Mænds arvesynd

Af Tom Jensen 140

Jeg er en mand, og jeg har begået mine fejl. Det indrømmer jeg gerne. Jeg behøver vel ikke her specificere hvilke… … … … … … … …ved I hvad, alt i alt, skal vi ikke springe let hen over dem? Men fejl har jeg begået, helt bestemt! Dem må jeg bøde for, hvis jeg da ikke allerede har bødet. Men skal jeg også bøde for mine forfædres fejl? De fleste vil sikkert umiddelbart svare nej. Selvfølgelig skal jeg ikke det. Mine forfædre var i sin tid ansvarlige for deres egne gerninger. Jeg er ansvarlig for mine. Døm mig alene på dem.

Men måske er det i visse spørgsmål ikke så enkelt alligevel. Med visse spørgsmål tænker jeg blandt andet på tidens forunderlige kønsdebat, som jeg med en blanding af let undertrykt lystfølelse, et stænk dødsforagt og en tilbagevendende fornemmelse af beklemt ubehag igen kaster mig ind i her. Sorry.

Det var nogle ord sagt i et TV-program. Ikke andet. Men alligevel nok til at sætte gang i den tanke, om der virkelig findes en særlig arvesynd, som vi mænd må underkaste os i vores omgang med kvinder.

TV-programmet hed På Den 2. Side og havde Jacob Rosenkrands som vært i et afsnit om sexismen i samfundet. Jacob Rosenkrands testede do’s and don’ts, blandt andet med afsæt i den guide til mænd om sexistisk og ikke-sexistisk opførsel over for kvinder, som Ulla Tornemand, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, for nogle uger siden leverede i et debatindlæg i Politiken. Herunder det råd, at det er no-go at komplimentere kvinders fysiske atributter, men OK at sige, at hun har pænt hår.

I studiet havde Jacob Rosenkrands inviteret forfatteren, kritikeren og debattøren Leonora Christina Skov og komikeren og forfatteren Sanne Søndergaard til at være sexisme-smagsdommere i forhold til en række eksempler, fremført af værten. Det var i og for sig en god debat, hvor særligt Sanne Søndergaard leverede nuancerede synspunkter, mens Leonora Christina Skov i højere grad gentog de grovkornede, generaliserede påstande om mænds sexisme, som hun førte til torvs – også i Politiken – for nylig.

På et tidspunkt faldt diskussionen på de situationer, hvor mænd taler nedladende til kvinder. For eksempel med brug af tiltaleformer som ”lille ven” eller ”søde ven” eller lignende. Er det sexistisk?, spurgte Jacob Rosenkrands og holdt sit sexisme-barometer op med grøn, gul eller rød markering for, om en adfærd var acceptabel eller ikke. Det bekræftede de to debattører. Men, lød indvendingen, kunne kvinder ikke også finde på at sige den slags til mænd?

Hvorpå Sanne Søndergaard fremdrog en særlig, mandlig arvesynd med dette svar:

”Kvinder kan også godt finde på at sige det. Men det man altid skal huske er, at man kan altså ikke lige bytte den om der. Man kan ikke sige, at det er det samme for en mand, at en kvinde siger et eller andet til ham, som hvis en mand siger et eller andet til en kvinde, fordi mænd trækker på en anden forhistorie, kvinder trækker på en anden historie. Når mænd gør et eller andet over for kvinder, så trækker de altså på hvide mænds privilegier og herskerret over for det andet køn, der har været undertrykt igennem årtusinder.”

Synspunktet har en rækkevidde af svimlende dimensioner. Sat på spidsen sætter det enhver diskussion om ligestilling ud af kraft. Skakmat. Uanset hvor meget ligestilling, der opnås, vil mænd altid skylde. Vi skylder på grund af vores forfædres gerninger. Vi skal bøde for den undertrykkelse, der er sket gennem årtusinder. Vi skal i vores omgang med kvinder kompensere for dette, og dette er som bekendt ikke så lidt. Læs blot et uddrag af et ”Rødstrømpe-Manifest”, trykt i bogen ”Søsterskab! Artikler fra den amerikanske kvindebefrielse” fra 1971, som man kan finde på Kvinfos hjemmeside:

”Vi identificerer agenterne for vores undertrykkelse som mænd. Kvindeforagt er den ældste, mest grundlæggende form for dominering. Alle andre former for udbytning og undertrykkelse (racisme, kapitalisme, imperialisme etc.) er udbygninger af kvindeforagt: mænd dominerer kvinder, nogle få dominerer resten. Alle magtstrukturer igennem hele historien har været mands-dominerede og mands-orienterede. Mænd har kontrolleret alle politiske, økonomiske og kulturelle institutioner og bakket denne kontrol op med fysisk styrke. De har brugt deres magt til at holde kvinder i en mindreværdig stilling. Alle mænd modtager økonomiske, seksuelle og psykologiske goder fra mands-herredømmet. Alle mænd har undertrykte kvinder.”

Det er godt nok ikke så lidt at have som bagage og skulle kompensere for, hver gang man ”gør et eller andet over for kvinder”.

Derfor spørger jeg Sanne Søndergaard og andre, der måtte indtage det samme standpunkt, som hun tilsyneladende gør: Mener I virkelig det?

For det indebærer jo en kollektivisering af kønnet, som ikke alene her og nu kortslutter det enkelte menneskers holdninger og handlinger. Men gør det på tværs af tider og generationer, næsten som det står i Fjerde Mosebog, kapitel 14, vers 18: ”Herren er sen til vrede og rig på troskab. Han tilgiver skyld og overtrædelse, men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn”.

For hvor mange generationer tilbage skal jeg og mine jævnaldrende således påtage os en kollektiv skyld som det historisk set undertrykkende køn, der må kompensere for dette også i 2013? I hvor mange generationer frem skal mine efterkommere bøde for mine fejl?

Og dertil: Hvis vi mænd hver især skal bære den bagage, som årtusinders undertrykkelse af kvinder har skabt, og hvis vi hver dag skal agere efter dette, hvor stopper det så?

For det er jo ikke sådan, at mænds undertrykkelse af kvinder gennem generationerne og årtusinderne begrænser sig til sexistiske bemærkninger og klam chikane. Bagagen er langt tungere, det ved vi jo alle. Kvinder og mænd.

For eksempel: Skal den mand, der arbejder mere end sin kone, og derfor kan være mindre aktiv og nærværende i hjemmet, så kompensere mere for det i forhold til ægtefælle og familie, end tilfældet ville være, hvis det er en kvinde, der arbejder mere end sin mand, da han trækker på en tusindår lang bagage, hvor mænd har arbejdet ude, mens kvinder har taget sig af hjemmet? Skal den mand, der tjener mere end sin kone, pr. definition have dårlig samvittighed over dette, da han trækker på en tusindår lang bagage, hvor mænd har tjent mere end kvinder?

Det siger sig selv, at det er reelt og principielt uholdbart. Men det kan måske være med til yderligere at kaste lys over feminismens gentagne krav om diskriminerende lovgivning, der skal sikre ”reel ligestilling”. For vi mænd har noget at indhente. Noget at betale af på. Noget at kompensere for. Som køn. Og hver især. Hvilket jo er det samme som at definere en eksistentiel uligestilling, der kan begrunde næsten enhver tænkelig moddiskriminerende foranstaltning.

Eftersom mænd åbenbart er udstyret med en særlig arvesynd.

Men den vil jeg gerne betakke mig for. Jeg skal ikke bøde for mine forfædres handlinger. Jeg skal ikke bedømmes på en særlig følsom skala, alene fordi jeg er en mand. Døm mig gerne på mine egne handlinger som menneske. Døm mig eksempelvis på, at jeg tog barselsorlov ud over de to første uger med ét af mine børn, men ikke med de næste. Det kan jeg stå på mål for – eller lade være med og beklage.

Det var måske en af mine fejl.

Jeg kan derimod ikke acceptere den præmis, at mænd skylder for tidligere tiders gerninger. At mænd skal finde sig i krav om et snævrere spillerum i den sociale omgang kønnene imellem eller i diskriminerende lovgivning, alene fordi andre mænd før i tiden, i nutiden eller i fremtiden har været undertrykkende eller sexistiske over for kvinder.

Det er ikke ligestilling. Det er blot kønstyranni med omvendt fortegn.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

140 kommentarer RSS

 1. Af Ulf Timmermann

  -

  En af de helt store friheder, der er forbundet med at bo (og arbejde) i Kina, med livet i Kina som sådan er, at det her ikke anfægtes at menneskene er opdelt i to køn. Det betragtes som en selvfølge. Og selvfølgelig findes der også ”dumme svin” herude – og tilsvarende ”stride kællinger”, men uden altså at det giver anledning til, at alle skal hænges op på det, uden at der kræves fundamentale holdningsændringer til alt og af alle af den grund. Hvilket overskud, det frigører.

  Og, det går kvinderne rigtig godt alligevel eller måske derfor. Som jeg tidligere har nævnt er 51% af de ledende stillinger i erhvervslivet i Kina optaget af kvinder (den højeste procentdel i verden) – imod 7% i Japan eksempelvis (den laveste procentdel i noget land).

 2. Af Axel Eriksen

  -

  @ Bjørn Sørensen!

  Faktuelle fejl kan korrigeres: Uffes far – Jens Peter Jensen, “døgnbrænder” – var sgu` ikke Radikal – men Venstremand!
  Og han havde mere humor alene end det samlede
  Folketing i dag kan fremvise – desværre har Uffe Ellemann også mistet sin humor!

  Vi tager lige denne her joke ,med Jens P. døgnbrænder, der vistnok kunne lide “en lille en”:

  Jens P kommer ind på sin stambar i Odense og bestiller det “sædvanlige” til den nye bartenderske. Det sædvanlige? – Hva` er det?
  En tredobbelt whisky. Ska` der is i?
  Svar: Unge dame jeg er alkoholiker og ikke skøjteløber!

  Dengang var den god – i dag vil alle de bedrevidende sidde og ryste bedrøveligt på hovedet.
  Uha, uha noget med alkohol – det tager vi afstand fra!

  Ja, men for at vende tilbage til “arvesynden”. Kort og godt kan man efter min opfattelse ikke tage forfædrenes meninger og gerninger på sig!

  Naturligvis er man i høj grad præget af sin barndom og tidlige ungdom – det kan dog også være det lyse fra den tid man tager med sig!

  I dag – fredag – skal jeg på Rørvig Kirkegård og nedsætte urnen med asken fra min 91-årige mor. Født og opvokset der – hjem til familiegravstedet, hvor stenene over hendes forældre og bedsteforældre stadig står!

  Der er noget arv og kontinuitet i det – men ikke meget synd!

  For mig er arv og synd to forskellige begreber. Arv er noget man tager med sig fra generation til generation.

  “Synd” må den enkelte gøre op med sig selv – og hverken tage sig af afdøde slægtninges gøren og laden – eller bringe ens egen skyld, skam, “synd” videre til efterkommerne!

  Uanset hvad der står i Bibelen om arvesynd i 7 generationer!

 3. Af Axel Eriksen

  -

  P.S. Jens P. Jensen var vist oprindelig Radikal inden han senere blev folketingsmedlem for Venstre!

  Jeg vil ikke have den “arvesynd” tilknyttet mig, at jeg har skrevet noget helt ned til detaljen uretvisende!

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen – 05:21

  Der er ingen, absolut ingen, der skal hetzes – det jeg skriver er, at hver m/k må påtage sig sine egne evt. problemer og selv løse dem og ikke kaste l… i hovedet på ‘den anden’ og tro, at det Erhans/hendes skyld. Ikke at der ikke kan være tale om, at mennesker gør hinanden ondt el fortræd – men en del årsager skal altså ses af den enkelte og ordnes af denne.

  Voksne gør fejl overfor børn og har altid gjort det i et el andet omfang, og bliver også bebrejdet af deres børn, såvel som voksne selv er blevet kuet i en el anden grad, hvor børnene igen ofte fortsætter med at kue egne børn, så rouletten går videre, hvis vi ikke ser, at det ikke er alt, vi måske skal videreføre fra generation til generation.

  Børn bør så også se til, at nok kan forældre også være årsag – men disses forældre igen og tilbage i historien er også skyldige el årsag; men det kommer vi ikke så langt med i længden, fordi enhver har selv et ansvar for at komme videre, og forældre kan jo ikke andet end at sige undskyld og hjælpe børnene videre igen, også hvis de ikke er så gamle – el de ved bedre i dag om andet for at afhjælpe evt. problemer.

  Det er altid vilkårene til hver en tid, om de er til stede for m/k’s udvikling, såvel som lovgivning. Religion har ikke en uvæsentlig medskyld her i opfattelsen af verden og dermed m/k osv igennem årtusinder, og nogen har jo skulle tage sig af også afkommet! Individuelt verden over.

  Du har så ganske ret i, at kvinder langt bedre og langt mere burde beundre mændene og deres præstationer, såvel som mænd burde påskønne kvinder deres indsatser på forskellige områder.

  Det handler om at kunne se ‘den anden’!

  ——

  Arvesynd er jo et ‘arvet’ dogme fra katolicismen – og denne snak om Adam og Eva, hvor synden kom ind i verden og ligedan døden.

  Denne fabel har gjort ubodelig skade, at vi ikke måtte spise af netop Kundskabens Træ – og at slangen var det rene Helvede el Satan/Djævlen, fordi den lovede os, at vi så ville kunne se og skelne i verden ml det gode og det onde osv.

  ——

  Herligt med @Ulf Timmermann 06:13

  At – de ikke er gået helt fra snøvsen i Kina – men stadig kan se værdien i forskellen på kønnene, mand og kvinde. Jo temmelig væsentligt.væsentligt!

  ——

  Vi har alle både arv og miljø at se til, og vi er prisgivet hver især det miljø, vi fødes ind i – fattigt el rigt, venligt el dominerende – hvorfor vi hver i sær kan have mindre el mere at se til og måske gøre op med og ikke blindt videreføre.

  Det var lidt af det, jeg sagde – og at både mænd og kvinder kan have noget at se til, så hvis vi passede hver vores ‘butik’ og så visse ting der, så kunne vi spare ‘den anden’ og os selv for den del ‘kvidren’ i l… til halsen i disse m/k-frustrede tider, hvor det bør ses til for fremtiden, at netop udviklingen af kønnet og forståelsen af dette for den enkelte er så vitterligt væsentligt.

  Så behøver kvinder ikke at imitere mændene i den grad, når vi taler om psyken, at de enten ikke udvikler deres feminitet, forstår denne el i det hele taget ikke anerkender denne – OG væsentligt giver videre til deres døtre (og sønner), at de ikke er gode nok som det køn, de nu er født som.

  Jeg tænkte bare med mit indlæg, at vi trængte til lidt anden ‘gang i den’ – og vi er alle skyldige i et el andet omfang; men vi burde også prises for det, vi gør og lykkes med, fordi vi kan ikke bruge en skyldfølelse til ret meget – men sige undskyld og evt. afhjælpe og så se at komme videre.

  Ikke mindst denne kvindesag/mandesag – der er nogen, der har noget at indhente blandt også de madammer, der hyler og glemmer, at mænd er også mennesker – og nogen gange vice versa.

  God weekend hermed. 🙂 Mvh BHL

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen

  Vi er desværre ofte nødt til selv at søge retfærdigheden, den er ikke altid i en lovgivning el i en forståelse dermed hos myndigheder, især hvis de tror, at loven er ‘rigtig’ – om end den skal overholdes; men der skal andre udenfor systemet til at ændre sådant, fordi folk enten er lullede ind ‘til den evige hvile’, som det sagdes i gl dage – men også fordi de måske passer ind og ikke behøver at tænke og jo også er afhængige af indkomme fra deres job.

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  NB. til mit indlæg 07:10

  Det handler også om dette med Adam og Eva, og fordi Adam kom først, som det fortælles, så er manden den foretrukne i en vis forstand,, hvor der vides andet i dag om vores oprindelse – og før nogen Adam og Eva, hvor også døden allerede fandtes – og dette, at mennesker synder, dvs begår fejl.

  Men – vi skal helst forstå synd som også seksualitet og det at skamme sig over den, så derfor er slangen i paradisets have også forhadt. Den kaldes Djævlen el Satan, som jo kan forstås som modstykket og dermed også den sexede gud/guddom.

  Derfor er den forhadt, og slangen er som bekendt et symbol på penis.

  Vi har helst skullet være syndere for Gud og se, at Jesus, hans søn, påtog sig vore syndere og døde for vores skyld! Og er vi ikke døbte el tror, så er der kun Helvede, hvorimod alle troende jo kommer i Himlen.

  Hvilket tyranni, der egtl ligger bag.

 7. Af Jens Hansen

  -

  Danmark er jo et land, hvor kvinderne klarer sig helt fantastisk.
  Alle seriøse partier er ledet af intelligente, respekterede og yderst veltalende kvinder.

  Alle de useriøse og populistiske partier er ledet af mænd.

  Tankevækkende. Ikke sandt.

  Under Fogh og VKO udviklede Danmark sig til en korrupt parianation.
  Denne nye regering arbejder i døgndrift på at genopbygge Danmark økonomisk og moralsk.
  Under ledelse af Danmarks respekterede,troværdige, velklædte og og velformulerede kvindelige statsminister.

  Genopretningen af landets økonomi og moral tager naturligvis sin tid.
  Men regeringen har jo heldigvis seks år endnu ved magten.
  Mindst.
  Og skulle vi på et tidspunkt få en venstre ledet regering (hvis ikke hele banden er buret inde til den tid), så skal der jo også være penge i kassen.
  Så der er noget at rutte med, ligesom sidst da VKO havde magten.
  Og lidt til vennerne i Nordsjælland bliver der nok også til.

  Hvad angår Danmarks omdømme i udlandet, så går det vel også fremad.
  Takket være de to tiltalende og velanskrevne ledere af EL og R, har Danmark igen fået en anstændig udlændigepolitik.

  Således at det igen bliver nemmere for udlændinge at komme til Danmark.
  Til en stor gavn og glæde for Danmark.

  Landet vrimler heldigvis med kønne og intelligente efterkommere fra blandede ægteskaber.

  Også hvad angår flygtninge går det fremad.
  Bl.a. takket være Danmarks aktivistiske udenrigspolitik som skaber enorme flygtningestrømme.
  Dem må vi tage imod med åbne arme.
  De skal ikke bo i triste flygtningelejre.
  De må ud i blandt os.
  Hvor der er hjerterum er der også husrum.
  Og i Danmark har vi begge dele til overflod.

  Danmark bliver igen et land som man respekterer.

  Tak Danmark.

  Og må man benytte lejligheden til at opfordre til at støtte Sea Shepherd, Greenpeace og IUG.
  For deres uegennyttige, uselviske og helt uundværlige indsats.

 8. Af John Laursen

  -

  @ Hans Hansen d.26/9 kl. 22.00

  Har du nogensinde oplevet at partierne, EL, SF, Socialdemokratiet og LA er gået imod de Radikale, når det handlede om masseindvandring og islam/sharia ?
  De der tier samtykker – så EL, SF, Socialdemokratiet og LA er vel lige så skyldige som de Radikale,mht. islamiseringens ødelæggelse af Danmark.

 9. Af Bjørn Sørensen

  -

  Tak Jens Hansen for at du så kortfattet og præcist kan lade os andre vide at du er rablende galt på den.

  “Takket være de to tiltalende og velanskrevne ledere af EL og R er Danmarks omdømme i udlandet…”

  Ja de to partier hjælper da fint med at bevare opfattelsen om die dumme Dänen.

  “Danmark er jo et land, hvor kvinderne klarer sig helt fantastisk.”

  Mener du økonomisk, ja da men det skyldes jo at de er understøttet af staten.

  Beklager, men ellers er kvinderne en underskudsforretning.

  Kvinderne tjener mindre end hvad det koster det offentlige at passe deres børn.

  Det offentlige som overvejende beskæftiger kvinder, hvordan kan det være at kvaliteten støt har været faldende siden de tog over.

  Men middelmådighed er jo socialisternes ideal, så ud fra den målestok har du ganske ret.

 10. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Ja, uduelige tumper og korrupte skabsradikale er der en del af i alle partierne, deri har JL jo ret. Selv i V og K finder man feminiserede mænd og asociale, tomhjernede typer.

  Hvor det før i tiden fortrinsvis var de klogeste og mest vidende der blev ministre, går det pt. den modsatte vej.

  Nu kan et job som piccoline kvalificere til en toppost. Og kunne man ikke klare at fuldføre et studium, skal man selvfølgelig være politiker. Ofte er det dog nok at være et politikerbarn.

  Og danskernes flertal er jo faldet i søvn foran fladskærme og flimmerkasser.

  Måske er det ikke mærkeligt at det går ad Pommern og Preussen til med det lille land?

 11. Af Jens Hansen

  -

  Bjørn Sørensen, 27. september 2013 kl. 10:10

  Det glæder mig, at du stort set er enig med mig Bjørn Sørensen.

  På et enkelt punkt er jeg dog lidt usikker.
  Du skriver:
  “Kvinderne tjener mindre end, hvad det koster det offentlige at passe deres børn.”

  I de sidste femten år har jeg kun opholdt mig et par uger om året i landet Danmark.
  Så jeg er ikke bekendt med de særlige danske forhold.

  Er udviklingen nu nået så langt i Danmark, at børnene kun er kvindernes?
  Og mændene ikke længere har andel i ungernes undfangelse.
  Og opvækst.

  Ja. Så er danske mænd jo snart overflødige.
  I Danmark i det mindste.

  Men kvinderne klarer sig sikkert udmærket.
  Og på mange måder er de jo ikke så forskellige for den uddøende danske manderace.
  De kan ganske vist ikke stå skulder ved skulder som os mænd.
  Men de kan til gengæld stå hofte ved hofte.
  Og det er mindst ligeså godt.

  Ikke sandt?

 12. Af Hans Hansen

  -

  John Laursen, 27. september 2013 kl. 09:55

  Det er mit indtryk, at socialdemokraterne generelt er beviste om radikaliseret islam, mens det ikke forholder sig helt så generelt i det radikale venstre.

  Også i RV findes der naturligvis medlemmer der ikke er tilhængere af radikaliseret islam, men det ser ud som om at en del af deres elitære intellektuelle, lever i en fortænkt virkelighed. Man lukker øjnene for fakta der ikke passer ind i deres virkelighedsopfattelse mere end tilpasse opfattelsen til virkeligheden.

  Det findes naturligvis alle steder i alle partier, blot mere eller mindre. Den sekulære, men despotiske del af EL, ser ud til at være på retur, mens den kompulsive del af feministbevægelsen, stadig har en smule tilhængere. Samme med socialdemokraterne og SF.

  Ligesom på venstrefløjen kan man finde tilhængere af despoti på højrefløjen, eller personer der ønsker at ligestille despoti med demokrati. Som altid før, er det ganske underholdende, og nærmer sig undertiden alternative virkelighedsopfattelser.

 13. Af Hans Hansen

  -

  John Laursen

  Hvis du ønsker at læse lidt om radikale venstres sublime elitærisme, så finder du eksempelvis Zenia Stampe og andre radikales vanvittige holdninger, med en søgning på sætningen:

  islam som moralsk kompas

  Første søgelink bør finde resultatet fra radikale.net

 14. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Stakkels mænd ! –Jeg mener det ! –Fordi det hele startede for 20-30 aar siden ! –Kvinder fik den formidable mulighed AT slippe ud af deres mødres situation – Hvor kvinden gik derhjemme (og avlede børn) –Fordi, saa vidste manden, hvor han havde hende – ikke sandt ? –Det ville “næste generation” ikke finde sig i ! –Saa kom muligheden : for kvinder ! –De skulle uddannes – fint nok ! –De glemte bare AT : Det er ikke muligt : Baade at gøre karrière og give børn en god barndom i inst., hvor de trissede rundt som “smaa pingviner” – og bare gik og længtes efter MOR –Der ikke kom ! –Her har vi fiaskoen ! — Kvinderne er blevet ” haardkogte) ucharmerende og ikke mindst “mandhaftige” –Mændene opdagede slet ikke, at det er en “straf” at føde børn (tænk paa muslimske kvinder – der føder børn ! -Der bliver slaaet “ihjel” –Hvis de vil bestemme selv ! –Det bedste I mænd kan gøre nu er AT: gifte jer med franske el. italienske evt. spanske kvinder ! De er stadigvæk baade feminine og kloge –men – men – De stiller KRAV –Ingen skvat hos dem ! –De vælger ligesom løvinden “den stærke han med den største personlighed ” –Og ham, der kan passe paa familien ! –Skravlet bliver kasseret – ligesom i DK !–

 15. Af Kim Olsen

  -

  Jens Hansen

  “Således at det igen bliver nemmere for udlændinge at komme til Danmark.
  Til en stor gavn og glæde for Danmark.
  Landet vrimler heldigvis med kønne og intelligente efterkommere fra blandede ægteskaber.”

  og

  “I de sidste femten år har jeg kun opholdt mig et par uger om året i landet Danmark.
  Så jeg er ikke bekendt med de særlige danske forhold.”

  Med den begrænsede indsigt du har i danske forhold, skulle du så ikke hellere skrive om de mongolske sletter i stedet for at kloge dig på hvordan vi skal agere her i Danmark?

 16. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Hvis man går 30-40 år tilbage og ser på hvordan familie-politikken har udviklet sig, vil man, hvis man har mere end fem brikker at flytte med, opdage at udviklingen har været familiefjendsk, mandsfjendsk og børnefjendsk.

  Danmarks kommunister, feminister og radikalt tænkende journalister og betonhoveder, har været “dygtige” til at undergrave og smadre familiemønstret, til at nedværdige mændene, til at ødelægge tusinder af børns barndom eller hele liv/ tilværelse.

  Nu vil de så også have “familier” bestående af 2 bøsser, 2 lesbiske kvinder, 2 transvestitter eller 2 pædofile, eller fem-syv sado-masochister osv. Og de nye sære arter af “familier” skal selvfølgelig have lov til at adoptere alle de værgeløse børn de har lyst til.

  Den røde bevægelse er sygelig og pervers hele vejen igennem.

 17. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Kim Olsen…….

  Sandheden mht. Jens Hansen er muligvis at han bor i Odense på en institution. Eller han er ansat af Jelved og Vestager til at tale de radikales sag.

  Hvilket han jo gør med stor dygtighed, hahaha.

 18. Af Helge Nørager

  -

  Der skrives.

  “Den røde bevægelse er sygelig og pervers hele vejen igennem.”

  Øhhh Preben, tror du ikke så at man kan opfinde en “pille”, for at helbrede disse syge mennesker ?.

  Øhhh Preben det er måske, dig som er sygeligt pervers med dine generaliseringer af andre mennesker.

 19. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Sagen er den AT: Fejltagelser – dem lærer man mest af ! Naar vi (næsten alle) – bliver istand til, at leve til vi bliver langt over hundrede aar ! -Saa kan det ikke undgaaes AT :livet bliver bedre og bedre ! – Idet man (meget sjældent ) gør den samme fejl flere gange ! -Naar man bliver saa gammel –har man jo kvajet sig tilstrækkeligt meget AT den sidste del af livet vil være en “ren fornøjelse ” –Man kommer ikke udenom AT : Børn er IKKE det vigtigste i livet –fordi der er alt-alt for mange af dem –I det hele taget er der alt-alt for mange muslimer ! –Derfor er det yderst vigtigt AT netop denne skadelige “art” –Bliver henvist til Mellemøsten ! –De hører overhovedet ikke hjemme i Europa ! – Og slet ikke i Skandinavien ! –Vestager & Co.- kan “hjertens gerne” blive henvist til Mellemøsten ogsaa –Ikke sandt ??

 20. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Jens Hansen

  Jeg sidder med et gammelt debat indlæg af Erhard Jakobsen da han var minster for økonomisk samordning fra 1988.

  Han skriver: Det offentliges udgifter til to børn i henholdsvis vuggestue og børnehave koster, hvad en skatteyder betaler i skat i et helt år. Et hospitalsophold kan ligeledes koste et års skat. En plejehjemsplads koster tre års skat.

  Det var omkostningerne for 25 år siden, tror du at verdens dyreste offenlige sektor gør det billigere i dag. Ja selv dengang var det så dyrt.

  Min moders moster tog sig for snart 100 år siden sig af sine forældre som var invaliderede, sin debile søster og hendes barn.

  I dagens velfærdssamfund skal der således ca 7-8 personers skatteindtægt til at tage sig af den familie som mosteren tog sig af.

  At det offentlige er så resourcekrævende er skræmmende for med den faldende levestandard som vi oplever bliver det svært fremover at bevare service niveauet.

  “Er udviklingen nu nået så langt i Danmark, at børnene kun er kvindernes?”

  Det er der mange skilsmissefædre som har oplevet.

  For et par år siden var der en politiker fra venstrefløjen som kom til at sige offentligt at det kunne ikke betale sig for samfundet at kvinder arbejdede. Hvad der er blevet af ham er ikke godt at vide, måske er han emigreret.

  Vores politikere er allerede begyndt at lufte ideer om at vores offentlige serviceniveau ikke kan bevares, så folk må gøre sig klart at offentlig pasning af ældre og børn fremover vil blive reduceret så de må selv fremover klare mere og mere af pasningen selv.

  Så det bliver op til de enkelte familier fremover hvordan de vil gøre det.
  At de enlige især vil få det at føle vil blive et problem.

 21. Af Jens Hansen

  -

  Helge Nørager, 27. september 2013 kl. 13:14
  “Preben det er måske, dig som er sygeligt pervers med dine generaliseringer af andre mennesker.”

  Helge Nørager.
  Du har uden tvivl ret.
  Men.
  Jeg kommenterer aldrig PREBEN F 1 JENSENH`s indlæg.
  Da man kan frygte, at tilstanden bliver værre.
  Dette er måske en noget kynisk holdning. Da F1 åbenbart har et stort behov for opmærksomhed.

  Han lider også af personlighedsspaltning. Nogle gange kalder han sig Christian Knudsen.
  Men nævn ikke disse ting for F1.
  Undertegnede vil ikke være med til at forværre hans tilstand.

 22. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Der er overhovedet ikke grund til AT “avle løs ” –Som man hidtil har gjort ! –Fordi Kræmmerkulturen er alt – alt for dominerende ! –Man skal kun “producere” Kvalitet ! –Og ikke “børn” – Der skal forsørges af “samfundet” –I andre lande er det flovt AT være “enlig mor” –Det bør det ogsaa være i DK.! At fædrene nu (pludselig) vil til at være “forsørgerne” er særdeles nyt ! –Og faktisk -er det en god idè –De (mændene) bliver ogsaa mere og mere feminine ! -Og de maskuline kvinder er en forholdsvis ny “opfindelse” –Fænomenet ” nyd livet” faar en helt ny dimension – Bare vi ikke havde de nuværende politikere ! (det er dem der er problemet ! –ikke sandt ?

 23. Af Jens Hansen

  -

  Bjørn Sørensen, 27. september 2013 kl. 13:24

  Tror du, at man kunne have opbygget et velfærdssamfund, hvis ikke kvinderne havde været på arbejdsmarkedet.
  Det tror jeg ikke.

  Velfærdssamfundet kan godt bevares.
  Det går da meget godt endnu.
  Men naturligvis skal der mere styr på tingene.
  Hvad regeringen forsøger.

  I modsætning til den skruppelløse VKO regering som kun interesserede sig for genvalg.
  Og lod stå til.

 24. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Jens Hansen

  “Tror du, at man kunne have opbygget et velfærdssamfund, hvis ikke kvinderne havde været på arbejdsmarkedet.”

  Ja, hvorfor ikke og som jeg har vist dig at den måde vi har arrangeret pasningen af børn og ældre meget kostbar. Og vi vil overhovedet kunne finansiere det i fremtiden. Vi kan jo ikke i det uendelige smide regningen ind i børneværelset.
  Romerrigets undergang skyldtes kronisk offentligt overforbrug, og det er hvad der foregår her.
  Tror du virkeligt at vi kan undgå forfaldet hvis vi forsætter som vi gør.
  Efter romerrigets fald gik der 1000 år inden Europa rejste sig igen.
  Hvorfor er østeuropa og Rusland en fattiggård uden megen fremtid. Rusland lever af at sælge ud af sine resourcer og store dele af befolkningen lever i fattigdom.
  Kun hvis vi får genskabt fuld beskæftigelse og en halvering af den offentlige sektor er der håb om at vi kan bevare velstanden.
  Og som situationen er i dag har det ingen udsigter, så landet vil forfalde sålænge man ikke vil indse realiteterne.

 25. Af Jens Hansen

  -

  Bjørn Sørensen, 27. september 2013 kl. 15:07

  Hvis kvinderne ikke var på arbejdsmarkedet, så ville der være en enorm mangel på arbejdskraft i Danmark.
  Og umuligt at opretholde velfærdssamfundet.

  Og Bjørn Sørensen.
  Arbejdsløsheden i Danmark er lille.
  I forhold til mange lande uden velfærd.

 26. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Lige nu paa Dr-1 er Ellemann-sønnen i debat med Socialdemokratiet om : AT slette al bistand til muslimske lande ! –Det er milliarder det drejer sig om ! – Som kunne være brugt til rigtig mange gode ting for Ægte-danskerne !–De 32 muslimske reservater (ghettoer) i DK.- er ikke regnet med ! –Her sidder i tusindvis af indvandrere fra de varme lande – og griner ! –de fleste har været i DK i mere end 25 aar ! –Og har aldrig bidraget med andet end avl af en masse børn – de fleste bliver kriminelle – fordi de bliver født ind i den islamiske religion -Her er der f. en gangs skyld noget, der kræver “manden, der kan slaa i bordet ! –Saa værsgo – mand !- Og vis, hvad I du`er til ! —

 27. Af John Laursen

  -

  @ Hans Hansen d. 27/9 kl. 09.55 og 10.43

  ” Det er mit indtryk, at socialdemokraterne generelt er bevidste om radikaliseret islam, mens det ikke forholder sig helt så generelt i det radikale venstre. ”

  ” Hvis du ønsker at læse lidt om radikale venstres sublime elitærisme, så finder du eksempelvis zenia stampe og andre radikales vanvittige holdninger, med søgning på sætningen : islam som moralsk kompas “.

  Du skriver at socialdemokraterne generelt er bevidste om radikaliseret islam. Det er da udmærket at være klar over noget men i sig selv er det uinteressant i politik. I politik er det handling og den førte politik som er interessant. Og socialdemokraterne som det største parti i regeringen,har ingen handlekraft når det gælder masseindvandringen, parallelsamfundenes vokseværk og de dermed forbundne ulykker for den danske befolkning.Det samme gælder EL, SF og LA. Ingen af dem gør noget ved det – tværtimod.

  At de radiGALE har vanvittige holdninger, ved jeg udmærket godt, det behøver jeg ikke at slå op.

  Det som var min pointe var at ingen bør være så naiv at tro at den førte politik her i landet, ene og alene er de radiGALEs værk, med det beskedne antal mandater de råder over.
  Den førte politik her i landet, skyldes i lige så høj grad EL, SF, Socialdemokratiet og LA, som de radiGALE.

 28. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Jens Hansen

  Der er ikke mangel på arbejdskraft når vi har over 600.000 arbejdsløse.
  Vi har mangel på kvalificeret arbejdskraft, som ikke findes og ikke kan skaffes.
  Når 46% af befolkningen er svage læsere og således ikke er særligt boglige og således ikke har formået at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer for at kunne beskæftiges i moderne industri så bliver det svært at løse vores problemer. Vi kan ikke løse vore problemer ved at barbere hinanden.
  Kvinderne er overvejende uddannet i de bløde fag og de kan ikke forvente øget beskæftigelse fremover, tvært imod.

 29. Af Hans Hansen

  -

  John Laursen, 27. september 2013 kl. 16:11

  “Du skriver at socialdemokraterne generelt er bevidste om radikaliseret islam. Det er da udmærket at være klar over noget men i sig selv er det uinteressant i politik. I politik er det handling og den førte politik som er interessant. Og socialdemokraterne som det største parti i regeringen,har ingen handlekraft når det gælder masseindvandringen,”

  Ja det er helt korrekt. Første skridt til at forstå egen politik, er at indse virkningerne før vilje til handling og korrektion er mulig.

  For en del af de radikales vedkommende, så er de endnu ikke engang kommet til erkendelsen. Om så en islamisk terrorrist smed en bombe foran deres hoveddør, ville de forklare det med uvejr. Det minder en del om vestreorienteredes velkendte forherligelse af sovjet, milevidt fra virkelighedens verden.

  Personligt mener jeg, og det er helt overordnet og helt generelt, så kan man måske stole på et individ, men bør kan aldrig stole på en organisation.

 30. Af John Laursen

  -

  @ Hans Hansen

  Jeg er helt enig med dig.

 31. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ –Bjørn Sørensen –Meget hyggeligt at du talte med Lise Nørgaard ! –Det var faktisk mig, der luftede “viffer” –Da vi var paa Politiken !! -Ak ja, Hvor er alt “det morsomme” længe siden ! –Det eneste – vi har at være glade for nu-omdage ER: At vi kan tale sammen – uden at se hinnanden –Ikke sandt ? –Der skal forandring til ! –Og det er ikke længere “comme il faut” -At faa børn ! –De er ligesaa fremmede for deres ophav -som vi andre er for hinnanden ! –Saa “arvesynden” behøver ikke nødvendigvis at “videreføres” –Se i øjnene AT vi i fremtiden kan leve til vi er over hundrede aar el. mere ! –Og at børn betyder mindre og mindre ! Især fordi de ikke føler sig afhængige af forældre ! “de er opfostret i kenneller – der har præget dem saa meget AT Arvesynden ikke videreføres –De er blevet selvstændige individer –Der er bare det “aber da bei” AT de aldrig har lært at forsørge dem-selv ! –Som vi andre gjorde i gamle dage “som Lise Nørgaard siger” –Og det er formentlig Pædagogernes skyld ! Fordi de aldrig selv har forestillet sig AT de skulle leve af andet end “det offentlige”

 32. Af Helge Nørager

  -

  Kvalificeret arbejdskraft, er der efter ISO 9000 regler som regering ønsker ?.

  Eller er det blot..

  Dem som er arbejdsløse med høj uddannelse. Og ikke kan bruges, pga de er for dyre i drift.
  Dem som er mellem uddannede, men som er for dyre i drift.
  Dem som er lavt og uden uddannelse som ikke er værd at spilde tid og tænker på, udover at udrydde dem. ?

  Hvem er det som ikke er kvalificerede nok ?.

  Leder af politiske partier, eller Danmarks største banker ?.

  Dem som vil gerne, dem som lever i et samfund med transport muligheder, ingen korruption, ingen naturkatastrofer, ingen faglige strejker, ingen revolution, men blot ikke er kvalificerede nok ?.

  Latterligt at tro på, sandhed er simpel og gemen, der er en flok inkompetente selvoptagede mennesker som ødelægger alt for andre.

  De er få, de bestemmer for meget, og alle os andre kan bare dø eller leve, hvad rager det dog dem.
  Stemmekvæg er der der nok af.

  “Mit hjerte banker for Europa”……….

 33. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Helge Nørager………(kl. 13.14)

  Når man drikker først og tæt, og skriver bagefter, kan man jo nemt komme til at skrive noget dumt.

  Kunne du ikke prøve det modsatte: skrive først, og tømme øllerne og snapseglassene bagefter.

  Så vil det nok en dag lykkes dig at skrive noget der ikke er helt fjollet.

  PS: Jeg går ud fra at du forsvarer “de røde” i den tro at der er tale om tomater. Misforståelser opstår jo nemt når man er stærkt omtåget efter indtagelsen af en kasse øl plus en flaske snaps.

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det nytter jo ikke at skælde ud på pædagogerne, der har gjort arbejdet i st f forældrene – det er en for dårlig familiepolitik, hvor der burde være mulighed for, at forældre selv kunne varetage opgaven, da vi alle, dvs samfundet, er afhængige af, at der fødes børn.

  Det er elite-femi’er, der ikke kan klare opgaven selv – modsat de helt almindelige kvinder med gode jobs, og naturligvis har de aht til også familien søgt inden for det offentlige, tidligere i hv f, fordi havde bedre og rimeligere vilkår dér.

  Det var før al snak om, at unge fædre nu tager del i en barsel – selv om de først burde træde til efter kvindes barsel, hvor det fint kan følge barnets behov – hvis kvindens barsel blev lidt længer end den er i dag.

  Det er billigere at betale i den ende – end når skaderne er blevet for voldsomme for vores små medborgere og unge mennesker, fordi vi gør det galt.

  Det kan blive endnu bedre, når forældrene selv påtager sig opgaven, da vi jo alligevel siger, at det er deres ansvar.

  Det burde mænd indse, og hvert køn vil finde sig tilgodeset – samtidig med, at det vil kunne give en egentlig ligestilling.

  Vi hører ikke efter heller, når børn siger, at de ønsker mere tid med deres forældre, der igen har tid som en mangelvare i det hele taget – og vi lytter ikke til, når bedstefædre ytrer sig, og hvor de fortryder, at de ikke selv havde mere tid med deres egne børn; men så nyder børnebørnene – men det har deres sønner og døtre så ikke selv glæde af, de blev svigtet – uden at det var med egtl vilje.

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg kom tilfældigt ind på Tv’s kanal 5 ret så tidligt i morges, hvor jeg røg ind i begyndelsen af en udsendelse med 2 nu voksne adopterede fra Korea og en lille familie, der havde adopteret en pige fra Kina, de havde selv en dreng i forvejen – det var så herligt at se deres ankomst med den lille pige til København og ligedan at se storebroderen, der mente, at nu hun var i Danmark, så ville hendes skrå øjne blive vandrette en dag. 🙂

  Men – den ene af de 2 voksne fra Korea, en særdeles sympatisk kvinde, også mor til 2 mindre børn og med en mand, der forstod hendes ‘egagement’ også med en familie i Korea, sagde og viste rent fysisk, idet hun vaklede med vilje, at nu efter mødet med den biologiske familie i Korea, så var det som om, at hun havde fundamentet i orden.

  Netop.

  Det giver en helhed og dermed en styrke – om end hun levede med en splittelse, men nu mere integreret for mig at se.

  Den anden deltager, en smuk koreask far til 2 døtre, var mere uheldig, idet han var blevet afleveret ved et tempel, som han svagt mente at erindre efter et besøg Korea – men hvor han fandt trøst og lindring i at vide, at han vitterligt var blevet afleveret – og at der ikke var andre oplysninger til ham, da han blev fundet ved templet og siden afleveret til politiet, hvorfor ingen ved, hvem hans forældre er.
  Men han havde mødt gode mennesker i Korea, så han en dag vil tage sine piger med dertil, og hvorfra han havde fine dragter og papirs-paraplyer med hjem til hver pige.

  Det er meget vigtigt at have sine forældre .. og herhjemme skal vi give vores børn denne mulighed, fremfor den megen institutionspasning og tillige alt for tidligt i deres liv!

  Det duer ganske enkelt ikke.

  PS. Selv har jeg aldrig følt en splittelse som adopteret, jeg har hele tiden følt og vidst, hvor jeg hørte til med den familie, jeg fik – men det gav en helhed at møde en biologisk slægt, fordi det er vigtigt at vide, hvor man kommer fra, og hvem man evt. ligner, helt specielt tilbage i tid for mig, fordi jeg faktisk først dermed kunne erkende en helhed, endda først både tænke og dermed da bruge selve ordet omkring situationen, vil jeg tro, da jeg så og erfarede en helt konkret helhed i slægten, ved at stå i en tidl præstegård, hvor mine oldemor og hendes mand havde arbejdet og levet i nogle af deres år tilbage.

  Det var den helt konkrete oplevelse, selv om jeg forud havde set dejlige fotos af slægten og besøgt deres gårde rundt i omegnen dér o.a.

  Virkeligt berigende for mig i det hele taget, så jeg ikke kan takke nok til de mennesker, der åbnede deres døre og dermed hjem for mig, engang i slut 90’erne. Lige den del tog 3 år for mig, før der var omtalte gevinst. Men – så herligt.

 36. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg kan da lige se, at også arvesynden blev fortsat ét sted – men siden brudt – af to kvinder!

 37. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Hvis man sad og saa dr.2/tema fra “down under” –Saa har de nøjagtig samme problemer med “muslimer” –Som alle vi andre (lande) –Der er ingen, der kan lide dem! –Saa, hvorfor tager muslimerne ikke det til efterretning ! –Og bliver i Mellemøsten ! Bygger en høj mur udenom ?? –Det vil blive en bedre verden, der kommer ud af det ! –At murene paa et tidspunkt nok vil sprænges fordi de i deres “formørkelse” – og sikkert med “slør” for øjnene – formerer sig ud over alle bredder – Naa, det jo deres sag ! –Og vi bliver fri for dem !

 38. Af Lotte Garbers - Forfatter, foredragsholder, debattør. Og megasej.

  -

  […] kommer lige et link til Tom Jensen fra Berlingske, der heller ikke kunne lide den […]

 39. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ –Lotte Garbers – Kan man leve af det ??

 40. Af Hvid mands byrde | På sporet af et moderne liv

  -

  […] eller deres køn i ethvert aspekt af deres liv. Den tillader ikke eksempelvis en hvid mand at undslippe hvide mænds verdenshistorisk nedarvede identitet som privilegerede undertrykkere. Man er født ind i dén historie, og så er man for altid fange i […]

Kommentarer er lukket.