Ibi Pippis afslørende svømmetur

Af Tom Jensen 53

Ibi Pippi Orup Hedegaard er en dansk kvinde. Det vil sige… tager hun tøjet af, vil de fleste, der ikke kender Ibi Pippi Orup Hedegaard og hendes identifikationspapirer, umiddelbart bedømme hende til at være en mand.

Men det er hun ikke.

For Ibi Pippi Orup Hedegaard føler sig som en kvinde. Derfor blev hun i henhold til den nye lov om juridisk kønsskifte, som trådte i kraft 1. september 2014, anerkendt officielt som kvinde.

Loven om juridisk kønsskifte, som altså indbefatter, at man kan skifte køn uden ligefrem at skulle have foretaget en kønsskifteoperation, blev vedtaget for at imødekomme det faktum, at en del af befolkningen ikke føler sig som enten mand eller kvinde – eller føler sig som kvinder, selv om de er mænd og vice versa. Transkønnede er den officielle betegnelse, og denne blogs ærinde er ikke at bagatellisere de udfordringer, transkønnede måtte have. Endsige latterliggøre dem.

Sagen er blot, at Ibi Pippi Orup Hedegaard for nylig foretog en handling, som endte med at afsløre, hvor vidt vi i virkeligheden er kommet med at implementere den identitetspolitiske opfattelse, at intet er, hvad det er. Alt er kun, hvad den enkelte måtte opfatte, at det er.

Dét, Ibi Pippi Orup Hedegaard gjorde, var at møde op i en svømmehal i Viborg. Hvilket er enhver mands og kvindes og transkønnets ret. Men da Ibi Pippi Orup Hedegaard jo juridisk nu er anerkendt som kvinde, mente hun sig naturligvis berettiget til at iføre sig sin badedragt i kvindernes omklædningsrum.

Så det gjorde hun. Hvilket affødte reaktioner fra de øvrige tilstedeværende kvinder, der jo ikke var i stand til at vide, at Ibi Pippi føler sig som en kvinde, men alene kunne se – da hun havde afført sig sine klæder – at hun til forveksling lignede en mand.

Hvorefter de klagede til svømmehallens ansatte, som endte med at forvise Ibi Pippi Orup Hedegaard til handicapomklædningen. Noget der ikke behagede den juridisk anerkendte kvinde:

Jeg blev stødt, for jeg mener, at det er helt forkert. Der er vel ingen, der bryder sig om at være sidestillet med at være handicappet på grund af sin seksuelle orientering,” sagde hun til Ekstra Bladet.

Og det kan man jo sådan set godt forstå.

Alligevel lykkedes det Ibi Pippi Orup Hedegaard med det lille svømmehalsdrama at sætte fingeren meget præcist på det helt fundamentalt vanvittige ved identitetspolitik. Ved at enhver har ret til at definere virkeligheden – herunder sig selv – alene ud fra ens egne, individuelle følelser og identitet.

Dén identitetspolitik, som i øvrigt kan ende i kønsneutrale børnehaver, eller som har afstedkommet ophidsede debatter i elitære litterære miljøer om, hvorvidt hvide mænd er i stand til at forstå og anmelde bøger skrevet af eksempelvis sorte kvinder.

Er man identitetspolitiker, definerer man virkeligheden alene ud fra individets identitet. Man anerkender således grundlæggende ikke, at der findes en virkelighed, som er givet. Som man som enkeltmenneske ikke bare sådan lige kan lave om på.

Men som sognepræst Torben Bramming påpegede i denne kronik i Berlingske forleden, så ender denne verdensopfattelse meget let i en absurd krænkelseskultur. Hvis ingen virkelighed er givet, så må lovgivningen og enhver opfattelse af ret og uret indrettes efter det enkelte individs opfattelse af virkeligheden.

Loven om juridisk kønsskifte er, som andre initiativer i den retning, indført i den anerkendelsesværdige hensigt at hindre ulighed og diskrimination.

Men resultatet risikerer blot at blive mere ulighed og diskrimination.

For resultatet af denne opløsning af en fælles virkelighedsopfattelse er, at ethvert individ risikerer at måtte lade sig underkaste andre individers mere eller mindre vilkårlige, individuelle opfattelser af virkeligheden.

Det er derfor, Ibi Pippi Orup Hedegaards svømmehalstur ikke er uvigtig. For den afslører dette i al sin absurditet.

Og måske var det også meningen: Ibi Pippi er i hvert fald kendt som en kontroversiel og provokerende forfatter, der tidligere ikke er gået af vejen for at lave markante stunts, og som i øvrigt har kone og seks børn.

For hvem skal man egentlig tage hensyn til, når en juridisk kønsskiftet person træder ind i et kvindeomklædningsrum, smider tøjet og afslører hele pakken af mandlige kønsorganer? Den juridisk kønsskiftede? Eller de kvinder, som i øvrigt måtte befinde sig i omklædningsrummet?

Hvis man vil undgå forstyrrelser af den offentlige orden eller krænkelser af minoriteter, er det så ikke nødvendigt at indføre 50 forskellige omklædningsrum eller sikre, at bøger skrevet af sorte kvinder alene anmeldes af andre sorte kvinder med behørig identitetsmæssig indsigt i de omstændigheder, forfatteren menes at måtte have levet med?

Og til syvende sidst: Er resultatet heraf mere lighed og et mindre opdelt og segregeret samfund? Eller i virkeligheden – forudsat, naturligvis, man mener en sådan findes – mindre lighed og mere segregation?

Hvis jeg havde været identitetspolitiker, ville jeg have konkluderet, at din mening om den sag kunne være lige så relevant som min.

Men det er jeg ikke.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

53 kommentarer RSS

 1. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Heller ikke så meget mere herfra. Blot dette. Transpersoner som ønsker fysisk kønsskifteoperation er nødt til at have en eller anden form for lægelig diagnose, som retsligt og lægeetisk kan begrunde et så dybtgående og farligt kirurgisk indgreb. De kønshormoner som indtages både før og efter kønsskifteoperationen er heller ikke frit tilgængelige, men skal fås med lægens tilladelse, da de er farlige at indtage. Kravet om diagnose kan kun blive endnu stærkere, når kønsskifteoperationen som i Danmark betales over velfærden. Striden står om ordlyden i den diagnose. Den langsigtede tendens i den vestlige verden går i retning af definere den splittede tilstand jeg har beskrevet som selve sygdommen, dvs. indholdet i diagnosen.
  Jeg mener nok, at psykisk raske personer kan gå under i en sådan splittelse. De er ikke syge, men de bliver syge.

 2. Af Søren Sørensen

  -

  Martin Nielsen nu steg antallet af paykiatriske diagnoser under VKO jo med 50%?
  http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1541359/regeringen-maa-nedsaette-en-psykiatrikommission/

  Det er et borgerligt våben mod folket.

  Er naturligvis intet galt med at være “tranny” endvidere “tranny chaser” eller bøsse.
  Forkvaklet borgerlige moralske præmisser-som vi så i festen er incest ret normal iblandt konservative-er naturligvis ikke vær at følge når men reletere til mennesket,

  Magthavere diagnosticere og frasorterer. De er altid borgerlig da kun de har interesse i politisk og menneskelig frasortering som gavner dem selv økonomisk.

  Det ydmygende borgerlige psykiatriske system -som fx hdp repræsenterer og arbejder for- frasorterer alle kritiske og “unyttige spiserer”.

  Er uden tvivl for få røde og anstændige ansat i psykiatrien-såvel som i journalistikken som i dk nu er ren sort og ikke en rød kommer igennem, hvis vi ønsker at løse problemet må vi altså have færre borgerlige psykiatere mv. Der bestemmer hvem er mand og hvem kvinde.

  Deres forkvaklet moralske kompass står som bekendt i vejen for den peraonlige frihed?! De føler afsky via en transvestit på gaden eller i svømmehallen.

  Hvorledes de som bøsser og lesbiske (eller blot kvinder)en blev borgerlige må vi spørge dem om. De har ingen repræsentation der.

  Men lad os spørge eksperten-hdp-
  Drejer det sig ikke blot om skat, rigdom og personlig grådighed?

  Tillader mig at spørge en ekspert da jeg ser at allerede 2 kommentarer igen ikke kom igennem tj og håber på hdp’s ytringsfrihed som dog har været noget forsinket of late som i 3-4 dage.Men i b direkte adgang for alle borgerlige -minus Preben som må nøjes med 40% af alle indlæg og 3 frasorteret-røde må dog vente. Mestendels forgæves!

 3. Af P Christensen

  -

  Naturen er rationel (modsat mennesket).
  Den har hidtil sparet os for mange unødige omklædningsrum ved kun at have 2 køn.

Kommentarer er lukket.