Joe & The Juice-indexet

Af Tom Jensen 36

Det britiske magasin Economist har siden 1986 udregnet det såkaldte Big Mac-index, som i virkeligheden er en slags teoretisk model for, om valutaer er over- eller undervurderede. Teorien er, som Economist selv redegør for på deres Big Mac-indexside, at valutaer over tid burde bevæge sig mod et niveau, så forskelle i priser for en given vare, i dette tilfælde en Big Mac-burger, udlignes.

Om dén teori nu holder i virkeligheden skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er jeg alt for lidt økonom til. Men man kan jo godt lade sig inspirere. Derfor vil jeg gerne her introducere et andet og helt og aldeles hjemmegjort index. Med et lidt andet sigte end Big Mac-indexet.

Sigtet er at gøre det synligt, hvor hulens dyrt alting er i Danmark. Hvor meget – eller lidt – man kan købe for en given sum penge, man måtte have til rådighed til forbrug.

Betyder det noget?

Ja, det gør det da. Når vi diskuterer kontanthjælp, og om det kan betale sig at arbejde, og om graden af velstand i Danmark, og om lønniveauet i udvalgte brancher som f.eks. lige nu hos flyselskaberne, så er det jo egentlig ret afgørende:

Når man har fået sin løn (eller sin overførselsindkomst) og skatten er betalt, så er næste afgørende spørgsmål naturligvis, hvor dyrt alting er. For selv om en borger i eksempelvis Tyskland og Danmark har fuldstændig det samme beløb til rådighed efter skat, er det jo ikke sikkert, at de kan købe det samme for dette beløb.

Til at belyse det bringer jeg hermed det første, stærkt uofficielle, men vældigt illustrative:

Joe & The Juice-index!

Og det er netop Tyskland og Danmark, jeg fokuserer på i denne første lille debutudgave af indexet. Følger man den politiske diskussion i Danmark om lønninger, arbejdsliv og fattigdom, synes Tyskland at være blevet lidt af et skræmmebillede.

På grund af de lavere tyske lønninger er hver 10. tysker “arbejdende fattig”, som centrum-venstretænketanken Cevea gør rede for her. Mange tyskere i lavtlønsbrancher er nødt til at have to jobs for at kunne betale deres regninger, som 3F konstaterer det her. Over de seneste årtier har Tyskland opbygget et nyt arbejdende proletariat, lyder det her.

Argumenterne fremføres ofte, når man diskuterer strukturelle samfundsreformer i Danmark. Vi skal ikke gå den tyske vej, lyder advarslerne. Og det skal vi måske heller ikke. Næppe nogen ønsker et samfund, hvor en større del af befolkningen ikke kan få brød på bordet, medmindre de har to jobs.

Men det er omvendt ikke det samme som at alt er lige, som det skal være i Danmark.

Og, som Joe & The Juice-indexet vil vise, kan man i Tyskland købe betydeligt mere for en given sum penge, man har tilbage til forbrug, end man kan i Danmark.

Joe & The Juice er som bekendt en dansk kæde, der i de seneste år er ekspanderet langt ud over landets grænser. Syv lande er Joe & The Juice nu til stede i, fremgår det af kædens hjemmeside.

Men hvis man tror, det danske udgangspunkt betyder, at kædens juicer, shakes og kaffer er billigere i Danmark end i samtlige de øvrige lande, så må man tro om igen. Der er naturligvis forskelle.

Det er der ikke noget kritisabelt ved.

Joe & The Juice gør formentlig blot det samme som alle mulige andre udbydere af varer, hvis pris finder et naturligt niveau i det givne land, hvor man måtte åbne en forretning. Dette niveau kan være påvirket af en lang række faktorer: Det kan være skatter og afgifter. Det kan være prisen på de råvarer, man bruger i sin produktion. Og så videre.

Det første Joe & The Juice-index sammenligner priserne på drikkevarer i Joe & The Juice-butikker i Tyskland og Danmark. Helt konkret kædens butik i gaden Grosse Bleichen i Hamburg og på Købmagergade i København.

Netop fordi Tyskland så ofte bruges i samfundsdebatten, når der tales lønninger og levestandard.

Index’et giver et interessant resultat.

I Hamburg-kæden koster en lille juice eller shake således 3,95 euro. Og en stor juice eller shake koster 4,75 euro. Ganger man det beløb op med eurokursen svarer det i den danske valuta til 29,43 kr. for de små juicer og shakes og 35,39 kroner for de store.

Men det er ikke prisen i de danske butikker.

Her koster en lille juice/shake tværtimod 40 kroner. Mens en stor koster 50 kroner.

Omregnet i procent – og forudsat at der er lige meget i juicebægrene i Danmark og Tyskland – betyder det, at en lille juice er knap 36 procent dyrere i Danmark end i Tyskland, mens en stor juice er hele 41 procent dyrere.

Endnu større er forskellen dog, hvis man ser på kafferne.

En espresso i den tyske Joe & The Juice-butik koster 1,95 euro. En “Cup of Joe” koster 2,05 euro. En Cappucino koster 3,05 euro.

Prisen for de tilsvarende varer i den danske Joe & The Juice er henholdsvis 24, 26 og 36 kroner.

Dermed er de tre kaffetyper henholdvis 65 procent, 70 procent og 58 procent dyrere i den københavnske Joe & The Juice i forhold til den tilsvarende juicebar i Hamburg.

foto Joe

Priser og sortiment hos Joe & The Juice i Hamborg. I Danmark er juices og shakes 35-40 procent dyrere.

Er det nu helt hen i vejret? Snyder Joe & The Juice de danske kunder med exorbitante priser, eller slipper tyskerne latterligt billigt?

Ingen af delene. Det er præcis, som det skal være. Som det næsten uanset hvad man gerne vil købe.

Eurostat-data fra 2012 viser sådan set, at priserne fra Joe & The Juice-indexet meget fint passer med det generelle billede. Danske dagligvarer er i henhold til Eurostat-tallene 41 procent over EU-gennemsnittet, mens priserne i Tyskland ligger tæt på dette gennemsnit.

Hvad er problemet med dette?

Jo, problemet er naturligvis, at det er en afgørende faktor i virkelige menneskers liv, hvad helt grundlæggende ting i tilværelsen koster. Ting man har brug for i sin hverdag. Heriblandt naturligvis dagligvarer. Det er mindst lige så vigtigt, som hvad man tjener pr. arbejdstime.

Og nok hører juicebar-juices næppe til blandt livets komplet uundværlige fornødenheder, men Joe & The Juice-indexet er alligevel sigende: Vi har i Danmark fået indrettet os på en måde, der betyder, at alting er dyrt. Den offentlige sektor er dyrere end de fleste steder. Skatter og afgifter er dermed højere end de fleste steder. Det samme er lønningerne. Men det gælder også priserne.

Det holder naturligvis ikke i længden.

Vi kan dårligt gøre den offentlige sektor meget større eller hæve skatterne yderligere. Det vil være ødelæggende for væksten og konkurrenceevnen.

Vi kan heller ikke sætte lønningerne op. Det vil bare lægge et yderligere pres på vækst og konkurrenceevne, fordi virksomheder så skal betale mere for arbejdskraften, og det vil være en invitation til at hæve skatterne endnu mere, fordi også den offentlige sektor så bliver dyrere.

Som Joe & The Juice-indexet viser, sidder vi i lidt af en skruestik, som adskillige aktuelle løndiskussioner meget godt illustrerer. Vores lønninger i Danmark er måske nok højere. Men det er vores skatter også. Og når vi til sidst har en månedlig sum til rådighed, kan vi forbruge mindre for den end mange andre steder.

Har man eksempelvis 5000 kroner til rådighed til dagligvarer, kan man således i Danmark få 100 store juicer eller shakes hos Joe & The Juice. I Tyskland kan man få 141.

Lad mig illustere problemstillingen med et simpelt regnestykke:

2 personer hver to forskellige lande får henholdsvis 1000 kroner og 500 kroner i løn. Den ene betaler 50 procent i skat, den anden 25 procent. Så har de efterfølgende henholdsvis 500 kroner og 375 kroner til rådighed til at betale forskellige udgifter. Lad os så sige, at prisniveauerne i landet hvor den første bor er 40 procent højere end i landet, hvor den anden bor – hvor stor reel værdi har det så for personen med de 500 kroner at have 33 procent mere til rådighed end den anden?

Og hvis det samtidig er uholdbart at sætte skatter og lønninger op, fordi det bare vil forstærke den situation, at alt er dyrere i Danmark, hvad gør man dog så?

Går den stik modsatte vej?

I det mindste må det være muligt at rejse en diskussion om det.

Måske kan et lille, primitivt hjemmestrikket Joe & The Juice-index være et enkelt afsæt til det?

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

36 kommentarer RSS

 1. Af mikael bruus

  -

  Lavere løn, lavere skat, lavere moms, lavere priser og Berlingske til 25 kr. (i dag 37 kr.)
  Går Berlingske forrest, eller taler Hr. Tom Jensen for at andre skal gøre det?

 2. Af r. vangkilde

  -

  SKAT ER ET ISBJERG! – 10% er der tilbage til danskernes købekraft, Joe and The Juice-indexet
  viser med al tydelighed forskellen, som også gælder alle andre forbrugsvare MEN, politikerne
  er absolut ikke interesseret i, at EU indføre og samkøre skatter- og afgifter på arbejde, vare og
  forbrug. FORSKELLEN er markant større, hvis du køber og lever i eks. Ukraine eller Kina, og af
  samme grund kommer arbejderne fra øst, som kan nøjes med tre måneders arbejde til, at leve
  for resten af året. Demokratiet graver sin egen grav som kommunismen 90 skat og 10 løn.

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Jamen, Tom Jensen, staten er skam nødt til at stjæle så meget som muligt fra de arme skatteydere.

  Ellers er der ikke råd til ublu pensioner til politikerne, ulandsbistand i uhørt størrelsesorden, spildt integrationsindsats, uhyrlige omkostninger på fupflygtninge, fængselsophold til mellemøstlige lømler, overvågning af mennesker som ikke skulle være her i det hele taget og rundhåndede ministergaver under deres udlandsbesøg.

  Det er et under, at der ikke er skåret endnu mere af velfærden for at stille politikernes lyst til at spilde danskernes penge på unødige ting.

 4. Af Søren Revser

  -

  Det var alligevel mange ord for at beskrive, at den Danske krone er forvandlet til toiletpapir.

  Prisen på juice er imidlertid temmelig ligegyldig, hvis man kigger på prisen for boliger og transport.

  Men ja inflation og devaluering er opfundet til at sikre en evig bevægelse af værdier opad i pyramiden.

  Pøblen må ikke spare op, det skal netop inflation og devaluering nok sørge for.

  Men alt det her ved vi jo godt: Problemet er, at ingen stiller de rigtige spørgsmål – End ikke fagbevægelsen som angiveligt varetager lønmodtagernes interesser?

 5. Af Frank A

  -

  I stedet for eksotiske ting i periferien, skulle TJ undersøg hvad en avis i løssalg koster i Tyskland.

  Så vidt jeg kunne google er den nu steget til 0,80€ dvs 6 kr.

  Det var Bild jeg googlede.

  Hvad koster berlingske til sammenligning i løssalg?

 6. Af mikael bruus

  -

  Jeg tror godt Danmark kan nærme sig Tysk løn, skat og pris niveau, men det må nødvendig vis være på bekostning af vores høje komfort niveau.

  Altså ståpladser i bus og S togs forbindelser i hovedstadsområdet, flere mennesker i samme transportmiddel og nemmer rengøring.

  På de lange togforbindelser, vil træbænke fylde langt minder end de komfortable bløde sæder vi har i dag og igen vil rengøring blive meget nemmere.

  Hospitals seng på en meters brede fylder også alt for meget.

  Og den overdrevne brug af gadebelysning.

  Der er sikker mange flere områder hvor vi kan nøjes med minder og derved få statens udgifter ned og med dem skatterne og så lønnen og priserne.

  Men vil vi ofre noget på komforten?

 7. Af Tom Jensen

  -

  Frank A: Jeg er umådeligt glad for, at du anser aviser for ar være det modsatte af eksotiske ting i periferien 🙂

  Men ja: også aviser er ofte dyrere i Danmark end f.eks i Tyskland.

  Skal man sammenligne direkte, er det dog bedst at finde et produkt, der er helt ens begge steder. Som f.eks. en Big Mac. Eller en bestemt juice.

 8. Af Frank A

  -

  @ tj

  Tjae. Har ikke smag j&tJ hverken i DK eller DE.

  Jeg har dog smagt McD forskellige steder i verden og selvom de skulle være ens, er det ikke.

  Så langt hen af vejen holder min indsigelse jo.

  Hvorfor skal Berlingske koste det 6 dobbelte af Bild?

  Men nu kan jeg foretå du er så meget for den internationale arbejdsdeling. Den har da også på sin vis været en succes.

  Så hvorfor har Berlingske sin egen korrespondent rundt i verden? Brug da moderfirmaet og ansæt 1 eller 2 oversættere.

 9. Af Anders Madsen

  -

  Berlingske får statsstøtte + momsfrihed. De fleste nyheder kan læses på andre sites. Udenlandske med bedre dækning – utallige i USA, The Guardian o.s.v. Ritzua o.s.v. Erhvervssektionen som nu hedder Business er med product placement fra Cepos o.s.v.

  Alligevel koster avisen så meget der stort set ikke er nogen der køber den i løssalg. Det meste er jo også højreorienteret redaktionelt indhold eller nationalkonservative og LA klummer.

  Iøvrigt har Danmark en lavere ledighed end Tyskland og lavere fattigdom (OECD tal). Der er med andre ord ikke de store grupper af personer der ikke laver noget som Tom Jensen m.fl. gentagne gange påstår. Den danske erhvervsfrelvens er tårnhøj og en af de højeste i OECD.

  PS: Danmark har et rekordhøjt handelsoverskud og klarer sig på niveau med tysk eksport – så lønningerne er ikke for høje.

 10. Af Ole Skovgaard

  -

  Egentlig vil jeg give Frank A, ret, Nogengange når jeg når jeg efter en løbetur i weekenden får lyst til at købe Berlingske i løssalg, kommer jeg hurtigt på andre tanker når jeg ser prisen på produktet. Ender tit med, at købe Ekstra bladet som koster nærmest det halve. (Så får jeg min ration af sladder) Muligt nok at Tom Jensen vil argumentere for, at det ikke er det samme produkt, men jeg forstår simpelt hen ikke at det skal være så dyrt, hvorfor denne forskel ? Medmindre man har en interesse i at sælge så aviser i løssalg som muligt.

  Når det er sagt, forstår jeg pointen i Tom studier på sin tur til Tyskland, desværre må man sige, at omkostnings niveauet blivende vil være højt i Danmark, fordi den offentlige debat er styret af stemmer som, “Det er en fallit erklæring for vores “gratis” velfærd såfremt vi ikke har råd til ydelse X og tilskud Y”, hvorefter den “gratis” velfærd vedtages og energi afgiften får endnu et nøk til 800 % fordi ydelserne jo selvom de er “gratis” mærkeligt nok skal finansieres af nogle (nemlig os selv)

 11. Af Frank A

  -

  @ am

  Det er jo netop korrekt, at vi faktisk på trods af alle vore høje priser klarer os.

  Skulle der ske det, at priserne og lønningerne faldt, ville købekraften i samfundet, jo falde tilsvarende. Det ville være langt værre.

  Det er yderligere en fordel ved at øse penge ud til fattig-Carinaerne og Dovne-Roberterne: de forbruger stort set penge, så snart de har dem i hænderne.

  DK problem for øjeblikket, er jo at økonomien, ikke er i total smadder – tværtimod. Problemet er folk puger med penge, i stedet for at bruge.

  Men stadig TJ – du ved det sikkert. Hvad tjener en nyuddannet journalist i Tyskland sammenlignet med en Dansk?

 12. Af Søren Revser

  -

  “Skulle der ske det, at priserne og lønningerne faldt, ville købekraften i samfundet, jo falde tilsvarende. Det ville være langt værre”

  Den gældsrytter svada har vi snart hørt til bevidstløshed. Aner man en snert af retorikken fra de glade dage før finanskrisen.

  “DK problem for øjeblikket, er jo at økonomien, ikke er i total smadder – tværtimod. Problemet er folk puger med penge, i stedet for at bruge”

  Er det mon fantasi friværdierne vi taler om, eller er det, det toilet papir folk har stående i banken.

  Men forklar du bare det til de fyrede slagteri arbejdere, at de ikke skal puge med deres rigdomme, de skal bare spendere løs.

  tsk. tsk.

 13. Af Frank A

  -

  @ sr

  Overvejet om grunden til at den er hørt før, er fordi den er sand?

  Er du som Fogh ved at omskrive lærebøger?

  Slagteriarbejdere har set med Carina og Robert øjne, haft en god indtjening, så lige dem ville jeg nok ikke nævne. Men et er sikkert. Pengepugeri til banker der nægter aktiv og offensiv brug af opsparingerne, er ikke vejen frem.

  Er det toiletpapir folk har i banken, er det da netop med at få dette omsat i mere reelle værdier.

 14. Af Søren Revser

  -

  Nu var det samme retorik Anders Fogh brugte, da han ville skrive de økonomiske lærebøger om. Bare brug løs.

  Men det skal såmænd nok ske. Finanskrisen har jo ikke lært os andet end, at andre menneskers penge luner lige så godt, som dem man selv tjener.

  Hvordan omsætter man for resten toiletpapir til mere reelle værdier??? – Hvis du har et svar på det, er mange nok interesseret – Der er jo en grund til, de er nedvurderet til toiletpapir 🙂

 15. Af Frank A

  -

  @ sr

  Jeg aner ikke, hvad for en økonomi, du har forestillet dig, hvis du ikke ønsker den skal snurre?

  Dig om det – det er dit forklaringsproblem.

  Toiletpapir, er det en af de lettest omsættelige varer i vores del af verden. De fleste af os bruger det faktisk så meget og har ikke tænkt at undvære det.

  Dét står dig frit at anvende en tot græs til formålet.

 16. Af Søren Revser

  -

  Ikke forstået???

  Min økonomi skal snurre som det passer mig at bruge mine penge. Det er da ikke dig der skal bruge dem.

 17. Af Frank A

  -

  Penge er ikke er i omsætning, er nogenlunðe samme værdi som lokumspapir.

  Det har du forstået.

  Du lever bare ikke efter det.

 18. Af Søren Revser

  -

  Netop – og det syge/kriminelle system skal vi have gjort op med.

 19. Af Christian K

  -

  Kontanthjælpsmodtagere køber ikke deres kaffe og juice hos Joe.

  Kontanthjælpsmodtagere køber deres kaffe og juice i netto, og drikker den hjemme efter endt aktivering.

  Det er hvad der er råd til.

  I starten af måneden 🙂

 20. Af Frank A

  -

  Hvis du mener det fænomen der i nuller gjorde folk rigere svarede 10-30 års slid og slæb, er vi enige.

  Alle burde kunne indse, at den slags arbejdsfri gevinster, er et onde.

 21. Af frank A

  -

  Tjae Tom

  På trods af de dystre udsigter dit index fremmer:

  http://www.business.dk/oekonomi/dansk-eksport-brager-frem-i-tyskland

 22. Af Lars Christoffersen

  -

  Danskerne forstår ikke den slags, Tom. Kan vi ikke bare skabe vækst ved at ansætte endnu flere i den offentlige sektor?

  I virkeligheden så skal statens, regionernes og kommunernes administration outsources til f.eks. tjekkiet, ungarn eller polen. Det er hvad alle private virksomheder gør med deres IT og administration i øjeblikket. Jeg FATTER ikke, at kommunerne har råd til at have danskere ansat. Man kører videre som var det 1977. Unge jurister på 22 år sidder i egne store lokaler, ligesom overassistenterne også gør. Og så kommer de på kurser….. FUCK, LANDET ER GÅET NED.

  For almindelige lønmodtagere og arbejdsløser er udsigterne KULSORTE. Tak til vores uduelige politikere, og tak til den halvdel af danskerne, som er økonomiske analfabeter, og som har stemt den nuværende tegneserie regering ind.

  Skal vi snakke om udgiftniveau, så er man nødt til at kigge på det offentliges fuldstændige uansvarlige overforbrug. Een kriminel i eget hus – pris; Flere millioner kr. pr. måned. Det fuldstændig modsatte billede af det, som vores ældre oplever. De får jo ikke skiferier, dykkerture, og alt udstyret til det, betalt af skatteborgerne.

  Min opfordring til alle pensionister: BLIV KRIMINELLE, så I kan få nogle ordentlige forhold!

  Danmark er blevet en dårlig joke. SKODLAND!

 23. Af Mikkel Madsen

  -

  Postet – og postet igen, for dens rene, rå gentagelsesværdi: http://www.business.dk/oekonomi/dansk-eksport-brager-frem-i-tyskland

  Trods vores “problematiske” løn- og prisniveau, så formår vi alligevel at eksportere røven ud af bukserne på de fleste andre lande. Og det uanset hvor mange gange “det forfærdelgit høje prisninveau”-argumentet gentages. Der nærmer sig faktisk et punkt, hvor man begynder at tale om det, der visrtnok i psykologien hedder “kognitiv dissonans”:-)

  Det er – som mange gange før skrevet – IKKE det, der er problemet i Danmark, men derimod en møllesten af gammel 2003-07-gæld, der hænger os alle om halsen kollektivt.

 24. Af Mikkel Madsen

  -

  @LARS CHRISTOFFERSEN:

  Hvis man er blevet cand.jur (5 årigt studium…!!) i en alder af kun 22 år fortjener man altså også sit eget kontor 🙂

  “Min opfordring til alle pensionister: BLIV KRIMINELLE, så I kan få nogle ordentlige forhold!”

  Åh, nej. Ikke DET argument igen.
  Har du overhovedet sat dig ind i hvordan fængsler og arresthuse ser ud indefra?! En del dårligere end de ændreboliger, mine familiemedlemmer har boet i, i hvert fald.

 25. Af Frank A

  -

  @ lc

  Tjae megen makroøkonomisk forståelse, er der ikke inde på lystavlen.

  Erfaring fra arbejdsmarkedet ej heller. For så ville du vide, den forskel på kvalitet der er i lysår, mellem det gamle insourcede og det nye outsourcede.

  Ledelsen kan ikke tabe ansigt, ved at insource tilbage. Men roligt – det kommer.

 26. Af Frank A

  -

  @ mm

  Tjae, havde faktisk forventet at TJ måske ville komme med et pip.

  Det er så ikke kommet – mon han har problemer med kildens troværdighed? 🙂

 27. Af Anders Madsen

  -

  New York Times har en Paul Krugman blog.

  Berlingske har Tom Jensen + Bent Winther med vanlig gæsteoptræden om de 800.000, den kommende danske økonomiske deroute, de dovne danskere, de frygtelige skatter, de offentligt ansatte o.s.v.

  Indimellem disse to ser man den deltidsansatte psykolog Henrik Day med sine tirader mod islam og muslim plus flere andre nationalkonservative koryfæer.

  Er det ikke tid til fornyelse?.

 28. Af Frank A

  -

  @ am

  Sjovt også at opleve, når liberalister oplever at deres egen “baghave” skal udsættes for det fulde og hele konkurrencetryk.

  Så bliver der som oftest en sær tavshed – som her.

  Den er næsten lige så sjovt – og tragisk, som når liberalisterne opdager, at det ikke kun er “de andre”, der kan tabe i kræfternes frie spil.

 29. Af Frank A

  -

  @ am

  “Tanten” har vel samme problem, som “partiet”.

  De kan ikke rigtigt skifte spor og finde sig til rette i nullerne og tierne.

  Det giver sig, så sære udslag som ofte er ganske skingre.

  Men herregud.

  Det er nok cost-benfitoptimering, at de begge kan bruge døgenigten og charlatanen Mads Holger og Sooo-much-yesterday–Khader til noget som helst.

 30. Af Tom Jensen

  -

  Frank A: Det er helt i sin orden at du er uenig, og at du giver udtryk for det, men hold dig til det emne, der er sat til diskussion her. I modsat fald må jeg blokere dig. mvh Tom

 31. Af Anders Madsen

  -

  TOM JENSEN, hvad vil du med den postering? Der er stort overskud på betalingsbalancen, ledigheden falder, der kommer flere og flere stillingsopslag. Ting koster også mere i Schweiz og Norge hvor der er en stor grænsehandel rettet mod Tyskland og Sverige. Har du set priserne i Schweiz på forbrugsvarer?

  Det er da interessant med valutakurserne og euroen. Hvis Tyskland ikke havde euro men Dmark ville deres valutakurs havde skudt i vejret. Euroen holder simpelthen deres konkurrenceevne kunstigt oppe .

 32. Af P Christensen

  -

  Det er dyrt at have politikere, der mener at danske skatteydere skal agere førstnævntes globale socialkontor.

 33. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvorfor finder de tungnemme økonomiske spassere ikke et mere passende forum for deres ulidelige uvidenhed om realiteternes verden.
  Vi bliver ikke rigere når vi nedlægger højproduktive produktionsvirksomheder fordi de ikke er lønsomme med vores løn, skatte og afgiftsniveau. Og så øger den offentlige beskæftigelse i stedet for, som ikke siden krigen har udvist nogen øget produktivitet.
  Derfor er den økonomiske vækst stagneret og vores plads blandt verdens rigeste smuldrer.
  Vi bliver ikke rigere når der bliver flere om at dele kagen, så enkelt er det.
  Med vores omkostningsniveau kan ineffektive arbejdspladser kun overleve i offentlig regi.
  Men vi kan heller ikke længere finansiere den ineffektive offentlige sektor, samtidigt med at vi har næsten lige så mange erhvervspassive, som er offentligt forsørget.
  Den vestlige verden har i 30-40 år kørt på lånt tid med alskens økonomiske triks for at få hjulene til at rulle i håbet om at miraklernes tid ikke er forbi.
  Men nu er alle muligheder efterhånden opbrugt og de fleste vestlige landes økonomier er udmarget, og adskillige lande især sydeuropa nærmer sig græske tilstande.
  At de stærkt forgældede danskere vånder sig, forstår man når de let lader sig påvirke af politikere som stør om sig med valgflæsk.
  Det skal blive interessant,ved det kommende valg, at se om danskerne stadigvæk kan blive fordrejet af en flok lokkeduer.

 34. Af Frank A

  -

  @ bs

  Du bruger lige som TJ en hulens masse energi på at bevise, at “humlebien” ikke kan flyve.

  Vi andres problem, er jo at vi med selvsyn kan konstatere, at den flyver. Temmeligt godt endda på mange måder.

  Jeres indvending er – ” jamen i morgen er den træt og kan ikke mere”.

  Et er sikkert – siger man igen og igen til humlebien, at den ikke kan flyve, ender den måske med at tro på det, og vælger at lade være at gøre forsøget.

  Det er risikoen med konstante dommedagsprofetier.

 35. Af adriano viterbo

  -

  TJ
  Du taler om to forskellige persone fra to forskellige lande med to forskellige skattesystemer, og derfra konkluderer at man får flere juice med et mindre skattetryk, med eftertryk på målberehed af juice som basis for sammeligning. Men, som man ikke af brød alene, som Jesus sagde, man lever ikke af juice alene, og i din ligning mangler alle de parameter som et større indragelse af skat kan betyder for en borger. F eks, sundehedsforsikring, uddannelse, ældrepleje, børnepasning, forsvar, politiet…. jeg gætter på at du også kan finde flere områder som kan få hjælp af flere offentlige midler for at forhøjer livskvalitet i hvilket som helst land

 36. Af Bjørn Sørensen

  -

  På grund af vores høje omkostningsniveau i forhold til vores nabolande har vi 7% flere udenfor arbejdsmarkedet i alt 270.000 flere ledige som koster samfundet mindst 50 mia kroner ekstra om året i passivitetsydelser,
  At lediggang er roden til alt ondt og således medfører at de ramte ofte har sociale, mentale eller misbrugsproblemer som belaster systemet skal også tages i betragtning i den byrde som lediggang pålægger samfundet, og de lediges børn klarer sig generelt dårligere senere hen i livet. Og især den kroniske massearbejdsløshed som findes i vores ghettoer giver anledning til bekymring for kriminalitet og radikalisering trives bedre her blandt folk som ikke er engageret i det samfund de lever i. At vi i et så lille et land har 40 ghettoer, siger noget om hvor alvorlig situationen allerede er.
  Det interessante er at jødiske ghettoer klarer sig bedre i fx GB, hvor undersøgelser har vist at jødiske husholdninger er dobbelt så velstående som resten af samfundet.
  Og det skyldes at jøderne generelt tilhører den professionelle middelklasse, som i dag her i vesten er en mangelvare.
  Det samfund vi har skabt efterspørger kvalificeret arbejdskraft, for kun de har de egenskaber som efterspørges. Det fysiske arbejde er eftehånden overtaget af maskiner som er mere effektive og mere pålidelige.
  For 20 år siden var 25 % ufaglærte og det er der stadigvæk, og dem kan vi efterhånden ikke længere beskæftige. Og da lediggang er roden til alt ondt, ja så er vi havnet i en svært løselig situation sålænge man presser lønninger op for ufaglærte.
  Men vi lever i en tid hvor forståelsen for erfaringen bliver set ned på af den meningsdannede elite, der er præget af idealisme og drømmen om det ideelle samfund, som de ikke ved hvordan man skaber, fordi de ingen erfaring og viden har om hvordan man skaber det ideelle samfund, hvorfor alle deres forsøg mislykkes, og samfundet langsomt går i opløsning fordi deres tiltag bunder i drømmerier og ikke almindelig sund fornuft.
  Vores egen omkalfatring af samfundet har ikke gjort det bedre og mere veldrevet, tvært imod er DK blevet et samfund som lider af Parkinsons syge, dvs bureaukratisering og ineffektivitet.

  Er det så svært at forstå hvorfor vi rasler ned ad velfærdsstigen. Over de sidste 20 år fra en 6. plads til nu en 20. plads. At den danske økonomi ikke flyver let og ubesværet og vi sakker bagud af dansen ligesom det skete for arbejderne i Detroit som nægtede at indse at “The Times They are A-Changin”.

Kommentarer er lukket.