52 procent kvindehad

Af Tom Jensen 162

Danske mænd er de mest kvindehadske i EU. Det kunne vi, de kvindehadske danske mænd, og alle andre læse i Politiken for nogle uger siden. Anledningen var en stort anlagt rapport om vold og overgreb mod kvinder i hele Europa. 42.000 kvinder var blevet udspurgt. Af deres besvarelser fremgik det, at 52 procent af alle danske kvinder havde været udsat for vold og overgreb.

Eller som Politiken formulerede det i indledningen på sin artikel om undersøgelsen:

”Nedladende kommentarer, klap i numsen og tæsk. Det er, hvad 52 procent af danske kvinder finder sig i fra mænd på arbejdspladsen og i hjemmet ifølge en rapport fra EU’s agentur for fundamentale rettigheder, som offentliggøres i dag”.

Hvilket jo er et frygteligt tal. Men også det helt centrale tal; det der blev kommunikeret mere end noget andet via rigtig mange medier, da undersøgelsen blev offentliggjort. 52 procent af danske kvinder udsættes for vold og overgreb. Bemærk det lige igen: 52 procent. Det er over halvdelen af alle danske kvinder, som dermed er ofre for især mænds utilgivelige handlinger. Intet under, at f.eks. Dansk Kvindesamfund måtte betegne tallet som en ”øjenåbner”. Som Kvinfos webmagasin formulerede det under overskriften ”Danske kvinder Europas mest voldsramte?”, er det de 52 procent, der især vakte opsigt ”på FRAs makabre liste”.

52 procent.

Det er så mange, at man næsten ikke kan undgå at slutte fra dette tal, at der må være noget helt generelt galt med danske mænd. Hvis 52 procent af danske kvinder oplever overgreb, er der mon så ikke også 52 procent af os mænd, der begår dem? Eller bare noget, der ligner?

EU-agenturets direktør, danskeren Morten Kjærum, var i hvert fald ikke bange for at slutte, at der er noget generelt at holde øje med, når det gælder danske mænd. Han noterede sig, at de værste voldstal fandtes i lande som Danmark med en høj grad af ligestilling. Måske er danske mænd ganske enkelt voldelige, fordi de har fået deres privilegier fjernet? Til Politiken formulerede Kjærum det sådan:

”Mændene føler sig truede på deres traditionelle manderoller, og inden de finder ind i en ny rolle, er der en voldelig reaktion mod kvinderne. Tallene taler et tydeligt sprog. Det er meget voldsomt.”

Ja, bekræfter Kjærum. Der er noget galt fat med danske mænd. Sådan helt generelt, gennemsnitligt, alt-taget-i-betragtning. Inden de finder ind i ny rolle, er der en voldelig reaktion mod kvinderne. Inden vi finder ind i en ny rolle, er der en en voldelig reaktion mod kvinderne. Derfor har 52 procent af alle danske kvinder oplevet vold og overgreb.

Den danske mand er, må man næsten forstå, en tikkende sexistisk og voldelig bombe, det er værd at holde et vågent øje med.

52 procent.

Jeg vender tilbage til det tal og til undersøgelsen. Som mand fornemmer jeg, at der påhviler mig en ekstra stor omhyggelighed og balancegang, hvis jeg skal behandle den kritisk. Så det vil jeg forsøge om lidt. Man kan let komme til at påstå, at der slet ikke er noget problem. Det er og vil ikke være mit ærinde at gøre det.

Men tilbage til den danske mand. Er der grund til helt grundlæggende at være forudindtaget skeptisk over for, hvad han kan gå rundt og finde på? Må det omgivende samfund tage sine forholdsregler for at sikre, at den danske mand ikke gør noget, han ikke burde?

Ja, mener man åbenbart i mange daginstitutioner. Forleden var det DR, der atter kunne fortælle om den tilsyneladende mere og mere udbredte praksis, der nu findes på mindst 94 af landets daginstitutioner, og som handler om at etablere særregler for mandlige pædagogers omgang med børnene for at sikre sig mod, at de ikke begår pædofile overgreb.

Særreglerne går f.eks. ud på, at mandlige pædagoger – i modsætning til de kvindelige – ikke må skifte ble eller hjælpe børn på toiletter. Eller at de skal have en kvindelig pædagog med, hvis det skal ske. At de overhovedet ikke må være alene med børnene, ikke må være til stede hvor der soves eftermiddagssøvn eller har ordre til at være fysisk afstandtagende i forhold til de børn, de passer. Ikke noget med at have et barn siddende på skødet. Ikke noget med at smøre solcreme på. Den slags.

Reglerne er ulovlige. Eksperter kalder dem ”utilstedelige”. BUPL kalder særreglerne ”helt urimelige” og ”et skråplan”. Ligebehandlingsnævnet opfordrer mandlige pædagoger, der oplever den slags diskriminerende regler til at klage, men det gjorde man nu også for fire år siden. I nogenlunde den samme periode har der ifølge BUPL været rejst cirka 100 sager om pædofili i daginstitutioner, der har (eller havde i fjor) kun været domfældelse i én af sagerne. Til gengæld kunne BUPL berette om 26 arbejdsskadessager som følge af falske anklager rettet mod mandlige pædagoger.

Alligevel fortsætter særreglerne rettet mod de mandlige pædagoger. Måske er det mediesagerne. Omtalen. Måske er det hele den dagsorden i den offentlige debat, der handler om hvad mænd kan gå rundt og finde på.

Så må man jo hellere tage sine forholdsregler.

Tilbage til undersøgelsen fra EUs agentur for fundamentale rettigheder. Den der som nævnt ovenfor især vakte opsigt fordi den viste, at 52 procent af danske kvinder har været udsat for vold og overgreb.

52 procent.

Hvilket fik agenturets direktør Morten Kjærum til at konkludere, at ja, der er noget særligt galt fat med danske mænd. De føler sig truede af ligestillingen. Og så tyer de til vold og overgreb.

Det var netop det tal, som man brugte til at konkludere, at noget måtte være på færde i Danmark, noget måtte være på færde med den danske mænd, der begår disse overgreb. De måtte som bekendt være ”de mest kvindehadske i EU”.

Allerede ved offentliggørelsen blev undersøgelsen udsat for kritik. Eksempelvis fra speciallæge Karin Helweg-Larsen, der længe har forsket i vold mod kvinder. Hun kaldte undersøgelsen ”misvisende og grotesk”.

”Tallene giver et helt forkert billede. Svarene er komplet afhængige af, hvad man opfatter som vold i de forskellige EU-lande. Det er grotest at sammenligne danske kvinders forhold med kroatiske, bulgarske eller sydeuropæiske kvinder, hvor vold indgår som en mere normal del af ægteskabet”, sagde hun, der omvendt har lavet undersøgelser, som viser at voldens hyppighed falder i Danmark.

Det var i det hele taget hovedkritikpunktet mod undersøgelsen: At f.eks. danske og bulgarske kvinder i virkeligheden svarer på noget forskelligt, når de bliver spurgt om, hvorvidt de har været udsat for vold.

Men det ændrer jo ikke på, at 52 procent af de danske kvinder svarede ja, da de blev spurgt, om de har været udsat for vold og overgreb. Så det er vel relevant at dykke ned i, hvordan dette tal er fremkommet. Jeg gentager: 52 procent.

De 52 procent er fremkommet således (se undersøgelsen side 27-28):

Kvinderne er blevet spurgt, om de er blevet udsat for 13 forskellige former for chikane, vold eller overgreb på et eller andet tidspunkt, siden de var 15 år. Af en nuværende partner, en tidligere partner ”eller en hvilken som helst anden person”, som det formuleres. Spørgsmålene rækker fra, om kvinderne er blevet ”skubbet eller puffet” til om de er blevet tvunget til samleje – altså voldtaget.

Blandt de øvrige spørgsmål er, om der på et eller andet tidspunkt, siden man var 15 år, er nogen der har taget fat i én, trukket én i håret, om man har fået en lussing eller er blevet slået med en knytnæve. Om man er blevet brændt eller forsøgt kvalt. Og altså om man har været udsat for seksuelle overgreb rækkende til, om man er blevet tvunget til samleje ved at blive holdt fast eller på anden måde udsat for vold.

Intet af det, der bliver spurgt om, er i orden. Slet ikke. Det er ikke i orden at skubbe eller puffe til andre mennesker. Men det siger sig selv, hvad man da også kan læse sig til i undersøgelsen, at netop dette spørgsmål afstedkommer den højeste enkelte procent ja-svar, efterfulgt af antallet af kvinder, som nogen har taget fat i – eller som er blevet hevet i håret.

Der er flere kvinder, som på et eller flere tidspunkter, siden de var 15 år, er blevet skubbet og puffet af en partner eller en hvilken som helst anden person, end der er kvinder som er blevet voldtaget. Det kommer næppe som nogen overraskelse.

Imidlertid er det kun ved at lægge alle ja-svar i alle 13 kategorier af spørgsmål sammen til ét samlet tal, at man når de 52 procent. Der er altså 52 procent af danske kvinder, som mindst én gang siden de var 15 år er blevet mindst skubbet eller puffet af en eller anden. Det er slet ikke OK. På ingen måde OK. Men er det udtryk for, at danske mænd er ”EU’s mest kvindehadske” i en grad, så også den ansvarlige minister måtte erklære sig ”chokeret” over de fremlagte voldstal.

Skærmbillede 2014-04-06 kl. 17.28.40

Skærmbillede 2014-04-06 kl. 17.28.33

For at kunne danne sig et indtryk af, om undersøgelsens konklusion om de 52 procent ramte kvinder virkelig dokumenterer noget særligt kvindehad hos danske mænd, kan det måske være formålstjenligt at forsøge at besvare spørgsmålene selv. Uanset om man er kvinde eller mand. Må du, må jeg, svare ja til nogen af de 13 spørgsmål, der tilsammen afstedkom tallet 52 procent, som skulle være dokumentationen for, at danske mænd er EU’s mest kvindehadske, og at de føler sig så truede af ligestillingen, at de tyer til vold og overgreb mod kvinder?

Prøv selv via skemaet ovenfor. Jeg prøvede.

Uden at gå for meget i detaljer må jeg bekende, at jeg ville være nødt til at svare ja til 4 af spørgsmålene.

De befinder sig alle i det, man trods alt – og uden at bagatellisere noget – må betegne som den mildere kategori af spørgsmålene.

Men ja. Jeg er, siden jeg var 15 år, blevet skubbet af nogen på ubehagelig vis. Er blevet taget fat i. Har fået én lussing. Og blev som det værste tildelt et knytnæveslag i forbindelse med et røverisk overfald i Aarhus midtby for henved 25 år siden.

Intet af det er i orden. Alt er noget, man på det skarpeste må tage afstand fra.

Men de fire ja’er er rigeligt til, at jeg – havde jeg været en kvinde og deltaget i undersøgelsen – ville have været en blandt de 52 procent, hvis udsagn af EUs agentur for fundamentale rettigheder – og af nogle debattører og medier – blev brugt til at portrættere danske mænd over en bred kam som kvindehadske, aggressive fordi de føler sig truede og rent ud sexistiske.

Men er jeg så et enkelttilfælde? Her må man vel forsøge at lede lidt efter, om nogen har lavet undersøgelser, hvor begge køn er blevet spurgt om noget af det samme, som EUs agentur for fundamentale rettigheder spurgte 42.000 kvinder i EU om.

Sådan en fandt jeg – måske. Den handler om unge og kærestevold i Danmark, er fra 2008 og bærer Ligestillingsministeriets stempel på sig.

Gå til side 34, tabel 4, hvor netop spørgsmålene om ”forekomst af psykisk vold, fysisk vold og seksuel vold” er blevet besvaret af unge både kvinder og mænd mellem 18 og 24 år.

Resultaterne er bemærkelsesværdige. For gør man som EUs agentur for fundamentale rettigheder gjorde for at nå frem til de 52 procent, viser det sig at de unge mænd faktisk er mere udsatte end de unge kvinder. 40 procent har været udsat for fysisk eller seksuel vold mod 30 procent af kvinderne. Tager man den psykiske chikane med, bliver tallet for de unge mænd 54,5 procent mod 37,6 procent for kvinderne.

Det er med andre ord ikke usandsynligt, at hvis EUs agentur for fundamentale rettigheder i stedet havde interviewet 42.000 mænd i EU, så ville tallet for danske mænd udsat for en eller anden form for fysisk eller seksuel vold og overgreb, siden de var 15 år, have været højere end de 52 procent, man fandt blandt kvinderne.

Hvorfor er det interessant?

Jo, det er det af to grunde. For ved at gå ud med en undersøgelse, hvor hovedbudskabet lyder, at 52 procent af alle danske kvinder har været udsat for vold og overgreb, ender EU’s agentur for fundamentale rettigheder med at begå to katastrofer.

I jagten på den størst mulige procentdel af kvindelige voldsofre ender man for de første med at tage fokus væk fra dem, der har været udsat for de værste overgreb. Og de findes. I alt for store tal. Dykker man ned i tallene ser man eksempelvis, at 5 procent af samtlige 42.000 adspurgte kvinder i EU angiver, at de mindst én gang siden de var 15 år er blevet tvunget til samleje. Altså voldtaget. Andre kvinder svarer, at de er forsøgt voldtaget, har været udsat for partnervold (måske gentagen) eller seksuel chikane. Der er også i materialet en klar indikation af, at vold og seksuelle overgreb i et vist omfang hænger sammen med sociale problemer.

Det er alvorligt. Lige så alvorligt, som når undersøgelsen fra 2008 blandt 18-24 årige kvinder og mænd i Danmark viste, at tre gange så mange unge kvinder som mænd havde været udsat for direkte seksuel vold eller krænkelser.

Men disse kvinder var ikke dem, der fik den helt særlige opmærksomhed, da EU-undersøgelsen blev offentliggjort for nylig.

For man havde skruet den sammen, så man kunne nå tallet 52 procent. Det er den ene katastrofe. Den der går ud over de kvinder, som virkelig har været udsat for dybt alvorlige, måske traumatiserende seksuelle overgreb eller voldshandlinger. De blev puljet sammen med kvinder, som var blevet puffet. Hvis man skal udtrykke sig lidt mildt, er det ikke videre respektfuldt over for det, de har oplevet.

Den anden katastrofe retter sig mod mændene. For det er vel næppe tilfældigt, at man valgte de 52 procent som spidskommunikation, da undersøgelsen skulle offentliggøres. For som bekendt var det netop løftestangen til at man kunne konkludere, at ”danske mænd er kvindehadske”, og at de føler sig ”truede på deres traditionelle manderoller” og derfor tyer til vold.

De 52 procent er det perfekte udgangspunkt for atter at iscenesætte den fortælling, at den danske mand sådan alt i alt, gennemsnitligt, alt-taget-i-betragtning er en tikkende bombe af vold og seksuelle overgreb og sexistisk adfærd, der kan eksplodere hvornår det skal være. En sådan gentagen fortælling er naturligvis heller ikke uden konsekvenser.

Spørg bare den mandlige pædagog, som ikke må tage et barn på skødet.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

 

162 kommentarer RSS

 1. Af Axel Eriksen

  -

  @ Nanna!

  Jeg ved så udmærket, at der er kvinder, der er udsat for vold – selv om jeg kun i et enkelt tilfælde personligt har oplevet det!

  Det var udenfor et værtshus, hvor en mand stod og tævede løs på en kvinde, der hylede højt! Da jeg blandede mig – så var de lige pludselig bedste venner – og gik derfra arm i arm!

  Og naturligvis kan den episode godt være en indikation på, at “partnervold” er måske det mest udbredte voldsfænomen!

  Men at det er generelt i alle samlivsforhold , kan du ikke overbevise mig om!

 2. Af Karin Bennedsen

  -

  @Jesper Lund

  “Mener du, der findes et niveau af kvindevold og -had, som ville være acceptabelt? Nej, vel!”

  Der er forskel på at acceptere kvindevold og -had, hvilket jeg selvfølgelig ikke gør, og så at erkende, at vi aldrig kommer til at leve i en verden, der er fri for had og vold. Derfor mit forbeholdne udtryk: ‘alt for mange’.

  Jeg kender ikke Karin Helweg-Larsen og hendes forskning omkring emnet, men noget tyder på, at det også for hende er op ad bakke, når det drejer sig om at trænge igennem den mur af mandschauvinisme, som ligger tungt over muligheden for en nødvendig offentlig debat, der ender op i, at mænd (og kvinder) for alvor erkender det uacceptable i hadefuld adfærd mod hinanden.

  I det små er debatten her jo et godt eksempel på, hvad forskere og samfundsdebattører er oppe imod. Lige så hurtigt, som undersøgelser af fænomenet offentliggøres, lige så hurtigt lykkes det mænd at få munden lukket på ‘feministerne’.

  Jeg kan huske den tid, hvor hustruvold blev betegnet som husspektakler, som politiet ikke gad tage sig af, højst forsøge at dæmpe. Selv i dag findes der kræfter indenfor politiet, der ikke tager det alvorligt, hvis manden har stukket konen/kæresten et par på skrinet. Det er jo heller ikke den voldelige mand, der må forlade den fælles lejlighed, men derimod kvinden og eventuelle børn, der tvinges på kvindekrisecenter.

 3. Af Lene Jensen

  -

  Efter at have boet 10 år i UK må jeg sige at jeg er chokeret over tonen herhjemme. Jo den er til tider nærmest kvindehadsk, og jeg synes retorikken fra de herrer Preben, Kåre og Hans understreger dette meget godt. Jeg er forbavset over hvor naturligt ord som luder, kælling, møgso mm bliver brugt i reklamer og programmer….jeg vil da gerne se reaktionen fra mændene på en reklame, hvori kvinden råber “dumme stodder” efter manden (jvf l’easy), eller Lars Løkke en dum blond groupie når han viser sig med de kendte., eller hvordan de vil reagere på at få tilråbet luderkarl ( el lign ) hvis en kvinde er uenig i deres holdning/mening.

  Jeg har selv oplevet, på en velkendt stor dansk fmcg virksomhed, hvordan min chef på tavlen, foran afdelingen, lavede et skema over hvilken kønsbehåring ham og hans mandelige kollega, mente hans kvindelige ansatte havde. Jeg har oplevet hvordan man råbte “narfisse” til en kvindelig kollega, efter en præsentation der ikke faldt i et par herres smag. Dette er blot 2 ud af mange oplevelser, som jeg deler med mange kvindelige kollegaer fra dansk erhvervsliv. Preben, Kåre og Hans, I kan jo spørge jer selv om I ville føle jer selv og jeres faglige kompetencer respekteret i sådan en situation.

  Jo jeg synes vi halter bagefter herhjemme, og blot fordi Preben, Kåre og Hans ikke selv har oplevet dette betyder det jo ikke at det ikke foregår – I så fald må jeg jo så på samme måde konkludere at parkeringsbøder ikke eksisterer, da jeg aldrig selv har fået en..

  Ligeledes må jeg trække lidt på smilebåndet over jeres “analyser” af kvinder i politik, som I jo åbenbart ikke mener har bidraget med noget som helst, og empatiske har de da slet ikke været – og det står der da ellers i håndbogen over kvinder, at de skal være. Surprise, vi er, lige som i mænd er det, fuld af facetter., og som jeg husker det fik den nye regering ikke ligefrem overleveret et land i fin form.

  Til gengæld kan man, hos Preben, Kåre og Hans, spore den angst, der er med til at fordreje ligestillingsdebatten, om at de fæle feminister vil overtage det hele og undertrykke mænd – men I behøver ikke være bange – ligestilling handler om at have ret til og mulighed for at gøre de samme ting. Det betyder ikke mindre magt til mændene, men samme magt til kvinderne.

  Tom Jensens konklusion, at hvis 52% kvinder har været udsat for div, så må 52% af mændene jo være med skyld, kan jeg slet ikke se logikken i, og netop den slags konklusioner er jo med til, med rette, at få mænd til at føle sig hængt ud for noget de ikke er en del af. En skam at ligestillingsdebatten herhjemme bliver ført som krig i stedet for en debat om samfundets udvikling, til gavn for alle. God og dårlig opførsel findes ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, det er ikke et spørgsmål om køn, men personlighed.

  Til sidst kan jeg jo så chokerer Preben, Kåre og Hans med at jeg ikke stemmer rødt. Det lader jo til at være en gennemgående overbevisning, at er man feminist, hvilket jeg jo højest sandsynligt er i de 3 herrers optik , da jeg kæmper for mine rettigheder, ja så stemmer man rødt og er pladderhumanist.

  Og jeg elsker mænd ( med respekt for andre mennesker) 😉

  Go’ dag 🙂

 4. Af Lonny F ischèr

  -

  @ Lene Jensen ! Jeg giver dig helt ret ! —Det er faktisk “en blandet fornøjelse” At opholde sig i Danmark ! —Det er netop derfor, at der er saa mange, der foretrækker, at “trække os til bage til civiliserede samfund” –hvor børnene –lige fra smaa ! bliver indformeret om, det finurlige ord “dannelse” ! –Det har man ikke faaet kendskab til i DK i rigtig mange aar (tro det eller ej ! for ca. 50 aar siden i DK,. havde piben en helt anden lyd” ! Det minder mig om “den unge pige der blev tævet med en jernstang ! og derefter smidt ud af vinduet fra 3. sal ! Det var jo som sagt “en franskmand” ! der gjorde det ! –Det var ogsaa, at læse i de franske aviser ! “les francais” De undrede dem højlydt over, at Claus Meyer (som de kender) ! Gav manden “et kæmpe-tilbud” !!! Medens pigen, der blev invalid ! Kunne sejle sin egen “sø” ! –Og ikke fik nogen hjælp overhovedet ! Ja, les francais ! Rystede paa hovedet ! —Og vi andre siger “godt, at vi ikke bor der ! —Det er nok “grundstammen i “den ikke existerende opdragelse ” ! i DK nu-omdage ! Ikke sandt ???

 5. Af Preben Jensen

  -

  Lene Jensens indlæg kunne jeg godt pille helt fra hinanden, men er ved at miste lysten til at bruge mere tid på disse debatter. Nogle indlæg kommer aldrig på, mange flyttes hurtigt hen under ældre indlæg, er der overhovedet mere end 15-25 læsere, og hvorfor følger næsten ingen op på barske afsløringer af uhyrlige overgreb på tusinder af medmennesker?

  Alt tyder på at det mest er tidsspilde at skrive ind her, så det er nok lige før jeg vil bruge mine pauser og fritid på andre ting.

 6. Af Hans Hansen

  -

  LENE JENSEN – 10. APRIL 2014 12:35
  Efter at have boet 10 år i UK må jeg sige at jeg er chokeret over tonen herhjemme. Jo den er til tider nærmest kvindehadsk, og jeg synes retorikken fra de herrer Preben, Kåre og Hans understreger dette meget godt.

  ————-

  Der er stor forskel på feminisme i UK, USA til sammenligning i Norden. Det er derfor til en hvis grad forståeligt, hvis du opfatter retorikken fjendtlig. Det er den også for så vidt angår feminismen, men bestemt ikke for kvinder som sådan.

  Den kvindelige chauvinisme er repræsenteret af feminister i norden. Det handler ikke længere om ligestilling. Den fjendtlige indstilling handler generelt om al chauvinisme og derfor også om den mandlige.

  Men der er også nogle bivirkninger. Fordi feministerne i norden har fået lov til at afgøre for meget politik, så får det en afsmittende virkning på debatten. Mænd bliver mere opmærksomme på kvinders opførsel når den bliver feministisk.

  Bemærkninger fra kvinder som; Jeg stemmer på Thorning fordi hun er kvinde, bliver opfattet på samme måde som hvis en mand sagde; Jeg stemmer på Løkke fordi han er en mand. Udsagnet er inacceptabelt. Det handler om politik, ikke køn.

  Ellers søde og rare kvinder kan undertiden ikke selv høre det, før de bliver gjort opmærksom på det.

  Feministerne derimod, er for det meste ude af stand til at indrømme fejl, eller blot at indrømme at de er gået over stregen. Så bliver retorikken fjendsk. Det vil også ske i UK, som det eksempelvis er sket med islam efter UK’s tilladelse af sharia, hvis feminismen får samme indflydelse der.

  Man skal bare vide, at det ikke har med kvinder at gøre som sådan. Kun når kvinder forsøger, i en radikaliseret feministisk kontekst, på feministisk chauvinistisk dominans. Det bliver formentlig en medvirkende faktor til Helle Thorning regeringens fald ved næste valg, hvor Radikale Venstre’s har en yderst fremtrædende rolle.

  Man kan også sige; Når feminismen har opnået ligestilling, så skal feminismen afvikle sig selv. Det har feministerne bestemt ikke tænkt sig, og derfor skal de have de tæv der tilfalder dem. Desværre får opgøret formentlig nogle bivirkninger, men det er feministernes egen skyld.

 7. Af Hans Hansen

  -

  PREBEN JENSEN – 10. APRIL 2014 15:48
  Lene Jensens indlæg kunne jeg godt pille helt fra hinanden, men er ved at miste lysten til at bruge mere tid på disse debatter. Nogle indlæg kommer aldrig på, mange flyttes hurtigt hen under ældre indlæg, er der overhovedet mere end 15-25 læsere, og hvorfor følger næsten ingen op på barske afsløringer af uhyrlige overgreb på tusinder af medmennesker?

  Alt tyder på at det mest er tidsspilde at skrive ind her, så det er nok lige før jeg vil bruge mine pauser og fritid på andre ting.

  ———

  Ja. Snup fx. noget videre uddannelse Preben. Der er ikke noget skjult motiv bag bemærkningen. Blot en konstatering af, at du nok ikke skal forvente reaktioner på dine mange næsten enslydende gentagelser, selvom de er korrekte.

  Hvad forventer du folk skal sige udover; Jo, det er noget værre noget. Jeg ved det. Vores politikere er skudt i hovedet.

  Du kan jo også lave alt andet mere fornuftigt.

  Om et par måneder sådan omtrent, så får jeg ikke tid til det her pjat mere. Sådan er der mange der har det.

 8. Af Preben Jensen

  -

  Hans Hansen…………..

  Jeg forstår ikke hvorfor du foreslår mere uddannelse. Du kender jo intet til hvad jeg har af uddannelse. Måske har jeg allerede en lang og grundig uddannelse, eller måske har jeg slet ikke tid til mere uddannelse, fordi der er andre ting og opgaver der skal passes, eller jeg er allerede i gang med efteruddannelse. Det virker lidt mærkeligt at du vil rådgive om en situation du ikke aner noget om.

  Hvad angår opfølgning på afsløringer af diverse skandaler og politiske overgreb, ville det jo være smart hvis folk der selv har oplevet at blive ramt, skrev om det for at supplere. Men det sker ikke og det tyder på at der ikke er mange læsere.

  Men avisen gør jo heller ikke meget for at promovere debatterne. Og den behandler ikke bloggerne ordentligt, efter min mening. Og der i den senere tid sket nogle ændringer, som nok vil få endnu flere bloggere og læsere til at gå andre steder hen.

  Vi er enige om at Borgens politikere generelt er under lavmålet.

 9. Af Kåre Fog

  -

  Jeg har været fraværende fra debatten et par dage.
  Jeg har ikke meget at tilføje til, hvad jeg allerede har sagt.
  Dog vil jeg lige kommentere på én ting. Jeg blev spurgt:
  “Du hævder, at jo bedre mænd opfører sig overfor kvinder, desto mere hader kvinder dem. Tror du virkelig selv på det?”

  Svaret er: ja.

 10. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  @ Kaare Fog ! —Du har ikke ret ! —Hvis mænd opfører sig nogenlunde ligesom for 50 aar siden (med undtagelse af psykopater – der ogsaa fandtes paa den tid) Ja, saa sagen nok anderledes ud ! —Men nutidens “mænd” ! Er ikke værd “at samle paa” (læs, at faa børn med ! ) —Men det gør kvinderne jo alligevel “faar børn med ” –Saa bliver de (kvinderne) enlige mødrer ! Og mener, at det er iorden, at alle andre forsørger “det afkom” med de egenskaber ! Som de fravalgte ! Herved er forsættelsen af “den sociale negative arv ” sikret viderførelse ! I een uendelighed ! –Saadan er det !

 11. Af John Laursen

  -

  Kvinderne har for længst opnået ligestilling og det er godt men disse emsige, hæmningsløse og grådige feminister fremturer. De vil have kønskvoteansættelser i stedet for ansættelser baseret på kvalifikationer. De er blevet destruktive og ødelæggende og jeg ser dem som resultatet af manglende opdragelse.
  De lever på bunden af materialismens og egoismens mudderpøl.

 12. Af Jeg gider ikke krigen mellem kvinder og mænd | På sporet af et moderne liv

  -

  […] familien, fordi der skal diskuteres barsel. Jeg gider ikke finde mig i, at næsten enhver mand skal beskyldes for at hade kvinder. Men omvendt gider jeg heller ikke forsvare mænd, der hader eller foragter kvinder som eksempelvis […]

Kommentarer er lukket.