Til dig der hjælper flygtninge til Sverige: Ved du hvad du gør?

Af Tom Jensen 81

Kære flygtningeven. Hvis du er en af dem, der i disse dage hjælper flygtninge mod eller til Sverige, så læs lige her. Jeg ønsker ikke at tillægge dig andre end de gode, menneskekærlige motiver, du uden tvivl har. Jeg ønsker ikke at skabe et billede af, at du er et ondt menneske, når du gerne vil gøre godt. Men har du overvejet nøje, hvad du egentlig gør? Har du tænkt dybt over, hvad du gør dig til en del af?

Ikke? Så bliv hængende lidt.

LÆS: FORT EUROPAS UMENNESKELIGE FLYGTNINGEPOLITIK HAR GJORT MIG TIL MENNESKESMUGLER

Før folketingsvalget og hen over sommeren er den danske udlændingepolitik blevet kritiseret for at være forfærdelig, ikke mindst fordi den også var uvirksom: Uanset hvor meget man strammede det ene eller det anden sted, ville det ikke få nogen betydning, når man står midt i katastrofen med en borgerkrig i Syrien.

Nu bliver den danske udlændingepolitik kritiseret for at være forfærdelig, ikke mindst fordi den er virksom: De fleste der i disse dage ankommer til Danmark, vil ikke søge asyl her. De vil hellere til Sverige.

Det skriver jeg uden nogen ironisk pointe eller for at advokere hverken for eller imod stramninger, men alene for at nå frem til denne logiske slutning:

I en situation, hvor de eksisterende internationale aftaler på flygtningeområdet, herunder Dublin-forordningen, for længst er under sammenbrud, og hvor Europas ydre grænser er kollapset, samtidig med at de indre grænser takket være Schengen er åbne, så er det klart, at det enkelte lands politik betyder noget for tilstrømningen af flygtninge og migranter.

For reelt har de fået en slags frit valg, når først de er kommet ind i Europa: De kan søge derhen, hvor det er mest attraktivt for dem at søge hen. I en sådan situation spiller det selvfølgelig en rolle, hvordan en given destinations indre forhold er: Hvor mange procent får asyl? Hvor store er mulighederne for midlertidigt eller eventuelt permanent ophold? Og selvfølgelig også: Er det et velstående land? Er der gode velfærdsordninger, som kan komme én til del, når man skal etablere sig der? Kan man få sin familie hurtigt med ind i landet?

Det siger sig selv, at når gældende internationale principper for, hvordan flygtningestrømme skal håndteres, ligger i grus, så kommer sådanne overvejelser til at spille en større rolle for den enkelte flygtning eller migrant, der står over for beslutningen om, hvor man skal rejse hen.

Det kan man ikke bebrejde flygtningene og migranterne. Sådan ville enhver af os gøre, hvis vi stod i en tilsvarende situation.

Men netop af denne grund er det, at de danskere, der givet af et velment hjerte i disse dage hjælper mennesker videre til Sverige, tager dem med i biler, eventuelt sejler dem over Øresund i både, risikerer at skade netop flygtningenes sag i et omfang, de næppe gør sig klart.

Disse danskere er med til at få de internationale aftaler og konventioner, på hvilke vores humanistiske arv ellers igen og igen siges at hvile, til at kollapse yderligere. De skubber aktivt til sammenbruddet.

For det er indlysende, at når menneskestrømmene har friheden til at bevæge sig derhen, hvortil det er mest attraktivt at rejse, så bliver asylpresset potentielt set utroligt meget voldsommere i ganske bestemte lande, mens andre lande kan ligge i ly takket være strammere udlændingeregler eller dårligere velfærdssystemer.

Et sådant asylpres har konsekvenser, ikke mindst fordi det er selvforstærkende. Det ser vi jo tydelige eksempler på i disse dage, hvor mange ankomne til Rødby vil til Sverige, fordi de har familie her i forvejen.

Konsekvenserne kan, når presset bliver tilstrækkeligt stort, blive forøget modvilje mod at tage imod flygtninge og indvandrere. I værste fald modvilje mod flygtningene og indvandrerne selv. I Sverige står Sverigedemokraterne i én nylig måling til 25 procent af stemmerne. Men også i mange andre europæiske lande vokser de indvandringskritiske partier frem. I Frankrig, hvis politiske ledelse ønsker en obligatorisk fordeling af flygtninge i EU, er det ikke længere fuldstændig usandsynligt at tænke sig en Marine Le Pen i Elysée-palæet i nær fremtid.

Følgerne af frit valg af land for flygtninge og migranter risikerer at blive, at netop de åbne, rige velfærdssamfund, som flest i en situation med reelt frit valg vil søge til, når de internationale aftaler er kollapset, også vil opleve den største vækst i modviljen mod tilstrømningen. Absolut ikke kun som følge af had mod fremmede, men oftere af bekymring for, om det land man bor i, kan håndtere situationen. Om integrationen vil fungere. Om velfærdssystemerne kan bevares. Og så videre.

De danskere, der i disse dage fragter flygtninge og/eller migranter (de ved næppe, om der er tale om det ene eller det andet) til Sverige, skubber til den situation. Skubber til sammenbruddet i det internationale asylsystem. Sætter princippet med åbne grænser og fri bevægelighed i EU/Schengen på spil. Risikerer at puste til bekymringen og i værste fald fremmedfjendtligheden.

Ja, men, siger nogle, lad os så få den obligatoriske fordeling i EU, som netop nu diskuteres igen. Så er vi ude over fritvalgs-problemet.

Men så enkelt er det desværre nok ikke. For det første bliver EU-landene næppe enige om en obligatorisk fordeling. For det er en nationalstats grundrettighed selv at beslutte, hvem skal have ophold i landet. For det andet vil den obligatoriske fordeling kun andrage en mindre del af de mennesker, der i virkeligheden kommer til Europa. Man taler om 160.000 nu. Resten – og det er mange flere – vil stadig have frit valg.

For det tredje vil presset mod Europa formentlig blot øges: For nogle vil det være attraktivt i sig selv, at man kan lade sig registrere og blive fordelt. For andre vil det ikke være attraktivt, og man vil blot fortsætte med at rejse uden om systemerne, hjulpet først af kyniske menneskesmuglere og siden måske af godhjertede danskere, der umuligt kan have gjort sig klart, hvad de er med til at sætte på spil i Europa og i verden lige nu.

Kære flygtningeven, måske er du en af de danskere. Håber du vil gøre dig klart, hvad du dermed gør dig til en del af.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

81 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  Om Niels Peter Lemche, er der kun
  at sige: Eskapist! dvs. på flugt fra
  virkelighedens verden.

  Klovn

 2. Af Brian Løsningsmager

  -

  Hvor vover I at sammenligne hjælpen idag, med jøderne under krigen – skam jer for jeres naivitet og snævetsynedhed. Lad os løse dette problem en gang for Altid.
  Red alle de rigtige flygtninge, og skild resten fra, inden vi bliver overrendt i Europa:
  – Ingen penge i hænderne på nogen flygtning/immigrant.
  – Opret asyl-lejre på Grønland, til at huse alle Europas ‘flygtninge’ .
  – Giv mad, lægehjælp, tag over hovedet og uddannelse til alle der ønsker det – på Grønland.
  -Tag evt. imod penge fra FN til at betale regningerne – Det er småpenge i sammenligning med integrering og sociale ydelser til millioner.
  -Ingen terrorist er set på Grønland, så alle er sikre.
  -Selv ISIS kan vel ikke finde noget nævneværdigt at bombe, når de engang bekender kulør i mængden.
  – Dem der ikke er rigtige flygtninge, vil hurtigt forlade Grønland igen.
  – Og så kan vi få en masse til grønlændere i arbejde, til at hjælpe de rigtige…

 3. Af Niels Andersen

  -

  Marc Lydd.
  Ja, det er klart som dagen, at for Sverigdemokraterne bidrager denne situation til deres i forvejen store fremgang. Det er vanskeligt at forudse, hvad der sker, når der næste gang har været valg, og Sverige og skal have ny regering.

  Men. Det der er sket er jo yderst alarmerende for os, fordi vi har set, hvordan alle love og regler blev brudt, og at det i realiteten var politiet, der gav op og lod de mange migranter/flygtninge gøre, hvad de selv havde lyst til, og Nationalpartiet havde sat i gang.

  Det finder jeg ikke alene bekymrende men ret forfærdende, for Danmark er ikke en politistat, og hvis politiets selvvalgte dialog kurs viser sig ude af stand til at tackle virkeligheden, må man jo i tæt samarbejde med regeringen ryste op med noget nyt, hvilket øjensynligt ikke er forsøgt eller i hvert fald ikke sket.

  Hanna Lenitz.
  Det er nemt at forstå din undren, men du må tage i betragtning, at Danmark er et meget lille land, der efter manges mening i forvejen er overbefolket, og at vi har 800.000 på overførselsindkomst, hvilket er flere end arbejdsstyrken består af.

  Du må også huske, at ca tre ud af fire danskere med god grund mener, at integrationen af muslimer er en stor fiasko, fordi vores erfaringer er meget dårlige.

  Ang. at komme til Danmark som flygtningebarn har jeg kendt en børneflok, hvis smukke mor var et “wienerbarn” fra Første Verdenskrig. Jeg har også kendte et “finnebarn”, der kom hertil efter Vinterkrigen, og et krigsbarn fra Holland, der blev fedet op i Danmark. Sidstnævnte drog hjem til forældrene, men de øvrige blev og er og var absolut et plus for landet.

  Men ingen af disse børn var jo fra helt fremmede kulturer. I dag er det anderledes, fordi den muslimske indvandring har bragt endeløse problemer med sig og givet os et indblik i kulturer, der selv er fattige på medlidenhed og rige på hårde undertrykkelsesmekanismer. De europæiske flygtningebørn bragte ikke den slags med sig.

  Der har de seneste dage været en hel samling af forfærdelige debatindlæg og artikler skrevet af herboende muslimer, der alle mener, at landet skal lægges åbent for muslimsk indvandring. Medierne er også fulde af rørende billeder af mødre med småbørn, skønt det i langt overvejende grad er unge våbenføre og stærke mænd, der dominerer de udlændinge flokke, som folk selv har kunnet se krydser grænsen.

 4. Af Allan Hansen

  -

  Earnest Renan (fransk tænker): ”Jeg har i høj grad studeret Koranen…Jeg afsluttede dette studie med overbevisningen om, at i stort omfang har der ikke eksisteret religioner i verden så dødelige for mennesket som Muhammed´s religion”

  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  EU har forskellig historik – og hvorfor skal EU lægge for, fremfor kulturer, der ligger nærmere for. Hvorfor skal vi have implementeret hele Mellemøsten og dens problemer? – Og da rigtigt, at folk gerne vil til lande, der er vel indrettede har retlig orden og økonomiske gode forhold – men de passer ofte ikke ind i vor kultur og de vil selv i 7ende generation være for et andet land og ikke ‘kun’ Danmark eller et andet land, de måtte få ophold i.

  Det ødelægger vores samfund, det er sjældnere en berigelse, og mange har set, at det ender galt, hvis vi bliver ved .. og kan pukkes på i den grad, at virkeligheden ligner mere ønsketænkning, bortset fra, at vi i forvejen er ved det vendepunkt, der hedder stop for flere flygtninge. – Og det er ikke kun syrere, der kommer nu i den meget trængte situation, og at FN ikke har flere penge. Det er formentlig løgn, nogle vil gerne, at disse flygtninge-lejre mindskes, så derfor er det sat i sving, at folk ønsker, naturligvis, at flygte fra disse.

  Der projiceres alt muligt i hovedet på Danmark, der i 40 år hjulpet med integration og flygtninge på forskellig vis (også langt tidligere, dvs i mere end 100 år) – og i de sidste i hv f 70 år har sendt nødhjælp her og der til disse lande med tyranniske ledere, og det fortsat.

  Ingen tør fjerne Assad! Det ville give kaos, og af to onder: ham el en anden, så ville det være værre uden .. og for 6-7 millioner, der ER flygtet og ligedan i den størrelsesorden for de internt i Syrien fordrevne, såvel som andre igen forsøger sig, fra andre lande.

  Naturligvis er flygtningene desperate og udmattede – men de har kræfter til at være ligeglade med love og regler. Hvordan kan de så forvente, at vi ligefrem skal elske dem, så lidt respektfulde, de agerer? De får tilbudt andre lande, de er utilfredse med, så de vil selv bestemme – og vi skal bare lægge dit og dat til og så betale i øvrigt.

  Naturligvis ønsker de det bedste for deres børn – men der findes altså også uddannelsesmuligheder i alle andre europæiske lande.

  Hver land i Europa er el kan endog være meget forskellige og har forskellig historik, også omkring det tidligere Sovjetunionen som besættelsesmagt. Jeg forstår godt, at de ikke ønsker folk inden for dørene, hvis deres land opfattes som et tag-selv-bord, som det ønskes af os. Vi skal bare levere ellers er vi onde racister.

  Nej, vi er omsorgsfulde og tænker os om, hvad landet kan bære med i forvejen utallige – op mod 100 vel – forskellige etniske grupperinger og diverse fremmede sprog og tillige med mange svært integrerbare personer, såvel som deres børn ofte har vanskeligheder.

  Vi har lov til at forsvare vort samfund og dets indretning samt dets love, der ofte er ganske hensigtsmæssige; men det er ikke altid muligt at tage højde for enhver situation, så jeg håber, at der er noget, der hedder nødret i forhold til denne opfattelse af, at vi bare skal slå til med penge og meget andet, hvor det for det meste også handler om økonomi.

  Vi ville aldrig kunne blive integreret i diverse lande, disse flygtninge kommer fra; men vi forventes at skulle tåle at blive trådt på og ringeagtet samtidig med at betale og levere ved kasse 1. Helst luksus med det samme, som vi af ondskab heller ikke leverer, jfr nu 2 indvandrere, der venter på, at deres koner skal ankomme her til landet. DE har sat sig foran rådhuset og ville sultestrejke for at få en bedre bolig!

  Vi er mange, der allerede er ganske trætte af denne mentalitet, selv m vi forstår denne umenneskelige situation, de både flygter fra og er kommet i. Det er så vilkårene, når ens ledere uheldigvis ikke er af bedre støbning, og hvor etniske grupper i forvejen ikke kan tåle hinanden.

  Kan de det så her – eller skal vi se alle mulige kampe disse imellem, hvis vi får påtvunget endnu flere flygtninge?

  Nogle af dem laver det ene selvmål efter det andet – og gør sig ganske uacceptable i samfundet, selvhævdende, brovtende. Og – så viser medierne disse grusomme omstændigheder, vi ganske udmærket er klar over; men hvis de vil tage hensyn til deres børn, så opfør jer ordentligt. Vi er også en del danskere, der i vores liv har været en stor del igennem – men vi formår at bevare en vis selvkontrol i anstændighedens navn, også i forhold til os selv.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Om Allan Hansen har jeg sagt min mening andetsteds. Desværre er han et typisk eksempel på en måde at føre sig frem, der får en til at tænke på noget helt andet, som man troede, var slut.

  Når han ikke har argumenter, så sviner han bare andre til. Hvis han kunne, kom han sikkert med en kølle og bankede sine modstandere på plads.

 7. Af Sofia Bro

  -

  Jeg er stolt over at leve i et land hvor mennesker trodser love for at hjælpe familier med børn på flugt fra krig. Tak skal i have i smukke danskere som har hjertet på rette sted. Knus og kram til jer.

 8. Af Niels Andersen

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Du har mange gode og vel gennemtænkte argumenter.

 9. Af Dorte Jørgensen

  -

  Nu virker hele systemet i DK da plat……….I københavns lufthavn ser man utrolig seriøst på kontrollen af personer som kommer ind i landet, specielt efter flere terrorhændelser i sverige og danmark, er det jo MEGET vigtigt vi ikke får terrorrister med våben og bomber ind i landet.

  ????????? nu får vi så afvide i pressen at mange hundrede flygtninge frit kommer ind i DK og videre til sverige helt uden at blive registreret og kontrolleret (både krop og baggage) ??????

  Så I nord danmark anvendes landets love og i syd danmark blæser man på dem og blæser tilsyneladende på borgernes sikkerhed……….det er ikke ret lang tid siden PET og sikkerheden skulle højnes i DK og ja så nu er det tilsyneladende glemt……..SKRÆMMENDE !!!

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Andersen – 10. september – 21:10

  Tak – og i lige måde. 🙂

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Dorthe Jørgensen

  Du har ret – og så mener Løkke, at han ikke kan forlange at sende flygtninge tilbage til Tyskland, fordi han har lavet en noget tam studehandel med Merkel for ganske nylig.- men det er ligedan nordpå, der ikke gøres noget heller i DK, og vi ved ikke, om der er uønskede iblandt i forh til kriminalitet og terrorisme. Der fokuseres en del på disse børnefamilier. Der er naturligvis i orden – men det er ikke hele billedet. Hvad de mange unge mænd, skal de siden også sammenføres med kvinder af egen kultur ? osv. Eller skal de svenske flickarna stå for mål her også med en ganske anden kulturbaggrund hos disse unge mænd.

  Vi ved jo, at det er vanskeligt at køre folk af forskellig kultur sammen, så til lykke til Sverige!

  Skåne har vi danskere nok på en eller anden måde ‘tabt’ igen .. og Helsingør kan nemt blive et slaraffenland af endnu flere flygtninge, hvor vi med mere terror i sigte, som de kloge lover os i det hele tager, vil afholde os fra dette sted.

  Vi ser jo tydeligt folk hjælpe deres egne – uden tanke for det land, de er modtaget i Sikkert velmenende og ok i forhåbentlig de fleste tilfælde .. men, men, men .. det er ikke sundt at blande så forskellige kulturer og mentaliteter. Et stensikkert tilbageskridt, hvis islam vinder mere indpas, og gør den ikke, så vil de som vi stadig blive punket af diverse islamister udenlands.

  IS anvender allerede også billedet af den lille døde dreng, der gik verden rundt og udskammer folk med islam som baggrund, at de svigter islam med denne flygten.

  Velbekomme – at komme under et stå racistisk og umenneskeligt styre, hvor en tro står over mennesker og skal styre disse i en menneskefjendsk opfattelse uden sidestykke – må deres gud give dem et hårdt slag el wake-up-call i forh til, hvad de egentlig foretager sig.

  Det er næppe en gud – men menneskers magtbrynde og noget af det mest lede, der kan opdrives blandt menneskeheden.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg går ind for, at enhver flygtning skal hjælpes og behandles ordentligt i enhver henseende – men jeg forlanger også, at folk, der er kommet til lande, hvor de har muligheder, vil se, hvor deres egentlige problem ligger – nemlig i hjemlandet, de eller deres forældre og slægtninge har forladt, været tvunget til – og ikke til stadighed bare sige: Danmark – det rene lort osv.

  Og – ligedan for Sverige, når eller hvis de mærker yderligere problemer nu eller ad åre, at deres indvandrere vil se til at kunne sætte den korrekte adresse på deres problematik og årsag til deres flugt og siden i deres nød indvandring!!

  Og – ikke mindst at politikere i alle lande kan se dette og evt. sætte det i perspektiv overfor dem, så er jeg sikker på, at diverse lande vil kunne udvikle en ordentlig integration for dem. Ellers er disse indvandrede at ligne med landsforrædere – intet mindre! De må få løst deres evt. personlige konflikter i deres eget regi – el søge hjælp til dette, så vi andre kan ånde frit og hilse dem velkomne, ser vi de rigtige bestræbelser.

 13. Af Per Torbensen

  -

  Zornig som samlede en familie op og inden de var nået til København skrev om det på face book.Senere lagde hun billeder af familien ud på face book.
  Så nu kan de svenske myndigheder måske afvise denne familien som værende hjulpet og smuglet.
  Nogle personer er bare så klamme i deres selv promovering og optaget af deres eget ego,at det overgår en hver forstand.
  Her er en som ikke er det.
  Et smukt foto.

  http://www.jyllands-posten.dk/pictures/NICA_Billede__free_/article8008559.ece/ALTERNATES/g-5_3/49761768—09-09-2015—Michael-Drost-Hansen.jpg

 14. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Tom Jensen.

  I betragtning af de hårde kvindelige odds imod din mening, i Debatten i aftes, så synes jeg du klarede det godt.

  Jeg er også på sporet af et moderne liv, men indtil videre har jeg kun mødt reformer, målrettet befolkningen, i form af “Strukturel Adfærdsregulering” af individet.

  Er tiden måske inde til, at demokratiet trænger til reformer, frem for det altid er mennesker som du og jeg, der skal reformeres, frem for den evindelige selvforstærkede selvforståede symbiose vi er opstået af?

 15. Af Allan Hansen

  -

  “We have 50 million Muslims in Europe. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe—without swords, without guns, without conquest—will turn it into a Muslim continent within a few decades.”?

  Citat: Gadafi.

 16. Af Ulla Pors

  -

  Ubegavet indlæg. Overskriften kunne lide så godt hedde: “Du hjælper mennesker, ikke mindst børnefamilier, i dyb nød, kan du SÅ lad være med dét!” – jeg blev sgu så glad over at se de mange som kørte flygtninge væk fra vores kæntrede højre-drejede underskuds-danmark. Smukt at se solidaritet på den måde.

 17. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der er virkeligt noget galt i de menneskeretskonventioner, vi har skrevet under på, når de forpligtiger (tvinger) os til at tage imod horder af muslimer, fra Mellemøsten og Afrika!

  Disse horder er fjendtlig indstillet til vor religion, og kultur!

  Min indstilling er, at ingen lande kan tvinges til, at underminere deres eksistens, hvad det ser ud til at ske nu!

  Det er vigtig nu, at oprette en grænsekontrol der er hermetisk lukket mod Mellemøsten og Afrika, hvis vi skal redde os ud af de problemer vi sidder i nu!
  M.v.h.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi må gøre som Australien – fremover kun kristne ..fordi det for ofte er et meget dårligt match ‘bare at hjælpe alle’ og hvem som helst .. i den størrelsesorden, vi ses permanent at være udsatte for. Vi er i forvejen fyldt op med problemer i forhold til integration – igen afgør mængden, hvor acceptabelt det kan være med disse fremmede kulturer, som på den måde bliver implementeret i vores samfund og helt anden kultur og også ofte tankegang og ikke mindst udvikling i øvrigt.

  Lad deres egne tage sig af disse flygtninge med samme baggrund.

 19. Af helena Hansen

  -

  Sverige har allerede en stor koloni af kristne asserier og det er kun rimeligt at disse får lov at huse deres slægtninge fra Syrien. I øvrigt er svenskerne sure på danskerne fordi de selv har enorme problemr med uintegrerbare invandrere, men alle problemer fejes ind under gulvtæppet -på ægte svenskervis. Hver eneste dag myrdes nogen med kniv eller skydes, specielt i Malmø og Gøteborg (invandrere vil ikke bo på landet, hvor de jo lettere kan bliv sat i arbejde). Kvinder skubbes ud fra altaner når de ikke makker ret -det hedder ulykke.
  Jeg synes gerne Danmark kan tage imod kristne og jøder. I Egypten findes der nu kun 10 jøder tilbage -alle andre er fordrevne.

 20. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Efter hånden som flygtninge situationen udvikler sig, bliver løsningen af situationen mere enkelt at håndtere!

  I den nuværende situation, er der ikke længere nogen tvivl hvad Stor Britannien (England), vil gøre ved deres folkeafstemning om tilhørsels forhold til EU, de vil melde sig ud!

  Yderligere vil jeg anse, at hvis EU ikke kan skabe en troværdig ydre grænse, så vil det bedste for Danmark være at følge England! og selv lave fuld grænse kontrol af Danmarks grænser!

  Dette er løsningen i en nøddeskal, så det er såmænd ikke så svært!
  M.v.h.

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Folk stimler samme for at sige, at vi ikke er imod flygtninge .. nej, det har vi vist i årtier, men vi har på det seneste – og før sidste søndag med denne massive indvandren og uden respekt for vores land og myndigheder, de sætter skak-mat og udnytter, selv om de har passeret diverse europæiske lande, hvor de kunne have sægt asyl! – så er folk så naive, fordi vi ser slet ikke noget banner med anklager imod de lande, folk flygter fra, deres systemer, og de fleste imod Syrien, da de fleste siges pt at komme derfra.

  En sådan masse vil altid pirre andre til at følge denne strøm, dvs migranter, der søger bedre forhold for deres liv og dermed muligheder i dette.

  Ingen larmer op om vores hjælp hidtil, ingen anklager diverse lande for deres tortur og fattigørelse af egne befolkninger, så vi danskere skal bare piskes her og nu, fordi det er en sort/hvid tankegang som om vi ikke har modtaget tdiligere og med store omkostninger i også forh til de svært integrerbare.

  Det er dette, der er stygt at overvære! Imod egen befolkning, der også kan tænke lidt længere og derfor bør anklage regering og politi for ikke at have søgt mere hjælp til en registrering i løbet de de berømte 2 x 24 t nylig, altså 74 timer ialt.

  Det har været mængden, der har afgjort politiets såkaldte konduite ..og er der nogen danskere el europæere, der vil turde samle sig i bare et forsøg i forh til et mellemøstligt land på samme måde – og naturligvis vil migranter også kunne gå disse 3-5 uger for at opnå bedre vilkår, så svært, hvis man ikke med det samme kan skille flygtninge fra migranter!

  Vi lod os med åbne øjne tage på sengen her – OG de såkaldte flygtninge, uanset status reelt, har vist så uacceptabel DIS-RESPEKT for os som land og indbyggere, at det råber til himlen. Det vil folk bare helst ikke se, selv om de kan/kunne. Nøjagtig det vi ofte har set i forh til den indvandring fra specielt arabiske lande og Mellemøsten. Tage bare dig selv til rette!

  Det duer ikke – og at folk har været længe unervejs. Det er de selv ude om, de kunne have fået ophold i andre lande, før Danmark – og så kunne de siden se til, om de fx fra Tyskland kunne komme til Sverige en dag, hvis de har familier dér.

  Jeg har ikke en bid tilovers for denne opførsel! Vi skal bare punkes, ogsåaf egne, hvis vi virkelig kan tænke os om og tænke længere!! Fy for pokker!

 22. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja, jeg kan ikke andet en bifalde Birgit Hviid Lajer, hun har fuldstændig ret i sit indlæg!
  Men hvad kan vi så gøre ved det, så lov og orden opretholdes i Danmark?

  Først og fremmest ser vi, at politiet ikke har kapacitet til at opretholde loven, altså må der øjeblikkelig foretages dispositioner for, at udvide politistyrken, så lov og orden kan opretholdes i landet, og det uanset omkostningerne!

  Til denne styrkelse af politiet er fuldført, skal hjemmeværn, og militær bruges i den omfatning det er nødvendigt!

  Så mon ikke det er på tide, at vores vatnisse af statsminister får fingrene ud, og kommer i gang?

  Dansk folkeparti bør spille en mere fremtræden rolle, og lægge alvorligt pres på regeringen så vi får vore grænser lukket!

  Samtidigt vil jeg udtrykke min største foragt, til de Danskere der er med til, at underminere landet love, føj for xxxxxx! De skade fuld bevist deres land, og Danske medborgere!
  M.v.h.

 23. Af Jan Andersen

  -

  Her er jeg uenig med TJ.

  Danmark skal først og fremmest tage var på sig selv – glem alt om “fællesskabet” med EU, for det bliver ikke gengældt.

  De der fragter migranter der allerede er kommet ind i Danmark til Sverige gør Danmak en bjørnetjeneste. Problemet er, at disse migranter får et svensk pas efter 5 år, og kan frit tage toget over Øresund og bosætte sig i Danmark – uden Danmark kan gøre noget. Se det er det reelle problem.

  Det er Sverige som er igang med at underminere Europa ved sin frit leje politik for hvem som helst, Sverige fungerer som incubator.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Carl-Erik Pedersen – 13. sept. 11:44

  Der er nu givet mere hjælp fra andre politikredse til grænsen – men jeg mener stadig, at efter det første døgn, kunne der være sat ind.

  Men stadig kan flygtninge imødese at komme igennem alligevel, hvis de ikke kan sendes tilbage, hvis de blot tér sig tilstrækkeligt, så volden skal være stor nok el tvangen overfor dem, så de kan lade sig kontrollere.

  Hvem siger, at de blot skal sende tilbage til Tyskland .. der er stadig det første land, de kom til Europa, hvis de ikke har lukket som Østrig nu. Jeg ved ikke, om Ungarn har lukket fra denne side, altså fra Europa, hvor de skulle have beholdt hver enkelt – i hv f til de var registreret, hvor de kunne få en kopi med til næste land fx.

  Aner det ikke – men jeg tror, at der er givet et slags wake-up-call til i hv f nogle af vore politikere.

  Jeg har heller intet til overs for at skulle overvære, at mennesker tror, at bare politiet forholder sig roligt og ser til og lader ting passere, så modarbejder de både egen og vores sikkerhed, da de ikke aner, hvem de hjælper. Alle – indvandrede og deres medhjælpere bør vide dette via vores retssamfund, hvor regler er ens for alle, der overtræder love/n – dvs tilbagesendelse. Og – havde vi tilbagesendt, så havde Tyskland modtaget et signal og kunne have ageret yderligere i forh til de lande, der lod flygtninge gå videre, måske også imod flygtninges vilje, fordi disse lande ikke ville have dem..

  Men – hvis jeg har hørt rigtigt på TV i går aftes, så har Sverige sidste år modtaget mellem 80-90.000 flygtninge. OG – de 70.000 flygtninge siges at være transporteret igennem Danmark! Af hvem!!!??? Hvordan!!!??? Og – nu sejler de heldigvis direkte til Sverige .. eller hur??? Flere og flere vil kunne sige, at de har familie dér ..og flere og flere vil stemme socialistisk, fordi det er på venstrefløjen, de gerne giver ud af statens kasse, såvel som det giver stemmer!

  Er det derfor, at de i nu det sydlige Sverige har så mange problemer i forhold til indvandrerruppers ageren!!!

  Afgiver-landene .ser bare til – og vi slipper ikke af med indvandrere, der først bor her – og slet ikke, hvis deres børn er begyndt skolesystemet osv.

  Jeg vidste ikke, at vi havde 47 asylcentre i Danmark – det svarer vel også til antal af moskeer, jeg har hørt om i antal, så ..hvad kan vi alm danskere regne med fremover og have for øje og tillid til .. ja, sikkert er endnu mere parallel-samfund på dansk jord ..et importeret ‘Israel-Gaza-problem’ her for os – eller bliver vi selv 2. generation af Amerikas indianere!!

  Mit håb er, at det er fornuftige flygtninge, vi overvejende har modtaget og modtager – men Islamisk Trossamfund har altså være agerende ..det lover ikke godt, at de ikke er med til at opretholde lovene .. bare det er folk fra Mellemøsten.

  De risikerer dermed at være deres egen værste fjende i forhold til at have fået indpas her i landet – dvs. utroværdige, fordi disse mennesker var ikke i nogen form for fare! Samtidig miskrediterer de os og ligedan de flygtninge, de har hjulpet!!!

  Massiv grænsekontrol vil være velkommen for en længere periode.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Siegfried Matlok, chefredaktør, fra det tyske mindretal i DK, oplyser på TV, at 2/3 af syriske flygtninge ikke er mulige som erhvervsaktive, da de ingen udd har og flere er endog analfabeter.

 26. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Birgit Hviid Lajer, Ja du har ret, det ser ud som vi kører ret mod landets og Europas opløsning ved den vedholdende islamisering, der sker af vores forhold!

  Det der oprøre mig mest er de Danskere/Svenskere, der profilerer sig selv, som gode moralske mennesker, målt i forhold til os andre, som man kalder rasister, ved tåredryppende billeder af døde børn, jamrende familier, osv.. (godheds industrien), starten af indsamlinger af penge til de stakkels flygtninge, TV, som konstant kværner om hvilken humanistisk modtagelse, de stakkels mennesker får på hoved banen i Kbh.. og Centralstationen i Malmø!

  Jeg har en god ven her i Malmø, som jeg talte med i fredags. Han er Tysk indvandre til Sverige for ca. 40 år siden, og derfor helt naturligt hat fulgt med i Tysk politik gennem årene.
  Han sagde, at under Balkan krisen, og flygtninge strømmen til Tyskland, i denne tid, blev der fra politisk hold proklameret, at Balkan flygtninge, som kom til Tyskland, kun skulle være der en 3 måneders tid, max 6 måneder, hvor efter de vil blive sendt hjem!
  I dag ca. 15 år efter, er de stadig i Tyskland, og har fået familien til Tyskland!
  Det samme vil komme at ske med Syrien flygtninge, og de mængder fra Afrika vi har her i Danmark!

  Det eneste håb jeg har for fremtiden, er at Dansk Folkeparti blive så store, at de kan få en sanerig af flygtninge forholdene i Danmark gennemført! Samt, at som det ser ud nu med Englands afstemning om tilhørselsforhold til EU, bliv en udmeldelse, som så Danmark følger!

  Ja, Dublin aftalen som gælder, at flygtninge bliver send til første EU land de kom til, er jo de-Fakta sat ud af spillet, da Italien og Grækenland ikke har kunnet håndhæve aftalen. Derfor er der selvfølgelig ikke nogen grund til at Danmark siger, at de prøver at overholde aftalen, samt at Dublin aftalen jo hænger sammen med Schengen aftalen om åbne grænser, som jo nu ikke længere er relevant! Det vi har brug for i EU nu, er strenge grænsekontroller så vi kan få styr på hvilke personer, der krydser vore grænser! dette simpelt hen for, at forhindre terrorisme, samt kriminalitet!
  M.v.h.

 27. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Et tillæg: Ja Birgit Hviid Lajer, vi har i vort demokrati, og rets samfund, vedtaget love, som skønnes, at være til befolknings bedste, for overholdelse af disse love, har vi politi og retsvæsen!

  At nogle Danske borgere tillader sig, at sætte sig uden for vor lovgivning, ved blandt andet, at fragte uregistrerede flygtninge, rundt i landet, er ikke lovligt, og de er derfor hjemfalden til straf! ( At en stor del af disse lovovertrædelser foretage af 2 generations indvandre maner jo til at vi tager jernhandsken på ,for en gangs skyld, så vi får forklaret dem om hvor David købte øllet!)!

  Til de etniske Danskere der mener sig berettiget til, at bryde landets love, ved at dække sig som ekstra humanistiske, og derved skader deres land og medborgere, for der efter, at profilere sig i massemedier, håber jeg, at i får så hatten passer af lovgivningsmagten!

  Jeg vil også tale til massemedia, som TV. hvis i ikke nuancere jeres berettelser om alle menneskevenlige personers heltemodige indsats, som i bund grund er til skade for landet, så burde ledelsen fyre på gråt papir! Mon det så ikke var på tide, at fortælle jeres ledelse om hvem der betaler jeres løn. I er absolut ikke betalt for at skade jeres land og landets lovgivning!!!

  Jeg har det dårligt med, at se den ene efter den anden person fremtræde på TV, og profilere sig med hvilke gode mennesker der er i forhold til alle andre mennesker! Skam jer!
  M.v.h.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Carl-Erik Pedersen – 14. sept. 2015 – 18:41

  Enig, og de skader tillige de indvandrede, der må blive her – med en sådan mentalitet, bare at tage sig selv til rette.

  De flygtede har trods alt kunnet passere flere lande, hvor der var tryghed for dem, så da de når helt herop, så er de naturligvis udmattede – og da især hvis de har traumer i forvejen; men jeg giver ikke en døjt for disse ‘hjælpere’, der formentlig i forvejen ‘lider’ af en vis få- og kræve-mentalitet! Alle socialisterne – eller også bliver de det for at få mest muligt raget til sig efterhånden.

  Og – denne for mig at se salvelsesfulde Zornig .. ikke til at holde ud! Så hjælp dog folk med dårlige barndomme, hvis du er kvalificeret til det; men læg dig selv lidt på hylden. Vi har hørt nok.

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Carl-Erik Pedersen – 14. sept. 2015 – 11:03

  Netop til det med kriminalitet og terror, som vi forsøger med mange menneskelige og øknomiske kræfter at undgå, det ses der stort på. Jeg håber at det går godt, at der ikke er noget for os og svenskerne el evt. Norge og Finland i denne ombæring med flygtninge, så vi ikke har næret en slange ved vores barm/e.

  Der tales med en danske, kvindelig præst om næstekærlighed og at vi sagtens kan tage 100.000 flygtninge til. Naivt – og hun må have rent ud sagt Knald i Låget, som jeg skrev det på Sørine Gotfredsens blog nu. Og – al den snak om næstekærlighed – den er sparsom den modsatte vej og nærmest ikke inde i billedet, må vi nok konstatere.

  Vi har i forvejen 300-500.000 flygtninge i Danmark incl diverse familiesammenføringer, hvad forestiller den arme kvinde sig ikke med yderligere 100.000 flygtninge om føje år og disse familie-sammenføringer der ikke kun er kæresten el konen – men børn og onkler, forældre åbenbart i Sverige, må jeg forstå det. Vi kan ganske enkelt ikke være ligeglade med, hvad der sker i landene i Norden,, hvordan de tackler disse forhold – bliver klogere.

  Og – alle de enlige, unge mænd .. skal de giftes ind i nogle af de i mere én forstand blåøjede familier, hvor det alligevel ofte går galt med vold og andet, fordi kulturerne er så forskellige, således at forstå, at aggressionerne sidder ganske yderligt på en stor del af de mellemøstlige indvandrere med islam som baggrund. De er totalitært opdraget, så nogle f dem slår også videre på både koner og næste generation, deres børn i en opdragelse, lyder det fra flere sider.

  Møder man dem på gade og vej, så er de ganske enkelt mere hårde i filten. Ligedan ser vi de unge kvinder med hovedtørklæder på forskellig vis – men ofte med make-up og stramme bukser og høje hæle og korte jakker, der så absolut ikke dækker mere på dem end på danske unge piger og kvinder. I øvrigt usundt for hovedbund og hår med al den tildækning.

  Vi er i færd med at være udsat for stadig at skulle øge en ubalance i vort samfund, hvor vi i mange andre retninger netop gør alt for en god balance!

 30. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående flygtninge diskussionen i dag på TV. vil jeg gerne kommentere diskussionen der pågår!
  Efter WW.II kom der flere tusinde Tyske flygtninge til Danmark, de flygtede fra de fremrykkende Russiske tropper, og de flygtede for deres liv!
  De var vel her til 1948, og de boede i barakker spredt rundt omkring i landet. Disse flygtninge returnerede alle til Tyskland, og opholdet i Danmark reddede højst sandsynligt livet på mange!

  Så med tanke på DF’s forslag om garanteret returnering af flygtninge der kommer i dag, så syntes jeg, at det lyder meget fornuftigt!
  M.v.h.

 31. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående ret og rimeligt, så burde regeringen ikke sende en krone ud af landet, elle bruge en krone på flygtninge, af skattekroner, før de har taget sig af hjemløse, og ældre Danskere, samt hospitaler!
  Dette er grundlæggende en Dansk regerings ansvar, og basen til, at de er valgt til det Danske Folketing! Havde de været valgt til Den Syriske, eller nogen Afrikansk regering, kan jeg udmærket forstå at de sender Danske penge derhen; men det er de ikke!!!

  Jeg mener endda, at dette står i grundloven!
  Mvh.

Kommentarer er lukket.