4. januar 2016

Af Tom Jensen 75

4. januar 2016 slukkes en drøm om åbenhed. Den hegnes inde ved Københavns Lufthavn, den kvæles ved kravet om ID-fremvisning hos folk, der ønsker at rejse fra Danmark til Sverige med offentlige transportmidler. Den sander til i den svenske regerings krav om det såkaldte transportøransvar.

I stedet for at virkeliggøre drømmen om det åbne Europa lukker kontinentet nu til. Ingen aner, hvad der sker, når svenskerne tager fat; det er en manøvre med store indbyggede usikkerhedsfaktorer.

Det kan være det meste vil være som før, blot med mere besvær og længere rejsetid mellem Sverige og Danmark. Men det kan også ende med, at tusinder af flygtninge og migranter hober sig op i de københavnske gader, på banegårde og på overdækkede pladser, mens de venter på, at porten til det forjættede Sverige skal gå op igen.

I dén situation kan der komme et dobbelt pres på Danmark: Dels det helt konkrete, hvis folk strander her i landet. Dels også et forstærket asylpres. Hvis tilstrækkeligt mange indser, at Sverige ikke længere er en mulig destination, vil en del måske vælge den næstbedste.

Det kan blive som en omvendt dominoeffekt: Som brik på brik vil grænsehegn og –kontroller i givet fald rejse sig gennem Europa, indtil flygtningekrisen er rullet tilbage til porten til Europa.

Og intet vil naturligvis reelt være løst.

Millioner vil stadig søge mod Europa. En del vil stadig slippe illegalt ind.

Kan man bebrejde Sverige, at det nu lukker portene i og vil have kontrol med asyltilstrømningen? Isoleret set naturligvis ikke. Den svenske nation er ved at segne under byrden. Små svenske byer er fuldstændig domineret af flygtningetilstrømningen. Regningen til det svenske samfund – og dermed de borgere der i forvejen bor og/eller er statsborgere i landet – bliver enorm.

Det tog lang tid, før de ledende svenske politikere og meningsdannere ville indrømme det. Men situationen var blevet uholdbar.

Spørgsmålet er hvorfor.

Om det spørgsmål skændes de kloge. Så har man vist ikke sagt for meget.

Nogle, blandt andet det officielle Sverige selv, abonnerer nu på den opfattelse, at drømmen om europæisk åbenhed er knust af en blanding af selvtilstrækkelighed og mangel på solidaritet i stort set alle andre lande end Sverige selv – og Tyskland.

Hvis alle andre blot havde åbnet op for flygtninge- og migrantstrømmene på samme måde, som Sverige og Tyskland gjorde det, ville det svenske kollaps ikke være sket, lyder denne analyse.

Hvilket for mig at se er en efterrationalisering af rang. En illusion skabt for at gøre de utålelige skridt, der nu tages, tålelige at leve med trods alt.

For utålelige er de jo.

Utåleligt er det at skulle se den åbne Øresundsregion lukke til igen. Pludselig bliver det atter besværligt at komme til og fra Malmø, og de der rammes allermest er dem, der har indrettet hele deres liv på åbenheden på tværs af landegrænserne: Pendlerne.

Utåleligt vil det være at skulle opleve grænsebarrierer skyde op på ny ned gennem et Europa, hvor vi alle har vænnet os til åbenheden som en livsform. Tænk tilbage til øst/vest-lukketheden før Berlinmurens fald i 1989; vi lever i en helt anden verden i dag, særligt efter Schengen-aftalens gennemførelse. Spørg en ung dansk studerende i dag, om vedkommende forestiller sig at bo og arbejde hele livet i Danmark. For mange vil det indlysende svar være nej. En væsentlig årsag til det er, at det ikke længere er besværligt at flytte til og fra udlandet, særligt inden for rammerne af EU.

Det vil være utåleligt, hvis det igen skal være besværligt at bevæge sig fra ét land til et andet, sådan som det nu bliver mere besværligt at rejse fra Danmark til Sverige.

Men årsagen til utåleligheden skal findes i den måde, åbenheden desværre endte med at blive administreret på.

For frihed, åbenhed og grænseløshed fungerer ikke af sig selv.

Det er der nogen, der tror. De værste utopister i den kategori kalder sig anarkister. De foragter staten og bilder sig ind, at det enkelte menneske ville føle sig mere fri, hvis der ikke var en nation, en stat med voldsmonopol og hele baduljen.

Men de tager fejl. Forudsætningen for menneskers frihed er, at der er en stat til at garantere og kontrollere, at de har den. Til at forhindre, at nogen kommer og tager deres frihed fra dem.

På samme måde med åbenheden. Den fungerer ikke, hvis den ikke er under kontrol. Den kollapser, hvis den håndteres med skødesløshed.

I Europa var forudsætningen for den indre åbenhed, at de ydre grænser blev tilstrækkeligt kontrolleret. Det skete ikke.

Kollapset kom, da flere faktorer på samme tid spillede ind. En fortsat og forfærdelig krig i Syrien. En globaliseret kommunikationsstruktur, hvor mobiltelefonen i hånden på pakistaneren eller afrikaneren øjeblikkeligt kan opfange signaler, også når de sendes fra Europa. Og den skødesløshed, der lå i eksempelvis en kansler Merkels åbne invitation til flygtninge og migranter om at komme til Tyskland.

Det endte i anarki.

I Sveriges tilfælde blev skødesløsheden praktiseret indtil for få måneder siden. Man ville være en humanitær stormagt. Og det blev sagt. Tydeligt. Igen og igen. Der var masser af plads. Hjerterne var åbne.

Men – som Dronningen udtrykte det i sin nytårstale: Ingen er en ø. Vi er alle flettet ind i hinanden.

Heller ikke Sverige er en ø. Sveriges mulighed for at praktisere sin humanisme er derfor ikke alene afhængig af svenskernes egne åbne hjerter. Men også af kriges kommen og gåen, graden af åben adgang til Europa. Og smartphonernes glødende signalmodtagelse på fremmede kontinenter hos mennesker, der af indlysende årsager orienterer sig derefter og måske søger mod et bedre liv det sted, hvor de kan se, dette leves.

At tro man i en sådan verden kan lade alle grænser rive ned og i stedet invitere hele verden indenfor, er ikke en drøm om åbenhed. Det er en drøm, der er blevet til en utopi.

4. januar dør denne utopi, når hegnet er rejst mellem Danmark og Sverige. Desværre slukkes samtidig drømmen om gradvist større åbenhed på tværs af landegrænser med alt, hvad det har medført af gavn, glæde og økonomisk fremgang.

Det viste sig at være for svært at håndtere denne åbenhed. Kontrollen med den var ikke effektiv nok.

Lad os håbe, det er et midlertidigt tilbageslag. Men det kræver, at der kommer styr på flygtninge- og migrantstrømmene. Sker det ikke, kan man frygte, åbenheden har taget permanent skade.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

75 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  død træt af et filter, der stopper enhver diskussion…

 2. Af Jan Petersen

  -

  Når man betegner debattører, man er uenig med, for galninge – er det vel så som så med diskussion og debat! Eller noget jeg har misforstået?

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Eva Madsen – 2. januar 2016 11:46

  Helt enig.

  Det, der gik forud for EU, var nok tænkt som en peacekeeper, men EU er det stik modsatte.

  EU FREMMER risikoen for krige gennem den hovedløse og undergravende udlændingepolitik, som føres. Den er den direkte vej mod borgerkrige i Europa, for på et tidspunkt får de stedlige indfødte nok og rejser sig i åbent oprør mod muslimernes og politikernes hærgen.

  Det bliver ikke kønt, men forhåbentlig bliver muslimerne smidt ud igen til den tid.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Du er da en gal konspirationsteoretiker. Vil du virkelig benægte det?

 5. Af Benny B

  -

  De ægte flygtninge som virkelig er forfulgte kan takke de palæstinensere, som kom her til i firserne for Danskernes uvilje.
  Dem og deres efterkommere er faktuelt tre gange så kriminelle som Danskere.
  Fælles for de fleste palæstinensere er, at de ikke kan slippe den krig de kommer fra og derfor fortsætter de deres voldelige adfærd og radikale islam.
  Mest kendt af alle palæstinensere i Danmark er selvfølgelig Omar, som er kendt for mordet på Dan Uzan og terrorangrebet ved krudttønden. Da han blev begravet mødte hundredevis op og hyldede ham.

  Nej vi har ikke brug for flere af den slags her i landet.

 6. Af Bjarne Kastrup

  -

  Danmark har loyalt behandlet alle indgivne asylansøgninger. Det antydes Danmark er skyld i Sveriges problemer ved at lade migranter passere. I september besatte migranterne 3 tog og 2 motorveje – de VILLE til Sverige med de gode vilkår ( Denmark no good ).
  Forestiller nogen sig politiet skulle have tævet migranterne til at få taget fingeraftryk og disse derpå med peberspray i øjnene skulle have underskrevet asylansøgning ??!!
  Svenskerne lod jo også migranter passere frit til Norge og Finland ( af samme årsag ).
  Svenskerne lyver for sig selv for at skjule sammenbruddet i deres politik efter de og deres medier i årevis har tyranniseret enhver svensker med “racist , facist, nazist m.m.”, der ytrede mindste bekymring !
  Nu vi de som hævn gøre Danmark til skraldespand for deres forfejlede politik..
  Lad den uden ID der VIL til Sverige GÅ over broen – så kan svensk politi selv slås med dem.

 7. Af Odin Thorsen Lykkegaard

  -

  Til Jan Petersen

  Du bliver ved med dine konspirationer om WTC. Hvis det var CIA eller en anden organisation, der på vegne af USA’s præsident stod for den katastrofe, så skulle der være mange personer indblandet. Det ville ikke gå uagtet hen. Jeg tror også at der ville komme en læk fra en af disse personer. Det ville aldrig kunne holdes hemmeligt – der ville helt sikkert være en “Snowden”, der ikke ville holde mund. Jan – du er mindre begavet…

 8. Af Eva Madsen

  -

  Uffe Staulund @

  Sikke noget sludder selvfølgelig kunne “flygtningene ” / besættelseshæren stoppes – der kom ikke flere af gangen – end de kunne standses af politiet evt. i samarbejde med hæren.

  Nej vores statsminister var bange for Fru EU-Merkel , de radikale, godhedsindustrien, godhedsmenneskerne, og den samlede trop af TV og øvrige medier.

  Vores statsminister var IKKE DANSKERNES høvding / leder – han ønskede / turde ikke forsvare Danernes land.

  Han burde have haft opsigelsen til FN`s flygtningekonvention i den ene hånd og i den anden håndhævet Schengen aftalen og den visa pligt der kræves fra rejsende uden for EU.

  Selvfølgelig kan folketinget indføre en lov der giver os flere folkeafstemninger som i Schweitz.

  Der er ingen ikke vestlige flygtninge – der skal eller kan integreres i vores land- muslimer kan IKKE integreres i den vestlige verden.

  Ej heller skal de have arbejde ( vi har IKKE håndens arbejde nok – du ved det med en kost og en skovl. ) da det for de flestes muslimers vedkommende har over 80 % ingen eller ringe uddannelse.

  De skal hjemsendes så snart der er et lille hjørne i deres land ,hvor der kan etableres en teltlejr.
  Og for de unges vedkommende skal være med til at opbygge deres overbefolkede tabersamfund.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, jeg forsøger blot at hitte rede i fakta ved opslag på alternative medier. Fakta der simpelthen ikke findes på mainstream propaganda medier.

  Men rene konspirationsteorier a la en eller anden Gud, der skabte liv på jord eller Julemanden på solar power interesserer mig ikke.

  Men hver sin interesse!

 10. Af Per Torbensen

  -

  Skrev en kommentar 13.30 ?

 11. Af Per Torbensen

  -

  Enig Axel Eriksen 2 Januar 11.55.

 12. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jan Petersen!

  Nej, dine konspirationsteorier drejer sig hverken om Gud eller julemanden – det er vist soleklart for enhver!

  Men de alternative medier har jo så mange “rene” konspirationsteorier, eksempelvis:
  – Der har aldrig været mennesker i rummet
  – Amerikanerne har aldrig været på månen
  – Præsident Kennedy er stadig levende
  – Holocaust har aldrig fundet sted
  – Jorden vil gå under på en bestemt dato – den varierer lidt efter “sidste salgsdato”
  etc., etc.,etc.

  Ja, for en letfængelig sjæl uden den store hang til at beskæftige sig med de nøgterne kendsgerninger, så er der uanede muligheder!

 13. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt holder samtlige lande i Østen sig udenfor det iscenesatte illegale migrant show. I Østen kommer ingen ind i noget land, uden pas / visa. Iøvrigt kommer heller ind i de seks rigeste golfstater. Ingen af disse golfstater har ratificeret FN-flygtningekonventionen.

  Flygtninge “aben” flyttes ene og alene rundt på skulderen af EU-lande, der på skift beskylder hinanden for “racisme”, mens landegrænser åbnes på ny – GRINER HØJT!

 14. Af Michael Sjøberg

  -

  ‘Min profeti er, at ikke så mange år efter EUs sammenbrud vil du se tyske hære på vej hen over de nordfranske sletter–lige som sædvanligt.’

  Blitzkrieg får en hel ny betydning…Tysklands militær er ikke istand til at angribe og holde så meget som et gadehjørne.

 15. Af Hans Berg

  -

  Flygtningene er naturligvis først og fremmest kommet fordi FN har måtte halvere den i forvejen meget beskedne hjælp til flygtningene i nærområderne grundet manglende bidrag fra det internationale samfund inklusive EU. Mærkværdigt, når stort set alle europæiske politikere plæderer for at flygtningene primært skal hjælpes i nærområderne. F.eks Libanon, et lille, fattigt land med 4 million indbyggere, der huser nogenlunde samme antal flygtninge, som Europa har modtaget i år.

  Og så har EU overladt grænsebevogtningen og byrden herved til Italien og Grækenland uden at have villet dele byrderne med disse lande.

  Man ligger vist som man har redt og kan ikke tørre de af på Sveriges og Tysklands naivitet

 16. Af Thomas Jensen

  -

  En grænsekontrol ændrer ikke mærkbart vores hverdag. Man skal vise sit pas hvis man krydser en grænse, det er ikke svært at opfylde eller administrere for danske statsborgere. Grænsekontrol er synligt for enhver og let at forholde sig til.

  Registrering af indkøbsvaner, overvågning af private samtaler, bankers meldepligt, offentlige myndigheders stikkerlinjer, offentlighedsloven og misforholdet imellem politikere og befolkningens ønske til EU tilhørsforhold er større trusler for demokrati og fædreland, men tilsyneladende umuligt at straksopbremse.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Svar til Uffe Staulund og Eva Madsen fra igår hænger stadig i filtret. Men det er det sædvanlige.

 18. Af Eva Madsen

  -

  Mit svar til Uffe Staulund hænger stadig i filteret, fra i går.

 19. Af Gert Jessen

  -

  “Hvis alle andre blot havde åbnet op for flygtninge- og migrantstrømmene på samme måde, som Sverige og Tyskland gjorde det, ville det svenske kollaps ikke være sket, lyder denne analyse.”
  Nej – så ville hele Europa kollapse.

  Befolkninger som umiddelbart har ret til bopæl i Europa (FN’s flygtningekonvention):
  Irak: 33 millioner.
  Syrien: 22 millioner.
  Afghanistan: 30 millioner.
  Iran: 77 millioner.
  Pakistan: 182 millioner.
  Befolkninger hvor der kan opstå konflikter som kan give ret til bopæl i Europa (FN’s flygtningekonvention):
  Ægypten: 80 millioner.
  Tunesien: 10 millioner.
  Libyen: 6 millioner.
  Algier: 40 millioner.
  Sudan: 37 millioner.

 20. Af I. Hansen

  -

  Ja drømmen om det grænseløse ER en drøm …. en utopi !!!!

  Shengen har været roden til SÅ mange problemer, og den er SÅ uigennemtænkt !!! ….med mindre det VAR meningen at fremprovokere folkevandringer fra østeuropa???? ..

  – ligesom drømmen om globalisering er en utopi, for dertil er der alt for mange “interessenter”, kulturer, styreformer, religioner osv., og ALT for mange ubekendte faktorer.

  Vi (verdens lande) har altid kunnet handle med hinanden på tværs af verdenshave og landegrænser – hvorfor i alverden skulle dét stoppe fordi lande har grænser??? …..er egne stater??? …..næææ det kommer kun på tale hver gang storkapitalen har “interesser” !!!

  Med genopsætninger af grænserne skal naturligvis følge nedlæggelse af Shengen som har vist sig som en katastrofe!!! ……hvergang den hyldes som udviklende og vækstgivende, har man omhyggeligt IKKE medregnet de mange mange uden-om konsekvenser og regninger !!!

  EU har bevist sin uformåen over alt andet end at lade sig trække rundt ved næsen af storkapitalen, status og anseelse i de højere luftlag !!!!
  …og nu kan man på nettet købe sig til en hvilken som helst identitet/ statsborgerskab/pas mv. for 98,-kr :)))) ……….længe leve digitaliseringen som politikerne ligger fladt på maven for………i guder det er sørgeligt!!!!……….hvad i himlens navn har de forestillet sig ????

  Livet læres bagud og leves fremad…….. HVORFOR springer de altid læringsdelen over??? ……..

 21. Af Per Torbensen

  -

  Der kommer nok en løsning på mandag efter weekend ,hvor filteret bliver gennemskyllet og renset for forstoppelser.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  I Hansen,

  EU bygger på en drøm, siger du. Det er korrekt: Drømmen om det europæiske menneske, der skulle afløse det primitive hulemenneske, der har domineret Europa siden Arilds tid, hvor alle uden for den private hule er fjender. Og lige nu brister drømmen, fordi hulelederne retter blikket indad mod hulens sorte dyb i stedet for at arbejde sammen om løsningen af problemerne. Det hele er nemlig altid de andres skyld.

 23. Af r. vangkilde

  -

  DFs “UBER KONTROL” og “UBERØKONOMI” – er nationalismen et kvælertag på befolkningen
  og demokratiet ELLER , fjerner vi os fra social retfærdighed, som nogen kalder deleøkonomi
  eller er demokratiet på vej til fallit, fordi borgerne har mistet kontrollen over eget velfærd og selvforsørgelsen, ELLER er demokrati en by i Rusland.

 24. Af Axel Eriksen

  -

  Der findes vist ingen byer med demokrati i Rusland!

 25. Af Eva Madsen

  -

  Dansk Folkeparti må jo føle sig totalt til GRIN. ! !!

  Med denne LATTERLIGE ” grænsekontrol “. !!!

  Hvor er VISA kravet for at bremse flygtningene. ???

  Hvem stemmer på Dansk Samling – ved næste valg ??

Kommentarer er lukket.