.

  Og JAN PETERSEN – 30. MARTS 2016 20:06, hvorfor tror du, at du har kvalifikationer, der berettiger dig til at sætte dagsorden for debatterne?

 39. Af Jan Petersen

  -

  Professor Tribini havde også sit barnlige puplikum, så fred være med det!

 40. Af j b

  -

  Gutmenschen..

 41. Af J Støvring

  -

  NPL:
  Endnu en nedladende kommentar fra dig.
  Og hvad mon gør at du mener dig berettiget til at nedgøre, desavouere etc etc?
  Jeg er uenig med dig – og synes du misbruger gamle skrifter – og sætter dem ind i en nutidig kontekst helt uden skelen til at dette ikke er muligt.
  Du argumenterer for at nazisternes brug at ordet ” rotter” om jøder var for at berettige drab på disse – men du undlader dig til at forholde dig ordentligt til at muslimers brug af ordet “hunde” om kristne vel har den samme funktion og betydning.
  Vores samfund bygger et langt stykke hen ad vejen på den kristne tro – med nødvendige modifikationer og moderniseringer.
  Og det vil jeg meget nødigt give køb på.
  Men hvis du repræsenterer den danske folkekirke – så vil jeg da overveje at melde mig ud.

 42. Af georg christensen

  -

  Et risikofrit samfund kan under nuværende vilkår ikke eksistere. Under andre vilkår, sikkert heller ikke, I bund og grund er spørgsmålet ganske enkelt: Hvad ønsker samfundene af deres ledere?. LIVET eller ” troen på Alkymisten”.

 43. Af georg christensen

  -

  Den gale “globaliserings” proces var fra begyndelsen ikke andet som en “illusion” styret af “magtbegær”, som styres af “værdiformidlings”processer ,(finansindustrien) værdien af “arbejdsydelsen”, styres på “børsen”. Udbud og efterspørgsel styrer markedet uanset “værdien” af arbejdsydelsen , hovedsagen er, at “illusionen” om?, kan til freds stillille kunden, og “arbejdsydelsen” i grunden dermed bliver “latterlig gjort”.

  Hvem er i bund og grund “yderen” og hvem er i grunden “nasserøven”?. En problemstilling vi alle bør tage alvorligt og tage stilling til…

Kommentarer er lukket.