Grænseløshedens grænse

Af Tom Jensen 41

Vi er et andet sted nu. Anderledes kan det ikke formuleres. Drømmen var næsten Imagine’sk: ”Imagine there’s no countries / it isn’t hard to do / nothing to kill or die for / and no religion too”, denne smukke, men naive sang, der efterhånden fremføres ved ethvert fakkeltog i hele den vestlige verden.

Naiv ikke mindst brugt i enhver tænkelig aktuel kontekst, hvor de europæiske befolkninger har måttet sande, hvad ægte grænseløshed reelt betyder for vores liv. Og naiv fordi teksten som enhver utopisk idealisme fordrer, at alting går op i en ideel enhed, hvad alting aldrig gør. Eksempelvis er kombinationen af reelt bortfaldne grænser og en religion, nogle gerne vil dræbe eller dø for, potentielt eksplosiv, som det desværre har vist sig.

Måske man skulle synge nogle andre sange til de fakkeltog.

Sidste weekend var jeg et kort smut i Sverige. For enden af Øresundsbroen skulle man nu ikke alene betale for bropassagen. En svensk politibetjent stod klar ved udkørslen fra betalingsanlægget og indkørslen til Sverige og tjekkede de ankomnes identiteter.

Man kan næppe tænke sig et stærkere sindbillede på, at vi er et andet sted nu. Ved indkørslen til de åbne grænsers tusindårsrige, den humanitære stormagt, må der nu posteres kontrollerende grænsepolitivagter.

Pludselig lyder Imagine som båndsalat. Fredrik Reinfeldts åbne hjerter som en røst fra en fjern tidsalder.

Vi er et andet sted nu.

Det andet sted er for både svenskere, danskere, franskmænd og andres vedkommende en nationalstat, der har opdaget, at den er nødt til at eksistere. For den er en forudsætning for, at den enkelte, frie borger kan være… fri.

Det har ellers trukket i den anden retning længe. Flere og flere anså tilsyneladende nationalstaten for at være næsten et fossil, et fortidslevn af et begrænsende problem for den nye, globale menneskehed.

Europas grænser havde med Schengen for længst åbnet sig, og kontinentets borgere var vænnet til, at nationalstater bogstavelig talt var et forbipasserende fænomen, man knap lagde mærke til, nærmest kun ved de let skiftende menuer på motorvejscafeterierne og karakteren af gebrokkent engelsk.

De ydre grænser bekymrede heller ingen sig længere stort om. End ikke det EU, der var sat til at passe på dem.

Den grænseløse kosmopolitisme havde sejret. Nationalstaten var en anakronisme, ude af stand til at håndtere den moderne verdens globale problemstillinger.

Nu, blot få måneder senere, lyder det efter Paris-terroren forrige fredag fra den franske forfatter og intellektuelle samfundskritiker Michel Houellebecq:

”Hvem belærte os i så mange år om, at grænser er en gammel absurditet og et symbol på en forældet og ildelugtende nationalisme?”

Vi er et andet sted nu.

Mens der sættes skildervagter op og bygges hegn overalt i Europa, falder skællene fra vores øjne og den rå realisme indfinder sig:

Der er brug for den. Nationalstaten.

Det kan godt være, den er håbløst umoderne, ufed, onkelagtig og begrænsende for det nye, frie, digitale, globale, kosmopolitiske menneskes grænseløse udfoldelser.

Men hvis den ikke er der, nationalstaten, er selv dette uindskrænkede væsen prisgivet. Dets ubekymrede selvrealisering umuliggjort. Dets frihed en illusion.

Uden nationalstaten, med den imagineske grænseløshed helt eller delvist installeret i stedet, mangler de helt fundamentale rammer, der beskytter den grænseløse frihed, som det 21. århundredes nye, frie, digitale, globale, kosmopolitiske menneske drømmer om.

Pludselig løbes drømmene over ende af millioner af mennesker på flugt fra krig og elendighed eller måske i søgen efter blot en flig af den samme drøm.

Pludselig plaffes drømmene ned på et hipt spillested af en AK 47er, der befinder sig i armene på en person, som vil dræbe og dø for sin religion.

Den nationalstat vi kender er i opløsning, lød det igen og igen fra de klogeste hoveder for ikke ret længe siden. Den var et bedaget produkt af industrialiseringen. Vi var kommet videre.

Som der står i det såkaldte ”Manifest” for Alternativet, dette nye parti, hvis succes ved folketingsvalget i den fjerne fortid, man kaldte juni 2015, vel om noget var udtryk for det nye, frie, digitale, globale, kosmopolitiske menneskes drømme om en fremtid på tværs af alle hidtil kendte grænser i enhver forstand af dette ord:

Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge,” lyder det i manifestet.

Det er på den ene side rigtigt nok.

På den anden side står det nu klart, endog for svenskerne, at selv den livskraftigste globale forandringsbølge kræver en uniformeret og bevæbnet betjent, der står i støvregnen og tjekker identitetspapirer ved grænsen.

Uden sådan en posteret til at beskytte sig er det hele nok ikke så grænseløst frit og fedt alligevel.

Vi er i sandhed et andet sted nu.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

41 kommentarer RSS

 1. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Netop, Tom jensen – du siger det helt præcist “måske man skulle synge nogle andre sange
  til de fakkeltog!”
  Her i grænselandet, med de erfaringer vi har med terror, tvang og fremmed-herredømme i
  flere omgange, har vi altid sunget: Det haver så nyligen regnet,
  det har stormet og pisket i vor lund,
  frø af ugræs er føget over hegnet,
  åg på nakke og lås for vor mund.
  Årets løb har sin lov
  der blev lyst i vor skov
  ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov!
  Se sådan har grænselandets befolkning det, alle disse gode danske kvinder og mænd
  der i tidens løb har dannet et folkeligt forsvar for danske værdier og dansk identitet.
  Så måske skulle denne gode skik brede sig til hele landet.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  PETER BRUNO HOLMGREN GERCKENS.

  “Altid sunget”? Sangen er fra 1890.

  Men ellers ikke uenig.

 3. Af Morten Dreyer

  -

  Jeg har aldrig forstået hvad fakkeloptog skulle syboliserer.
  Er det en reminisens fra Ku Klux Klan s intimitering af anderledes tænkende ?

  Og så er der ofte det kiksede valg af fællesang. Kringsatt af fienner og Imagnine.

  Det er måske værd at nævne at Nordal Grieg skrev Kringsatt i 1936, da han stadig var kommunist, pacifist og opfattede Stalin som misforstået hyggeonkel, som de onde vestmagter ikke stolede på. Senere skiftede han holdning 180 grader og blev særdeles nationalistisk med krav om et stærkt forsvar. Han døde i 1943 da hans fly blev skudt ned over Berlin under et bombetogt.

  Skal der synges noget, så lad os vælge dansk, og især er sangen Det haver så nyelige regnet det absolut bedste. Den dækker det hele.

  Tom Jensen nævner, at de europæiske lande nu erkender at nationalstaten har en grundlæggende værdi. Uden den har mennesker ikke et ståsted. Og uden faste grænser, ingen stat.
  Men det er en ubehagelig sandhed på det forkerte tidspunkt.
  Det må være svært at føre kampagne for at opgive dansk selvstændighed den 3/12 i disse dage.

 4. Af Helge Nørager

  -

  Hvis indbyggere i grænselandet altid, havde beskyttet Danmark, var vi alle stadig ASA tro !….
  For ca. 1000 år siden kom der mange sydfra og vi skiftede religion.
  Det kan ske igen.
  Så længe der er mennesker som tro på nisser og alfer.

 5. Af Allan Hansen

  -

  Kære Tom Jensen.

  Det var faktisk et ret godt oplæg.
  På den ene side kan man sige, at
  verden ikke forandre sig ret meget, men
  det er vores måde at betragte verden på, der
  forandre sig. Den anden side indebære
  imidlertid det dilemma, at mange mennesker
  slet ikke opfatter denne mentale forandring
  – for dem står verden stille.
  Man ser kun det man ønsker at se.
  Det må jeg lige tænke over.
  NB. John Lennons sang stikker lidt dybere
  end som så.
  Forsat god debat.

 6. Af M.S. Carstens

  -

  Tom Jensen skriver:
  “De ydre grænser bekymrede heller ingen sig længere stort om. End ikke det EU, der var sat til at passe på dem.”

  Dertil vil komme med den påstand, at det stadig forholder sig sådan, for det er en forudsætning, for den EUske ISlam mis erings proces, som nu ikke mere er så hemmelig endda:
  http://denkorteavis.dk/2015/rystende-udtalelse-fra-eu%c2%b4s-udenrigsminister/

  new.euro-med.dk/20150701-eu-kommissionen-bekender-for-forste-gang-at-politisk-islam-dvs-shariaen-skal-vaere-europas-fremtid.php

  Jeg gruer for, at vi (må en vis Herre forbyde det) må afgive vores suverænitet til et så stygt projekt, som EU er.
  Stem NEJ d. 3.

 7. Af Rikke Nielsen

  -

  Tom Jensen, jeg tror godt vi kan bliv enige om, at Sverige har taget sin del af ansvaret for de mange flygtninge på flugt – også de fleste af dem som Danmark skulle have taget.

  At Sverige nu har behov for at lukke sig om sige selv i en periode ser jeg egentlig som en naturlig proces ift. at få absorberet de mange nye borgere.

  Så er det jo heldigt, at lillebror Danmark står klar til at tage dem, som venskabslandet Sverige lige nu ikke kan overkomme.

  Stor respekt for Sverige.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt et andet kendt John Lennon omkvæd, lettere omskrevet

  All you need is no brain ….. tra la la la

 9. Af Allan Hansen

  -

  Åndelig underernæret.

  Nuvel,vi kan jo alle komme i åndelig forlegenhed
  man kunne kalde det – åndelig
  underernæret, men så bør man
  læse Chuangtes : Sjælen og sommer fuglen.

  Den er dyb og bred.
  Den er varm, kærlig og morsom.
  Koret sagt: Den universal!
  Tao.

  ” Hvis du vil vide hvor du stå?
  – så se på dine fødder.
  Hvis du vil vide hvorhen tide
  går, se da på solen.
  Hvis du søger sandheden, så lyt
  til naturen.
  Hvis du søger kærligheden
  så lyt, til dig selv,,.

  ” om at fanger sine tanker (?)
  Hvis det skulle lykkes – så må
  man derefter forsøge, at forstå sine
  tanker, og til sidst forsøge at støbe nogle
  solide og holdbare begrebers-rammer,,

  – CHUANGTES.

  Herre, giv os mere ånd.

  https://www.youtube.com/watch?v=KNdRU-5tMfg

 10. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Helge Nørager – du har naturligvis ret i, at vi for meget lang tid siden skiftede til den kristne
  tro – men du bør samtidig også vide, at der sandelig er Asatros-samfund i Danmark og i de
  fleste nordiske og europæiske lande, den dag idag. Den grundlovssikrede religionsfrihed
  gælder også disse trossamfund, og vi behøver ikke frygte angreb på danske værdier og
  grundlovssikrede rettigheder fra deres side.
  Men der er en anden ting, jeg vil henlede din opmærksomhed på, når det gælder grundlovs-
  sikrede rettigheder og danske værdier. Ikke langt fra mit sommerhus, i Græsted/Nordsjæl-
  land, står et mindesmærke for syv unge mænd i tyverne, fra Græsted Sogn – som det hed
  førhen – der har mistet livet på min hjemegn i grænselandet. Og det i kampen for det danske
  og ‘Danmarks riges Grundlov’, der lige var blevet vedtaget, og som er fundamentet
  for samfundet idag. De betalte med livet, for det land og det folk, vi alle er en del af.
  Og du kan møde disse mindesten overalt i landet – for dem der mistede livet i giftgas-
  krigen i Frankrig, under modstanden mod den tyske besættelse og terror-regimet med
  KZ-lejre og folkemord, kampen mod talibans formørkede volds-ideologer, Iraks Sadam og
  hans håndlangere, de islam-facistiske terrorister i Syrien etc.
  Mange af disse kampe har kostet unge danskere livet – og vi må nok indstille os på, at den-
  ne kamp vil fortsætte med uformidsket styrke i en lang årrække. Ikke mindste fordi, de trus-
  ler vi møder idag, som i sin konsekvens har rystet Danmark og Europa, fra den islamistiske
  terror-bevægelse – har sin grobund i nogle vækstlag i selve Koranen og dens fortolkninger.
  ( I Tyskland er der folk på banen, også i det politiske liv, der kræver et opgør, en reform
  af islam, for at sikre, at en integration i det tyske samfund kan finde sted – og ikke kun
  en integration i det tyske socialvæsen og arbejdsmarked, som muslimerne afviser.)
  Så du mener altså, at fordi vi skiftede religion for tusind år siden, kan det sagtens ske igen.
  Jeg tror ikke, at du vil hævde, at Asa-troen i overskuelig tid bliver statsreligion i Danmark !
  Derfor må din tanke være, at vi alle konverterer til islam og afskaffer den danske grundlov,
  lighed mellem kvinder og mænd, religionsfrihed, fællesbadning i de danske svømme-
  haller etc. Det vil helt enkelt kræve, at vi afskaffer grundloven i sin nuværende
  form – og blæser på respekten for de ofre, mange danske kvinder og mænd har bragt
  i kampen for danske værdier, den danske grundlov og vore frihedsrettigheder.
  Det, er jeg overbevist om, du ikke går ind for..

 11. Af T Andersen

  -

  Lennon stated: “‘Imagine’, which says: ‘Imagine that there was no more religion, no more country, no more politics,’ is virtually the Communist manifesto, even though I’m not particularly a Communist and I do not belong to any movement.

  En kommunistisk sang skrevet af en super-rig popstjerne skal nok skabe fred med de moderate religiøse. Kan man være mere naiv end grænsepolitiet tillader ?

 12. Af Jesper Lund

  -

  Cyberkriminelle lever i en ægte grænseløs cyberverden. Her hjælper ingen grænsebomme ved Kruså.

  Det er derfor vigtigt at stemme ja den 3, december, så Danmark får de bedste betingelser for at bekæmpe denne form for kriminalitet. Og selvfølgelig også andre former for grænseoverskridende kriminalitet.

 13. Af hektor heimlich

  -

  Hvornår kommer næste flygtninge strøm når folkene i Somalien, Ethiopien, Kenya, Nigera og Congo har fået nok af muslimernes hærgen?

 14. Af Benny B

  -

  Takker Tom Jensen
  “Pludselig lyder Imagine som båndsalat”. – den var god!

  Spøg til side.
  Historien om grænser:
  Grænser startede som bymure, hvor fyrsten beskyttede arbejdende mennesker mod tyvepak og andet godt syd fra.
  Fyrsten skaffede sikkerhed for indbyggerne og modydelsen blev inddrevet som skat og told for varer, der passerede bymuren.(toldboderne)
  Det var et gensidigt trade off og alle fik noget ud af det.
  Derfor fungerede det.
  Nogle fandt på, at det kunne man også gøre i større stil. Altså beskytte hele landet og dermed også bønder og afgrøder mod tyvepak, landsknægte.
  Dette viste sig som en succes. Så længe, at alle parter fik beskyttelse og trade off, var alt godt.
  Så længe, at en stat kan beskytte sin befolkningen mod banditter udefra, er borgerne villige til at betale skat. Dette trade off er en absolut nødvendighed for statens legitimitet.
  I dagens Danmark er staten ikke i stand til eller villig til, at beskytte befolkningen mod grænseoverskridende kriminalitet og muslimsk terror. Derfor er befolkningen ved at miste tilliden til staten og politikere.
  Derfor er et nej D.3 dec. det logiske svar mod grænseløsheden.

 15. Af Jesper Lund

  -

  Tom Jensen, stemmer du virkelig nej den 3. december? Dit indlæg kan i hvert fald opfattes som en anbefaling for et nej.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Om sharia lov.
  – Dødens bog!!!
  Reliance of the Traveller.

  Sådan KORT fortalt,,,,
  – så handeler sharia lov om røveri,
  landevejs røverier, sørøveri, slavehandel,drab,terror,
  piskeslag, stokkeprygl, halshugning og afhugning af arme
  og ben, æresdrab, tvangs ægteskaber og
  mange andre grusomme brutaliteter.

  MEN det har “naturligvis ikke noget
  med islam at gøre.

  P.S: Hvis man kan få folk til at
  sprænge sig selv i luften – udelukkende
  med det formål, at slå så mange ihjel
  som muligt. Så er der tale om en meget
  farlig sygdom, og det bør man forholde
  sig til!

 17. Af M. S. Carstens

  -

  Nu kan vi beholde vore retsforbehold, for danskerne kan IKKE mere trues til at stemme ja d. 3. dec.:
  http://www.altinget.dk/artikel/enighed-i-eu-om-ny-europol-aftale

  Læg især mærke til:
  “Det er den forordning, som på grund af retsforbeholdet sender Danmark ud af Europol-samarbejdet, hvis ikke der findes en politisk løsning i kraft af enten et ja ved folkeafstemningen i næste uge eller en særaftale for Danmark, som vil skulle forhandles længere nede ad vejen.”

  Red Danmarks Grundlov; Stem NEJ med ro i sindet!

 18. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvordan kan nogen få sig selv til at sige, at vi skal tilbage til grænserne for nationalstaterne, fordi de er et stort næsten vidunderligt gode. Vi har prøvet det – det var aldrig et gode. Uendelige indbyrdes stridigheder om ligegyldige emner var resultatet. Er det det, man vil igen? Jeg kan godt se, at de nationale eliter har mistet suverænitet, men det var faktisk det, der er meningen med unionen. Europæerne, folket har til gengæld vundet den suverænitet, der ligger i at være del af et stort demokratisk fællesskab.

  Jeg forstår godt, at de lokale fyrster, stats- og premierministre vil have deres grundlovsfæstede rettigheder tilbage og suverænt afgøre, hvornår vi skal i krig, med hvem og hvorfor, uden at skulle spørge almindelige mennesker og uden at skulle lytte til dem. Men jeg forstår ikke, hvordan man har kunnet manipulere befolkningerne til at acceptere deres vanvittige dispositioner. Det er mig en gåde, at ungdommen gladelig æder forestillingen om nationalstaten, den tilhørende politistat, militarismen og Nato-medlemsskabet. Her er der brug for et oprør.

  Det siger sig selv, at EU-modstandernes massive hadpropaganda, der spillede på frygt for alt fremmed, virker på ældre mennesker med en mangelfuld uddannelse, men at unge mennesker ikke kan gennemskue disse vanvittige skrækscenarier lover ikke godt for fremtiden. Jeg håber at jeg tager fejl med hensyn til ungdommen, og det eneste der kan overbevise mig om det modsatte er et overbevisende ja den 3. dec. – fra ungdommen.

  Målet er og skal stadig være et Europa uden grænser mellem europæere. Alle eksisterende grænsespærringer fra Dannevirke, Berlinmure og vagttårne skal rives ned, jævnes med jorden og genopbygges ved Europas ydre grænser. Kun et frit, reelt forenet Europa socialt, politisk, økonomisk og militært vil kunne holde den amerikanske militarisme stangen og fjerne den islamiske trussel en gang for alle og varig fred i Europa – for europæerne.

 19. Af P Christensen

  -

  Grænserne skal væk – religionernes grænser.
  Religionernes grænser skal oversvømmes og forgå.
  Så bliver alting godt for menneskeheden.

  Men der er sgu nok ikke sådanne grænser,
  som dagdrømmerne vil have ophævet.

 20. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Hvad var der før grænserne? Læs Njals saga.

  Meningen med EU?

  1) At en bande klatremus fik magt uden at skulle stå til ansvar overfor vælgerne.

  2) At skabe stillinger til afdankede politikere på jagt efter dobbelt løn og halv arbejdstid.

  3) At bane vej for politisk islam i Europa.

  Uden afgrænsede nationalstater bliver verden til ét stort Afghanistan. Eller måske foretrækker Jørgen Willy Madsen i stedet et Somalia.

 21. Af Allan Hansen

  -

  Tak til Lektor Torben Hansen.

  Så fik vi det på plads.

  Mvh. Allan Hansen

 22. Af Allan Hansen

  -

  Torben Snarup Hansen
  er historiker, og har for nyelig
  skrevet en række fremragende
  artikler om Israels historie (jeg mener
  det var i starten af september).

  Hans mesterværk ” I krigens hus,,
  er skrevet sammen med Helle Merete Brix
  og historiker Lars Hedegård – 2004.
  Det værk står stadig, som en solid og
  håndfast historisk afhandling på
  området! (islamforskning – forstået).
  Torben Snarup Hansen står som
  en fornem repræsentant af dansk
  historieskrivning.
  Tak for det.

 23. Af M.S. Carstens

  -

  Ja, Tak til Torben Snarup Hansen!
  Du får det sagt, som det er.
  Mangen en fra mig/andre, er røget i filtrene, pga. dokumenterende links og henvisninger. Især til dit punkt 3.
  Men 1 og 2 tysses også ofte ned, skønt det stråler ud af de politiske beslutninger, mangel på samme eller hik hak efter hvor den EUske vind blæser dag for dag.
  Der må være nogle stærkere procenter i den politisk korrekte cafe latte end skummet mælk, hvis de stadig kan/vil lukke øjnene for realiteterne.

  ps. på Altinget lønner det sig, at scrolle ned over jobannoncer og kigge på kommentarsporene, for der er moccaen ren 😉

 24. Af p jense

  -

  Rik ke n har naturligvis stor respekt for feministernes og pladderhumanisternes Sverige. Hvor kaos, anarki, kriminalitet og velfærdsforringelser er ved at forvandle landet til et fejlslagent og meget utrygt samfund.

 25. Af søren rasmussen

  -

  Hvad er det Venstre ikke forstår?

  Er det svært at fatte at vi vil have mindre EU?

  Når og hvis det bliver et nej, så ser jeg frem til at Venstre kommer ned ‘i maskinrummet. kommer i arbejdstøjet, skruere lidt på ventilerne, går i brechen for folket, går i karakter, bla. bla. bla. etc……

  Hvorfor prøver Venstre at skræmme og manipulere os til at gå ind i noget de fleste af os ikke vil?

  Er Venstre til for Venstre eller er Venstre til for folket?

  Jeg var stærkt i tvivl om jeg skulle stemme på Venstre.

  Men jeg ser nu at Venstre kan ikke varetage mine interesser, som at lukke grænsen, overholde Schengen-traktaten, returnerer folkevandringen/muslimer tilbage til Tyskland som har skabt dette moras. Så kan de lære det de fjollede tysker.

  Regeringen og dermed Venstre har sammen med Merkel lavet ged i den. Nu må de så få rettet op på fadæsen. Merkel og Venstre er mere bange for at tabe ansigt end at følge eget folk.

  Liberté, égalité, fraternité.

  Der skal handles, ikke snakkes. Jeg havde helt andre forventninger, som handlekraft, til partiet Venstre. – skal man kaste en Pind efter kvaksalver retorikken. Kom nu på banen…. og forstå det nu.

  – VI GIDER IKKE MERE MERKEL/EU.

 26. Af Allan Hansen

  -

  Lille sommerfugl,,,,,,,,

  ” engang drømte jeg, at jeg var en sommerfugl.
  Jeg fløj glad omkring og tænkte ikke på andet
  end at være sommerfugl.
  Da med eet vågnede jeg, og det synes mig klart, at
  jeg var Chuangtes.
  Nu ved jeg bare ikke om jeg var Chuangtes, der
  drømt at jeg var en sommerfugl, eller om jeg i
  virkeligheden er en sommerfugl, der drømmer at den
  er Chuangtes,,

  Dybest set spøger han: Er jeg en død som tror
  han lever? eller en levned død?
  Liv og død er naturens to ansigter, Yin & Yang,
  som begge afspejler den store enhed: TAO.

  – CHUANGTES.

 27. Af E. Larsen

  -

  Kære alle, glem “Imagine” – der er intet at “forestille sig” – hvorfor? – fordi sagen er klar – vi nærmer os meget, meget snart et totalt kaos. Og hvorfor? Fordi vores politikere ikke hører efter demokrati, danskeres meninger og også er bare helt , helt under det niveau, som nogen leder, noget firma ville overveje at ansætte – de personer.
  Vi ledes af personer der kun, kun, kun tænker på sig selv og danskeren gør ikke engang oprør??? Man kan jo ikke stemme på et parti eller en person og så vide at han holder hvad han siger og lover, han mener hvad han siger o.s.v. (og selvfølgelig er det også “hun” jeg mener, måske endda særlig det køn?)
  Tænk, at undertegnede skulle opleve at se en “blog af” V, K, S, Sf (endda) og selvfølgelig R, der ønsker mere EU – mere EU. Vi skal da ikke have EU til at bestemme ALT – hvor er vi henne så? Det bliver så også heldigvis et rungende nej, men tænk engang, hvis V, K ikke var blevet radikale og SF havde deres tidligere meninger – såååå ……………………
  Det hjælper ikke mere at sige “Gud bevare Danmark!” – for det er nok, desværre slut. Men god weekend til alle.

 28. Af J Nielsen

  -

  “Målet er og skal stadig være et Europa uden grænser mellem europæere. Alle eksisterende grænsespærringer fra Dannevirke, Berlinmure og vagttårne skal rives ned, jævnes med jorden og genopbygges ved Europas ydre grænser. Kun et frit, reelt forenet Europa socialt, politisk, økonomisk og militært vil kunne holde den amerikanske militarisme stangen og fjerne den islamiske trussel en gang for alle og varig fred i Europa – for europæerne.”

  Der opstår straks den komplikation, at to europæiske lande kun ligger delvist i Europa. Nemlig Tyrkiet og Rusland. En række andre europæiske lande – Hviderusland, Ukraine, Georgien, Moldavien, Armenien, Azerbadian, Kazakstan – er et godt stykke vej fra at gøre fælles sag, både indbyrdes og med andre europæiske lande.

  Den islamiske trussel er ikke noget man fjerner, nogensinde. Det er et vilkår. Den eneste varige fred er gravens.

  “Det siger sig selv, at EU-modstandernes massive hadpropaganda, der spillede på frygt for alt fremmed, virker på ældre mennesker med en mangelfuld uddannelse, men at unge mennesker ikke kan gennemskue disse vanvittige skrækscenarier lover ikke godt for fremtiden”

  Skrækscenarierne står ja-siden for. Pædofili, børnelokkere, narko, der er ikke det skræmmebillede der ikke er forsøgt fremmanet. Det er useriøst nok til at få enhver til at løbe skrigende bort. Vanvittigt er det helt rigtige ord.

  Hadpropaganda – mod hvem? Denne afstemning handler ikke om hvad der skal vedtages, men om hvem der skal have kompetencen til at vedtage. Denne gang, og i fremtiden. Det er kernen, og det er nej-siden bedst til at holde fast i.

  Det kan man have to meninger om, og begge er valide. Det har hverken noget at gøre med alder, eller uddannelse.

 29. Af Allan Hansen

  -

  Camus noterede i øvrigt i sin dagbog (sept. 1945):
  »Vi befinder os i en verden, hvor man må vælge mellem at være offer eller bøddel – og intet andet. Det valg er ikke let«.

 30. Af Allan Hansen

  -

  Der tales meget, om menneskerettigheder på denne blog!

  Lad os derfor fastslå, hvad der egentlig stod i den erklæring om menneskerettighederne, som den franske nationalforsamling vedtog den 26, august 1789!
  I det højeste væsens nærværelse og under dets forsyn erkender og udtaler nationalforsamlingen følgende rettigheder for ethvert menneske og en hver borger:
  1. Mennesket fødes og forbliver frie og lige i rettigheder. Social forskel kan kun begrundes med hensynet til det almene vel.

  2. Enhver politisk sammenslutnings mål er bevarelsen af menneskenes naturlige og umistelig rettigheder. Disse er: frihed, ejendomsret, sikkerhed og ret til modstand mod undertrykkelse.

  3. Grundlaget for al magt hviler hos nationen; ingen stand og ingen person kan udøve nogen myndighed, som ikke udtrykkelig stammer fra folket.

  4. Friheden består i retten til at gøre alt, som ikke skader nogen anden. Derfor har udøvelsen af ethvert menneskes naturlige rettigheder ikke andre grænser end dem, som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de samme rettigheder. Disse grænser kan kun bestemmes ved loven.

  5. Loven har kun ret til at forbyde de handlinger, som er skadelige for samfundet. Alt det, som ikke er forbudt ved loven, kan ikke hindres, og ingen kan tvinges til at gøre noget, som loven ikke befaler.

  6. Loven er udtrykket for den almindelige vilje; alle borgere har ret til personlig eller gennem deres repræsentanter at have del i denne skabelse. Loven skal være den samme for alle, hvad enten den beskytter eller straffer. Alle borgere er lige for loven og har samme adgang til alle værdigheder, stillinger og offentlige hverv efter deres evne og uden anden forskel end den, deres dyder og deres begavelse skaber.

  7. Intet menneske kan anklages, arresteres eller holdes fængslet uden i de tilfælde, loven bestemmer, og efter de former, den forskriver. De, som forlanger, udsteder, udfører eller lader udføre vilkårlige ordre, skal straffes; men enhver borger, som kaldes for retten eller gribes i henhold til loven, skal øjeblikkelig adlyde; han gør sig strafskyldig ved modstand.

  8. Loven bør kun fastsætte de straffe, som er strengt fornødne; og ingen kan straffes uden efter en lov, som var givet og udstedt, før brøden blev begået, og som anvendes på lovlig måde.

  9. Da ethvert menneske skal anses for uskyldigt, indtil han er blevet erklæret for skyldig, så skal, hvis det skønnes nødvendigt at arrestere ham, enhver hårdhed, som ikke er nødvendig for at sikre sig hans person, strengt forbydes ved loven.

  10. Ingen må forulempes for sine meninger, end ikke for sine religiøse anskuelser, forudsat at tilkendegivelsen deraf ikke forstyrrer den offentlige orden, som er fastsat ved loven.

  11. Retten til frit at meddele andre sine tanker og meninger er en af menneskets dyrebareste rettigheder; enhver borger kan derfor frit tale, skrive og lade trykke, blot således, at han er ansvarlig for misbrug af denne frihed i de tilfælde, som loven bestemmer.

  12. Hævdelsen af menneske- og borgerrettighederne nødvendiggør en statsmagt; denne myndighed er da oprettet til alles gavn og ikke til særlig gavn for dem, hvem den er betroet.

  13. Til underhold af statsmagten og til styrelsens udgifter er en fælles skat nødvendig; den skal fordeles ligelig mellem alle borgere i forhold til deres evner.

  14. Enhver borger har ret til selv eller ved sine repræsentanter at overbevise sig om nødvendigheden af den offentlige skat, til frit at samtykke i den, få besked om dens anvendelse og bestemme dens fordeling, påligningsmåde, opkrævning og varighed.

  15. Samfundet har ret til at forlange regnskab for enhver embedsmand for hans styrelse.

  16. Et samfund, hvor ikke hævdelsen af menneskerettighederne er sikret og ikke stats myndighedernes deling er fastslået, har ingen forfatning.

  17. Da ejendomsretten er en ukrænkelig og hellig ret, kan den ikke berøves nogen, når ikke et tvingende hensyn til statens vel, som er lovformelig fastslået, åbenbart kræver det og da på betingelse af en retfærdig, i forvejen fastsat erstatning.

  Dette manifest er i dybeste forstand det fundamentale grundlag for den europæiske samfundsorden. At disse menneskerettigheder kolliderer med islam og den islamiske tænkning på stort set alle punkter, som vi senere skal se, er indlysende! Her finder vi forklaringen på, hvorfor islam hverken vil eller kan acceptere menneskerettighederne, for det vil reelt få islam og dermed sharia loven til, at bryde sammen. Sat lidt på spidsen: her kolliderer forholdet mellem mennesket og dyret. ( se: Dyret og Sjælen. Aldous Huxley. 1958.)

  ”en retfærdig samfundsorden og statsform må være af en sådan art, at den fortjener at få sine medlemmers godkendelse”

  Jean-Jacques Rousseau.

  ”The state is for man, not man for the state,”

  Jacques Maritain (1882-1973).
  – Man and the State. 1951

 31. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Menneskerettigheder ødelægger borgerrettigheder. De første er en utopisk ideologi, der dyrkes for at oprette overstatslig myndighed (FN, EU, div. domstole) og udslette nationalstaterne. De overstatslige instanser og aktiviteter ledes af personer, der ikke er indsat af vælgerne. Men disse – altså nationalstaternes skatteborgere – betaler gildet. I den demokratiske verden er politik nu degenereret til den situation, der frembragte de nordamerikanske fristaters uafhængighedserklæring d. 4. juli 1776.

  Kun et par år efter den franske revolutions proklamation af menneskerettigheder forsvandt borgerrettighederne i et blodigt orgie af terror, vilkårlige henrettelser og massive lynchninger. Menneskerettighederne var kun retorik og skalkeskjul for magtbegær, som også vor tids enevælde praktiserer. Denne kortslutning af demokratiet skaber forvirring og vrede i befolkningerne.

 32. Af Uffe Staulund

  -

  @ Allan Hansen,
  Den menneskerettighedserklæring, som den Franske Nationalforsamling vedtog den 26. august 1789,
  virker på mig, som en fornuftig erklæring.
  Problemet med den som bruges nu i EU er alt for DJØFficeret, Der er lavet så mange huller i osten, så forbrydere, som den berømte FIS-FIS fra Vollsmose ikke bliver udvist og kan fortsætte på socialhjælp, fordi han har en dansk kone og et væld af børn. Det støder min retsfølelse, men jeg har ikke sat mig ordentligt ind i, om der har været en slatten Domsformand eller hvad.
  Den Europæiskemenneskerettigheds erklæring er alt for gunstig for griske advokater, slatne domsformænd, og frække muslimske forbrydere, for skatteborgerne betaler det hele.
  De justitsministre med tilhørende departementer, vi har haft i Danmark siden vi trådte ind i EU, har ikke gjort noget ved det, de har vel haft travlt med alt muligt andet, og for dem meget vigtigere. Deres løn og pensions forhold. De har kun et problem. og det er at der kommer et rungende nej den 3. december 2015.

 33. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Rousseaus krav om borgernes godkendelse af staten er begrundet af hans tro på en “almenvilje”, der skal gavne og forsvare almenvellet. Inspirationen er hentet fra oldtidens græske bystater, hvor der ikke var plads til individet (Sokrates blev henrettet netop for at fremhæve den enkeltes betydning). Skåret ind til benet er “volonté générale” en ny version af den franske kongemagt uden kongekrone og indsættelsesritual i domkirken.

  Rousseau beklagede, at kristendommen var upolitisk. I stedet roste han profeten Muhammeds guddommelige regeringstype, der byggede på religionens sammenfald med politikken. Robespierre – advokaten og overterroristen – var totalt forgabt i Rousseaus politiske skrifter.

  Ved utallige lejligheder har Frankrig – i betydningen civilsamfundet – lidt skade ved denne statsdyrkelse.

 34. Af Allan Hansen

  -

  Undskyld mig.

  Men lad mig lige følge op, på hvorfor de franske filosoffer fik så stor betydning og indflydelse på den europæiske
  oplysning tid “ånd,, etik og begrebsfilosofi.

  For vi mangler lige en meget vigtig person for, at få brikkerne til at falde på plads.

  En af de største forkæmpere for frihed og det moderne demokrati er den franske filosof Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755). Hans tanker om frihedens forudsætninger og den nære forbindelse mellem fremskridt og velstand kunne nutidens politikere lære meget af. For Montesquieu er statens fornemste opgave at beskytte den personlige frihed. For at opnå den nødvendige kontrol med statsmagten opstillede han som ideal en adskillelse mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt repræsenteret ved henholdsvis parlament, kongen og domstolene. I hovedværket Lovens Ånd (1748; dansk 1770) forfægter han den anskuelse, at en stats love er afhængige af landets sæder, religion, klima osv. Ingen har som han blotlagt de økonomiske, psykologiske og politiske betingelser for, at frihed kan opstå, og hvorfor den er både naturlig og unaturlig. Han forklarede friheden ikke kun som et håb eller egenskab hos de enkelte, men som et socialt og historisk fænomen. Kirken anklagede han for ved cølibatet at begrænse folketilvæksten og ved dens lære om at forsage verden at holde folk fast i fattigdom ved at fortælle dem, at det var blasfemisk at ønske sig rigdom. Også hoffet, universitetet og Akademiet, fransk kulturs vagthunde satiriserede han groft over. Akademiet tilbød ham ikke desto mindre at blive medlem, hvilket han efter nogle skærmydsler med hoffet blev i 1728. Efter to års ophold i England slog han sig fast ned på sin slægtsgård ved Bordeaux for at skrive ”Lovens Ånd. For de fleste idéhistoriker bestod Montesquieus vigtigste indsigt i, at han satte magtens deling i en lovgivende, udøvende og den dømmende magt i centrum. Kun dér, hvor der ikke var én enkelt myndighed, der kontrollerede alle tre områder, havde borgerne et frihedsrum, fordi de forskellige myndigheders impulser til herskesyge og formynderi begrænsede hinanden. Sammen med Adam Smiths (1723-90) “ Nationernes Velstand” og Alexis de Tocquevilles (1805-59) “ Demokratiet i Amerika” er ” Lovenes Ånd ” én af den vestlige verdens politiske og sociale frihedskulturs grundbøger. Montesquieu politiske filosofi blev af grundlæggende betydning for Den franske Revolution og for moderne demokrati – og for fransk filosofi i bredere forstand.

 35. Af georg christensen

  -

  Grænseløshedens grænser har finansspekulanterne forlængst overskredet på groveste vis, og nu sidder vi “verdens folket” “LIVET”, så bare tilbage og bekæmper hinanden for et stykke “leverporstej eller et stykke håb med ingenting”, kun underbygget af et “håb eller tro på?”, at en ny værdiløs “papirlap” uden “arbejdsydelse” fremover vil være i stand til at erstatte “arbejdsydelsen”.når den bare sendes ind på “casino bordet”. Den nuværende europæiske centralbank har fuldstændig misforstået sin rolle i det internationale spil. Hver gang de sender flere papirløsheder på banen forringer de værdien af den europæiske arbejdsydelse.
  Det har “dollaren” forlængst bevist og det lider USA stadig under. De har ikke råd til noget som helst, en mere forgældet nation, skal der søges længe efter. Et forbillede for Europa burde de ikke være.

  Til hele EUROPA folket: Spørg USA og Tyskerne: Hvor kommer pengestrømmene fra?. Svaret vil være : Det “sorte gulds” kallifater har leveret en alt for stor del af tilvækst potentialet i forhold til deres “værdiløshed”.

  .

 36. Af Benny B

  -

  “Hver tredje sigtet for indbrud i Danmark er udlænding” (eb i dag)
  “Det er særligt litauere og rumænere”
  Hurra for grænseløsheden!

  Terror, voldtægter og knivstikkerier tager vores “egne” indvandrere sig af:
  Bt`s forside i dag:
  “Skræmmende nat: Ung mand i livsfare efter voldsomt knivstikkeri”
  “Politiet har haft fat i fem personer – alle af anden etnisk oprindelse end dansk”
  Hurra for den grænseløse indvandring!

 37. Af Uffe Staulund

  -

  @ Hurra for Hansen,
  Der findes heldigvis mange der hedder hansen, som vi kan regne med.
  Allan Hansen, Torben Snarup Hansen og min yndlings Hansen, hvis flødeis jeg spiser for meget af, til min kones fortrydelse.
  Til jer to første, det er en fornøjelse at læse jeres informative indlæg. De giver mig lyst til at læse Berlingske blogs.
  Så er der en trold, som hedder Hansen, der husere på de Berlingske blogge.
  Han eller dem er “Putte fans”, hans indlæg er mest one liners, og når han er kreativ, kalder han dem, han er uenig med øgenavne. Han er smart , han kan snyde Berlingske filter med at sætte mellemrum i sit navn.
  I demokratiets navn, må vi leve med ham eller dem og glæde os over, at de betaler et abonnement, med mindre de bruger det lokale biblioteks avisabonnement.

 38. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tyrkiet Erdogan fører krig mod EU, med flygtninge fra Erdogans fejlslagne borgerkrig i Syrien, og nu er vi endda begyndt at betale for takken med milliarder af skatteborgernes penge.
  Hvorfor kan politikerne i hele EU ikke forstå hvad der foregår, det er over min fatteevne, men jeg har heller ikke brug for billig arbejdskraft.
  Hvis EU ønsker flygtninge fra syd for Middelhavet, kan vi trygt hente disse personer, istedet for at mange skal drukne, det er den største fejl, som vi aldrig kan være bekendt.
  Enten henter EU sin nye arbejdskraft forsvarligt, eller også sender vi de u-ønskede tilbage straks, og signalet er givet, netop det modsatte som startede på Lambadusa, hvor signalet blev opfanget af flygtningene, EU tager pænt imod, kom nu mens grænsen er ikke eksisterende, og resten er historie.
  Why. Finn Vig

 39. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Allan.

  1700-tallets “oplysning” var en broget landhandel – med både skotske og franske tænkere. Blandt de sidste fremhæver du især Montesquieu, hvilket må siges at være berettiget. Og hvordan gik det så med hans tredeling af magten (egentlig kun en toogenhalv-deling), da revolutionen væltede den gamle orden? Også den tid havde kriminelle, demagoger, emsige “djøf’ere” og aktivistiske jurister.

  Det franske folk fik ikke en stat, tilskåret efter Montesquieus anbefaling. I stedet kom guillotinen og en blodtørstig pøbel. “Kæden hoppede af”, og det meste af Europa blev netrampet af fransk imperialisme, der først blev afklapset ved Waterloo i 1815.

 40. Af Thomas Tiedje

  -

  Nu taler Alternativet om økonomi og virksomhedskultur, ikke flygtningestrømme, doh. Noget er transnationalt, andet nationalt. Noget overskrider grænser, andet kræver grænser. Verden er global og national, det ene udelukker ikke det andet.

 41. Af poul boie pedersen

  -

  Der er jo ikke noget nyt, at livet i grøften, hverken den ene eller anden ikke skaber en ideelle tilstand.
  F.eks. har vi fra Buddhismen:
  “Buddha indså, efter at have levet i total begæropfyldelse (luksus) og total forsagelse askese, at et sted midtimellem er den klingende harmoni, den gyldne middelvej.
  Der findes altså to yderpunkter, som man skal holde sig fra, da de begge giver karma.
  Det ene yderpunkt er, at man hengiver sig til et liv i luksus, et behageligt liv i nydelse. Dette er et lavt liv, uædelt og unyttigt.
  Det andet yderpunkt er, at man hengiver sig til et liv i selvpinsler. Dette er et bedrøveligt liv, uædelt og uværdigt.” (Fra Wikipedia)
  Og fra vores lidt nærmere filosofiske ophav hos Aristoteles:
  “Ligesom Platon mener Aristoteles, at menneskets særlige egenskab er, at det besidder fornuften og evnen til at adlyde denne.
  Ifølge Aristoteles er det overordnede mål for mennesket lykken. Denne opnås kun såfremt sjælens aktivitet er i overensstemmelse med fornuften og dyderne. Dyderne er den moralske godhed, der kan opnås gennem tilvænning.
  For Aristoteles er moralsk godhed en slags gylden middelvej. Mellemtingen mellem at være nærig og ødsel vil for eksempel være gavmildhed. Det vil sige, at ethvert menneske som har viden, vil undgå det, der er for meget, og det, der er for lidt, men vil vælge mellemtingen.
  (Fra Etik.dk).
  Denne klassiske dualisme anvender Tom Jensen på nationalstatens rolle i lyset af flygtningestrømmenes indvirkning på vores politiske handlinger.
  Men er det virkeligt den tungeste realitet i dagens problemfelt.
  Idag foregår der en kamp mellem staten og kapitalen om magten, der med stor hast afklæder staten dens rolle, som bærende kraft i samfundet. Forfaldet er allerede tydeligt som eksempel i USA, hvor demokratiet efterhånden hænger i laser og er erstattet af et kynisk dollarkrati, der på kraft arbejder på at gøre indhug i demokratiets grundlæggende magtbase hos vælgerne. I USA bliver ingen valgt uden støtte fra stærke kapitalkredse, kandidater, der varetager synspunkter ikke godkendt af kapitalen, tæppebombes med smædekampagner i Goebbelske dimensioner, og i det løbende arbejde sælges synspunkter og politiske beslutningeri stadigt øget omfang til lobbyistinteresser.
  Virkningen af denne udvikling vinder også frem herhjemme. hvor særlige partier har indledt felttog mod statens rolle, ved at kræve skattelettelser og afgiftsnedsættelser i et væk, for at fjerne velfærdssamfundets finansiering og kunne påstå at kassen, i et land, der nærmest aldrig var rigere, er tom. Men det er jo et fremkaldt billede. Det er et konstrueret narretiv (nare-tiv), der søges opstillet af personer, der ønske en amerikansk udvikling, og en udvikling i retning af et kronevælde også herhjemme.
  Denne udvikling over i en grøft, væk fra demokratiet er den største trussel mod den vestlige kultur baseret på det Aristoteles kalder lykken. Der er et liv, hvor nogens totale begæropfyldelse opnås på bekostning af andres påtvungne askese. Det er et samfund hvor vi alle lever i grøften, hvor spændingerne og mistrivselen vil vinde frem.

Kommentarer er lukket.