Hvad man må turde sige klart til imamerne

Af Tom Jensen 74

Det er betegnende for det danske samfunds posttraumatiske tilstand selv her ti år efter Muhammedkrisen, at TV2-dokumentarserien om yderligtgående imamers ageren bag det ydre slør i Grimhøj-moskéen og andre steder også blev til en diskussion om de pågældende imamers ytringsfrihed. Om hvorvidt de nu har lov at sige og agere, som de gør, herunder betone den shariasikrede ret til at stene utro kvinder og påtvinge hustruer alskens undertrykkende vilkår – fra tvangssex til arbejdsforbud.

Det er, som alt i Danmark i disse år til syvende og sidst kommer til at handle om ytringsfrihed, og det er der gode grunde til. For det har siden Muhammedkrisen været indlysende, at denne rettighed, et grundfjeld i ethvert vestligt demokrati, på visse områder er kommet under pres. Ikke først og fremmest juridisk, om end de muslimske lande i organisationen OIC ad flere omgange dog via FN-systemet har søgt at få knæsat et globalt lighedstegn mellem religionskritik og blasfemi. Helt uhørt og heldigvis indtil videre også helt forgæves. I stedet har presset på ytringsfriheden etableret sig inde i hovederne på os alle, når det gælder visse emner i tilknytning til islam og islamismen.

Når en mand forklædt som postbud retter en skyder mod Lars Hedegaard og forsøger at tage livet af ham, peger sigtekornet ikke alene mod det umiddelbare offer, den ramsaltede islam-kritiker. Men derpå også mod alle der går kritisk til islamismen, endsige overvejer at tegne Muhammed. De vil efterfølgende være mere tilbøjelige til at forestille sig det samme geværløb rettet mod sig selv og derfor slå blikket ned snarere end at løfte deres røst. Det er sådan, dette pres virker, og det nytter intet at fornægte det.

Ovenikøbet valgte byretten i Helsingør dertil for nylig at tilføje denne dunkle og psykologisk strømmende underminering af ytringsfriheden som oplevet rettighed en hård, juridisk kant med den absurde racismedom, der nedkastede dagbøder over en mand, som på Facebook havde sammenlignet ideologien islam med nazisme. Hvis det er racismeparagraffens fremtidige funktion, bør den reformeres eller begrænses så hurtigt som muligt. Det må ikke være denne paragrafs opgave at suspendere en åben diskussion af relevante samfundsforhold. Tværtimod.

Ytringsfrihedens fornemmeste opgave er at stå på oplysningens side i bekæmpelsen af åndeligt og intellektuelt begrænsende dogmer. Alt skal man principielt kunne stille spørgsmålstegn ved, og måtte den skarpeste kvinde eller mand da efterfølgende vinde debatten og den bredeste offentligheds gunst. Det betyder også, at tålsomheden over for utålelige ytringer må være næsten utålelig i sig selv. Alt det vrøvl, man skal høre på! Disse sindssyge urimeligheder! Hvilke ufattelige krænkelser! Man må netop tåle.

Ingen af os er udstyret med retten til at påkalde os beskyttelse mod verbale ubehageligheder eller intellektuelle eller holdningsmæssige udfordringer. Man må finde sig i det. Mener man det modsatte, står man billedligt talt lige bag det forklædte postbud med geværet i Lars Hedegaards dør. Derfor er det så vigtigt at debattere tidens krænkelseskultur, hvadenten den er islamistisk, feministisk eller kommer i skikkelse af amerikanske studerendes angst for »mikroaggressioner« og enhver form for anfægtende tænkning. Giver man efter for den, har man de facto demonteret ytringsfriheden, idet man gør modtagerens indre følelsesliv afgørende for, om et udsagn må fremsættes. Den slags arbitrære rammer for, hvad der må siges og skrives, går selvfølgelig ikke i et frit samfund.

Selv føler jeg mig instinktivt krænket, når en imam eller en tidligere talsmand for Islamisk Trossamfund med baggrund i religiøse love advokerer for døden ved stening som straf over utro kvinder, men det er på den anden side indlysende, at debatten om imamerne hverken fra den ene eller anden vinkel bør degenerere til at dreje sig om deres ytringsfrihed. Den har de såvel som enhver anden, der er bosat i Danmark. I stedet handler denne diskussion om værdier. Om religiøst dogmatiske, patriarkalske, undertvingende og menneskeligt fornedrende værdier, som et åbent, oplyst, frit og moderne samfund må have lov at bekæmpe med alle til rådighed stående midler inden for Grundlovens rammer.

Det er en ægte værdikamp, som har afsæt i det inderste af det, vi gennem årtier og århundreder har skabt i Danmark; en nation som trods alle dens fejl og mangler må stå fast på sit, når kræfter er kommet hertil og i praksis søger at skabe et samfund i samfundet, en lov over loven, en slags parallel virkelighed i vores midte, et indsneget religiøst tusindårsrige bag moskéers lukkede døre, hvor det enkelte individs underkastelse er total.

Det går ganske enkelt ikke, og det er i orden at sige det så højt, at skægget blafrer på de 31 imamer, som forleden utroligt nok valgte at rette deres vrede mod TV2: Den slags hører ikke hjemme her, og vil I ikke forstå det, hører I heller ikke hjemme her. Er problemet stort? Netop de 31 imamers manglende vilje til at se indad afslører for mig at se, at det er større, end man lige skulle tro. Måske lever tusinder af kvinder i dette sekund midt iblandt os under tyranniets åg, begrænset i selv daglige gøremål af religiøst funderede sociale kontrolmekanismer.

Engang vil man med rette kunne måle det danske samfund på, om vi formåede at gøre deres frihedskamp til vores. Og det handler om alt andet end ytringsfrihed.

 

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

74 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  Derfor er det vigtigt at argumentere imod den stærkt generaliserende og nedsættende opfattelse af muslimer, og holde sig til specifikt at kritisere de holdninger, som imamer giver udtryk for, f. eks. stening af utro kvinder.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund, helt enig, og med nyhederne kørende fra Bruxelles i ørene lige nu: Det er også nødvendigt at udrydde den øjeblikkelige kilde til hele denne misère. IS skal og må nedkæmpes, og det kan ikke gå hurtigt nok. Vesten er nødt til at lave en magtdemonstration over for dem, der laver det her skidt. Og så er det ligegyldigt, hvad en lille mand i Krelm tænker og gør. Han spillede sit kort, og det var ikke en joker, men en nitter.

  Israelerne ved, at det eneste svar på arabisk terror er maksimum kraft i indsatsen. Det plejer at hjælpe, i hvert fald for en tid.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lemche 21. marts 2016 – 22:33

  Jeg tror så ikke på noget punkt, at islam har været mildere tidligere – og vel haft deres islamister for også århundreder siden, som vi inkvisitionen i det sydlige Europa.

  Jeg har i en del år tænkt, selv om jeg ikke lige ved om det, du skriver til slut om endnu et holocaust. Det håber jeg sandelig ikke, så viser vi mennesker virkelig, at vi ikke er kommet videre – og hjælper vi folk fra fremmede kulturer, så må vi enten begrænse det eller helt lade være for at tåle det, hvis det ikke kan integreres – men det jeg tænkte var, at ‘ja, jøderne var der førsst, så araberne slipper .. forstået som denne uorden, der findes mange steder med for mange i en sådan befolkningsgruppe, hvorfor de er uønskede, hvor de vil dominer os. Derfor er tilbagesendelser velkomne, og jeg beklager kun, at jøderne i Europa i stor stil tager til fx Israel af nød .. og det siges, at en del irakere i Tyskland tager og er taget tilbage til Irak.

  Det er trist – men vi kan ikke har parallel-samfund i Europa, vores kultur, derfor blev islam smidt ud af Europa, selv om de havde været der i vel 800 år.

  Historien fortæller mig, at vi er bedst tjent med homogene grupper af lande, så kan vi samarbejde og handle og udveksle, og regioner kan udvikle sig i fred.

  Årsag og virkning holdes ikke altid for øje – men trist er det, og vi er selv med Danmark på få m2 og holder af vores kultur, som vi gerne vil udvikle ennu mere og ligedan holde dele af fortiden i hæv, læse om den osv – det er forstyrrende med fremmede elementer, når de ikke vil lade os i fred i selv eget land. Og- de der kan rejse tilbage kan så for nogles vedkommende være bedst tjent med det – men jeg tror, at der også er kræfter bag fra udlandet, jeg har ikke hørt et arabisk land beklage, at deres folk flygter, så .. og denne moske inde i København for betalte midler – var det fra Yemen, hvor dumme kan vore politikere være ..de skal betale selv eller med den danske stat og kommune – ellers hænger de stærkere ved i forh til at lave parallelsamfund og ikke bare dyrke deres religion som vi vores og lade resten ligge, hvis man skal bo sammen, da vi er – selv om der er plads til nyskabelser og forbedringer – er mer færdigt og yderligere udviklet land civilisation, kultur osv. – det går bare ikke – og vi kan med jøderne, fordi de er vel integrerede og har været interesseret i det i mange generationer for de flestes vedkommende; men var de af en størrelse som den muslimske indvandring nu, så ville de muligvis også kræve langt mere,så vi ville være ved at vælte.

  Dette skrevet lidt vel hurtigt nu – men det går ikke mere og heller ikke i længden. Der burde være fuldstændigt stop for indvandring i5-10 år, hvis vi ikke skal drive samfundet til bunds og ikke til tops. Selv med integrerede indvandrere, så vil der være en slags parallelssamfund – men mere tåleligt. Der er og vil altid være et skel i mange generationer, så vi må handle for os selv nu, desværre. Problemerne er for mange og for store, menneskeligt og økonomisk – og de stærkt troende inden for slam, de kan intet for Allah el Muhamed. Godt nok – men så må der da være udmærket rumfor dem i deres respektive hjemlande i stedet for her.

  Disse land må bearbejdes til at være mere humane og kunne tåle divergenser osv.

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til den seneste udvikling indenfor terrorisme i Belgien og andre steder, tillader jeg mig at komme med en forudsigelse!

  At vi indenfor en overskuelig fremtid i hele Europa vil blive tvunget til, at oprette interneringslejre til, at huse radikaliserede muslimer, med udvisning/hjemsendelse for øje!
  Jeg tænker på lejre som man havde i U.S.A., under sidste verdenskrig, for internering af Japanere bosat i U.S.A.

  Så desværre er man nødt til, at være mere hårdhændet, med tanken på egen sikkerhed fremover!
  Men mit indlæg er kun hvad jeg har sagt de sidste 10 år! Så der er jo ikke meget nyt under solen!
  M.v.h.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, nu slap Europa altså ikke af med alle muslimer. Albanerne er faktisk muslimer, og bosnierne også. Bosnien har således været og er måske stadig et af centrene for den muslimske sufisme.

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche

  Til mit ovenfor: Jeg hentyder til det sydlige Spanien, disse 800 år, hvorefter de ikke var ønskede i landet længere, og det osmanniske – tjah, det er jo nok ikke glemt med denne for mig at ligegyldighed overfor de mennesker, der flygter .. Europa kunne være dejligt at sprede sig på yderligere, ekspandere!!

  Vi er et sted i en selvforsvarsposition af rang, fordi indvandringen ser ud til at kunne fortsætte. Selv i mindre skala – 15oo om året. Nej, de får også børn og måske handler det også om familiesammenføringer. Det duer ikke – og nu med Syrien. Det må under alle omstændigheder stoppe med disse galminge. De SKAL stoppes – og de selv betale prisen – ikke vi! oG – Hvor millioner af alm mennesker er ilde stedt, mange dræbt eller på stadig flugt eller sidder i mudderpøle af flygtningelejre – eller telte her i landet, da vi endikke har hverken jobs eller boliger nok til vore egne og de indvandrere, der er her i forvejen. De har også krav på en vis ordentlighed som vi andre – ellers får vi i flere lag netop ‘dem og os’.

  Ris til egen r’v, hvis dette fortsætter. Derfor stop. Og nu!

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER , og dermed bidrog du bare til mere fremmedhad og propaganderer de facto for det, som nok ingen af os ønsker.

 8. Af P Christensen

  -

  Det eneste fremmedhad som normalt begavede kan få øje på i Europa,
  er når rabiate selvinviterede muslimer bider af hånden, der fordrer dem.

 9. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hele situationen omkring terrorisme forekommer efter hånden som en gammel vittighed om politikere:

  På sindssyge hospitalerne var patienterne overbevist om, at det var lægerne der var tosset i hovedet!

  Når vi vender lidt på sagen, og kalder lægerne for politikere, og patienterne for befolkningen, så kommer vi frem til,: at befolkningen som har været imod denne muslimske indvandring der har været i Europa de sidste 30 år, og politikere, samt godhedsindustrien har været for! så var patienterne de kloge!

  Så viser det sig, desværre, at “idioterne”, Patienterne (befolkningen) havde ret!

  Vi står nu med et 30 års politisk konkursbo af fejl konklusioner, som der skal rettes op på!

  Til en begyndelse skal der ikke være nogen aftale med Tyrkiet! Men der skal oprettes en massiv flåde blokade af ankomst til Europæiske kyster, og det gældende for både Tyrkiet, og Nord Afrika!

  Vi har samlet i Eu en meget stor flåde kapacitet, og fly overvågningskapacitet, så opgaven er over kommelig!

  Hvad der så skal ske fremover, er selvfølgeligt, at vi bliver nødt til at oprette interneringslejre for radikaliserede muslimer i Europa, for at få dem sendt hjem!

  Hvis vi ikke skal opleve et nyt folkedrab i Europa er dette nok en nødvendighed!

  Med hensyn til om vi er i krig mod Islam, ja så er vi dette ( Frankrigs president)!
  M.v.h.

 10. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Som et tillæg til mit forrige indlæg syntes jeg at det er berettiget at bede De radikale, socialdemokratiet, samt resten af det røde slæng, at holde deres kæft politisk, for de har skapt situationen, vi står i i dag!
  M.v.h.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, ja os få interneret de uønskede, før vi deporterer dem; men hvorhen? Hvis nu de mellemøstlige lande og de nordafrikanske ikke vil have dem–mange har jo levet heroppe i Europa i flere generationer, så de kommer også med europæiske kulturværdier, skal vi så smide dem i Middelhavet eller ud over Afrika med eller uden faldskærme, eller kan vi bare bruge gasovne som fordums?

  Jeg håber, at ordentlige mennesker kan se, hvor din holdning fører hen.

 12. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Elementær (Watson)! Vi internere dem under så kummerlige forhold, at de søger om udrejse til Langtbortistan!
  M.v.h.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, og du forudsætter stadig, at de har noget sted at tage hen, og hvad hvis de ikke har det, ja, så er der jo mit forrige indlæg.

 14. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Jeg vil oplyse dig om at internering ikke er noget der strider mod folkeretten!

  Under sidste verdenskrig blev Tyskere bosat i England interneret til krigen var slut!

  Det samme skete i U.S.A med Japanere, som også blev interneret!

  Ifølge den Franske president er vi i dag i krig mod Islam!

  Vi ser, at Islamisk terrorisme udvikler sig, og sker oftere og oftere i Europa!

  Derfor ser jeg ikke noget alternativ til bekæmpelse af terrorisme end internering af radikaliserede muslimer!
  M.v.h.

 15. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niel Peter Lemche.
  Hvis radikaliserede muslimer har kunnet finde ud af, at komme til Europa, så er jeg sikker på, at de også kan finde på at komme andre steder hen; men det er ikke vore bekymringer, for personligt gir jeg fanden i dem!
  M.v.h.

 16. Af Mehmet Sami Gür

  -

  I sætter alle muslimer i samme bås!

  Ikke alle muslimer er sådan, og hvorfor fokuserer man kun på arabisk talende moskeer?

  Hvorfor ikke rette blikket mod andre moskeer med flere forskellige nationaliteter? Som eks. tyrkiske moskeer osv.?

  Det er den rene skræmmekampagne og stigmatisering af alle muslimer her i landet! Jeg fordømmer den slags medie førelse, for det giver kun og kun vrede, had, fordom og uvidenhed hos de ganske almindelige (etniske) danskere.

  Hvorfor ikke vise rabiate, fundamentalistiske og ekstremistiske præster, biskopper og nonner? Dem er der så sandelig også flere af! Men det vil I selvfølgelig ikke vise, for det er der ingen gevinst i, ikke sandt?

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, mens du har ret i meget, så lad være med at gentage de samme tåbeligheder, om end med andre involverede. Tag nu sætningen: ” rabiate, fundamentalistiske og ekstremistiske præster, biskopper og nonner.” Den med nonnerne er god, hvorfor ikke munke? Nej, det er tåbeligheder. Så er der biskopperne. Hvem taler du om? Vi har ikke så mange her i landet, men du tænker måske på nogle katolske (én i Danmark)? Og præster, jo, du skal nok kunne finde nogle. Du tænker måske på familien Krarup?

  Så alt i alt et temmelig dumt indlæg.

 18. Af georg christensen

  -

  Hvad man tør eller turde, måske burde sige, til “Hvem ?”..
  Idag som for 82 år siden ikke blev sagt, medens katolikkerne i “naziriget” forsøgte at beskytte sig selv. (Det kender vi ikke noget til, det ved vi intet om), (vores viden om var, og stadig er en “mangelvare”).

  Det er kun en provokation mod min egen opvækst i en “helligdom”, hvor jeg ikke følte mig hjemme , lige så lidt, som jeg kan føle mig hjemme i andres helligdomme, fordi jeg bare ønskede også at bruge min egen PC, (Hjerne) som den virker. (alkymisternes tros forvirringer) i guldmagernes tros bekendelser.
  En gigantisk “maffia organisation”, såkaldt “politisk som religiøst”, hvor “LIVET” overalt ønskes styret af “værdiløshed”, og i grunden også “respekt løshed”, over for “sig selv”og hinanden.

  Mit råd til Islams imamer og katolikkernes kardinaler samt zionisternes “rar”, (sol guds) terroister, vil være: Luk op inde i jer selv, og verden er åben for jer.

  NB: Glem “reklameindustrien” vildfarelse, i jeres eget “paradis”. og forkynd jeres “budskab” til “LIVET”, døden møder alle før eller senere, udnyt bare ikke “problemstillingen”.
  Ikke kun et udsagn til Imamer, men et udsagn til alle prædikanter, som vil være med i “LIVET”, ikke kun provokationen , men virkelig “tør være med”, og lade “enkeltheden”, også få lov i magtbegærdets navn, at turde være med.

  Hilsen: Enkeltheden, det er slet ikke så svært at overskride “magtbegærdets” mure, hvis åbenhed og ærlighed overfor sig selv genspejles hos “modsætningen”.

  .

 19. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Medens Europas befolkning spørger sig selv, hvordan kunne dette hænde? Med spørgsmålet til forskellig terrorist angreb i Europa!

  Svaret er ikke kompliceret, det skete fordi, vi troede på en perfekt og god verden ved, at oprette de Europæiske menneskerets konventioner, hvor samtlige medlemmer af EU skrev under! Så opsigelse af konventionerne)!

  Hvad man ikke tog højde for var, at man låste sig selv fra at reagere “med rettidig omhu”, med hensyn til muslimsk invasion af Europa!

  Man tillod moske byggeri i henhold til religionsfrihed; men man glemte, eller ignorerede, at moskeer er kommando centraler for udbredelse af Islam (Sharia)!

  Men efter 30 års negliering af problemet, og hvor Europas befolkning kræver aktion/reaktion til hændelserne, hvad gør vi så nu?

  Vi starter med, at opsige de Europæiske menneskerets konventioner! Og jævne samtlige moskeer i Europa med jorden!

  Vi sender de Europæiske maritime flåder til Middelhavet, og lægger en jernring omkring Tyrkiet og Nord Afrika som flåde blokering for at forhindre emigration til Europa!
  Derved har vi ikke brug for nogen aftale med Tyrkiet!

  Vi bygger interneringslejre i alle Europæiske lande beregnet til suspekte muslimer i vore lande, med hensigt at de bliver repatrieret til deres kultur og religion, og det uanset m de er født i Europa!

  Sådanne forholdsregler er det eneste vi kan gøre med hensyn til, at forsvare os selv og vore borgere!

  Og mon ikke det er på tide at der bliver talet med stor ord til Saudi Arabien!
  Måske i for af bombefly?
  M.v.h.

 20. Af georg christensen

  -

  Moske er, kirker, templer, loger eller telte, er og bør aldrig være problemet, lige gyltigt de måtte være udformet. Det er “ordet”, “ordene” , som prædikanten derinde bruger eller misbruger, som er problemet.

  Lad bare arkitekternes bygninger bestå, i grunden vidunderlige bygningsværker, om det er såkaldte kirker, moskeer ,,templer, loger, eller andre “misbrugs centre”, som uforskyldt lader sig misbruge af “tomme ord”.

  Lad bare bygningene bestå, men få styr på “ordet”.

 21. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående sidste terror angreb i Bruxelles, er der efter min menig, rigeligt med sørge tilkendegivelser, hædrende af ofrene, blomsternedlæggelse ved ambassader, svulstige udtalelsers fra regeringsledere osv.!

  Et ganske simpelt spørgsmål: Hvad med at gøre noget ved det??????
  M.v.h.

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 22. marts – 12:57

  Så har du læst mig forkert – det med galninge går på krigsførende og autotitære ledere – og hvis du mener, at det ikke er synd for de mennesker, der er på flugt, skal søge andre lande om ophold og andre kulturer, så ved jeg snart ikke!!!

  At – jeg som mange andre så ikke bryder os om uciviliseret og ligefrem kriminel samt terror-optrædender. Det er en anden sag. Det tror jeg heller ikke, at du er ynder af. Og – i forhold til den islamiske del af befolkningen i Danmark, så er det for stor en del, der er utilpassede og kriminelle, så vi må stramme tøjlerne og leve med mere overvågning og nu frygt i Europa, fordi det vil kunne fortsætte.

  Det er hverken racisme eller fremmedhad – det er uønsket optræden, såvel som den slags er det hos egne, hvor den forekommer – ligesom Rote Armee i Tyskland i sin tid – altså terror.

  Det er et råb om og håb om i særlig grad, at vi kan få lov til at komme os over den store indvandring, vi i forvejen har modtaget. Jeg kan nemlig lide mennesker – uanset etnisk herkomst, blot de opfører sig ordentligt og er villige til at klare sig, og så skal vi gerne hjælpe de, er er blevet skadet af fysisk vold og terror, ofre for deres respektive landes umenneskelighed.

  Og – de, der vil dominere os og lave landet om, Ja, de må gerne søge andre græsgange, hvor de kan udøve deres khalifat og manglende demokrati-ønsker.

 23. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Georg Christensen.
  Du tager fejl! Moskeer virker som samlingssteder for, og udbredelse af Sharia lovgivning!
  At gøre dette fra en fabrikshal, eller et kælderlokale, har ikke nær den samme virkning!
  Da moskeer de fakto er Islams kommandocentraler, og hovedkvarterer, skal de jævnes med jorden!
  Hvorfor tror du at Schweitz har forbudt moske byggeri, og hvorfor tror du, at kirkebyggeri er forbudt i Saudi Arabien, og andre golfstater?
  M.v.h.

 24. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Ja, hvad kan man gøre ved det.
  Det spørgsmål stiller resten af verden til Europa lige nu: Hvad vil I gøre ved det. Hvordan vil I forhindre gentagelser.
  Bruxelles’ Internationale Lufthavn er et verdensknudepunkt i den civile flytransport. Det første offer var en peruviansk mor. Australien har officielt konstateret, at Europa sløser med sikkerheden.
  Nu deler vandene sig. Nogle politikere i Europa lægger ikke skjul på kritikken mod den manglende sikkerhed. Andre taler derimod om ’skyldsansvisninger’.
  Det er ikke så mange år siden, at Belgiens politi blev nationalt og internationalt berømt og berygtet for sin fantastiske ineffektivitet. Det var da den pædofile morder og voldtægtsforbryder Marc Dutroux kunne husere frit i Belgien.
  Hvor opsplittet og langsommeligt det politiske system i Belgien efterhånden er blevet, kan man se, når landet skal give parlamentarisk ratifikation til internationale traktater. I Danmark er det nok med Folketingets godkendelse. I Belgien derimod skal traktaterne gennem 7 forskellige etnisk-regionale parlamenter.
  Belgiens politistyrker er underlagt de restriktioner, som følger med den politiske og administrative opdeling af landet. Den liberalistiske lovgivning i landet tillader knap nok politiet at lave telefonaflytninger. Grænsekontrol har Belgien af princip modarbejdet, fordi landet ligger midt i et stort internationalt arbejdsmarked med mangle pendlere. Sikkerhed koster, og man har ikke villet betale prisen.
  Det siges, at Isis har trænet mindst 400 terrorister med henblik på at begå massemord i Vesteuropa. De vil konsekvent gå efter de nemmeste og mest værgeløse ofre.

Kommentarer er lukket.