Familievogternes Råd

Af Tom Jensen 30

Familieretsadvokat Klavs Brammer mener det bør forbydes at hente børn i daginstitutionerne efter kl. 16.30. Det sagde han forleden til avisen.dk.

”Jeg mener, man skal lade være med at få børn, hvis man ikke kan afsætte tid til at være hos dem. Det burde være forbudt først at hente sit barn klokken 16.30”,

udtalte familieretsadvokaten, som begrundede sin holdning med, at ”der er altså en fare for, at børnene bliver egocentriske individer af det her”.

Hvor ”det her” naturligvis skal forståes som livet i en daginstitution.

Selv har familieretsadvokat Klavs Brammer heldigvis aldrig haft problemer med sen afhentning af børn. For tilbage i 70erne og 80erne, da han selv havde småunger, havde hans kone deltidsarbejde.

Hvorved der jo allerede er skitseret en løsning på den børnemishandling, der angiveligt sker nu om stunder, fordi børn går i vuggestue, børnehave eller fritidshjem. Jeg er ikke helt sikker på, at nutidens kvinder er enige.

Men… børnemishandling? Er det nu ikke et vel skrapt ord, selv om mange børneforældre kan få ondt i hjertet ved de mange timer, deres børn skal være i institution?

Hvortil jeg må sige, at det ikke er et ord, jeg har fundet på. Jeg har hentet det hos en politiker. Dansk Folkepartis Marie Krarup, som på Facebook reagerede på familieretsadvokatens forbudskrav med følgende statement:

krarupupdate

Hermed bekræfter Marie Krarup arm i arm med Klavs Brammer dét, der virkelig er sket her i Danmark over de seneste år: Mere end nogen rødstrømpe drømte om i begyndelsen af 70erne er det private blevet politisk.

Og familielivet genstand for deklamationer og domme fra selvbestaltede familiepolitiske udgaver af Vogternes Råd, der mener at vide, hvordan det rigtige familieliv skal leves. Og hvordan forældre og deres børn gør alting helt, helt forkert.

Så forkert, må man forstå, at det burde forbydes.

I de onde gamle dage var der også sat strikse rammer og normer op omkring familielivet. Der var ting man gjorde, og der var ting man ganske enkelt ikke gjorde.

For at starte et sted: For 50 år siden var det stort set utænkeligt, at to homoseksuelle kunne bo sammen og eventuelt få børn. Blot i mine forældres generation så man ofte skævt til, hvis et kærestepar flyttede sammen, før de blev gift. Så boede man jo ”på polsk”. Uhada…

Før kvindernes indtog på arbejdsmarkedet især fra sidst i 60erne var der også strikse normer omkring kønsrollerne i familien. Se et næsten hvilket som helst afsnit af Matador og få det dramatiseret for dine øjne. Selv den i egen forståelse progressive ”Røde” var i virkeligheden lidt af en patriark, til hvem fruen i huset smurte madpakker, da han skulle rejse ned til borgerkrigen i Spanien.

Der var så meget, man bare gjorde. Der var også så meget, man bare ikke gjorde. Der var så stærke do’s and don’ts omkring familie- og seksualliv, normer som var begrænsende for menneskelivets frie udfoldelse. Det var næsten uundgåeligt, at nogen på et tidspunkt måtte gøre oprør.

Her i 2015 bryster vi os af at være frigjorte. Også når det gælder familiemønstre. Man lever i regnbuefamilier og blandt papforældre og –søskende i allehånde skilsmissekonstellationer, aleneboende kvinder får selv børn, homoseksuelle par adopterer, det hele er så fint og frit og grænseløst moderne mangfoldigt.

Eller er det?

Er den meget berømmede nye diversitet i familieformerne i virkeligheden snarere et dække for en ny omsiggribende tyrannisering af ”det forkerte”, som blot nu handler om noget andet, end det gjorde i de moralske, gamle dage?

Forleden skrev debattøren Anne Sophia Hermansen i Berlingske om det, hun kaldte ”kvindefængslet”. Om kvinder der i debatten og i medierne regulært mobber og basher andre kvinder, der eksempelvis ikke håndterer moderskabet efter netop deres præcise anvisninger.

Hun har en pointe. Men hvis blot det hele endda kunne isoleres til, at kvinder kan være kvinder værst.

Det kan det imidlertid ikke.

For uanset hvor man vender sig hen som familie i dag er der en hær af oftest offentligt finansierede eksperter, institutioner, politikere eller meningsdannere, der står klar med opskriften på, hvordan man lever det rigtige familieliv.

Og med den advarende pegefinger oppe om, hvornår man lever det forkerte.

Her i påsken var det således det statslige organ Børnerådet, der var ude med en advarsel til forældre om, at de skal sørge for at tage deres unger med på legeplads i stedet for at lade dem rådne op foran en iPad. Og sidder de endelig med den, skal forældre ifølge det statslige råds formand Per Larsen tage hånd om at sikre, at de bruger den rigtigt:

Der er masser af apps og funktioner, der kan stimulere til kreativitet og opfindsomhed – og også til fysiske og sociale aktiviteter. Dem skal vi udforske sammen, ligesom vi bygger Lego eller lægger et puslespil sammen. Og så skal vi være bedre til at tilbyde børnene alternative måder at lege med de digitale medier på, fx ved at de får lov til at være mere fysisk i bevægelse med tabletten,” lød befalingen.

Tak for rådet, Børneråd. Vi krydser lige af på to-do-listen.

Som er lang.

Selv om det konkrete forslag er taget af bordet nu, er der eksempelvis stadig en markant gruppe politikere, som finder det fornødent at bruge loven til at bestemme, hvordan barselsorloven skal fordeles i familierne ved at øremærke barsel til både kvinder og mænd.

I stedet for modsætningsvist at droppe enhver øremærkning.

Her er det SFeren Jonas Dahl.

Han har selv lige været på orlov med sin yngste datter, og ikke et ondt ord om det. Det er jo herligt.

Herligt nok til at han vil tvinge alle andre forældrepar til at fordele deres barsel efter samme nøgle, som han og datterens mor selv har gjort det. Og hvis de så alligevel ikke gør det? Ja, så bortfalder barslen.

Familievogternes Råd slår til igen.

Som det også sker, når daginstitutioner etablerer meget skrappe retningslinjer for, hvad forældre må give børnene med i madpakken. Eller endog for, hvad der må serveres til fødselsdagsfester i private hjem. Eller når en universitetsforsker offentliggør et studie med det budskab, at fredagsslik kan skade børn for livet.

Eller når politikere vil tvinge børn af belastede forældre eller indvandrere i daginstitution.

Det sker alt sammen på et bagtæppe af ustandselige krav om, at familier skal gøre det ene og det andet eller synspunkter om, at børnefamilierne er i en tilstand af det ene eller det andet, som der må gøres op med. Gerne politisk.

Forældre skal være mere nærværende. Børn skal have større frihed og lov til at lege i fred. Børn skal passes af mor. Børn har godt af at komme i daginstitution. Husk 6 om dagen. Bedsteforældre bør mere på banen. Børnefamilierne er for pressede. Børnefamilierne er forkælede. Moderne børn er stressede. Moderne børn sidder alt for tit alene og keder sig. Husk at lære dine børn at motionere. Alt for mange børn er for tykke. Forældre svigter deres børn, når de træner til marathon i stedet for at være sammen med ungerne. Usynlige forældre tør ikke opdrage og sætte grænser for deres børn. Moderne forældre er hysteriske curlingforældre. Forældres brug af smartphones ødelægger deres børn.

Med alt det, alle gør galt, skulle man tro, den danske opvoksende ungdom måtte ende i dårekister, bander eller som syge og nedbrudte ringvrag hele bundtet.

Men det gør de bare ikke, som SFIs seneste rapport om børn og unges trivsel fra 2014 viser. De fleste børn og unge i Danmark har det ganske godt. Alt andet lige og med alle forbehold og variationer.

Men hvorfor er det så alle har så travlt? Hvorfor alle disse udgaver af Familievogternes Råd? Hvorfor er det, at Matador-æraens snærende normer for, hvad der var rigtigt og forkert i familielivet reelt ikke er blevet afløst af frisind og rummelighed, men blot en anden form for norm-tyranni?

Svaret er, at mellem dengang og nu kom ikke blot 60ernes angivelige frigørelse. Vi fik også en velfærdsstat. Som nu synes at have monopoliseret begrebet fællesskab i en grad, så vi alle har fået en systemudstedt aktie i hinanden.

Hvad du gør, skal jeg betale for. Også selv om det foregår i dit eget hjem. Hvad jeg gør, skal du betale for. Også selv om det foregår i mit eget hjem.

Det er næsten for fristende en invitation til nidkært at blande sig. Ind på scenen med Familievogternes Råd i alle dets geskæftige og patroniserende afskygninger.

Det var daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, der efter overtagelsen af regeringsmagten i 2001 ville rydde op i eksperttyranniet. Som bekendt sagde han i sin første nytårstale følgende:

Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vore vegne. … . Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden. Men når vi skal træffe personlige valg, er vi alle eksperter.”

Noget tyder på, at der var mindst ét område, nemlig livets gang i familierne, som blev glemt i den oprydning.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

30 kommentarer RSS

 1. Af Anders Hede

  -

  Meget enig, men tag da Venstre og Michael Aastrup Jensen med – og hans vanvittige ide om at familier skal få iPadhjælp fra statslig organ

 2. Af Torben Knudsen

  -

  Røgslør og hvem betaler ham?,. de 5% der klipper kuponerne som de 95% leverer til.
  Mor kom på arbejde i 60erne for at forøge produktionen og afkastet på aktierne og så fik familien et tv og et køleskab og lidt mere. HElt tilrettelagt og styret af 5% klubben og dens talerør den blå presse ejet af de 5%. Kritisk journalistik!! ‘long time gone’ .
  Børnene betalte, ind i burene og livet, familielivet konstrueret til størst mulige afkast.
  Skal man leve et liv man kan være bekendt f.eks. , hvis man har besluttet at få børn og leve et liv med dem, så skal man selv gå imod strømmen. de første 6 år, skal der vær nærvær og man får nogle pragteksemplarer, der derefter sendes ud i kvarteret til leg og opvækst med andre børn uden voksenindblanding.
  Det nu værende 5% liv går lidt eftet lidt i al sin gru op for flere og flere

 3. Af Jørgen F.

  -

  …med IT revolutionen, fra 80’erne og frem, var vi reelt i den situation at uddannelser og erhvervserfaring reelt blev forringet, selv ved kort tids fravær fra arbejdsmarkedet.

  Der er vi ikke længere, IT revolutionernes tid er forbi, og den frihed i familierne, der blev konverteret til BNP i da kvinderne gik på job, råber nu på at blive konverteret tilbage til frihed.

  Jeg vil vove den påstand at kvinder og mænd uden problemer kan tage 5 år ud af arbejdslivet, og fortsat være lige så kvalificeret arbejdskraft når de returnerer igen.

  Der mangler alene et kulturskifte på chefgangen, og i HR afdelingen, når der skal ansættes medarbejdere – og så naturligvis nogle incitamenter fra det offentlige.

 4. Af Torben Knudsen

  -

  Jeg blev lige koblet af!!
  (Jeg mener, man skal lade være med at få børn, hvis man ikke kan afsætte tid til at være hos dem. Det burde være forbudt først at hente sit barn klokken 16.30”,) Tom peger fingre af Klavs Brammer, og så er det endda så afdæmpet, når der burde stå,man bør ikke få børn, hvis de skal lukkes i bure.
  Et overgreb af dimensioner, da man i slut 50erne satte sine børn i bure af forskellig størrelse.
  Selv hønsebure er der skrevet mere om.
  Der betales hver dag en meget høj pris for tv,køleskab og to biler og fravær af samvær det meste af døgnet.
  Endvidere er samvær imellem generationerne erstattet med elektronikken og burene.
  Som sagt styr selv dit liv, du vil ikke fortryde, lad dig ikke voldtage af 5% klubben, du kan selv.
  Og Tom han er blot en lejesvend godt betalt for at latterliggøre, dem der gør op med f.eks. børn i bure.

 5. Af Hans Hansen

  -

  Så prøv at stå med ansvaret for en virksomheds funktioner når klokken er 16.15. Man kan ikke forlade virksomheden før alt er klar til dagen efter, og at mene at de pressede forældre ikke burde få børn er ikke kun manglende omtanke. Det er kun folk der ikke arbejder der ikke forstår det. Det er jo ikke noget nyt.

  Men det er ikke børnevenligt. Det er ikke sjov at være den sidste der bliver hentet i børnehaven. Bare prøv at forstå dilemmaet. Det er jo i forvejen noget forældrenes permanente dårlige samvittighed, og stress, er påvirket af. Hvem har skylden?

 6. Af mikael bruus

  -

  Hvad tidens kvinder bryder sig om at høre og ikke høre bliver underordnet: Hvis vi fastholder at børnene er de små i alt dette. (Personligt kan jeg så komme noget i tvivl hvem der er de mest barnlige)

  Om det er smart, at opstille klokkeslæt for afhentning er så en anden ting, men et er helt sikkert, ungerne har når de er helt små, brug for deres mor ikke vuggestuen.

 7. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Godt skrevet, Tom Jensen. Er der noget trængte børnefamilier ikke har brug for, så er det de evindelige kloge-åger M/K til at fortælle, hvordan de skal være eller især ikke være forældre. Hvem sagde social kontrol…. Giv i stedet børnefamilier al den opbakning, de trænger til, så de kan koncentrere sig om deres familie uden at få stressende dårlig samvittighed over alt det, de ikke gør rigtigt. De opdrager den næste generation og det skal vi takke dem for.

 8. Af Tina Heiz

  -

  Jeg er mor til tre boern og bosiddende i Schweiz. Hernede bliver de fleste boern hentet omkring kloken 17.30 – 18 (insitutionerne lukker tidligst klokken 18.30) inklusive mine boern, dog med undtagelse af den aeldste, der nu er over 5 aar og som gaar i skole fire dage ud af fem til klokken 16! Jeg kan blot ryste paa hovedet over den manglende forstaaelse for, at der er mange velfungeende maader at leve og organisere sit liv med boern paa, og der er ikke een maade, der er mere rigtig end en anden. Hvis et barn er omgivet af kaerlighed, omsorg og tryghed, kan saavel barnet som omverdenen da ikke oenske sig mere. Endelig kan jeg blot konstatere, at mine boern, ligesom de fleste af de boern, jeg kender og moeder, og som lever et liv tilsvarende mine boerns, synes at vaere lykkelige, sunde og glade boern!

 9. Af Kristian Andersen

  -

  Jeg er så evigt træt af Politikere, der udtaler sig om ting de ikke har nogen som helst indsigt i!!!!

 10. Af Lonny Fischér Erhvervskorrespondent eeg.

  -

  Børn ! —Helt ærligt ! –Hvad faar de børn for ??? –Det kan ikke være for samfundets skyls ! —Heller ikke for deres egen skyld —Og da slet ikke for børnenes skyld !! —Saa maa det være for pengenes skyld ! Ikke sandt ?? –Naar fornuftige folk, fravælger børn – og foretrækker en spændende karriére istedet-for ! —Jamen saa er de tvangs-indlagt til, at betale for “børneforældrenes fornøjelser ! “–Igen grotesk —Naar halvdelen af en generations inst.børn – sidder paa institioner for adfærds-vanskelige ! –Saa skulle der forlængst være grebet ind ! —-I Frankrig bliver mødre/fædre tvunget til, at passe deres egne børn – indtil de skal i skole 4 aar gamle ! –Derfor faar de ikke ret mange børn ! —Men dem de faar ! Bliver højt prioriteret og er første-klasses individer ! —Iøvrigt er der oprettet “senior-universiteter ” ! –For dem, der er kommet bagud –og har faaet børn i 15-20 aar !! Igen – igen er DK- haabløst bagud ! —I 50érne, hvor det var almindeligt, at kvinderne spildte næsten hele deres liv paa, at være hjemmegaaende !! -Var livet ogsaa dermed slut !! –Saadan skal det ikke være igen ! —Men et godt raad “faa 1 hund eller 2 –eller 1 kat ! –Dem har vi glæder af hele deres liv ! –I modsætning til “børn, som folk ikke gider passe selv !! Men overlader det hele til “tvivs-somme pædagoger ” ! fordi især enlige mødre og politikere i deres enorme egoisme ! Tror at de gør en samfunds-tjeneste !!! Nix-nej – det gør de ikke !

 11. Af Birthe Skyt

  -

  Vogternes råd ! Jeg tror ikke det så meget er på grund af fællesskabets velfærd men mange små faktorer der giver den megen debat om børn og familien . Jeg oplevede allerede i 90 erne at vi stod med en generation af forældre, som selv havde gået i institution og samtidig kun havde en enkelt søskende. Det at blive forældre og hvordan man udfylder rollen var ikke længere en naturligt integreret del, som var lært gennem erfaringerne med at være en del af en kæmpe søskendeflok og en mor der naturligt var rollemodel.
  Derfor opstod der en hel industri omhandlede det at blive/være forældre, særlige familiekonsulenter og indenfor en kortårrække over 100 bøger der omhandlede emnet. Alt dette betød at mange forældre begyndte at finde deres rolle gennem andre menneskers tanker. I stedet for at se, høre og føle deres barn og agere udfra det de fornemmede selv, vi talte ofte med disse forældre om, at de skulle smide alle de bøger ud og finde deres egen form, for enhver relation og ethvert barn er forskellige og den vigtigste forudsætning, udfra min erfaring er at når forældre trives i deres liv, så trives børnene som regel også ! At vi så har over 90% i offentlige pasningsordninger betyderselvføælgelig, at normeringen skal være i orden så der kan skabes et trygt og læringsrigt barndommens landskab, hvor der kan leves børneliv ! I relation til artiklen er den sidste halve time faktisk en hyggestund for både pædagoger og børn, der er blevet ro efter en oplevelsesrig dag, få børn og ofte en sofa hvor man kan snakke om lige det der optager ungerne eller læse en bog. Så forældre stol på jer selv, trygge forældre trygge børn .

 12. Af Nanna Gersov

  -

  Tak for en god klumme, Tom Jensen!

  Paradoksalt at der moraliseres så meget angående hvordan en mor og en far skal leve deres liv samtidig som historisk mange børn slet ikke vokser op i den traditionelle familie, men i en ud af 37 forskellige familieformer! Så er det da mærkeligt, at man lader som om alt er ved det gamle og alle børn har en mor og en far, som helst skal opføre sig som i et traditionelt kristent hjem med klaver og bordbøn før man spiser!

  Al denne moraliseren….suk!

  Men jeg erkender da, at institutionaliseringen af børn i en meget tidlig alder såvel som tidspresset i børnefamilierne kan blive for meget af det gode. Som familie kan man så overveje om den “gave” samfundet tilbyder i form af en institutionsplads til det meget lille barn er noget man vil tage imod eller måske vente med at tage imod. Gevinsten ved at passe barnet selv kan ofte tjene sig ind igen ved at barnet, som blev ammet i lang tid og fik ro, anerkendelse og tryghed i familien, klarer sig rigtig godt i skolen og får en god uddannelse i den sidste ende. Dette gavner barnet og familien og det gavner i høj grad også samfundet.

  Som samfund kan man overveje, om ikke man skyder sig selv i foden ved at presse mødrene væk fra børnene ved at øremærke forældreorlov til fædre samt ved at øremærke pasningskroner til dagplejere og pædagoger. Man kunne i stedet lade pengene følge barnet, så det kunne blive passet i eget hjem med en ydelse, som svarede til samfundets besparelse og gevinst ved dette. De familier, som ønsker dette, burde have muligheden. Det har de desværre ofte ikke i dag, selv om der findes kommuner, som giver tilskud til at man passer sit barn hjemme.

  Nogle vil måske sige, at regeringen da allerede har sagt klart nej til øremærkning af forældreorlov. Ja, det har den, men det har fagbevægelsen ikke og den har også meget stor magt. Således er det nu sådan, at der hos offentligt ansatte er øremærket 7 uger til fædre og 6 uger til mødre af de 32 ugers forældreorlov, som findes i loven. http://www.newsforum.dk

  Hvad kan der gøres ved dette? Måske var det en ide at lave loven om, så offentlige midler ikke kan bruges til øremærket forældreorlov. Det er jo sådan, at staten betaler en del af den løn, som i følge overenskomsten kun kan udbetales til enten den ene eller den anden.
  ———–
  I gamle dage var der kirketvang og ikke nok med det: sad man og sov i kirken var der en mand, som havde det job at prikke til dem med en stok, så de vågnede og hørte efter hvad præsten prædikede!

  I dag har man mere raffinerede metoder til at påtvinge folk bestemte normer og stokkemetoder holder man sig heller ikke for god til!

 13. Af Torben Hansen

  -

  Bor og arbejder i Sao Paulo. Børnene starter i instituition kl.07.00 og bliver hentet kl. 19.00.
  Det er betingelserne for at have et fuldtids job i Brasilien, så ingen grund til at klage i DK.

 14. Af Per Torbensen

  -

  Kom nu med lidt selverkendelse alle i børnefamilier i dagens Danmark,i er aldrig blevet betalt så meget i understøttelse som nu
  I er stresset og mister fornemmelsen for det gode liv,for i har lært og blevet indoktrineret med frit valg på alle hylder,en illusion i bare ikke vil erkende.
  I 1950-erne-1960-erne var arbejds ugen 48 timer mod højst 37 timer idag,ja selv Lørdag til klokken 12.00 dut-men det gik fordi hverken mor eller far havde snuden konstant nede i mobilen og Ipadsen for at bekræftige deres længsler og evige behov for narcissisme -mig i centrum med ret til karriere -min evige ret.
  I 1950-erne og 1960-erne cyklede far og mor efter endt arbejdsuge ud til kolonihaven og passede deres have(48 timers arbejdsuge)uden gæld og andre fristelser-det gik-tag en pause og gør op med jeg selv-hvad i vil med jeres lorte liv og alle mulige psykologiske og psykiatriske dommedags diagnoser for et dårligt liv-i har ondt i livet.

 15. Af Lonny Fischér Erhvervskorrespondent eeg.

  -

  Kristian Andersen !! —Du er ikke alene ! —Spørgsmaalet er : Hvordan slipper vi af med alle “levebrødspolitikerne ” ! —Vi er i den grad trætte af “en flok noksagter” ! —Der skraaler op fra en verden, som de ikke kender til, fra andre steder end deres beskyttede Christiansborg ! —Lad os faa et “forretnings-ministerium ” ! Med folk fra erhvervs-livet, der har bevist at : De er istand til, at faa lille Danmark helt ud af “Curlinge-parnasset´s snyltende konfirmander ” !! —–Helt fint, at der er nogle veludd., indvandrede, der har faaet nok af, at blive kaldt 2.rangs-danskere !!–Naar de har gjort “alt det rigtige ” ! —Ordet “levebrøds-politiker ” ! –Bliver forhaabentlig en saga-blot udi al fremtid !! –De skal strittes ud af klappen !! –Alle de snyltere, der har siddet i folketinget ! –De kan godt belave sig paa AT: De skal til, at klare dem-selv ! Uden den maanedelige kasse 1-check !—-Med hensyn til “børneavl ! ” –Saa stop med, at tildele enlige mødre “de penge som andre i samfundet har tjent ” —Kan de ikke finde “en alfa-han ” ! Forstaaeligt –Naar danske børn har 2 mødre ! 1 med skæg – og 1 med uden skæg !! –Saa er det ikke en samfunds-opgave, at réparrere paa “slatne mænd, der hellere skulle have været “kvinder ” !——Dem vil de “kvinder ” alligevel, hverken eje eller have ! –Men, hvorfor skal deres fejl-parring være noget som vi-andre skal finansiére ??

 16. Af Jesper Høegh

  -

  Børnepasning på Samlebånd – 3 Pædagoger til 30 Børn -!
  Stakatoliv sid-stå-gå ensretning – Mor-Far-Papfar eller Bonusmor afhenter
  det ensrettede Barn hjem til Ulvetimen – hvis ikke de lige skal forbi Netto.

  Senere venter -Heldagsskolen – Lektiecafè eller SFO.

  Deres nærmeste ven/familie – Iphone/Ipad.

  15000 Børn venter på Psykologhjælp – for hvad til hvad – de kan alligevel
  ikke erstatte den tabte Forældrekærlighed!

  Pas Jeres Børn selv -Charterrejser – Rødvine – skilsmisser – skal ikke være på
  beskostning af Børnene – der lider ubodelig skade UDEN NÆRVÆR/KÆRLIGHED!

 17. Af Helge Nørager

  -

  Dyb respekt for…..
  Falck reddere, Brandmænd, Politi, Sundhedspersonale, Militær, Ansatte på kraftværkere, Buschauffører, Togfører, avisbude, postbude, osv alle dem som ikke arbejder 7-15.30

  Dyb respekt, for alle som gør hvad de skal for at opnå et godt liv, selvom det betyder at arbejde på skæve arbejdstider, uden at kunne altid nå ideal for omgang med børn.

  Dyb respekt,.

 18. Af P Christensen

  -

  Naturligvis mener Venstre at valget bør ligge hos den enkelte selv.
  Derfor er partiet så begejstret for det socialistiske og planøkonomiske håndværkerfradrag.

 19. Af Dorte Jørgensen

  -

  Jeg ser ikke noget galt i at børn bliver passet i børnehaver og SFO tværtimod, for der har de andre børn at lege med. Hvis de gik hjemme med en forældre om eftermiddagen, ja så er jeg også bange for børnene ville kede sig gevaldigt og det meste af tiden føle sig tilsidesat fordi mor eller far har travlt med huslige pligter eller deres sociale online-samvær på mobilen…..

  I gamle dage blev mange af os børn slet ikke passet af nogen, fordi vores forældre var på arbejde og dengang havde de fattigste ikke råd til børnepasning……når jeg tænker over det, ja så følte jeg da en tomhed, når jeg kom hjem fra skole………..men vi børn fandt altid sammen efter skole og kunne altid finde på interessante ting og være sammen om, så vi kedede os sjældent…………..vi spillede mange former for bold, rundbold og håndbold, vi spillede med vores ketsjere, vi legede cowboyer og indianer, vi tog ned til havnen og fiskede, vi havde et kridt fra skolen og tegnede på asfalten på villavejen og hinkede i felterne, vi stod på stylter og om vinteren stod vi på skøjter eller kælkede på byens bakke, vi gik til spejder senere på dagen hvor vi også lærte at spille musik med noder og en gang om ugen gik vi flere timer til idræt o.s.v……………..hvorfor jeg fortæller dette, er fordi jeg mener børn idag ikke lærer at færdes blandt mange fremmede mennesker og ikke får lov til at udnytte deres kreative evner på samme måde som vi gjorde, idag skal al leg koste penge og det udfordrer ikke børnenes kreative evner……jeg tror børn idag primært ser få venner efter skole og dem kender de jo rigtig godt og får ikke udviklet de sociale relationer….de sidder for meget hjemme ved computer/mobilen og får ikke udviklet de kreative evner og andre menneskelige adfærdsmønstre som er vigtige for et helt og harmonisk socialt menneske. Børn skal meget mere ud i luften og naturen og udfordre sig selv og mærke hvor dejligt det føles når tingene lykkes, det er også vigtigt de lærer af deres egne erfaringer, når de færdes i naturen….hvor tit går børn eks.vis en tur i skoven ? det gjorde vi ofte efter skoletid og vi lærte rigtig meget og havde det altid sjovt sammen…………Det får børnene nok ikke lov til uden forældrene, for det er ligesom om børn idag skal pakkes ind i vat og bomuld og derfor får de ikke lov til at udvikle deres evner i alle retninger…………og desværre har den digitale verden også ødelagt adfærdsmønstret for nutidens børn og det er skræmmende……

 20. Af mikael bruus

  -

  Jeg tror ikke på at der findes forældre, med et almindeligt fungerende følelsesregister, som kan aflevere deres små, klokken tidlig morgen og hente dem igen klokken sen eftermiddag, uden at føle skyld/skam/dårlig samvittighed ved det. Og Jeg er helt overbevist om, at der findes mange forældre som har lært at prioritere nytteværdien af økonomi/arbejdes frekvens/ pension mm. højre end nytteværdien af deres menneskelige samspil med børnene, altså skubbe følelserne i baggrunden og gøre som de har lært.

  Herved kommer hoved og følelserne i modstrid og et skriv som Tom Jensens skaber lidt midlertidig ro på den front, men følelserne skal ikke tilsidesættes de skal lyttes til og korrigeres efter, (føles det forkert så lad være logikken). Ellers kommer man til at underminere sin egen menneskelighed, og bevæger sig endnu længere ud i robotmennesket.

 21. Af r. vangkilde

  -

  FAMILIEVOGTERNES RÅD! – med laveste fællesnævner, – vi må lære at stille krav til børn.
  Den frie dressur kan ikke fortsætte, forælder læren og institutionslæren må have større krav.

  Børn er jo født intelligente, og vore børn kan tåle den gode opdragelse for indlæring i sprog,
  disciplin, kundskaber ELLER er vi alle blevet velfærds overfølsomme. Min oplevelser fra børne-
  have og skole i Shanghai, hvor portene til vugge-børnehave og skoler først åbnes kl.17.oo og
  forælder må vente i kø udenfor. Kinesiske børn er langt bedre udrustet med forhåndsviden til
  samfundet og den internationale konkurrence.

 22. Af LONNY Fischér Erhvervskorrespondent eeg.

  -

  Det er lidt sent , at komme i tanker om, at der skal stilles krav ! –Nemlig til forældrene, der i deres uendelige egoisme tror, at de bare “skal føde børn ” ! –Og saa for resten overlade samfundet, at faa ordentlige mennesker ud af det !! —-Vi ser resultatet i DK., hvor der i hele EU- Ikke er saa mange børn/unge, der aldrig bliver normalt fungérende !! —Det er ikke samfundets skyld – eller de haardt-plagede skatteborgeres skyld, der har været saa kloge “IKKE at faa børn ! “—Som kommer til, at betale hele gildet ! –Det har man faaet nok af ! –Start med, at forbyde “enlige mødre ! ” –At blive insimineret paa statens regning !! –Jeg havde nær sagt ! —Stop med, at forgyld “en ukongelig kongefamilie ” –Lad dem faa hænderne op af lommerne og hold op med, at gøre befolkningen til grin !—-“de kongetro kan faa et girokort ! —Saa de kan betale selv for den “kongelige fornøjelse ! “

 23. Af Lonny Fischér Erhvervskorrespondent eeg.

  -

  Noget af det dummeste, som folk overhovedet kan foretage sig ! Er : faktisk, at faa børn ! —Vi kan fra nu leve til vi bliver 130 aar. Derfor er der heller ikke behov for “at avle børn ” ! —Der er alt for mange “nittere imellem ! ” —Det indikérer jo ogsaa, AT : Det faktisk ER “de daarligst begavede, der faar de børn, der sidder som adfærds-vanskelige curlinger paa statens dyre anstalter ! —De kloge (dem med høj IQ ! ) avler ikke børn overhovedet !! –Der mangler heller ikke foreløbig børn ! —Der mangler folk med høj IQ. !

 24. Af Kris høyt

  -

  Kære Lonny og I andre, der bærer rundt på så stor vrede. Først og fremmest til dig Lonny; wauv og puha – du har haft og har måske nogle rigtige dårlige oplevelser, der har gjort dig så indebrændt – og det må være skrækkeligt at være så vred på enlige mødre – eller mødre som mig, der selv tjener penge. Også selvom jeg er gift med mine børns far. Og kongefamilien – og alle politikere og hvad ved jeg – med mindre du er en troll naturligvis :-))).
  Anyways; jeg kan sagtens se, når jeg kigger tilbage, at vi nok skulle have hentet vores børn tidligere – oftere. Det er en rigtig vigtig debat. Og måske også have taget noget længere orlov, da ønskebørnene var små. Dejligt at mange tage de ting op til revision.
  Jeg har dog to skønne unger – som er harmoniske – sjove, smukke og kloge. De er meget sociale – det samme er deres jævnaldrende venner og kærester. Og det søde er, at børn/unge – modsat 80’erne – hvor jeg var ung – nærmest skal smides ud hjemmefra, fordi de har deres eget selvstændige liv i barndomshjemmet.

  Meeeen jeg kan også komme i tanker om lidt for lange dage og lidt for trætte børn – og det ville vi nok have gjort lidt anderledes i dag. Lovgivning imod at hente børn 1630 og frem – er nok lidt mere provo – end så meget andet :-))))

 25. Af Lonny Fischér Erhvervskorrespondent eeg.

  -

  Svar ! –Jeg er skam ikke vred – overhovedet ikke ! —Jeg bor i Frankrig ! –Derfor kan jeg, naar jeg kommer til DK.–Og iøvrigt holder danske aviser ! Se, hvor stor forskellen er paa “curlingerne” –De uop-dragne danske børn o.s.v.–For slet ikke, at forglemme “de døddrukne teenagere ” -Der vælter rundt i weekenderne !! –Naar jeg skriver, AT : Det er de dumme kvinder, der faar børn ! Og bliver enlige mødre ! –Saa er det dem, jeg mener – og ikke “de velfungérende ! –Som du aabenbart tilhører !! —” Din forargelse er til, at se – og føle paa ! —Derfor tror jeg ikke, at idyllen er saa aabenlys som du vil give det indtryk af ! Kris Højt ! Glem det ! —Jeg ved, hvad jeg taler om samt, at jeg er 100 % skatteyder i DK.—Hvis visse i DK ikke var saa konflikt-sky ! Som det er tilfældet ! –Ja, saa var der ikke brug for folk, som os, der gør noget ved “den danske farce –fordi jeg har Frankrig, at sammenligne med ” ! –Spring du bare mine texter over, naar du jo er saa forarget ! –Salut alors !—–rettelse

 26. Af Lonny Fischér Erhvervskorrespondent eeg.

  -

  p.s.–Du har ikke læst texten ordentlig, fordi du blev saa forarget fru Høyt ! —Hvad angaar Kongefam., saa er jeg ikke den eneste, der er forarget ! –Heller ikke igaar til festen, ! Da den sidste tale lød : “Margrethe ! Tak fordi de tog hele den pukkelryggede fam. med ! –Ligeledes, da han (kom til ) at sige, AT : kongefam. kunne sammenlignes med en vis sigøjnerfam. ! Der kostede skatteborgerne 70. millioner kroner !! — Os der var der hørte tydeligt, hvad der blev sagt ! –Saa glem venligst “maskerade-nummeret med trollen ! ” (og vi saa ogsaa dr. Margrethes ansigts-udtryk- Efter svadaen ! –Der iøvrigt var penge værd ! — Det bliver ikke bedre i DK før “Candy-flossen ” Smelter ! desoleé

 27. Af Du kan bare aldrig gøre det rigtigt | Tvillingernes Mor

  -

  […] Læs en god artikel om lige præcis alt dette HER […]

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er udmærket med børnehave – MEN – 4 . 5 timer dagligt burde være højden for et barn.
  Hjemmene er i forvejen affolkede nok – og hvad med, at børn kunne besøge hinanden, ligedan med skole(u)væsenet, der vil beholde hver og en i en lang arbejdsdag. ligedan lærerne – de må skam ikke gå hjem og sidde, hvor de måske bedst kan forberede sig.

  Og – de mindste i vort samfund, de forlanges at skulle kunne tolerere en lang arbejdsdag på en institution, fordi vi ikke- heller ikke med Fogh Rasmussen og hans Anne Mette – fik en ordentlig familiepolitik.

  Det man gør nu er at tro, at mænd kan erstatte moren tidligt i barnets liv. Det er ikke barnets behov – det er først et par år senere, at faren bør træde til her og få sin, ikke barsel som ‘ammende far’, men som forældreorlov til sit barn, hvis vi skal følge barnets behov, dvs dets retmæssige udvikling.

  Vi fornærmer, udnytter vores børn og deres lidenhed, vi udmatter dem, vi gør dem mere syge end nødvendigt, vi fratager den en tryghed og tillide, vi slår skår i barndommen, vi mister selv noget ved ikke at være det osv. osv.

  Fat det dog! Men lad familierne selv bestemme og tage notits af deres situation – men derfor kan man godt gøre obs på barnets egentlige behov, så flest mulige forældre får en chance for egen indflydelse på netop deres barn, hvad der tillige tjener barnet allerbedst; men alle skal være lige, lige meget i vuggestue, lige meget i børnehave – for der er kammeraterne jo. Ja, hvorfor mon – hvis de var hjemme, så var længslen efter en vuggestue eller børnehave ikke særlig stor. Lige meget i skole, lige meget det samme, lige meget el snarere lidt fritid, lige meget ophængt, deprimeret og følen sig udsat og utilstrækkelig. Toget kører, og lokomotivføreren er sat på stand by. Det kører jo af sig selv som smurt.

  Et sted er der fare for, at vi sidder til lort i halsen og ikke er obs på det – bare sundhedsvæsenet er i orden, så ..ja, det poster i så penge i fremfor sundheden fra barnsben, at koste på den for hvert enkelt barn, vi nu tager begge forældre fra. Tidligere var det først faren i industrisamfundets tidligste tid, siden mødrene.

  Del orloven – først ca. 2 år til mor og så 2 år til far for at sige det lidt firkantet, SOM MULIGHED – IKKE SOM DOGME! – Og så kan børnene sagtens også frekventere en børnehave i større el mindre omfang alligevel og måske få lidt flere end lige de to nærmeste kammerater ved hjemmet i samme alder. Det betyder noget i et barns liv, at det lige er far eller mor, der ’ser mig’, når jeg lige har lært det ene eller kan mestre det andet. Langt vigtigere end vi tror.

  Vi har allerede en del unge og voksne narcissister, der derfor virker aldeles uopdragne, udannede og som ikke kan se skoven for bare træer, altså andre mennesker og deres legitime behov og rettigheder som de selv nyder og ynder. Andre er for dem ikke nødvendigvis ligeværdige medborgere osv.

  Men – vi svigter vores børn med en sådan barndom i en form for ufrihed og med for megen diktat, og vi er netop blevet mere syge. lige fra det lille barn til alt for mange også voksne mennesker.

  Vi har ikke gjort det godt nok, og vi har ikke formået at vende skuden!!

  Vi ligger netop – som vi har redt og villet det!! Politikerne har i hvert fald ikke hjulpet – de er hængt op af et erhvervsliv, fremfor at finde en god løsning, da vi alle er afhængige af, at flest mennesker er sunde, raske og kan fungere i deres liv med langt færre problemer end vi byder os selv i dag.

  Vi har også glemt at kunne skelne i denne ‘frihedens lokums-container’ (undskyld udtrykket), der også kunne hedde ‘frihedens skrotbunke’, hvor alt bliver til lige godt og lige gyldigt, hvilket egentlig vil sige ligegyldigt, hvor alt er lige brugbart, fordi der gøres en større dyd ud af nødvendigheden end godt er. Der skelnes ikke, fordi det tør man ikke – man skulle jo nødigt træde nogen over tæerne, hvorfor vi netop har langt større vadefødder en nogen fugl, der ikke træder os over tæerne.

  Vi er sådan lidt feel-good-smådumme!

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der er kun èt at sige:

  Man erkender ikke den eksisterende viden omkring det lille barn, hvor en del kvinder finder sig overordnet dette barns behov, fremfor egne interesser! – Så hellere fortsat kunne drikke sig i hegnet som en Anne Sophia J´Hermansen, ífølge nogle af hendes første oplæg som blogger på Berlingske.

  Og politisk, så kludres der yderligere!

  Længere en den ikke! – Og hvad kan vi så bruge det til!?

  Det bliver ikke bedre af at blive gentaget, at man så sandelig ikke skal ‘underordne’ sig barnet. Hvis der er den opfattelse, så drop at få børn!

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg glemte måske at gøre opmærksom på, at det lille barn er fuldstændig afhængig af og dermed prisgivet de voksne! Det kan ikke altid fortælle via sin pludren og barnesprog, hvor det gør ondt, og hvor det føler sig svigtet og forurettet. Det bøjer sig og bliver meget let en underdanig voksen, deprimeret, angst mm.

  Det bliver let tortur for barnet, hvorfor nogle senere igen hævner sig i el på samfundet, bliver syg eller dårligt fungerende osv. Ofte – helt uden at ane årsagen til sin skæbne.

  At alt kunne være meget bedre for rigtig mange, det overses grundigt.

  Tidligere sagde vi, når det lille barn måtte hospitalsindlægges: “Arh, det glemmer det hurtigt.”. Det gør det måske nok – men kun øjensynligt. Alt erfaret lagres!!!

  Det overses, også at det ikke er ligegyldigt med en mor og en far; men moren de første år, og faren de næste, hvis vi skal følge barnets ‘ønsker’, dvs mennesket udvikling i de første år, som som sådan er ‘programsat’ i forløbet fra naturens hånd. Mvh BHL

Kommentarer er lukket.