Bare lige nogle facts

Af Tom Jensen 61

Engang imellem er det bare det, der er brug for. Lidt faktuel opsamling af kendt viden uden for meget hysteri i hverken den ene eller den anden retning, mens det fyger os om ørerne med beskyldninger om nazi-style-lovgivning versus landsskadelig virksomhed.

Var det ikke en idé at tage det hele lidt alvorligt? For måske er der grund til det:

 • Vi lever på et europæisk kontinent, hvis yderdøre står vidt åbne. Det er aldrig lykkedes EU at få styr på sine ydergrænser. Det var ellers forudsætningen, da man med Schengen åbnede de indre grænser. Intet område i verden har derfor på samme måde som EU-landene reelt afstået fra at beskytte sine grænser. Følgerne af dette er potentielt uoverskuelige.
 • Dette betyder i realiteten noget nær fri adgang for såvel ægte flygtninge, der har behov for beskyttelse, og migranter der gør brug af anledningen til at søge et bedre liv et andet sted. Selv her i vintermånederne er tilstrømningen til de græske kyster enorm, og den hollandske EU-kommissær Frans Timmermans vurderede i går, at 60 procent af de mennesker, der i december kom til Europa, var migranter. Ikke flygtninge.
 • Kombinationen af åbne ydre grænser og åbne indre grænser betyder samtidig, at det for første gang nogensinde er blevet muligt for såvel flygtninge som migranter selv at vælge, hvilket land man vil søge at få ophold i. Det er en historisk situation, at det er sådan. Det har komplet undergravet den såkaldte Dublin-forordning, hvis kerne er, at man skal søge asyl i det første land, man ankommer til. Og det er en situation, som flygtningekonventionerne ikke kunne forudsige. Det er derfor, flere lande igen etablerer grænsekontroller, hvilket naturligvis truer hele Schengen-projektet.
 • Man har gennem årene talt meget om at skelne mellem flygtninge og indvandrere, men reelt giver denne skelnen kun juridisk mening. I den virkelige verden bliver flygtninge næsten altid sidenhen til indvandrere. De mennesker, der kommer hertil og får ophold, kan vi derfor godt regne som permanente nye borgere.
 • Med andre ord står Europas ydre grænser vidt åbne, flygtningestrømme suppleres af migrantstrømme, de åbne indre grænser har i hvert fald indtil for nylig gjort det muligt selv at vælge opholdsland, og flygtninge bliver næsten altid til permanente indvandrere. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvilke fremtidige udfordringer det kan give i flere europæiske lande.
 • Mest udsatte er naturligvis de lande, som er mest attraktive at søge til. Her spiller velfærden ind, for i lande med lukrative velfærdsordninger, også for ankomne flygtninge og indvandrere, er indvandringens omkostninger jo større. Ligesom risikoen for skabelsen af parallelsamfund, hvor ankomne flygtninge og indvandrere i år og årtier lever uintegrerede liv på offentlig forsørgelse, er større. Danmark er et af verdens mest udbyggede velfærdssamfund.
 • Det betyder, at Danmark er det land blandt 19 europæske lande, der ifølge IMF bruger næstflest midler pr. indbygger på flygtninge. Det er en faktuel omstændighed, som ikke har fyldt meget i internationale mediers kølhaling af de nye danske asylstramninger, heller ikke i stærkt kritiske medier fra USA og Storbritannien, hvor man ikke desto mindre tager imod langt færre syriske flygtninge end Danmark. Og i øvrigt tilbyder dem langt ringere vilkår, hvis de alligevel lukkes ind.
 • I forhold til de konkrete asylstramninger kan der være god grund til at kritisere regeringens kommunikative håndtering. Det løb simpelthen løbsk, da man gerne ville signalere opstramninger. Men mens verdens medier stadig forarges over, at Danmark vil konfiskere smykker, har det i nogen tid stået klart, at det ikke gælder værdier, som har personlig affektionsværdi – f.eks. en vielsesring. Ligesom det over i de seneste dage og uger efterhånden har stået klart, at man har lignende lovgivninger i flere andre lande – uden at det har givet anledning til protester.
 • Hvad angår stramningerne af familiesammenføringsreglerne kan tre års ventetid lyde drastisk. De fleste, der kritiserer stramningen, glemmer dog nogle detaljer. For det første gælder dette ikke ”almindelige” asylsøgere, som kommer til Danmark og får flygtningestatus, fordi de er personligt forfulgte. Det gælder kun krigsflygtninge, som ikke er personligt forfulgte. Baggrunden for stramningerne er den administrative praksisændring, som Flygtningenævnet foretog i efteråret 2013, og som gav mulighed for opholdstilladelse for mennesker fra krigsramte dele af Syrien, selv om de ikke er personligt forfulgte. Denne administrative ændring fik allerede i 2014 den daværende SR-regering til at stramme op: Man indførte midlertidige opholdstilladelser for disse krigsflygtninge, og familiesammenføring kunne man først søge efter et år. Det er denne del, der nu forlænges til tre år.
 • Når familiesammenføringer er så vigtigt et element her, skyldes det ikke mindst, at flygtninge som tidligere beskrevet næsten altid bliver til indvandrere. Man regner normalt med, at man i kraft af familiesammenføringerne skal gange antallet af godkendte flygtninge med en faktor 2-3 for at nå frem til det antal mennesker, som i kraft af tildeling af asylstatus reelt får adgang til et land. Det vil sige, at asyl til 10.000 måske giver adgang til 20.000-30.000. Som altså med tiden bliver indvandrere.
 • Er det så et problem? Ikke hvis det var muligt at integrere de ankomne effektivt. Det er hidtil ikke lykkedes særlig godt i Danmark, hvor antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er vokset fra ca. 50.000 til 400.000 på 30 år. En tilsvarende stigning de næste 15-20 år vil afstedkomme voldsomme udfordringer for det danske velfærdssamfund. Allerede nu er de kommunale budgetter voldsomt belastede af tilstrømningen. Fortsætter det, er det ældre, syge, børn og svage danskere, som først kommer til at mærke det.
 • Det fremføres ofte, at man i USA i langt højere grad end i Danmark anser indvandrere for at være en ressource. Problemet er, at man her sammenligner det usammenlignelige, eftersom USA jo netop har langt striksere regler end Danmark for tilstrømningen af f.eks. flygtninge fra kulturer, der er vanskeligere at integrere. Og samtidig i langt højere grad end Danmark stiller krav om, at man fra starten klarer og forsørger sig selv og sin familie som nyankommet til landet.
 • Danmark er ikke et lukket land. Det samlede antal nytilkomne til Danmark, vestlige såvel som ikke-vestlige, har aldrig været større end i disse år. Historien om et land, der lukker sig om sig selv, er dermed en myte. 72.339 fik således opholdstilladelse i Danmark i 2014.
 • En flygtningepolitik, der baserer sig på i højere grad at hjælpe mennesker, der selv har fundet til Danmark, er dybest set usolidarisk. For den betyder, at det først og fremmest er de mest ressourcestærke flygtninge, vi ender med at hjælpe, mens de fattigste flygtninge sidder tilbage i nærområderne. Samtidig understøtter vi indirekte den omsiggribende menneskesmuglerindustri, og de midler vi bruger på at hjælpe mennesker i nød kommer langt færre til gode.

Dette var et forsøg på at fremlægge en række kendsgerninger, som lidt for ofte glemmes, når kritikken af asylstramningerne koger også internationalt, ikke sjældent på en ret spinkel faktuel grund. Men som man måske skulle huske lidt på, eftersom kritikerne i ind- og udland sjældent gør sig den ulejlighed at svare på, hvordan de helt konkrete udfordringer mon egentlig kan løses?

Men det er måske slet ikke det, der er kritikernes ærinde?

PS. Her er en lille ekstra kendsgerning til dem, der gerne vil sammenligne Danmark med det nazistiske Tyskland i 30erne:

 • I Hitlers Tyskland konfiskerede man jøders ejendele, smykker og guldplomber, inden eller efter man tog livet af dem i gaskamrene. I Danmark er målet med de nye stramninger, at asylsøgere, som er i stand til at bidrage til deres eget ophold her, rent faktisk gør det. For så har vi ressourcer til at hjælpe flere.

Det er jo trods alt en lille faktuel forskel – er det ikke?

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

61 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jørgen F,

  Dit forslag er smukt; men det hjælper ikke, så længe de pågældende samfunds magtstrukturer ikke ændres. Det var som i Gaza efter, at israelerne første gang trak sig ud. Der kom masser af penge; men en meget stor del havnede i PLO bandens lommer. Japanerne forstod det, og betalte for en større vej, men kun for én kilometer ad gangen. Så tog de ned og så efter, at pengene var brugt til det, de skulle bruges til. Du kan faktisk ikke gennemføre dit projekt uden også at sætte dig på de lande, som investeringerne skal til, i praksis besætte disse lande, og det tror jeg ikke, at du kommer igennem med.

 2. Af Jørgen F.

  -

  …ja Lemche ,

  Et er at årsagerne til de massive uroligheder måske kan tilskrives den amerikanske tilbagetrækning – noget andet er om løsningen er at en ny præsident genplacerer styrkerne?

  Så der er måske 2 tidstabeller her – et er at få lukket de europæiske grænser inden foråret, noget andet er om Europa kan nå at få nogen form for stabiliserende indflydelse tilbage i ‘nærområderne’ inden amerikanerne vender tilbage.

 3. Af Runa A

  -

  Har man nogen sinde oplevet en så amatøragtig håndtering af en sag, som af flygtningespørsmålet. Hvordan et det lykkedes regeringen at smadre Danmarks omdømme på så kort tid? Det er ved at føre så smålig politik, at det skader vores omdømme. Hvad betyder de antal guldsmykker i hele regnestykket i den sidste ende? 0 kroner. Stor ståhej for ingenting. Det er hjemmefødningeprojektet DF.

  Hvordan kan det være, at man sender en minister som Inger Støjberg, som ikke kan to ord engelsk, til at repræsentere Danmark, på engelsk, når vi råder over en hær af veluddannede diplomater og simultantolke. Hvis hun vil formidle sig, bør hun tale dansk og bruge tolk.

  Man har haft så travlt, at tilfredsstille DF, regeringens støtteparti, i hast, så meget er sat over styr af ren talentløshed. Loven er og bliver fremmedfjendsk, den er kommet til verden for at skræmme flygtninge og migranter væk.

  Vi kan ikke tage imod alle de flygtninge og migranter, der vil til Vesteuropa, det er vi fleste nok enige om, men magen til talentløs håndtering af sagen og uanstændig tone i hele hånteringen.

  Vittighedstegningen i The Guardian, bliver Løkkes eftermæle, her står han stor og mægtig, ellers var han nok gået i historiens glemmebog. Pia Kjærsgaard er godt nok sur. Har hun pli nok til at sidde i denne stilling, burde vi ikke finde anden formand for folketinget?

  Vedrørende det, at vi går glip af handel med Amerika, må jeg gøre danskerne ked af det, amerikanerne ved lige så lidt om os, som vi ved om deres stater. Jeg har arbejdet sammen med amerikanere, hvis familier troede, at Danmark var hovedstaden i Sverige.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jørgen F,

  Jeg har flere gange citeret general Særmark Thomsen: Amerikanerne løser ingen problemer; de knuser dem. Men jeg er helt enig. Lukker man ikke Schengen-grænserne, opstår der et alternativt Schengen (eller det er ved at være der) inde i Schengen-området. Lande som Grækenland, der bare lader flygtninge strømme til, vil så opleve, at de står udenfor. Så vil grækerne nok opdage, at de har et alternativ: At overholde reglerne eller at forlade fællesskabet. For EU som sådan er det ligegyldigt, for grækerne er det ødelæggende. Men trist, at smukke øer som Samos og Lesbos–egentlig ferieparadiser–forandres til koncentrationslejre.

  Til det sidste: Nej, den tror jeg ikke på, især ikke efter, at russerne optræder på scenen. Men der er vel sådan cirka et år at løbe på.

 5. Af Ulla Nielsen

  -

  Danmark, – nu kendt som smykketyv med nazist-regering, – og så er det først lige begyndt, for nu tager alverdens medier for alvor fat. Og de ubegavede dänen, med eller uden jakkesæt, prøver igen at forsvare deres handlinger udfra bondeknoldens begrænsede perspektiv. Danmark og danskerne er i sandhed denne planets bønderøve.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Et lille indlæg om bonderøvsregeringen hænger, desværre.

 7. Af P Christensen

  -

  Hvorfor bævler alle de enfoldige om “omdømme” ?
  Hvilket “omdømme” og hos hvem ?

  Erhvervslivets pinger istemmer fromt,
  samtidig med at de igangsætter salgskampagner
  i en af verdens grummeste diktatur-stater, Saudi Arabien.
  Fy for pokker.

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Ulla Nielsen er formentlig ikke dansker – men i modsat fald en af slagsen med udpræget selverkendelse!

 9. Af Allan Hansen

  -

  For dem, som ønsker at forstå den verden vi lever i, os selv og vores forhold til andre mennesker må jeg varmt anbefale, at man læser Troens fallit, religion, terror og fornuftens fremtid, som er skrevet af den amerikanske filosof Sam Harris. Det er noget af det bedste filosofi, jeg længe har læst. For bogen modtog Sam Harris den amerikanske PEN. pris for det bedste faglitterære i 2005. Borgen er foreløbig udkommet i USA, England, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Portugal, Grækenland, Israel og Findland.
  Sam Harris værk hviler på en flere tusind års europæisk filosofisk tradition og burde være en grundbog for fremtidens etik, samfunds udformning og samfunds -forståelse. Det værste i os ( det regulære selvbedrag) er blevet hævet over al kritik, mens det bedste i os ( fornuften og den intellektuelle redelighed) skal skjules for ikke at støde nogen. Vi må spørge os selv, om hvilken verden vi ønsker for vores børn skal vokse op i?

  Med andre ord: Vi lever stadig i en tid hvor fornuften må bære slør, når hun vover sig ud i det offentlige rum!
  I sin bog tager Sam Harris et markant opgør med USA´fejlslået narko politik og på viser, at den gør mere skade end gavn!

 10. Af j nielsen

  -

  “Hvem beklager sig?”

  Det gør regeringen. Den står og piber over nogle satiretegninger og “urimelige sammenligninger”. Det er da også for galt med al den her ytringsfrihed.

  De burde stå med armene over hovedet, for hele formålet med den førte politi er at give danmark et så ringe omdømme, at folk med anden oprindelse går i en stor bue udenom.

  Man ville have et ry som usympatisk, man har fået det.

  Men når så det er Mission Accomplished, vil man ikke være ved det. Lige sølle nok.

  /jn

 11. Af georg christensen

  -

  Problemet med hele det nuværende EU, er, at i et såkaldt frihandels område, bør også værdien af en arbejdsydelse respekteres på lige fod med frihandlen og arbejdsstyrkens frie bevægelse, Det samme er gældende i den såkaldte flygtninge krise, som i grunden ikke er nogen krise, men skabt af tyskerne selv med Dublin aftalen, som gav alle ydergrænse lande et ansvar som de selv var ansvarlige overfor, som om disse lande ikke tilhørte EU og som nu er brudt sammen på grund af de forskellige EU landes politikere kun arbejder for sine egne nationale interesser. Når en union som EU ikke på den indre front har været i stand til at tilpasse sig hinanden, så forøges selv opløsnings processen helt af sig selv, den såkaldte flygtninge krise er kun det sidste eksempel . Til sidst bare et par ord vedr. den såkaldte flygtninge krise, som burde kunne grundlag til eftertanke, før Libyens Gadaffi blev fjernet betalte italienerne Gadaffi for at tilbageholde flygtningene i uværdige lejre eller slavearbejde i dag betaler EU så tyrkerne for at tilbageholde flygtningene vel nok i noget lignende , EU´s politikere har overhovedet intet lært.

  Det nuværende EU har to muligheder : Luk butikken eller begynd for fra Det sidste er nok umulig så er der bare tilbage “luk butikken”, som mere eller mindre har udviklet sig til en “lobby forretning”, som har overtaget magten, en magt som politikerne burde have kontrollen over. .

Kommentarer er lukket.