Cykelhøjhederne

Af Tom Jensen 13

Husker nogen billederne af de glade SFere med vind i håret og den vordende miljøminister Ida Auken i spidsen, cyklende gennem Københavns gader, næsten svævende afsted på en lyserød sky i aftensolen på vej til valgfest efter sejren ved folketingsvalget i september 2011? Triumfen var hjemme. Nu skulle man vise sig fra den bedste side. Altså iklædte man sig cykelhjelm og pedaltramp. TV-stationerne med deres live-rullende kameraer stillede beredvilligt op. Man kunne lis’som tydeligt se forskellen på før og nu, ikke?

Eller man husker måske de radikale kommende ministre, der alle til hobe (bortset fra Christian Friis Bach, han var i Ellert) ankom pr. cykel til Amalienborg Slotsplads et par uger senere for at blive præsenteret for Dronningen? Jeg mindes den radikale ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen til kongelig udnævnelse på en knaldgul ladcykel.

Man kan sige, at der var tale om forskellige højheder, der ved denne lejlighed trykkede hånd: De kongelige inde i gemakkerne og Cykelhøjhederne, som nu havde fået den politiske magt i Danmark.

Det siger sig selv, at iscenesættelsen af begge disse begivenheder var alt andet end tilfældig. Der var tale om billeder af en selvforståelse. En kultur. Imidlertid i modsætning til både sædvanlig SFsk og radikal selvforståelse ikke nogen inkluderende kultur.

Man ser sig selv i al sin cykelhøjhed som miljørigtig. Trykket skal her lægges på den sidste halvdel af ordet: Rigtig. Man er rigtig. Hvilket næsten uundgåeligt leder til den konsekvens, at man opfatter folk, der ikke er som én selv, som forkerte. På sæt og vis er det derfor en kultur, som er udartet til en religion. Klimter i klokker

Cykelhøjhederne har medvirket til gode ting. De er medansvarlige for at jeg, når jeg cykler på arbejde, hvad jeg gør hver dag, har en cykelsti at køre på i stedet for at skulle færdes i trafikken på samme halsbrækkende måde, som man ser det i denne københavnske turistfilm fra 1937.

Det får de hermed tak for. Men som for alle højheder indebærer også Cykelhøjhedernes højhed faren for, at dækkene slipper jorden. Det har de gjort for en del af Cykelhøjhederne. De har sat sig den tanke i hovedet at kun de selv, repræsentanter for den sande miljørigtighed med streg under rigtighed, ret beset er velkomne i byen. Kulturens mest selvovervurderende repræsentanter finder man i hovedstaden. Her er man blevet så overbevist om egen suverænitet og evige rethed, at man for længst har givet køb på ethvert princip om mangfoldighed. Mangfoldigheden gælder eksempelvis ikke bilister, der måtte bo uden for København, men arbejder i byen. Dem kan der ikke tages hensyn til. For byen tilhører Cykelhøjhederne.

Alle andre skal derfor jages ud, eller livet skal gøres surt for dem med irriterende forhindringer der gør, at er man ikke på cykel, er København ulidelig at færdes i. Lukningen af Nørrebrogade var i den forbindelse en symbolsk handling af ikke ubetydelige dimensioner. Der skulle markeres, og markeringen skulle være en afspærring for bilisterne. For det er en kendsgerning, at  Cykelhøjhederne gerne går til yderligheder, når deres egen dagsorden skal fremmes.

Torsdag blev Trængselskommissionens rapport offentliggjort, men det er nu ikke den, der er temaet for denne blog. Rapporten har såmænd flere udmærkede forslag inden for rammerne af det opstillede kommissorium, der passer som ventil i cykelslange til den kulturelle manifestation fra SFere og Radikale omkring regeringens dannelse. Som det hed i kommissoriet, opstillet af regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti tilbage i april 2012, da der alligevel ikke var kommet en god løsning i morgen om betalingsringen:

”De konkrete forslag til løsninger skal bl.a. understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken”.

Det er Cykelhøjhederne, der taler her. Det er en kultur, der her gennemtrumfes. Det er et selvbillede, alle andre tvinges til at spejle sig i. Bor du f.eks. et sted nord for København, og er din eneste mulighed for at komme på arbejde i København og bidrage til samfundet at du tager din bil, er du på tålt ophold i hovedstaden. Man ser dig egentlig helst ikke. Man gør sit til, at du skal føle dig uvelkommen.

Timet med Trængselskommissionens rapport var Københavns cykel- og miljøborgmester … undskyld mig, teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) her til morgen i radioen. Glædestrålende. For hun fandt i rapporten opbakning til sin for længst deklarerede modstand mod en havnetunnel i København.

Modstanden er ideologisk. Der skal ikke bruges så mange milliarder – måske 30 milliarder – på anlæg, som betjener bilismen. Uagtet at tunnelen vil føre markante mængder af biltrafik, herunder tunge lastbiler, uden om Københavns centrum. I stedet vil Ayfer Baykal bruge de 30 milliarder kroner på at forbedre forholdene for hendes kulturelle fæller – cyklisterne. Det får hun imidlertid aldrig mulighed for, eftersom de mange penge, som blandt andet pensionsselskaber har indikeret at ville skyde i et eventuelt offentligt-privat partnerskab om havnetunnelen, naturligvis er bundet til dette projekt. De kan ikke bare bruges på cykler. Hvilket kun er en af de kendsgerninger, borgmesteren viger udenom.

Resultatet af Cykelhøjheden Ayfer Baykals kulturelt-ideologiske korstog mod bilismen er, at bilerne alligevel er nødt til at køre ind i byen. Det er ikke noget, jeg finder på. I foråret kom det således frem, at Baykals begrundelse mod havnetunnelen – at den ville øge biltrafikken i byen – manglede en ekstra oplysning: Hvis ikke havnetunnelen bliver bygget, vil stigningen i biltrafikmængden i byen blive dobbelt så stor, som hvis den bygges. Borgmesteren nægtede at foretage et tilbagetog, hvorfor hun da også konsekvent argumenterer videre for sin falske sag i dag. Sådan er det med højheder, der er blevet til fanatikere: Kendsgerninger bider ikke længere på dem.

Men hvad stiller man da op med alle de biler i byen. Var det ikke sådan nogle, Baykal er imod?

Jo, men det er der en løsning for. Først tvinger man bilisterne ind i byen. Derefter jager man dem ud igen ved straks at gennemføre den ekstra brandbeskatning af bilisterne, som kaldes roadpricing, og som regeringen trods Trængselskommissionens anbefalinger ikke vil gennemføre nu.

Det huer ikke Baykal. Bilerne skal, som det i sin tid hed på aktivistsprog, ud af byen, og det så hurtigt som muligt.

Sådan taler en rigtig Cykelhøjhed.

Men hvad så, Tom Jensen, vil nogle læsere måske spørge? Er du sådan en, der bare er fanatisk bilist og ligeglad med forureningen og bilkøerne og trængslerne og højresvingsulykkerne og det faktum, at man aldrig nogensinde kan finde en parkeringsplads i det indre København, præcis så ligeglad som du er med visionen om et samfund med ren luft, ingen ulykker, glidende trafik på cykelmotorvejene og blandt de lydløst swoosh’ende elbiler og slentrende københavnere under de grønne trækroner på byens billøse hovedstrøg?

Jeg er ikke ligeglad. Jeg har ikke engang en bil selv, men er medlem af en vaskeægte kollektiv københavnsk delebilordning og cykler mest i byen, når jeg ikke kører i tog. Dét må da give mig umådelig troværdighed selv blandt Cykelhøjhederne, når jeg siger: Trængslen er et problem, forureningen er et problem, ulykkerne er et problem. Men det er også en kendsgerning, at der findes hundredtusinder af mennesker, hvis dagligdag er afhængig af bilen. Som ikke får deres problem afløst af en letbane, bredere cykelstier eller blokering af biltrafik på de københavnske brogader.

Disse mennesker ser Cykelhøjhederne lige igennem, selv om de bidrager til byens økonomi og samfundets vækst og det faktum, at der overhovedet er penge i kassen til at bygge nye cykelstier for. I stedet skal de blot generes mere, beskattes mere, nedvurderes mere. For de er ikke en del af Cykelhøjhedernes kultur. De er ikke en del af selvforståelsen. Hvad de bidrager med kan være lige meget. De er jo ikke som os, fornemmer man Cykelhøjhederne tænke, mens de planlægger nye, drakoniske tiltag.

Et af dem mødte jeg selv, her hvor jeg bor. Områdets kommunale lokaludvalg havde i et udslag af ekstrem cykelhøjhed fået den fikse idé at bygge cykelmotorveje gennem bydelen; brede boulevarder til cyklisterne, hvor man rigtig kan komme op i fart. Helt uden at forurene! Kan det blive meget bedre?

Desværre var der en enkelt lille hage ved planerne. En af disse cykelmotorveje var projekteret til at skære mine børns folkeskole over i to dele. Den skulle simpelthen føres lige ind mellem skolens to skolegårde, hvor hundredvis af små børn hver dag passerer i den ene eller den anden retning. Man skal ikke have nogen særlig livlig fantasi for at forestille sig det utal af farlige situationer, der kunne opstå, når 0.u skulle fra gymnastiksalen over i klasselokalet og på vejen løbe spidsrod mellem hundredvis af tohjulede svedende pendlere, der netop var nået op på 40 i timen.

Men ikke om lokaludvalget var til sinds at ændre planerne, der i øvrigt var lagt uden nogen særlig høring af berørte institutioner og beboere. Først da forældregrupper havde arrangeret demonstrationer, lagt sig som nedkørte trafikofre på tværs, hvor cykelmotorvejen var planlagt, og til sidst fik påkaldt sig Borgerrepræsentationens opmærksomhed, blev projekteringen modvilligt justeret.

Man kunne slet ikke forstå modstanden. Man handlede jo i den gode sags tjeneste. Den miljørigtige sag. Med tryk på rigtige.

Hvorved ethvert andet synspunkt jo kan afvises som irrelevant, idet det jo repræsenterer det forkerte.

Sådan tænker Cykelhøjhederne. Jeg tænker, at de trænger til at komme ned på jorden, hvor virkelige mennesker lever deres liv. Men det er på den anden side ikke højheders gebet. De trives bedst på en lyserød sky i de øvre luftlag.

Margrethe Vestager

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

13 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Eksemplet med en stærkt befærdet bred cykelsti gennem en skolegård eller et område fyldt med børn, er blot endnu et eksempel på at Danmark langt hen ad vejen regeres af sjuskehoveder og arrogante idioter.

  Cykler er næsten lydløse, og kan suse afsted med 50-60 km i timen eller mere, med en cyklist i god form. Så det havde været ensbetydende med kvæstelser og dødsfald, hvis ikke forældrene havde protesteret så kraftigt, at ruten blev omlagt.

  Men der er tale om en relativt lille ting, set i forhold til hvad de bedrevidende, emsige, nævenyttige og politisk korrekte ellers gennemfører eller forsøger sig med.

  Forældregrupper og borgersammenslutninger bør komme op på mærkerne, så de også er på banen når det handler om de store ting og tosserier der kan sende elendighed og død ind i hundredtusindvis af danske hjem.

 2. Af Lars Jacobsen

  -

  Her er løsningen på Københavns trængselsproblemer:
  Sørg for at ALLE københavnere forbydes at eje en bil privat.
  Der er intet andet sted i landet, der er dækket med så rigelig offentlig transport, som København er.
  Busser på kryds og tværs, S-tog, letbaner, havnebusser og dertil studentikose typer med øko-hysteriske dyre cykler. O.s.v..
  Og vupti! Alle de hellige og politisk korrekte københavnere bliver rigtig lykkelige, og får bedre råd til den obligatoriske taxa til teatret, som de færreste bonderøve vest for Storebælt nogensinde får besøgt.
  Samtidig kan rengøringsassistenten med de umulige arbejdstider og latterlig løn få lov til at køre de daglige 70-80 km til byen i den gamle Daihatsu Mini for at servicere herrefolket.
  Altså uden trængsel, for når københavnernes komplet overflødige 4-hjulstrækkere er væk fra gadebilledet bliver der god plads til de gavnlige.
  Og så er det godt for miljøet – helt uden at der skal opkræves en ASOCIAL trængselsafgift, som kun rammer de servicerende fattigrøve.

  XVI

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  Sikke dog en gang vrøvl Lars Jacobsen, der er ufatteligt mange mennesker der bare er afhængig af deres bil og desuden er statskassen det osse for staten kan ikke undvære de penge som bilisterne lægger i skatter og afgifter hvert år. Hele landets økonomi er bundet op på det.

  Indlægget er godt Tom Jensen, jeg har osse undret mig over at der kan komme en rapport fra en kommision bestående af højtuddannede eksperter som ikke med et ord nævner den vigtigste grund til trængslen i København nemlig det Kommunale selvstyre osse på vigtige for landets BNP områder (Trafik) således at en SF er eks som representer måske 15 % af vælgerne dikterer trafik udviklingen i København og efter et kommunal valg måske en Enhedsliste person Lars Kabell tror jeg klovnen hedder der skal være ny ypperste præst på området Praise The Lord Hallelulja JESUS SAy

 4. Af Ole Skovgaard

  -

  Morten Kabell hedder han og han har allerede meldt ud, at bilerne skal ud af byen så glæd jeg Københavnere, hvorfor er der trængsel i København ? Jeg forstår det ikke når vi lukker alle gaderne og nedlægger vejbaner (Kapacitet) udtaler en ekspert fra Teknisk forvaltning København.

 5. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Ja, de frelste røde har mere travlt med at ville redde hele verden end at gøre noget ved Danmarks egentlige problemer, nemlig vores økonomiske morads med store statsunderskud, dårlig konkurrenceevne og et regel- og kontroltyranni som jager firmaer/arbejdspladser ud af landet! Jeg kan også godt lide Morten Korch idyl men den passer ikke rigtigt til dagens Bistands- og Tilskuds-Danmark hvor de produktive nu er i mindretal!

  Det siger jo sig selv at det er økonomisk uholdbart på sigt at man har ca. 2,2 mio. mennesker på verdens højeste overførselsindkomster – heraf 855.000 i den arbejdsdygtige alder – samt ca. 900.000 offentligt ansatte i verdens dyreste offentlige sektor! I lille Danmark har vi alene 250.000 mennesker mellem 18-65 år på permanent førtidspension – ikke mindst mange indvandrere som har en “traume”, “depression” eller lignende! Det er jo en skandale! Folk er blevet mere og mere klientgjort af den uansvarlige godheds- og indvandringsindustri istedet for at blive hjulpet til at blive selvforsøgende. Alt for mange nassere og arbejdssky elementer får uhindret lov til at lige på sofaen istedet for at bidrage med noget til vores fælles land! De produktive er nu i mindretal og det vil betyde græske tilstande hvis ikke snart de leflende politikere begynder at tænke mere på deres land og efterkommere end på deres egne taburetter!

  I sidste uge kunne man læse at Mandag Morgen skriver at en tænketank har beregnet at man kan spare 55 mia. kr. ved at de offentligt ansatte bliver mere produktive og ved at man gør op med regeltyranniet- og kontrolhelvedet! Nogenlunde samme tanker har Produktivitetskommissionen barslet med! I dag kan man læse at et stort flertal af kommunaldirektørerne siger at der er et stort rum til effektiviseringer i kommunerne! Hvis de dårligst drevne kommuner/regioner samt statsligt drevne virksomheder samtidig kunne lære af de bedst drevne ditto, så ville besparelsespotentialet være langt større! Det er kun de såkaldte vismænd og andre latterlige, offentligt ansatte økonomer som ikke kan se besparelsespotentialet – formentligt fordi de ikke har forstand på driftsøkonomi og aldrig har arbejdet i maskinrummet!

  Som tidligere offentligt ansat kan jeg bekræfte at der er et kæmpe besparelsespotentiale i verdens dyreste og mest ineffektive sektor hvor god ledelse og godt købmandsskab er en by i Grækenland!

  Er det ikke utroligt at den offentlige sektor i de sidste 20-30 år er eksploderet med “kolde” hænder til trods for tekniske fremskridt i form af EDB m.m.? Samtidig fyrer man de “varme” hænder som der bliver brug for! Alle disse DJØF’ere og AC’ere som ikke kan klare sig i det private sidder og laver nye regler, forbud, kontroller og kunstige projekter som er helt uden nytteværdi for samfundet – men som sikrer de offentligt ansatte en høj løn og cheferne store fratrædelsesgodtgørelser selv om de fortsætter i deres jobs! Og hele den knopskydende godheds- og indvandringsindustri er jo et kapitel for sig selv! Prøv også at se hvor mange overflødige nævn, råd, centre, institutter, kommissioner, kulturprojekter, forskere m.fl. som der findes! Vi har religionsforskere, mobbeforskere, kønsforskere, mandeforskere, kvindeforskere, medieforskere, kommunalforskere, valgforskere, arbejdsmarkedsforskere, ligestillingsforskere, sociologer, antropologer o.s.v.! Folk som er ligegyldige og uden nytteværdi for samfundet! Det er erhvervsrettede forskere vi har brug for som kan tilføre noget til samfundet! Og hvem siger at vi i en økonomisk krise skal bruge 16 mia. kr. på ulandsbistand, bruge over 16 mia. kr. på børnepenge og bruge 17 mia. kr. på de uduelige Jobcentre som kun formidler ca. 7% af de nye jobs som besættes? Og hvem sig er at vi skal betale flere mia. kr. i mediestøtte og flere mia. kr. til kunst- og filmfonde? Hver gang vi køber en billet til en dansk film er der bundet flere tusinde offentlige kr. i halen på den!

  Medens jeg var ansat ved det offentlige observerede jeg også hvordan man kun købte dyre designermøbler a la Arne Jacobsen, PH-lamper o.s.v. Ting som i høj grad er udsat for tyverier af professionelle tyve og som afledte omkostninger har den effekt at man skal rydde op efter disse tyve når de har skaffet sig adgang til de offentlige bygninger!

  Hvorfor spørger medierne ikke ind til hvorfor uansvarlige offentlige myndigheder skal have lov til at købe sådanne dyre designermøbler??

  Min erfaring var at man kunne købe lige så gode møbler, lamper, kontorstole, hæve/sænke borde etc. til langt under halv pris – så hvorfor frådse med borgernes penge. Det er så uansvarligt!

  Enhver som har arbejdet i verdens dyreste offentlige sektor kender til både den elendige arbejdsmoral blandt de ansatte samt det overflødige kontrol- og registreringshelvede! Da jeg arbejdede i den offentlige administration var det helt normalt at de ansatte – især kvinderne – brugte den første time til at snakke privat med hinanden før de gik i gang med deres arbejde!

  Når man dertil lægger deres øv-dage, 34,5 timers arbejdsuge og at de offentligt ansatte har ca. dobbelt så meget sygefravær som de privatansatte så skal det jo gå galt!

  Og hvorfor bruger det offentlige så mange mia. kr. på eksterne konsulenter? Alene staten bruger ca. 5 mia. kr. p.a. på eksterne konsulenter og hvor meget bruger kommunerne og regionerne mon ikke. Er de alt for mange offentligt ansatte ikke deres jobs voksen? I TV2 News kan man f.eks. dagligt se at et firma som Mercuri Urval i dyre annoncer søger efter offentlige medarbejdere! Hvorfor pokker kan det offentlige ikke selv finde ud af at ansætte medarbejdere – især taget i betragtning af de tusindvis af HR- og kommunikationskonsulenter som er blevet ansat ved det offentlige i de senere år?

  Danmark går i stå hvis ikke vi får styrket/skabt arbejdspladser i den private sektor som i sidste ende skal betale vores offentlige overforbrug! Vi kan ikke fortsætte med store årlige statsunderskud og stiltidende se til at flere og flere arbejdspladser/firmaer forlader vores land p.g.a. verdens højeste skattetryk, vores regeltyranni samt det alt for høje omkostningsniveau! Vi kan lære meget af f.eks. Sverige og Tyskland!

 6. Af Mogens Rasmussen

  -

  Jeg tror der ville komme ro på hvis man truede med at flytte et stort antal offentlige institutioner ud fra København. Herudover kunne man begrænse nybyggeri. Hvis man ser lidt logisk på problemet er det jo arbejdspladserne som giver den upopulære politiske trængsel. Man kan således let løse problemet, hvis man vil, men lur mig man vil nok ikke undvære skattekronerne, men beskatte både arbejdet og trafikken. At der ikke laves noget alternativ til bilen bortset fra nogle planer i 2020 hvis projektet altså ikke glider i en oliepøl. Tom Jensen var det ikke en opgave for pressen og afdække hvor meget den enkelte politiker benytter en cykel vel at mærke i forbindelse med arbejdet som jo er det som politikerne vil beskatte. Ministrene må jo så selv til lommerne, hvis de benytter en bil fremover.

 7. Af jørgen mortensen

  -

  Er der andre end mig, der har det indtryk, at det i mange år har været kotyme. At de ansatte i trafik, har gået ud og kigget på trafikken. De har så konstateret at her bliver den afviklet let og smerte frit, det må vi da gøre noget ved. Og nu står trafikken stort set stille i København. mission lykkes

 8. Af Arvid Holm

  -

  ”glade SFere med vind i håret og den vordende miljøminister Ida Auken i spidsen, cyklende gennem Københavns gader, næsten svævende afsted på en lyserød sky i aftensolen på vej til valgfest efter sejren”

  Folks opfattelse af virkeligheden skabes med ord og billeder.
  Og det er vel en både god og billig måde til orden i verden?

  Da Jorden blev opfattet som pandekage-flad, risikerede man således at komme af dage, hvis man styrtede ud over kanten.

  Men i vore dage har venlige mennesker italesat en kugleformet Jord, hvor tyngdekraften sikrer, at alle kan bevare fodfæste på overfladen – også folk i Australien, der har hovedet nedad.

 9. Af Henning Dinesen

  -

  @Thomas H. Rasmussen

  Glemte du ikke afsnittet der berørte emnet?
  Eller er det bare de rødes skyld i det hele taget?
  😉

 10. Af T. Sørensen

  -

  Herregud, der er lidt trængsel morgen og aften i København. Om formiddagen og ved middagstid og eftermiddag og om aftenen er det at køre i København som i en søvnig provinsby. Eneste problem, er mangel på P pladser. Hvis der var politisk vilje til at opføre P huse ville det problem være løst for længst. Det er selvskabte problemer, når man ser hvordan byens gader ser ud pga metrobyggeriet. Når det er afviklet må det give ny luft og få så bygget de P huse.

 11. Af Peer From

  -

  Jeg forstår som arbejdsløs slet ikke problemet. Men hvis trængselsafgifter betyder, at jeg får mere i kontanthjælp så er jeg da klart tilhænger.

 12. Af P Christensen

  -

  En læser omtaler, at det er et problem,
  hvis man ikke får skabt private arbejdsplader,
  der skal betale det offentlige overforbrug.

  Problemet er snarere (lånefinansieret) overforbrug generelt, herunder privatditto. Vort forbrug er ikke funderet i indkomst, tjent ved produktion, men ved belåning i oppustede aktiver (boligbobler).

  Det offentlige overforbrug er blandet andet begrundet i grådighed eller manglende omhyggelighed i det private:

  https://www.mm.dk/banker-bag-historisk-stigning-i-statsgællden

  Desuden har privates belåning medført at danskerne er de mest forgældede i verden:

  http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE1919002/danskerne-er-verdens-mest-forgaeldede-folkefaerd/

  Medvirkende hertil er et skattesystem, der honorerer privates gældsætning, snarere end arbejde.
  Jo mere gæld/renter, desto lavere skat.

  Grundlæggende helt absurd, men fra politisk hold tør ingen nedlægge veto; man skal jo genvælges.

  Desuden er restancerne til det offentlige
  rekordstore:

  http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE1813787/vi-skylder-mere-end-77-milliarder-til-det-offentlige/

  Det er et altså lige så stort problem,
  hvis man ikke får skabt en løsning på den
  private gældsætning.

 13. Af P Christensen

  -

  Man skal blot fortsætte med den totale mangel på vedligeholdelse af vore snart nedsmeltede veje.
  Så bliver alle afholdt fra at bevæge sig i ind Køben-hul, det være sig i bil eller på “kønsdels-knuser-cykel”.
  Henset til vort skatte- og afgiftsniveau, kan man heller ikke forvente fornyelse af vejbanerne mere end een gang per sekel.

Kommentarer er lukket.