Jyde-glasloftet

Af Tom Jensen 50

Da jeg var ung journalist i Jylland, ville jeg gerne til København. Det var jo her de fleste landsdækkende medier var, det var her man kunne blive kollega med de bedste i faget og være med til at dække de største historier. Så jeg søgte og søgte. Jeg havde ikke det store netværk på de københavnske mediearbejdspladser, så for det meste var det en søgning uden resultat. Man var heldig, hvis en redaktør tog sig tid til at ringe tilbage, når man havde sendt en ansøgning – uopfordret eller det modsatte – i håbet om at kunne gennembryde det provinsielle glasloft.

For sådan et fornemmede jeg klart eksisterede. De gode jobs gik til folk, som kendte hinanden i forvejen. Man kunne være nok så talentfuld reporter på et provinsdagblad; det var svært at overbevise nogen om, at det var tilfældet, når disse nogen dækkede tamilsagen, mens man selv skrev om byrådsmøder, som ikke interesserede et øje i København. Der var nogle uformelle strukturelle barrierer, som fastholdt mig i Jylland. Først da jeg selv foretog et afgørende, individuelt træk, skete der noget.

Mine småfrustrationer over ikke at kunne komme over Storebælt med mit arbejdsliv dengang i begyndelsen af 90erne gør, at jeg egentlig godt kan sætte mig ind i den fornemmelse, nogle kvinder må have det i forhold til følelsen af ikke at have lige muligheder på arbejdsmarkedet. Hvis man som kvinde har viljen, evnerne og lysten til f.eks. at komme til tops som erhvervsleder, kan det være provokerende at se på, at der stadigvæk er en markant overvægt af mænd i såvel direktioner som bestyrelser. Og det endda selv om kvinderne efterhånden, sådan set i gennemsnit, er bedre uddannede end mændene.

Det er det, nogle har kaldt glasloftet. Det ligner lidt det jyde-glasloft, jeg selv oplevede som grøn journalist. Det er ikke synligt i lovgivningen, for her er der ligestilling; det er ikke synligt i jobopslagene, for her må man ikke alene søge en mandlig direktør – eller alene en mand overhovedet, uanset stillingens karakter; men alligevel fornemmer man klart, at det findes. Som kandidatstuderende på Københavns Universitet, Anne Rosa Simonsen, formulerer det i dagens Berlingske:

“Vi har i dag en situation, hvor to omtrent lige store befolkningsgrupper, der på papiret er ligestillede, i den virkelige verden ender med at være ret ulige stillede…. . …. Jeg ville ønske, at kønnet var fuldstændig uvedkommende, men let’s face it: Vi har en kultur, der fremmer et meget kønsopdelt arbejdsmarked.”

Med andre ord knægtes ligestillingen ikke længere af love og regler, men af “kultur”, af uformelle strukturer, af vanetænkning og måder at gøre tingene på. Hvilket så får Anne Rosa Simonsen – sammen med en del andre – til blandt andet at argumentere for kvindekvoter i diverse sammenhænge. For som hun skriver:

“I Norge har man regnet på sagerne og kommet frem til, at det ville vare 115 år (!) før der var lige så mange kvinder som mænd i bestyrelserne, hvis man forlod sig på frivillighedens vej. Så lang tid har jeg ikke”.

Altså må staten træde til med love og regler, der kompenserer for den uformelle ulighed, nogle kvinder føler de er ramt af. Enten personligt eller – ofte – mest sådan helt generelt og principielt.

Hvilket netop er og bliver den afgørende skillelinje i den principielle diskussion om kvoter. Ønsker man en stat, der tiltager sig magten til at rette op på skævheder i samfundet, som på ingen måde kan henføres til, at nogen på papiret – og ved lov – diskrimineres? Hvad er det for et samfund man skaber, hvis staten tildeles denne umådelige indflydelse på menneskers liv, på deres beslutninger, på deres frie valg?

Sagen er jo, at skævheder forskellige steder i samfundet ustandseligt opstår som følge af umådeligt mange forskellige valg, som mennesker tager hver eneste dag. Det kan naturligvis være erhvervslederen, der rekrutterer i sit netværk af ren tryghed og for gammelt venskabs skyld. Men det kan jo også være kvinden, som vælger at prioritere anderledes end at gå efter topjobbet i det private erhvervsliv, selv om hun har uddannelsen til at kunne gøre det. I begge tilfælde er der tale om mennesker, der træffer suveræne, individuelle valg, fordi de af forskellige grunde mener, disse valg er bedst i situationen. For dem selv eller deres virksomhed.

Det behøver naturligvis ikke være objektivt rigtigt, at de valg de har truffet er bedst. I kvindens tilfælde kan det være, erhvervslivet går glip af et unikt talent, der ville kunne skabe værdi i milliardklassen for titusindvis af mennesker, hvis hun havde valgt anderledes. I erhvervslederens tilfælde kan det være, at det bedst kvalificerede nye medlem af direktionen ikke er en fyr fra netværket, men en kvinde han slet ikke kender. Begge dele er bestemt en mulighed.

Men spørgsmålet er blot, om det bør være samfundet som i tiltagende grad definerer, hvad de klogeste valg er i menneskers liv – og i realiteten træffer dem for folk. Ovenikøbet via lovgivning, som betyder, at man indfører formel diskrimination for at underminere de uformelle strukturer, den kultur eller de vaner, som er medvirkende til, at nogle – for eksempel kvinder – mærker et glasloft?

For mig at se er det helt afgørende principper i et frit samfund, at mennesker selv i videst muligt omfang kan træffe de beslutninger, de står over for i deres liv. Herunder at ansætte 12 mandlige direktører i træk, hvis man føler det er det rigtige. Eller 12 kvinder, naturligvis. Det omvendte samfund, det hvor staten i kvælende grad dikterer de rammer, mennesker skal leve deres liv inden for, er et usundt samfund. Det avler ansvarsfrihed. For det er jo alligevel nogle andre end dig selv, der til syvende og sidst bestemmer.

Det er også et fuldstændig bærende princip, at man ikke forsøger at bekæmpe uformelle uligheder ved hjælp af formel diskrimination. Et er at være kvinde – eller mand – som mærker et usynligt glasloft. Noget andet er som mand – eller kvinde – at blive fravalgt, selv om man måtte være den dygtigste, alene fordi paragraffen fortæller, at pladsen denne gang skal besættes af en fra det andet køn. Jeg anerkender, at fornemmelsen af et glasloft kan være ubehageligt. Men det er for intet at regne mod det diskriminationens fængsel, man må føle sig fanget i, hvis man fravælges alene på grund af en centralt fastsat kvotebestemmelse – og intet andet.

I begge tilfælde vil samfundet have taget et skridt ud af en vej, hvor man knægter det enkelte menneskes frie valg og rettigheder, fordi man vil have nogle overordnede kolonner til at gå op, fordi man vil rette op på nogle gennemsnitlige skævheder. Det kan synes fristende, det kan synes som den nemmeste genvej at ty til eksempelvis kvoter for at bekæmpe en ulighed, man føler er et problem. Noget man ikke vil vente 115 år på at få løst. Men konsekvenserne er et tyranni med vilkårlige ofre. Et samfund, hvor det individets rettigheder må underlægge sig kollektive gruppers rettigheder. Det er et fundamentalt brud med det grundlag, frie demokratiske samfund de seneste 150 år har været bygget på. Og for den sags skyld med FNs menneskerettighedserklærings paragraf 7, der som bekendt lyder således: “Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling”.

Men, vil nogle indvende, er det ikke netop denne forskelsbehandling, glasloftet udsætter kvinder for? Til det må man svare klart nej. Menneskerettighederne er ikke kollektive, de er individuelle, og de kan og skal ikke garantere, at ingen i deres liv bliver udsat for fornemmelsen af at være sat tilbage som følge af usynlige eller uformelle strukturer. Nogle børn fødes således fattigere end andre. De har i realiteten ringere muligheder for at blive velhavende end børn født af rige forældre. Det kan samfundet arbejde på mange måder for at rette lidt op på. Men at forlange, at 40 procent af alle velbetalte jobs skal besættes med mennesker, der kommer fra lavindkomstfamilier, ville naturligvis være et skråplan, som muligvis vil kunne ses som en genvej til effektivt at bryde den negative sociale arv. Det indebærer blot samtidig svimlende principielle problemer for et samfund, der gerne vil kunne kalde sig frit.

Det er derfor kvoter er så uspiselige. Det kan være, de er en genvej, men de er ikke en genvej til noget godt.

Tilværelsens glaslofter møder man ind i mellem. Sådan er det her i livet, eftersom livet gudskelov ikke er resultatet af streger sat på et ministerielt kontor – men af millioner af menneskers små og store valg, hver eneste dag, året rundt, livet igennem.

Selv mødte jeg engang et jyde-glasloft. Det forekom mig umuligt at trænge igennem de uformelle strukturer som betød, at jobbene på de fede københavnske medie-redaktioner altid syntes at gå til nogle andre. Herunder jævnligt til folk, jeg – sikkert i ungdommeligt overmod – anså for at være betydeligt sløvere knive i skuffen end jeg selv. Men hvad skulle jeg dog gøre ved det? En jydekvote for hovedstadsaviser var næppe nogen farbar vej frem, hverken principielt eller reelt.

Jeg valgte – tilskyndet af min kæreste, der skulle læse på et amerikansk universitet – at bryde op og tage til Amerika i godt og vel et år. Og så skete det. Guderne må vide hvorfor. Men i det mindste sidder jeg ikke tilbage med en fornemmelse af, at det var som følge af en kvote. Det ville næsten ikke være til at bære. Hverken for mig eller for den sikkert betydeligt dygtigere københavnske kvinde, som i givet fald måske ville være blevet kvoteret ud.

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER

50 kommentarer RSS

 1. Af Ulf Timmermann

  -

  Fra Jylland til Hovedstaden via USA, det lyder sandsynligt.

 2. Af Helge Nørager

  -

  Alle veje fører til Rom.

  Dog er nogle veje længere end andre, hvis du føler du er kommet til “Rom”, har det vel været en god rejse ?.

  Jeg fornemmer dog en hvis masochisme, er de usikker på egne evner ?.

  Positiv særbehandling, er et redskab som samfundet kan benytte til at hjælpe f.eks alvorligt syge, handicappede, krigsveteraner, voldsofre og kriminelle.

  At lave kvoter efter køn, religion, sex lyster, og race, er en hån mod dem som modtager job.

  Har aldrig nogensinde fattet at mennesker vil gå på arbejde, og vide at de er ikke den bedste til job blandt ansøgere, men udvalgt efter en kvote om køn, race, religion eller sex lyster.
  Sikken en hån, af et menneske.

  Men i mange tilfælde er positiv særbehandling et redskab som kan spare samfundet penge.
  Samt mest vigtigt, give nogle en chance til, en chance til at klare sig selv.

  Vi er alle hvem vi er, og mange veje fører til Rom, rejsen vil altid forandre os.

  Men jyde loft, sikken en gang ….

  Kommer det fra en Københavner snude aspirant, en Københavner torsk i svøb…

  København er ikke Danmark, det er en flok forsamling arrogante fremmedhader, som aldrig har fattet der er en verden udenfor Valby bakke.

 3. Af Bomber, svar og børn | Det knapt så unikke snefnug

  -

  […] Børn skal fødes Det er så såre simpelt Men hvor skal blødes? […]

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  STÆRKT BEFRIENDE OG HELT KORREKT!
  -fortsæt endelig T.J – vi er rigtigt mange, der støtter op om dine synspunkter her i indlægget.
  -desværre, ser vi kraftige fascistoide tendenser ( forklædt som såkaldte “kønsneutralt” korrekthed ) i det politisk korrekte samfund, som mange af os finder direkte KVALMENDE og AFSKYELIGT!
  PS.: – var der, i øvrigt, ikke noget om, at kommunisterne også fordømte fascisterne for deres forbrydelser skønt ENORME LIGHEDER..?
  PS.: I øvrigt forudså og advarede Huxley kraftigt i mod denne udvikling ( nedvikling..?)i de vestlige samfund allerede for længe siden = Big Mother samfundet der jo ved, bedst af alle, hvad er til alles bedste, og følgelig SKAL DIKTERE, hvad der er den korrekte opfattelse.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Nu er hele “kvindesagen” jo een eneste kæmpemæssig klump eller sump bestående af selvoptagethed, fanatisme, nykommunisme, kvindesnak, pladderhumanisme, hykleri, utopiske tvangstanker og en mængde had til familierne, mændene, børnene og alt hvad der er normalt eller traditionelt.

  Feminismen er gennemsyret af egoisme, løgn, bedrag og selvbedrag. Plus ufattelige og grænseløse mængder af den pladderhumanisme der i årevis har svækket og undergravet Europas fred og sikkerhed, økonomi og velfærd, frihed og familierét.

  Nu vil kvinder, der har nedgjort mændene gennem flere årtier, ( selvom det er mændene der har opbygget hele den moderne vestlige civilisation gennem slid og flid, gennem genialitet og heltegerninger ) så have positiv særbehandling til sig selv og negativ særbehandling til mændene. Noget der vil belaste erhvervslivet.

  I forvejen er hele Europas civilisation svækket af rødstrømpernes og feministernes kortsynede tankesæt, og deres følerier, pylrerier og fjollerier omkring fjerne og kulturfremmede folkeslag.

  I DR ævles der løs om kvindeundertrykkelse mindst 500 gange om året, selvom vi længe har haft masser af kvinder i topstillinger.

  Men hvor kvinderne dominerer, ender alt i kaos og monstrøse dumheder. De enkelte kvinder kan være OK, men kvindekollektiver dur ikke. Se på regeringen, se på DR, se på det radigale parti mv., se på visse hospitaler, se på skilsmisse-bureaukratiet, se på “børneværnet”, se på visse kommuner, se på mange steder hvor der er overvægt af kvinder.

  Forvirring og underlødig kvalitet er noget som går igen. Og kvinder er notorisk ustabile, lunefulde og tilbøjelige til at konspirere mod mændene. Og mange af dem tror på røde og sorte ideologier, hvis vanvid og blodtørst er bevist til hudløshed.

  Der findes bestemt også kvinder som er kloge, loyale, velmenende, charmerende og nærmest vidunderlige, men når det drejer sig om politik falder de stort set alle igennem, trods speed-snak, store smil og dådyr-øjne, og de ender som regel som skuffelser eller som den brede befolkning fjender.

  At der er mange naive, godtroende og feminiserede mænd er så en anden sag.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  ……eller som den brede befolknings fjender.

 7. Af Ole Skovgaard

  -

  @PrebenF1, hvis du vil af med de naive godtroende feminserede mænd kan du jo bare stemme personligt på Manu Sareen (R) Kirke & Ligestillings Minister næste gang. Han arbejder ji lige for din dagsorden.

  Egentligt meget enig (Som Vanligt) med det meste af det TJ skriver. Kvoter er noget fanden har skabt, det duer ikke. Lad dog folk selv vælge hvad de vil lave. Og så må de nogen gange tacle de (Osse uretfærdige modgange) de møder i løbet af livet. Det gør vel folk lidt stærkere, at alt ting ikke kommer af sig selv. Et samfund der er totalt reguleret af kvoter, vil osse være (Undskyld udtrykket) Kønsløst.

 8. Af Ole Skovgaard

  -

  Og samfundet vil i hvert fald ikke være Liberalt, medmindre Liberalisme er at ville regulere al udvikling i samfundet (Nogen gange kan man godt blive lidt i tvivl).

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos jydekvoter og kvindekvoter.

  Uddrag fra “Kvindekvoter kan være på vej i politik” af Daniel Kirknæs Færk, DR-nyheder, 12. Mar. 2012″:

  “Ikke kun i virksomheders bestyrelser vil EU-Parlamentet lovgive for at få flere kvinder.

  Tirsdag ventes et flertal af parlamentarikerne at stemme for en resolution, hvor de opfordrer til også at indføre kvoter for, hvor mange kvindenavne, der mindst skal stå på stemmesedlen, når danskere og andre europæere går i stemmeboksen.”

  “Idéen støttes blandt andet af Britta Thomsen, der er er medlem af parlamentet for Socialdemokraterne.”

  “- Det svarer til, at vi hos Socialdemokraterne også har kvoter for, hvor mange i bestyrelsen, der kommer fra Nord-, Syd- eller Midtjylland (…) siger Britta Thomsen.”

  “Men ikke hele vejen rundt i plenarsalen høster forslaget ros.

  – Der skal ikke kvoter på kvinder i politik. Det vil være et alvorligt demokratisk problem, hvis man fra EU’s side vil diktere, hvem der skal optræde på de enkelte valglister, siger Anna Rosbach, medlem af Europæiske Konservative og Reformister.”

 10. Af Nanna G

  -

  Jeg har det sådan med kvoter, at sommetider går jeg ind for milde kvoter på fx 10 pct., så kvinder i det mindste fik foden indenfor eller blot blev overvejet en smule de mest forstokkede mandehørmende steder. For de findes – og de hørmer!

  Men det, som får mig til at gå i baglås, er måden der argumenteres for disse kvoter. Her er det ofte en bytte-bytte-købmand-logik, som råder. Handelsvaren er børnene. Og det er lige her, jeg som regel står af.

  Jeg kan ikke udholde karrierefeministernes måde at købslå på. Dette at de vil sælge ud af barselsorloven for at opnå nogle goder på arbejdsmarkedet, synes jeg er skrækkeligt.

  Jeg synes, at hvis man føler sig diskrimineret, må man sige det lige ud og kræve retfærdighed, hvis det er det, der skal til. Men at ville indgå studehandler – det hader jeg. Det er jo også at trampe på de kvinder, som sætter pris på at være hos børnene og familien for at andre grupper af kvinder skal opnå nogle fordele.

  Ved at trampe på andre kvinder, afskærer ligestillingsfeministerne sig fra solidarisk opbakning fra andre kvinder. De splitter kvinderne ad.

  Jeg tror såmænd sagtens hjemmemødre og karrierekvinder kunne række hånden frem og hjælpe hinanden. Men så længe elitefeministerne går efter struben på andre kvinder, angriber moderskabet og håner de hjemmegående og ønsker dem usynliggjort, foragtet og helt udslettet fra jordens overflade, bliver det ikke bedre.

  Statsfeminismen er som en damptromle. Det er en forældet model, så man må da håbe, at den snart stopper på grund af metaltræthed. 😀

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er flere højtuddannede mænd, end højtuddannede kvinder, der får bestyrelsesposter.

  Men det skyldes vel primært, at der ikke er særligt mange højtuddannede kvinder, der beviser, at de kan lede en succesfuld virksomhed, ved at stifte og lede en succesfuld virksomhed selv!

  Uddrag fra “Kvinder kan få succes med egen virksomhed”, Erhvervs- og byggerstyrelsen:

  “I denne publikation dykker vi ned i én af udfordringerne – nemlig at få flere kvinder til at starte virksomhed og til at tænke i vækst.

  Kvinder er stadig underrepræsenteret blandt iværksætterne, også selvom vi sammenligner personer med samme uddan­nelse.”

  Bendt Bendtsen, Økonomi- og erhvervsminister.

 12. Af søren sørensen

  -

  tom jensen siger…
  “Hvad er det for et samfund man skaber, hvis staten tildeles denne umådelige indflydelse på menneskers liv, på deres beslutninger, på deres frie valg?”..

  Men erindrer den socialistiske forfatter George Orwell i 1984(lader til at alle de største tænkerei modernet tid altid er socialister, ved ikke hvorfor-natur nedskrevne regler, eller intelligens kvoter nedlagt via menneskelighed og sund logik, fred og fordragelighed for alle, uden eliten mod pøblen?)—-Hans satire om totalitære(altid borgerlige jo der med deres søgning efter rigdom på andres bekostning ødelægger alt fra naturen med målet om det rene buisness samfund…, tit religiøse der også den humanistiske religion??).

  tom jensen siger “Men spørgsmålet er blot, om det bør være samfundet som i tiltagende grad definerer, hvad de klogeste valg er i menneskers liv”—

  …Den kapitalistiske klasse ejer men producere ikke, og arbejderklassen der producere men ikke ejer…George Orwell sagde det fint..”via at der burde være et højde af indkomst i den ejende klasse med lo gange hvad har den producerende”…Med top 1% af Danmark der ejer 34% af alle værdier verdens tredje mest ulige land der, er der lang vej endnu for bare dette socialistiske mål…Derfor er kvoter mv., også nødvendige. I de forældet borgerlige kønsmønstre osv, er mænd stadigt her anset for bedre da de er bedømt af andre mænd der sad der før dem..lige børn leger bedst… De kvinder der er iblandt de ejere overlader normalt sagerne til mænd da det altid har været sådan…Og få kvinder starter nyt op sikkert pga af at Bankerne mv ikke tror på dem, ledelsen der og bedømmere jo næsten også altid mandlig…Og således fortsætter det…. Vi snakker her om medfødte “macho” tendenser i de borgerlige derfor nødvendig med kvoter så vi kan få det glemte og frasorteret køn med og frem…Det andet pjat om at de ikke er lige egnet- er pjat!

  så følger ” Menneskerettighederne er ikke kollektive, de er individuelle, og de kan og skal ikke garantere, at ingen i deres liv bliver udsat for fornemmelsen af at være sat tilbage som følge af usynlige eller uformelle strukturer”—-

  Oceania was at war with Eurasia; therefore Oceania had always been at war with Eurasia.—altid undret mig hvorledes kvinder kan være borgerlige?

  ….In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.

  To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle.

  All animals are equal but some animals are more equal than others.

  The great enemy of clear language is insincerity. When there is a gap between one’s real and one’s declared aims, one turns as it were instinctively to long words and exhausted idioms, like a cuttlefish spurting out ink.

  All political thinking for years past has been vitiated in the same way. People can foresee the future only when it coincides with their own wishes, and the most grossly obvious facts can be ignored when they are unwelcome.

  There are some ideas so wrong that only a very intelligent person could believe in them….

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…få kvinder starter nyt op sikkert pga af at Bankerne mv ikke tror på dem, ledelsen der og bedømmere jo næsten også altid mandlig…Og således fortsætter det…. Vi snakker her om medfødte “macho” tendenser i de borgerlige derfor nødvendig med kvoter…”

  Hvorfor vil du bekæmpe de borgerlige kvinders medfødte macho-tendenser med kvoter?

  Tror du, at det er de borgerlige kvinders “medfødte macho-tendenser”, der afholder dem fra at starte nye virksomheder, så de kan bevise, at de er kvalificerede til bestyrelsesposter?

 14. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Jakob Schmidt-Rasmussen, 6. maj 2013 kl. 19:21
  Medfødte Borgerlige macho tendenser …i den borgerlige mand…Har aldrig beskyldt kvinder for at være macho endvidere mænd-endnu og hvis du mener at det er det der mangler? Så er den i mine øjne mindre end relativt sandt…forældet normer spiller selvfølgelig også noget ind hos kvinderne(som ikke iværksættere af Mæersk mv., kommer ind i bestyrelser) men de oppe imod langt hårde odds- i den allerede eksisterende macho borgerlige mand der sidder under mit køkkenbord, i bankerne, i industrien på de lune pladser allerede hvor konkurrencen bliver frasorteret og bedømt mv….relativitet ikke?

 15. Af Helge Nørager

  -

  Indfør kønskvotering for kloakarbejdere, og vupti, der vil mangle mange.

  Det er skide morsomt at kønskvotering kun skal gælde højtlønnede jobs.

  Hvad med renovationsarbejdere der er igen ingen kvinder.

  På en fødegang er det for mig naturligt at jordmødre er kvinder, men jeg er sikkert dum.

  Men drop det kvotepis, så længe det kun er for de “fede” jobs.

  Men alle veje fører til Rom, og kvinder er skønne og dejlige, samt gode kollegaer i det job som de nu har.

 16. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Helge Nørager, 6. maj 2013 kl. 21:02
  Det er jo akkurat i de høje jobs Advokat,Læge,virksomheds opstart, bestyrelser at kvote systemet sagtens kan fungere. Ingen nævner 5o% direkte, relativitet..

  Hvis det er de færreste kvinder der ønsker en mand til at fungere jordmoder(eller hvis men er en borgerlig mand,de færreste borgerlige fædre!) så skal de vel ha lov til det valg, men jeg tror nu nok de fleste kvinder har forståelse for at en mandlig jordmoder ikke bliver seksuel ophidset under en fødsel og er lige så dygtige som den kvindelig modpart, selvfølgelig er der nok en derude der falder igennem mon ikke han bliver opdaget på 3 dag under studierne? ..Ingen snakker om 5o%, formentlig vil jeg skyde på at kun 25% blev mandlige fødselseksperter..det er vel også ok? ligeså renovationsmedarbejder mv…
  50% mandlige sygeplejersker ville jo være decideret brugbart og fornuftigt da kønnene også har forskellige kvaliteter og sygehusene “råber så meget derpå”, så lige akkurat der måske 5o% køns kvoter ja…

 17. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Ole Skovgaard…….

  Hinduen og demokrati-modstanderen Manus Sareen er en radikal marionet som Vestager, Jelved og Stampe osv. har sat til at undergrave folkekirken og familietraditionerne. Ham ville jeg da aldrig nogen sinde stemme på.

 18. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Vil foreslå at de danske mænd een gang for alle indsér at de rabiate rødstrømper og de ekstreme feminister ikke er ret meget andet end en samling rødfascister og pladderhumanister. Hvis agressive fanatisme og hovedløse politik har været til stor skade for hundredtusindvis af familier.

  I det radigale parti finder vi mange af disse utopister/ fantaster/ forstyrrede kvinder, og de har drevet partiet frem til at være det mest anti-danske, landsskadelige, asociale og mandsfjendske parti nogensinde.

 19. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Det er ikke nyt at sundhedsstyrelsen er et jammerligt foretagende, hvor der snorksoves en stor del af tiden. Men den sidste nye sag med en psykiater der fejlbehandlede sine patienter, er dog særlig grov.

  I tre år syltede styrelsen en sag, hvor patienters liv og helbred var i fare. Og hvor flere allerede havde lidt alvorlig overlast, iflg. en række henvendelser fra læger og pårørende mv.

  Tilføj bare sundhedsstyrelsen til listen over steder hvor kvinder dominerer eller fylder en masse, samtidig med at det hele dalrer afsted, og fungerer helt ad pommern til.

  Se under kl. 16.24 i går.

 20. Af T. Sørensen

  -

  Af hensyn til injurielovgivningen, menneskerettighedskonventioner og ligestillingsloven vil jeg afholde mig fra at komme med min oprigtige mening om kvindekvoter. Men udelukkende holde mig til at vi nok allesammen m/k ville have bedst af at vente de 115 år det vil tage at udligningen er trådt i kraft af sig selv. Den tid, den sorg.

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ak ja, jeg læste Anne Rosa Simonsens artikel i går, kvitterede med et indlæg, som ikke kunne komme på, og fik lige netop nu besked fra Berlingske, at det er et generelt problem, de har – dette med at folk komme på. Så – derfor her og nu i stedet.

  Men – jeg henviste til, at man kunne læse mine antagelser på kommentarfeltet under Manu Sareens kronik nylig om “Hans Bondes fejlskud”, såvel som jeg kommenterede under dennes efterfølgende kronik i Berlingske.

  Diverse egentlige karrierekvinder burde tænke sig om – eller nærmest lade være med at få børn med så manglende respekt for opgaven og dermed barnet! hvis de er parate til at forlade disse i de helt så afgørende år for et barn. Det er direkte ødelæggende for barnet og dermed i sidste instans for samfundet som helhed. OG – barnet registrerer dette -MIG er der ikke tid til!

  Vi kan muligvis ikke mærke det på børnene, når de tidligt anbringes enten i en fars arme el på en vuggestue, hvad de tidligere blev – også efter 3 mdr.s barsel dengang, hvis ikke en rar bedstemor el andre kunne tage over i hjemmet.

  Nærmest alle kvinder var forhippede på at komme ud på arbejdsmarkedet, det forventedes ligefrem osv.

  Men – disse opadstræbende (hvad der ikke er noget i vejen med), de lider af blindhed. De ser for det første ikke, at et arbejdsliv sædvanligvis varer 40-50 år, at bestyrelsesposter ikke er noget, man lige starter ude med, når de, som også artiklens forfatter gør det, går ind for øremærket barsel, dvs vil dele den for kvinder hårdt tilkæmpede lidt længere barsel end både 3 el 6 mdr.

  Det er ikke deres barns tarv, og kan de ikke udholde duften i bageriet sammen med barnet så skulle de lade være med at få nogen. Så hård vil jeg sige det, fordi det ikke er el bliver børns tarv, at moderen forlader dem så tidligt.

  Der er flere grunde til, at moderen er bedst i de første par år for barnet, og så de3refter kan faderen træde til, fordi han da vil blive mere primær, som moderen var det i begyndelse af barnets liv, hovr hun nu bliver mere sekundræ.

  Vi kan jo iagttage det hos barnet, hvordan det lidt efter lidt tør vende sig bort fra moderen og ud imod omgivelserne. Selv om barnet smider og glæder sig over at se faderen osv, så er hans tur lidt senere.

  Og – dér kan man gerne øremærke en fædreovlov, som man har sikret fædre/mødre/barn en tid sammen, nogle uger (må gerne forlænges med lidt flere), dvs garantere enhver far i DK, at han har ret til orlov sammen med sit barn; men hvor familierne selv skal kunne bestemme, da der kan være økonomiske overvejelser, da alle kvinder ikke har så høje lønninger, som kan være påkrævet for den enkelte familie.

  Allerede for 30-40 år siden, så kunne man stadig finde den holdning, at kvinder, der gik hjemme måtte være dumme.

  MEN – ingen kvinde får nogensinde i sit liv et så vigtigt job/karriere som dette at føre næste generation helskindet frem i tilværelsen.

  Kvindens magt er langt større, når hun udebliver fra sit barn – og vuggestuer er (uanset hvor godt drevne de er) ikke et alternativ, vi burde byde børn, hvis kvinden selv er i stand til at varetage rollen som mor.

  Man burde langt hellere satse på at hjælpe kvinder – og da mænd, hvis der er problemer med forældrerollen end at lade den overtage af vildtfremmede (vuggestuer), hvor barnet ikke kan være sikker på ‘en mor’, der har tid og er der for det. Det får tværtimod for mange ‘mødre’ (skiftende), såvel som det får for mange ’søskende’ at skulle slås med om nærvær og omsorg – og så taler man om alle disse sociale kompetencer, at barnet skal lære at slås for sit – og gud fri mig vel ..

  Barnets hjerne er ikke udviklet til slige sager – og kan slet ikke tænke abstakt eller forstå ordene: “Mor kommer snart igen” osv.

  Det tidlige forhold til moderen er EKSKLUSIVT for ethvert barn, ethvert menneske, og det bør der tages højde for og ligedan strammes op om, fordi det er et stort ABSVAR at sætte et barn i verden, og det ansvar bør man selv i videst mulig udstrækning stå inde for.

  Al den selvoptagethed fra kvinders side er uklædelig og tillige skadelig. De burde gå foran i stolthed med rollen og så vise mændene, at de skal glæde sig til, når deres tur kan komme sammen med barnet.

  Ikke alle mænd vil føle sig tilskyndet – el mene at kunne magte en heldagsrolle her; men nogle kan måske også arrangere nedsat arbejdstid – og måske endog kvinden ditto i samme periode for de helt små børn. Og – de kvinder der måtte have problemer i en sådan tidlig periode med et barn, bør naturligvis have hjælp til en sådan håndtering. Ditto for mænd, der gerne vil – men vi kan ikke lave om på barnets tidlige afhængighed af en mor.

  Det kan skabe alt for mange huller, dvs mangler for et barn, når moderen svigter ved ikke at være der, såvel som det ser ud til, at det kan grundlægge en egtl kønsforvirring ved skift for barnet fra en mor til en far, for tidligt. Altså fra kvinde til mand.

  Faderen er så vigtig for både pige og dreng, når de er udover de første 2 år, firkantet sagt: de første 2 år til moderen, de næste 2 år til faderen.
  En far vil for det meste også synes, at det er mere hans væsen at tage sig af sine børn, når de har passeret de første par år el tre.

  Der er ligedan en grund til, at forældre (både far og mor) faktisk græder, når de afleverer deres helt små børn på institution. Det er en skyldfølelse, de burde lytte til, fordi den er sund, og fordi de godt ved, at det ikke er den bedste af alle verdener for barnet – eller dem selv, der er ved at komme i stand, også på sigt. Det kan give bagslag, at de ikke selv har været der nok.

  Det er ulideigt hvis samfundet skal indrettes på disse kvinders præmisser, og at barnet med en øremærket barsel i moderens egentlige periode med barnet helt falder væk, da moderen ikke må fortsætte el tage over, hvordan det nu skal kunne udtrykkes.

  Det er håbløst – MEN et barn, et nyt menneske, ER GAMMELDAGS. OG – det bliver aldrig anderledes, mennesket er i sin udvikling ganske konkret omkring sin programmering, og hvordan den mest optimalt tilgodeses.

  Ellers synes jeg at vi skal lade være med at klynke over utilpassede børn, helt små børn og unge, der er mere syge i vore dage end i tidl generationer.

  Spild af tid jo. Man ændrer ikke på nogetsomhelst – man slås om ikke at skulle tage sig for meget af barnet – og helst endnu mindre endnu!?

  Men – det er ikke spild af tid heller for en selv og en familie, at børn klarer sig og uden de store problemer, hvor mange står overfor ret så heftige tilstande, når barnet blive ungt menneske – og hvor de står står undrende som forældre og spørger øøh, bøøh og hvorfor dit og dat.

  Tag jer noget så gevaldigt sammen – også Mette Frederiksen, tror jeg, at det var, der en el anden dag tidl meldte ud, at det måtte man så se på, hvordan man kunne klare, at børnene ikke mistede tid med en forælder, hvis faderens ‘barsel’ (alene navnet i forbindelse med en mand) blev øremærket til at være i moderens hårdt tilkæmpede barsel.

  Gud fri mig vel.

  Jeg ved ikke, hvad disse kvinder er bidt af – andet end ligestilling, penge og prestige i en el anden kmap med/mod mændene!?

  Og – altså ikke som mødre for deres børn i de tidlige og tillige så sarte og ganske skrøbelige år for disse i deres udvikling, hvor det helst ikke skal gå grueligt galt.

  Jamen, barnet smiler og er glad.

  Ja, det tror da Fanden: Endelig kommer hun!

  Tag jer sammen – også disse politikere, der også tænker for meget i karriere – men ikke som mødre for deres egne børn i deres tidlige alder. Den tager de med på arbejde og har en hånd på hver finder til hjælp incl familien, der er plads til på Christiansborg.

  Vi er vel ikke dårligere end mænd!

  Hellere som en Lene Espersen med ministeriel hjælp fra en mand til at bære barnet i en bærestol, hvor hun selv i fint jakkesæt og med s,korte og sågar slips bar nogle tunge mapper, skridtende henover asfalten et sted … Billede i tanten her for nogle år siden.

  Hvad angår alt det med bestyrelsesposter m/k, så er der jo også tale om en proces, hvor der jo rent ud sagt også skal være kvinder nok at tage af – og hvor ‘det hele’ jo nærmest lige er begyndt og kan kræve tilvænning af alle parter.

  Såvidt jeg husker, så ville Anne Rosa Simonsen også nedlægge ligestillingsministeriet – men hvor hun alligevel til slut i nogle få ord (!) melder u om denne kønskvotering omkring barsel, som Tom Jensen så ikke lige har med her. I denne omgang i hv f.

  Mvh Birgit Hviid Lajer – for 117 gang på Berlingske blogge om emnet. 🙂

 22. Af Søren Revser

  -

  I bananstater er der såmænd rigeligt at diskutere og kritisere. Men resultatet bliver uafvendeligt ligegyldigt – Det er jo netop det bananstater lever af.

  Men man kunne da i det mindste starte med at bruge sin ytringsfrihed til at fastslå, at vi rent faktisk lever i en bananstat.

  Så kunne forståelsen af derouten måske fremmes bare en lille smule.

  Ps.

  Mod al sund fornuft; men dog fakta:

  Silvio Berlusconi ville være en sikker vinder ved et Dansk statsminister valg.

 23. Af Helge Nørager

  -

  Preben igen igen, formel 1 Racer uden formål.

  Er grundigt træt af dit had, fatter du virkeligt intet af livets gave ?.

  I morgen kemo, efter afbrydelse, du slipper snart for mere af mit ævl.

  Synes du er et dumt svin, med dine lorte nedgørelser af sundhedsvæsen og ansatte.
  Du fatter ikke en skid………..

  Jeg dør langsomt, og Preben galper konstant videre med hans lort, og nedgørelser af mennesker som forsøger at gøre en forskel.

  Preben, bliv dog voksen, og indse at døden er en del af livet.

 24. Af Helge Nørager

  -

  Igen en ligegyldig gestus.

  Jeg vil ønske alle ansatte på P260 og P280 på Aarhus amtssygehus, tak for hjælp.

  Tak for jeres tålmod, omsorg, og evne til at hjælpe.

  Min tak er ikke kun til ansatte på afdelinger, også til kirurger.

  Preben, vi er ikke alle ens.

  Men igen kan kun udtrykke min, beundring overfor de ansatte, det er ikke let arbejde.

  Og sådan er der så meget.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, der er heldigvis omsorgs- og ansvarsfulde læger og personale, dem siger jeg også tak til; men desværre også andre steder i f det offentlige for ringe både service, inkompetence og uvidenhed.

 26. Af Bjørn Sørensen

  -

  Mænd og kvinders interessesfære er forskellig.
  Groft set kvinder interserer sig for humaniore og mænd interesserer sig for det tekniske.
  Humaniore er serviceverdenen, dvs en udgift.
  Den tekniske verden er hvor pengene tjenes.
  Hvis kvinderne vil have indflydelse hvor pengene tjenes, så må de uddanne sig så de har kvalifikationerne og de må vandre den lange vej op igennem hirakiet med lange arbejdsdage, 50-70 timer om ugen, for at erhverve de sig de nødvendige kvalifikationer og erfaring til at kunne lede virksomheder.
  Det er der ikke mange kvinder med børn som er indstillet på.
  De fleste veluddannede kvinder vælger at arbejde i den offentlige sektor, som er et halvdagsjob i forhold til karrierelivet i den private sektor.
  Det tager ca. 25 år at kvalificere sig til toppen af erhvervslivet, og det er der kun ca. 15-20% kvinder som har villet.
  At kvinder prioriterer anderledes end mænd forklarer så udmærket forholdene i samfundet.

 27. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Helge Nørager………

  Du har selv flere gange skrevet om at du havde psykiske problemer og tillige var alkoholiker i perioder. Ja, du har endda fortalt om at nogle af dine egne indlæg derfor var skrevet i en slags febervildelse.

  Det er da OK at man kan skrive noget man fortryder, når man har fået det bedre, og jeg tror også at du vil fortryde dit seneste indlæg. For du har da helt misforstået mine skriverier.

  Jeg ønsker jo netop at folk skal behandles ordentligt, både de raske og de syge, både de unge og de gamle, både de rige og de fattige osv.

  Du har da ret i at der findes mange flinke og dygtige læger og sygeplejersker, og dem skal man da ikke kritisere.

  Det jeg og mit netværk søger, er at få danskerne til at forstå at deres land, kultur, økonomi og velfærd er ved at blive nedbrudt og ødelagt af totalitære og hensynsløse kræfter. Hvis vi danskere ønsker en civiliseret og menneskeværdig fremtid, så må vi gøre en indsats for at genopbygge vores demokrati mv. Vi må have Titanic-Danmark ind på en ny kurs.

  De gammelkendte partier har svigtet os. På talrige måder. Og de fleste af dem har fået afgifter på hjernen. Nu vil man f.eks. have vand til at koste op til 80% mere i private husholdninger. Og regeringen vil bruge endnu flere penge på indvandring, Afrika og EU mv. Det har ført til omfattende nedskæringer og forringelser overalt i samfundet. Og den stigende kriminalitet, og de 150 brande i bare en enkelt bydel i Kbhvn. ignorerer man. Osv.

  Det kan sagtens være at du selv har været heldig at få en god behandling på et hospital. Men der er altså tusinder af danskere der har oplevet noget andet. På visse hospitaler/afdelinger sker der groteske, uhyrlige og barbariske ting. Det kan du selv finde ud af hvis du sætter dig ind i hvad læger, patienter og pårørende har fortalt om forskellige skandaløse tilstande rundt om i landet. Og mit netværk har modtaget mange indberetninger om umenneskelig behandling af syge og pårørende.

  Læs f.eks. Niels Høibys bog om storhed og fald, eller bogen om 41 patienters oplevelser, eller de artikler der har været bragt i diverse aviser.

  Vores velfærdsstat vil brase sammen, og vores nation vil gå til grunde, og der vil ingen fremtid være til danskernes børn, hvis vi danskere bare bliver ved med at sløve den hen, mens truslerne mod os vokser og vokser.

  Den nuværende regering er asocial, udemokratisk og helt håbløs. Vi må have nye partier på banen, og vi må se at få grænserne tilbage, og vi må følge englænderne ud af EU og tilbage til EF.

  Jeg håber for dig at du får det bedre. Mvh PJ.

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @PREBEN F 1 JENSENH”

  Fra Berlingske 29.04.2013:

  “Danskerne elsker deres sundhedsvæsen.

  Over 90 pct. af patienterne på de ellers så udskældte sygehuse erklærer, at de samlet set har haft en positiv oplevelse i forbindelse med deres behandlingsforløb. Blandt ambulante patienter er det hele 96 pct., der angiver, at de har et »godt« eller »virkeligt godt« samlet indtryk, mens andelen af tilfredse indlagte patienter er på 93 pct.

  Det fremgår af en ny, omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 135.000 patienter på de danske sygehuse.

  »Det er flot, at sygehusene har så mange tilfredse patienter. At det kan lade sig gøre i en hverdag, hvor der er fuld fart på, er medarbejdernes store fortjeneste,« siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Ulla Astman (S).Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, kaldet LUPen, gennemføres hvert år, og de overordnede 2012-resultater ligger stort set på samme niveau som året før.”

  Selvfølgelig kan der ALTID foretages forbedringer, men jeg synes, at du skal holde op med konstant at rakke ned på vores sundhedsvæsen.

 29. Af Jørn Christensen

  -

  Kære PREBEN F 1 JENSENH (underligt numerologisk navn?)
  Du må virkelig være blevet trådt på af din fraskilte kone engang (du er formentlig ikke gift mere) siden du har en så negativ indstilling til at hvad der lugter af kvinder.
  Sjældent har jeg da oplevet en så gennemført mand-chauvinistisk tilgang til verden som din.
  Håber du møder en sød kvinde engang som kan trøste dig lidt – din mor måske.
  Ha det godt i dit indelukke.
  Ellers synes jeg egentlig meget godt om klummen selvom jeg ikke er enig.

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvor er det sjovt at læse rødkålshovedernes krampagtige forsøg på at tilbagevise min kritik af visse eller bestemte forhold i samfundet eller sundhedsvæsnet mv.

  Man henviser til obscure fortolkninger af obscure eller politisk korrekte undersøgelser, og man forsøger sig med almindelig tilsvining.

  Nu er sagen jo den at jeg blot forsøger at forsvare danskerne og mit land mod diverse former for politisk og bureaukratisk råddenskab, og at mit netværk/ bagland og jeg repræsenterer mange helt almindelige mennesker.

  Vi bryder os ikke om rød, brun og sort ideologi, og vi kan ikke lide uretfærdighed, magtmisbrug og forræderi, og vi er uafhængige af alle partier og alle særinteresser. Derfor kan vi skrive om alle de skævheder, overgreb, tosserier og udskejelser, som befolkningen bliver udsat for, hvorfor vores kritik sætter lys på alle de steder hvor vi ser at der foregår noget der er umenneskeligt, asocialt, skørt eller landsskadeligt osv. Og vi har ikke underlagt os noget parti eller ideologi.

  Men sandheden er ilde hørt i visse kliker, så derfor møder vores saglige og sandhedssøgende kritik selvfølgelig modstand. Især fra betonhoveder og ignoranter.

  Sagen er, kort fortalt, at Danmark rutcher ned ad brættet, at det går den vej hønsene skraber, pga. radigal og skabsradigal politik mv. Og når overlæger, sygeplejersker, pårørende og mange andre fortæller om svigt og barbari overfor massevis af patienter, så er det hele nok ikke så yndigt og rosenrødt som I forestiller jer.

  Regeringens feminister virker så indskrænkede, asociale og hjerteløse, at der nok er tale om den ringeste regering i mange, mange år.

  Men kom bare igen, hvis I har noget sagligt at fremføre.

  Men det der ævl med at man nok er mentalt syg, hvis man advarer mod kommunisme, fascisme, nazisme og lignende, er der jo ingen fornuftige mennesker der kan bruge til noget.

 31. Af Jørn Christensen

  -

  Kære PREBEN F 1 JENSENH
  Jeg er glad for at du har et bagland og et netværk der støtter op omkring dig.

 32. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Min kritik af de rabiate rødstrømper og feminister samt pladderhumanisterne har intet med de almindelige kvinder at gøre. Faktisk findes der jo masser af “almindelige” kvinder som man kun kan sige godt om.

  Men de politiserende kvinder der fylder rigtig meget på Borgen, er gennemgående skadelige for Danmarks økonomi, velfærd, familieliv, kultur, fred og sikkerhed osv.

  Igen en ilde hørt sandhed i visse “progressive” og pseudo-intellektuelle klubber.

 33. Af Jørn Christensen

  -

  Kære PREBEN F 1 JENSENH
  “de politiserende kvinder der fylder rigtig meget på Borgen, er gennemgående skadelige for Danmarks økonomi, velfærd, familieliv, kultur, fred og sikkerhed osv.”
  Jeg kan godt komme i tanke om rigtig mange mandlige politikere som man med lige så stor ret kunne anklage for det samme. Du stirrer dig blind på et uløseligt problem. Kvindelige politikere er ikke en døjt ringere end de mandlige. Dertil skal dog siges at kvaliteten blandt politikere generelt er skræmmende ringe.
  Men det skyldes jo at alle vi “kloge” ikke gider stille op – ikke sandt min kære PREBEN F1 JENSENH?

 34. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jørn Christensen…..

  Du har ikke helt uret, JC, men mange har i tidens løb påstået at når kvinderne kom til, ville alt blive meget bedre. Det blev det så absolut og slet ikke. Bl.a. pga. den pladderhumanisme de har slæbt ind i partierne.

  Og du oversér nok at de politiske kvinder har det med at konspirere mod mændene og familierne.

  Er du sikker på at du ikke er blevet en smule feminiseret i din tankegang af lærerinder og TV-stationer mv?

 35. Af Henrik Knage

  -

  Kan forstå, der ikke er så højt til loftet, i København. Du er så til en trøst ikke den første, der har nået glasloftet.

  Der sidder ca. 179 andre på Christiansborg, men i modsætning til dig, så har nogle af dem ikke alene nået glasloftet, de har fået jydeglasloftet i hovedet.

 36. Af Frank L

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH, 8. maj 2013 kl. 14:31

  Det jeg ikke forstår hos dig (og hos andre), er at fordi i ikke enige i en sag med dem, skal de overdænges med diverse skænde- og skældsord.

  Det værste jeg så oplever, er når i så bebrejder andre for tonen. Der hoppen min kæde så af.

  Fordi man ikke er enige med en kvindesagskvinde, har hendes mening jo lige så meget ret som din. Det er det du glemmer.

  Når din guitar så kun har en enkelt streng eller 2 og du klimprer samme svarmelodi til alt, må jeg indrømme at det hører til sjældenhederne at jeg gider læse dine indlæg. Jeg kan som regel spotte dem efter 1½ linjers læsning og så går jeg ganske uanfægtet videre til næste.

  Husk på at kvantitet ikke er lige kvalitet.

 37. Af Henrik Knage

  -

  Iøvrigt udmærket oplæg, som sædvanligt – da den med loftet nemt kan videreføres til, at gælde hele landet – ialtfald hvis man spørger dem der allerede er forduftet fra landet, for bestandigt, og dårligt nok gider komme hjem til jul.

 38. Af Erik Larsen

  -

  Kære Preben Jensen, håber at du bliver ved med dine gode kritiske indlæg mod det kulturradigale samfund som er på vej til at totalt smadre danmark. Tak.
  Glem de modstandere du hele tiden får og har.
  Det er folk som “FrankL” m.fl. – jeg gider ikke engang at nævne dem – alle kender dem her på b.dk.
  De kommer ikke med EET ENESTE fornuftigt svar eller forklaring på hvad de mener – nej, kun personangreb som du også skriver – INTET svar på det som du og vi andre angriber – f.eks. det skandaløse sygehusvæsen, de vanvittige kvinder der styrer politik i dag (og som ingen, ingen viden har om det overhovedet) INTET svar på den hjernedøde u-lands´bistand til lande der kidnapper vore borgere, lande der bruger bistanden til fittnesscentre for de velhavende – RUNGENDE TAVSHED – fra de røde !
  Intet svar overhovedet – de er kun, kun, kun interesseret i at DK kan udbetale deres ydelser selvom de intet selv kunne tænke sig at yde overhovedet. Og misundelse , had m.m. er noget de elsker samtidig. Tidsuret er ved at tikke ned og de næste 2 år er nok det sidste Danmark kan klare inden vi igen kan få “normale tilstande”. – Men – ja, vi mangler et DANSK parti der prioriterer sygehuse, ældre, svage, samt folk der VIL bestille noget højest. Idag er vi vel under “rumænsk,bulgarsk” niveau.

 39. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Erik Larsen……

  Tak for de pæne ord. Ja, du har helt ret i at det er mærkeligt, at det nu mest er tosser og asociale der regerer og styrer landet. Bortset fra at ånds-amøberne ikke synes at have styr på nogetsomhelst.

  Det er også underligt at psykiatriske tilfælde får lov til at oversvømme debatterne.

  Du har også 100% ret i at vi mangler et parti eller en bevægelse der hårdnakket vil forsvare danskerne mod Borgens overgreb og de radigale rødnazisters udskejelser osv.

  En håndplukket kreds af danskere kunne opstilles, og det ville give stor sikkerhed for at partiet blev et parti der IKKE bestod af halvhjerner, pampere, skoletøser, barbiedukker, fantaster og forrædere.

  Men desværre vil danskerne hellere bruge 100 millioner på en fodboldklub, og 200 millioner på kæledyr, end 1 million til et forsøg på at redde Danmark fra undergang.

  Men lad os bare skrive lidt endnu. Selvom det virker ret håbløst. Noget vil måske vise sig. I det mindste er danskerne begyndt at opdage, at Helle, Vestager, Annette og Johanne osv. holder dem groft for nar.

 40. Af Henrik Knage

  -

  Du kan godt kalde det “Jyde-glasloftet”, men hvis man ser på vore naboer i nord, og naboen i syd, som har fremdrift på samtlige fronter, ja så står lille Danmark tilbage, som taber.

  Danmark er rent ud sagt ved, at krakelere indefra.

  Det er den skinbarlige sandhed.

  Da jeg startede min karriere, på arbejdsmarkedet, sådan for alvor i 68, da lød det sådan her”Det er også alle de indvandrere, tyveknægtene, de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, alle dem der går rundt på strøget dagen lang – og sidst men ikke mindst, de rige svins skyld alt sammen”.

  Nu hvor der skrives 2013, lyder det stort set ens.

  Klimaks, alias et landsdækkende Glasloft er desværre bare nået nu.

  Forstået på den måde, at der er startet en tilsyneladende lille og uskyldig politisk Bulldozer, hvis fornemste opgave er, at doze eksportvirksomheder, ud af landet.

  Det der skulle have været gjort i stedet var, at starte en meget stor og meget uhyggelig Bulldozer, der kunne rydde samtlige embedsmandskontorer, med mænd og mus, én gang for alle.

  Ansætte nogle nye, indtil de blev “skurke”, og så fyre dem jævnligt derfra.

  Prøv at lægge mærke til ansigtsudtrykkene hos regeringen, i det hele taget – hele møllen er ved, at krakelere, for de ved godt, alle sammen, at det er meget mere alvorligt for Danmark, da det politiske billede ikke har ændret sig nævneværdigt i årtier.

  Mener det med et fint ord hedder indavl, hvilket ikke er godt karma for afkom.

 41. Af Henrik Knage

  -

  Mener selvfølgelig Politisk Indavl – sorry.

  Lidt uhyggeligt, og en kende frastødende, at de fleste beslutninger der kommer ud af at parre sig med de samme embedsmænd – munder ud i afkom med 2 hoveder, 3 tæer, 1 ben – og en noget mystisk form for demokrati.

 42. Af Henrik Knage

  -

  Den politiske mascara er ved, at krakelere indefra – følg de næste par dage, og se at det feministiske fanebærende symbol går i graven med en slatten rød vaskeklud som egentlig symbol på, at det hele er spildt på gulvet, uden hvidt kors.

 43. Af Henrik Knage

  -

  I øvrigt synes jeg, at det jydske glasloft bør bevares for fremtidige mistroiske elementer for hvem der ingen fremtid findes.

  Har selv lavet adskillige, det hedder Hvid Overfang – og skal skæres fra to sider.

  Det bruges også til lysborde.

  Det er hamrende flot – med sølv, eller guld passader, så englene syger.

  Synd loftet kom til dem, og ikke omvendt – det er direkte glaskunst.

 44. Af Henrik Knage

  -

  Mission Imposible synes, at være gennemført – om ikke andet, lader det til, at du har åbnet til yderligere debat.

 45. Af Henrik Knage

  -

  Nå men alle ønsker åbenbart, at gå i tennissko nu om stunder. Om ikke andet lugter det af sure tæer, når de ryger af. Uanset om man er prinsen på den hvide hest – eller prinsessen på ærten.

 46. Af Balther Jensen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer

  Birgit!

  Kvinder har kun en ting at gore, og det er, at holde kaft,trit og retning, og saa sorge for at maden er paa bordet naar manden kommer hjem, efter at han har varet ude at skyde Bjornen.

 47. Af Bjørn Sørensen

  -

  Jyde loftet, udkantsdanmarks provinsielle befolkning har sine problemer med at tilpasse sig metropolernes livsstil. I gamle dage talte man om dem som lige var kommet ind med firetoget som havde svært ved at lære at begå sig i storbyen hvor livet havde et andet og højere tempo og de mange flere muligheder og udfordringer. Som københavner oplevede jeg det selv første gang jeg kom til New York, hvor tempoet er endnu højere.

  Når jeg har mødt jyder i udlandet har jeg gang på gang oplevet at det var en engangsforeteelse fordi vores verden er så forskellig til trods for at vi næsten taler det samme sprog.
  Det er det gamle ordprog om igen: Lige børn leger bedst.
  Af samme grund har fremmedarbejdere svært ved at føle sig “hjemme” blandt en flok danskere fordi de ikke har samme kultur- og oplevelsesbaggrund.

  Gå ind på en amerikansk universitetkantine og du vil opleve at at dem med samme etnisk og kulturelle baggrund sidder ved samme bord.
  Sådan er vi mennesker, men selv i vores egalitære tidsalder finder de forskelle klasser deres lige.
  Og nu da “The Big Gatsby” er blevet nyindspillet er det værd at nævne at den mest sigende replik er Daisy’s hvor hun siger til Jay: “Rich girls don’t marry poor boys”. Som forklaring på hvorfor deres forhold ikke udviklede sig da de var unge og forelskede.

  Jeg er bange for at vores lille verden er ved at blive delt op i klasser igen. Den overvejende boglige professionelle elite som er meget veluddannet eller talentfulde forretningsfolk og den kreative elite, det er dem som tjener grunkerne, en middelklasse af akademikere, selvstændige erhversdrivende og specialister inden for håndværk og teknologi og så den store gruppe at praktiske folk som ikke er særligt boglige både faglærte og ufaglærte og endeligt den den store gruppe af mere eller mindre langtidsledige som ikke har kvalifikationer eller effektivitet i forhold til lønkrav og så har vi gruppen af lavtlønnede enlige kvinder som får suplerende sociale ydelser fordi de har børn.
  Udviklingen foregår idag i storbyområder så hvis du er vokset op udenfor de økonomiske centre, så skal du bryde barrieren, hvilket nemmest gøres ved at tage sin uddannelse i området hvor man vil arbejde.
  Din tur til USA åbnede din verden og fik dig på omgangshøjde med storbylivet.
  Selv om trekantsområdet har haft økonomisk vækst er det stadigvæk provinsielt.

 48. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Bjørn Sørensen – 8.5. – 09:46

  Du har delvist ret – men servicejobs er nødvendige, også for det private erhvervsliv, såvel som der i f det private erhvervsliv er diverse servicefirmaer, betjent af mænd.

  Men – nogen skal tage sig af familien og børnene; men oftest også på blogge, så nedvurderes dette i forhold til mænds karriere og indtjening.

  Nok fordi ‘den gamle verden’ var mere opdelt i, at mænd havde de udadvendte jobs som karriere, hvor kvinder havde børn og deres opvækst som ditto; men kvinder har behov for at udvirke andre ting og bruge deres evner. Det er ikke kun forbeholdt den ene del af menneskeheden at have sådanne behov.

  Mænd føler sig truet, fordi de ikke på den måde ser at de også har 2 karrierer, ét som også far til sit eget afkom, som ikke kun drejer sig om økonomi. Det er yngre mænd ved at indse, deres indflydelse på egne børn, hvor de naturligvis ikke, som visse elitekvinder ønsker det, skal hjem og være ‘ammende mødre’ med flaske til barnet.

  Men – humaniora er nok en udgift; men for nogle en god investering for indtjening også i f de tekniske fag! Det er jo også en (nødvendig) udgift at købe de tekniske ydelser.

 49. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Balther Jensen – 11.5. – 07:12

  Ja da – i din verden. Hvon går det med kærligheden – jeg mener, hvad siger din erhvervskvinde til det? Du ved godt, at du skal té dig ordentligt – ellers stryger kvinderne jo.

 50. Af Ivan Berg

  -

  Det er da skønt, at man kan tage fra Jylland til USA og ikke længere være jyde.

  Kan man også tage til USA og komme tilbage med et andet køn?

  Ironi kan forekomme.

Kommentarer er lukket.