Krisens årsag i dit spejl

Af Tom Jensen 37

Tog du i løbet af nullerne på en ferie eller købte en bil for penge, du havde lånt i din boligs friværdi? Hvis du vil møde en af de skyldige i finanskrisen, se dig da i spejlet. Du løb med, da du fik muligheden. Du lod dig overbevise om, at værdistigningen på din bolig var noget, du kunne veksle til kontante beløb – og bruge løs af. Uden senere konsekvenser. Ligesom det var tilfældet, hvis du købte en halvdyr bolig, som du reelt kun kunne finansiere med et flexlån uden afdrag. Eller hvis du optog forbrugslån nok til at kandidere til case i Luksusfælden. Eller hvis du…

På et tidspunkt – det har været omkring 2007 eller 2008 – mødte min kone og jeg op hos vores daværende bankrådgiver. Vedkommende havde en god idé. Eller rettere: Et produkt at sælge. Bankrådgiveren foreslog energisk overbevisende, at vi skulle optage et stort lån i banken og kaste lånet ind i vores pensionsopsparing. Det ville, hed det sig, formentlig være en god forretning for os. Men vi sagde nej. Jeg skal ikke melde mig på uskyldighedernes hold, hvad angår misforstået jubeloptimisme i forrige årti, men jeg har aldrig brudt mig om tanken om at låne for at låne. Eksemplet er derfor også kun medtaget her for at illustrere, hvordan atmosfæren var i de år. Det var en feberhed drøm om et finansielt klondyke, om Drengen Med Guldbuksernes indtræden i den virkelige verden.

Vi fik kastet penge i nakken af de finansielle institutter, venner. Og de af os, der var svage nok til ind i mellem at gribe pengene og løbe bort med dem, behøver altså ikke gå længere end til nærmeste spejl for at se en årsag til den finanskrise og efterfølgende samfundsøkonomiske krise, der har hærget siden i hvertfald 2008.

Det var ikke kun samfundets skyld. Det var ikke kun strukturernes skyld. Det var ikke kun de afregulerede finansielle institutioners skyld. Det var ikke kun de overoptimistiske politikere og økonomers skyld.

Det var også deres skyld. Men det var også vores skyld. Man kan ikke skille tingene ad. Man kan ikke på den ene side holde den finansielle institution ansvarlig, der løb enorme risici med f.eks. en voldsom udlånsgearing finansieret på en måde, der med tiden viste sig at være et korthus, uden samtidig at kaste et blik på f.eks. den halvfattige amerikanske familie, der lod sig friste af et huskøb finansieret af et subprime-lån, selv om den burde have været klar over, at den reelt ikke havde råd til købet. Og dermed hånd i hånd med banken løb en overhængende risiko.

I går kom den såkaldte Rangvid-rapport med titlen: “Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring”.

Rapportens indhold førte forudsigeligt nok hurtigt til diskussioner og politisk pegefingeri på kryds og tværs, men alt i alt er konklusionen i rapporten netop den, at det er svært at udpege særskilt ansvarlige for den verdenhistoriske krise, vi endte i, og som eskalerede med Lehman Brothers-kollapset i sensommeren 2008. Som det hedder allerede i det indledende, sammenfattende afsnit:

“Finanskrisen i Danmark opstod som konsekvens af et kompliceret samspil mellem en række forudgående forhold, herunder en forholdsvis høj og tilsyneladende holdbar økonomisk vækst, der medførte en udbredt optimisme og deraf følgende generel undervurdering af risiko, procyklisk (konjunkturmedløbende) finanspolitik, procyklisk regulering af den finansielle sektor, lempelige finansielle vilkår, risikosøgende kreditinstitutter og utilstrækkelig selskabsledelse i en række pengeinstitutter. Årsagen til finanskrisen er således en kombination af mange faktorer – både internationale og nationale – der spillede sammen, og det er derfor ikke muligt at udpege én årsag eller én skurk bag den finansielle krise.”

Læs det lige én gang til: “Det er derfor ikke muligt at udpege én årsag eller én skurk bag den finansielle krise”.

Tværtimod opridser den næsten et halvt hundrede gode grunde til, hvorfor det gik galt.

Ikke desto mindre drog især danske politikere straks i felten for at overbevise sig selv og resten af samfundet om, at netop de i hvert fald ikke kunne tilskrives noget ansvar, men at det hele derimod skyldtes deres politiske modstandere.

Fra venstre side rejstes påny anklager om datidens angivelige “ufinansierede skattelettelser” og forudsigelige angreb på “storbankerne” og de finansielle supermarkeder. Fra borgerlig side lød det omvendt i går bemærkelsesværdigt nok, at det var rød blok, der havde ansvaret for den økonomiske politik, der blev ført under særligt de borgerlige Fogh-regeringer i nullerne.

Hvilket man ikke kan undgå at studse over, hvis man har fulgt den nuværende regerings forsøg på at forklare alle sine løftebrud med, at den ikke har haft det fornødne flertal for at kunne gennemføre den politik, den før valget lovede vælgerne.

Åbenbart er det sådan i Danmark, at det er oppositionen, der i praksis bestemmer regeringens politik.

Eller også er der blot tale om kø ved alle tilgængelige politiske håndvaske i forsøget på at blive stænket så lidt til som muligt efter De Fem Mørke Finansår.

Men måske burde politikerne spare sig deres anstrengelser, der i forvejen ikke ser for kønne ud. For som Berlingskes Poul Høi skriver i dagens avis, ville det nemmeste være at sige, at “finansmarkedet lullede sig ind i en selvskabt overbevisning om, at der for enden af regnbuen stod en krukke med guld – men det vil ikke være rigtigt. Narrativet … . … bredte sig til den størst tænkelige gruppe.” Herunder “alle, der fik gangsterlån, sommerhus, lejlighed i Tyrkiet, samtalekøkken og udekøkken, campingvogn og en lystbåd, som ville sejle dem hele vejen til enden af regnbuen”.

Hvorefter vi ender hjemme foran spejlet igen. Se godt på dig selv og spørg dig selv, om du med 100 procents sikkerhed kan frikende dig selv for ikke at have været en lillebitte, men til tider villig brik i det økonomiske og finansielle amokløb i et årti, hvor alle hele tiden snakkede om 11. september 2001, mens den vigtigste dato endte med at blive 15. september 2008? Var det ikke sket før, vågnede de finansielle markeder, politikerne, økonomerne, investorerne, ejendomsmæglerne, huskøberne og dig, der måske bare havde skaffet dig en ferie for din boligs virtuelle værdiforhøjelse, præcis denne dag fra den urealistiske drøm om uendelig, ustoppelig fremgang.

Sådan fungerer verden ikke. Sådan fungerer verden aldrig. Er der et lærestykke af finanskrisen, som må række fra Alan Greenspan til dit spejlbillede, må det være dette.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

FØLG MIG PÅ TWITTER

37 kommentarer RSS

 1. Af Ole Skovgaard

  -

  Det er vel tilladt at være delvist uenig i den alyse Tom. Ingen tvivl om at der er et kollektivt ansvar og der for nogle var tale om uansvarlig adfærd. Dette ses osse af den manglende villighed der er blandt bolig ejere til at afdrage deres gæld, således at den private gæld i DK er Europas højeste.

  Der hvor jeg er uenig i analysen, er at jeg mener at Bent Bentsen (K) MEP qua sin økonomiske insigt af episke dimensioner og tidligere Erhvervs minister har et større ansvar for at krisen ramte Danmark i mellem gulvet med en lægte hammer så vi tog tælling end den person jeg ser når jeg ser mig selv i spejlet.

 2. Af Allan Lindemark

  -

  Sjælden hån mod de 80% der ikke fik noget ud af opturen, og nu rydder op efter de 20% der tjente kassen.
  verdens 1% rigeste er skyld i finanskrisen og har tjent mia på den. Så det er en ommer Tom.

 3. Af Anders Madsen

  -

  Men de danske politikere har desværre ikke lært af krisen. Så sent som i 2012 fredede de rentefradraget og ejendomsværdiskatten og VK er sammen med lederskribenten på dagbladet Børsen imod de strammere kapitalkrav til bankerne for slet ikke at tale om Liberal Alliancens kampagne mod grundskylden.

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg er heller ikke enig i analysen.

  Jeg afdragede gælden i den nævnte periode. Og blev derfor overhovedet ikke berørt af krisen på trods af at jeg umiddelbart efter gik på pension.

 5. Af Ole Skovgaard

  -

  Egentlig vil jeg gerne uddybe lidt, det jeg mener er at indførelsen af F1,F3, F5 osv. m afdragsfrihed i 2003, hvis betydning i øvrigt er nedtonet i Rangvid Rapporten, hvor det ligesom bare sammenfattes til en række lige stillede faktorer som osse i dette blog indlæg + lederen som årsag til at krisen ramte Danmark specielt hårdt.

  Tom nævner psykologien om at ville låne til personer med fast ejendom (fast job) og prisværdigt at du ikke lånte bare for låne Tom, men det der med alle ville låne var jo ikke sket i samme grad som indførelsen af disse lån i 2003 (Priserne steg eksplosivt på boliger)som i min optik er grunden til at Danmark er specielt hårdt ramt og egentlig når nu økonomien forhåbentlig skal løbes igang igen (Det bliver vel bedre tider snart) har det ligesom løberen der forsøger at gennem føre et Marathon med en 50 kg sand sæk på ryggen.

  Den store private gæld i boliger (og høje priser)vil desværre virke som en fodlænke på dansk økonomi en rum tid endnu tror jeg.

  Men jeg syntes Randvid rapporten begår den fejl som Tom osse gør bare at lige stille alle faktorer og at vi skal se os selv i spejlet der var faktorer der var vigtigere end andre og som skabte de rette betingelser for spekulanter og platugler.

 6. Af T. Sørensen

  -

  Delvis uenig/enig i analysen.
  Også jeg blev gældfri i perioden og pensioneret.
  Men tabte 3 mill. i 2008 på værdipapirer, der ellers alle var i den laveste risikogruppe, den såkaldte grønne klassificering. Det gik fint til at begynde med, men pludselig blev de indhentet. Nå, men jeg forholdt mig i ro og realiserede ikke tabene og pengene er kommet hjem igen. Så når jeg kigger mig i spejlet, ser jeg en som kan være sig selv bekendt sammen med mange andre snusfornuftige borgere som har holdt sig på måtten og derigennem er medvirkende til at samfundet ikke brasede fuldstændig sammen. Det er dem der stadigvæk holder samfundet flydende, således, at der stadig er midler at låne ud og tak for det. Det var ikke hele befolkningen der opførte sig som lemminger. Dem der forsøgte at råbe vagt i gevær for katastrofen blev hånet.

 7. Af Carsten Olsen

  -

  Jeg må erklære mig enig med Tom og helt uenig med Ole. Politikerne tilbød forskellige financieringsmuligheder, men tvang så vidt vides ingen til at benytte sig af dem. Det var menigmand, heriblandt mange bankrådgivere der helt mistede jordforbindelsen, og handlede på en totalt uforsvarlig måde.
  At beskylde politikerne for det, er som at sende fartbøden videre til bilforhandleren fordi han har solgt dig en bil der kan køre 200km/t.
  Det er stadig ikke forbudt at tænke selv.

 8. Af Nanna G

  -

  Der blev investeret for meget for lånte penge i 00-erne og med den nuværende regering sætter staten for mange anlægsprojekter i gang. Der er stadig grund til bekymring.

  Danskerne er et meget gældsat folk, hvor man brandbeskatter boligen, så kun få reelt bor i egen bolig. Mange boligejere er det kun på papiret – reelt står de i gæld.

  Staten er ikke så solid økonomisk som den var tidligere, idet statslig ejendom er blevet solgt ud og driften af tidligere statslig virksomhed overdraget til private, som ved den lejlighed som regel tømmer virksomheden for værdier og ødelægger servicen.

  Danmark er på mange måder et land, som bliver fattigere over årene, hvilket kan måles i den service, borgerne modtager.

  Før var der skolelæger på alle skoler, nu er der højest en fortravlet sundhedsplejerske. Før kunne fødende hvile ud på hospitalet eller klinikken – nu sendes de hjem og må ofte genindlægges igen når der opstår komplikationer.

  Før var der sengepladser til psykisk syge. Nu begår de ofte kriminalitet, fordi de er syge og ikke kan passe på sig selv og andre.

  Men der er råd til diverse tåbelige projektmagere, så samfundets penge klattes væk. Man skulle hellere give penge til de virkeligt professionelle, fx sundhedspersonale og give penge direkte til de borgere, man vil hjælpe, frem for omvejen via Karl-smart-typer m/k.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens

 9. Af Jens Hansen

  -

  Tom Jensen skriver:

  “Hvis du vil møde en af de skyldige i finanskrisen, se dig da i spejlet. Du løb med, da du fik muligheden.”

  Her tager Tom Jensen munden lidt for fuld.

  Under Fogh og VKO blev vi delt op i bukke og får.
  Bukkene var dem som valgte og genvalgte Fogh og VKO tre gange.
  I øvrigt til stor glæde for din avis Tom Jensen.

  Så buk Tom Jensen.
  Undertegnede vil gerne have sig frabedt, at du postulerer, at jeg bærer et ansvar for den af Fogh og VKO skabte krise.

  Du bærer et stort ansvar Tom Jensen.
  Fordi din avis leflede underdanigt for Fogh.

 10. Af Ole Skovgaard

  -

  jeg vil erklære mig enig med TJ i at denne evige politisering med at det var de Rødes skyld eller de Blås skyld ikke er til at holde ud at høre på og ikke er hensigt mæssigt.

  Det der desværre ligger tilbage når krudt røgen letter er at det var forkert i 2003 at ændre radikalt på et igennem mange år gennem prøvet Real kredit system, således at man nu er afhængig af tilliden til dette på de udenlandske markeder i højere grad end før. (refansieringen red.årlige auktioner red.) Nu har man imidlertidig gjort det og der er ingen vej tilbage. Derfor er disse lån osse kommet for at blive, for der er garanten for at de danske bolig marked ikke bryder sammen, men at priserne kan fastholdes.

 11. Af Søren Revser

  -

  Ævl fra ende til anden – Jeg er da ikke medskyldig i at Tom Jensen og andre har levet over evne for lånte penge. Gældsrytterne er derimod alene skyldige i, at regningen tørres af på en masse uskyldige mennesker.

 12. Af P Christensen

  -

  Rigtig værdiskabelse sker kun ved anvendelse
  og udveksling af (positive) resultater af den væsentligste af alle produktionsfaktorer, nemlig den menneskelige arbejdskraft. Det være sig hånd eller hoved.

  Vi bliver ikke rigere af at oppuste aktivmassen,
  således som eksempelvis det skete med boligerne under indflydelse af lav rente, afdragsfrihed og skattestop (faktuel sænkning)i negativ synergi. Nogen tjener ofte meget derpå, andre taber ditto, men det er en anden sag.

  Absurd er det at se eksempelvis politikere plædere for at det skal kunne betale sig at arbejde, når de
  samtidig taler for at arbejdslønnen skal ned,
  mens boligpriserne skal op,op,op. Man skulle jo
  nødig til at arbejde for at betale på sine lån,
  det være sig til afdrag eller forbrug. Det må næste
  køber betale, og på samme vis. Pyramidespillet må fortsætte.

  At vort skattesystem begunstiger privates gældsstiftelse, snarere end arbejde, understreger denne absurditet.

 13. Af Søren F. Hansen

  -

  Næsten alle havde stor glæde af økonomien op til finanskrisen. Selv den største umulius fik nemlig arbejde og tjente gode penge dvs. nok til at det kunne betale sig at arbejde. Selv Søren Revser havde arbejde dengang. Det glemmer de fleste, når de fælder domme over de fæle kapitalister, der belånte deres friværdier.

  Den situation har vi ikke idag. Idag brokker folk sig over de ikke kan låne til fx den bolig de ønsker, men det viser jo bare at de finansielle supermarkeder har fået sig en lærerstreg i risikostyring. Systemet er begyndt at virke igen og tak for det.

  Det er helt utroligt så meget vrøvl man skal høre om de afdragsfrie flexlån. Hvorfor har så mange travlt med at fordømme folk, der optager disse lån, med mindre man håber på at priserne falder, så man selv kan rykke ind? Carsten Olsen det meget fint.

  Naturligvis har VKO medskyld i krisen. Men havde de trykket på bremsen med alle mulige politiske tiltag, var de blevet smidt ud og afløst af dem, der ville forhindre den sociale massegrav, VKO i deres optik var igang med at grave. Vi ved nu at de røde løber fra deres valgløfter, så det var nok ikke gået så galt, som man umiddelbart kunne frygte. Derfor har flertallet af vælgerne nu fået sig en politisk lærerstreg i politikerlede. Systemet er begyndt at fungere igen og tak for det.

  En anden meget væsentlig ting mange lært af krisen, er at når boligmarkedet stiger, så kommer det hele samfundet inkl de svageste til gode. Det er så her politikerne og røde vælgere i stort omfang stadig ikke har lært lektien. For godt nok er næsten alle politikere enige om at renten skal holdes lav, men de lader også boligskatterne stige i et omfang, så husejerne i dele af landet må fraflytte deres huse, fordi de ikke kan betale den løbende leje af egen grund til staten. På trods af et påstået skattestop. Der ligger idag en udetoneret grundskyldsbombe under huspriserne i de store byer, og den er allerede er godt igang med at forhindre et kommende opsving. Når først det går rigtig op for alle de værst ramte husejere efterhånden som girokortene dumper ind de kommende år, så falder priserne igen som en sten. Og tusinder vil få næsten ubetalelig livsgæld, fordi de bliver tvunget til at sælge for langt mindre end gælden i ejendommen.

  Mange vil græde krokodilletårer, og få fatter det vil ramme dem selv som en boomerang.

 14. Af Søren Revser

  -

  Søren F. Hansen: Du er undskyldt – Ingen kan belastes udover deres evner.

 15. Af Søren Cramer NIelsen

  -

  @Tom Jensen

  “Krisens årsag i dit spejl” – krisens årsag er ikke at finde hos hver enkelt borger. Det er måske rigtigt at alle forbruger og flere borgere lånte i denne periode, men det er politikkerne ansvar at indrette et samfund og finansielt system, hvor rigets velstand ikke er i unødig risiko. Det er ikke borgernes ansvar at styre, hvor samfundet går hen af, for det har den enkelte borger hverken magt eller indsigt i. Det har derimod de store spillere og magthavere i det danske samfund – Politikkerne, kapitalen, bankerne, medier – som har det største ansvar for krisens følger.

  Finanskrisen skyldtes ureguleret banksektor samt en ekspansiv finanspolitik, hvilket ledte til en kæmpe bolig bobbel og masser af ufinansierede lån i udlandet.
  Ansvaret skal findes hos dem, der ukritisk støttede en ureguleret adfærd: Politisk ekspansiv finanspolitik og en ureguleret bank sektoren. På sin vis er de fleste danskere skyldig i grådighed og at hoppe på optimist vognen, men hovedansvaret er ikke hos den menige borger.

  Problemet består således i det forhold, at man valgte ikke at regulere det finansielle system for grådighed.

 16. Af Henning Bastian

  -

  Jeg er så grundig træt af alle disse efterrationaliseringer vi er vidne til i øjeblikket!Told og skat m.m. Hvis Professor Rangvid kunne løse krisen inden den opstod , så var det jo fint , men det mindes jeg ikke. Hold dog op med al den tilbageskuen!!!

 17. Af Mogens Rasmussen

  -

  Helt enig med Tom Jensen. Den finansielle sektor har dog også et medansvar. At man tilbyder lån som senere viser sig at være for optimistiske gør dog ikke låneren mindre ansvarlig. Har aldrig været ude for at skulle låne uden, at man selv skulle skrive under på betingelserne. Mange har købt en for stor og dyr bolig som reelt kun kan betales med afdragsfrie lån. Det er vel køberen som burde have vurderet risikoen. De afdragsfrie lån er en god ting hvis man har sikret sig at gemme de “udsatte” afdrag for så har det været en særdeles fornuftig økonomisk handling. Mange af ovenstående svar viser at danskerne også når de selv står for deres økonomiske handlinger mener, at det er alle andres skyld, hvis det går dårligt. Jeg savner endvidere eksempler på, at man ikke selv er ansvarlig for de forskellige økonomiske situationer man har været udsat for. Den megen jammer vil blive endnu større når boligskatterne bliver forhøjet og værdien af boligerne falder endnu mere. Det bliver hårdt for den alm folkepensionist når denne har nået loftet for indefrysning af ejendomsskatterne med pant til kommunen. En løsning kunne være ingen fradrag for renteudgifter, lån skal afdrages inden man er fyldt 60 år og der er ingen skat på huse.

 18. Af Helge Nørager

  -

  Når bare alle er forbrydere er ingen skyldige, typisk borgerlig adfærd.

  Lidt samfunds historie, “Kreativ bogføring”, en forbrydelse som burde havde medført en rigs retssag mod den unge dokumentforfalsker og løgner overfor folketing, denne unge minister, senere statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen.

  Den borgerlige devise er, at alle svindler lidt i skat, så stop forargelse, du ville jo gøre det samme selv.
  Den borgerlige tankegang, er at alle skal være socialbedragere, skattesvindlere, færdsels syndere, eller på anden måde være strafbare.

  Så kan ingen jo blive forarget, de kan jo se på sig selv, og bare indrømme at de selv ville have svindlet lige så meget som de stakler som kunne.

  Typisk borgerlig moral, tyv tror hver mand stjæler.

  Det er os fattige uden fast ejendom, som betaler så bare knyt ægget, jeg behøver ikke se i spejl, jeg tjente ikke som andre, jeg advarede imod udvikling i lange blog indlæg siden 2007, bare drop det der du der doo. Hr Tom Jensen.

  Lad være med at tro andre er som dig, det er vi ikke, vi havde dengang bedre moral og betaler idag for at du kan se dig i spejlet, og glædes over at vi alle er skyldige.

  Det er typiskt for den skyldige at tro at han bare har gjort som andre….
  At det er normalt…

  Bla bla, erkend at i bærer et ansvar, men undlad at tro andre er skyldige som åbenbart dem selv.

  Der er ca 3 millioner i Danmark som IKKE ejer eller ejede fast ejendom, vi betaler num for at sådan en som, dem taler om et spejl.

  Vi som betaler ved godt, hvem som mæskede sig i kaviar, bimmere og coke.

  I øvrigt vil intet ske, da vores korrupte regering nægter at gøre noget ved fastfrysning af ejendomsværdibeskatning.

  De har alle fast ejendom og ikke råd til at betale skat, så der sker intet..

 19. Af Niels O

  -

  Ser man på de nationaløkonomiske kurver for landene omkring os, så havde de også det samme voldsomme knæk i 2009.

  Det kan jo ikke forklares med befolkningen, regeringen, de fiansielle institutter etc etc i Danmark.

  Hvordan mon de lande så forklarer det samme forhold?
  Deres egen befolkning, regering, de finansielle institutter etc etc?

  Jeg ser kun eet svar: Tsunamien, der udløstes med Lehmann Brothers.

 20. Af Krisen er fader løs! kim

  -

  Tom Jensen.

  Danmark stod på har det nu vist sig, på kanten af en mulig statsbankerot. Det er der kun en forklaring på, nemlig at dem der skulle passe på kassen har sovet i timen. Det er ikke os almindelige borger der er skyld i det uanset hvor meget vi har lånt eller troet vores huse var værd, det er ikke optionens skyld, det er den regering der sad med magetn til at gribe ind, og som ikke gjorde det. Tænk på at dt var en regering der havde et flertal bag sig som førte en direkte blok politik, det betyder at det kun er regeringen der her sidder med ansvaret, den med at vi alle er skyldige og dermed ingen er så lang ude som det kan være.

 21. Af Thomas Jensen

  -

  NIX
  Jeg vil ikke på nogen måde tage ansvaret for at nogle københavnske boligspekulanter og ejendomsmatadorer ødelagde økonomien.

  Jeg opdagede vitterlig ikke at vi havde en højkonjunktur, før den var forbi, da de bagkloge begyndte at tale om en overophedet økonomi som nu var kollapset.

  Det var relativt få som var skyld i finanskrisen, men det blev alle som kom til at betale regningen.

  Vi bør stille de mennesker til ansvar for de synder vi andre nu betaler for, med ringere levevilkår, færre penge og mindre tryghed. Sæt navn på banditterne.

 22. Af Søren F. Hansen

  -

  @Helge Nørager, Thomas Jensen mfl.

  Stor respekt for at i ikke vil tage ansvar. Tilhører i heller ikke nogen af nedenstående grupper, så har i naturligvis heller ingen skyld.

  De skyldige i finanskrisen er dem, der ikke var dygtige nok til deres job, eller som bevidst ignorerede at stigende risiko, fordi egen kortsigtet berigelse var mulig.

  Kreditgivere – enten uden evner for at vurdere risiko, eller dem der bare var ligeglade, fordi de kunne berige sig selv.

  Finanstilsynet – der ikke var dygtige nok, til i tide at gennemskue hvor langt ude i tovene fx Danske Bank var.

  Nationalbanken – der ikke var dygtige nok, til i tide at gennemskue, hvor stor risikoen var for forretningen Danmark.

  Politikere – der tilladte/tillader finansiel aktivitet, hvor risiko enten er for kompliceret at afdække eller hvor risikoen for samfundet er for høj. (Afdragsfrie flexlån er derimod fuldt forsvarlige og lette at risikovurdere og der ingen risiko for samfundet, hvis kreditgiver passer sit job)

  Låntagere – især dem, der med manipulerede budgetter lånte alt hvad de kunne komme i nærheden af, ved at snyde kreditgiverne med fiktive handler mv. Men også almindelige låntagere, især dem med god uddannelse og mulighed for at vurdere, at der var/er stor risiko for personlig konkurs, hvis konjunkturerne ikke går deres vej. (Naturligvis ikke dem der går personligt konkurs, fordi politikerne lader fx boligskatter og afgifter stige til uhørt og totalt uforudsigelige niveauer)

  Borgere – der levede/lever over evne og derfor aldrig sparer op til dårlige tider på trods de har muligheden og som endda ofte er de første til at beskylde alle andre for at være banditter, når noget går galt.

  Ps Helge: Når du ikke har fast ejendom, er det fordi du selv har valgt du ikke vil have det evt. fordi du selv har valgt at bo i et område, hvor du ikke har råd til at købe en bolig. Jeg kan berolige dig med at der ikke er fastfrysning af ejendomsskatter, da de stiger med raketfart og meget snart sætter en salgsbølge igang. Kan du ikke lige forklare, hvorfor og hvordan du er kommet til at betale regningen for de fæle boligejere?

 23. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Der er også noget med en ond cirkel som fører Danmark i retning af en både økonomisk og kulturel statsbankerot. Læs under Peter Kurrilds blog “Tusindvis af milliarder”.

 24. Af Rene' Frederiksen

  -

  Undskyld mig Tom Jensen ! Gælder det også os ,der ikke har svælget os i alle disse luksus goder.
  Har selv en gammel knallert et 25 år gammelt TV mv. ?
  Man kan altså ikke slå alle over en kam,men det er sjovt nok os der skal undgælde.

 25. Af Jan Petersen

  -

  En uforholdsmæssig kraftig stigning i priser på ejendomsmarkedet vil ALTID være første tegn på en egentlig samfundsmæssig økonomisk krise …

  Den holder vand … hver gang 🙂

 26. Af Anders Madsen

  -

  Der mangler et opgør med murstensspekulation og italesættelsen af den såkaldte boligejer.

  Når man køber et hus, er det for at skabe rammerne for ens familie. Det er ikke for at betale gebyrer til banker og finansinstitutter.

  I alle år op til 2008 advarede Det Økonomiske Råd og OECD imod skattestoppet. Men VK afviste disse og fortsatte med at hælde benzin på bålet. Da Thorningregeringen i 2012 forslog lavere skat på arbejde og en mindre reduktion i rentefradraget afviste VK med frådende mund dette.

  Her i 2013 er anbefalingerne stadig fra OECD, Det Økonomiske Råd og nu også Rangvild udvalget, at fjerne skattestoppet – men politikere og medier har nu italesat en ramme hvor det er tabu at røre ved den skat, som om den skulle være med til at jage folk fra hus og hjem, selvom det modsatte netop er tilfældet.

  Man kunne så som andet valg reducere rentefradraget, men her er der også tavshed fra politisk side.

  Og hvor var medierne i det glade årti og hvor er de i dag?

  Boligstoffet og boligpriser var konstant på forsiden, Berlingske skrev om boligfesten og lobbyister fra realkreditten, boligmæglerne og bankerne var konstant kilder i avisernes spalter, mens den underlæggende økonomi mistede konkurrencekraft.

  Tandlæger og piloter købte anparter i kommanditselskaber der erhvervede ejendomme i udlandet som fremstod som guld i de flotte prospekter.

  Har Berlingske og medierne ikke nogen selvransagelse i dette spin og selvbedrag?

 27. Af Ann Bille

  -

  Krisen er bankernes skyld.

 28. Af Tomas U

  -

  Jeg er helt enig med Tom Jensen og jeg vil gerne “give lidt af mig selv” til at underbygge hans udmærkede kommentar.

  Jeg har skriftet bank to gange siden årtusindeskiftet. Første gang var vel i 2002 hvor min daværende bank insisterede på at jeg skulle lave budget for at få et lån til en udbetaling i forbindelse med køb af en lejlighed. Det ville jeg ikke og fandt en anden bank der ville – min daværende bank var i øvrigt Sydbank!
  Anden gang jeg skiftede bank var her i 2011 da jeg købte et hus midt i Hovedstaden uden at have sat min Frederikberglejlighed til salg. Markedet var bundfrossent og Nordea (og efterfølgende Danske Bank, og BRF og…og…osv) ville ikke låne mig til køb af en villa uden at jeg havde solgt min lejlighed. Jeg fandt dog et realkreditinstitut der turde binde an og alt gik godt, men Nordea fik silkesnoren af mig (og Danske Bank det samme af min kvindelige halvdel)

  Så et eller andet sted har jeg haft en mikro-nano-bitte andel i Sydbanks efterfølgende øgede risikovillighed og dermed de problemer som de løb ind i, for hvilken bank kan i længden leve af at kunderne skrider fordi banken ikke vil yde dem de lån som de efterspørger.

  Enig med Tom Jensen: kig jer i spejlet, og det gælder os alle 🙂

 29. Af Bjørn Sørensen

  -

  Nu har danskerne og befolkningerne i den vestlige verden danset omkring guldkalven i adskillige årtier.
  At det ville kollapse på et eller andet tidspunkt er da ikke noget nyt for man kan ikke leve over evne i det uendelige.
  At de fleste indlæg frasiger sig et ansvar er da utroligt eftersom det er 5 år siden at systemet kollapsede og det blev klart at det var et korthus som kollapsede.
  At danskerne er blandt de største tumper er da indlysende når man har nedlagt størstedelen af den industri som kunne beskæftige de ufaglærte og lavtuddannede fordi vi oppustede lønningerne og omkostningerne.
  At danskerne er så øre og rundtossede af at danse omkring guldkalven at de ikke kan tænke klart, selv 5 år efter kollapset, viser blot hvor urealistiske befolkningen stadigvæk er.

  Vi skal åbenbart helt ned i møget før vi kan forvente at folk tager krisen alvorligt.

 30. Af Anders Madsen

  -

  I dagens udgave af Berlingske, kan man se hvordan Folketinget fortsat tøver overfor skattespekulationen i solcelleanlæg igennem de såkaldte timandsselskaber der lover guld og grønne skove, herunder besparelser i topskatten.

  Er man blevet klogere på Christiansborg?

 31. Af Morten Petersen

  -

  Hej Tom,
  Jeg er faktisk ret enig med dig i ansvaret også skal placeres, hos de ganske alm. borgere der så at sige “festede” løs for lånte penge.
  Jeg vil dog mene at det absolut mest væsentlige element, er graden af ansvar.

  Indførslen af Flekslånene var/er den største katastrofe herhjemme i lang tid. Her knækkede samfundet over, da de daværende boligejeres værdier steg eksplosivt over natten. helt grotesk. Selvfølgelig ramlede det hele!
  Vi snakkede om at flytte ud af landet i 2006, da boligpriserne var så grotesk høje.
  Så denne politiske beslutning var efter min mening KEY element.

 32. Af Nanna G

  -

  Krisen er international og har fået lande i det sydlige Europa i knæ. De mange anlægsprojekter i Danmark skal nok ses i europæisk perspektiv. Vi bidrager til at reducere arbejdsløsheden, men må nok se i øjnene, at de mange investerede skattekroner nok mere vil gavne udenlandsk end dansk arbejdskraft.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens

 33. Af Helge Nørager

  -

  Til Hr. Søren F. Hansen, tak for deres svar.

  Angående deres spørgsmål, som jeg vil besvare, er oplæg.

  “Ps Helge: Når du ikke har fast ejendom, er det fordi du selv har valgt du ikke vil have det evt. fordi du selv har valgt at bo i et område, hvor du ikke har råd til at købe en bolig. Jeg kan berolige dig med at der ikke er fastfrysning af ejendomsskatter, da de stiger med raketfart og meget snart sætter en salgsbølge igang. Kan du ikke lige forklare, hvorfor og hvordan du er kommet til at betale regningen for de fæle boligejere?”

  Mest mangel på penge, og bor i Århus, havde en andelslejlighed, men skattespekulanter fik flertal, og malkede staten for mange penge lovligt, vi andre uden fradrags muligheder måtte fraflytte, ægte demokrati.

  Mit forslag vdr. ejendomsværdibeskatning er følgende.
  Gør som forligs tekst beskriver i 2001, fastfrysning til 2007, og aftrapning over 7 år.
  Omsat til dagens Danmark, meddel at fra f.eks 2016 aftrappes fastfrysning over 7 år.

  Alternativt, afskaf ejendomsværdibeskatning, og indfør i stedet en beskatning på værdistigning ved salg af fast ejendom. Svensker bruger system.

  En ting er helt sikkert at stikke hovedet i busken som alle gør er dumt.

  Angående konkurrence evne for Danske arbejdere, er løn nedgang mantra, mindre løn bedre konkurrence evne.

  Min Tese, lavere priser på bolig, giver lavere lønkrav, så sænk alle priser på fast ejendom med 25%, indfør ved lov at prisstigninger på fast ejendom, kun kan ske med inflationsprocent.

  Det vil forbedre Danmarks konkurrence evne markant, uden at det kun er de lavts lønnede som skal have mindre i løn, og ikke kunne betale for tandlæge, brandforsikring og rent tøj.

  Ganske som i Fru Merkels lykkeland, Danske svineslagteriers våde drøm.

  Mennesker som knokler løs 37 timer, og stadig må tigge på et socialkontor, for at få med, der er Tyskland i Dag, og det er hvad Danmark bliver i morgen.

  Men alle boligejere som har boet samme sted i mange år ved en ting, mursten kan ikke spises.
  De er ikke spekulanter.

  Det er dem som solgte sammen ejendom 5 gange på samme uge og fik pris til at stige med 100%, osv
  De kan rammes med beskatning af fortjeneste.

  Men problem er komplekst, og i bund og grund, kan priser ikke sænkes, lån vil miste værdi osv…

  Der er kun en løsning lad dem uden noget som helst betale.

  Fastholdelse af håndværkerfradrag for forbedringer, er endnu et eksempel på bestikkelse af ejere.

  Hvorfor er der ikke håndværkerfradrag i almennyttige boligforeninger pr. lejemål ?.

  Svar er simpelt, de grådige svin, de stakkels fattige husejere, dem med tungen på vægtskål, skal slikkes i r..v.

  Og så f.uk de millioner af Dansker som skal betale for dem med fast ejendom får endnu flere værdier, statsbetalt og med fradrag, så bolig priser rigtigt kan begynde at stige igen.

  Gemen bestikkelse og stupidt, men hvad kan forventes af en regering ledet af en kvinde hvis hjerte banker for EU.

 34. Af Helge Nørager

  -

  Jeg har også den opfattelse at mange som udtaler sig om ejendomsværdibeskatning, glemmer at at der er andre værdier end paracelhuse.

  Det er også landbruget, som har benyttet skattestoppet til at gældsætte sig så det er en trussel.

  Det er erhvervsbyggeri, grunde solgt til opførelse af offentlige bygninger som er fordoblet i pris, med stort tab for samfundet.

  Det er store porteføjler i hedgefonde, som ejer tusinder af lejemål, der er steget i pris og husleje.

  Fastfrysningen af ejendomsværdiskatten er den største enkelt synder i hele bolig boblen.

  Og derfor er det jo naturligt at de vatpi..e som er i regering intet vil gøre.

  De er alle uden undtagelse inhabile pga. deres egne ejerforhold af fast ejendom.

  Men i når love skal skrives der giver kontanter i lommen til de enkelte medlemmer af regeringer ikke kun denne men også forrige.

  Er der ingen inhabilitets regler, hvorfor ikke det ?.

 35. Af Søren Revser

  -

  “Men problem er komplekst, og i bund og grund, kan priser ikke sænkes, lån vil miste værdi osv”

  Åh jo, det skal jeg garantere dig for de kan. At lysten så mangler, fordi det vil lægge regningen i de rigtige postkasser, det er noge3t andet.

 36. Af Michael Jensen

  -

  Hermed opsat billeder af Hans Henrik Palm,Steen Gude,Peter Straarup, m.fl. på mit spejl således jeg aldrig er i tvivl om hvem jeg er….

 37. Af Sofie Larsen

  -

  Jeg er enig i, at de fleste af os er skyldige i finanskrisen. Det var nemt at låne penge, så det gjorde vi! Dog vil jeg sige, at dem som sad for enden af bordet og lånte os pengene, burde have været de professionelle og stoppet festen.

  Efter finanskrisen viser bankerne sig dog fra deres feje side ved stort set ikke at ville låne penge ud – dette til trods for at mange bankkunder er yderst kreditværdige.

  Hallo banker; I var med til at starte krisen, så vær med til at løse den!

Kommentarer er lukket.