Ishøj 1976 revisited

Af Tom Jensen 42

I den skoldhede sommer 1976 er Berlingske Tidendes journalist Annelise Bistrup på reportage i Ishøj, og hun indleder sin artikel i avisen 1. august sådan her:

“I Ishøj har de et særligt ord for udlændinge. De kalder dem “krakkamutter”. Det var det, grønlænderne kaldte de danske søfolk, der stjal “landets døtre” og gik til fjelds med dem. Og i Ishøj er det heller ikke venligt ment. Ikke fordi man principielt har noget imod udlændinge, man har bare noget imod “for mange udlændinge””.

Annelise Bistrup gør op – i selskab med daværende borgmester Per Madsen – at 1419 af Ishøj Kommunes 17150 indbyggere nu er udlændinge. Og “det er ved at være for mange, mener borgmester Per Madsen”.

Særligt voldsomt er det i bebyggelsen Ishøj-Plan, hvor 20 procent af indbyggerne er ikke-danske, hvilket afføder følgende passage i reportagen:

“Der er ikke én opgang, hvor der ikke står Khilji eller Yousuf eller Sharif eller Mohammed på døren. Hver femte af de 6000 er udlændinge, fremmede, og det ses – og det lugtes på trappegangene, hvor eksotiske krydderier blander sig med duften af danske frikadeller med stuvet blomkål, og borgmesteren mener, at her har man nok overskredet den tolerance-tærskel, en gennemsnits-dansker er udstyret med.”

Ishøj

Hvis man vil forstå, hvorfor debatten om asyl- og indvandring har fyldt så meget i Danmark gennem de seneste mange år, da skal man blot læse Annelise Bistrups reportage fra Ishøj til ende. Og derefter slå efter i statistikkerne.

For den virkelighed i Ishøj, der i 1976, for blot 40 år siden, var en eksotisk ekstremitet, man sendte stjernereportere afsted for at give de undrende læsere et stjålent indblik i, er i dag gennemsnitsdansk normalitet.

Hvor der i Ishøj i 1976 samlet set var 8,2 procent udlændinge (journalistisk rundet op til “næsten 10 procent” i reportagen), er der i hele befolkningen i 2015 11,6 procent indvandrere og efterkommere. Og 7,5 procent alene fra ikke-vestlige lande.

Hvad Ishøj var i 1976, er Danmark i 2015.

Det er dén udvikling, der er sket på 40 år.

Skærmbillede 2016-02-02 kl. 18.08.37
Kilde: Indvandrere i Danmark, 2015, Danmarks Statistik

Debatten om flygtninge og indvandrere er intens i Danmark, men indimellem synes debatten om debatten at fylde det meste. Der refereres til nazister og landsforræddere. Man bekymres – eller bekymres slet ikke – over tonen.

Men kun de mest virkelighedsfjerne burde benægte, at årsagen til den højspændte politiske debat om emnet er, at det danske samfund på blot 40 år faktisk har gennemlevet grundlæggende forandringer, som de færreste formentlig forestillede sig dengang i 1976, da Annelise Bistrup og fotograf Aage Sørensen besøgte Per Madsen og “krakkamutterne” i Ishøj.

For blot at anskueliggøre det ved hjælp af denne lokale plet i Danmark: Mens 8,2 procent af indbyggerne i Ishøj Kommune i 1976 var udlændinge, er 36,4 procent af Ishøjs indbyggere i 2015 indvandrere og efterkommere. 30,4 procent er ikke-vestlige. Det er ikke i Ishøj-Plan. Det er i hele kommunen.

Der er mange årsager til udviklingen. Nogle vil hæfte sig ved den forkætrede udlændingelov fra 1983. Nogle vil nævne krige og konflikter, herunder i Europa. Nogle vil henvise til EUs sammenbrudte ydre grænse og Schengens åbne indre. Nogle vil pege på globaliseringen, der har gjort nationer og økonomier mere indbyrdes afhængige – og i tættere forbindelse med hinanden på enhver måde. Nogle på den tættere europæiske integration med et indre marked og fri bevægelighed. Nogle forklarer den med en tiltagende folkevandring fra syd mod nord. Nogle hæfter sig ved den massive muslimske indvandring. Andre igen konstaterer, at det skam er meget godt altsammen, eftersom vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft.

Fælles for det hele er en verden, der blevet betydeligt mere åben. Det er en udvikling, som danskerne grundlæggende har accepteret, og som danskerne og det danske samfund har indrettet sig på. Vi rejser selv ud og bor og arbejder som aldrig nogensinde før, og det er en naturlig del af den samme bevægelse, at andre mennesker rejser hertil og bor og arbejder. Det er således en kendsgerning, at der aldrig tidligere er kommet så mange udefra til Danmark og har fået opholdstilladelse her i landet.

Tallene taler deres eget sprog:

Skærmbillede 2016-02-02 kl. 18.17.17

Kilde: Indvandrere i Danmark, 2015, Danmarks Statistik

Men åbenheden har jo både gode og mindre gode sider. Den friere udveksling af både mennesker og varer har på den ene side skabt vækst og velstand, og mange indvandrede lever, bor og arbejder her som de fleste andre. Og på den anden side er der en langt mere problematisk understrøm ved indvandringen. Det er denne understrøm, som tydeligst har forandret også det danske samfund siden 1976.

Og det er sådan, det er. Det er derfor, vi så intenst og til tider ophidset diskuterer dette emne. Uanset hvad man måtte mene om det er der på et halvt menneskeliv sket en demografisk forandring af det danske samfund, som formentlig aldrig har set sin lige.

Udlændingedebatten er ikke kommet af sig selv. Dens udspring er ikke en mere eller mindre pludseligt opstået fremmedangst i det danske samfund eller mest af alt en indbildsk problemstilling, populister har pustet op. Dens afsæt er konkret: Man kan se, at Danmark forandrer sig, og det er ikke altid til det bedre.

Det Danmark man levede i for 40 år siden, i 1976 og før det, var et fuldkommen anderledes Danmark end det, der findes nu, i 2016, særligt i og omkring de store byer.

Hvem ”vedtog” den forandring? Nogle ville sig, at flertallet bag udlændingeloven af 1983 kan siges at stå bag, men læser man op på baggrunden for loven, herunder den 336 siders rapport, som et udvalg under Justitsministeriet i årene forinden skrev, er fokus ikke på den fremtidige integration af de mennesker, som en mere liberal udlændingelovgivning måtte åbne for ville komme til landet. Det var ikke en problemstilling, som stod højt på den mainstreampolitiske dagsorden.

Meget skete imidlertid snart, efterfølgende, som afstedkom betænkelighederne ved, hvad der var begyndt. Ghettoer. Parallelsamfund. Gammelpatriarkalske kulturers sociale kontrol af især kvinder. Radikalisering. Spændinger mellem etniske grupper. En ny samfundsklasse med alt for mange uden for arbejdsmarkedet og på offentlig forsørgelse. Områder hvor politi og brandvæsen kun med besvær kan arbejde. Fundamentalistiske imamer og friskoler.

Dét kom, sammen med mange andre og positive dimensioner, som åbningen af nationens grænser også førte med sig, men dét kom også. På kun 40 år.

Det skete bare, og da det allerede var begyndt at ske, kom udlændingedebatten.

Det kan vel dybest set ikke være så mærkeligt. Det kan vel dårligt være anderledes.

Hvis man vil danne sig et billede af, hvor meget forandringerne også har forandret perspektivet, kan man med fordel fortsætte sin opdagelsesrejse i fortiden.

Nu ikke til 1976, men til seks år tidligere, da indvandrerdebatten endnu i den brølende økonomiske fremgangs tid frem til 1973 mest af drejede sig om at importere gæstearbejdere, hvis arbejdskraft man havde brug for.

Det var ikke mindst arbejdsgivernes synspunkt. Mens venstrefløjen, eksempelvis i skikkelse af DKPs Hanne Reintoft, på den ene side nok mente man skulle behandle de fremmede ordentligt og anstændigt, men på den anden side i folketingssalen utvetydigt gav udtryk for, at man også anså den fremmede arbejdskraft for at være løntrykkende (det daværende standardord for det, man i dag kalder ”social dumping”), hvorfor hun på den baggrund krævede et øjeblikkeligt stop for indvandringen af flere fremmedarbejdere.

Omvendt skrev direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jens Fisker i 1970 en kronik i bladet Arbejdsgiveren under overskriften ”Velkommen, Mustafa”, hvori han argumenterede for, at der var brug for gæstearbejderne.

Men samtidig, med den tids næsten uskyldigt direkte sprogbrug, havde direktøren også et blik for de potentielle omkostninger, hvis invitationen af udlændinge til Danmark ikke blev håndteret på rette vis:

”Problemerne der skal løses, er vel:

 • Bevidst udvælgelse af vore gæster a) med hensyn til kulturel baggrund (giver hinduer færre vanskeligheder end muhamedanere – hvad siger vore etnologer?), b) med hensyn til uddannelse eller uddannelsespotentiel (skal vi indbyde de bedst uddannede eller de uuddannede med størst evne til at lære noget nyt?), c) med hensyn til familieforhold (er det de gifte mænd, vi skal have fat i? eller ugifte? skal vi tage mod begge køn?).”

lød det i kronikken, hvor der midt i besyngelsen af det ønskelige i at importere den fremmede arbejdskraft blev rejst følgende advarende pegefinger:

De sociale problemer må imidlertid ikke overses. De kan blive frygtelige – for at sige det rent ud: 100.000 gæstearbejdere i ghettolignende byområder i København vil nødvendigvis medføre tyveri, voldtægt, mord og blodige sammenstød i et omfang, som tåler sammenligning med USA’s storbyer.

Vi vil så blive nødt til at forbyde vore børn og unge at omgås dem. Vi vil blive nødt til at lave særlove mod dem – eller at smide dem ud af landet, som schweizerne gjorde, og betale hvad det koster.”

Dette er skrevet for bare 46 år siden.

I 2015 var der i Region Hovedstaden 310.000 indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til 17,5 % af regionens befolkning. Heraf er næsten 207.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Skærmbillede 2016-02-02 kl. 18.44.22

Kilde: Indvandrere i Danmark, 2015, Danmarks Statistik

Hvorfor skriver jeg egentlig det? Fordi det i selv den mest betændte diskussion er vigtigt at holde blikket på sagen, først og fremmest sagen. Og dette er sagen, som udlændingedebatten handler om: At mange danskere har registreret forandringerne over de seneste årtier og bekymrer sig om dem. Og ikke mindst: Bekymrer sig om, hvorvidt de vil fortsætte og forstærkes.

De fleste danskere er ikke fremmedangste. Men de kerer sig om det samfund, de er en del af.

Og der er sket voldsomme demografiske, etniske, sociale, kulturelle og værdimæssige forandringer af Danmark på relativt kort tid.

Normalt vil det være dem, der politisk taler for den slags omvæltninger, som forventes at argumentere for, hvorfor de skulle være af det gode. Hvorfor forandringerne vil gøre samfundet bedre, end det var før. Men her skete det lissom bare; årsagerne var netop så mangfoldige, at ingen rigtig kan tildeles ansvaret eller stilles til regnskab for en forandrings dystre dimensioner, selv ikke dem enhver med øjne kan se:

Integrationen af hundredtusinder, der slog fejl.

Og de ulyksaligheder det medførte både for alt for mange af dem der kom. Og for en del af dem, der var her i forvejen.

I den debat og det samfund, der så er opstået, kan tonen og omgangsformen godt blive uhyggeligt fjendsk. Det hører ingen steder hjemme, når det sker. Det hører ingen steder hjemme, når eksempelvis muslimske borgere udsættes for chikane, overgreb eller diskrimination.

Det skal ikke forsvares. Det kan ikke forsvares. Det skal slet ikke bortforklares som en uundgåelig funktion af de forandringer, der skete i Danmark på blot 40-45 år.

Men omvendt er det også ubegribeligt ikke at se virkeligheden i øjnene: At alt ikke begynder med tonen og fremmedangsten.

Det begynder med forandringerne.

Når man nu diskuterer de nys ankomne flygtninge- og migrantstrømme, består ubegribeligheden eksempelvis i ikke at ville indse dette: At det ikke kan være et samfund eller en nations pligt at ofre sig selv eller sin egen indre sammenhæng som funktion af et moralsk imperativ, der gør det til anstændighedens forudsætning, at man skal redde hele verden. Og hvis det må være sådan, gerne genhuset på egen jord.

Dette har egentlig intet med holdningen til smykkelove og tre års ventetid på familiesammenføringer at gøre. Man kan sagtens være kritisk over for konkrete lovinitiativer som disse og dog være bevidst om flygtninge- og migrantstrømmenes udfordring. Men naturligvis skylder man da et svar på, hvad pokker der så skal gøres for at håndtere situationen, hvis ikke dette.

For det er det, alt nu handler om. At håndtere situationen. Få den under kontrol, simpelthen. For 40-45 års erfaringer smelter i disse måneder sammen med betænkelighederne ved udsigten til, hvad de næste 40-45 år vil byde på, hvis kontrollen med tilstrømningen ikke genvindes.

Erfaringen er, at flygtninge bliver til indvandrere. Erfaringen er, at afviste asylsøgere er svære at sende ud af landet igen. Erfaringen er, at tallet for tildelt asyl skal ganges med måske 2,5 for at finde tallet for den samlede tilstrømning, når familiesammenføringerne lægges til. Erfaringen er, er en samlet tilstrømning af ikke-vestlig indvandring på 300.000-400.000 over de seneste 40 år har afstedkommet voldsomme integrationsproblemer, som ingen endnu har fundet den gyldne løsning på, og hvis håndtering lægger beslag på en markant del af samfundets ressourcer.

Så hvad er der udsigt til? Ingen ved det. Men naturligvis fremskrives der. Udfordringen er blot, at fremskrivninger skrives i sand. Alt bevæger sig hele tiden.

Ser man således på Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2009 (se side 191), var forudsigelsen, at der i Danmark i år 2050 vil være 872.000 indvandrere og efterkommere i Danmark, heraf 607.000 fra ikke-vestlige lande.

Blot seks år senere, i rapporten for 2015 der blev udgivet i november (se side 24), var den tilsvarende forudsigelse i nøjagtig den tilsvarende skrivelse fra Danmarks Statistik, at der i 2050 vil være 1.113.578 indvandrere og efterkommere i Danmark, heraf 717.675 fra ikke-vestlige lande.

Det er et ryk i vurderingen af befolkningsfordelingen i Danmark anno 2050 på henholdvis 231.578 og 110.675 (ikke-vestlige).

På kun seks år.

Hvad forudsigelsen bliver i dette års fremskrivning, som må formodes at tage højde for den seneste tids historisk store flygtninge- og migrantstrømme, ved ingen endnu.

Men kan vi ikke blive enige om, at det er i orden at diskutere det? Ordentligt. Uden had. Men med blikket på realiteterne som de har udviklet sig. Og som de forventes at udvikle sig. Med de konsekvenser for det danske samfund, det kan og vil indebære.

Tilbage i august 1976 hos Annelise Bistrup i Ishøj var der ikke nogen, der for alvor vidste, hvordan tingene ville udvikle sig. Havde man forudsagt procenttallet 36,4 om andelen af indvandrere i kommunen i 2015, ville man dog næppe være blevet taget alvorligt.

Borgmesteren Per Madsen, der for nylig gav et interview i Berlingske om, hvor ilde hans advarsler blev modtaget i 70erne og 80erne, ikke mindst i hans eget parti, Socialdemokratiet, gjorde sig her i 1976 umage med ikke på nogen måde at signalere fremmedfjendskhed. Han kaldte de nytilkomne for ”indvandrere”, ikke ”fremmedarbejdere”. Han bedyrede at Ishøj ville være blevet mere forandret, hvis den var blevet garnisonsby. Han understregede det multietniske samfunds gode sider: 70ernes danskere rejste sydpå for at få mad med hvidløg, og nu kom maden med hvidløg i stedet til dem; de fleste indvandrere opførte sig tilmed pænt og ordentligt og levede et regelret familieliv.

Og alligevel afsluttes reportagen på følgende næsten dystopiske vis, læst her i bagklogskabens snarere end krystalkuglens lys i en nation, der i 2016 godt og vel gennemsnitligt er, som Ishøj var det i 1976:

Alligevel vil borgmester Per Madsen nu gerne lukke sine kommune-grænser for indvandrerne, og det vil han først og fremmest for ”indvandrernes egen skyld”.

”Hele denne sag startede med, at jeg giftede nogle pakistanere, og de sagde, at de meget gerne ville gøre mig opmærksom på, at man i Ishøj var ved at nå grænsen for den danske tolerance. De sagde: Vi kan ikke selv blive danskere af hjertet, men vi har en chance for, at vore børn kan blive det, og den vil vi gerne holde fast ved, men det kan vi kun, hvis vi accepteres.

Det var i maj 74, og vi ved nu af bitter erfaring, at de havde ret. Er der i en kommune eller bare i en bebyggelse flere end 10 procent udlændinge, så begynder problemerne at dukke op.

Men siger man sådan noget, og hvis man vedtager det i en kommunal bestyrelse, så står man til flere måneder i spjældet. For det er racediskrimination.”

Det er derfor borgmester Per Madsen nu be’r om en dansk indvandrer-politik. ”I FN’s charter om racediskrimination står der en hel del om, hvad man ikke må, men der står også noget om, hvad man skal. Vi har intet gjort. Der er ikke kommet én linje i dansk lovgivning, intet om skolegang, ingenting.”

Derfor handler det ikke bare om 1419 indvandrere i Ishøj. Det handler også om, hvordan et lille land kommer igennem et stort problem med sin selvrespekt i behold. Borgmester Per Madsen og indbyggerne i Ishøj har stillet spørgsmålene. De venter spændt på svar.”

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

42 kommentarer RSS

 1. Af Jan Larsen

  -

  Man siger at den danske befolkning er en af de letteste at påvirke og manipulere, grundet landets lille størrelse og høje levestandard. Jeg anser flygtningedebatten som en manipuleret samfunds-debat, for hvorfor taler vi ikke om det velfærds-samfund som tydeligt for øjnene af os er ved at blive afviklet, i stedet for konstant at tale om skflygtninge? Politikerne og deres spindoktorer benytter flygtningeproblemet, som afledningsmanøvre fra det virkelige problem; afviklingen af den danske velfærdsmodel. Åbn øjnene! Imens du forarges og påtvinges at du skal have en mening om flygtninge, hvad ved du så om hvad der er frataget dig af muligheder og rettigheder i velfærds-samfundet det seneste år`? – Nå ikke? Lad mig starte med at fortælle dig at du ikke længere kan forvente pension før du er fyldt 72 år. Det lovforslag arbejdes der på ligenu. Hvor mange af os er mon i live når vi er 72 år? Mon lovforslagets formål er at vi skal kradse af inden vi kan få vores pension? Nej NU skal vi tale om flygtninge. De tager vores penge og vores huse og de er altså et kæmpe problem. Hvad skal vi dog gøre!! Hurtigt, vi skal have noget moralsk panik med det samme, ud med en historie om en flygtning der har gemt 2 halskæder af guld i sine underbukser!!

 2. Af Benny B

  -

  Sociolog Marie Bruvik Heinskou har skrevet ph.d.en »En kompleks affære – anmeldte voldtægter i Danmark« om gerningsmændene bag voldtægter i Danmark.
  »I sager om mænd med ikke-vestlig baggrund handler det oftere om en forudgående ærekrænkelse af manden. Eller et ønske om statuering af maskulinitet og magt i et maskulint fællesskab. Det handler om en forestilling om, at kvinden er underlagt manden,« siger hun.
  De træk kan man også se i voldtægter, hvor gerningsmanden er etnisk dansk, men ofte er mønstret et andet.
  »Her handler forløbene oftere om klodsethed og manglende forståelse og lydhørhed over for kvindens grænser – og oftest sker det i forbindelse med alkohol,« siger Heinskou”

  Vi vil ikke ikke beriges mere!
  Asylstop nu!

 3. Af r fs

  -

  Kære Tom

  Stort cadeau for at holde øjnene på bolden og for at tage alle vinkler med i med spil. Det er befriende at læse en journalistisk tekst, der så fint gør akkurat det. Og ingen tvivl om din pointe:

  “Men kan vi ikke blive enige om, at det er i orden at diskutere det? Ordentligt. Uden had. Men med blikket på realiteterne som de har udviklet sig. Og som de forventes at udvikle sig. Med de konsekvenser for det danske samfund, det kan og vil indebære.”

  Enig!!!

 4. Af Knud Madsen

  -

  Citat:
  Mens 8,2 procent af indbyggerne i Ishøj Kommune i 1976 var udlændinge, er 36,4 procent af Ishøjs indbyggere i 2015 indvandrere og efterkommere. 30,4 procent er ikke-vestlige. Det er ikke i Ishøj-Plan. Det er i hele kommunen.
  Citat slut.

  Det er tal, som jeg synes man burde hæfte sig meget ved.
  I tilgift skal man så lægge, at befolkningtallet i “donorområderne” siden er eksploderet i et helt vildt omfang, og er stadig vildt stigende.
  Brug det indvendige af hovedet, og tænk lidt frem!

 5. Af Uffe Staulund

  -

  Når man rækker Fanden en lillefinger, tager han hele hånden.
  Siger det gamle ordsprog.

  Det bevises daglig overalt i verden.

  Hvad og hvem, som har skylden for at ordsproget er en evig gyldig sandhed, ved jeg ikke Men der gøres ikke noget ved det på samme måde som rygeforbud, og påbud om cykelhjelme.

  Ishøjplanen var vel det første skridt i Danmark til at efterligne DDR, og det fulgte datidens arkitekter op på.

  DDR ‘like’ byggeri kan ses alle steder i Danmark, og nogle steder er det udviklet til regulære ghettoer.

  Det er sket med vidt åbne øjne i Danmark og den øvrige verden.

  Motiverne for at bygge den slags byggeri, har været forskellige.

  Politikerne : Vi kan få flere stemmer på samme kvadratkilometer.
  Kapitalisterne: Vi kan tjene hurtige penge
  Arkitekterne: Vi bygger bare, hvad bygherren ønsker, og det er let at kopiere DDR byggeri.
  Beboerne: Der er boligmangel, så vi må tage hvad vi kan få.
  Pressen: Det er altid en god historie at skrive om noget nyt og eksotisk, samt lave rav i den,
  så man kan komme i fjernsynet.

  Eyvind Vesselbo skrev om det dengang, men han blev moppet til at holde kæft af pressen.

 6. Af Kim P Olsen

  -

  Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der hvor vi er på vej hen!

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  Hvis politikerne i 1976 havde lyttet til Per Madsens: “Det er ved at være for mange!”, så havde Danmark været et langt, langt bedre land i dag.

  I stedet fortsatte politikerne den vanvittige muhammedanerimport til stor skade for stort set alle aspekter af livet her i landet. 🙁

 8. Af Thomas Jensen

  -

  Apropos Per Madsen. Manden fik ved kommunevalget i 1989 over 50 pct. af stemmerne (alene som personlige stemmer). Han næsten fordoblede sit personlige stemmetal, og Socialdemokratiet i Ishøj kom til at sidde på 12 ud af byrådets 17 pladser.

  Alligevel fik netop denne bedrift kort tid efter partiformand Svend Auken til vredt at udbryde følgende på et møde i Socialdemokratiets partikontor på Thorvaldsensvej: “Er der da slet ikke nogen, der kan stoppe den ustyrlige borgmester ude i Ishøj?”

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Tom Jensen,

  Du skriver: “Hvad Ishøj var i 1976, er Danmark i 2015”.

  Taler du om hele Danmark eller danske storbyer?

  Som storbyfænomen er det noget du ser over hele verden. En helt ny kultur.

 10. Af Søren Liborius

  -

  Tak for fremragende blog. Blandt de bedste, sobre og veldokumenterede indspark i den meget nødvendige debat om, hvordan vi håndterer denne samfundsudfordring.
  I særlig grad fint, at du sætter de komplekse tendenser ind i klar statistisk sammenhæng. Håber det hjælper med at holde debatten på sporet og øjnene på bolden.
  Ingen vil vel ønske at gå søvngængeragtigt fremad, når udfordringerne er så store.

 11. Af Jørgen F.

  -

  …En af de statistikker man skal kende fra Syrien er en befolkningsvækst fra ca. 6 millioner i 1970 til omkring 23 millioner før borgerkrigen starter.

  Det er nærliggende at tro, omend der tilsyneladende ikke er offentlige tal, at befolkningsvæksten har koncentreret sig om udvalgte etniske grupper i landet, og den demografiske udvikling dermed har skiftet magtbalancen i landet over blot to generationer.

  Og hvad skal man så gøre i et kulturelt inhomogent land hvis en befolkningsgruppe pludselig dominerer i antal mere end tidligere – og ønsker en helt anden samfundsudvikling end de tidligere magthavere?

  Har lande en kultur – eller har befolkningen i landet en kultur? Og det havde Frederik Reinfeldt jo ret i – indvandringslande som Sverige bliver det som de, der bor i landet vil have landet skal blive til.

  Og læren er at vi skal undgå at komme i den situation, som har bragt Syrien i knæ. Ihvertfald hvis vores gud fortsat skal bevare Danmark.

 12. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jørgen F,
  Jeg tror at det var Max Frisch, som skrev i ‘Homo Faber’, at når de nordafrikanske lande indfører hygiejne, så ville det gå galt. Det har han haft ret i.

  Rundt om USA er man heldige, for det er den katolske kirke, som har præget befolkningen. Selv om katolicismen har gjort mange ugerninger, så er den blevet ‘stueren’.

  De første indvandere til USA fra de Europa, har sat sit præg på udviklingen derover. De kom ikke for at få del i velfærdsydelserne, men for at arbejde.

  Frederik Reinfeldt eksperiment, er efter min mening en tåbelig spillen fandango med Sveriges fremtid. Det er som om, han har forsøgt at lave et sjovt, sprængfarligt forsøg med nitroglycerin, uden at tage højde for blandingsforholdet.

  Han kan kun får Nobel prisen i ‘Tåbelighed’.

  I dag er det kun totalitære systemer, som er ligeglade med befolkningen, og anvender den som kanonføde.

 13. Af Henrik Knage

  -

  Det vi så af flygtninge på motorvejene sidste år, er kun begyndelsen. Der er ved at samle sig en ny flodbølge af velfærds – turister i Grækenland allerede, der er 10 gange større end den fra eftersommeren/ efteråret 2015.

  At tale politikerne op på Christiansborg, er som at tale til en dør. På et eller andet tidspunkt kommer den dag, hvor Danmark ikke kan tage flere syriske/Nordafrikanske flygtninge, af hensyn til infrastrukturen i landet.

  Herfra bliver det så meget spændende hvad der sker, da borgerkrigen i Syrien næppe er den sidste krig i Mellemøsten, da hele godhedsindustrien lever af ofre for krige, og derfor bliver der startet en ny krig et andet sted, hvis krigen i Syrien ser ud til at få en ende.

 14. Af Jørgen F.

  -

  Ja Uffe , jeg sider også med associationer fra DDR tiden. Jeg kan ganske enkelt ikke få den officielle historiefortælling om krisen i Mellemøsten, flygtningekrisen, og Ukrainekonflikten til at hænge sammen.

  ‘De’ siger at det er Putin, der kontrollerer medier og manipulerer? – men inkonsistensen – for ikke at tale om reel inkontinens – bare stiger og stiger i mine øjne for de vestelige ledere og den vestlige presse.

  Når det så er sagt så må man rose Berlingske for at tage debatten her op. Og jeg synes f.eks. også at Allan Sørensens artikel igår “Flammerne fra krigen i Syrien” breder perspektiverne for konflikten i Syrien længere ud end bare: “dumme Assad og hans tøndebomber”.

  Men man må konstatere at verden set med Fr. Libak og Hr. UEJ’s øjne fortsat ser væsentligt anderledes ud end med mine! Jeg undrer mig fortsat over hvorfor?

 15. Af Henrik Knage

  -

  Nu ved jeg ikke om det er selve antallet af nyankomne, der er så bekymrende, men mere det faktum er forholdvis lille af størrelse og indbyggerantal, at det er forbavsende let, at komme ind og få nogle ret vitale og afgørende poster i det danske samfund, som f.eks. dommere (de kan ikke fyres, når de først er dommere – husk det), sagsbehandlere, der sidder og afgør erstatningssager for andre udlændinge der føler sig ydmygede over at skulle smage på den mad de selv laver på et madlavningskursus i Nørre Sundby – og får 110.000 kr. i erstatning, fordi chefen for socialudvalget er af udenlandsk herkomst.

  Eller juletræssagen fra Lyngby mener jeg.

  Faren i det danske samfund er, at danskere ikke er vant til at rende til møder, for at få lov til at stille et fælles juletræ på i et almennyttigt boligbyggeri – men det er de så nød til nu.

  Man kan sige, og jeg har lagt mærke til det før – at nytilflytterne har masser af tid, og de lader som ingenting, indtil den rigtige stilling er ledig, så slår de til af al kraft, som en kobraslange der hugger ud efter sit bytte.

  Det er såre simpelt at tilintetgøre en lille demokrati, som det danske, det kræver blot lidt tålmodighed samt lidt tid.

 16. Af Kasper Bjering Søby Jensen

  -

  Det er en rigtig god kommentar, som Tom Jensen her har forfattet. Jeg kan dog bare ikke lige lade være med at slå fast, at selvom andelen af folk med ikke-dansk baggrund i Ishøj er 37%, så er Ishøj i 2016 faktisk et rigtig fantastisk sted at bo. Og Ishøj-planen i 2016 – som i mellemtiden er kommet til at hedde Vejleåparken – er også et fantastisk dejligt sted at bo, selvom andelen her efterhånden må være kravlet op på ca. 60%. Og det er sagt af en etnisk dansker der bor der, med kone og tre børn, som går i lokale institutioner og folkeskole.

  Dette ikke sagt for at sige at samme udvikling kan ske uproblematisk i resten af Danmark. I Ishøj klarer vi naturligvis situationen, fordi den er anderledes i resten af landet. Men blot for at slå fast, at uanset hvor dystert det har måttet virke i 1976 og af erfaring også virker for folk der aldrig har sat deres ben i Ishøj, så er Ishøj i 2016 altså et rart sted at bo.

 17. Af Niels Andersen

  -

  Glistrup blev gjort til nar for sine spådomme om muhammedanerne, men desværre får han ret.

  I pladderhumanismens hellige navn er vi i fuld gang med at ødelægge det Danmark, som vi kender og ønsker, og det er ikke et såkaldt multikulturelt samfund fyldt med ikke-vestlige migranter og deres mange efterkommere, som ikke ønsker integration i vores samfund og værdier, men derimod modarbejder disse og undermininerer os økonomisk samtidigt.

  Vi ønsker ikke vores land forurenet med denne mørke middelalderlige muslimske befolkning fra syd, men alligevel tillader vores politikere deres uhindrede invasion, ja de nærmest inviterer dem med tilbud om generationsvarige luksusophold og familiesammenføringer.

  Vi etniske danskere lider snart samme skæbne som neandertalerne, selv om jeg syntes, at vi som de moderne mennesker bliver udkonkurreret af en flok neandertalerlignende befolkning. Tragisk og sørgeligt

 18. Af Ulrik Høy

  -

  Man kan vel også bare konstatere, at Søren Krarup og Den Danske Forening fik ret, og så må vi se, om de også får ret i deres profetier om Danmark som et borgerkrigshærget Libanon. Det bliver spændende!

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Andersen

  Tom Jensen skriver:

  “I den debat og det samfund, der så er opstået, kan tonen og omgangsformen godt blive uhyggeligt fjendsk. Det hører ingen steder hjemme, når det sker. Det hører ingen steder hjemme, når eksempelvis muslimske borgere udsættes for chikane, overgreb eller diskrimination. Det skal ikke forsvares. Det kan ikke forsvares.”

  Han havde helt sikkert debatindlæg som dit i tankerne.

 20. Af Henrik Knage

  -

  Selvfølgelig skal de have familiesammenføring, men hvorfor skal det være her?

  Den tager under 5 timer, hvis de bliver sendt tilbage, hvor de kom fra.

  For at få status som asylansøger i Danmark er det nok at vise en sagsbehandler et foto af en u -detorneret håndgranat i en papkasse, og så ryste lidt på hånden, når man viser fotoet på sin mobiltelefon.

 21. Af Benny B

  -

  Set ser ikke godt ud.
  Demokratiet står meget svagt pt. i Danmark.
  Vi har bundet os ind i så mange konventioner, at det er umuligt at føre en politik efter befolkningens ønsker.
  Hvad skal vi med politikere, hvis de ikke vil føre politik?

 22. Af Brian Jørgensen

  -

  Vores politikere i dag er visions løse døgnfluer der skal have jobbet med på deres cv Når pensionen er i hus skal man videre.

  Man planlægger et lands fremtid 10 år ud i fremtiden, det er anden klasses matematik at regne ud hvad konsekvensen er suk.

  Vent og se havet er blot trukket lidt tilbage, hvordan er det nu det er med tsunamier?

  Der kommer nu endnu en indsamling til hjælp for yderligere befolknings vækst i Afrika, kære venner ragnarok is coming to a future near you…

 23. Af Henrik Knage

  -

  På sin vis kan jeg være ret ligeglad med udviklingen, da jeg allerede har levet størstedelen af mit liv, men det der bekymrer mig, er mine børn og børnebørn.

  Det er min bekymring, men min undren er endnu større over de politikere, der taget det så stinkende roligt, selv om det hurtigere end Fætter Guf, kan nå at sige :Guf! Man ende med at blive lynhurtig ris til egen røv, indførsel af sharia i Danmark, lovliggørelse voldtægter, forbud mod at gå utildækket offentlig, og jeg kan blive ved – men det gider jeg ikke.

  Istedet vil jeg sige, at fordi der står “Rullestue” på en facade, så passer det, men ikke i ordets oprindelige forstand, samt “vekselerer” det passer også men det der bliver vekslet er ikke penge, men liv der veksles til død.

  Danmark er oppe mod nogle helt andre kræfter, end ondskaben i en Morten Koch film overhovedet kan tænke, men velbekomme, der bliver nok at lave til alle, og bedemanden bliver rig – meget rig.

 24. Af John Laursen

  -

  Siden Annelise Bistrup og Ishøj er invasionen af Danmark og Europa eksploderet. Det samme er antallet af danske og europæiske ofre for den. Ofre for voldtægter, mord, røverier, chikanerier, racistiske overfald ( Köln, nytårsaften m.v. ) hån og spot. I hisbut tarirs valgvideo ved det seneste folketingsvalg blev Dannebrog forhånet ved at blive smidt på jorden.
  Det kan derfor ikke undre at der blandt ofrene for invasionen er sået et had til undertrykkerne, for had er en yderst naturlig følelse for mennesket når det udsættes for vold, undertrykkelse, hån og spot. De mennesker som sad i kz-lejre under ww 2, hadede eksempelvis deres bødler og undertrykkere. De elskede dem ikke.

 25. Af Henrik Knage

  -

  Det er korrekt, men den kan også komme helt ned på jorden, hvor den hører hjemme.

  Danmark har gjort sig selv til organisation, der inviterer hele verden til bryllupsfest, med lånte penge. Og efter festen får gæsterne lov til at vælge fri tjenestebolig, samt få varigt ophold i landet, med løn, uden at tage opvasken, eller gide dække bord.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er en sammenligning af Danmark anno 1976 versus 2016 vel som at sammenligne æbler med pærer. Der er helt bogstavelig lysår til forskel!

  I 1976 fandtes hverken PC, iPad, Internet, robotter eller noget andet moderne isenkram. I 1976 importerede Danmark fremmedarbejdere, fordi der var behov for manuel arbejdskraft.

  Det behov er for længe siden ophørt. Anno 2016 og frem har Danmark brug for at importere ganske få super specialister. Vi er allerede alt for danskere til fremtidens arbejdsmarked!

  Valide prognoser for de kommende 5-10-15 år siger, ny robotteknologi og mere sofistikeret software, vil gøre min en million danskere permanent arbejdsløse. Tilsvarende tal for hele EU er min 90 nye permanent arbejdsløse!

  Adder så hertil import af illegale udlændinge. Der bliver trængsel ved suppekøkner og uddeling af foodstamp kuponer!

 27. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Vi har et uenighedsfællesskab, vi skal værne om, har jeg lige hørt. Hal Koch talte om et samtaledemokrati. Men som meningsudvekslingerne foregår her og på andre medier, er det så som så med samtalen, med uenighedsfællesskabet. Råbekonkurrencerne blir mere og mere skingre, den evige positioneren sig i bestemte grupperinger og den uforsonlige tone fortsætter. For at få flere nuancer med i debatterne og blive mere ligeglad med, om man hører til på den ene eller anden fløj, kunne man begynde med at ‘lytte’ til de seriøse debattører og måske blive lidt klogere på et emnes krinkelkroge. Måske ville den strategi medføre lidt mere respekt for meninger, der måtte være forskellige fra ens egne.

 28. Af Henrik Knage

  -

  Hvis det hele ikke skal ende med tårer og tænders gnidsel, en søvnløs nat for læsere af denne blog, så vil jeg tillade mig, at skrue lidt op for charmen – for liver er ikke nogen jammerdal.

  Jeg har imidlertid et spørgsmål til bloggens ejer, og jeg håber ikke det bliver taget alt for personligt, da det er et spørgsmål og ikke et svar. Og muligvis dumt spørgsmål – nu får vi se.

  Det har i allerhøjeste grad noget med flygtninge at gøre, så bare rolig, men ikke kun med flygtninge fra Mellemøsten, at gøre, for der findes også danske flygtninge, men de gemmer sig.

  Den første spæde start, på det der kunne kaldes et anderledes samfund, i Danmark, det tog sin begyndelse i forbindelse med 60´er oprøret, “Den Blå Betænkning” – der var rød, og som en direkte og næsten naturlig konsekvens opstod “Det Ny Samfund” i Frøstrup Lejren, tæt på Thisted hvor blogejeren både er født og opvokset, har jeg kunnet forstå, idet han selv har skrevet det tidligere omkring nogle glaslofter, der blev ramt.

  Det der kan undre en ret naiv middelaldrende mandsperson som mig det er hvorfor det er nødvendigt at opleve et nyt samfund i København i 1976, når det findes lige uden for hoveddøren i Thisted?

  For lige at høvle åreknuderne af træbenet, så er jeg fluefisker og jeg forstår simpelthen ikke den udelængsel og dårlige undskyldninger der kendetegner enkeltgravfolket´s påstand om, at det bedste og grønneste græs findes på den anden side, af åen – og det mest spændende og især de største og smukkeste fisk er samme sted.

  Det passer ikke. F.eks. så så jeg Gnags som små i Frøstrup, og Peter A.G. i islænder sweater – og dengang som nu, er jeg ret sikker på, at Peter og Sarah Frost godt kunne have “gået sammen”.

  Er spørgsmålet forstået?

  Der behøves heller ikke et svar – for det findes sikkert ikke 🙂

 29. Af Henrik Knage

  -

  Der bliver mere kø i de danske retssale end ved fælles – køkkener, når der er nogle der mener, at hvis man har været med til fest, er det også rimeligt, at man selv rydder op efter sig.

  Det er garanteret i strid med diverse konventioner, at man selv skal tage et ansvar, for de skader man forvolder på andre.

  Det kan udløse erstatninger i milliardstørrelsen, at bede en udlænding med sammengroede øjenbryn, at hjælpe til, med at vaske en tallerken op, hvor der har været serveret flæskesteg fra/på.

 30. Af Uffe Staulund

  -

  @ Elisabeth Lindhardt,
  Jeg er enig med dig og Hal Koch, om at vi skal have samtaledemokrati.
  Det har vi her på Berlingske, selv om det er bøvlet med samtale blanketterne og IT svartider på grund af det tilstoppede filter.

  Hvem er det du mener der råber?
  Er det dem, som du er uenige med?
  Er det de annonyme?
  Er det de sædvanlige ‘one liners’?

 31. Af Niels Andersen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN
  Nu har debatten alt for længe foregået på jeres (pladderhumanisternes) præmisser med løgn, fortielser, fornægtelser, latterliggørelse og nedgørelse. I var selv de første til at bringe debatten ned det omtalte niveau med konsekvent at kalde alle kritikere af den massive ikke-vestlige indvandring for racister, facister, nazister o. lign., mens jeres antisemitiske muslimske gæster forfulgte jøder og kvinder.

  I dagligdagen skal vi finde os i arrogante og provokerende 2. og 3. generationsindvandrere, som spreder vold, utryghed og kriminalitet i særligt vores store byer og i deres parralelsamfund.

  Men efterhånden begynder virkeligheden at banke på alles dører, fordi I pladderhumanister ikke kan skjule den mere. Mit håb er, at du og dine ligesindede pladderhumanister også opdager faren i rette tid, så vi sammen kan redde og bevare vores samfund, inden det bryder sammen.

 32. Af Tom Jensen: "Hvad Ishøj var i 1976, er Danmark i 2015. - Document

  -

  […] Ishøj-borgmester Per Madsen (S) var efter 1976-artiklen at dømme en del af problemet, men alligevel en fin faktamættet artikel af Tom Jensen på Berlingske.dk – Ishøj 1976 revisited. […]

 33. Af Hektor Heimlich

  -

  Merkel take your muslims with you and get lost! Løkke take sosserne and radigalerne with you and get lost! Danes get out of EU!! now!!

 34. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Alle Statens kontrollanter burde sendes til grænsen for at stoppe indvandringen, i stedet for at kontrollere danskerne i hoved og røv. Mange byer er ved at drukne i asylcentre, som f.eks. Rødby, Dianalund, Nyborg, Korsør, Haslev, Vordingborg, Næstved osv., hvor danskerne er ved at komme i mindretal…. I min egen by føler jeg mig som en fremmed, når jeg går en tur i byen. Aldrig har jeg set så mange afrikanere og arabere.
  Hvorfor er det de byer, hvor befolkningen har stemt på partier, som er imod indvandring, som skal tage imod flest flygtninge, imens de indvandringsvenliges partiers højborg (radikale, alternativet, SF og enhedslisten) på Østerbro og København k ikke skal tage imod en eneste???

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hektor Heimlich

  “Merkel take your muslims with you and get lost! Løkke take sosserne and radigalerne with you and get lost! Danes get out of EU!! now!!”.

  Hvorfor lige de tre partier?

  Det eneste EU-modstanderparti i folketinget er Enhedslisten.

  Engang var Dansk Folkeparti også et modstanderparti. Det er det ikke længere. Kristian Thulesen Dahl har banket Morten Messerschmidt på plads – DF ønsker at forblive i EU. At der stadig er mange danskere, som tror, at partiet er EU-modstandere viser blot, hvor lidt de rent faktisk er orienterede.

  “Er Dansk Folkeparti et nej-parti? Halvdelen af partiets vælgere ønsker, at Danmark skal ud af EU. Det fremgår af en undersøgelse, som Altinget lavede i marts 2014. Og rigtig mange vælgere tror faktisk, DF er imod EU-medlemskabet. Men sådan er det ikke.

  ”Dansk Folkepartis linje er fuldstændig klar. Vi mener, at vi skal blive i EU. Men EU skal have mindre magt og færre midler – færre penge at rode rundt med,” siger Messerschmidt til RÆSON.”

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Ferdinand Egidius Sander

  “I min egen by føler jeg mig som en fremmed, når jeg går en tur i byen. Aldrig har jeg set så mange afrikanere og arabere.”

  “Hvorfor er det de byer, hvor befolkningen har stemt på partier, som er imod indvandring, som skal tage imod flest flygtninge”.

  Det må du tale med blå stue og S om. Det er deres flygtningepolitik, der føres i dag.

  Faktacheck vedrørende København.

  Ifølge JyllandsPosten:

  “Borgmestrene i landets provinsbyer har længe undret sig over, hvorfor hovedstaden indtil nu har vundet fripas, når den store strøm af flygtninge skulle fordeles i kommunerne.

  Udlændingestyrelsen havde nemlig givet København status som nulkommune sammen med fem kommuner på den københavnske vestegn. Det skyldtes, at 15 pct. af kommunens borgere i forvejen bestod af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

  Den status har kommunen nu mistet. Regeringen har besluttet, at Københavns Kommune skal modtage 335 flygtninge i 2016.”

 37. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Uffe Staulund: Alt hvad du nævner + dem jeg er enig med.

 38. Af P Christensen

  -

  En læser spørger, hvorfor der er omvendt proportionalitet imellem antallet af indvandrere
  og af pro-indvandrings-vælgere på en givent område ?
  Giver svaret ikke sig selv ?

  Havde vi de seneste 40 år haft pro-danske partier med rygrad
  kunne måske hovedparten af alle indvandrere være som de i dag bedst fungerende
  og integrerede indvandrere.
  Og sidstnævnte er ikke at betegne som indvandrere, men danskere.

 39. Af Arne Hornborg

  -

  Vi er opmærksomme på klimaforandringer. Ødelæggende stormvejr, markante oversvømmelser af menneskers boliger. Der bliver, sagligt, drøftet om hvordan vi kan dæmme op for de ødelæggende fænomener. Konstateret, sagligt at der ER klimaforandringer på vej, der SKAL gøres noget, der SKAL forebygges. Helt naturligt.
  Anderledes forholder det sig åbenbart med hensyn til flygtningene.
  Fremtidsudsigterne spår at der vil komme tusindtallige flygtninge til Europa, Skandinavien og trods vor retsforbehold, tusinder af flygtninge, underforstået muslimer.
  Mon ikke Danmark og det øvrige Europa skal tage den trussel alvorlig, stoppe den bølge af uønskede personer, der vil undergrave vore samfund. Stoppe dem på samme måde som vi stopper et digebrud, søger for at der ikke sker oversvømmelser.
  Naturligvis både kan og skal vi gøre det.
  Asylbegrebet, skal totalt afskaffes.
  Det misbrugte ,,pass-word asyl” der automatisk giver adgang til Europas velfærdsgoder skal ignoreres. Beklager, igen adgang. Vore samfund skal ikke ødelægges af ,,klimaforandringer”, lige meget hvor det kommer fra.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Arne Hornborg

  Er der overhovedet ingen, der har fortalt dig, at der er en krig Syrien, med hundredetusinder af civile dræbte og millioner på flugt?

  Eller ved du det godt – og er bedøvende ligeglad, bare du har det godt?

 41. Af hektor heimlich

  -

  EU med Merkel i spidsen og tosserne Løkke, Uffe Elleman, Vestager og HTS i slæbetov har fuldstændigt været ude og vadet rundt i nælderne. man har ladet forstå at man støtter det “Arabiske forår” (arabisk isvinter skulle jeg ville sige). Det vil sige at man ønsker lignende tilstande i Syrien, Libanon, Marokko, Tunesien, Algeriet og Egypten som i Iran med sortklædt fanatisk Mullah styre og sharia love.
  Heldigvis er Putin ikke ligeså tosset som Merkel. Nu har Merkel så med hjælp fra Obama fået lagt Syrien i ruiner og transporteret millioner muslimer til Europa, hvilket fuldstændigt har ødelagt Danmarks og Sveriges økonomi og velfærd. Vi venter bare på at migranterne skal importere Kalashnikovs. Tak for det! tag og sæt jer ind i de rådende omstændigheder FØR I starter med at lege politikere -eller endnu bedre hold jer væk fra sådant som I ikke magter og ikke begriber!!

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der skal naturligvis skelnes imellem de, vi har inviteret herop som såkaldte gæstearbejdere og så flygtninge, der kommer uanmeldt og beder oom asyl. Integrationen af de første har vi slet ikke haft erfaringer for, og se til Egedalsvænge og skolerne dér, så har problematikken også siden været massiv med masser af op og vold, utilpassede børn og unge, fordi forældrene ikke kunne sørge for, at deres børn kunne virke iblandt danske børn bedre..

  Siden – samme sted, så blev der ballade omkring juletræ eller ej, fordi der siden engang mid i 80-erne kun var ca. 11% indvandrere dér og 14 år senere sagdes, at der nu var 80% indvandrere i samme begyggelse, hvor enkelte etnisk danske er flyttet på grund af balladen om juletræer eller ej. Og – striden fortsatte.

  Ligedan ses vi at skulle modtage og allerede have modtaget flygtninge, der er direkte modstandere af demokrati eller at have nogen forståelse for det danske samfund og dets folk., fordi: Her kommer vi-mentaliteten er fremherskende, så hvad rager I os!

  Yndigt – og der vil komme flere af en slags, fordi vi skal jo åbenbart modtage alle og enhver, hvorfor vi også kan imødese flygtninge med status fra noget a la AlQueda og lign. terror-organisationer. Eller hur?

  Vi har mistet vor selvbestemmelse, fordi vi i sept for det første blev overrumplet af en uhørt stor flygtningestrøm, som Putin lige nu sørger for ikke bliver mindre – men de vil næppe ende op i Rusland. Eller hus?

  Og – så kan folk pukke på os med racisme, nazi, inhumane betegnelser, fordi vi ikke bare makker ret.

  Det skal vi ikke – og vi må sige stop for ikke at underminere landet og ikke mindst os selv yderligere, såvel som vi har et ansvar for de flygtninge der er her allerede og er godt integreret og glade for vores samfund og dets indretning med de mange muligheder.

  Ikke noget at sige til, at det er attrativt – men det bør forstås af indvandrere: HVORFOR! Ellers kan disrespekten meget nemt influere, og vi betaler samtidig!! g – er på vej til at underminere vores egne muligheder for vore børn og unge og de ældre.

  Den slags giver vi kke, vor folk ikke opfører sig anstændigt, civiliseret og ordentligt i respekt for modtagelsen af dem og mulighederne.

  Derfor må der strammes uhørt op, og så skal vi udsættes yderligere, som om vi aldrig havde ydet noget hverken her eller udenlands i forvejen

  DET ER PÅ TIDE MED EN SMULE SELVRESPEKT!!

  Vi er tillige et lille land med en lille befolkning i antal og med et sprog, vi også gerne vil værne om, selv om det er få i verden, der taler dette.

  Hvis denne baggrund ikke forstås – udover at vi har et større Norden og en del af de europæiske lande, vi er mere el mindre knyttet til også i et fællesskab, vi snart ønsker vintervejen, fordi vi mister endnu mere af vores selvbestemmelse, så .. take it or leave it.

  Take or leave it betyder, at der strammes op, så også de udviste reelt bliver sendt ud af landet! Også de, der venter i årevis.

  Der er for mange slappe lande, der bare lader stå til og ikke kerer sig om, at deres medborgere har måttet flygte, både de uskyldige og de kriminelle. De råber bare af vores demokrati, de ikke engang selv har kunnet etablere osv.

  Deet er dem, der skal tage sig gevaldigt sammen, så deres befolkninger ikke skal flygte – men kunne nyde et liv i anstændighed med ro i sjælen og gode forhold, ikke mindst i sikkerhed og mulighed for jobs, fremfor at deres unge mennesker og de lidt ældre skal rende fortvivlede rundt og rappe sig igennem en så ganske uanstændig og utålelig tilværelse.

  Det er dem, der er kilden til det lort, vi er endt op i sammenmed vores naivitet, at bare de slap af med én diktator, så ville de kunne klare sig. Det har deres lande ikke strukturer til – og det kniber jo gevaldigt med sådant over one night. Naturligvis – og der begås fejl, også fra vor side. Vi skulle ikke have blandet os! Dem m at vælte en diktator og siden udvikle til det, de ønsker: demokrati og frihed, som de råber på og samtidig ikke aner, hvordan skal eller kan foregå.

  Det har taget flere århundreder herhjemme i en progressiv ånd .. og det er det, vi ikke vil have ødelagt – men gerne drevet yderligere frem. MEN ikke med tilbud om tilbagestående kræfter og forhold. Det har vi nemlig prøvet – så se at komme ud af de vante huller og folder fra hjemlandene, det kan sædvanligvis ikke bruges her.

  Det er jo derfor, at folk flygter og er flygtet. Forstå et dog – stupid! Hvad der er grundlaget og har været grundalget for hele miséren i jeres tidl hjemlande. Jeres forældres og bedsteforældres. See på forskellene – men forvent ikke, at dette bare er et slaraffenland og ét stort tag-selv-bord!

  Sagt i den bedste mening, fordi det at arrivere til Danmark er i sit ugangspunkt at betragte som hjælp til selvhjælp. Det har en del heldigvis forstået; men alligevel dette: Når vi skal indrette samfund, og i forhold til landet og befolkningen, så ligger mellemøsten og deres stridigheder og væremåde ofte fjernt. Såvel som tilbagestående i dets tænning. I hv f i forhold tll meget af det, vi er blevet præsenteret for igennem 40 hidtil.

  Det er naturigvis uacceptabelt og kan ikke implementeres. Fordi hvis .. så havde ingen af jer fpet ophold her, som det gælder i jeres samfund. Vi er ikke velkomne andet end som arbejdskraft .. der også indordner sig, så længe de er der. Og – væsentligt – til noget langt mindre frit! Dér ligger forskellen. Også i en forståelse. Derfor lyt til landet og dets puls og se, at vi også har tid for os selv til fortsat at forbedre og ikke hele tiden blive trukket baglæns eller i hv f bagud p gr a idvandringen og dens store pres og arbejder, der pålægges os – også med hellere at gå baglæns end forlæns i en udvikling.

  Ucceptabelt. Og – indvandrere kan ende op med, hvad de kom fra, hvis de modarbejder her. 🙂

Kommentarer er lukket.